Norsk flagg firet fra omstridt mast
618e412607ccb_wisby_cedar

Et skip som har fraktet petroleumsprodukter inn til okkuperte Vest-Sahara i en årrekke er slettet fra det norske skipsregisteret. 

Publisert 18. desember 2021

To norskflaggete fartøy har i en årrekke fraktet petroleumsprodukter fra Sør-Europa til okkuperte Vest-Sahara. De to fartøyene er eid av det svenske rederiet Wisby Tankers, og har vært registrert i det norske skipsregisteret.

Registreringen er gjort av det lille kontoret M Hannestad AS fra Halden. 

“At et skip seiler med norsk flagg betyr mye med tanke på prestisje. Det er et tegn på at lover og regler blir overholdt, og at alt er åpent”, kommenterte M Hannestads daglige leder Lacho Iliev til Halden Arbeiderblad i 2020. 

Ironisk nok, til tross for ønsket om åpenhet, svarer ikke selskapet på henvendelser om registreringen. Det er også uklart hvilkets land lover og regler M Hannestad mener at de følger når de opererer i det okkuperte territoriet. 

EU-domstolen konkluderte 29 september 2021 at de saharawiske folkets rett til samtykke må respekteres i spørsmål om handel med territoriet, og at Vest-Sahara ikke er en del av nabolandet Marokko. 

Støttekomiteen skrev til det norske selskapet 31. desember 2016, men brevet ble ikke besvart. 

Brev ble også sendt 1. april 2017, 5. mai 2017, 2. juni 2017, 1. juli 2017, 15. august 2017, 2. november 2017, 16. januar 2018, 9. februar 2018, 21. mai 2018, 20. juni 2018, 20. juli 2018, 22. august 2018, 23. oktober, 14. desember 2018, 13. mars 2019, 11. mai 2019, 2. oktober 2019, 29. desember 2019, 14. april 2020, 25. april 2020, 6. juli 2020 og 8. januar 2021, 8. januar 2021 og 30. mai 2021 og 18. desember 2021, samt rekommandert til M Hannestad AS i juli 2020, og brev hjem til administrerende direktørs private postadresse i desember 2020. 

Ingen av disse 26 brevene har hittil blitt besvart. 

“Vi følger konkrete sanksjoner fra EU eller FN. Det vil også være problematisk for selskaper som frakter olje over hele verden å stoppe operasjoner til områder der det finnes motstridende politiske interesser”, uttalte samme Ilichev til Dagsavisen i 2014.

Støttekomiteen for Vest-Sahara og vår internasjonale partner Western Sahara Resource Watch foretar daglige undersøkelser av all skipstrafikk inn og ut av det okkuperte territoriet, og konkluderte at i 2020 foretok Wisby Argan 22 anløp og Wisby Cedar 12 anløp inn til Vest-Sahara. De to norskflaggete fartøyene sto dermed for rundt en femdel av all internasjonal petroleumstransport inn til Vest-Sahara i 2020. Omfanget i 2019 var omtrent det samme. 

Nå er altså Wisby Cedar flagget om. Skipet har nå endret navn til Cedar og seiler nå under marokkansk flagg - på den samme ruten. Skipet er samtidig fjernet fra oversikten over flåten til Wisby Tankers på det svenske rederiets nettsider.

Wisby Argan fortsetter å være registrert i det norske skipsregisteret, og viderefører transportene som tidligere. Forrige Wisby Argan-transport inn til de okkuperte områdene - med norsk flagg i masten - var 10. desember 2021, da Wisby Argan anløp byen Dakhla. 

Leveranser av petroleumsprodukter til det okkuperte territoriet brukes med stor sannsynlighet av den marokkanske okkupasjonsmakten til militære formål i den pågående konflikten. Krigen som varte fra 1975 til 1991 brøt ut på nytt i november 2020. 

Nyheter

Vest-Saharas største musiker kommer til Norge

Sett av datoene. Aziza Brahim skal spille i Oslo, Tromsø og Førde! 

02. juli 2024

Slutt på norske oljetransporter til okkuperte Vest-Sahara

Norskflaggete fartøy har stoppet å transportere olje til det okkuperte territoriet. Men det kommer med en bismak. 

29. mai 2024

FN-organ ber Marokko løslate Vest-Sahara-journalist

I en avgjørelse publisert 1. april 2024 ber FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling om at Marokko umiddelbart setter fri den unge saharawiske journalisten Khatri Dadda.

05. april 2024

Ungdomspartiene besøkte de saharawiske flyktningleirene

Ungdomspartiene besøkte denne uken de saharawiske flyktningleirene i Algerie.

04. februar 2024