Storebrand svartelistet fire selskaper pga Vest-Sahara
Article image

Storebrand har utelukket tre selskaper som kjøper inn fosfat fra okkuperte Vest-Sahara. I fjor hadde de også kastet ut Total, som den gang lette etter olje i territoriet.

Publisert 26. mars 2016

For første gang har Storebrand publisert en liste over selskaper som de har har utelukket fra sitt investeringsunivers av etiske grunner. Eksklusjonslisten ble publisert i fjor høst, men det er først nylig at Støttekomiteen for Vest-Sahara ble oppmerksom på listen. Storebrand har i en rekke år arbeidet med nettopp spørsmålet om Vest-Sahara, men uten at konklusjonene har vært kjent for kunder og offentligheten. Det er det nå. 

På den publiserte listen framkommer fire selskaper som ble ekskludert på grunn av deltakelse i plyndringen av Vest-Sahara: det franske oljeselskapet Total, i tillegg til gjødselselskapene Agrium fra Canada, PotashCorp fra USA/Canada og Incitec Pivot fra Australia.

En representant fra Storebrand bekreftet for Støttekomiteen at alle fire eksklusjoner ble gjort på grunn av Vest-Sahara. Det ble også påpekt at eksklusjonen av Total ble reversert etter at det franske selskapet i desember 2015 trakk seg fra videre oljeleting i territoriet. 

Listen viser også at det sveitsiske selskapet Glencore er utelukket. Dette er imidlertid ikke på grunn av Vest-Sahara. "Glencore er utelukket på annet grunnlag – men Vest-Sahara saken er registrert og skal behandles dersom de andre sakene blir ryddet opp", skrev Storebrand.

Etter at total trakk seg fra videre arbeid i territoriet, er de gjenværende børsregistrerte oljeselskapene i Vest-Sahara følgende: Kosmos Energy, Cairn Energy, Glencore PLC og San Leon Energy. Sistnevnte ble kastet ut av Oljefondet tidligere i år. Stadig flere investorer stiller spørsmål ved etikken ved investeringer i oljeletingen i territoriet, som legger til rette for en senere ulovlig oljeproduksjon.

Fram til Storebrand publiserte eksklusjonslisten har det ikke vært kjent hvilke selskaper de har unnlatt å investere i. Den publiserte listen er fra tredjekvartal 2015, mens framtidige lister er ventet å legges ut her.

Allerede i 2002, kort etter at Marokko inngikk de første oljelisensene i Vest-Sahara, engasjerte Storebrand seg i spørsmålet om investeringsobjekters engasjementer i Vest-Sahara. Storebrand var på den tiden en av de største aksjonærene i det norske seismikkselskapet TGS-Nopec som kartla havbunnen utenfor Vest-Sahara på oppdrag for nettopp Total og Kerr-McGee. Storebrand truet med å selge aksjene i selskapet om de ikke trakk seg fra territoriet. På et Storebrand-seminar om bedrifters samfunnsansvar i 2003 understreket den daværende norske UD-statssekretæren Vidar Helgesen de problematiske aspektene ved TGS-Nopecs oljeleting i Vest-Sahara. Presset fra Storebrand overfor TGS-Nopec hadde konsekvenser, og TGS-Nopec trakk seg ut. Siden den gang har altså Storebrand fulgt spørsmålet med lupe. Men det er først nå at omfanget av eksklusjoner er kjent for øvrigheten.
 

Nyheter

Kraftig nedgang i norske oljekontroverser

I en årrekke har norskflaggede fartøy fraktet oljeprodukter inn til okkuperte Vest-Sahara. Flaggskifter har ført til kjempenedgang. 

23. mai 2023

Norskeid skip fraktet gass til okkuperte Vest-Sahara

Et Eitzen-eid tankskip fraktet gass inn til okkuperte Vest-Sahara i forrige uke, skriver Finansavisen i dag. 

08. mai 2023

Arbeiderpartiet krever et fritt Vest-Sahara

Ap-landsmøtet krever en løsning i Vest-Sahara-konflikten i tråd med saharawienes selvbestemmelsesrett. 

07. mai 2023

Ny rapport: 8 gamle norske fiskebåter havnet i okkuperte Vest-Sahara

En ny rapport avdekker at det pågår en storstilt eksport av gamle norske fiskebåter til sårbare farvann langs Afrikakysten. 8 havnet utenfor okkuperte Vest-Sahara. 

26. april 2023