Vest-Sahara-versting tok over norsk gjødselbedrift
Article image

Det russiske selskapet EuroChem har kjøpt seg inn i den norske gjødselbedriften Agrinos. EuroChem er verdens nest største innkjøper av fosfat fra okkuperte Vest-Sahara.

Publisert 22. desember 2015

Det norske selskapet Agrinos har blitt kjøpt opp av russiske EuroChem. Det kommer fram i en felles pressemelding fra de to selskapene 16. desember

EuroChem er en gammel kjenning av Støttekomiteen for Vest-Sahara. Selskapet er majoritetseier i det litauiske gjødselselskapet Lifosa, som er den nest største importøren av fosfat fra det Marokko-okkuperte territoriet. Selv om oppkjøpet av Agrinos ikke medfører at fosfat fra Vest-Sahara nå vil ankomme Norge, er det likevel første gang at EuroChem får synlighet i norske medier. Saken er blant annet omtalt i Finansavisen og Dagbladet

Støttekomiteen følger havnetrafikken i de okkuperte områdene daglig, og skriver hvert år rapporter om hvor i verden fosfatet ender opp. Dette gjør vi i samarbeid med vår internasjonale plattform Western Sahara Resource Watch. Her er fjorårets rapport om 2014-trafikken.

Lifosa er den eneste importøren av slikt fosfat i Europa. I fjor kjøpte de inn 18% av fosfatet som ble eksportert ut fra Vest-Sahara. I 2011 ble Lifosa kastet ut av FN-intiativet for samfunnsansvar, Global Compact. Støttekomiteen delfinansierte en filmfestival i Litauen tidligere i høst for å skape blest om engasjementet. Se mediedekning av Lifosas engasjement blant annet her

Eksporten til Litauen fikk dekning i NRK da et norsk rederi transporterte fosfat fra Vest-Sahara til Lifosa i 2007. Rederiet lovet å aldri gjøre slike transporter igjen. 

Støttekomiteen og WSRW har vært i kontakt med EuroChem/Lifosa i flere år, og utvekslet en 12-15 brev. Selskapet driver handelen uten å høre med eieren av fosfatet - det saharawiske folk. Her er foreløpig siste brev vi sendte selskapet - uten å få svar. 

Dette fosfatet fra Vest-Sahara brukes ikke i norsk gjødselindustri. Yara driver ikke slik import, nettopp av hensyn til folkerett og for ikke å støtte opp under konflikten. Import av fosfat fra Vest-Sahara har vært eksklusjonsgrunn fra Oljefondet flere ganger. Først ble PotashCorp og FMC Corp ekskludert i 2010, og deretter ble Innophos Holdings anmodet ekskludert senere. 

Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022