Støttekomiteen anmelder Yara for heleri
Article image
Støttekomiteen for Vest-Sahara og Foreningen for saharawier i Norge har i ettermiddag anmeldt Yara International for brudd på straffelovens $ 317 om heleri. Se pressemelding fra idag, 29. august 2008.

Les tidligere pressemelding: Yara må beklage og kompensere for heleriet
Og kronikk: Dobbeltmoral av Yara
Publisert 03. september 2008

Støttekomiteen for Vest-Sahara og Foreningen for saharawier i Norge har i ettermiddag anmeldt Yara International for brudd på straffelovens $ 317 om heleri. Se pressemelding fra idag, 29. august 2008.

Les tidligere pressemelding: Yara må beklage og kompensere for heleriet
Og kronikk: Dobbeltmoral av Yara

PRESSEMELDING
Støttekomiteen for Vest-Sahara
29. august 2008

Klokken 15:30 i ettermiddag ble Yara International anmeldt for brudd på straffelovens $ 317 om heleri, ved Sentrum Politistasjon i Oslo.

Anmeldelsen er levert av Foreningen for saharawier i Norge og Støttekomiteen for Vest-Sahara. Saken ble omtalt på TV2-nyhetene i kveld kl. 18:30.

Som det har stått i Dagbladet og en del andre medier denne uken, har Yara importert 16.800 tonn fosfat fra okkuperte Vest-Sahara. Handelen er gjort med marokkanske okkupasjonsmyndighe ter, uten at det kommer Vest-Saharas folk til gode.

- Marokko begår alvorlige overgrep mot det saharawiske folk, og de stjeler alle rikdommene våre. Yara har med viten og vilje kjøpt noe som ikke tilhørte Marokko, men oss saharawier. Likevel valgte de å ta imot dette tyvgodset. Det er trist og urettferdig, sier Sidahmed Salem, leder av Foreningen for saharawier i Norge.

- Yaras handel bidrar til å finansiere og legitimere den marokkanske okkupasjonen og undertrykkelsen. Det er etter vår mening både kriminelt og etisk uforsvarlig. Vi har tidligere krevet at Yara beklager oppkjøpet, garanterer at det ikke vil gjenta seg og kompenserer saharawiene for det tapet de har blitt påført. Ettersom Yara har brutt sine tidligere løfter om å stanse slik import og trosser regjeringens klare frarådninger av slik handel ser vi det som vår plikt å politianmelde forholdet, sier Ronny Hansen, leder av Støttekomiteen for Vest-Sahara.

- Yara sier at dette er en "testlast". Yara handler likevel i tyvegods og betaler okkupanten nær 40 millioner kroner for varene. Yara har dessuten kjøpt vestsaharisk fosfat flere ganger tidligere, og lovet etter press i 2005 å stanse importen fra Vest-Sahara. Yaras forsikringer er ikke lenger troverdige. Slike overtramp av et statseid selskap kan ikke lenger aksepteres, sier Hansen.

Vestsahariske myndigheter, saharawiske organisasjoner i de okkuperte områdene, og ledende menneskerettighetsaktivister som tidligere Raftoprisvinner Sidi Mohammed Daddach har gjentatte ganger protestert på at utenlandske selskaper kjøper inn vestsahariske naturressurser fra okkupasjonsmakten Marokko.

Marokkos produksjon og eksport av fosfat fra Vest-Sahara må jf. en vurdering fra FNs juridiske kontor i 2002 dermed være i strid med folkeretten, og mineralene som har blitt eksportert til Norge er tyvgods. Norsk UD deler FN-vurderingen om folkeretten i dette, noe som kommer til uttrykk gjennom en beslutning fra 2005, da et amerikansk oljeselskap ble ekskludert fra Oljefondet. UD fraråder handel med varer fra Vest-Sahara blant annet for å forhindre folkerettsbrudd. UD og NHD gjorde Yara oppmerksom på denne frarådningen 4 uker før handelen fant sted første uke i august.

Kunden av fosfatet, Yara, har altså med viten og vilje kjøpt inn varer som utvilsomt stammer fra en ulovlig handling. På bakgrunn av UDs og FNs egne juridiske vurderinger, mener vi det er klart at Yara har handlet i strid med straffelovens heleribestemmelse $317, 1. ledd. Den lyder: "Den som mottar eller skaffer seg eller andre del i utbytte av en straffbar handling (heleri), eller som yter bistand til å sikre slikt utbytte for en annen (hvitvasking) , straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Som å yte bistand regnes blant annet det å innkreve, oppbevare, skjule, transportere, sende, overføre, konvertere, avhende, pantsette eller la investere utbyttet. Likestilt med utbyttet er gjenstand, fordring eller tjeneste som trer istedenfor utbyttet.", jf også straffelovens § 12.3(a), som sier at straffeloven får "…anvendelse på handlinger foretatt i utlandet av norsk statsborger eller noen i Norge hjemmehørende person foretatt i utlandet … når handlingen er omfattet hører blant de som omhandles i … § 317."

Fotografier av anmelderne Sidahmed Salem og Ronny Hansen kan lastes ned på http://vest-sahara.no/?parse_news=single&cat=1&art=1027

For spørsmål og kommentarer, kontakt:

Ronny Hansen
Leder, Støttekomiteen for Vest-Sahara
Tlf 94 25 02 70
www.vest-sahara.no
Nyheter

Har MOWI og Salmar rent mel i posen?

To av Norges største oppdrettsselskaper enda ikke svart på spørsmål om bærekraft og opprinnelse av fiskefôret de bruker.

26. september 2023

Den ukjente dronekrigen

Siden november 2020 har det vært krigshandlinger mellom Marokko og Vest-Sahara. Det internasjonale samfunnet er stille. 

21. september 2023

Den demokratiske situasjonen i Vest-Sahara

Vest-Sahara regnes som et av de minst demokratisk fri landene i verden. Mens Norge scorer 100/100 i Freedom House sin evaluering av verdens land, får Vest-Sahara kun 4/100. 

11. september 2023

Ti ting du burde lese for å lære mer om Vest-Sahara

Vil du lære mer om Vest-Sahara? Vi har laget en guide med godt lesestoff om Afrikas siste koloni. 

05. september 2023