Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget
62972523edf21_Vennegruppe

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

Publisert 01. juni 2022

Foto: Freddy André Øvstegård (SV), Tobias Drevland Lund (R) Sandra Bruflot (H), Erlend Svardal Bøe (H), Rasmus Hansson (MDG), Gisle Meininger Saudland (FrP), Anja Abusland (Sp) 

Vest-Sahara regnes av FN som det siste uløste kolonispørsmålet i Afrika. Størstedelen av territoriet er under ulovlig okkupasjon av nabolandet Marokko og halve folket er kastet på flukt.

17 parlamentarikere fra alle de ni politiske partiene på Stortinget deltar i gruppen.

«Vi lever i en tid der grunnleggende folkerett er under press. Som et lite land er vi avhengig av at internasjonale kjøreregler respekteres. Det saharawiske folk fortjener vår fulle støtte i kampen mot okkupasjon», uttaler Stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe (H), en av tre ledere i gruppen. De øvrige er Tobias Lund (R) og Anja Abusland (Senterpartiet).

«Vi trenger økt politisk press på Marokko for at en folkeavstemning om uavhengighet skal finne sted og for at partene skal komme fram til en varig og rettferdig løsning på konflikten, i tråd med FN-charteret og retten til selvbestemmelse. Norge har en viktig røst internasjonalt, og vi håper å se tydelig norsk tale i FNs Sikkerhetsråd», sier Oubi Bachir, frigjøringsbevegelsen Polisarios representant til Europa, som deltok på stiftelsesmøtet.

FN, Den internasjonale domstolen i Haag og en serie dommer i EU-domstolen er tydelige på at Vest-Sahara ikke er en del av Marokko og at Marokko ikke har mandat til å være tilstede i territoriet. Mer enn 100 FN-resolusjoner uttrykker støtte til det saharawiske folkets selvbestemmelsesrett.

Tverrpolitiske vennegrupper har også eksistert under tidligere Stortingsperioder, men har siden Stortingsvalget i 2021 ikke blitt reetablert. Gruppen har under tidligere perioder vært ledet av Trine Skei Grande (V), Åsmund Aukrust (Ap), Gisle Meininger Saudland (FrP) og Solfrid Lerbrekk (SV).  

Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022

Sandfast-bloggen

Her er vår tidligere blogg (2012-2020) arkivert. 

25. april 2022