Dette har vi fått til!
618e4db31ec8d_Toppbilde forside på nett, facebook - Logo 2

Vi er en liten forening, men har fått store gjennomslag. 

Publisert 08. april 2020

Før i tiden visste ingen hvor fosfatet fra gruven i de okkuperte områdene tok veien. Hvilke land og selskaper finansierer okkupasjonen gjennom sine innkjøp? Gjennom vår kartlegging av skipstrafikk, handelsregistre og havneregistre har vi siden 2011 redegjort for hvert eneste tonn med konfliktmineraler som Marokko har ulovlig eksportert fra de okkuperte områdene, og vi har sporet opp hvem som har kjøpt det. Og så – det viktigste – gjennom investordialoger, mediedekning og kampanjer har vi overtalt de aller fleste importørene til å kjøpe råvarene sine annetstedsfra. Kampanjene gjør vi i samarbeid med vår internasjonale paraplyorganisasjon Western Sahara Resource Watch som vi var med å stifte i 2005. Flere titalls investorer har kastet ut selskaper fra sine porteføljer som deltar i plyndringen. Totalt påløper dette seg til flere milliarder kroner. 13 importører har trukket seg fra handelen. I 2019, etter tolv års arbeid, fikk vi en slutt på den årlige milliardeksporten til Nord-Amerika. Med stor suksess har vi drevet kampanjer mot Marokkos ulovlige oljeplaner i Vest-Sahara - og alle tidligere involverte oljeselskaper er nå ute. 

Gjennom liknende kampanjer har vi stoppet flere titalls oljeselskaper, rederier, fiskeimportører som har vært med å holde okkupasjonen i gang. Eksporten vi har stanset til Norge av fiskeriprodukter, veisalt, jordbruksprodukter og fosfat beløper seg på flere hundre millioner kroner årlig. Vi har stoppet et trettitalls rederier fra å delta i territoriet, og vært avgjørende i å få en slutt på en rekke oljeletingsprosjekter. Målet vårt er at Marokko skal returnere til forhandlingsbordet. Okkupasjonen må bli kostbar.  

Siden 2006 har vi arbeidet intenst opp mot EU. Våre rapporter om europeisk-marokkansk handel lå også til grunn idet frigjøringsbevegelsen Polisario gikk til sak mot EU i 2012. Researchen av EUs policy og handel viderefører vi, gjennom artikler vi publiserer på nettstedet www.wsrw.org. EU-domstolen har i sine dommer blant annet lent seg på tolkninger av folkerett som vi har vært med å befeste hos de fire EFTA-statene.  

Andre gang i europeisk historie at Europaparlamentet stoppet en handelsavtale var i 2011. Da stemte flertallet av parlamentet ned en fiskeriavtale mellom EU og Marokko. Avstemningsresultatet var et resultat av flere års koordinert påvirkningsarbeid av saharawier og Vest-Sahara-bevegelsen opp mot EU-institusjonene.

Vi gjør også vårt beste i å følge opp aktivistene som utsettes for overgrep av marokkanske myndigheter. Når menneskerettighetsforkjempere tortureres eller dømmes vilkårlig, klager vi inn overgrepene til ekspertene i FNs Menneskerettighetsråd, som i sin tur legger press på Marokko om at fanger må løslates, tiltale droppes eller tortur etterforskes. Gjennom den såkalte UPR-mekanismen har vi lyktes med å sette press på både okkupasjonsmakten Marokko og den juridiske kolonimakten Spania. Vi har samtidig sørget for omfattende kritikk av Marokkos overgrep og plyndring i territoriet gjennom den såkalte ØSK- og SP-komiteen. I 2020 lyktes vi at stater tok opp Vest-Sahara-saken med kolonimakten Spania i Menneskerettighetsrådet, det er første gang er blitt gjort. Vi bruker betydelig tid til å nominere saharawiske menneskerettighetsaktivister for internasjonale priser, og veilede priskomiteer.  

Flyktningleirene har behov for humanitær bistand. Vi jobber kontinuerlig opp mot stater og organisasjoner for å støtte prosjekter der, og vi har lyktes å mobilisere et par titalls millioner kroner i humanitær bistand.  

I Norge holder vi rundt 200 foredrag og seminarer årlig. Vi bistår utenlandske journalister og dokumentarfilmskapere, veileder delegasjoner, gir innspill til forskningsmiljøer. Vi er også i tett kontakt med den tverpolitiske vennegruppen for Vest-Sahara på Stortinget, som består av representanter fra alle ni partier - den eneste av sitt slag. 

 

«Støttekomiteen for Vest-Sahara har tatt prisverdige initiativer, basert på et sterkt og ekte engasjement for å løse en vanskelig internasjonal konflikt. Det var blant annet nyttig for Utenriksdepartementet da Norge var medlem av Sikkerhetsrådet.»

Statssekretær i Utenriksdepartementet, Vidar Helgesen (H), til Støttekomiteen 2004. 

 

«La meg gi en takk til Støttekomiteen for Vest-Sahara, som gjør et utrolig viktig arbeid her hjemme i Norge, og som har gjort et viktig arbeid med å skape engasjement i alle partiene, i fagbevegelsen og i andre deler av sivilsamfunnet, men som også har vært en veldig viktig overvåker av næringslivet og har vist seg å ha en veldig stor effekt på hvordan næringslivet opererer i Vest-Sahara. Det er en liten organisasjon, men de har vist seg å være en av de sterkeste i Europa på spørsmålet». 

Åsmund Aukrust (Ap), Stortinget, 2019

 

«Jeg vil få takke Støttekomiteen for Vest-Sahara som holder vår oppmerksomhet på dette spørsmålet og dette området, og holder saken i fokus». 

Stortingsrepresentant Peter N. Myhre (FrP), Stortinget, 2010.

 

«Så vil eg heilt til slutt seie at det var bl.a. den vesle foreininga Støttekomiteen for Vest-Sahara som tidlegare i år sette dette på dagsordenen i media gjennom å kome med desse opplysningane. Og kva veit eg – kanskje er det òg slik at dei har kontakta fleire enn meg, f.eks. interpellanten, og dermed indirekte bidrege til at saka kjem opp her».

Stortingsrepresentant Bård Vegar Solhjell (SV), Stortinget, 2014. 

 

«Uten å bruke en eneste krone klarte Støttekomiteen [for Vest-Sahara] å engasjere tusenvis av unge mennesker for Vest-Sahara-saken, og engasjementet smitter stadig flere. [...] Vest-Sahara er i aller høyeste grad blitt satt på dagsorden i Norge.»

Unge Venstre-leder Lars-Henrik Michelsen, til Flyktninghjelpen, 2007.

 

«De multinasjonale selskapene har ikke noe annet valg enn å kapitulere. Frem til i dag har dette kostet kongeriket Marokko fire store selskaper involvert i utvinningen av olje (…) Denne opposisjonen har blitt startet fra Norge.» 

Le Journal Hebdomadaire, marokkansk ukeavis, 2005.

 

«Totals beslutning om å trekke seg fra Vest-Sahara kan føres på kontoen for vellykkede aksjoner fra solidaritetsbevegelsen. Det er verdt å merke seg at Støttekomiteen for Vest-Sahara tidligere har lykkes i blant annet å få det norske selskapet TGS-NOPEC til å trekke seg fra samme område.»

Verdensmagasinet X, Leder, 2004.

Nyheter

Vest-Saharas største musiker kommer til Norge

Sett av datoene. Aziza Brahim skal spille i Oslo, Tromsø og Førde! 

02. juli 2024

Slutt på norske oljetransporter til okkuperte Vest-Sahara

Norskflaggete fartøy har stoppet å transportere olje til det okkuperte territoriet. Men det kommer med en bismak. 

29. mai 2024

FN-organ ber Marokko løslate Vest-Sahara-journalist

I en avgjørelse publisert 1. april 2024 ber FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling om at Marokko umiddelbart setter fri den unge saharawiske journalisten Khatri Dadda.

05. april 2024

Ungdomspartiene besøkte de saharawiske flyktningleirene

Ungdomspartiene besøkte denne uken de saharawiske flyktningleirene i Algerie.

04. februar 2024