Om Støttekomiteen

Støttekomiteen for Vest-Sahara er en medlemsorganisasjon stiftet i 1993. Foreningens mål er at folket fra territoriet Vest-Sahara skal få innfrid sin legitime rett til selvbestemmelse og uavhengighet fra kolonitiden.

Retten til selvbestemmelse bør uttrykkes gjennom en folkeavstemning om uavhengighet, slik en FN-operasjon har blitt sendt til territoriet for å gjennomføre. En slik avstemning vil være i tråd med Den internasjonale domstolen i Haag og gjentatte resolusjoner fra FNs Generalforsamling og Sikkerhetsråd. Retten til selvbestemmelse er en menneskerett som ikke kan forhandles vekk. 

Vår forenings formål er å sørge for et økt press på okkupasjonsmakten Marokko slik at retten blir innfridd. 

Våre aktiviteter:

  • Å researche Marokkos kommersielle og politiske partnere i å opprettholde okkupasjonen, i tospann med vår internasjonale partner Western Sahara Resource Watch som vi er initiativtaker til. Som del av dette arbeidet tar vi del i presset på norsk næringsliv (særlig shipping, fiskeri og finansbransjen) for å respektere menneskerettighetene.
  • Å støtte menneskerettighetsforkjempere i de okkuperte områdene og finne måter å fordømme og utfordre Marokkos brudd på menneskerettighetene i territoriet som de holder okkupert.
  • Å jobbe for økt humanitær bistand til de saharawiske flyktningleirene i Algerie.
  • Å spre informasjon om konflikten gjennom rundt 200 foredrag årlig og gjennom kontakt med organisasjoner, politiske partier, fagforeninger, forskere, media og regjeringer. Vi produserer også en podkast om konflikten. 


Foreningens høyeste organ er årsmøtet. Mellom årsmøtene er foreningen ledet av et styre. Støttekomiteen er medlem av Fellesrådet for Afrika, Forum for Utvikling og Miljø og NGO-forum for menneskerettigheter. Informasjonsarbeidet i Norge er finansiert gjennom en rammeavtale med Norad. Støttekomiteens arbeid bygger på vedtekter og politisk plattform første gang vedtatt i 2002.

Last ned organisasjonens logo i farger her eller her - eller i svart-hvitt

 

Vår forening samarbeider tett med ungdomspartiene i Norge. Her med Vest-Sahara-gjester på Utøya. 
26.10.2021