Om Gearbulk-transportene
Article image
Per juni 2008 kan rederiet ha fraktet fosfat fra Vest-Sahara for over én milliard kroner.
Publisert 09. juni 2008


Om Gearbulk
www.gearbulk.com
Gearbulk er registrert på Bermuda, og har hovedkontor i Weybridge, i sør-øst-England.
Gearbulk eies 60% av medlemmer av Jebsen-familien i Bergen, og 40% av japanske Mitsui O.S.K. Lines.
Styreleder er Kristian Jebsen.
Skipene deres er bemannet av Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS (www.kgjs.no). Det er foreløpig uklart om KGJS har hatt bemanningsansvaret også på Simge Aksoy.

Om det langvarige Gearbulk-engasjementet
Gearbulk sa til NRK Spekter 7. november 2007 at de har en langvarig kontrakt for levering.
http://www.vest-sahara.no/?cat=83&art=709

herder_ballance_250.jpgAllerede i 2002 var det gode bånd mellom den newzealandske fosfatimportøren Ballance Agri-Nutrients og Gearbulk. Notisen til høyre er hentet fra nyhetsbrevet til Port of Tauranga.

Støttekomiteen for Vest-Sahara ble først oppmerksom på handelen sommeren 2006. Disse båtene har vi foreløpig identifisert, alle tre eid av Gearbulk.

September 2007: Bulk Jupiter
http://www.norwatch.no/2007091220/
vestsahara/regelverk/ud-tok-hintet-offentliggjor-fraradning.html


Juni 2007: Bulk Saturn
http://www.dagbladet.no/nyheter/
2007/06/28/504853.html


Juli 2006: Bulk Sirius

Det kan virke sannsynlig at deres avtale med importørene i New Zealand omfatter 2 transporter i året.

Om de andre norske rederiene som har avsluttet transportene nylig
3 rederier med forbindelse til Norge (R-Bulk, Jinhui og Arnesen) i løpet av de siste 7 månedene beklaget sin involvering i Vest-Sahara, og trukket seg ut.

R-Bulk fra Bergen sa til NRK 30. mai 2008 at de beklaget sin involvering, og at de ikke vil gjøre slike transporter igjen.
http://vest-sahara.no/?parse_news=single&cat=1&art=941

Det kinesiske Oslo Børs-registrerte selskapet Jinhui annonserte til South China Morning Post 11. mai at de ikke lenger vil være engasjert i Vest-Sahara:
http://www.norwatch.no/20080605574/
vestsahara/shipping/enda-et-rederi-gir-opp-vest-sahara-oppdrag.html


tn_bulk_saturn_june_2007_tauranga_10_400.jpgFarsund-selskapet Arnesen Shipbrokers sa 9. november 2007 til NRK at de ikke ville la seg engasjere i slik handel igjen:
http://www.vest-sahara.no/
?cat=83&art=658


Gearbulk er i dag det eneste rederiet tilknyttet Norge som gjennomfører disse transportene.

Om protestene mot Gearbulk
12 parlamentarikere fra Norge, Storbritannia, Japan og New Zealand krevde 29. juni 2007 at Gearbulks Vest-Sahara-transporter måtte stoppe. Selskapet har ikke svart på henvendelsen.
www.vest-sahara.no/?parse_news=single&cat=83&art=544
www.vest-sahara.no/?parse_news=single&cat=80&art=540

Ankomsten av Gearbulks båt ’Bulk Sirius” ble i juli 2006 grundig debattert i New Zealands parlament:
http://www.greens.org.nz/searchdocs/other10235.html

Foreningen for saharawier i Norge, v/leder Sidahmed Salem, leserinnlegg i Ny Tid Nr 38/55 2007,
http://www.vest-sahara.no/?parse_news=single&cat=83&art=632

Om utviklingen i verdens fosfatpriser
Verdens fosfatpriser stiger voldsomt for tiden –mye mer enn oljeprisene. Den har nesten åtte-doblet seg det siste året fram mot juni 2008. En fjerdekvartalsrapport fra den marokkanske sentralbanken gitt ut i mai 2008, viser den voldsomme utviklingen:
www.wsrw.org/?parse_news=single&cat=105&art=735

Dette mener Gearbulk
”Det er andre som kjøper og selger fosfatet. Vi bare frakter det”.
Styreleder i Gearbulk, Kristian Jebsen til NRK Spekter, 7. november 2007
http://www.vest-sahara.no/?cat=83&art=709

”Som et internasjonalt selskap er det ikke naturlig å konsultere norske myndigheter i spørsmål som dreier seg om forhold utenfor Norge. Selv om handel med den marokkanske okkupasjonsmakten i Vest-Sahara ikke er å anbefale, er det heller ikke forbudt”.
Styreleder i Gearbulk, Kristian Jebsen, til TV2, 3.sept 2007
http://www.vest-sahara.no/?cat=83&art=605

Dette mener norske myndigheter
"Norge ser det som viktig å avstå fra handlinger som kan utlegges som en legitimering av situasjonen i Vest-Sahara. For å forhindre handel, investeringer, ressursutnyttelse og andre former for næringsvirksomhet som ikke er i samsvar med lokalbefolkningens interesser og følgelig kan være i strid med folkeretten, fraråder norske myndigheter slike aktiviteter"
Uttalelse fra norsk UD, 12. september 2007, samme dag som forrige Gearbulk-ankomst til New Zealand.

"et særlig grovt brudd på grunnleggende etiske normer blant annet fordi dette kan bidra til å legitimere Marokkos suverenitetskrav og dermed undergrave FNs fredsprosess."
Finansdepartementet, 6. juni 2005 om at det amerikanske oljeselskapet Kerr-McGee skulle ekskluderes fra Oljefondet. Kerr-McGee drev oljeleting i Vest-Sahara, og Oljefondet solgte sine aksjer verdt 337 millioner kroner.

Film og fotos av Gearbulk og fosfatindustrien
Video og fotomateriale fra ankomsten av Gearbulk-skipet ’Bulk Jupiter’ Sept 2007. Materialet tilhører Norwatch, og kan brukes fritt mot kreditering ”Norwatch”:
http://www.norwatch.no/2007091220/vestsahara/regelverk/ud-tok-hintet-offentliggjor-fraradning.html

Last ned filmklipp av fosfatindustrien fra okkuperte Vest-Sahara her. Kan fritt brukes, mot kreditering ”Western Sahara Resource Watch”.
www.wsrw.org/?cat=127&art=632

Videosnutter av fosfatimportøren i New Zealand, Ballance Agri-Nutrients. Bildene ble tatt ifm ankomsten av en gresk båt i januar i år.
http://wsrw.org/?parse_news=single&cat=128&art=643
Nyheter

EU-domstolen annullerer avtaler i Vest-Sahara

29. september slo EU-domstolen bena under EUs folkerettsstridige handels- og fiskeriavtaler med Marokko i det okkuperte Vest-Sahara.

12. oktober 2021

Bestill Vest-Sahara-foredrag!

Støttekomiteen for Vest-Sahara holder rundt 200 foredrag i året i Norge. Vil dere at vi skal komme innom?

01. oktober 2021

Kronikk: Intet nytt fra Vest-Sahara

Kronikk, VG, 4. juli 2021, av advokatfullmektig Tone Sørfonn Moe og professor Mads Andenæs.

09. juli 2021

FN-ekspert fordømmer overgrep mot saharawier

Marokko må slutte å gå til angrep på saharawiske menneskerettighetsaktivister og journalister, og la dem få arbeide uten å bli utsatt for gjengjeldelser, uttalte FNs spesialrapportør på menneskerettighetsforkjempere i dag. 

01. juli 2021