Oslo SU krever frihet for saharawiske fanger

Årsmøtet i Sosialistisk Ungdom i Oslo, 3. mars 2013 vedtok følgende uttalelse til støtte for Vest-Sahara og de fengslete politiske fangene.

Publisert 30. mars 2013

Frihet for saharawiene og de fengslede menneskerettighetsaktivistene i Vest-Sahara

Vest-Sahara er Afrikas siste koloni. Marokko har siden 1975 okkupert mesteparten av landet. Til tross for gjentatt krass kritikk fra FN og den Afrikanske Union, i tillegg til utallige resolusjoner fra Sikkerhetsrådet, nekter Marokko å inngå noen som helst form for fredsavtale.

I dag deler en 2200 kilometer lang mur Vest-Sahara. Denne muren er forsterket med i overkant av en million landminer, og forhindrer kontakt mellom de okkuperte områdene og flyktningleirene i Algerie.

I den okkuperte delen av Vest-Sahara begås det menneskerettighetsbrudd hver eneste dag. Saharawienehar ikke organisasjonsfrihet og ytringsfriheten er ytterst begrenset. De aller fleste som ytrer seg for selvstendighet eller mot okkupasjonsmakten i offentligheten blir fengslet, som oftest med uriktige og urettferdige rettssaker.

Ett eksempel på dette er 24 saharawiskemenneskerettighetsaktivister som i midten av februar ble dømt til mellom 20 år og livstid i fengsel. De ble alle arrestert i forbindelse med en protestleir som ble reist i Vest-Sahara i 2010. Aktivistene har allerede sittet to år i fengsel i påvente av rettssak, og ble tvunget til å signere innrømmelser mens de satt bundet fast med bind for øynene. Rettssaken har funnet sted i en militær domstol uten at det ble lagt frem noen beviser mot de tiltalteunder prosessen.

I tillegg til å begå brudd på menneskerettighetene, tapper også Marokko de okkuperte områdene for naturressurser. Vest-Sahara er rikt på fosfat og fisk, noe Marokko utnytter på det groveste. EU skal i 2013 forhandle med Marokko om en fiskeriavtale, som også omgår havområdene i Vest-Sahara. Internasjonale selskaper, inkludert norske, og Marokko tjener enorme summer på å stjele naturressursene til det saharawiske folk. Derfor må vi legge press på norske myndigheter og selskaper for å sette en stopper for vår deltakelse i okkupasjonen.

Vest-Sahara-konflikten er en skjult og glemt konflikt. Marokko gjør alt som står i sin makt for å forhindre journalister, aktivister og organisasjoner innsyn i degrove overtredelsene som begås. De utnytter i sin fulle grad støtten de har fra Frankrike og Europa for å fortsatt drive rovdrift på naturressurser og undertrykkesaharawiene.

Oslo SU krever:

  • Et fritt Vest-Sahara
  • At det legges press på marokkanske myndigheterfor å løslate de 24 fangene og andre menneskerettighetsaktivister som er fengslet.
  • At norske myndigheter står opp mot EUs fiskeriavtale
  • At norske næringslivsaktører som er aktive i de okkuperte områdene trekker seg ut umiddelbart
  • Mer fokus og handlingskraft rundt situasjonen i Stortinget og Regjeringen
Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022