Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget
62972523edf21_Vennegruppe

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

Publisert 01. juni 2022

Foto: Freddy André Øvstegård (SV), Tobias Drevland Lund (R) Sandra Bruflot (H), Erlend Svardal Bøe (H), Rasmus Hansson (MDG), Gisle Meininger Saudland (FrP), Anja Abusland (Sp) 

Vest-Sahara regnes av FN som det siste uløste kolonispørsmålet i Afrika. Størstedelen av territoriet er under ulovlig okkupasjon av nabolandet Marokko og halve folket er kastet på flukt.

17 parlamentarikere fra alle de ni politiske partiene på Stortinget deltar i gruppen.

«Vi lever i en tid der grunnleggende folkerett er under press. Som et lite land er vi avhengig av at internasjonale kjøreregler respekteres. Det saharawiske folk fortjener vår fulle støtte i kampen mot okkupasjon», uttaler Stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe (H), en av tre ledere i gruppen. De øvrige er Tobias Lund (R) og Anja Abusland (Senterpartiet).

«Vi trenger økt politisk press på Marokko for at en folkeavstemning om uavhengighet skal finne sted og for at partene skal komme fram til en varig og rettferdig løsning på konflikten, i tråd med FN-charteret og retten til selvbestemmelse. Norge har en viktig røst internasjonalt, og vi håper å se tydelig norsk tale i FNs Sikkerhetsråd», sier Oubi Bachir, frigjøringsbevegelsen Polisarios representant til Europa, som deltok på stiftelsesmøtet.

FN, Den internasjonale domstolen i Haag og en serie dommer i EU-domstolen er tydelige på at Vest-Sahara ikke er en del av Marokko og at Marokko ikke har mandat til å være tilstede i territoriet. Mer enn 100 FN-resolusjoner uttrykker støtte til det saharawiske folkets selvbestemmelsesrett.

Tverrpolitiske vennegrupper har også eksistert under tidligere Stortingsperioder, men har siden Stortingsvalget i 2021 ikke blitt reetablert. Gruppen har under tidligere perioder vært ledet av Trine Skei Grande (V), Åsmund Aukrust (Ap), Gisle Meininger Saudland (FrP) og Solfrid Lerbrekk (SV).  

Nyheter

Kraftig nedgang i norske oljekontroverser

I en årrekke har norskflaggede fartøy fraktet oljeprodukter inn til okkuperte Vest-Sahara. Flaggskifter har ført til kjempenedgang. 

23. mai 2023

Norskeid skip fraktet gass til okkuperte Vest-Sahara

Et Eitzen-eid tankskip fraktet gass inn til okkuperte Vest-Sahara i forrige uke, skriver Finansavisen i dag. 

08. mai 2023

Arbeiderpartiet krever et fritt Vest-Sahara

Ap-landsmøtet krever en løsning i Vest-Sahara-konflikten i tråd med saharawienes selvbestemmelsesrett. 

07. mai 2023

Ny rapport: 8 gamle norske fiskebåter havnet i okkuperte Vest-Sahara

En ny rapport avdekker at det pågår en storstilt eksport av gamle norske fiskebåter til sårbare farvann langs Afrikakysten. 8 havnet utenfor okkuperte Vest-Sahara. 

26. april 2023