Storebrand dumpet Siemens-aksjer på grunn av Vest-Sahara
600818206807a_siem

Norges største private kapitalforvalter har kastet ut Siemens og Enel fra sine porteføljer for å bidra til brudd på folkeretten i okkuperte Vest-Sahara.

Publisert 20. januar 2021

I forrige uke publiserte Storebrand sine oppdaterte lister over selskaper de har ekskludert fra sine porteføljer ved nyttår. Tre selskaper er lagt til på listen for å delta i energiprosjekter i okkuperte Vest-Sahara: Det spanske selskapet Siemens Gamesa, tyske Siemens Energy AG og italienske Enel SpA.

“Klimaprosjekter er fundamentalt viktig, men slike investeringer må naturlig nok ikke gå på bekostning av menneskerettighetene eller folkeretten", uttalte Støttekomiteens daglige leder Erik Hagen til nyhetstjenesten Responsible Investor, og la til at Storebrand har foretatt en “god, prinsippiell beslutning”.

Ingen av de tre ekskluderte selskapene har fått tillatelse fra det saharawiske folk for å operere der, men har basert sine operasjoner utelukkende på avtaler med nabolandet Marokko, som ulovlig okkuperer territoriet. Endringen i Storebrands porteføljer kan sees ved å sammenlikne eksklusjonslistene fra tredje til fjerde kvartal i 2020.

Eksklusjonen er foretatt ettersom Storebradn ikke ønsker at deres kunders investeringer bidrar til brudd på folkeretten i okkuperte Palestina eller Vest-Sahara. 

“Vi har vært i dialog med selskapene, men fant at de ikke har gjennomført en grundig aktsomhetsvurdering på menneskerettighetene knyttet til prosjektene og partnerne i Marokko og okkuperte Vest-Sahara", uttalte bærekraftsanalytiker Tulia Machado-Helland i Storebrand Asset Management til Responsible Investor. 

“Selskapene er involvert i vindkraftprosjekter i okkuperte Vest-Sahara i samarbeid med marokkanske myndigheter og næringsliv og verken selskapene eller deres partnere har konsultert eller innhentet samtykke fra saharawiene slik folkeretten krever. Selskapene akter å fortsette med disse prosjektene. Storebrand kan ikke via sine investeringer bidra til en situasjon til kan legitimere brudd på folkeretten”, forklarte Machado-Helland. 

Støttekomiteen for Vest-Sahara er kjent med at minst en annen fondsforvalter har foretatt samme eksklusjoner. 

Så sent som i september 2020, annonserte Siemens Gamesa at de hadde signert en stor avtale for “Sør-Marokko”, som selskapet refererer til territoriet. Ingen stater i verden - unnttatt Donald Trumps regering - har anerkjent Vest-Sahara som en del av Marokko. Siemens Gamesas pressemelding kom til tross for flere års aktive eierskap fra investorer, som har forsøkt å få selskapet til å respektere selvestemmelsesretten for Vest-Saharas fok. Den nye avtalen ble fordømt av Western Sahara Resource Watch. 

Hagen forklarte at Siemens Gamesas uttalelser indikerer at eierskapsarbeidet ikke har lyktes og at “investorer ikke har andre muligheter tilbake en å ekskludere”. 

Hagen forklarte at Siemens og Enel “ikke har rett til å signere slike store energiavtaler på okkupert land. Det faktum at selskpene hevder at deres tilstedeværelse bidrar til lokal utvikling er ikke bare totalt irrelevant, men også omdiskutert. Det er opp til det saharawiske folk å beslutte slike forhold - ikke Siemens, Enel eller Donald Trump". 

Siemens og Enel har samarbeid med et selskap eid av den marokkanske kongen, Nareva. Kort etter annonseringen av Trumps anerkjennelse av Marokkos grunnløse krav, ble det kjent at Nareva får betydelig finansiering fra Trump-administrasjonen.

Nyheter

Menneskerettigheter: Marokko opp til eksamen i FN

Norge er bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara, melder utenriksminister Huitfeldt. I morgen skal Marokko opp til eksamen i FNs Menneskerettighetsråd. 

07. november 2022

10 grunner til å delta på den mest autentiske filmfestivalen som finnes

Det finnes en filmfestival som er ulik alle de andre. Les Asria Talebs møte med et festivalpublikum i de saharawiske flyktningleirene i Algerie – og båndene hun skapte med en fremmed tilskuer.

23. oktober 2022

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022