USA planlegger HIMARS-salg til Marokko
643d69c9f30bc_HIMARS_live_fire_140313-A-TW035-673

USA planlegger gigantsalg av et viktig rakettsystem til Marokko. USA er eneste land i verden som anerkjenner Marokkos folkerettsstridige okkupasjon av Vest-Sahara.

Publisert 17. april 2023

Foto: HIMARS i bruk, Sgt. Marcus Fichtl, Wikimedia Commons.

USAs utenriksdepartement annonserte 11. april at de har besluttet å godkjenne et mulig salg av rakettsystemet HIMARS til Marokko for en anslått verdi av over 500 millioner dollar. Samme dag briefet amerikanske myndigheter kongressen om det mulige salget. 

HIMARS er presise langdistanseraketter som har blitt mye omtalt det siste året, ettersom systemet har blitt flittig anvendt av Ukraina for å forsvare seg mot Russlands okkupasjonsstyrker. 

President Biden uttalte så sent som 16. mars 2023 at "What’s at stake here are the principles that the United States and the United Nations across the world stand for. It’s about freedom. It’s about the right of people to determine their own future.” Men det var angående Russlands illegitime okkupasjon av Ukraina. 

I Vest-Sahara støtter USA de motsatte prinsippene, ved politisk og militær bistand til Marokko. USAs tidligere president Donald Trump anerkjente - som første statsleder i verden - Marokkos suverenitet over Vest-Sahara. Beslutningen fra president Trump ble kraftig kritisert av daværende Arbeiderpartiets utenrikspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt. 

“Det er snart 30 år siden folket i Marokko-okkuperte Vest-Sahara ble lovt en egen folkeavstemning. De må selv få avgjøre sin egen framtid", kommenterte Huitfeldt samme dag på Twitter.

Joe Biden har ennå ikke offentlig reversert Donald Trumps folkerettsstridige anerkjennelse av okkupasjonen. Det er tverrpolitisk enighet i Norge om at det saharawiske folk har selvbestemmelsesrett og at Vest-Sahara ikke kan anses som en del av Marokko. 

Amerikanske forsvarsmyndigheter oppgir økt forsvarskapasitet og grensekontroll for Marokko som grunn for salget. 

“USAs forståelse av Marokkos grenser skiller seg vesentlig fra hvordan resten av verdenssamfunnet ser dem. Det kan ikke aksepteres at USA på den ene siden anerkjenner Marokkos grunnløse krav på territoriet, og på den andre siden leverer HIMARS til marokkanske myndigheter for grensekontroll", sier Erik Hagen, leder av Støttekomiteen for Vest-Sahara.

"Stater som hevder å forsvare folkeretten må umiddelbart legge press på USA for å droppe anerkjennelsen av okkupasjonen og dette våpensalget. Skal det sendes et slikt våpensystem til Marokko, må USA som et minimum samtidig forvente at rakettene kun anvendes innenfor de internasjonalt anerkjente grensene som FN, Den internasjonale domstolen i Haag, EU-domstolen, Afrika-domstolen, EU og AU er enige om. Verdenssamfunnet - og Norge - må ta disse forholdene opp med amerikanske myndigheter", uttaler Erik Hagen, leder av Støttekomiteen for Vest-Sahara. 

"Vi lever i en verden der folkeretten er under press. Da kan man ikke sende et slikt rakettsystem til en okkupant for aggresjonshandlinger og beskyttelse av illegitime grenser", sier Hagen.

Marokko har okkupert deler av territoriet Vest-Sahara siden 1975. Marokkos krav på Vest-Sahara regnes ugyldig av FN og bryter med folkeretten. I 2020 ble en nesten 30 år lang  våpenhvile mellom Marokko og Vest-Sahara brutt, og siden har voldsbruken eskalert. Derfor er det grunn til å tro at disse våpnene vil kunne bli benyttet til krigføring mot Vest-Saharas folk. De siste to årene har Marokko benyttet droner for å bombe trafikk i de delene av Vest-Sahara som ikke er under okkupasjon. 

Nyheter

Vest-Saharas største musiker kommer til Norge

Sett av datoene. Aziza Brahim skal spille i Oslo, Tromsø og Førde! 

02. juli 2024

Slutt på norske oljetransporter til okkuperte Vest-Sahara

Norskflaggete fartøy har stoppet å transportere olje til det okkuperte territoriet. Men det kommer med en bismak. 

29. mai 2024

FN-organ ber Marokko løslate Vest-Sahara-journalist

I en avgjørelse publisert 1. april 2024 ber FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling om at Marokko umiddelbart setter fri den unge saharawiske journalisten Khatri Dadda.

05. april 2024

Ungdomspartiene besøkte de saharawiske flyktningleirene

Ungdomspartiene besøkte denne uken de saharawiske flyktningleirene i Algerie.

04. februar 2024