Kraftig nedgang i norske oljekontroverser
646b6f9429ef7_Cedar_Vovashap

I en årrekke har norskflaggede fartøy fraktet oljeprodukter inn til okkuperte Vest-Sahara. Flaggskifter har ført til kjempenedgang. 

Publisert 23. mai 2023

Foto: Kjemikalietankeren Cedar (IMO 9426491) sett på kaia i Agadir, Marokko, 22. september 2022. Skipet hadde få dager tidligere ferdig fullført en transport av petroleumsprodukter fra Sør-Spania til El Aaiún i Vest-Sahara. Skipet var tidligere norskflagget, men ikke nå lenger. @vovashap/Shipspotting.com

Tall som ble publisert i dag av Western Sahara Resource Watch dokumenterer en kraftig nedgang i norskflaggede oljetransporter fra spanske raffinerier til marokkanske interesser i de okkuperte områdene av Vest-Sahara. 

Et lite knippe norskflaggede skip har i en årrekke vært registrert av et svensk rederi - i det norske skipsregisteret. Kontoret i Halden som sto for selve registreringen, M Hannestad AS, forklarte til Haldens Arbeiderblad i 2020 at flaggingen i Norge var gjort på grunn av “prestisjen” et norsk flagg medfører. 

“At et skip seiler med norsk flagg betyr mye med tanke på prestisje. Det er et tegn på at lover og regler blir overholdt, og at alt er åpent”, forklarte M Hannestads daglige leder til avisen. 

Transportene har pågått i en årrekke. Vi skrev en større rapport om forholdet i 2014. Men nå har omfanget av den norske involveringen blitt rekordlav. 

Dagens oversikt fra Western Sahara Resource Watch (WSRW) er basert på en analyse av 123 oljetransporter inn til Vest-Sahara foretatt i løpet av året 2022. Nesten hele volumet kom fra spanske raffinerier. Det totale volumet er beregnet til ca. en halv million tonn. Beregningen er foretatt basert på skipsrutene til 35 skip som foretok transporter inn til territoriet i løpet av året, og volumet hver båt antakelig har hatt om bord, blant annet korrigert for hvor dypt i havet hver båt har ligget. Støttekomiteen og WSRW foretar daglig overvåkning av skipstrafikken inn og ut av territoriet. 

Oljeprodukter er avgjørende for at Marokko skal videreføre okkupasjonen. 

Hovedårsaken til den store nedgangen i de “norske” transportene er at det svenske rederiet - Wisby Tankers - har solgt to av de norskflaggete skipene til marokkanske interesser. Med det ble også flagget endret til marokkansk. 

I september 2022 ble Wisby Teak solgt til Marokko, og skiftet navn til Argan. Det samme skjedde i 2021 med fartøyet Wisby Cedar, som skiftet navn til Cedar. De to skipene beholdt de gamle skipsrutene, selv om flagg og eier ble skiftet ut. Støttekomiteens kolleger i Sveits skrev den nye eieren ABC Maritime AG i 2022, uten å få svar.

Det tredje skipet i den historiske Wisby-flåten, Wisby Argan, fortsetter å være norskflagget. Det foretok kun en transport i fjor. Det betyr at kun ett eneste anløp var norskflagget i fjor. 

Omfanget var mye større tidligere. I 2020 foretok Wisby Argan 22 anløp og Wisby Cedar 12 anløp inn til Vest-Sahara. De to norskflaggete fartøyene sto dermed for rundt en femdel av all internasjonal petroleumstransport inn til Vest-Sahara i 2020. Omfanget i 2019 var omtrent det samme. 

Støttekomiteen skrev M Hannestad i Halden et brev i 2016, men har ikke mottatt svar på henvendelsen fra det åpne selskapet. 

Brevet ble sendt på nytt 1. april 2017, 5. mai 2017, 2. juni 2017, 1. juli 2017, 15. august 2017, 2. november 2017, 16. januar 2018, 9. februar 2018, 21. mai 2018, 20. juni 2018, 20. juli 2018, 22. august 2018, 23. oktober 2018, 14. desember 2018, 13. mars 2019, 11. mai 2019, 2. oktober 2019, 29. desember 2019, 14. april 2020, 25. april 2020, 6. juli 2020, 8. januar 2021, 30. mai 2021, 18. desember 2021, 17. januar 2022, 28. desember 2022 og 22. mai 2023, samt rekommandert til M Hannestad AS i juli 2020, og brev hjem til administrerende direktørs private postadresse i desember 2020. Heller ikke disse brevene ble besvart. 

Nyheter

Vest-Saharas største musiker kommer til Norge

Sett av datoene. Aziza Brahim skal spille i Oslo, Tromsø og Førde! 

02. juli 2024

Slutt på norske oljetransporter til okkuperte Vest-Sahara

Norskflaggete fartøy har stoppet å transportere olje til det okkuperte territoriet. Men det kommer med en bismak. 

29. mai 2024

FN-organ ber Marokko løslate Vest-Sahara-journalist

I en avgjørelse publisert 1. april 2024 ber FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling om at Marokko umiddelbart setter fri den unge saharawiske journalisten Khatri Dadda.

05. april 2024

Ungdomspartiene besøkte de saharawiske flyktningleirene

Ungdomspartiene besøkte denne uken de saharawiske flyktningleirene i Algerie.

04. februar 2024