Norsk oljeletingsfartøy på tokt inn i okkuperte Vest-Sahara
618e3e85becde_oceanic_vega_14.09.2019_509

Seismikkfartøyet Oceanic Vega tilhørende Eidesvik AS kan ha foretatt undersøkelser av havbunnen utenfor kysten av okkuperte Vest-Sahara.

Publisert 30. oktober 2019

Oppdatering 10.12.2019: Eidesviks franske partner CGG skrev 4. november et brev til vår franske søsterforening APSO at de “does not decide the location of its onshore and offshore operations”. CGG skyldte på operatøren Shell.

Det norskflaggete fartøyet Oceanic Vega har de siste ukene drevet seismiske undersøkelser utenfor Mauritanias kyst, med flere tokt inn i farvannene til okkuperte Vest-Sahara. Det framkommer av nettsider for skipsovervåkning, som Marinetraffic.

Totalt ble det foretatt fire turer inn i de okkuperte områdene mellom 14. og 22. september 2019. Den maritime grensen mellom Mauritania og Vest-Sahara er aldri blitt endelig definert, men i en forhandling ville den enten strukket seg rett vest fra den internasjonale landgrensen som deler Ras Nouadhibou-halvøya i to, eller som en maritim fortsettelse av landegrensen. De fire ekskursjonene har alle strukket seg nord for disse to eventuelle grensene, og altså utvilsomt i Vest-Saharas farvann.

Støttekomiteen for Vest-Sahara skrev 2. oktober 2019 til Eidesvik AS og spurte om selskapet hadde fått tillatelse fra saharawiske myndigheter til å entre farvannet, og om det ble innsamlet seismiske data i territoriet.

"Eidesvik eier 50% av det skipet som De nevner. Skipet er på bare-boat kontrakt til det franske seismikkselskapet CGG, som igjen opererer skipet på de kontrakter CGG til enhver tid måtte ha med sine kunder. I den utstrekning dere har spørsmål om deres operasjoner, må dere henvende dere til CGG. Eidesvik har ingen innflytelse på i hvilke farvann skipet benyttes.", skrev president og administrerende direktør Jan Fredrik Meling 2. oktober som svar på et brev fra Støttekomiteen.

Støttekomiteen skrev 4. oktober tre oppfølgingsspørsmål til Eidesvik AS, og vi venter på svar:

1.      Det er vanlig at norske skipseiere stiller forventninger for hvor deres fartøy kan seile – og ikke kan seile. Dette er normalt regulert i en egen klausul som etablerer hva slags farvann som er ekskludert. Har Eidesvik AS sørget for at det eksisterer en slik ‘exclusion’-klausul for de fartøy som eies i fellesskap med – og opereres av – CGG? Hvis ja, hva etablerer denne klausulen og/eller er Vest-Saharas farvann inkludert i en slik klausul?
2.      Setter Eidesvik AS begrensninger på hvor øvrige fartøy i Eidesvik-flåten kan anvendes av forretningspartnerne?
3.      Vil Eidesvik AS kommentere overfor CGG at dets felles-eide skip ikke bør brukes til operasjoner som kan være i strid med folkeretten eller som kan krenke staters/territoriers internasjonale grenser uten eksplisitt tillatelse generelt, og i Vest-Sahara spesielt?

Støttekomiteens franske søsterorganisasjon APSO har siden kontaktet CGG med tilsvarende spørsmål, uten å få svar på spørsmålene.

5% av Eidesvik AS eies av Pareto, som tidligere har avvist å svare Støttekomiteen på spørsmål om Vest-Sahara. Pareto skal tidligere ha bistått i et selskap som deltok i oljeleting helt sør i Vest-Saharas farvann, i nøyaktig samme område som Oceanic Vega nå har besøkt.

Fartøyet har operert i tospann med skipet Bourbon Fulmar og to mindre følgefartøy Jan van Gent og Aquarius. Jan van Gent har blitt brukt som følgefartøy i oljeoperasjoner i de okkuperte områdene flere ganger tidligere.

Oljeleting i Vest-Sahara er i strid med folkeretten. Det framkom første gang i en rettslig vurdering fra FN i 2002. I 2005 ekskluderte Finansdepartementet under Per-Kristian Foss (H) selskapet Kerr-McGee fra Oljefondet. Selskapet hadde oljeavtale utenfor kysten. Regjeringen uttalte at "Marokko har i en årrekke, til tross for sterk fordømmelse fra FN, okkupert Vest-Sahara" og at slik virksomhet utgjør et ”særlig grovt brudd på grunnleggende etiske normer blant annet fordi dette kan bidra til å legitimere Marokkos suverenitetskrav og dermed undergrave FNs fredsprosess."

I 2019 uttalte Utenriksmininster Eriksen at det vil være i strid med folkeretten og EU-retten å drive næringsliv i Vest-Sahara uten at samtykke har blitt avgitt fra det saharawiske folk. Verken Eidesvik AS eller CGG har innhentet slikt samtykke ved de nye toktene i Vest-Saharas farvann,

Fire norske seismikkselskaper har tidligere operert i Vest-Sahara på oppdrag fra marokkanske myndigheter, og alle beklaget sin involvering:

I 2002 inngikk TGS-Nopec som det første seismikkselskapet noensinne et oppdrag i Vest-Sahara. Det vekket sterke reaksjoner både fra Utenriksminister Jan Petersen og fra de to størte eierne Folketrygdfondet og Storebrand. De to sistnevnte vurderte å selge seg ut (Aftenposten, 24.02.2003). 18.03.2003 uttalte TGS-Nopec i en pressemelding: "TGS-NOPEC appreciates the complexity of the political issues in the area and respects the views stated by Norwegian authorities. As a result, the Company has decided not to undertake any new projects in Western Sahara without a change in political developments. Further, the Company is committed to improve its procedures for risk evaluation on potential projects in disputed areas of the world and will actively seek advice from Norwegian authorities when in doubt. TGS-NOPEC has maintained a constructive dialogue with a number of its large Norwegian institutional shareholders including Folketrygdfondet and Storebrand throughout this process."

I 2009 ble det andre norske seismikkselskapet involvert: Fugro-Geoteam. I 2010 uttalte selskapet at de hadde: "decided to abstain from any further involvement in Western sahara until the political situation has been resolved". Undersøkelsene ble gjort fra fartøyet Geo Caribbean, som nå er i flåten til Eidesvik AS.

I 2014 skrev Dagbladet at det norske seismikkselskapet SeaBird skjøt seismikk utenfor okkuperte Vest-Sahara. FNs tidligere rettssjef kalte oljeletingen i strid med folkeretten. Dagbladet omtalte også et protestbrev selskapet hadde fått fra Vest-Saharas eksilregjering. «Vi legger oss flate og endrer rutinene for at dette ikke skal skje igjen. Det føles veldig ubehagelig å ha vært med på å støtte en okkupasjonsmakt,» uttalte SeaBird til Ny Tid. Seismikkselskpaet PGS - som SeaBird hadde sprunget ut av - har også vært kritiske til Vest-Sahara-oppdrag og har "ved flere anledninger tidligere avslått å drive seismiske undersøkelser i Vest-Sahara, fordi norske myndigheter anbefaler å ikke operere i området". De har også lagt press på et selskap de var minoritetseier i for å dem til å avslutte sitt Vest-Sahara-engasjement.

Investor Øystein Stray Spetalens seismikkselskap Spectrum ASA sa om et onshoreoppdrag til DN -"Vi er enig med Støttekomiteen, og har sagt at vi ikke ønsker å engasjere oss i Vest-Sahara. Jeg har ikke noe problem med å si nå i ettertid at det kanskje var en dårlig idé å ta dette oppdraget".

 

oceanic_vega_14.09.2019.jpg 67.44 KB

oceanic_vega_17.09.2019.jpg 74.35 KB

oceanic_vega_21.09.2019.jpg 69.09 KB

oceanic_vega_22.09.2019.jpg 68.89 KB

Nyheter

Vest-Saharas største musiker kommer til Norge

Sett av datoene. Aziza Brahim skal spille i Oslo, Tromsø og Førde! 

02. juli 2024

Slutt på norske oljetransporter til okkuperte Vest-Sahara

Norskflaggete fartøy har stoppet å transportere olje til det okkuperte territoriet. Men det kommer med en bismak. 

29. mai 2024

FN-organ ber Marokko løslate Vest-Sahara-journalist

I en avgjørelse publisert 1. april 2024 ber FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling om at Marokko umiddelbart setter fri den unge saharawiske journalisten Khatri Dadda.

05. april 2024

Ungdomspartiene besøkte de saharawiske flyktningleirene

Ungdomspartiene besøkte denne uken de saharawiske flyktningleirene i Algerie.

04. februar 2024