Derfor er åpenhetsloven viktig
60c9bb852f5b5_camps

Stortinget har vedtatt en ny lov som forplikter selskapene å fortelle om sine menneskerettighetsvurderinger. Støttekomiteen for Vest-Sahara forventer mer åpenhet fra bedriftene som bryter menneskerettighetene i Vest-Sahara.

Publisert 16. juni 2021

9. juni vedtok Stortinget åpenhetsloven – loven om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven vil være viktig for at næringslivet trapper opp arbeidet med sosial bærekraft. 

Loven pålegger store og mellomstore bedrifter å kartlegge risikoen for menneskerettighetsbrudd i deres leverandørkjeder gjennom såkalte aktsomhetsvurderinger. Samtidig skal selskapene nå kommunisere hvordan de håndterer og forebygger negative konsekvenser på menneskerettighetene.

Nå har dermed forbrukere, sivilsamfunn, investorer og andre interessenter krav på tilgang til risikovurderingene som selskapene gjennomfører.  

Støttekomiteen for Vest-Sahara har i flere år arbeidet for at norsk næringsliv skal respektere menneskerettighetene ved å ikke la seg engasjere i Vest-Sahara i strid med det saharawiske folkets rett til samtykke.  

“Den nye loven vil bli et viktig verktøy for sivilsamfunnet", sier Erik Hagen, daglig leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara. 

"Til tross for at UD fraråder norsk handel med Vest-Sahara, ser vi at norske selskaper til stadighet bryter saharawienes rettigheter. Folkeretten, FN og EU-retten er tydelige på at saharawiene har rett til å selv forvalte sine egne naturressurser. Å inngå avtaler med okkupasjonsmakten Marokko for plyndring av Vest-Saharas ressurser, og ikke å innhente samtykke fra saharawiene, bryter med menneskerettighetene. Vi forventer at selskaper som hittil har forblitt tause nå starter å kommunisere med saharawiene og norsk sivilsamfunn”, sier Hagen.

Bedrifter som kategoriseres som større virksomheter, både norske og utenlandske, og som er skattepliktig i Norge, inngår i lovverket. Åpenhetsloven legger dermed føringer på rundt 9000 bedrifter. 

Støttekomiteen for Vest-Sahara er medlem av Koalisjonen for Ansvarlig Næringsliv (KAN). Med en bred sammenslutning av medlemmer som representerer næringslivet, sivilsamfunn og andre bevegelser har koalisjonens arbeid markert behovet for en menneskerettighetslov for næringslivet. Koalisjonens anbefalinger til det “svært gode” lovverket er ivaretatt.  

I den kommende perioden vil det gis tid til næringslivet for omstilling til det nye lovverket, og følgende rettspraksis på feltet vil sette presedens for arbeid mot et mer ansvarlig næringsliv. 

Nyheter

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022

Saharawiske politiske fanger sultestreiker

Siden 1. april har to saharawiske politiske fanger sultestreiket i protest mot forferdelige fengselsforhold.

20. april 2022