Alarmerende utvikling for saharawiske politiske fanger
Article image

Situasjonen for de 19 saharawiske politiske fangene, kjent som Gdeim Izik-gruppen, blir stadig mer bekymringsfull.

Publisert 28. november 2017

Tone Moe, som fungerte som en internasjonal observatør under rettssaken til Gdeim Izik-gruppen i Rabat fra desember 2016 til juli 2017, skrev i går en rapport om hva som har skjedd med denne gruppen av Saharawiske fanger siden de ble dømt til uforholdsmessige strenge straffer av ankedomstolen i Rabat. 

Gdeim Izik-gruppen består av 19 saharawiske menn. Alle er menneskerettighetsaktivister, politiske aktivister eller journalister, som har en ting til felles: de kjemper for retten til selvbestemmelse for det saharawiske folk.

Rapporten til Moe er basert på informasjon hentet fra fangenes familier. Rapporten beskriver hvordan fangene, rundt klokka 3 om morgenen, 16. september 2017, med tvang, og uten varsel ble overført til seks forskjellige fengsler i Marokko.

Siden overflyttingen har fangene blitt holdt delvis isolert, og fangene har gjennomført en rekke sultestreiker. To av fangene på sultestreik (Hassan Eddah og Brahim Ismaili), begynte angivelig 24. november 2017 å kaste opp blod, og tilstanden deres skal være svært kritisk. 

Last ned rapporten her.

Tone Moe sier til Støttekomiteen for Vest-Sahara at situasjonen er for denne gruppen er "svært alvorlig".

"Fangene har blitt holdt i langvarig isolasjon, og blir stadig trakassert av fengselsvaktene og presset av fengselsadministrasjonen", sa hun.

Rapporten gjentar ordene fra FNs spesielle rapportør Juan Méndez, som i sin rapport om bruk isolasjon uttalte at "langvarig isolasjon er grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling, og kan utgjøre tortur".

Moe sier at “bruken av isolasjon kan føre til uopprettelige helseproblemer når den overstiger 15 dager. Denne gruppen har nå blitt holdt i isolasjon i 72 dager. Fangene ble fratatt alle sine eiendeler, og noen av dem sov på betonggulvet i cellen sin, iført klærne de ble tvangsflyttet i for flere uker før eiendelene deres ble returnert.”

"Å frata dem sosial kontakt og kontakt med omverdenen, er etter min oppfatning definisjonen av grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling, og er under ingen omstendigheter berettiget når det anvendes for å straffe. Det skal bemerkes at lengden på isolasjonen varierer fra fengsel til fengsel. Tre av mennene holdes for tiden isolert fra resten av gruppen, fengslet i Marokko alene, langt fra sine familier ", sa hun.

“Fire av fangene har startet en åpen sultestreik. Fangene krever å bli overflyttet til et fengsel som en gruppe, lokalisert i Vest-Sahara i samsvar med humanitær lov, å bli behandlet som politiske fanger og retten til å studere. De protesterer også mot den umenneskelige behandlingen og den systematiske trakasseringen og trusler fra fengselsadministrasjonen”

Moe sier at “å holde disse fangene fra Vest-Sahara i marokkanske fengsler på marokkansk territorium, er et alvorlig brudd på den fjerde Genève-konvensjonen, om ikke menneskerettighetene og menneskelig verdighet. Det faktum at disse menneskerettighetsaktivistene fra Vest-Sahara følte at deres eneste mulighet var å sulte seg i protest, er et forferdelig vitnesbyrd om den undertrykkelsen politiske aktivister fra Vest-Sahara lever under.”

Gruppen er kjent som Gdeim Izik-gruppen, oppkalt etter den kjente protestleiren Gdeim Izik i 2010. Fangene ble arrestert før, under og etter ødeleggelsen av protestleiren. Gruppen ble anklaget for å ha formet en kriminell organisasjon, og drapet på 11 medlemmer av de sivile styrkene som døde under ødeleggelsen av protestleiren. Gruppen ble først dømt i 2013 av en militærdomstol. Denne dommen ble kjent ugyldig av forfatningsdomstolen i 2016, og saken ble deretter henvist til den sivile Ankedomstolen i Salé, Rabat for behandling. Saken startet den 26. desember 2016. Gruppen var under rettssaken og frem til den 16.september fengslet sammen som en gruppe i El Arjat fengsel i Rabat, Marokko. Den endelige avgjørelsen som dømte gruppen til alt fra 20 år til livstid falt i juli 2017 - les alt om rettssaken i en rapport fra Moe.

Marokko har ulovlig okkupert deler av Vest-Sahara siden 1975. 

Nyheter

Marokko klaget inn for behandlingen av fengslede saharawiske studenter

Marokkanske myndigheters tortur og fengsling av 10 saharawiske studenter må etterforskes og fordømmes. Dette er kravet i en norskforfattet klage som i dag ble sendt inn til FNs spesialrapportører. 

14. desember 2022

Menneskerettigheter: Marokko opp til eksamen i FN

Norge er bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara, melder utenriksminister Huitfeldt. I morgen skal Marokko opp til eksamen i FNs Menneskerettighetsråd. 

07. november 2022

10 grunner til å delta på den mest autentiske filmfestivalen som finnes

Det finnes en filmfestival som er ulik alle de andre. Les Asria Talebs møte med et festivalpublikum i de saharawiske flyktningleirene i Algerie – og båndene hun skapte med en fremmed tilskuer.

23. oktober 2022

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022