Til Genève for å påvirke FNs menneskerettighetsarbeid
Article image

Støttekomiteen fortsetter sitt arbeid opp mot Menneskerettighetsrådet i Genève, nå med temaet om tvungne forsvinninger. - Organisasjonenes innspill er helt avgjørende for oss, sier sekretariatslederen for komiteen på temaet.

Publisert 27. september 2013

Forrige uke var Støttekomiteen for Vest-Sahara i FNs Menneskerettighetsråd i Genève. Den norske gruppen besto av styremedlem Marte Skogsrud og medlem av Støttekomiteen, Hodan Gulaid.

Besøket fant sted i forbindelse med lanseringen av en rapport som bekrefter funnet av en massegrav i Vest-Sahara. Familiemedlemmene til flere av de drepte saharawiene hadde dratt til Genève sammen med et spansk forskerteam for å fortelle verdenssamfunnet om massegraven, og for å kaste nytt lys over Marokkos hemmelighold rundt tidligere forsvinninger.

Under oppholdet diskuterte Støttekomiteen forsvinningene i Vest-Sahara med representanter for internasjonale organisasjoner og FN-sekretariatet. 

Konvensjon om tvungen forsvinning
Sekretariatslederen i komiteen mot tvungen forsvinning, Maria Giovanna Bianchi, understreket overfor Støttekomiteen viktigheten av at sivilsamfunnet deltar i arbeidet. Konvensjonen om beskyttelse mot tvungen forvinning trådte i kraft i 2010 etter at 20 land hadde ratifisert den. Samtidig ble tilsynsmekanismen (komitéen) ble opprettet. 

- Dette skjedde etter en årelang kamp utkjempet av sivilsamfunnsaktører fra hele verden. Konvensjonen hadde aldri blitt til uten engasjerte enkeltmennesker og organisasjoner, som for eksempel Mødrene på Maiplassen i Argentina, sier Bianchi. 

Hun mener organisasjonene har en viktig rolle i å bringe informasjon og dokumentasjon til komiteen. 

- Vi kan ikke på eget initiativ initiere etterforskning mot stater uten å ha inngående informasjon på forhånd, dette vil oppfattes svært politisk. Informasjonen må komme fra sivilsamfunnet, sier hun. 

Hun forteller videre at komiteen er liten, men kompetent og profesjonell, og svært godt rustet til å ta tak i saker som frontes av ofre for forsvinninger. Hun sier at organisasjoner bør bli enda flinkere til å rapportere til komitéen nå som konvensjonen endelig er på plass. 

Krever planlegging
Hvert år drar en mengde norske sivilsamfunnsorganisasjoner til Genève slik Støttekomiteen for Vest-Sahara gjør. Arbeidet krever at man er godt forberedt. 

- Det blir stadig vanskeligere å troppe opp i Menneskerettighetsrådet uten å planlegge, og tro at man skal få så mye ut av det, sier Ole Benny Lilleås i sekretariatet for NGO-forum for menneskerettigheter. NGO-forum legger til rette for at norske organisasjoner kan drive slikt arbeid. Støttekomiteen for Vest-Sahara har vært medlem av plattformen siden 2008.

- Man må planlegge godt, og det lønner seg å ha lokale partnere i Genève, for å kunne møte de rette delegasjoner og beslutningstakere. Lilleås råder også organisasjonene til å tenke flere år frem i tid, og følge med på hvilke tema de ulike FN-mekanismene kommer til å prioritere. 

Hodan Gulaid i Støttekomiteen er enig i at alt handler om forberedelser:
- Det er fort gjort å gå seg bort i byråkratiet, men det er veldig viktig å være her og lære hvordan systemet fungerer, sier Hodan Gulaid, som denne høsten fullførte en mastergrad i Folkemord ved Internasjonale forbrytelser og Kriminologi ved VU Amsterdam Universitet.

Av Marte Skogsrud. Skogsrud er styremedlem i Støttekomiteen for Vest-Sahara og har skrevet mastergrad om menneskerettigheter og næringsliv i Vest-Sahara.

Nyheter

Slutt på norske oljetransporter til okkuperte Vest-Sahara

Norskflaggete fartøy har stoppet å transportere olje til det okkuperte territoriet. Men det kommer med en bismak. 

29. mai 2024

FN-organ ber Marokko løslate Vest-Sahara-journalist

I en avgjørelse publisert 1. april 2024 ber FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling om at Marokko umiddelbart setter fri den unge saharawiske journalisten Khatri Dadda.

05. april 2024

Ungdomspartiene besøkte de saharawiske flyktningleirene

Ungdomspartiene besøkte denne uken de saharawiske flyktningleirene i Algerie.

04. februar 2024

Marokko blir president i FNs Menneskerettighetsråd

I dag ble Marokko valgt til å lede FNs Menneskerettighetsråd. Det skaper kraftige reaksjoner. 

10. januar 2024