Equinor eksporterte gass til okkuperte Vest-Sahara ved en glipp

Norges oljegigant solgte i april 4900 tonn nordsjøgass til okkuperte Vest-Sahara. Equinor skriver til Støttekomiteen at de nå har endret sine rutiner så det ikke skal skje igjen. 

Publisert 10. mai 2020

Illustrasjonsfoto ovenfor: Gas Cerberus fotografert i fjor. (Foto: Gerolf Drebes) 

Støttekomiteen for Vest-Sahara oppdaget i april at et fartøy med flytende gass anløp El Aaiún havn i okkuperte Vest-Sahara, direkte fra Equinors terminal i Kårstø. Avsløringen ble i dag dekket i Dagsavisen

Dette er det første dokumenterte tilfellet av eksport av norsk gass til de okkuperte områdene gjennom alle tider. 20. april kl. 05:41 om morgenen ankret skipet opp utenfor innløpet til El Aaiún havn. Senere samme dag seilte den inn til Vest-Saharas hovedstad for å losse av gassen. 

Deler av Vest-Sahara er under ulovlig marokkansk okkupasjon, og UD fraråder norsk næringsliv å engasjere seg i territoriet. 

I et brev til Støttekomiteen 24. april bekrefter Equinors visepresident transporten. Selskapet skriver at de ‘beklager’ at de ikke hadde snappet opp at norske myndigheters frarådning mot næringsliv med territoriet. 

“Vi skal nå endre våre rutiner slik at de er i tråd med den norske posisjonen”, skriver Equinors visepresident Tor Martin Anfinnsen til Støttekomiteen på vegne av selskapets konserndirektør Eldar Sætre. 

Brevet fra Equinor kom som svar på en henvendelse fra Støttekomiteen til konserndirektøren 21. april. Flere av forholdene Støttekomiteen spurte om ble imidlertid ikke besvart i Equinors svar, særlig knyttet til hvem som hadde gitt Equinor tillatelse til å sende lasten inn til de okkuperte områdende. Et nytt brev ble derfor sendt til Equinor 25. april. Det er ikke besvart.

Selskapet forklarer at fartøyet inneholdt butan til kunden Gulf Petrochem - eller GP Global, som selskapet har skiftet navn til. Western Sahara Resource Watch skrev brev 24. april til GP Global og spurte om de hadde innhentet samtykke for eksporten og om Equinor hadde stilt spørsmål til kunden om samtykke var innhentet forut for transaksjonen. Fartøyet var det Liberia-flaggede tankskipet Gas Cerberus. 25. april skrev Støttekomiteen sammen med våre greske partnere et brev til gassfartøyets operatør i Hellas, Stealth Corp. Ingen av disse brevene er besvart.

Equinor forklarer til Dagsavisen at lasten ble solgt til GP, men at "lasten har GP solgt videre til en kunde med levering Laayoune, og vi fraktet lasten dit for GP.”

Samhandelstall som Støttekomiteen har satt sammen fra SSB viser at det i rundt ti år har forekommet eksport av gass fra Norge til Marokko. I 2019 var verdien på eksport av butan på 290 millioner kroner, mens propaneksporten var på 357 millioner. Eksporten har også vedvart de første månedene i 2020. Det var også en mindre eksport av naturlige gasskondensat til Marokko i mai 2019 til en verdi av 7 millioner kroner. 

Det er foreløpig ikke kjent om deler av denne norske gassen til Marokko reeksporteres til Vest-Sahara. 
 

 

Ifølge ferske tall fra Western Sahara Resource Watch ble det foretatt 15 transporter av gass inn til territoriet i løpet av 2019. Alt kom enten fra Marokko eller fra okkupantens nærmeste allierte stater - Spania og Frankrike. 5 av de 15 transportene inn til Vest-Sahara kom fra Marokko - som selv ikke er et gassproduserende land. Spørsmål som Støttekomiteen stilt til Equinor 21. april om dets posisjon på om selskapet foretar aktsomhetsvurderinger av kundene sine, og hva de mener om eventuell reeksport fra Marokko til Vest-Sahara er ikke besvart i svarbrevet av 24. april. Mens eksport til Marokko kan forsvares, kan eksport inn til de okkuperte områdene ikke gjøres det. 

 

Gas Cerberus seilte inn i El Aaiún havn 20. april tidlig på ettermiddagen.  

 

Tankskipet forlot havnen i El Aaiún 22. april på ettermiddagen.

 

Nyheter

FN-organ ber Marokko løslate Vest-Sahara-journalist

I en avgjørelse publisert 1. april 2024 ber FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling om at Marokko umiddelbart setter fri den unge saharawiske journalisten Khatri Dadda.

05. april 2024

Ungdomspartiene besøkte de saharawiske flyktningleirene

Ungdomspartiene besøkte denne uken de saharawiske flyktningleirene i Algerie.

04. februar 2024

Marokko blir president i FNs Menneskerettighetsråd

I dag ble Marokko valgt til å lede FNs Menneskerettighetsråd. Det skaper kraftige reaksjoner. 

10. januar 2024

Marokko til valg som president av FNs Menneskerettighetsråd

“Tilliten til FN-systemet står på spill”, sier Støttekomiteen om denne ukens valg av nytt presidentskap i Menneskerettighetsrådet. Norske organisasjoner er kritiske til kandidaturet. 

08. januar 2024