Polisario tilsluttet Genèvekonvensjonene
Article image

Vest-Saharas frigjøringsbevegelse er tatt opp som signaturpart i Genevekonvensjonene, melder sveitsiske myndigheter.

Publisert 15. september 2015

Genèvekonvensjonene og tilleggsprotokollene er kjernedokumenter i internasjonal humanitærrett. De regulerer væpnet konflikt og har som mål å beskytte sivile og krigsofre.

Polisario Front ble opprettet som frigjøringsbevegelsen av befolkningen i Vest-Sahara mot spansk kolonistyre i 1973, og har representert de saharawiske folk og deres rett til selvbestemmelse siden. Polisario ratifiserte Genèvekonvensjonene allerede i 1975, så hvordan har deres posisjon blitt styrket nå i 2015? 

23.juni i år sendte Polisario et brev til sveitsiske myndigheter om at de ville «arbeide for oppfyllelsen av Genevekonvensjonene av 1949 og protokoll 1 i konflikten mot Kongedømmet Marokko». Sveits, som såkalt depositarstat, aksepterte Polisarios deklarasjon og informerte medlemsstatene i konvensjonene om dette i et notat distribuert 26. juni. De informerte at dets tilslutning tok til fra 23. juni. 

Dette er en viktig utvikling fordi det synliggjør Polisarios internasjonale anerkjennelse som juridisk autoritet over - og representant for Vest-Sahara. Det er artikkel 96, paragraf 3, av tilleggsprotokoll 1 som er relevant. Der står det: 

3. The authority representing a people engaged against a High Contracting Party in an armed conflict of the type referred to in Article 1, paragraph 4 [ Link ] , may undertake to apply the Conventions and this Protocol in relation to that conflict by means of a unilateral declaration addressed to the depositary. Such declaration shall, upon its receipt by the depositary, have in relation to that conflict the following effects:
(a) the Conventions and this Protocol are brought into force for the said authority as a Party to the conflict with immediate effect;
(b) the said authority assumes the same rights and obligations as those which have been assumed by a High Contracting Party to the Conventions and this Protocol; and
(c) the Conventions and this Protocol are equally binding upon all Parties to the conflict.

Dette er første gang en slik frigjøringsbevegelse får sin deklarasjon under artikkel 96 anerkjent. Les omtale på nettsidene på Geneva Call

Denne nye utviklingen synliggjør ytterligere at konflikten mellom Marokko og Polisario er bundet av internasjonal humanitærrett.

Støttekomiteen for Vest-Sahara har gjentatte anledninger understrekt at Marokkos ulovlige okkuapsjon, plyndring av Vest-Saharas naturressurser og innførsel av bosettere i territoriet er i strid med Genèvekonvensjonene. Støttekomiteen kritiserte også Polisario tidligere for å bryte Genvèkonvensjonene ettersom de utover rimelig tid beholdt marokkanske krigsfanger som hadde blitt pågrepet i de okkuperte områdene. De siste fangene ble løslatt i 2005. 

At Polisario tas opp som part i Genèvekonvensjonene styrker deres juridiske posisjon og kan være et viktig steg på veien mot selvbestemmelse. 

Utviklingen har vekket harme i Marokko. Sjekk radioreportasje på sveitsisk radio her (på fransk). 

 

Nyheter

Vest-Saharas største musiker kommer til Norge

Sett av datoene. Aziza Brahim skal spille i Oslo, Tromsø og Førde! 

02. juli 2024

Slutt på norske oljetransporter til okkuperte Vest-Sahara

Norskflaggete fartøy har stoppet å transportere olje til det okkuperte territoriet. Men det kommer med en bismak. 

29. mai 2024

FN-organ ber Marokko løslate Vest-Sahara-journalist

I en avgjørelse publisert 1. april 2024 ber FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling om at Marokko umiddelbart setter fri den unge saharawiske journalisten Khatri Dadda.

05. april 2024

Ungdomspartiene besøkte de saharawiske flyktningleirene

Ungdomspartiene besøkte denne uken de saharawiske flyktningleirene i Algerie.

04. februar 2024