3 av 26 skip med konfliktmineraler norskforsikret
630a17b696bbc_Plunder2021

Av 26 fartøy som fraktet fosfatstein ut av okkuperte Vest-Sahara i fjor, var tre forsikret av norske maritime forsikringsselskaper, avdekker en ny rapport. 

Publisert 06. april 2022

I dag publiserte foreningen Western Sahara Resource Watch (WSRW) sin niende årsrapport over eksporten av fosfatstein fra okkuperte Vest-Sahara. Den ulovlig eksporterte fosfatsteinen er en av Marokkos viktigste inntektskilder fra territoriet som det ulovlig okkuperer. 

Last ned rapporten her (engelsk).

Totalt 1,4 millioner tonn fosfatstein ble eksporter fra Vest-Sahara i 2021. 

Et av rapportens funn er den vedvarende rollen til de norske forsikringsforeningene Gard og Skuld. De to har også tidligere forsikret slike fartøy.

Handelen finner sted i strid med folkeretten, og til store protester fra det saharawiske folk. Marokko har ikke lov til å eksportere produkter fra sin statlige gruve lokalisert utenfor sin egne landegrenser. 

Totalt 26 skip forlot territoriet med 1,4 millioner tonn fosfatstein i 2021, en økning fra ca 1 million tonn i årene 2019-2020. Til sammenlikning var Marokkos gjennomsnittlige eksport fra de okkuperte områdene i 2012-2018 på 1,8 millioner tonn. En dobling av fosfatprisene i 2021 betyr at den ulovlige eksporten er stadig mer lønnsom, muligens til en verdi på 349 millioner amerikanske dollar. 

Den største kunden av det kontroversielle handelen i 2021 var India, slik tilfellet har vært siden 2019. Men en endring vil fra nå av finne sted: Til tross for tidligere løfter om ikke å kjøpe fosfat fra Vest-Sahara, har det amerikanske selskapet Innophos Holdings gjenopptatt sin import til Mexico fra Vest-Sahara. Selskapet ble en ledende importør i løpet av andre halvår av 2021. Fra ankomsten av det første skipet til Mexico 2. august 2021 til slutten av året, tok Innophos inn 43% av alt fosfatstein fra Vest-Sahara for hele 2021. De sju skipene som det mottok i løpet av de siste 12 månedene av året inneholdt tilsammen 391.000 tonn. 

Helt siden skip med Vest-Sahara-fosfat ble anbholdt i Panama og Sør-Afrika i 2017, har ingen transporter funnet sted via Kapp Gode Håp eller via Panama-kanalen. 

WSRW ber alle selskaper involvert i handelen om å umiddelbart avslutte sin involvering fram til en løsning på konflikten har blitt funnet.  

Tidligere versjoner av rapporten P for Plunder kan lastes ned her. 

Støttekomiteen for Vest-Sahara skrev Gard 11 september 2018. Gard svarte Støttekomiteen 30 november 2018. Et nytt brev fra SKVS 2 oktober 2019 ble ikke besvart. Støttekomiteen korresponderte med Skuld i 2018

Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022