Ny rapport forteller historien til saharawiske studenter i marokkanske fengsler

“Et fengsel er vanligvis fyllt av bråket fra fangene. Men ikke Ait Mellout. I Ait Melloul terroriseres du av en stillhet, som bare brytes av skrikene fra fanger som tortureres”. Vår nye rapport gir historien til en glemt gruppe fanger som FN ber løslatt.

Publisert 10. juni 2020

Følg webinar i ettermiddag, 10. juni kl. 1700 på Zoom, med dette strålende panelet: 
* Mads Andenæs, professor og tidligere leder av FNs arbeidsgruppe på vilkårlig fengsling;
* Mohammed Rguibi, en av medlemmene av studentgruppen, løslatt fra fengsel i 2019;
* Tone Sørfonn Moe, som forsvarer de fengslede studentene, fra Støttekomiteen for Vest-Sahara;
* Stian Skarheim Magelssen, internasjonalt ansvarlig, Norsk Studentorganisasjon.

I dag publiserer Støttekomiteen for Vest-Sahara en rapport om saharawiske fengslede studenter, i samarbeid med Norsk Studentorganisasjon.

I rapporten lar vi fire unge menn fortelle sine livshistorier med egne ord. De tar oss tilbake til tiden de begynte å engasjere seg i frigjøringskampen for det saharawiske folk som barn og tenåringer, inntil den dagen deres studentaktivisme førte til arrestasjon, tortur, tilståelser under tortur og lange fengselsstraffer under forferdelige fengselsforhold. 

Historiene danner bakgrunnen for en nylig avgjørelse fra FNs arbeidsgruppe for vilkårlig fengsling, som krever at studentene løslates. Avgjørelsen viser til at arrestasjonen og fengslingen av de saharawiske studentene var og er vilkårlig. FN-organet konkluderte med at deres grunnleggende menneskerettigheter har blitt krenket, og viste til at det var studentenes studentaktivisme og støtte til retten til selvbestemmelse for det saharawiske folk som var bakgrunnen for fengslingen. Dette utgjør rasediskriming, hevder FNs ekspertgruppe. 

Den 143 sider lange rapporten kan lastes ned her (5,1 Mb). 
 

Brahim Mouyssaih sees gående inn i rettslokalet der han skulle bli dømt til flere års fengsel. Brahim og medstudentene hadde blitt tvunget til å signere avhørsprotokoller de ikke hadde lest. Den nye rapporten forteller historien til Brahim og de andre saharawiske studentene. FN krever gruppen løslatt.

“Politimannen så på meg og sa ‘jeg kommer til å skrive hva jeg ønsker, og du vil bli tvunget til å signere', før han fortsatte og skrive. Rapporten var på fransk. Så de kunne ha skrevet at jeg var terrorist, og jeg ville fortsatt ikke visst hva jeg var anklaget for."

Brahim Mouyssaih, side 62.


Gruppen av studentaktivister består av flere av lederne for de saharawiske studentorganisasjonene i de marokkanske byene Agadir og Marrakech. De er kjent som "Studentgruppen» eller «Group of El Wali». For tiden er fem av studentene fortsatt fengslet, med fengselsstraffer opp mot 12 år. Noen av studentene ble løslatt fra fengsel i 2019 etter å ha sonet dommer på tre år. Historiene som nå fortelles, tilhører studentene som ble løslatt i fjor. 

«Studentdemokrati er en grunnleggende rettighet i Norge. I Norge er det nesten umulig å forestille seg å kunne bli straffet for å engasjere seg politisk eller for å ytre sin mening. Alle studenter i verden fortjener denne grunnleggende rettigheten», sier Stian Skarheim Magelssen, Internasjonalt ansvarlig i Norsk studentorganisasjon. 

«Undertrykkelse av studentaktivisme er et tegn på et svakt demokratisk samfunn. Vi står bak studenter internasjonalt – og saharawiske studenter – som kjemper en legitim kamp for sine rettigheter», sier Magelssen.

Saken til studentgruppen ble ført av Tone Sørfonn Moe, en norsk jurist og frivillig i Støttekomiteen for Vest-Sahara. Moe er også forfatter av den nåværende rapporten, etter å ha gjennomført intervjuene med de løslatte studentene med hjelp fra den lokale menneskerettighetsaktivisten Laila Fakhouri som oversetter. 

 

“The officers forced my head down to the floor and started to insult me, my family and my parents. They started to try to strip my pants off, threatening to make me sit on a sharp object. They would drag my face up and slap me in the face. They would beat me with a long metal stick on my thighs. I can’t count how many times I was slapped and beaten.”

Aomar Ajna, justudent, side 88.

Nyheter

FN-organ ber om umiddelbar løslatelse av saharawiske fanger

Marokko må umiddelbar løslate en gruppe saharawiske menneskeretighetsforkjempere fra fengsel, krever FNs arbeidsgruppe for vilkårlig fengsling. 

27. november 2023

Norsk lakseeventyr på afrikaneres bekostning?

Det er en reell risiko for at oppdrettslaksen som vi kjøper i butikken i Norge bidrar til å undergrave matsikkerheten på det afrikanske kontinentet. Støttekomiteen med ny rapport - om norske matbutikkers forventninger til oppdrettsnæringen

27. oktober 2023

Støttekomiteen for Vest-Sahara fyller 30 år

Les historien om hvordan foreningen utviklet seg fra et møte på et gutterom i Gamlebyen i Oslo til det den er i dag - en organisasjon med tverrpolitisk støtte i Norge og med betydelige internasjonale gjennomslag. 

16. oktober 2023

Bergenskontrollert skip fraktet konfliktmøller

Et norsk-kontrollert skip losser nå av kinesiske vindmøller på Kanariøyene. Grieg Maritime sier at rutinene deres ikke fanget opp at møllene skulle installeres i okkuperte Vest-Sahara og at de nå gjennomgår rutinene.

13. oktober 2023