Storebrand svartelistet fire selskaper pga Vest-Sahara
Article image

Storebrand har utelukket tre selskaper som kjøper inn fosfat fra okkuperte Vest-Sahara. I fjor hadde de også kastet ut Total, som den gang lette etter olje i territoriet.

Publisert 26. mars 2016

For første gang har Storebrand publisert en liste over selskaper som de har har utelukket fra sitt investeringsunivers av etiske grunner. Eksklusjonslisten ble publisert i fjor høst, men det er først nylig at Støttekomiteen for Vest-Sahara ble oppmerksom på listen. Storebrand har i en rekke år arbeidet med nettopp spørsmålet om Vest-Sahara, men uten at konklusjonene har vært kjent for kunder og offentligheten. Det er det nå. 

På den publiserte listen framkommer fire selskaper som ble ekskludert på grunn av deltakelse i plyndringen av Vest-Sahara: det franske oljeselskapet Total, i tillegg til gjødselselskapene Agrium fra Canada, PotashCorp fra USA/Canada og Incitec Pivot fra Australia.

En representant fra Storebrand bekreftet for Støttekomiteen at alle fire eksklusjoner ble gjort på grunn av Vest-Sahara. Det ble også påpekt at eksklusjonen av Total ble reversert etter at det franske selskapet i desember 2015 trakk seg fra videre oljeleting i territoriet. 

Listen viser også at det sveitsiske selskapet Glencore er utelukket. Dette er imidlertid ikke på grunn av Vest-Sahara. "Glencore er utelukket på annet grunnlag – men Vest-Sahara saken er registrert og skal behandles dersom de andre sakene blir ryddet opp", skrev Storebrand.

Etter at total trakk seg fra videre arbeid i territoriet, er de gjenværende børsregistrerte oljeselskapene i Vest-Sahara følgende: Kosmos Energy, Cairn Energy, Glencore PLC og San Leon Energy. Sistnevnte ble kastet ut av Oljefondet tidligere i år. Stadig flere investorer stiller spørsmål ved etikken ved investeringer i oljeletingen i territoriet, som legger til rette for en senere ulovlig oljeproduksjon.

Fram til Storebrand publiserte eksklusjonslisten har det ikke vært kjent hvilke selskaper de har unnlatt å investere i. Den publiserte listen er fra tredjekvartal 2015, mens framtidige lister er ventet å legges ut her.

Allerede i 2002, kort etter at Marokko inngikk de første oljelisensene i Vest-Sahara, engasjerte Storebrand seg i spørsmålet om investeringsobjekters engasjementer i Vest-Sahara. Storebrand var på den tiden en av de største aksjonærene i det norske seismikkselskapet TGS-Nopec som kartla havbunnen utenfor Vest-Sahara på oppdrag for nettopp Total og Kerr-McGee. Storebrand truet med å selge aksjene i selskapet om de ikke trakk seg fra territoriet. På et Storebrand-seminar om bedrifters samfunnsansvar i 2003 understreket den daværende norske UD-statssekretæren Vidar Helgesen de problematiske aspektene ved TGS-Nopecs oljeleting i Vest-Sahara. Presset fra Storebrand overfor TGS-Nopec hadde konsekvenser, og TGS-Nopec trakk seg ut. Siden den gang har altså Storebrand fulgt spørsmålet med lupe. Men det er først nå at omfanget av eksklusjoner er kjent for øvrigheten.
 

Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022