Saharawiske politiske fanger sultestreiker
gdeim_izik_trial_510

Siden 1. april har to saharawiske politiske fanger sultestreiket i protest mot forferdelige fengselsforhold.

Publisert 20. april 2022

Bildet over: dommene til Gdeim Izik-gruppen var alle basert på tilståelser signert under tortur.

I nesten 12 år har en gruppe politiske fanger fra Vest-Sahara vært vilkårlig fengslet i Marokko.

Fangene Hassan Eddah og Hussein Ezzaoui protesterer nå begge mot deres langvarige vilkårlige fengsling og krever å bli overført til et fengsel i Vest-Sahara. De startet en åpen sultestreik for tre uker siden, 1. april 2022.

Helsen til de to skal ha blitt raskt forverret og antas å henge sammen med at de to allerede er i en dårlig helsetilstand etter nesten 12 år med medisinsk omsorgssvikt og umenneskelige levekår samt virkningene av tortur fra tidligere sultestreiker.

Signer Amnesty Internationals kampanje mot mishandlingen av saharawiske fanger.

12. og 13. april deltok resten av gruppen som de er del av i en begrenset sultestreik i 48 timer til støtte for de to, og protesterte også mot deres umenneskelige levekår og deres fortsatte vilkårlige fengsling. Disse andre fangene soner i fengslene i Kenitra, Ait Melloul, Bouzairkarn og Tifelt.

Gruppen av fanger - de såkalte Gdeim Izik-fangene - ble vilkårlig arrestert, torturert og idømt lange dommer etter en ekstraordinær månedslang protestleir kjent som Gdeim Izik i 2010 mot den marokkanske okkupasjonen, der tusenvis av saharawiske sivile deltok.

Tre år senere, i 2013, ble de stilt for en militærdomstol som dømte dem til harde fengselsstraffer. Disse dommene ble i stor grad bekreftet av en sivil domstol i 2017, før de lange fengselsstraffene ble opprettholdt av den marokkanske kassasjonsdomstolen i november 2020.

Last ned en rapport om saken til Gdeim Izik-fangene, inkludert situasjonen frem til 2022.

I påvente av avgjørelsen fra kassasjonsdomstolen i november 2020, ba både Amnesty International og Human Rights Watch om at Marokko må sikre en ny rettssak for de 19 tiltalte. Organisasjonene fordømte også den urettferdige rettsprosessen, preget av torturanklager. Til tross for internasjonal kritikk, opprettholdt domstolen de lange fengselsstraffene. Det amerikanske utenriksdepartementet noterte nylig i en landrapport at «mens regjeringens uttalte mål med å opprette rådet var å forbedre rettslig uavhengighet, var det begrenset fremgang i den forbindelse. siden oppstarten som en uavhengig enhet i 2017. Menneskerettighetsaktivister påsto at rettssaker som involverte […] Vest-Sahara, noen ganger virket politisert».

Situasjonen til Gdeim Izik-fangene endret seg raskt til det verre etter avgjørelsen fra lagmannsretten i 2017, hvor fangene ble spredt til seks forskjellige fengsler. De rapporterte både fysisk og psykisk tortur, trakassering og økt isolasjon. Situasjonen har vært alarmerende siden den gang. 15. mars 2022 ble det kjent at den fengslede saharawiske journalisten Mohammed Lamin Haddi var blitt utsatt for tortur. Hendelsen ble rapportert av ACAT France, som informerte om at han, som svar på å ha erklært sin intensjon om å starte en åpen sultestreik, hadde blitt slått hardt mens han ble satt i håndjern, fått håret trukket fra skjegget med tang og utsatt for kvelning.

“Mitt første møte med Vest-Sahara, politiske fanger og tortur var Gdeim Izik-rettssaken. Jeg trodde ikke det kunne bli verre enn å bli fratatt sin frihet i 7 år, med en domstol som fullstendig ignorerte alarmerende torturanklager. Jeg tok dessverre feil”, bemerket jurist Tone Sørfonn Moe, etter å ha fulgt rettssaken mot Gdeim Izik-fangene i 2017.

“I 4,5 år har vi stått på sidelinjen og vært vitne til at fangene blir utsatt for fysisk og psykisk vold, isolasjon, trakassering og trusler. I ren fortvilelse har fangene gjennomført en sultestreik etter den andre, uten at deres situasjon ble bedre og med kongeriket Marokko som benektet deres eksistens. Det er avgjørende at vi handler for å redde livene til denne gruppen av fengslede aktivister fra Vest-Sahara”, sa Moe.

Etter å ha besøkt Gdeim Izik-fangene i 2013, husker tidligere rapportør for FNs arbeidsgruppe for vilkårlig fengsling, professor Mads Andenæs, at «under besøket informerte Gdeim Izik-fangene om tortur og mishandling, og vi observerte de forverrede helseforholdene til noen av de arresterte på grunn av fengselsforholdene. Vi fikk også informasjon om at flere av de fengslede i Gdeim Izik-gruppen startet sultestreik, og at helsetilstanden deres ble ytterligere forverret. Livene deres er nå i alvorlig fare, og det er akutt at de løslates fra vilkårlig fengsling."

Nyheter

Marokko klaget inn for behandlingen av fengslede saharawiske studenter

Marokkanske myndigheters tortur og fengsling av 10 saharawiske studenter må etterforskes og fordømmes. Dette er kravet i en norskforfattet klage som i dag ble sendt inn til FNs spesialrapportører. 

14. desember 2022

Menneskerettigheter: Marokko opp til eksamen i FN

Norge er bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara, melder utenriksminister Huitfeldt. I morgen skal Marokko opp til eksamen i FNs Menneskerettighetsråd. 

07. november 2022

10 grunner til å delta på den mest autentiske filmfestivalen som finnes

Det finnes en filmfestival som er ulik alle de andre. Les Asria Talebs møte med et festivalpublikum i de saharawiske flyktningleirene i Algerie – og båndene hun skapte med en fremmed tilskuer.

23. oktober 2022

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022