Oslo SU krever frihet for saharawiske fanger
Årsmøtet i Sosialistisk UNgdom i Oslo, 3. mars 2013 vedtok følgende uttalelse til støtte for Vest-Sahara og de fengslete politiske fangene.
Publisert 30. mars 13


Frihet for saharawiene og de fengslede menneskerettighetsaktivistene i Vest-Sahara

Vest-Sahara er Afrikas siste koloni. Marokko har siden 1975 okkupert mesteparten av landet. Til tross for gjentatt krass kritikk fra FN og den Afrikanske Union, i tillegg til utallige resolusjoner fra Sikkerhetsrådet, nekter Marokko å inngå noen som helst form for fredsavtale.

I dag deler en 2200 kilometer lang mur Vest-Sahara. Denne muren er forsterket med i overkant av en million landminer, og forhindrer kontakt mellom de okkuperte områdene og flyktningleirene i Algerie.

I den okkuperte delen av Vest-Sahara begås det menneskerettighetsbrudd hver eneste dag. Saharawienehar ikke organisasjonsfrihet og ytringsfriheten er ytterst begrenset. De aller fleste som ytrer seg for selvstendighet eller mot okkupasjonsmakten i offentligheten blir fengslet, som oftest med uriktige og urettferdige rettssaker.

Ett eksempel på dette er 24 saharawiskemenneskerettighetsaktivister som i midten av februar ble dømt til mellom 20 år og livstid i fengsel. De ble alle arrestert i forbindelse med en protestleir som ble reist i Vest-Sahara i 2010. Aktivistene har allerede sittet to år i fengsel i påvente av rettssak, og ble tvunget til å signere innrømmelser mens de satt bundet fast med bind for øynene. Rettssaken har funnet sted i en militær domstol uten at det ble lagt frem noen beviser mot de tiltalteunder prosessen.

I tillegg til å begå brudd på menneskerettighetene, tapper også Marokko de okkuperte områdene for naturressurser. Vest-Sahara er rikt på fosfat og fisk, noe Marokko utnytter på det groveste. EU skal i 2013 forhandle med Marokko om en fiskeriavtale, som også omgår havområdene i Vest-Sahara. Internasjonale selskaper, inkludert norske, og Marokko tjener enorme summer på å stjele naturressursene til det saharawiske folk. Derfor må vi legge press på norske myndigheter og selskaper for å sette en stopper for vår deltakelse i okkupasjonen.

Vest-Sahara-konflikten er en skjult og glemt konflikt. Marokko gjør alt som står i sin makt for å forhindre journalister, aktivister og organisasjoner innsyn i degrove overtredelsene som begås. De utnytter i sin fulle grad støtten de har fra Frankrike og Europa for å fortsatt drive rovdrift på naturressurser og undertrykkesaharawiene.

Oslo SU krever:
-Et fritt Vest-Sahara
-At det legges press på marokkanske myndigheterfor å løslate de 24 fangene og andre menneskerettighetsaktivister som er fengslet.
-At norske myndigheter står opp mot EUs fiskeriavtale
-At norske næringslivsaktører som er aktive i de okkuperte områdene trekker seg ut umiddelbart
- Mer fokus og handlingskraft rundt situasjonen i Stortinget og Regjeringen
Nyheter

FN ber Marokko løslate vilkårlig fengslede saharawier

FNs arbeidsgruppe for vilkårlig fengsling har i dag gjentatt at Marokko umiddelbart må løslate en gruppe saharawiske studenter som blir holdt fengslet.

21. sep. 20

Legg fram handelstallene med udemokratiske stater

Hvor stort volum råstoffer for norsk gjødselindustri eksporteres fra en statseid hviterussisk bedrift til Norge? Hvor mye kommer fra Marokko? Det vet man ikke. 

21. aug. 20

NÅ: Norsk frysefartøy bistår tyvfiskere i okkuperte Vest-Sahara

I 2019 stakk et fartøy fra det norske rederiet Green Reefers unna anholdelse av sørafrikanske myndigheter for å ha fraktet frossenfisk fra okkuperte Vest-Sahara. I morges forlot et søsterskip de okkuperte farvannene med en enda større last.  

17. aug. 20

Koronaviruset har ankommet flyktningleirene

Etter å ha holdt fortet i over fire måneder, har de isolerte saharawiske flyktningleirene i Algerie til slutt fått sine første bekreftede tilfeller av covid-19. 

24. juli 20