Bergenskontrollert skip fraktet konfliktmøller
6528de7f8f07e_StarLygra_12.10.2013f

Et norsk-kontrollert skip losser nå av kinesiske vindmøller på Kanariøyene. Grieg Maritime sier at rutinene deres ikke fanget opp at møllene skulle installeres i okkuperte Vest-Sahara og at de nå gjennomgår rutinene.

Publisert 13. oktober 2023

Alle bilder i denne og videoer i denne artikkelen kan brukes fritt. Klikk «download» for høytoppløselige versjoner. På enkelte av bildene kan man i forgrunnen se hauger av de lett gjenkjennelige trebåtene som afrikanske migranter bruker for å komme seg til Kanariøyene.  

Støttekomiteen for Vest-Sahara har mottatt bilder tatt i går, 12. oktober 2023, av det Bergenskontrollerte fartøyet Star Lygra, liggende inne på et lukket havneanlegg på Tenerife. Fotografiene viser gigantiske master og blader som er i ferd med å losses. Etter et par dager i transitt på Kanariøyene, skal møllene transporteres videre i et mindre frakteskip på den korte seilasen over til okkuperte Vest-Sahara. 

Der skal komponentene brukes av marokkanske myndigheter for et prosjekt som har til formål å bosette store mengder marokkanske bosettere i territoriet.

UD fraråder norsk næringsliv i Vest-Sahara. Grieg Maritime, og dets driftsselskap G2 Ocean, har rutiner som skal forhindre at skipene deres anløper Vest-Sahara, og rederiet vedgår at de ble tatt litt på senga. 

«Vi har rutiner som sikrer at våre skip ikke seiler til Vest-Sahara», skriver kommunikasjonssjef Sveinung Tvedt til Støttekomiteen for Vest-Sahara. 

«Dette ligger blant annet nedfelt i certepartiene som styrer hvordan vår kommersielle arm, G2 Ocean, bruker skipene. Samtidig har rutinene ikke klart å fange opp videretransport med andre transportører godt nok, og det er noe vi allerede har begynt å se på», skriver han. 

Møllene er produsert av den kinesiske vindmølleprodusenten Envision Energy som tidligere i år fikk oppdraget om å levere møllene av franske Engie. 

Engie omtaler territoriet som marokkansk, og nekter å svare på spørsmål om oppdraget fra Støttekomiteens internasjonale partner Western Sahara Resource Watch. Engies prosjekt gjennomføres i samarbeid med det marokkanske selskapet Nareva - eid av Marokkos kong Mohammed. Engies prosjekt består i å produsere energi som skal drive et avsaltningsanlegg av havvann, som i sin tur skal irrigere gigantiske og helt nye landbruksarealer i de okkuperte områdene. En nylig lekket miljøanalyse dokumenterer at en konsekvens av prosjekter er stor innvandring til området. Marokko har etter Genevekonvensjonene ikke lov til å flytte sin egen befolkning inn i området som de okkuperer. Men de gjør det likevel.

Star Lygra er det siste skipet i en flåte som har fraktet de tolv møllene fra Kina til Kanariøyene. Flere av komponentene som har anløpt øygruppen fra september har allerede blitt fraktet over til Vest-Sahara i løpet av de siste dagene. 

«Både kunde og destinasjon vurderes før vi tar på oss transportoppdrag, og vi har en liste over destinasjoner våre skip ikke skal seile til – der Vest Sahara er ett av dem. Men sluttdestinasjon på varen/varene er noe G2 Ocean bare tidvis spør om. Årsaken er at det aller meste av det vi frakter er råvarer eller halvfabrikata, og dette vil bli sendt videre til et utall steder etter at vi har losset der vi skal losse. Eierskap til lasten kan skifte både mens den er om bord på våre skip og etter at den er losset. Dermed kan svært ofte vår kunde ikke si med sikkerhet om og hvor lasten skal fraktes videre», forklarer Tvedt. 

«I bestillingen (booking note) som ble sendt G2 Ocean, står det ikke noe om at lasten skulle videresendes, og feltet om videresending i fraktedokumentene (Bill of Lading) er også blankt», forklarer rederiet. 

Grieg Maritime forklarer til Støttekomiteen at Star Lygra er eid av kinesiske CMBFL, utleid på bareboat til Grieg Shipping II (del av Grieg Maritime Group), GMG’s Grieg Star har ship management, mens G2 Ocean er kommersiell operatør. Skipet forlot havnen Taicang i Kina 30. august.

Støttekomiteen publiserte i årene 2017-2020 en serie notater om Vest-Sahara-posisjonen til norske rederier som var involvert i bulktransporter. Et av selskapene som den gangen unnlot å svare var samme G2 Ocean. Grieg Maritime oppklarer nå at G2 Ocean – som altså er delvis eid av Grieg – har samme posisjon på Vest-Sahara. «Certepartiene er tydelige på at våre skip ikke skal seile til Vest Sahara, og det ligger også i rutinene til G2 Ocean», forklarer rederiet. 

G2 Ocean er det felles driftsselskapet til Grieg og Gearbulk. Sistnevnte rederi var i en årrekke tungt inne i å frakte konfliktmineraler fra okkuperte Vest-Sahara til New Zealand fram til rundt 2012/2013. Støttekomiteen har ikke erfart Gearbulk-transporter siden den gang.  

Download video. 

 

Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download

 

Nyheter

Vest-Saharas største musiker kommer til Norge

Sett av datoene. Aziza Brahim skal spille i Oslo, Tromsø og Førde! 

02. juli 2024

Slutt på norske oljetransporter til okkuperte Vest-Sahara

Norskflaggete fartøy har stoppet å transportere olje til det okkuperte territoriet. Men det kommer med en bismak. 

29. mai 2024

FN-organ ber Marokko løslate Vest-Sahara-journalist

I en avgjørelse publisert 1. april 2024 ber FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling om at Marokko umiddelbart setter fri den unge saharawiske journalisten Khatri Dadda.

05. april 2024

Ungdomspartiene besøkte de saharawiske flyktningleirene

Ungdomspartiene besøkte denne uken de saharawiske flyktningleirene i Algerie.

04. februar 2024