Europeisk Ungdom krever folkeavstemning i Vest-Sahara
Article image
Landsstyret til Europeisk Ungdom ber EU og EU-statene om å stille større krav til Marokko.
Publisert 26. juli 2016


Landsstyret i Europeisk Ungdom vedtok 26. juli 2016 uttalelsen nedenfor. Se også teksten her.


Avskaff Afrikas siste koloni

Bakgrunn for situasjonen:
Vest-Sahara behandles av FN som Afrikas siste uløste kolonispørsmål. Høsten 1975 forlot den spanske kolonimakten Vest-Sahara, men unnlot å iverksette tiltakene FN anbefalte. I stedet rykket marokkanske styrker inn i området, en okkupasjon som ble fordømt av FN og stred med en uttalelse fra Den internasjonale domstolen i Haag.

De marokkanske styrkene møtte motstand fra frigjøringsbevegelsen Polisario. Etter 16 år med væpnet konflikt inngikk partene en avtale om våpenhvile i 1991. Avtalen skulle føre til en folkeavstemning om Vest-Saharas selvstendighet i løpet av det påfølgende året. FN-operasjonen MINURSO ble opprettet for å overvåke våpenhvilen, og skulle sikre gjennomføringen av folkeavstemningen. Per dags dato har denne folkeavstemningen ikke blitt avholdt.

Vest-Sahara er i dag delt i to av en 2200 kilometer lang mur konstruert av den marokkanske hæren. Rundt 165.000 saharawier lever i dag i flyktningleirer i Algerie, og er totalt avhengige av humanitær hjelp.

Hva kan EU gjøre gjennom FN?
Menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara er alvorlig, og innbyggerne i de okkuperte områdene utsettes for undertrykking og assimilering. Et spørsmål som har vært oppe flere ganger i FN, er å gi FNs MINURSO-styrker bredere mandat og mulighet for å melde fra om disse menneskerettighetsbruddene. Vedtaket blir stadig blokkert av Frankrikes veto i Sikkerhetsrådet. Fordi Frankrike har tette bånd med Marokko, støtter franskmennene marrokansk suverenitet over saharawiske landområder.

Europaparlamentet har lenge gått i bresjen for en bedre avtale mellom de to partene, Polisario og Marokko. Gjennom en serie resolusjoner har de ytret bekymring over alvorlige overgrep begått av marokkanske myndigheter i de okkuperte områdene. De er spesielt opptatte av Vest-Saharas rettigheter, men ønsker ikke å underminere Sikkerhetsrådets vedtak, og er derfor avhengig av Frankrike i FN. Likevel mener Europeisk Ungdom at Europaparlamentet og de øvrige EU-medlemslandene må fortsette å jobbe sammen i FN for at situasjonen forbedres for saharawier.

Hva kan EU gjøre på egenhånd?
Likevel er det en rekke tiltak EU kan innføre som ikke avhenger av ett EU-lands velvilje. EUs største utenrikspolitiske verktøy er de økonomiske. Per i dag har EU flere handelsavtaler med okkupasjonsmakten Marokko. I tillegg betales flere millioner euro til Marokko for at europeiske flåter skal få fiskerirettigheter i saharawiske farvann. Både handel av varer og fisk som stammer fra okkuperte områder er i prinsippet et brudd på folkeretten. EU må derfor være tydelig på at avtalene ikke er gyldig for områder utenfor Marokkos internasjonalt anerkjente grenser. Handel med varer fra okkuperte områder hindrer økonomisk og politisk utvikling i det gjeldende området, og har ingenting på EUs indre marked å gjøre.

Europeisk Ungdom mener at:
EU-landene må stille krav til FN om gjennomføring av en juridisk bindende folkeavstemning om Vest-Saharas selvstendighet.
FNs MINURSO-styrker må få mandat til å overvåke og rapportere om menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara.
EU må stille krav i handelsavtalene med Marokko, slik at ikke varer fra okkuperte områder importeres lovlig til EUs indre marked.
Ingen europeiske fiskeriflåter skal fiske ulovlig i saharawisk farvann.Nyheter

Kronikk: Intet nytt fra Vest-Sahara

Kronikk, VG, 4. juli 2021, av advokatfullmektig Tone Sørfonn Moe og professor Mads Andenæs.

09. juli 2021

FN-ekspert fordømmer overgrep mot saharawier

Marokko må slutte å gå til angrep på saharawiske menneskerettighetsaktivister og journalister, og la dem få arbeide uten å bli utsatt for gjengjeldelser, uttalte FNs spesialrapportør på menneskerettighetsforkjempere i dag. 

01. juli 2021

Derfor er åpenhetsloven viktig

Stortinget har vedtatt en ny lov som forplikter selskapene å fortelle om sine menneskerettighetsvurderinger. Støttekomiteen for Vest-Sahara forventer mer åpenhet fra bedriftene som bryter menneskerettighetene i Vest-Sahara.

16. juni 2021

Følg norsk podkast om Vest-Sahara

I april 2021 lanserte vi en podkast om Afrikas siste koloni - på norsk. 

11. mai 2021