Oslo SU krever frihet for saharawiske fanger
Årsmøtet i Sosialistisk UNgdom i Oslo, 3. mars 2013 vedtok følgende uttalelse til støtte for Vest-Sahara og de fengslete politiske fangene.
Publisert 30. mars 2013


Frihet for saharawiene og de fengslede menneskerettighetsaktivistene i Vest-Sahara

Vest-Sahara er Afrikas siste koloni. Marokko har siden 1975 okkupert mesteparten av landet. Til tross for gjentatt krass kritikk fra FN og den Afrikanske Union, i tillegg til utallige resolusjoner fra Sikkerhetsrådet, nekter Marokko å inngå noen som helst form for fredsavtale.

I dag deler en 2200 kilometer lang mur Vest-Sahara. Denne muren er forsterket med i overkant av en million landminer, og forhindrer kontakt mellom de okkuperte områdene og flyktningleirene i Algerie.

I den okkuperte delen av Vest-Sahara begås det menneskerettighetsbrudd hver eneste dag. Saharawienehar ikke organisasjonsfrihet og ytringsfriheten er ytterst begrenset. De aller fleste som ytrer seg for selvstendighet eller mot okkupasjonsmakten i offentligheten blir fengslet, som oftest med uriktige og urettferdige rettssaker.

Ett eksempel på dette er 24 saharawiskemenneskerettighetsaktivister som i midten av februar ble dømt til mellom 20 år og livstid i fengsel. De ble alle arrestert i forbindelse med en protestleir som ble reist i Vest-Sahara i 2010. Aktivistene har allerede sittet to år i fengsel i påvente av rettssak, og ble tvunget til å signere innrømmelser mens de satt bundet fast med bind for øynene. Rettssaken har funnet sted i en militær domstol uten at det ble lagt frem noen beviser mot de tiltalteunder prosessen.

I tillegg til å begå brudd på menneskerettighetene, tapper også Marokko de okkuperte områdene for naturressurser. Vest-Sahara er rikt på fosfat og fisk, noe Marokko utnytter på det groveste. EU skal i 2013 forhandle med Marokko om en fiskeriavtale, som også omgår havområdene i Vest-Sahara. Internasjonale selskaper, inkludert norske, og Marokko tjener enorme summer på å stjele naturressursene til det saharawiske folk. Derfor må vi legge press på norske myndigheter og selskaper for å sette en stopper for vår deltakelse i okkupasjonen.

Vest-Sahara-konflikten er en skjult og glemt konflikt. Marokko gjør alt som står i sin makt for å forhindre journalister, aktivister og organisasjoner innsyn i degrove overtredelsene som begås. De utnytter i sin fulle grad støtten de har fra Frankrike og Europa for å fortsatt drive rovdrift på naturressurser og undertrykkesaharawiene.

Oslo SU krever:
-Et fritt Vest-Sahara
-At det legges press på marokkanske myndigheterfor å løslate de 24 fangene og andre menneskerettighetsaktivister som er fengslet.
-At norske myndigheter står opp mot EUs fiskeriavtale
-At norske næringslivsaktører som er aktive i de okkuperte områdene trekker seg ut umiddelbart
- Mer fokus og handlingskraft rundt situasjonen i Stortinget og Regjeringen
Nyheter

EU-domstolen annullerer avtaler i Vest-Sahara

29. september slo EU-domstolen bena under EUs folkerettsstridige handels- og fiskeriavtaler med Marokko i det okkuperte Vest-Sahara.

12. oktober 2021

Bestill Vest-Sahara-foredrag!

Støttekomiteen for Vest-Sahara holder rundt 200 foredrag i året i Norge. Vil dere at vi skal komme innom?

01. oktober 2021

Kronikk: Intet nytt fra Vest-Sahara

Kronikk, VG, 4. juli 2021, av advokatfullmektig Tone Sørfonn Moe og professor Mads Andenæs.

09. juli 2021

FN-ekspert fordømmer overgrep mot saharawier

Marokko må slutte å gå til angrep på saharawiske menneskerettighetsaktivister og journalister, og la dem få arbeide uten å bli utsatt for gjengjeldelser, uttalte FNs spesialrapportør på menneskerettighetsforkjempere i dag. 

01. juli 2021