Forsiden          Publikasjoner          Om Støttekomiteen          Støtt oss          Kontakt oss          Bli medlem av Støttekomiteen     

Artikkelarkiv 2017
Artikkelarkiv 2016
Artikkelarkiv 2015
Artikkelarkiv 2014
Artikkelarkiv 2013
Artikkelarkiv 2012
Artikkelarkiv 2011
Artikkelarkiv 2010
Artikkelarkiv 2009
Artikkelarkiv 2008
Artikkelarkiv 2007
Artikkelarkiv 2000-2006
PGS tar opp Vest-Sahara-saken med utenlandsk oljeselskap
san_leon_510-200.jpg

PGS skriver i et brev til Støttekomiteen at de kontinuerlig vurderer sitt eierskap i det irske oljeselskapet San Leon, og at de tar opp Vest-Sahara-konflikten på møtene de har med selskapets ledelse. San Leon, som PGS er deleier i, planlegger ulovlig oljeleting i okkuperte Vest-Sahara.
Publisert: 15.04 - 2010 12:25Printerversjon    
Brevet nedenfor ble sendt fra det norske seismikkselskapet PGS til Støttekomiteen for Vest-Sahara 14. april 2010. Brevet er et svar på Støttekomiteens henvendelser til PGS i februar og april i år (nederst).

Les mer om PGS-engasjementet hos nyhetstjenesten Norwatch.
Dear Ms Gustavsson,

As you are aware, PGS is a minority shareholder in San Leon with an ownership of less than 3 percent. We are not on the Board of Directors. We intend to use our influence in direct dialogue with the management of the company, not at an annual general meeting.

We clearly see the difficult issues related to San Leons presence in the region. As stated previously, we will continue to make our view very clear.

The direct response to your questions are:
1)      We have had several meetings with their management. In these meetings, we have been very clear on our position. We are utilizing our position to have such a dialogue.
2)      We intend to use our influence in direct dialogue with the management of the company, not at an annual general meeting.
3)      Our ownership in San Leon is being evaluated continuously. We have taken the position that it is better to be able to influence, rather than selling. As long as there is a dialogue and discussion on these matters, we feel that a continued ownership serves a purpose. We have not reached a point in time as of yet where we know the outcome of these discussions.

Best regards,
Tore D. Langballe
Senior Vice President Group Communications


--------------------------------------------

PGS
v/adm.dir. Jon Erik Reinhardsen

Oslo, 11. april 2010

Åpent brev angående PGS-eierskapet i San Leon Energy

Støttekomiteen for Vest-Sahara viser til epost til PGS 26. februar 2010 (se nedenfor). I brevet anmoder vi PGS, som deleier av San Leon Energy, om å formidle til San Leon at de må utvise samfunnsansvar i Vest-Sahara-spørsmålet. Dersom San Leon ikke gjør dette, skriver vi, anmoder vi PGS om å avslutte sitt eierskap i San Leon.

Få uker etter at Støttekomiteen sendte henvendelsen til PGS, annonserte San Leon at de tross alle frarådninger planlegger å gå videre med seismikk i området i løpet av 2010, og deretter med boring i 2011. Dette er direkte i strid med hva FN sier er tillatt om oljeleting i Vest-Sahara.

Vi ser situasjonen nå som akutt. Dersom Marokko innleder oljeutvinning i Vest-Sahara, og finner olje i det okkuperte området, er det stor sjanse for at saharawienes rett til selvbestemmelse aldri vil kunne bli innfridd. Samtidig er det vår oppfatning at en folkerettsstridig oljeboring i de okkuperte områdene vil kunne føre til at våpenhvilen opphører, noe som dermed kan true stabiliteten i hele Nord-Vest-Afrika.

Slik vi forstår San Leon, er gjennomføringen av San Leons svært konkrete planer i Vest-Sahara nå avhengig av en nylaget finansieringspakke. Finansieringsordningen skal, slik vi forstår det, vedtaes under San Leons ekstraordinære generalforsamling torsdag 15. april.

Vi vil med dette be PGS om svar på følgende spørsmål:

1)      Hva har PGS hittil gjort for å legge press på San Leon slik at engasjementene i Vest-Sahara avsluttes?

2)      Vil PGS på den ekstraordinære generalforsamlingen 15.april stemme imot ordninger som ville kunne sikre finansiering av Vest-Sahara-prosjekter?

3)      Vil PGS revurdere sitt eierskap i San Leon dersom selskapet ikke avslutter sine prosjekter i okkuperte Vest-Sahara?

Vi vil på ny få påpeke at det sannsynligvis ikke er i PGS' egen interesse å være forbundet med dette kontroversielle oljeselskapet, og håper deres selskap behandler San Leon-eierskapet med den seriøsitet som saken og det saharawiske folk fortjener.

Vi ber om svar på denne mailen senest onsdag 14. april.

Vi vil også gjøre oppmerksom på at denne henvendelsen, sammen med vårt brev av 26. februar, publiseres på www.vest-sahara.no.

Mvh

Andrea Gustavsson
Støttekomiteen for Vest-Sahara
www.vest-sahara.no
---------- Forwarded message ----------
From: Støttekomiteen for Vest-Sahara
Date: 2010/2/26
Subject: Regarding PGS’ ownership in San Leon Energy.
To: info@pgs.com


PGS
Att: Group Communication Officer, Mr. Tore Langballe

Regarding PGS’ ownership in San Leon Energy.


The Norwegian Support Committee for Western Sahara learned from media reports last year that PGS had aquired shares in San Leon Energy.
We would like to underline our appreciation of PGS’ decision not to undertake offshore seismic surveys itself in Western Sahara as mentioned in the news report by Norwatch, and for having declined such proposals in the past. We also appreciate your promise of presenting your opinions on the topic to the San Leon management.

We would, however, like to urge PGS to show responsibility as a part-owner of San Leon, by not only raising your concerns. As a part-owner of the firm, we believe that PGS is in a unique position to request San Leon to immediately cancel their contracts covering the territory of Western Sahara.

Shall San Leon not respond positively to such a request from your firm, we ask PGS to divest.

As you probably are aware of, San Leon’s operations in Western Sahara take place in violation of international law and basic CSR principles. The people of Western Sahara demanding their legitimate right to self-determination over their land and resources are subjected to serious human rights violations.

It is our firm impression that PGS does not wish to be associated with a firm that violates international law and contributes to increased conflict escalation through partnering with an occupying power for natural resource exploitation on occupied land.

Looking forward to hear from you.

Sincerely yours.

Ronny Hansen,
Chairman,
The Norwegian Support Committee for Western Sahara
www.vest-sahara.no

    

Topp
NO  NO EN ES FR

Størstedelen av landet Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Siden da har flertallet av befolkningen bodd i flyktningleirer i Algerie. De som ble igjen i hjemlandet utsettes for alvorlige overgrep fra marokkanske okkupasjonsmyndigheter. I over 40 år har de ventet på at deres rett til selvbestemmelse skal innfris.


Registrer deg for vårt nyhetsbrev:
Støttekomiteen for Vest-Sahara, , - :
Bank: Kontonr 9857.05.48999 - Org.nr: 987 378 352 -