Oljefondet svartelister israelsk selskap i okkuperte Vest-Sahara
658145f337f2b_NewMed

Oljefondet offentliggjorde i går at de har kastet ut israelske Delek Group fra sine porteføljer på grunn av oljeleting i okkuperte Vest-Sahara.

Publisert 19. desember 2023

Oljefondets etikkråd annonserte i går at de har kastet ut Delek Group fra fondets porteføljer, og solgt en investering på rundt 600 millioner kroner. Årsaken er at den israelske gruppens datterselskap, NewMed Energy, i desember 2022 inngikk en kontrakt for petroleumsleting utenfor det okkuperte territoriet, signert med marokkanske olje- og gruvemyndigheter.

Det er fjerde selskap som siden 2005, under vekslende norske regjeringer, er kastet ut fra Oljefondet på grunn av oljeleting på akkurat denne blokken utenfor okkuperte Vest-Sahara. 

Oljefondet kontrollerte 3 prosent av aksjene ved salget, og var den nest største kjente investoren i gruppen. 

18. desember 2023 publiserte oljefondets Etikkråd en 15-siders analyse som forklarer begrunnelsen bak den nye beslutningen. Det understreker at Marokko «ikke har legitim, suveren råderett over naturressursene i havområdet utenfor Vest-Sahara». Marokko har siden 2001 lett etter olje og gass utenfor territoriet som landet holder under okkupasjon.

«Etikkrådets vurdering er at Delek Groups letevirksomhet offshore Vest-Sahara må anses som et grovt brudd på grunnleggende etiske normer etter SPUs etiske retningslinjer ettersom virksomheten ikke skjer i samsvar med ønsker og interesser til Vest-Saharas folk, og dessuten bidrar til å opprettholde en uavklart folkerettslig situasjon i området», skrev rådet.

Dokumentet vurderer også under hvilket juridisk rammeverk man må tolke en slik operasjon i Vest-Sahara innenfor – om den må vurderes innenfor rammen av lov som gjelder for ikke-selvstyrte territorier eller under internasjonal humanitærrett.

«Situasjonen i Vest-Sahara er unik i den forstand at det dreier seg om det eneste ikke-selvstyrte området uten en anerkjent administrator. Det finnes ingen klare regler for utnyttelsen av naturressurser i et slikt område. Administratorer av ikke-selvstyrte områder er under folkeretten pålagt å forvalte områdene i samsvar med det vedkommende folkets ønsker og interesser. Ettersom FN ikke anerkjenner Marokko som rettmessig administrator av Vest-Sahara, kan det innvendes at regelverket for ikke-selvstyrte områder ikke kommer til anvendelse på situasjonen der. Betenkingen til FNs juridiske rådgiver (2002) bygger på en analogi med pliktene til administratorer av ikke-selvstyre områder. Alternativt kunne det gjøres en vurdering med utgangspunkt i humanitærretten. Dette ville trolig lagt enda strengere begrensinger på selskapers virksomhet i området, slik betenkningen til Den Afrikanske Unions juridiske rådgiver (2015) konkluderer», bemerker rådet.

Utelukkelsen er en direkte oppfølging av allerede etablert praksis fra fondet. I 2016 ekskluderte fondet det amerikanske selskapet Kosmos Energy og dets britiske partner Cairn Energy for å utføre nøyaktig samme operasjon på nøyaktig samme sted – Boujdour-blokken – utenfor Vest-Sahara. I 2005 foretok fondet sin første etikk-eksklusjon noensinne ved å kaste ut det amerikanske selskapet Kerr-McGee fra porteføljene over samme operasjon. Delek Group er dermed det fjerde selskapet som ble kastet ut av fondet for det samme leteprosjektet på det samme offshore-området i løpet av de siste to tiårene.

Fondet har også en praksis med å ekskludere langsiktige kunder av fosfatstein fra Vest-Sahara, eksportert av det marokkanske statseide fosfatselskapet OCP som opererer i territoriet.

Den nøyaktige verdien av de solgte aksjene på salgstidspunktet er ikke kjent. Per 31. desember 2022 var den eksakte verdien 600,4 millioner norske kroner, eller - på det tidspunktet - 60 950 992 USD. Den norske statens investering i selskapet hadde økt dramatisk de siste årene før eksklusjonen. Illustrasjon fra nettsiden til Norges Bank Investment Management.


Støttekomiteen for Vest-Sahara oppfordrer andre investorer i Delek Group til å følge Oljefondets eksempel. i februar 2023 var det kjent at andre investorer var blant annet Deutsche Bank, Vanguard Group og BlackRock.

«Dette er et svært positivt fra Oljefondet. Vurderingen fra fondet går rett inn i kjernen av problemet: Marokko har ingen rett til å utstede slike oljelisenser i de okkuperte områdene, og saharawiene har ikke uttrykt sitt samtykke. Vi håper at de andre investorene i Delek vil se på denne beslutningen og følge etter», sier Erik Hagen, daglig leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara. 

«Delek-konsernets virksomhet i okkuperte Vest-Sahara er dypt problematisk. Det israelske selskapet må respektere det saharawiske folkets rett til å ta vare på sine egne ressurser og avslutte oljeletingen i de okkuperte områdene », uttaler Hagen.

Bare to selskaper har for tiden letelisenser for olje og gass i Vest-Sahara, begge tilfeldigvis israelske. Den andre er Ratio Petroleum med lisens lenger sør, utenfor Dakhla.

Dokumentet til fondets Etikkråd er datert 30. mai 2023. I tråd med vanlig praksis, videresendes tilrådninger fra Etikkrådet til Norges Bank Investment Management - som forvalter fondet - før de publiseres når en endelig beslutning er fattet og aksjene er blitt solgt. Det var det som skjedde 18. desember 2023. 

En uoffisiell engelsk oversettelse av Etikkrådets anbefaling er å finne her

Nyheter

Vest-Saharas største musiker kommer til Norge

Sett av datoene. Aziza Brahim skal spille i Oslo, Tromsø og Førde! 

02. juli 2024

Slutt på norske oljetransporter til okkuperte Vest-Sahara

Norskflaggete fartøy har stoppet å transportere olje til det okkuperte territoriet. Men det kommer med en bismak. 

29. mai 2024

FN-organ ber Marokko løslate Vest-Sahara-journalist

I en avgjørelse publisert 1. april 2024 ber FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling om at Marokko umiddelbart setter fri den unge saharawiske journalisten Khatri Dadda.

05. april 2024

Ungdomspartiene besøkte de saharawiske flyktningleirene

Ungdomspartiene besøkte denne uken de saharawiske flyktningleirene i Algerie.

04. februar 2024