Sandfast-bloggen
630a3a8840203_sandfastblogg

Her er vår tidligere blogg (2012-2020) arkivert. 

Publisert 25. april 2022

Fra 2012 til 2020 drev Støttekomiteen bloggen Sandfast på plattformen Tumblr. I 2012-2013 var bloggens innhold forfattet av 17 norske ungdomsorganisasjoner i fellesskap. Hele bloggarkivet er arkivert i tråden nedenfor. 

 

27.12.2020

22.12.2020

Tyskland retter kritikk til USA i Sikkerhetsrådet

Den tyske FN-ambassadøren, Christoph Heusgenla i dag ut en svært sterk melding om Tysklands posisjon i konflikten, og en forklaring på hvorfor Tyskland ba om at Vest-Sahara skulle tas opp i Sikkerhetsrådet.

«Vi ba om denne orienteringen for det første av hensyn til konfliktforebygging. Vi har hørt om situasjonen på bakken og hvor vanskelig den fortsetter å være. Vi har hørt om hvordan våpenhvilen er blitt brutt, en våpenhvile som trådte i kraft i 1991, og at det er fortsatt spenning. På den annen side ønsker vi å gjenta poenget vi har kommet med de siste to årene: for oss, å løse konflikter på en fredelig måte, innebærer å følge reglene og å implementere sikkerhetsrådets resolusjoner og folkeretten», sa han.

Heusgen minnet FNs sikkerhetsrådet om at Vest-Sahara-konflikten handler om avkolonisering. «For å forstå den nåværende situasjonen, må vi gå tilbake i historien. Vi må tilbake dit alt startet. Vi må tilbake kort til avkolonisering»

Ambassadøren advarte mot at den siste tidens utvikling kan påvirke hele regionen negativt og kan føre til radikalisering og immigrasjon. «…Det kan føre til terrorisme. Det kan føre til immigrasjon. Det er en hel generasjon av saharawier som har vokst opp i flyktningleirer og som ikke har håp lenger. Vi må ikke miste den unge generasjon»

Til slutt rettet Heusgen sin kritikk til USA « Let me address our American friends. You are the penholder. We as E10 know that it is very difficult to get a penholdership. Penholdership comes with responsibility. It has to come with a strong commitment to resolve an issue, it has to be equitable, it has to be evenhanded, it has to have a legitimate interest of all parties in mind and it has to act within the framework of international law.”

22.12.2020

22.12.2020

image

15.12.2020

FNs sikkerhetsråd møtes for å diskutere Trump

FNs sikkerhetsrådet planlegger å møtes på mandag for å diskutere Trumps siste kontroversielle avgjørelse om å anerkjenne marokkansk suverenitet over Vest-Sahara. Møtet kommer etter forespørsel fra Tyskland.

I oktober stemte de 15 sikkerhetsrådsmedlemmene for å videreføre arbeidet til FNs fredsbevarende styrke i Vest-Sahara for ett år til.

15.12.2020

Norge har vært tydelig på at en politisk løsning på Vest-Sahara-konflikten må være i tråd med vedtak fattet i FNs sikkerhetsråd, der det i en lang rekke resolusjoner (senest resolusjon 2458 (2020)) understrekes at retten til selvbestemmelse for folket i Vest-Sahara må legges til grunn”. Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide, 15. desember, i brev til norsk sivilsamfunn

https://vest-sahara.no/nb/nyheter/soreide-bekymret-over-utviklingen-i-vest-sahara

14.12.2020

12.12.2020

Algerie avviser Trump holdninger om Vest-Sahara

Algerie avviser President Trumps beslutning og mener at den kan undergrave innsatsen som har blitt lagt ned over mange år for å finne en løsning til den langvarige konflikten. Den algeriske utenriksministeren sa på lørdag at den amerikanske erklæringen “har ingen rettslig verdi ettersom den er i strid med FNs resolusjoner, særlig FNs sikkerhetsrådets resolusjoner om Ves-Sahara».

11.12.200

Russland: USA bryter folkeretten

Reuters skriver i dag at Russlands utenriksdepartement omtaler den amerikanske beslutningen om å anerkjenne marokkansk suverenitet over Vest-Sahara er et brudd på folkeretten.

11.12.2020

Baker: sjokkerende og dypt skuffende

USAs tidligere utenriksminister, og tidligere spesialutsending til Vest-Sahara, James Baker, kritiserer president Donald Trumps avtale med Marokko i en uttalelse publisert i dag. Baker skrev at Trump kunne lagt til rette for avtalen mellom Marokko og Israel på samme måte som han gjorde med andre arabiske land « kynisk har byttet vekk selvbestemmelsesretten til Vest-Saharas folk»

James Baker var Kofi Annans spesialutsending til Vest-Sahara 1997 til 2004.

image

11.12.2020

Sverige: svensk posisjon om Vest-Sahara har ikke endret seg

I en Twitter-melding publisert i dag, skriver den svenske utenriksministeren at Sverige støtter prosessen ledet av FN « en rettferdig, varig, og gjensidig politisk løsning som vil føre til det saharawiske rett til selvbestemmelse,  i tråd med folkeretten»

image

11.12.2020

Storbritannia: Vår posisjon om Vest-Sahara forblir uendret

I en offentlig uttalelse fra utenriksdepartement skriver den britiske utenriksministeren at  «Storbritannia støtter forsøkene på å nå en framforhandlete og gjensidig akseptable politiske løsninger som innfrir retten til selvbestemmelse for både de palestinske og saharawiske folk. Vår posisjon om Vest-Saharas status har ikke endret seg»

10.12.2020

10.12.2020

10.12.2020

FN: USAs anerkjennelse vil ikke påvirke FNs posisjon

FNs generalsekretær talsperson, Stéphane Dujarric, sier at FNs generalsekretær ber om at det unngås handlinger som kan forverre  den allerede spente situasjonen, og at generalsekretærens posisjon forblir uendret, og er i tråd med hans siste rapport om Vest-Sahara.

10.12.2020

EU understreker FNs fredsprosess etter USAs Vest-Sahara-vending

USAs president avgjørelsen har skapte en bred reksjon internasjonalt. EU har understrekt at en løsning på konflikten kun kan finne sted gjennom FNs fredssamtaler. «EU posisjon har ikke endret seg» og er på linje med FNs sikkerhetsråds resolusjoner sier en talsperson for EU.

"EU ser på Vest-Sahara som et ikke-selvstyrt territorium slik FN omtaler det, hvor det pågår en dedikert FN-prosess for å fastslå dets endelige status og som EU støtter," sa talsmann Peter Stano for European External Action Service.

10.12.2020

Støttekomiteen ber Regjeringen fordømme Trump

Torsdag ettermiddag norsk tid la USAs president Donald Trump ut en tweet om at USA anerkjenner Marokkos suverenitetskrav på okkuperte Vest-Sahara. Se også uttalelse på nettsidene til Det hvite hus. Norge har i alle tider vært tydelige på at Marokkos suverenitet ikke gjelder Vest-Sahara. Samme konklusjon har blitt nådd av Den internasjonale domstolen i Haag og EU-domstolen.

“Søreide må kalle USAs ambassadør til Norge inn på teppet. Trumps utspill i dag om amerikansk anerkjennelse av marokkansk suverenitet over Vest-Sahara utgjør et graverende brudd på folkeretten", sier Støttekomiteen for Vest-Sahara.

1.12.2020

Samlet norsk sivilsamfunn ber Søreide stå opp for saharawiene

53 norske organisasjoner ber i et brev til utenriksminister Søreide i dag om å forsvare rettighetene til Vest-Saharas folk idet Norge trer inn i FNs Sikkerhetsråd.

Det har i november brutt ut nye krigshandlinger i Vest-Sahara, et territorium som FN behandler som det siste uløste kolonispørsmålet i Afrika. Vest-Saharas folk er lovet en folkeavstemning, som aldri er blitt avholdt. Om en måned inntar Norge ett av setene rundt bordet til FNs Sikkerhetsråd, og et tverrpolitisk og samlet norsk sivilsamfunn ber utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide i et brev i dag om å bruke de kommende to årene til å forsvare saharawienes rettigheter.

Blant brevets 53 underskrivere er lederne til alle ni ungdomspartier, samt organisasjoner i fagbevegelsen, menneskerettighetsmiljøet, kirken, bistand og øvrig norsk sivilsamfunn.

Brevet appellerer Søreide om å aktivt forsvare selvbestemmelsesretten og menneskerettighetene til det saharawiske folk.

«Det er tverrpolitisk enighet i Norge om at saharawienes uomtvistelige rett til selvbestemmelse må respekteres og at Norge ikke anerkjenner Marokkos anneksjon av territoriet. Nå som Norge skal inn i FNs Sikkerhetsråd på nytt, appellerer de undertegnede organisasjoner om en like framoverlent, tydelig, folkerettsbasert posisjon som den gang Norge sist satt i Sikkerhetsrådet», skriver organisasjonene i brevet.

Se hele brevet nedenfor eller last ned.

Organisasjonene ber også om å få en stans på eksporten av norsk gass til de okkuperte områdene. I forrige uke anløp et transportskip de okkuperte områdene med gass fra Kårstø i Rogaland. Det er tredje gang i år at et fartøy har forlatt Norge med gass til marokkanske interesser i territoriet.

Til Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide Utenriksdepartementet

Oslo, 1. desember 2020

Åpent brev: Støtt saharawienes rett til selvbestemmelse! Undertegnede organisasjoner ser med stor bekymring på den fastlåste og forverrede situasjonen i Vest-Sahara. I lys av Norges inntreden til FNs Sikkerhetsråd, ønsker vi med dette brevet å uttrykke en appell til Regjeringen om å aktivt forsvare saharawienes rett til selvbestemmelse.Det saharawiske folket har rett til selv å få avgjøre sitt lands framtidige status. Vest-Sahara regnes av FN som det siste uløste kolonispørsmålet i Afrika, og Marokkos krav på territoriet er avvist av Den internasjonale domstolen i Haag. I tre tiår har FNs operasjon for en folkeavstemning stått utplassert i territoriet, uten å avholde den lovede avstemningen. Marokko har så langt ikke bidratt konstruktivt til FNs fredsprosess. Det pågår i dag ingen fredssamtaler, etter at de siste foreslåtte spesialutsendingene fra FN har blitt avslått av Marokko. Rabat har de siste årene nektet å gå i bilaterale samtaler med den andre parten i konflikten, deportert FN-personell og avslått at FNs fredsbevarende operasjon skal kunne rapportere på menneskerettighetssituasjonen. Samtidig avviser Marokko enhver løsning som er i tråd med saharawienes rett til selvbestemmelse. Marokkos nærmeste allierte i FNs Sikkerhetsråd, Frankrike, har i praksis gjort Sikkerhetsrådet handlingslammet i dets forsøk på å finne en fredelig løsning på konflikten. Det saharawiske folket er kastet på flukt, eller undertrykket i sitt eget land. FNs generalsekretær uttalte allerede i 2001 sin bekymring over at Marokko var i ferd med å bryte våpenhvilen ved å bygge en grenseovergang fra Vest-Sahara til Mauritania. Marokkos eksport av naturressurser via den sørlige grensepassasjen har vært bakteppet for en voksende spenning mellom partene, som til slutt ledet ut i nye krigshandlinger i november 2020. Parallelt pågår en opptrapping av arrestasjoner og trakassering mot saharawier i okkupert territorium, uten at FN-operasjonen kan rapportere og uten at FNs spesialrapportører gis tilgang. Marokko fortsetter å holde saharawiske politiske fanger.

Marokko er en viktig partner av Norge og Europa. Men dette må ikke gå på bekostning av Vest-Saharas folk og viktige prinsipper i folkeretten. Det er positivt at Norge er enig i EU-domstolen om at saharawienes uttrykte ønsker er en forutsetning for handel med territoriet, og at Statens Pensjonsfond Utland har ekskludert selskaper som driver folkerettsstridige aktiviteter i territoriet. I 2020 har det imidlertid skjedd tre ganger at gass fra Nordsjøen har blitt eksportert fra Kårstø for bruk i Vest-Sahara, i strid med UDs næringslivsråd. Vi oppfordrer Regjeringen til å sikre at eksport fra Kårstø til Vest-Sahara ikke finner sted.

Sist Norge satt i FNs Sikkerhetsråd, sørget daværende utenriksminister Jan Petersen (H) for at det gikk ut et brev til norske selskaper med interesser i territoriet. «Norge støtter fullt ut den pågående meklingsprosess i regi av FNs sikkerhetsråd med sikte på å oppnå en politisk løsning av suverenitetskonflikten, og vil søke å unngå offentlig norsk opptreden som kan tas til inntekt for et bestemt utfall av FNs meklingsprosess eller anerkjennelse av okkupasjonen”, understrekte UD til næringslivet den gangen.

Det er tverrpolitisk enighet i Norge om at saharawienes uomtvistelige rett til selvbestemmelse må respekteres og at Norge ikke anerkjenner Marokkos anneksjon av territoriet. Nå som Norge skal inn i FNs Sikkerhetsråd på nytt, appellerer de undertegnede organisasjoner om en like framoverlent, tydelig, folkerettsbasert posisjon som den gang Norge sist satt i Sikkerhetsrådet.

Norge må forsvare en rettsbasert verdensorden. Det er også vår egen sikkerhet selv avhengig av.

De undertegnede organisasjonene ber Regjeringen om: -Å innta en ledende rolle for å forsvare menneskerettigheter i Vest-Sahara ved å be Marokko om å løslate menneskerettighetsforkjempere som sitter urettmessig fengslet, -Å ta initiativer i FNs Sikkerhetsråd for en permanent overvåking av menneskerettighetene i Vest-Sahara, og at territoriet åpnes for FNs spesialrapportører; -Å avvise forsøk fra Marokkos allierte i FNs Sikkerhetsråd på å tvinge igjennom en løsning på konflikten som ikke er basert på selvbestemmelsesretten; -Å følge det gode eksempelet fra tidligere utenriksminister Petersen og aktivt informere norske selskaper med interesser i Vest-Sahara om norske næringslivsråd, og å anmode alle eksportører av norsk gass om å avstå fra salg til marokkanske interesser i de okkuperte områdene; -Å videreføre den tydelige posisjonen om at Norge ikke anerkjenner Marokkos okkupasjon av territoriet.Våre organisasjoner ber Regjeringen samtidig redegjøre for hvilke initiativer som vil tas til forsvar for saharawienes menneskerettigheter og selvbestemmelsesrett. Vi bidrar gjerne med mer informasjon dersom det er ønskelig. Et svar kan viderebringes til de 53 undertegnede organisasjonene via Støttekomiteen for Vest-Sahara, på info@vest-sahara.no.

En kopi av dette brevet er sendt til Stortingets utenrikskomité.

Vennlig hilsen

Arbeidernes Ungdomsfylking, leder, Astrid Willa Eide Hoem Fremskrittspartiets Ungdom, formann, Andreas Simon Brännström Grønn Ungdom, nasjonal talsperson, Hulda Holtvedt Kristelig folkepartis ungdom, leder, Edel-Marie Haukland Rød Ungdom, leder, Alberte Tennøe Bekkhus Senterungdommen, leder, Torleik Svelle Sosialistisk Ungdom, leder, Synnøve Kronen Snyen Unge Høyre, leder, Ola Svenneby Unge Venstre, leder, Sondre Hansmark

Changemaker, leder, Embla Regine Mathisen EL og IT Forbundet, forbundsleder, Jan Olav Andersen Europeisk Ungdom, leder, Knut André Sande Fagforbundet, leder, Mette Nord Fagforbundet Ung, leder, Mats Monsen Fellesforbundet, forbundsleder, Jørn Eggum Fellesorganisasjonen (FO), leder, Mimmi Kvisvik Fellesrådet for Afrika, daglig leder, Aurora Nereid FN-sambandet, generalsekretær, Anne Cathrine da Silva Forum for Utvikling og Miljø, daglig leder, Kathrine Sund-Henriksen FO-studentene, leder, Iris Jansdottir Nordberg Handel og Kontor i Norge, leder, Christopher Beckham Human-Etisk Forbund, generalsekretær, Trond Enger Humanistisk Ungdom, leder, Øistein Sommerfeldt Lysne Høyres Studenter, leder, Andreas Oftedal Industri Energi, forbundsleder, Frode Alfheim Industri Energi Ung, leder, Charlotte Sæbjørnsen Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, leder, Liss Schanke International Commission of Jurists - Norge, daglig leder, Juni Solbrække Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), daglig leder, Bjørk Gudmundsdottir Jonassen KFUM-KFUK Global, daglig leder, Fredrik Glad-Gjernes Kirkens Nødhjelp, generalsekretær, Dagfinn Høybråten Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, internasjonal direktør, Berit Hagen Agøy Mental Health and Human Rights Info, daglig leder, Elisabeth Ng Langdal NNN Ungdomsutvalg, leder, Masja KroghNorges Blindeforbunds Ungdom, styreleder, Kristoffer LiumNorges Bygdeungdomslag, leder, Inger Johanne Brandsrud Norges Fredslag, styreleder, Irene Elise Hamborg Norges Kristelige Studentforbund, generalsekretær, Aurora Marie Nome Norges Sosiale Forum, styreleder, Oda Sofie Heien Larsen Norsk Arbeidsmandsforbund, forbundsleder, Anita Johansen Norsk Folkehjelp, generalsekretær, Henriette Killi Westhrin Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, leder, Thea Tveter Lysvik Norsk Studentorganisasjon, leder, Andreas Trohjell Norsk Tjenestemannslag (NTL), forbundsleder, Kjersti BarsokOperasjon Dagsverk, leder, Sunniva Maria Roligheten Press, leder, Lea Mariero Raftostiftelsen, daglig leder, Jostein Hole Kobbeltvedt Re:Act, leder, Sofie PatzkeSAIH, leder, Sunniva Folgen Høiskar Sjømannsforbundet, leder, Johnny Hansen, Stefanusalliansen, generalsekretær, Edward Charles BrownStøttekomiteen for Vest-Sahara, daglig leder, Erik HagenUngdom mot EU, leder, Frankie Solberg Rød

image

30.11.2020

16.11.2020

2.11.2020

Russland kritiske til Sikkerhetsrådet i Vest-Sahara-saken

Den russiske FN-delegasjonens publiserte i dag på sine nettsider sin stemmeforklaring i forbindelse med at de avsto fra å stemme på den siste Vest-Sahara-resolusjonen. «Dette skyldes det faktum at prosessen med utarbeidelse og godkjennelse av denne avgjørelsen verken var gjennomsiktig eller rådgivende», skriver russerne.

I likhet med Sør-Afrika har også Russland kritisert rådets metoder når det gjelder Vest-Sahara. «En hel rekke praktiske forslag uttrykt av andre rådsmedlemmer sto også ubesvart. Som et resultat forblir teksten ubalansert. Alt dette sår tvil angående ordninger for at stater kan ha uformell rolle i å være ‘penholder’ for Sikkerhetsrådet», skriver Russland, en eksplisitt kritikk av amerikaners rolle som forfatter av resolusjonene.  

Resolusjon 2548 om MINURSO-operasjonens forlengelse ble vedtatt 31. oktober 2021, med 13 stemmer for og to stemmer avholdende (Russland og Sør-Afrika).

image

2.11.2020

FN mottar EU-støtte for vann til flyktninger

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har mottatt et bidrag fra EU på 600.000 euro for distribusjon av vann i flyktningleirene. Det skriver organisasjonen i en pressemelding 18.oktober. 

«Det en prioritering for EU å sikre at all saharawiske flyktninger har tilgang til trygt vann for husholdningene. Tilstrekkelig vann for å opprettholde et minimum av hygiene, noe som muliggjør hyppig håndvask, er mer enn noen gang nødvendig i lys av trusselen fra koronaviruset», sier Patrick Barbier, lederen for EUs humanitære bistandsoperasjoner i Algerie.

Selv om UNHCR gir cirka 700,000 m3 med trygt vann per år, har ikke organisasjonen nådd målet sitt i å gi 20 liter per person per dag.

I sin rapport til Sikkerhetsrådet i oktober, skrev FNs generalsekretær at “Health and nutrition indicators remain at alarming levels, the provision of drinking water continues to fall well below international standards, chronic shortages of vaccines prevail and the threat of COVID-19 has added yet another layer of vulnerability. I therefore encourage sustained support by the international community of humanitarian operations in the Tindouf camps”.

image

1.11.2020

MINURSO: Trekker seg fra El Guerguerat

Ifølge den saharawiske nettside ECS har FNs fredsvarende MINURSO trukket seg fra sonen el Guerguerat på grunn av økt spenning i regionen.

Den samme nettsiden rapporterer at marokkanske myndigheter har tatt med gravemaskiner til buffersonen Maskinene – totalt 13 stykker - ble sett på den 23. militærbasen til den marokkanske hæren, som ligger tre kilometer fra muren som deler territoriet i to.

«FN-misjonen for folkeavstemningen i Vest-Sahara, MINURSO, var til stede i området og mobiliserte med det ene formål; overbevise de saharawiske demonstrantene om å trekke seg fra området, slik Marokko ba om», skriver ECSaharaui.

31.10.2020

Sør-Afrika ber sikkerhetsrådet om å besøke Vest-Sahara

Under diskusjonen om den nye resolusjonen forrige torsdag, ba Sør-Afrika om at FNs sikkerhetsråd gjennomfører besøk til de okkuperte territoriene av Vest-Sahara for å få framdrift i konflikten.

Sammen med Russland avsto Sør-Afrika å stemme på den nye resolusjonen. Sør-Afrika mener at resolusjonen både er ubalanserte og urettferdig.  

I denne forbindelsen foreslår også Sør-Afrika at Sikkerhetsrådet koordinerer spørsmålet med Den afrikanske union, slik det gjøres i andre spørsmål på Sikkerhetsrådets agenda.

31.10.2020

Sør-Afrika: Vennegruppen ønsker ikke konsensus

I etterkant av Sikkerhetsrådets Vest-Sahara-resolusjon i dag, kommer Sør-Afrika med kraftig kritikk av rådets arbeid med resolusjonen.

Sør-Afrika anklager sikkerhetsråds arbeidsmetoder for å være udemokratiske, og anklaget den såkalte ‘Vest-Sahara-vennegruppen’ for å påtvinge utkast, og avvise medlemslands innspill.

I sin stemmeforklaring minnet Sør-Afrika om at landet har konsekvent tatt opp bekymringer knyttet til at «forhandlingsprosessen av resolusjonsutkast gjennom vennegruppen fortsatt er til hinder for å gjøre fremgang i Vest-Sahara saken, og undergraver rådets arbeidermetoder».

Sør-Afrika forklarte at tekstene vanligvis blir «presentert for rådsmedlemmene, som må akseptere dem som en fait accompli til tross for at flertallet av oss er valgt til å jobbe i sikkerhetsrådet, og har ansvaret for å engasjere oss i alle saker på rådets agenda».

Vest-Saharas såkalte ‘vennegruppe’ består av USA (som er landet som utvikler resolusjonene), sammen med Russland, Storbritannia, Frankrike og Spania

30.10.2020

Tyskland: Fornøyd med siste resolusjon

Den tyske FN-delegasjonen har utrykt sin tilfredshet med den nye resolusjon 2548 som forlenger MINURSO-operasjonens mandat ytterligere ett år.

På sin Twitter-konto skriver den tyske delegasjonen at MINURSO er «et verktøy for å skape tillit i Vest-Sahara-konflikten", og understreket at "det er presserende å utnevne en ny utsending til generalsekretæren så snart som mulig."

FNs høyeste beslutningsorgan godkjente i dag gjennom et møte ved videokonferanse å utvide mandatet til FNs misjon for folkeavstemningen i Vest-Sahara (MINURSO) i ett år med vekt på å utnevne en ny spesialutsending av FNs generalsekretær for regionen så snart som mulig.

30.10.2020

Sikkerhetsrådet forlenger MINURSO-mandatet

FNs høyeste beslutningsorgan, FNs Sikkerhetsråd, godkjente i dag gjennom et møte ved videokonferanse å utvide mandatet til FNs misjon for folkeavstemning i Vest-Sahara (MINURSO) i ett år. Rådet understreker viktigheten av at det utnevnes en ny spesialutsending av FNs generalsekretær så snart som mulig.

Beslutningen om å forlenge MINURSO til 31. oktober 2021 ble vedtatt enstemmig (13 for, 2 avsto: Russland og Sør-Afrika). Resolusjonen oppfordret partene til å gjenoppta forhandlingene.

...

30.10.2020

image

28.10.2020

UN concerned over situation for young Saharawi prisoner

On 21 July 2020, a joint communication was issued by five UN mandate holders into the case of the 21-year-old Saharawi activist Khatri Dadda, currently serving a 20-year sentence in a Moroccan jail.

On 21 July 2020, a joint communication was issued by five UN mandate holders into the case of the 21-year-old Saharawi activist Khatri Dadda, currently serving a 20-year sentence in a Moroccan jail.

The United Nations Special Rapporteurs expressed their deep concern over several aspects of how he has been treated by Moroccan authorities, such as

  • initial arrest of Khatri Dadda without a legal basis, during which time Khatri had been forced to sign confessions
  • the subsequent criminal proceedings held; wherein Khatri had not been presented with the criminal evidence (a video) being used against him
  • deprivation of his right to defence and to a fair trial
  • the alarming prison conditions he is facing
  • his ‘disappearance ‘for 22 days in June 2020 without his family knowing his location.

The communication was signed by the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading punishment or treatment, the Working Group on Arbitrary Detention, the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, the Special Rapporteur on the situation human rights defenders and the Special Rapporteur on minorities. The joint communication (Al Mar 3/2020) can be found here. The Special Rapporteurs asked the Moroccan government to initiate an investigation on the basis of the information provided. They underlined that the Moroccan government is under an obligation to ensure compliance with international human rights law, including the right of due process, whilst noting the young age of the applicant, now having been sentenced to a total of 20 years in prison. Khatri is currently held in Ait Melloul prison and continues to suffer under systematic racial discrimination and continued isolation. Due to Covid-19, family visits are banned, and Khatri is at the same time only allowed limited time on the phone. The family informs that Khatri continues to be very afraid. Khatri Dadda is 21-year-old activist belonging to Salwan Media, a group of Saharawi media activists located in the city of Smara, in occupied Western Sahara. On 24 December 2019, Khatri was arrested due to his activism as a Saharawi activist and photographer in Smara, Western Sahara. He was later sentenced to 20 years in prison.

The arrest of Khatri Dadda is directly linked to his work as a Saharawi photographer and Saharawi human rights defender, advocating in favour of the right to self-determination for the people of Western Sahara. In fact, it has been reported by anonymous sources that the reason why Khatri was arrested by the Moroccan police and later sentenced to 20 years, is because the police believes that it was Khatri who filmed the violent arrest of journalist Walid Salek El Batal in June 2019. See the brutal video of Batal’s arrest on websites of Washington Post, Human Rights Watch, Front Line Defenders and the Organization Mondiale Contre la Torture.

The excessive police violence and torture upon Batal’s arrest, was treated in a recent Urgent Appeal launched by the United Nations Special Procedures (Al Mar 5/2019). The United Nations Working Group on Arbitrary Detention has on several occasions documented the systematic persecution and political prosecution of Saharawi journalist and human rights defenders in response to their support for the right to self-determination for the people of Western Sahara.

For comments and questions, please contact: Ms Tone Sørfonn Moe, tone@vest-sahara.no, jurist and international representative on behalf of Khatri Dadda, Norwegian Support Committee for Western Sahara. Mr. Ahmed Ettanji, ettanji.ahmed@gmail.com, Equipe Media.

...

28.10.2020

...

22.10.2020

Amnesty: Menneskerettigheter må overvåkes av FN

«Uavhengig, nøytral, omfattende og vedvarende overvåkning av menneskerettighetene må være et sentralt element i FNs fremtidige tilstedeværelse i Vest-Sahara og i de saharawiske flyktningleirene». Det skrev Amnesty International i dag. 

Organisasjonen ba FNs Sikkerhetsråd styrke FNs Operasjonen for en Folkeavstemning i Vest-Sahara (MINURSO) ved å legge til menneskerettigheter som en del av mandatet til styrken.    

28. oktober er det forventet at FNs Sikkerhetsråd skal stemme for fornyelsen av MINURSO som hittil ikke har inkludert en menneskerettigheter komponent. MINURSO ble etablert i 1991 for å overvåke våpenhvilen mellom Marokko og Polisario. 

...

19.10.2020

...

15.10.2020

Stater ber om ny spesialutsending.

Tre av statene i FNs Sikkerhetsråd har det siste døgnet publisert tweets om behovet for at det blir framgang i å finne en løsning på konflikten. Se tweets nedenfor siste døgn

FNs Spesialrepresentant Colin Stewart skal denne måneden briefe Sikkerhetsrådet, og rådet skal vedta en ny resolusjon om konflikten. MINURSOs mandat utløper 31. oktober

image
image
image

14.10.2020

4.10.2020

30.09.2020

Sikkerhetsrådet skal rådføres om veien videre

FNs sikkerhetsråd skal nå starte konsultasjoner om fornyelse av FN-operasjonen i Vest-Sahara, MINURSO. Operasjonenes mandat utløper 31. oktober 2020.

MINURSO er den eneste moderne FN-operasjonen som ikke har menneskerettigheter som del av mandatet.

Før det forventer Sikkerhetsrådet å motta en orientering om MINURSO, som pålagt i resolusjon 2494, skiver nettstedet Security Council Report. Colin Stewart, spesialrepresentant for Vest-Sahara og leder for MINURSO, vil sannsynligvis orientere. Vest-Sahara-orienteringer har vanligvis blitt holdt i form av konsultasjoner.

30.09.2020

...

29.09.2020

...

29.09.2020

...

28.09.2020

...

23.09.2020

UNESCO beklager geografifeil

FNs organisasjon for undervisning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, UNESCO, beklager at de ved en feil presenterte Vest-Sahara som en del av Marokko.

Kontroversen oppstod 22. september idet FN-organisasjonen publiserte en rapport som inkluderte Vest-Saharas hovedstad El Aaiún som marokkansk. Byen framkom som en del av marokkanske byer som var del av et ‘globalt læringsnettverk’. Etter noen timer korrigerte UNESCO tabben, og beklaget.

"Etter en ny gjennomgang har en av byene blitt fjernet fra listen, ettersom den ikke oppfylte de nødvendige kriterier." Unesco "beklager denne feilen"

image

...

22.09.2020

FN ber Marokko løslate vilkårlig fengslede saharawier

FN-forespørselen om løslatelse av saharawiske fanger ble i dag understreket ved fremleggelsen av årsrapporten til FNs arbeidsgruppe for vilkårlig fengsling, under FNs Menneskerettighetsråds 45. sesjon. Rapporten understreker hevngjerninger mot en gruppe unge saharawiske studenter og påpeker at Kongedømmet Marokko ikke har gjort noe for å implementere tidligere anmodninger fra FN.

Anmerkningene som ble gjort av arbeidsgruppen i dag er en oppfølging av en tidligere beslutning fra den samme gruppen, og gjentar at fengslingen av den såkalte "studentgruppen" var og fremdeles er vilkårlig. Beslutningen, som ble publisert tidligere i år, ba om at studentene ble frigitt (Uttalelse Nr. 67/2019). Fire fra "studentgruppen" holdes fremdeles fengslet.

I dagens rapport kaster arbeidsgruppen lys over at fengselsforholdene for studentene har blitt dårligere, samt at vold er påført en av dem, Mr. El Ouahidi, inne i fengselet. Ifølge arbeidsgruppen utgjør dette  hevngjerninger mot den unge saharawiske studenten. Arbeidsgruppen nevner også at forholdene for samtlige av de unge mennene har blitt forverret, og at en tidligere frigitt studenten student igjen er arrestert.

I arbeidsgruppens rapport noteres det med dyp bekymring at det stadig kommer ny informasjon om hevngjerninger mot enkeltpersoner som har vært omtalt i FN-uttalelser eller som gjelder arbeidsgruppens uttalelser. I denne forbindelse tar arbeidsgruppen spesielt merke til saken til de for tiden fengslede studentene, Aziz El Ouahidi, Elkantawi Elbeur, Mohammed Dadda og Abdelmoula El Hafidi, (uttalelse nr. 67/2019).

Tidligere denne måneden publiserte FNs Spesialrapportører en uttalelse angående en relatert sak, interneringen av den saharawiske studenten Hussein Bachir Brahim.FN uttrykte bekymring over mangelen på tilstrekkelig bevis. Hussein avventer for øyeblikket rettssak i morgen, 22. september 2020; og er den femte saharawi-studenten som nå holdes i et marokkansk fengsel i respons til studentaktivisme og for retten til selvbestemmelse.

Ifølge FNs Spesialrapportørers oppfatning var dommen mot "Studentgruppen" basert på dokumenter undertegnet under tvang som følge av tortur. De uttrykte dyp bekymring for at Husseins dom var basert på de samme dokumentene, sammen med politidokumentene fra sitt eget avhør som han har nektet å signere.

Den vilkårlige fengslingen av saharawiske menneskerettighetsforkjempere og aktivister har blitt grundig dokumentert av FNs menneskerettighetsmekanismer; særlig av FNs arbeidsgruppe for vilkårlig fengsling.

I alle avgjørelser fant arbeidsgruppen at fengsling av saharawiske aktivister utgjør et brudd på Marokkos internasjonale forpliktelser om å ikke politisk forfølge eller diskriminere. I den siste uttalelsen ber FNs spesialprosedyrer igjen Marokko om å sikre at menneskerettighetsforkjempere i Marokko og Vest-Sahara er i stand til å utføre sine legitime aktiviteter trygt, uten frykt for trusler, trakassering, stigmatisering eller kriminalisering av noe slag.

Marokko har ulovlig okkupert størstedelen av det ikke-selvstyrende territoriet i Vest-Sahara siden 1975.

image

...

22.09.2020

...

22.09.2020

...

22.09.2020

...

18.09.2020

Prisvinnere med opprop til FNs Generalsekretær

22 tidligere vinnere av The Right Livelihood Award har sluttet seg til et brev til som ble sendt til FNs generalsekretær, António Guterres i solidaritet med den saharawiske aktivisten, Aminatou Haidar. Appellen kommer kort tid i forveien av at generalsekretæren framlegger sin årlige rapport om Vet-Sahara for FNs Sikkerhetsråd.

I brevet oppfordret de Guterres til å utvide MINURSOs mandat til overvåking av menneskerettigheter i Vest-Sahara, å utnevne en ny spesialutsending, å gjenoppta fredsforhandlingene, å fortsette å arbeide for å få til en løsning på konflikten som gjør det mulig for det saharawiske folket å fritt utøve sin rett til selvbestemmelse i en folkeavstemning.

Sammen med blant annet miljøaktivist Greta Thunberg, ble den saharawiske menneskerettighetsforkjemperen Aminatu Haidar den prestisjetunge svenske Right Livelihood Award for 2019. Prisen omtales ofte som den ‘alternative Nobelprisen’

image

...

16.09.2020

The Right Livelihood Foundation fordømmer FN-taushet i Vest-Sahara

The Right Livelihood Foundation uttrykker i FNs Menneskerettighetsråds 45. sesjon sin bekymring over mangelen på politisk framgang i FNs arbeid med å finne en løsning på konflikten. Stiftelsen ber også Menneskerettighetsrådet om å utnevne en egen spesialrapportør på menneskerettigheter for Vest-Sahara.

The Right Livelihood Foundation utropte Aminatu Haidar fra Vest-Sahara som en av vinnerne for sin 2019-pris.

image

...

15.09.2020

...

15.09.2020

...

14.09.2020

Bachelet pusher for FN-besøk til Vest-Sahara

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, sier at hun ser fram til å diskutere rammene for et nytt besøk til Vest-Sahara, med partene i nær framtid.

“Such missions are vital to identify critical human rights issues on all sides and contribute to preventing the escalation of grievances”, understreket Bachelet under åpningen av FNs menneskerettigheter 45th sesjon på mandag.

Nå er det fem år siden FN sist gjennomførte et såkalt "technical mission" i Vest-Sahara.

“We also continue remote monitoring of the situation in Western Sahara”, sa Bachelet.

...

13.09.2020

...

13.09.2020

...

6.09.2020

...

6.09.2020

...

6.09.2020

...

3.09.2020

01.09.2020

Saharawiske flyktningleirer rammet av epidemi - blant husdyrene

1,700 sauer og geiter har dødd av en lungeepidemi i de saharawiske flyktningleirene hittil i år. Det skriver FNs Høykommissær for Flyktninger (UNHCR) på sine nettsider i dag.

«Noen av familiene mistet dyr de hadde fått nylig gjennom et program UNHCR-finansiert program rettet mot de mest sårbare flyktningene i leirene», skriver organisasjonen. 

Sau- og geitehold er en av de viktigeste inntekts- og proteinkildene for familier i leirene. Reduksjon i humanitær bistand til leirene har de siste årene ført til at folk ikke får dekket sine grunnleggende behov. Korona-nedstengningen av leirene har siden mars dessuten ført til at mange har mistet både jobb og inntekt.

 Halve Vest-Saharas folk har bodd i flyktningleirer i Algerie siden Marokko okkuperte hjemlandet deres i 1975.

...

12.08.2020

FN rapporterer på omkomne migranter

FNs migrasjonsorganisasjon IOM skriver i dag at de har registrert to nye tragiske hendelser i forrige uke tilknyttet migrasjonen i småbåter til Kanariøyene. I den ene ulykken er 27 bekreftet omkommet og 12 er savnet fra en småbåt ved kysten av Nouadhibou, Mauritania. I den andre har ti personer omkommet fra en båt som sannsynligvis dro fra Dakhla i Vest-Sahara. Det opplyser IOMs prosjekt Missing Migrants Project på Twitter i dagEl Pais skriver at migrasjonsrutene til Kanariøyene er mer aktive enn de har vært i løpet av de siste 12 årene.

image

...

7.07.2020

...

7.07.2020

...

30.06.2020

Alt personell som jobber for UNMAS i Vest-Sahara er flyktninger

På Verdens flyktningdag publiserte FNs landmineorganisasjon UNMAS (United Nations Mine Action Service) på Twitter historien til Jadiya, som er en lokal programansvarlige i UNMAS Tindouf og Vest-Sahara.

Jadiya og familien hennes bor i Boujdour-flyktningleiren. UNMAS skriver at alt personell som jobber for UNMAS, og dets implementeringspartner langs østsiden av den 2.700 km store marokkanske muren som deler Vest-Sahara, er flyktninger.

image

...

30.06.2020

Polisario uttrykker bekymring til FN

Forrige uke sendte Polisarios generalsekretær Brahim Ghali et brev til FNs generalsekretær, Antonio Guterres for å advare om at FNs passivitet som kan føre til ustabilitet i regionen, og at freden blir truet. I brevet forklarer Ghali at FNs mange på evne til å utnevne en ny spesalutsending til Vest-Sahara bygger opp under det saharawiske folkets mistillit til organisasjonen.

“The failure of the UN Secretariat and the Security Council to act firmly in the face of Morocco’s annexationist actions whose aim is to impose a fait accompli by force in the occupied Western Sahara has seriously undermined the credibility of the UN and deepened the loss of faith amid the Sahrawi people in the already fragile UN peace process. As a result, the entire UN peace process in Western Sahara has been completely paralysed”, står det i brevet

image

...

30.06.2020

Her brenner de nesten 4 tonn hasj

Polisarios styrker har konfiskert og brent opp 3775 kg hasj i i Aguenit-regionen som ligger helt sør i de områder av Vest-Sahara som er kontrollert av Polisario.

Ifølge SPS ble fire narkotikasmuglere arrestert. SPS skriver at FNs styrke i Vest-Sahara var tilstede under brenningen av hasjen.

«In the presence of the investigating judge and members of the United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO), Ammi Deh highlighted the firmness of the SADR and its full collaboration with neighboring countries in pursuit of achieving a space of peace and prosperity for the peoples of the region”, skriver SPS.

image
image

...

26.06.2020

Eksplosiv korona-økning i okkuperte Vest-Sahara

Det har vært svært få tilfeller korona i de okkuperte områdene av Vest-Sahara. 19. juni rapporterte FN-operasjonen om to bekreftede tilfeller. I går 25. juni hadde antall bekreftede tilfeller økt til 167, ifølge FN. Det er fortsatt ikke rapportert tilfeller i den delen av Vest-Sahara som ikke er under okkupasjon, eller i flyktningleirene i Algerie.   Marokko behandler territoriet som en integrert del av sitt eget land. Vest-Saharas folk har ikke hatt mulighet til å stenge de internasjonale grensene til nabolandene Mauritania og Marokko. Bildet ovenfor, tatt 21. mars, viser marokkanske bosettere som stimlet seg sammen på bussholdeplassen i Dakhla for å returnere til sine hjemsteder i Marokko idet marokkanske myndigheter setter Marokko/Vest-Sahara i lockdown. De fleste jobber i fiskerisektoren i Vest-Sahara.   I månedsskiftet mai/juni, da lockdownen var over, kom de tilbake. En video fra 1. juni viser en kolonne på 22 busser, med rundt 1000 bosettere, returnere til territoriet. Denne migrasjonen fra Marokko til Vest-Sahara kan være hovedgrunnen til den eksplosive økningen.

image

...

25.06.2020

Ex-FN-topp sier det haster med ny spesialutsending.

FNs tidligere spesialrepresentant til Vest-Sahara, italienske Francesco Bastagli, sier at det haster for FN å utnevne en etterfølger til avgåtte spesialutsendingen Horst Kohler.

Siden den tidligere spesialutsendingen Horst Köhler sa opp sitt verv i mai 2019, har FN ikke utnevnt noen etterfølger.

Uttalelsen kom under en årlig solidaritetskonferanse for Vest-Sahara, EUCOCO

image

...

25.06.2020

UNHCR med nye søppelbiler

FNs Høykommissær for Flyktninger (UNHCR) har levert fire lastebiler for avfallshåndtering til flyktningleirene. «Our assistance to refugees takes many forms. In efforts to keep camps clean for those who live there, @unhcralgeria has provided 4 waste management trucks to the Sahrawi refugee community”, skriver UNHCR på Twitter.  

image

...

22.06.2020

Landminer truer gjetere i Vest-Sahara

Landminer i Vest-Sahara truer både dyr og eiere. FNs landmineorganisasjon UNMAS (United Nations Mine Action Service) skriver på Twitter i dag at udetonerte eksplosiver utgjøre en risiko for gjetere i Vest-Sahara.

UNMAS understreker at takket være deres minerydding i Vest-Sahara, kan saharawines daglige gjøremål fortsette.

Det ble publisert bilder av skadde kameler fra de saharawisk-kontrollerte områdene av Vest-Sahara, der flere dromedarer hadde blitt lemlestet og drept av sår fra kuler fra den marokkanske hæren stasjonert langs muren.

image

...

20.06.2020

Flyktningkvinner i minerydding

På Verdens flyktningdag publiserte FNs landmineorganisasjon UNMAS (United Nations Mine Action Service) på sin Facebook-side en historie om den saharawiske kvinnen Ummetha Hamma som jobber med landminerydding i Vest-Sahara. Alle landmineaktiviteter ble avbrutt for å forhindre spredning av koronaviruset.   Ummetha forteller til UNMAS at hun fortsetter arven fra faren, som også var landminerydder, men som døde på jobb. . Hun er født og oppvokst i det saharawiske flyktningleirene og har jobbet med rydding siden 2017. De siste månedene har hun vært hjemme i Smara-leiren.

“We knew these were difficult times; we had to ration our food to ensure supplies would last until next shipment could reach us. Clearance operations allow the people living here to carry out daily-life activities. Just seeing us with our equipment is a relief to them,” uttalte hun.

image

...

19.06.2020

MINURSO: Nytt tilfelle av COVID-19 i El Aaiún

Et nytt tilfelle av COVID-19 har blitt registrert i El Aaiún, som gjør at aktive bekreftede tilfeller i territoriet har økt til to. Pasientene har blitt satt på isolasjon, og er til behandling. Det skriver MINURSO i dag i sin daglig oppdateringen om COVID-19 i Vest-Sahara.

MINURSO skriver at alle 24 tidligere rapporterte tilfeller i området som de dekker nå er friskmeldte, med unntak av en pasient i Tindouf som døde. Til i dag har det ikke blitt registrerte aktive tilfeller i de saharawiske flyktningleirene, eller Vest-Sahara øst for muren, skriver MINRUSO.

Ifølge MINURSO er alle organisasjonens tall basert på kontinuerlig kontakt med den marokkanske regjeringen, Polisario og den algeriske regjeringen.

...

18.06.2020

6 ting å vite om COVID-19-responsen i Vest-Saharas flyktningleirer

Det er fortsatt ikke rapportert tilfeller av koronasmitte i de saharawiske flyktningleirene i Algerie. Selv om saharawiske myndigheter har nå løsnet på de strenge tiltakene i flyktningleirene.

Verdens Matvareprogram (WFP) publiserte en artikkel i dag hvor de forklarer hvordan den humanitær responsen i de saharawiske flyktningleirene i Algerie.

1. Livreddende aktiviteter, selv under pandemien:

Tusenvis av saharawiske flyktninger er avhengige av humanitær bistand. WFP, sammen med fem andre partnere, trygler verdenssamfunnet om 15 millioner USD i humanitær nødhjelp for å avhjelpe den humanitære krisen.

“The pandemic is likely to increase food insecurity in the camps, where 88 percent of refugees are either food insecure or vulnerable to food insecurity”, skriver organisasjonen.

WFP opplyser at I tillegg til de livreddende aktiviteter, i løpet av de neste tre månedene vil de oppskalere antallet månedlige matrasjoner for å støtte familier med smånæringer i leirene og som ble rammet.

« WFP will scale up the number of monthly food rations by 14 percent to support refugee families who depend on small businesses, such as shops or taxis who are likely to suffer from the economic shock of the crisis.”

2. Tiltak for å beskytte ansatte, partnere og mottakere:

Det er fremdeles ikke blitt registrert COVID-19-tilfeller i leirene, takket være flyktningenes avstengning av leirene. WFP skriver om sine strenger rutiner mens de operere i leirene for å forhindre spredning av korona til leirene.

«When food arrives in the warehouse, warehouse staff and drivers must  a series of preventive measures that include keeping distance, sanitizing hands with hydro-alcoholic gel, wearing masks, and spraying and sterilizing trucks and containers before opening and unloading. The warehouses must be aired out and the food ventilated frequently.”

3. Informasjon er nøkkelen I kampen mot COVID-19:

Helsedepartementet i leirene fortsette med viktige informasjonskampanjer. Følg med på departements Facebook-side hvor det er kontinuerlig oppdatering om viruset.  

«With the help of its local partners, WFP is conducting an assessment on the pandemic’s impact; over 500 refugee families have been interviewed in all five refugee camps to evaluate the impact of the COVID-19 crisis on their food security. This information will allow WFP and other humanitarian actors to fine tune their response and ensure that everyone in need receives assistance”, skriver WFP.

4. Det er et lagarbeid

Ingen enkelt organisasjon klarer å respondere til COVID-19 alene.

« WFP is working closely with its sister agencies UNHCR and UNICEF, the NGO community and the main partner in the camps, the Algerian Red Crescent. Only a coordinated response that considers the different dimensions of the crisis can successfully prevent the virus’ spread and lessen the economic and social impact on the refugee community”

5. Flyktningefellesskapet er kjernen i responsen

Frivilligheten spiller en viktig rolle i flyktningleirene i Algerie, der de fleste helse- og utdanningspersonell er lokale flyktninger. Støttekomiteen har fått inn fotos av frivillige i flyktningleirene som lager ansiktsmasker hos en lokal skredderforretning i Boujdour-leiren. Arbeidet oversees av en saharawisk lege.

«In a period when access to the camps is limited, the Sahrawi refugees serve as critical links, ensuring that life-saving activities are implemented. For its food assistance, WFP relies on a well-established network of food committees in all five camps. The members — most of whom are women — know their own community well and ensure that WFP’s assistance reaches the most vulnerable members of the community.”

6. WFP hjelper flyktningene med å forberede seg på hva som skal komme

«WFP is already preparing for the reopening of schools to encourage refugee children to return to their studies through its school meals programme”

...

15.06.2020

 

Daglige oppdateringer fra FN-operasjonen MINURSO

MINURSO skriver I dag at det ikke er registrert nye bekreftete COVID-19 tilfeller verken i leirene eller i de marokkanske-kontrollerte delen av Vest-Sahara. Alle 24 av de tidligere rapporterte tilfellene er nå friskmeldt unntak fra en pasient i Tindouf som døde.

15.06.2020

Nødhjelpen fortsetter tross korona

FNs Høykommissær for Flyktninger tilbyr fremdeles livreddende aktiviteter i de saharawiske flyktningleiren, skriver UNHCR på Twitter.

image

UNHCR, UNICEF og WFP, sammen med fem andre partnere, trygler verdenssamfunnet om 15 millioner USD i humanitær nødhjelp for å avhjelpe den humanitære krisen i de saharawiske flyktningleirene i Algerie og effektene som korona-krisen har hatt, skriver Verdens Matvareprogram på sine nettsider. Den 15 sider lange behovsvurderingen kan kan lastes ned her.

...

9.06.2020

FN inviterer til fotokonkurranse

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) inviterer fotokonkurranse i flyktningleirene. På Twitter publisere UNCHR at vinnerne skal få premier relatert til fotografering.

Temaet for fotokonkurransen « confined but not alone» og deltakerne er invitert til å dokumentere håpet og livet til unge og eldre flyktningleirene, inkludert under koronakrisen.

Innleveringsfrist er 30 juni.

image

...

29.05.2020

Åpent brev fra saharawiske forfattere til UNESCO

Bekymrede saharawier har sendt et åpent brev til FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, UNESCO. Det er et initiativ fra de saharawiske forfatterne i eksil, Ali Salem Iselmu og Bahia Mahmud Awah, for å «beskytte saharawiske kameler, mishandlet av det marokkanske militæret ».

Brevet kommer som reaksjon på at det marokkanske militæret på ny har skutt med maskingevær mot en flokk med saharawiske dromedarer som beitet nær den marokkanske militære muren 

«Da vi fikk vite om den triste nyheten om den marokkanske hærens maskingevær av en flokk med dromedarer ..., ble våre hjerter fylt av tristhet og forferdelse » skriver brevet. De påpeker at det ikke er første gang dette har skjedd.  

Brevet fordømmer den marokkanske hæren for å ikke respektere dyrs rettigheter – kameler – som  utgjør en sentral del i saharawisk kultur.

«Å skyte et forsvarsløst dyr som dromedaren – som utgjør et identitetselement i den saharawiske kulturen – er en foraktelig, sjofel handling og en enestående aggresjon mot faunaen som har levd i tusenvis av år i Sahara» , skriver de.

13. mai ble det ble publisert bilder av skadede kameler fra de saharawisk-kontrollerte områdene av Vest-Sahara, der flere dromedarer hadde blitt lemlestet og drept av sår fra kuler fra den marokkanske hæren som var utplassert i dette området av det okkuperte territoriet i Vest-Sahara siden 1980-tallet, i Guelta-regionen.

Brevskriverne appellerer til UNESCO om å fordømme denne forbrytelsen.

« Saharawiske forfattere, fra eksil, fra de okkuperte områdene og fra flyktningleirene i Sør-Algerie, appellerer til samvittigheten til de internasjonale organisasjonene for forsvar dyr, til UNESCO-organisasjonen, til de intellektuelle og akademikere over hele verden for å fordømme denne forbrytelsen og kreve at Marokko stopper den brutale volden mot dromedarer i Vest-Sahara»

image

...

28.05.2020

Verdensbanken fjerner feilaktig kart av Marokko

I går slettet Verdensbanken et kart av Marokko som feilaktig inkluderte det ikke-selvstyrte territoriet Vest-Sahara som en del av Marokko.

Vår internasjonale paraplyorganisasjon Western Sahara Resource Watch sendte et brev til Verdensbanken 26.mai for informere at banken hadde publisert informasjonen om Vest-Saharas potensiale for havvindproduksjon – men gjort det som del av en marokkansk studie. Verdensbanken beklaget og fjernet kartet.

image

...

27.05.2020

Verdensbanken i uoverensstemmelse med FN angående Vest-Sahara

Verdensbanken publiserte 12.mai på sin nettside et kart som beskriver potensialet for marokkansk havvindproduksjon. Kartet har tittelen “Offshore Wind Technical Potential in Morocco” og var tilgjengelig via en portalside med tittelen “Going Global: Expanding Offshore Wind to Emerging Markets (Vol. 57): Technical Potential for Offshore Wind in Morocco – Map (English)”.

Vår internasjoanle paraplyorganisasjon Western Sahara Resource Watch sendte et brev til Verdensbanken for å spørre om de to kartene. WSRW ba også Verdensbanken om å fjerne kartet som ikke er i linje med FNs posisjonen på territoriet.

I sitt svar til WSRW skriver Verdensbanken at ”action is being taken to remove the map that includes Western Sahara" og at det skulle svare grundigere senere.

image

...

26.05.2020

Fra 25. til 31. mai markerer FN den Internasjonale uken for solidaritet med folk fra ikke-selvstyrte territorier. I FN-charteret er et ikke-selvstyrende territorium definert som et territorium "hvor folk ennå ikke har oppnådd et fullstendig mål for selvstyre." Det er den tekniske termen for kolonier.  

Hva betyr dette i praksis i Vest-Sahara, i en sammenheng der fransk-marokkanske interessert motarbeider folkeretten av territoriet? Et felles brev fra alle ungdomspartiene til Utenriksministeren i 2018 sier det på denne måten.

image

...

26.05.2020

MINURSO med ny korona-oppdatering

«I løpet av langhelgen kunngjorde det algeriske helsedepartementet det første COVID-19-dødsfallet i Tindouf fylke», opplyser MINURSO i sin daglige oppdatering fra de okkuperte områdene og flyktningleirene i Algerie. De 13 tidligere innlagte pasientene i Tindouf nå er friskmeldt og utskrevet.

 MINURSO skriver i dag at det ikke er registrert nye bekreftete COVID-10 tilfeller verken i leirene eller i de marokkansk-kontrollerte delen av Vest-Sahara siden 21 mai. De tre tilfellene i Dakhla som ble registrert 22.mai 2020 er til medisinsk behandling i Dakhla, mens de 6 tidligere innlagte pasientene i Dakhla og Boujdour nå er friskmeldt og utskrevet. Det er ikke rapportert tilfeller i Vest-Saharas hovedstad så langt.  

 "MINURSO er i kontinuerlig kontakt med den marokkanske regjeringen, Polisario og den algeriske regjeringen for å dele informasjon og koordinere" , skriver FN-operasjonen 

22.05.2020

Følg daglige oppdateringer fra FN-operasjonen MINURSO

MINURSO-operasjonen bekrefter på sine nettsider at det er tre nye tilfeller av koronasmitte i Dakhla i Vest-Sahara, etter at tidligere positive tilfeller har blitt kurert. Saharawier har i legre tid ytret frustrasjon over at Marokko sender bosettere inn i territoriet.

20.05.2020

FN med ny leveranse til leirene

UNHCR har donert fem tankbiler for vanndistribusjon til flyktningleirene. Det skriver UNHCR på Twitter. Donasjonen kommer i en viktig tid: Om sommeren stiger gradestokken til over 50 grader.

Flyktninger i leirene har tilgang på under halvparten av vannet som regnes som nødvendig i ekstreme krisesituasjoner.

Norge er i dag en viktig aktør i å gi humanitær bistand til leirene, en bistand som ytes via FN-organisasjonene. Kirkens Nødhjelp distribuerte høyernæringsmat i flyktningleirene i 2000-2018, mens Norsk Folkehjelp drev landminekurs og landminerydding i årene 1998-2000 og 2015-2018.

image

13.05.2020

Haster med korona-tiltak

Sjefene for flere FN-organisasjoner uttalte i en melding onsdag at verdens regjeringer må ta "alle passende offentlige helsetiltak" for å beskytte fengslede mot koronaviruset. Meldingen er svært relevant i lys av de ca 40 saharawiske politiske fangene i marokkanske fengsler.

“We emphasize the need to minimize the occurrence of the disease in these settings and to guarantee that adequate preventive measures are in place to ensure a gender-responsive approach and preventing large outbreaks of COVID-19”, uttalte lederne av UN Office on Drugs and Crime (UNODC), Verdens Matvareprogram (WHO), FNs Høykommissær for Menneskerettigheter (OHCHR) og FN-organisasjonen mot HIV/AIDS (UNAIDS)” i en felles uttalelse.

Uttalelsen understreket også behovet for å etablere et oppdatert koordinasjonssystem som samler helse- og justissektorer, som holder fengselspersonalet godt informert og som garanterer at menneskerettighetene i disse omgivelsene blir respektert.

Tiltakene som FN-organene anbefalte politiske ledelse å følge opp for å unngå spredning og smitte i interneringssteder er blant annet;

1) Å redusere tettheten av innsatte;  

Overfylte interneringssteder undergraver hygiene, helse og menneskelig verdighet og utgjør en  “insurmountable obstacle for preventing, preparing for or responding to COVID-19”, skrev de. De anbefalte i ytterste konsekvens å ikke fengsle folk for å unngå overfylte fengsler. FNs byråsjefer ba også regjeringer å ta til hensyn og løslate ikke-voldelige fanger, og personer med høy risiko, som eldre og mennesker med eksisterende helsetilstand

 2) Å sikre et kontinuerlig helsetilbud;

sammenlignet med befolkningen generelt, er det i fengslene en overrepresentasjon av mennesker med rusforstyrrelser, HIV, tuberkulose  og hepatitt B og C. « Personer med rusforstyrrelser, HIV, hepatitt og tuberkulose kan ha økt risiko for komplikasjoner fra COVID-19» står det i teksten. De appellerer om at fanger må ha full tilgang på et fullverdig helsetilbud.

3) Respekt for Menneskerettigheter ;

Uttalelsen minner statene om ikke å undergrave fangenes grunnleggende rettigheter, som tilgang til telefon og digital kommunikasjon.

image

...

8.05.2020

Se tidligere FN-topp på webinar i morgen

Tidligere spesialutsending til FNs generalsekretær, Francesco Bastagli, snakker i morgen om Vest-Sahara, om jobben hans som sjef for MINURSO, og hvorfor han sluttet i jobben i protest. Hvis du vil delta, kan du registrere deg her

image

...

29.04.2020

Polisario minner om FN-dag for diplomati

“It is urgent to act for the restoration of the confidence of the Saharawi people in the action of the United Nations. This action can only be the execution by MINURSO of its one and only mandate, which is allowing the Saharawi people to exercise their right to self-determination, without which, no just, viable, acceptable and realistic solution is possible and no compromise is possible”.

Det skriver Polisario i en pressemelding i dag, på den internasjonale dagen for multilateralisme og diplomati for fred. I pressemeldingen minner Polisario om at FN og det internasjonale samfunn trengerå finne en løsning på Vest-Sahara-konflikten.

Den internasjonale dagen for multilateralisme og diplomati for fred ble etablert 12. desember 2018 gjennom resolusjon A / RES / 73/127 og ble først markert første gang 24. april 2019.

...

23.04.2020

FN-organisasjoner ber om midler for koronarespons i flyktningleirene

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR); FNs barnefond (UNICEF); FNs World Food Program, og fem NGOs partnerne ber i en felles appell om 15 millioner for å møte økte helsebehov, og de humanitære konsekvensene av COVID-19-epedemien i flyktningleirene ved Tindouf i Algerie.

“As governments across the world are taking extraordinary measures to contain the spread and mitigate the impact of COVID-19, we must not forget vulnerable populations such as the Sahrawi refugees. I would like to express our gratitude to the Algerian Government for its continued support to this refugee population and for including them in all the COVID-19 national response strategies,” uttalte UNHCR-representanten i Algerie, Agostina Mulas.

“On behalf of all humanitarian actors, I humbly call on donors, whether governments, foundations or individuals, to support these efforts and help the humanitarian community working in the Tindouf camps to face this unprecedented crisis”, sa han.

Felles appell skisserer tiltak for:

1. Å forhindre overføring av COVID-19 mellom saharawiske flyktninger i leirene;

2. Å gi tilstrekkelig omsorg for pasienter som er rammet av COVID-19, og forsørge deres familier og nære kontakter;

3. Å bøte på de verste effektene av pandemien, og tilpasse programmene i de forskjellige sektorene for å imøtekomme behovene og utfordringene som følger av pandemien.  

Selv om leirene har vært nedstengt siden begynnelsen av mars, tilbyr FNs hjelpeorganisasjoner fremdeles livreddende aktiviteter aktiviteter innenfor områdene helse, ernæring, vann, sanitær, hygiene og mat gjennom frivillige organisasjoner og andre partnere.

image

...

22.04.2020

Norske myndigheter støtter Vest-Sahara via FN-organer

«Norske myndigheter er godt kjent med situasjonen i marokkanske fengsler, og deler bekymringen for situasjonen for saharawiske menneskerettighetsforkjempere» og vil «i nært samarbeid med FN (…) fortsette å oppfordre marokkanske myndigheter til å styrke sin innsats for å beskytte menneskerettighetene i området», utrykte i dag utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide i et svar på et spørsmål fra stortingsrepresentant Åsmund Aukrust (AP).  

I lys av korona-pandemien, har det kommet flere uttalelser fra FNs forskjellige organer for å beskytte fengslede mot koronaviruset. I mars i år appellerte FNs Høykommissær for menneskerettighet om at politiske fanger internasjonalt må løslates i lys av korona-pandemien. 

Det er rundt 40 saharawiske politiske fanger i marokkanske fengsler i dag. 2.april ba FNs arbeidsgruppe for vilkårlig fengsling om at 14 saharawiske fanger, alle studenter fra Vest-Sahara umiddelbart må settes fri fra marokkanske fengsler.

I sitt svar, trekker også Søreide fram de norske bidragene til de saharawiske flyktningleirene via FN-organisasjonene. «Norge gir humanitær støtte til UNHCR for å avhjelpe den vanskelige humanitære situasjonen for de saharawiske flyktningene i flyktningleirene i Tindouf», påpeker hun.

Etter flere tiår med dårlig og ubalansert nødhjelpsdiett står flyktningbefolkningen svært dårlig rustet til å møte utbredelsen av en alvorlig virussykdom. Etter at norsk ernæringsbistand til flyktningleirenes sykehus og helseklinikker ble stanset for to år siden har underernæring og anemi skutt i været, ifølge ferske tall fra FN.  Nivåene av humanitær bistand har sunket stadig lavere, samtidig som matvareprisene på de omkringliggende markedene har økt.

image

...

18.04.2020

James Baker kondolerer til det saharawiske folk

Tidligere FN-spesialutsending til Vest-Sahara, James Baker har sendt et kondolanse-brev til POLISARIOs generalsekretær Brahim Ghali etter bortgangen til den saharawiske toppdiplomaten Emmhamed Khadad. Baker har jobbet for mange år tett på Khadad i fredsforhandlingene da han var Kofi Annans spesialutsending til Vest-Sahara « Those who value freedom and self-determination will greatly miss his wisdom, logic, and desire to achieve justice and peace»

Emhamad Khadad (65) var medlem av det nasjonale sekretariatet for Polisario-fronten, leder av utenriksrelasjonskomiteen, og koordinator for FNs misjon for folkeavstemningen i Vest-Sahara (MINURSO) siden 1991, døde 31.mars etter lang sykdom.

Khadad var utallige ganger i Norge i løpet av hans virke, der han møtte det norske Utenriksdepartementet, sivilsamfunn, og politiske partier.

image

...

16.04.2020

Fordømmer FN-utnevnelsen av marokkansk diplomat

FNs generalforsamlings president, Tijjani Muhammad-Bande, annonserte 8.april at han har utnevnt Omar Hilale, Marokkos permanente representant i FN, som en av to koordinatorer for arbeidet med «strengthening and enhancing the effective functioning of the human rights treaty body system»

Mange mottok nyheten med sjokk. I et brev til FNs generalforsamlings president, har over 210 organisasjoner uttrykket sin «  deep concern over the appointment of the Moroccan permanent representative to the UN, Mr.Omar ».

Den andre koordinatoren er Jürg Lauber, permanent representant for Sveits til FN.

Reaksjonen til den kontroversielle utnevnelsen er basert på flere forhold både rundt Hilales personlige rolle og Marokko som stat. Hilales navn er knyttet til flere problematiske og lekkede dokumenter fra marokkansk UD. Ifølge en serie lekkede brev fra Hilale datert februar 2014,  kan man lese hvordan diplomaten forklarer til den marokkanske utenriksministeren hvilke handlinger som skal iverksettes for å “videreføre den nasjonale saken”, slik okkupasjonen av Vest-Sahara omtales i Marokko. Hilale fremhever behovet for å betale Marokko-vennlige NGO-ene og andre slik at de vil fortsette å støtte den “nasjonale saken”. I ett av dokumentene varsler Hilale at de marokkanske vennene “ikke er fornøyd” med mangelen på økonomisk støtte.

Brevet noterer at Hilale har brukt høytstående tjenestemenn i FN for å fremme sitt lands interesser, for å manipulere FN-mekanismene, og sette på spill innsatsen gjort av daværende spesialutsending ti Vest-Sahara Christopher Ross.  

Hilale representerer et land hvor grunnleggende friheter brytes. Marokko okkuperer også Vest-Sahara, som scorer nest lavest i hele verden på Freedom House’s rangeringer over politiske friheter.Utnevnesen av Hilale « The UN reputation, and neutrality is already severely damaged in Western Sahara, where its Mission is a powerless witness of serious breaches of International Humanitarian Law and Human Right Law by Moroccan occupier», poengterer brevet          

De to valgte medfasilitatorene vil innen september neste år legge fram en rapport til Generalforsamlingens president, hvor det skal framkomme anbefalinger som skal undersøkes, for å vurdere og bestemme hvilke tiltak som skal iverksettes for å styrke og forbedre arbeidet for menneskerettighetene.

image

...

09.04.2020

«FN har mislyktes i å gjenopprette saharawienes tillitt»

«Verken FNs sekretariat eller FNs Sikkerhetsråd har tatt noen av grepene fra hva vi hadde skisserte i vårt brev (S/2020/66) med sikte på å gjenopprette folk vårts tillit til FN-prosessen»  

Det skriver Polisario i en en pressemelding publisert 9. april i etterkant av sikkerhetsrådets konsultasjoner om MINURSO. Polisario understreket at FN har sviktet i; å videreføre den politiske prosessen, og at FN har vært passive i møte med marokkanske ‘ulovlige handlinger’. Det har ytterlige svekket saharawines tro på fredsprosessen, skriver frigjøringsbevegelsen.  

Polisarios kritikk kommer etter at sikkerhetsrådets møte i dag igjen mislyktes i å injisere ny energi i den frosne politiske prosessen.

Etter resultatene fra online-møtet i dag, understreket den tyske FN-delegasjonen på Twitter at «det haster med å utnevne en ny spesialutsending så snart som mulig»

image

Russland understreket i en pressemelding at den endelig løsningen må være akseptabel for begge parter og bør oppfylle målene og prinsippene i FN-charteret. I tillegg til Russland som «ser fram til utnevnelsen av en ny FNs spesialutsending til Vest-Sahara».

image

Siden den tidligere spesialutsendingen Horst Köhler sa opp sitt verv i mai 2019, har FN ikke utnevnt noen etterfølger.

I en uttalelse til den saharawiske pressetjenesten SPS 6.april advarte Polisarios mann i New York, Dr. Sidi Mohamed Omar, at utnevnelsen ikke på noen måte skal utgjøre et «mål i seg selv».

...

6.04.2020

Landminedagen markeres

FNs generalsekretærs spesialrepresentant i Vest-Sahara og sjef for MINURSO, Colin Stewart, sa i dag at landminer som ble plantet under krigen mellom Marokko og POLISARIO fortsatt gjør stor skade på menneskeliv i territoriet, og selv et MINURSO-ansatt var offer for landminer i fjor .

Uttalelsen kommer under den internasjonale landminedagen, og er postet på FN-operasjonens egne nettsider.

Under landminedagen – som ble markert annleredes i år grunn av COVID-19 - understreket Stewart at MINURSO fortsatt skal bistå i rydding av landminer « MINURSO continues to work to ensure that the threat posed by mines and explosive remnants of war to our peacekeepers, humanitarian workers and to ordinary people living in the Territory is forever removed ”, sa Stewart

...

2.04.2020

FN-ekspertgruppe ber Marokko løslate politiske fanger

FNs arbeidsgruppe for vilkårlig fengsling ba denne uken om at studenter fra Vest-Sahara umiddelbart må settes fri fra marokkanske fengsler.

"Det egnede tiltaket er å umiddelbart løslate" gruppen av fengslede saharawiske studenter, skriver FNs arbeidsgruppe for vilkårlig fengsling i en avgjørelse som ble publisert 31. mars.     Uttalelsen kommer som en respons på en klage som en gruppe Vest-Sahara-studenter –den såkalte “Studentgruppen” eller “Wali-gruppen” sendte inn til arbeidsgruppen i november i fjor. Klagen er utviklet og sendt inn av Støttekomiteen for Vest-Sahara på vegne av studentene.

Bakteppet for arrestasjonen av gruppen var deres studentaktivisme i universitetsbyer i Marokko og deres kamp for selvbestemmelse for Vest-Saharas folk.     

Fire av medlemmene i studentgruppen er fremdeles i fengsel, der de har sittet siden 2016. Et femte medlem i samme gruppe ble dømt i 2019.     

"Nå må Marokko lytte til FN og umiddelbart løslate de saharawiske studentene. I lys av korona-krisen og de uverdige fengselsforholdene, er det særskilt viktig at de settes fri", sier internasjonalt ansvarlig i Norsk Studentorganisasjon (NSO), Stian Skarheim Magelssen.     

Den norske studentbevegelsen har i alle år støttet saharawienes kamp for selvbestemmelse. Den siste uttalelsen fra NSO ble vedtatt i fjor.     

Vil du være med på å legge press på marokkanske myndigheter? Les her en kort rapport der vi oppsummerer FN-vurderingen, og kommer med forslag til hva man kan gjøre. "Nå, mer enn noensinne, må regjeringer løslate alle personer som er fengslet uten tilstrekkelig rettslig grunninkludert politiske fanger", uttalte FNs Høykommissær for Menneskerettigheter i forrige uke.

Vår rapport om studentgruppen og FN-uttalelsen har vi også skrevet på arabisk og fransk.

image

...

1.04.2020

Sikkerhetsrådet online på grunn korona?

Ifølge POLISARIOs representant til FN, Dr. Sidi Mohamed Omar skal FNs Sikkerhetsråd gjennomføre sitt neste møte via videokonferanse på grunn av Covid-19-pandemien. Torsdag 9. april har FNs Sikkerhetsråd et punkt om Vest-Sahara på sin agenda. Ifølge den saharawiske diplomaten forventes det at FNs spesialrepresentant Colin Stewart skal presentere orientering til rådet.

image

...

25.03.2020

FNs Høykommissær for menneskerettigheter ber om koronaamnesti

I en video publisert i Twitter 25.mars oppfordrer FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet regjeringer rundt om i verden om å ta alle nødvendige tiltak for å beskytte helsen til personer i varetekt og lukkende fasiliteter.

«I mange land, er interneringsfasiliteten overfylte og i noe tilfelle er det farlig. Fysisk distanse og selvisolasjon under slike forhold er praktisk sette umulig. Jeg ber regjeringer om å iverksette akutte tiltak for å beskytte helse og sikkerhet for personer i varetekt», uttalte Bachelet.    

Tidligere denne uken sendte Polisarios generalsekretær Brahim Ghali et brev til FN generalsekretær, Antonio Guterres der han utrykte sin bekymring for den alvorlige situasjonen for saharawiske sivile fanger, som holdes i marokkanske fengsler, med dårlige humanitære forhold.

Hele Bachelets tekst lyder “COVID-19 pandemic has begun to strike prisons, jails, and immigration detention centers, as well as the home for the elderly, psychiatric hospitals, and other closed centers. It risk ramp adding through extremely vulnerable populations housed in such institutions, in many countries, detention facilities are overcrowded in same cases dangerously  so. Physical distances, and self-isolation in such conditions are practically impossible. Therefore, I am calling on government to take urgent action to protect the health, and safety of people in detention. I know government are facing huge demands on resources in this crisis, and having to take many difficult decisions, but I urge them not to forget those behind bars, or in places such as closed mental health facilities, nursing homes and orphanages. Otherwise, the consequences could be catastrophic for those detained, for staff for visitors”

image

...

11.01.2020

FNs generalsekretær ber partene roe seg ved ørkenløp

I en pressemelding utstedt av talspersonen til FNs generalsekretær i dag, er FN-sjefen bekymret over økende spenninger i Guerguerat, en grenseovergang helt sør i Vest-Sahara, på grensen mellom den delen som er under marokkansk okkupasjon og den delen som ikke er det.

Bakteppet for bekymringen er økt spenning som følge av motorcrossløpet Africa Eco Race. Løpet finner sted med Marokkos velsignelse, men arrangørene har ikke bedt om lov fra representanter for Vest-Saharas folk.

Guterres anmoder alle aktører involvert til å øve maksimal tilbakeholdenhet, og bidra til å trappe ned eventuelle spenninger.

“It is important to allow for regular civilian and commercial traffic to proceed and to refrain from any action that may constitute a change to the status quo of the Buffer Strip”, uttalte Guterres

Arrangørene av Africa Eco Race presenterer på sine nettsider territoriet Vest-Sahara som en del av Marokko, i strid med FNs egne karter.

image

...

29.12.2019

Norge vil inn i FNs Sikkerhetsråd. Lykkes vi å komme dit, bør vi rydde opp i FNs påståtte “Vennegruppe for Vest-Sahara”.

...

29.12.2020

Den følelsen når man ved hjelp av FNs klimaarbeid får sympati for å okkuperte nabolandet. 

...

16.12.2019

Polisario-lederen ut mot Sikkerhetsrådet

Hvert fjerde år arrangerer frigjøringsbevegelsen kongress. En ny kongress åpnet 16. desember, og Polisarios generalsekretær Brahim Ghali uttrykker organisasjonens frustrasjon over FNs mangel på inngripen. “After more than 28 years of ceasefire between the Sahrawi and Moroccan armies without achieving the main objective of organizing a referendum for the self-determination of the Sahrawi people, the Polisario Front confirms that it cannot continue to deal in the same way with the endeavor of the United Nations, unless the Security Council assumes its responsibility and commitment to implement fully the provisions set out in the African United Nations settlement plan, which it ratified in 1991,” uttalte Ghali. 

...

10.12.2020

Spania skal opp til FN-eksamen

Hvert femte år skal alle FN-stater opp til vurdering i FNs Menneskerettighetsråd. Gjennom mekanismen - den universelle periodiske gjennomgangen (UPR) - kan stater kritisere og komme med anbefalinger til hverandre om menneskerettighetene. 

22. januar er det Spanias tur til å bli evaluert, for første gang siden 2015

Spania er, ifølge den øverste spanske domstolen, fremdeles kolonimakten i Vest-Sahara. Den spanske regjeringen fulgte ikke FN-charteret da det dumpet territoriet Vest-Sahara i hendene på Vest-Saharas naboland Mauritania og Marokko under det kollapsende Franco-regimet i 1975. 

Derfor regnes Vest-Sahara fortsatt som et koloniområde. Folkets rett, menneskerett, til selvbestemmelse er aldri respektert. Nabolandet Marokko, som ulovlig okkuperer territoriet, nekter å la saharawiene få velge sin framtid. 

Så hvorfor forsvarer ikke Spania denne retten? Vår internasjonale forening WSRW har i dag publisert en rapport med anbefalinger til alle FNs medlemsstater om å ta dette forholdet opp med Spania i januar 2020.

...

10.12.2020

FNs Høykommisær for flyktninger takker for støtten som Norge gir: 14,3 millioner kroner for 2019. Det skriver de i en tweet. Samme organisasjon takket allerede 16. september 2019 for at Norge hadde gitt 10 millioner i løpet av året.

 

FNs Høykommissær for flyktninger takker for støtten som Norge gir: 14,3 millioner kroner for 2019. Det skriver de i en tweet. Samme organisasjon takket allerede 16. september 2019 for at Norge hadde gitt 10 millioner i løpet av året. 

...

9.12.2019

Svakere fra Søreide

Hva vil Norge gjøre for å få Frankrike til å støtte at FNs operasjon i Vest-Sahara kan få rapportere på menneskerettighetssituasjonen i territoriet, slik FN gjør alle andre steder? 

“Jeg tok senest opp dette spørsmålet i min samtale med den franske utenriksministeren Laurent Fabius tirsdag 17. mars. Spørsmålet ble også drøftet med franske myndigheter i et møte på embetsnivå i mai i fjor og i et møte mellom ambassaden og fransk UD i mars i år. I tillegg er spørsmålet tatt opp med den franske FN-delegasjonen i både New York og Genève tidligere denne måneden.” 

Det uttalte Børge Brende på et spørsmål i 2015.

I dag kom det svakere ord fra utenriksminister Eriksen Søreide. På et spørsmål fra stortingsrep Helland (FrP), svarte Utenriksministeren svarte i praksis med at man ikke kommer til å adressere menneskerettighetene i Vest-Sahara med franske myndigheter - ettersom de kjenner hva Norge mener i spørsmålet. 

...

8.12.2019

WFP med ny brief

FN-organisasjonen Verdens matvareprogram jobber langs flere fronter i flyktningleirene i Algerie. Nå har organisasjonen publisert et nytt landnotat som forklarer prosjektene. 

...

5.12.2019

Marokko protesterer på Polisario-kongress

Marokko skal ha sendt et brev til FNs Sikkerhetsråd der de protesterer mot at frigjøringsorganisasjonen Polisario avholder sin kommende kongress ved Tifariti. Stedet ligger i den delen av territoriet Vest-Sahara som ikke er under marokkansk okkupasjon 

...

30.12.2019

Alternativ-Nobel-vinner ber FN gripe inn

Den svenske prisen ‘Right Livelihood’, som deles ut i Stockholm hvert år, gikk for 2019 til fire prisvinnere, blant dem Aminatu Haidar og Greta Thunberg.

Haidar har tilbrakt flere år i marokkanske fengsler og er et sterkt symbol på det saharawiske folkets kamp for selvbestemmelse. I et intervju med SVT sier hun at hun har bedt FN om å gripe inn for løslatelse av de minst 47 politiske fangene fra Vest-Sahara som Marokko holder i fengsel. Hør intervjuet her.

...

1.12.2019

Søker etter ny spesialutsending

Pressetalsmannen til FNs generalsekretær sier under en pressebriefing i dag at arbeidet med utvelgelse av ny spesialutsending pågår fortsatt, og at rykter om at prosessen er konkludert er feil. På sosiale medier og i enkelte marokkanske nyhetstjenester har det siste ukene vært spekulert i om at den tidligere australske utenriksministeren Julie Bishop var blitt utpekt til oppdraget. 

Det er ikke første gang det har vært perioder uten spesialutsending. Det har hittil vært fire tidligere FN-utsendinger: James Baker (1997-2004), Peter van Walsum (2005-2008), Christopher Ross (2009-2017) og Horst Köhler (2017-2019). Vinduene fra sortien til én og tiltredelsen til en annen har variert fra én måned til et år.

...

30.11.2019

25. til 29. november er norsk UD vertskap landminekonferansen Oslo Review Conference. Møtet skal følge opp implementeringen av FNs landminekonvensjon. En stor delegasjon av spanske og saharawiske landmineforeninger som arbeider med Vest-Sahara-miner...
25. til 29. november er norsk UD vertskap landminekonferansen Oslo Review Conference. Møtet skal følge opp implementeringen av FNs landminekonvensjon. En stor delegasjon av spanske og saharawiske landmineforeninger som arbeider med Vest-Sahara-miner...

25. til 29. november er norsk UD vertskap landminekonferansen Oslo Review Conference. Møtet skal følge opp implementeringen av FNs landminekonvensjon. En stor delegasjon av spanske og saharawiske landmineforeninger som arbeider med Vest-Sahara-miner var på besøk i Oslo. 

...

29.11.2019

“Som et lite land er vi avhengig av at folkeretten forsvares. Menneskerettigheter må vernes. Norge må gå foran, som selverklært fredsnasjon”

Kjersti Barsok, leder NTL og Lone Lunemann Jørgensen, leder NTL Ung, leserinnlegg.

...

28.11.2019

Marokko FN-grønnvasker okkupasjonen

COP25 nærmer seg. Da FNs medlemsstater forhandle om forpliktende klimatiltak. Hvor går - bokstavelig talt - grensen for hva slags tiltak et land kan rapportere på internasjonalt?

Kan Norge klimarapportere på tiltak i Finland? Åpenbart ikke. Ville FN godtatt det om Russland hadde bygget gigantisk vindkraftparker på annekterte Krimhalvøya, og rapportert det som russiske prosjekter i tråd med klimaavtalene? Sannsynligvis ikke.

Men Marokko gjør dette. De rapporterer ekstraterritorielt.

En stadig voksende del av Marokkos grønne energiproduksjon foregår i okkuperte Vest-Sahara. Vi har vært i kontakt med sekretariatet som har som spesifikt oppdrag å vurdere informasjonen de får tilsendt fra FNs medlemsstater. De svarte at de ikke kan vurdere  informasjonen de får tilsendt fra FNs medlemsstater. Dermed får Marokko skryt av det internasjonale samfunn for klimaprosjekter som finansierer okkupasjonen. Les mer om dette her.

Vil COP25 forutsette at man bare kan rapportere på prosjekter innenfor sine internasjonalt anerkjente grenser?

...

26.11.2019

”Konflikten har dystre fremtidsudsigter. Jeg tror, at der er en øget risiko for krig, da mange efterhånden har svært ved at se, hvilke andre muligheder der er tilbage.

FNs tidligere troppesjef i Vest-Sahara, Kurt Mosgaard til danske Globalnyt.

...

26.11.2019

Norge er nest største giver til UNHCRs arbeid i Algerie. Men FN-organisasjonen har bare fått dekket 43% av budsjettbehovet for 2019, så sent ut i året som 26. november. Det kommer fram i en oppdatering fra UNHCR.
[[MORE]]

 

Norge er nest største giver til UNHCRs arbeid i Algerie. Men FN-organisasjonen har bare fått dekket 43% av budsjettbehovet for 2019, så sent ut i året som 26. november. Det kommer fram i en oppdatering fra UNHCR

...

18.11.2019

Tidligere FN-rettssjef kritiserer EU

FNs tidligere rettssjef, svenske Hans Corell, går på ny i strupen på EUs mangel på respekt for folkeretten og FNs fredsinnsats i Vest-Sahara. 

Corell skrev i 2002 en uttalelse for FNs sikkerhetsråd om naturressursutvinningen i Vest-Sahara. 

Den nye kritikken ble fremmet under en konferanse i Brussel 14-15 november 2019 med tittelen The well-being of the inhabitants of occupied territories: Limiting or gutting the duty of non-recognition

...

30.10.2019

Frustrasjon over FN-operasjonen

Saharawier i de okkuperte områdene er frustrerte over FNs mangel på evne eller vilje til å løse Vest-Sahara-konflikten. På den ene siden unnlater Sikkerhetsrådet å framtvinge en løsning som respekterer menneskerettighetene, og på den andre siden unnlater FNs peronell i Vest-Sahara å rapportere på overgrepene de er vitne til.

28. oktober, få dager før FNs Sikkerhetsråd skal møtes, hva gjør FN-troppene da? Da drar de på utflukt til stranden. Pikniken, som også skal ha inkludert en konsert, ble dokumentert av den saharawiske gruppen Equipe Media

Dagene før FN møtes pleier å være en tid da marokkanske myndigheter trapper opp grepet og saharawier demonstrerer. 

image

30.10.2019

13 hender i været. 2 avholdende. Bildet viser avstemning i FNs Sikkerhetsråd, 30. oktober. Foto: UN Photo/Evan Schneider

13 hender i været. 2 avholdende. Bildet viser avstemning i FNs Sikkerhetsråd, 30. oktober. Foto: UN Photo/Evan Schneider

30.10.2019

Sikkerhetsrådet forlenger MINURSO med ett år

Dårlig nyheter: FNs Sikkerhetsråd valgte å forlenge FNs operasjon i Vest-Sahara med ett år, ikke et halvår, slik det har vært gjort siden 2018. Det betyr at det er 12 måneder til neste gang rådet skal vedta ny tekst på Vest-Sahara-konflikten. To stater stemte avholdende: Sør-Afrika og Russland. Som vanlig brukte franske myndigheter anledninger til å gi honnør til Marokkos forslag om å inkorporere Vest-Sahara inn i Marokko. Diktaturet Ekvatorial-Guinea skrøt av Marokkos arbeid for menneskerettighetene. Sør-Afrikas ambassadør stemte imot ettersom resolusjonsteksten ikke representerte AUs posisjon og «undergraver prinsippet om selvbestemmelse». 

MINURSO-operasjonen er nå stående til 31. oktober 2020. 

...

29.10.2019

FNs spesialrepresentant briefet Sikkerhetsrådet

Tidligere denne måneden brifet FNs Spesialrepresentant, Colin Stewart medlemmene av FNs Sikkerhetsråd. Stewart trakk fram budsjettkrisa ved den humanitære bistanden til flyktningleirene, og frustrasjonen blant saharawiske ungdommer.   

Nedenfor: Stewart i møte med FNs generalsekretær Guterres 15. oktober 2019.

image

...

27.10.2019

Polisario ber om stenging av grense

Polisarios generalsekretær skriver i et brev til FNs Sikkerhetsråd at Marokkos bruk av Guerguerat-grenseposten må opphøre. Gjennom grensestasjonen eksporterer Marokko varer produsert på okkupert land, sørover mot Mauritania.

...

12.10.2019

Verdens første oppdrettsanlegg i flyktningleirene

Verdens Matvareprogram (WFP) bygger oppdrettsanlegg i de saharawiske flyktningleirene i Algerie. USA har nå bistått i byggingen med en støtte med en halv million dollar.

Anlegget er ment å produsere 21.000 kilo tilapia. 

Filmen er bygget i partnerskap mellom en fransk forening, med midler fra USA. Matvareprogrammet har testet fabrikken siden januar og har lært opp 15 flyktninger. 

“Et oppdrettsanlegg i ørkenen kan umiddelbart høres ut som en gal idé, men teknikken har gitt gode resultater under liknende forhold i Algerie”. 

image

...

11.10.2019

Namibia: Fjerdekomiteens arbeid rykker tilbake

Ambassadøren til Namibia uttalte i FNs generalforsamlings fjerdekomité – som arbeider med avkoloniseringssaker – at komiteen istedenfor å ta skritt framover, gjør det motsatte. Ambassadøren understreket behovet for en folkeavstemning om selvbestemmelse for territoriets folk, i tråd med saharawienes rettigheter.

...

7.10.2019

FN borer etter vann for flyktningene

FNs Høykommissær for flyktninger skriver i en oppdatering at de har begynt arbeidet med å bore etter grunnvann i Awserd, en av de fem saharawiske flyktningleirene i Algerie. Awserd er stedet som har hatt dårligst tilgang på vann. Brønnene er på 200 meters dybde.  Organisasjonen skriver i samme melding at de er i ferd med å dele ut telt og utdanningsstipender. 

...

7.10.2019

“Sett folkene først”

“We need to ‘put people first’ and at the centre of our work,” uttalte formannen av FNs spesialkomité for avkoloniseringgsaker “That includes the peoples of the Non‑Self‑Governing Territories”, sa han. I den påfølgende debatten mellom medlemsstatene, uttrykket flere arabiske stater sin støtte til Marokkos posisjon i Vest-Sahara-konflikten. Flere av de latinamerikanske statene uttrykte støtte til saharawiske folk. 

...

2.10.2019

Guterres med ny rapport til Sikkerhetsrådet

FNs generalsekretær António Guterres har oversendt sin halvårige rapport til FNs Sikkerhetsråd. Finn den her.

...

16.09.2019

FNs Høykommisær for flyktninger takker for at Norge i løpet av 2019 har donert 10 millioner kroner i humanitær bistand til flyktningene i Algerie. 

FNs Høykommisær for flyktninger takker for at Norge i løpet av 2019 har donert 10 millioner kroner i humanitær bistand til flyktningene i Algerie.

...

28.10.2019

Store hull i WFP-budsjettene

FNs matvareprogram (WFP) publiserte 26. august oppdaterte tall for sin inneværende treårsplan. Tallene viser store hull i finansieringen. For tiden fra 1. juli 2019 til 30. juni 2022 har de budsjettert med et behov på 58,9 millioner USD. Av dette har de fått inn 9 millioner så langt. Dette utgjør 15%. 

...

28.08.2019

“New Zealand has time and again expressed support to the UN peace process in Western Sahara including the holding of a genuine act of self-determination by the Sahrawi people. Yet this is a contradiction when New Zealand companies, in direct contravention of basic international law and convention, are allowed to trade with an illegally occupied region under a UN self-determination mandate.”

Polisarios representant til New Zealand, i NZ Herald, 26. august 2019.

...

28.08.2019

...

13.08.2019

EU med donasjon til UNICEF

UNICEF melder i en pressemelding at de har mottatt en donasjon på 1,7 millioner Euro, som skal gå til skolesektoren i flyktningleirene. Midlene skal blant annet gå til bygningsmasse, personell, sanitærforhold, og benyttes over en periode til mars 2021.

...

12.08.2019

Polisario bekymret over Guerguerat

I et brev til FNs Generalsekretær, ytrer Polisario-leder Brahim Ghali bekymring over det de hevder er marokkanske sikkerhetspersonell i Guerguerat. FNs Sikkerhetsråd har bedt partene om å avstå fra provoserende handlinger. Polisario ber MINURSO om å overvåke situasjonen. Den nye utviklingen ble også omtalt av en saharawisk infotjeneste.

...

9.08.2019

FN-arbeidsgruppe: -Marokko bryter menneskerettighetene

Arrestasjonen av den saharawiske journalisten Ndor Laarousi er i strid med Artikkel 1, 2, 14, 19, 26 og 27 av FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter. Dette understreker FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling i en beslutning datert 2. mai 2019, publisert 9. august

I beslutningen understreker arbeidsgruppen at Laaroussi hadde blitt gjenstand for politisk forfølgelse av marokkanske myndigheter som gjengjeldelse for hans arbeid som saharawisk journalist. Arbeidsgruppen understreket at å gi uttrykk for politiske holdninger, inkludert å forsvare retten til selvbestemmelse for det saharawiske folk, er beskyttet under folkeretten, gjennom Artikkel 19 i SP-konvensjonen.  Arbeidsgruppen minnet også om at statusen som journalist er beskyttet etter folkeretten. Last ned uttalelsen fra arbeidsgruppen her.  Arbeidsgruppen fant også at Laaroussi hadde blitt forfulgt som følge av hans arbeid for selvbestemmelse. Støttekomiteen har satt sammen en rapport om arbeidsgruppens konklusjoner. Last ned her

...

8.08.2019

 

...

6.08.2019

WFP-gave fra Tyskland

Den tyske regjeringen har donert 1,1 millioner Euro til Verdens Matvareprograms arbeid i flyktningleirene. «Media rapporterer lite om situasjonen til saharawiske flyktninger i Tindouf i Algerie. Det er en nesten glemt krise», uttalte den tyske ambassadøren til Algerie. «Arbeidet som gjøres av WFP er veldig viktig for oss», uttalte ambassadøren

...

29.07.2019

...

22.07.2019

Fordømmer regjeringsbesøk

Marokkos statsminister El Othmani har 18. juli besøkt Dakhla i de okkuperte områdene, på ordre fra den marokkanske kongen. Besøket blir fordømt av Polisario i et brev til FNs Sikkerhetsråd 22. juli. «FN bør ta ansvar og sette en stopper for Marokkos provoserende handlinger», skriver Polisarios FN-representant Sidi Omar.  Polisario sendte også et brev til Sikkerhetsrådet 20. juli knyttet til menneskerettighetene i territoriet.

...

17.07.2019

...

8.07.2019

Nazha nekter å betale bot

Med henvisning til artikkel 19 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, nekter den saharawiske journalisten Nazha El Khalidi å betale forelegget hun er ilagt av en marokkansk domstol. Nazha, som er tidligere folkehøyskoleelev i Norge, ble 8. juli idømt en bot på 4000 marokkanske dirham – omtrent 4000 kroner – for å ha drevet journalistikk uten å være godkjent av myndighetene, etter Marokkos strafelov, artikkel 381. FNs Menneskerettighetsmekanismer hadde da kommet med to uttalelser om saken hennes (se her og her).

...

8.07.2019

3.07.2019

MINURSO-bevilgning

FNs generalforsamling bevilger 60 millioner dollar til MINURSOs drift fra 1. juli 2019 til 30. juni 2020. Kostnaden har ligget relativt stabilt gjennom årene.

...

29.06.2019

Side-event i Genève

Et seminar i FNs Menneskerettighetsråd er avholdt av Vennegruppen for Vest-Sahara i Genève. Vennegruppen for Vest-Sahara i Genève består av stater som er venner av Vest-Sahara, og må ikke forveksles med Vennegruppen for Vest-Sahara til FNs Sikkerhetsråd/generalsekretær, som i all hovedsak er venner av Marokko.

...

28.06.2019

UNICEF i leirene underfinansiert

Bare 55% av UNICEFs budsjett i flyktningleirene for 2019 er dekket inn. Det kommer fram i en førstekvartalsrapport publisert 28. juni. Av rundt tre millioner euro i behov, er bare halvparten mottatt så langt fra internasjonale givere: EU, Italia og Nederland. UNICEFs program går på immunisering, barnedødelighet, utdanning.

...

28.06.2019

Skolering hos MINURSO

Ifølge en pressemelding fra MINURSO, har stasjonens ansatte vært igjennom en trening for å ‘optimialisere misjonens matrasjoner’. Det såkalte Electronic Rations Management System (ERMS) har til hensikt å standardisere informasjonen om matdistribusjon i FN-systemet, for å effektivisere og unngå feilforsendelser og misbruk. Systemet introduseres rundt i alle operasjoner. Ikke direkte relatert, men likevel relevant: I 2016 skrev vi om misbruk av diettpenger i MINURSO-operasjonen – blant annet at en FN-gjennomgang hadde vist misbruk at 60 av 62 FN-personell i MINURSO hadde misbrukt FN-matpenger som de ikke hadde krav på. Se her og her

image

28.06.2019

Norske ingeniører bidrar i flyktningleirene

På oppdrag fra FNs Høykommissær for flyktninger, reiste personell fra Ingeniører Uten Grenser Norge til flyktningleirene i Algerie for å se på plastproblemet. Les historien til Haldor Fosse her

...

26.06.2019

Splittelse i Spesialkomiteen

Det var ny debatt i FNs spesialkomité for avkoloniseringssaker 17. juni. Komiteen ble opprettet i 1961 for å følge opp gjennomføringen av FNs avkoloniseringsarbeid. Som vanlig er det delte meninger om Vest-Sahara. Det er særlig de fransktalende landene som fortsetter å uttale støtte for den marokkanske tilnærmingen til konflikten. Debatten fortsatte 25. juni  Uttalelse fra Polisario i forbindelse med debatten.

...

23.06.2019

...

22.06.2019

Fra Facebook-siden til FNs landmineorganisasjon UNMAS.

Fra Facebook-siden til FNs landmineorganisasjon UNMAS. 

...

21.06.2019

Og Saudi-Arabia donerer…. dadler

Den saudiske regjeringen har donert 350 tonn dadler til de saharawiske i forbindelse med høytidsmåneden ramadan. Det kommer fram i en melding fra Verdens Matvareprogram (WFP). Donasjonen har en verdi på 725.000 amerikanske dollar. 

«Dadler er svært næringsrike», uttalte WFPs landdirektør i Algerie. «De hjelper til å diversifisere kostholdet og ernæringsbehovet til tusenvis av flyktninger», forklarer han. Tradisjonelt har Saudi-Arabia vært en nær alliert av det marokkanske regjeringen og kongehus. I 2019 har det imidlertid brutt ut en isfront mellom de to tidligere så nære allierte. 

...

20.06.2019

Flyktningtallene nedkommuniseres

FNs Høykommissær for flyktninger publiserte 12. juni rapporten 'Global Trends - Forced Displacement in 2018". Rapporten viderefører forvirringen om antall flyktninger i flyktningleirene (som vi har omtalt tidligere). Side 73 og 75 i rapporten regner antall saharawiske flyktninger i Algerie til 118,596. Med det kan det virke som om UNHCRs svært grundige undersøkelse om befolkningstall i flyktningleirene fra 2018 er lagt i en skuff. UNHCR-studien, publisert våren 2018, anslo at det var et minimum på 173,600 flyktninger i flyktningleirene. Befolkningsundersøkelsen var på mange måter banebrytende da den kom ut, ettersom den var basert blant annet på tall og fra myndighetene i flyktningleirene. Polisario har generelt vært tilbakeholdne om å opplyse om befolkningstallene i leirene, da disse tallene henger sammen med den politiske prosessen rundt identifikasjon av stemmeberettigede. Dette forklarer imidlertid ikke hvorfor FNs egen svært grundige populasjonsundersøkelse ikke gjenspeiles i FNs rapport over globale flyktningtall. Den nye rapporten ‘Global Trends’ presenterer det lave tallet på 118,596 sammen med følgende fotnote: "According to the Government of Algeria, there are an estimated 165,000 Sahrawi refugees in the Tindouf camps. Statistical data relating to refugees are entirely for humanitarian purposes. The total number of persons in need of humanitarian assistance services is estimated to be far higher than this figure". Det er imidlertid uklart fra fotnoten om "far higher" henviser til tallet 118,596, som oppgis i rapporten eller til 165,000.

...

19.06.2019

Marokko plasserer ansvaret på Polisario

Marokko fordømmer bevegelser av kjøretøyer på østsiden av muren i et brev til Sikkerhetsrådets president. Den marokkanske regjeringen hevder at Polisario «bærer det fulle og hele ansvar for landmineproblemet i marokkansk Sahara».  Polisarios tilslutning til landminekonvensjonen og destruksjon av landminelagre omtales i FNs Generalsekretærs rapporter. Marokko er ett av to land som ikke har ratifisert landminekonvensjonen.

...

18.06.2019

...

17.06.2019

“Vi håper at Generalsekretæren vil utnevne en ny spesialutsending etter Köhler så raskt som mulig og at samtalene gjenopptas”

Utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide, 17. juni 2019.

...

17.06.2019

“The Sahara will never be independent and will always be an integral part of Morocco.”

Marokkos FN-ambassadør, Omar Hilale, 17. juni 2019, i Spesialkomiteen for avkoloniseringssaker.

...

17.06.2019

Hva gjør FN når man ikke rapporterer på menneskerettighetene?

Takket være Frankrike, får ikke MINURSO rapportere på overgrep i territoriet, slik personellet i andre FN-operasjoner får gjøre. Hva gjør man da? Pressemeldingen fra MINURSO nedenfor – en av tre pressemeldinger fra MINURSO så langt i 2019 – fortjener å bli gjengitt i sin helhet. 

image

...

16.06.2019

-Marokko har ikke signert landminekonvensjonen

Polisario sendte brev til FNs Sikkerhetsråd 14. juni der de beklager at en saharawi ble drept og to skadd da bilen de kjørte i kom ut for en landmine. De tre var del av en militær patrulje i den delen av Vest-Sahara som ikke er under marokkansk okkupasjon. Brevet understreker at Polisario har destruert sine landminelagre i tråd med Genevekonvensjonen, og at Marokko fortsatt ikke har sluttet seg til FN-konvensjonen. Polisario ber Marokko om å trappe opp innsatsen for at Marokko destruerer sine landminelagre og fjerner utplasserte landminer i territoriet. 

...

15.06.2019

Ny WFP-strategi for flyktningleirene vedtatt

På et møte hos Verdens Matvareprogram (WFP) i Roma 10-14 juni vedtar organisasjonen en ny strategi for bistand til flyktningleirene i Algerie. Strategien gjelder fra 1. juli 2019 til 30. juni 2022.

...

14.06.2019

Ny norsk film: Å vente på FN

Den nye norske kortfilmen ‘Å vente på FN’ hadde premiere på Kortfilmfestivalen i Grimstad 13. juni. Filmen forteller historien om en familiefar og hans sønn. «Folk trodde våpenhvile skulle føres tilbake hjemlandet vårt. Nå har det gått 26 år siden våpenhvilen og FN har fortsatt ikke holdt løftet sitt. Jeg foretrekker krigen som ødelegger oss med verdighet framfor å vente i en evighet, til vi dør her i en flyktningleirene. Jeg vil at lederne våre skal handle og finne en løsning eller la andre gjøre noe», fortalte hovedpersonen i filmen. 

image

...

4.06.2019

FN ber om respekt for Nazhas rettigheter

For andre gang kommer FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling, Spesialrapportøren på ytringsfrihet og Spesialrapportøren mot tortur med en uttalelse om tilfellet Nazha El Khalidi. Nazha er journalist og tiltalt for å drive journalistikk uten tillatelse fra marokkanske myndigheter. De tre aktørene ber Marokko om å respektere Nazhas grunnleggende rettigheter, å sørge for hennes sikkerhet, og sørge for at hun ikke utsettes for straff for å ha samarbeidet med FNs Menneskerettighetsmekanismer.

Last ned uttalelsen her.

...

2.06.2019

“Marokko har verken kompetanse eller myndighet til å definere hvem som er å anse som observatører. Ved å nekte uavhengige observatører tilgang til rettssalene ignorerer Marokko sine internasjonale forpliktelser etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 14, retten til en rettferdig rettergang, som gir alle rett til en «offentlig rettergang.”

Kronikk i Dagsavisen fra Vegard Fosso Smievoll og Kjersti Brevik Møller, jusstudenter ved UiB, etter at de har blitt deportert fra Vest-Sahara, og Marokkos ambassadør sa at ingen stater tillater rettssaksobservasjon uten forhåndsakkreditering. 

...

31.05.2019

Gjelder FN-konvensjoner i Norge?

Den marokkanske ambassaden i Norge uttalte, etter deportasjonen av de to norske studentene som var observatører for Raftostiftelsen, at "Ingen land i verden, inkludert Norge, ville noen gang akseptere at studenter kan troverdig bli titulert som "observatører" og ha kompetanse til å observere en rettssak. Ingen land i verden, Norge inkludert, ville godtatt at en troverdig organisasjon ville forsøkt å overvære en rettssak uten først å være akkreditert". Stortingsrepresentant Ruth Grung påpekte i Stortingets spørretime 31. mai 2019 at en åpen rettssak er «en grunnleggende rettsikkerhetsgaranti, og følger av FNs konvensjonen om politiske og sivile rettigheter, artikkel 14». Grung påpekte at dette innebærer at alle skal kunne observere rettsaker, uavhengig av om man er student, utlending eller om man representerer en organisasjon, og spurte Utenriksministeren om hun var enig i den marokkanske ambassadens påstand om at dette ikke gjelder Norge. Søreide motsa den marokkanske ambassaden ved å understreke at  “Den som ønsker å overvære en rettssak, trenger ikke akkreditering. Dette gjelder på lik linje for utenlandske og norske borgere.” 

...

31.05.2019

FNs dag for fredsbevarende styrker

29. mai hvert år markeres FNs dag for fredsbevarende styrker. I Vest-Sahara ble den markert på MINURSOs hovedkvarter.

...

28.05.2019

“Hva er hensikten med å utnevne en ny spesialutsending, vitende at FNs Sikkerhetsråd fortsatt er blokkert”

Francesco Bastagli, tidligere FN-spesialrepresentant til Vest-Sahara, 28. mai 2019.

...

25.05.2019

FNs koloniuke

Fra 25. til 31. mai markeres Den Internasjonale Uken i solidaritet med ikke-selvstyrte territorier. Den særskilte uken ble vedtatt gjennom en generalforsamlingsresolusjon i 1999. FNs Generalforsamling arbeider for at koloniene skal få mulighet til å velge selv sitt territoriums status, og pålegger særskilt ansvar på kolonimaktene. Formelt er det Spania som er kolonimakten i Vest-Sahara, men den spanske regjeringen har siden Francos dager avvist at de har et slikt ansvar.

...

23.05.2019

Sveits donerer til flyktningleirene

Verdens Matvareprogram (WFP) melder at de har mottatt omtrent to millioner dollar fra den sveitsiste regjeringen. Midlene skal hovedsakelig gå til FN-organisasjonens matprogram på barneskolene.

...

22.05.2019

FN-megleren går av

FNs spesialutsending Horst Köhler har annonsert at han går av, av helsemessige grunner. Dette er svært dårlige nyheter for den skjøre fredsprosessen. Nyheten ble publisert på FNs nettsider.  Det finnes ingen indikasjoner på at det er andre grunner enn helse som ligger bak hans avgang. Enkelte marokkanske medier har spekulert i at det er politisk press fra Marokko som ligger bak, mens en tidligere FN-spesialrepresentant til Vest-Sahara sier det kan ha vært fordi han ikke opplevde nok støtte fra FNs Sikkerhetsråd. Også en av toppene i Polisario har framført samme teori. Både Polisario og Marokko ytret beklagelse over hans avgang. Flere stater kommenterte avgangen, inkludert Tyskland.   

Hans avgang er i alle tilfeller et alvorlig tilbakeslag for fredsprosessen. Köhler var nummer fire i rekken (Etter James Baker III (1997-2004), Peter Van Walsum (2005-2008), Christopher Ross (2009-2017). Köhler lyktes med å engasjere både EU og AU, og få partene tilbake på bordet gjennom en rundebordstilnærming.

22.05.2019

Bekymret over utvisningen av nordmenn

De to nordmennene Vegard Fosso Smievoll og Kjersti Breivik Møller ble 19. mai utvist av okkuperte Vest-Sahara av marokkanske myndigheter. De to skulle observere en rettssak mot Nazha El Khalidi, en saharawisk journalist som har gått på fotolinja på Agder Folkehøgskole. Polisario sendte brev 22. mai til FNs Sikkerhetsråd der de protesterer mot utvisningene. 

...

22.05.2019

FNs generalforsamling ber UK pakke sammen på Chagos

FNs Generalforsamling vedtok en resolusjon om Chagos-øyene som bekrefter at øygruppen i Det indiske hav «utgjør en integrert del av Mauritius’ territorium» og at britene må avslutte sitt koloniherredømme på øygruppen, «uten betingelser, og i løpet av en periode på ikke mer enn seks måneder». Som skrevet på ... tidligere ble avkoloniseringen av Mauritius aldri ferdigstilt. Britenes fortsatte kolonisering av Chagos illustrerer viktigheten av at avkoloniseringen må kompletteres overalt. Dette ble også understreket av en dom i ICJ i februar 2019.

116 stater stemte for resolusjonen, 55 stemte avholdende og 5 land støttet Storbritannia. De fem som stemte i britenes favør var Australia, Ungarn, Israel, Maldivene og USA. Norge var blant landene som stemte for resolusjonen.  [FOTO] Alle land i Afrika – unntatt Marokko – stemte for resolusjonen. Marokko var fraværende under avstemningen om hvorvidt saken skulle behandles av Den internasjonale domstolen i Haag – stemte nå i mai avholdende.

image

...

20.05.2019

Marokkos Oslo-ambassadør lyver om FN og Norge

I en pressemelding til norske aviser, påpeker den marokkanske ambassadøren til Oslo at Marokko ikke okkuperer Vest-Sahara. Meldingen lå ute på Marokkos Facebook-konto fra 20. mai til den ble fjernet ca tre dager senere. "The United Nations officially named Morocco in 1976 as the 'administrative power' (like UN did with England for the Island of Gibraltar)". Hvis man ser bort fra at Gibraltar er en halvøy, ikke en øy, og at det er Storbritannia, ikke England, som er kolonimakten i Gibraltar, er den mest åpenbare feilen at FN  1976 aldri påpekte at Marokko er administrasjonsmakten i Vest-Sahara. FNs rettsavdeling påpekte i 2002 at Spania aldri hadde lov til å frasi seg sitt administrasjonsansvar. Ikke bare strider ambassadens påstand mot FNs posisjon – det strider også mot Marokkos offisielle standpunkt. Ifølge Marokko er Vest-Sahara er integrert del av det marokkanske kongedømmet – eller som den marokkanske kongen selv har sagt det: «We say ‘No’ to the attempt to […] present it as a decolonization issue. Morocco is in its Sahara and never was an occupying power or an administrative power. In fact, it exercises its sovereignty over its territory». Så sent som 4. mai 2019 uttalte den marokkanske FN-ambassadøren det samme.  Den finurlige – og nå slettede pressemeldingen (som vi har kopiert inn på våre egne Facebook-sider) hevder dessuten at Marokko hadde deportert to norske rettsobservatører 19. mai ettersom «ikke et land på jorda, inkludert Norge, ville noen gang ha akseptert at studenter på troverdig vis blir utpekt som ‘observatører’. Ikke et land i verden, Norge inkludert, ville noen gang ha akseptert at en organisasjon forsøker å observere en rettssak uten å bli akkreditert».

...

16.05.2019

Politisk avdeling besøker MINURSO

Nord-Afrika-direktøren for FNs avdeling for politiske saker (DPA), Jack Christofides, besøkte MINURSO-operasjonen 7. til 13. mai. Han hadde møter i hovedkvarteret, og besøkte flere av operasjonens stasjoner rundt i territoriet. 

image

...

16.05.2019

Human Rights Watch krever respekt for FN-konvensjon

HRW ber Marokkos parlament om å endre sine lover slik at de forsvarer ytringsfriheten. Organisasjonen påpeker at FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter, artikkel 19, garanterer ytringsfrihet. Anledningen for appellen er rettsprosessen mot Norges-vennen Nazha El Khalidi som er tiltalt for å ha drevet journalistikk. 

...

09.05.2019

Ex-FN-topp ut mot dansk rederi

«Danske selskaper bør unnlate å bidra til dette. Det er et brudd på internasjonale avtaler og bør dermed være ulovlig», uttaler den danske generalmajoren Kurt Mosgaard til en dansk redaksjon. Det danske rederiet Ultrabulk var de senest årene det viktigste shippingselskapet involvert i transporter av fosfat fra de okkuperte områdene. Mosgaard er tidligere troppesjef i MINURSO-operasjonen i Vest-Sahara. Uttalelsene kom etter en rapport skrevet av Støttekomiteen for Vest-Sahara gjennom vår internasjonale forening Western Sahara Resource Watch. Rapporten viser at det statlige kinesiske selskapet Sinochem nå har startet import av konfliktmineraler i Vest-Sahara. Dette gjør at alle fem permanente medlemmer av FNs Sikkerhetsråd har forsvart eller deltatt i folkerettsstridig plyndring av territoriet. Russland har en gigantisk fiskeflåte i Vest-Saharas farvann, franske selskaper bygger marokkansk infrastruktur og jordbruk, britene har hatt fiskebåter og amerikanske selskaper har fram til nylig drevet oljeleting og fosfatimport.  

...

3.05.2019

Ny avkoloniseringsdebatt

FNs komite for avkolonisering har på ny debattert de gjenværende koloniområdene i verden, inkludert Vest-Sahara.  Samtalene fant sted under tittelen “Implementation of the Third International Decade for the Eradication of Colonialism:  accelerating decolonization through renewed commitment and pragmatic measures”. Det er 17 kolonier - ikke-selvstyrte territorier - igjen på FNs lister. Den fulle uttalelsen fra Polisario ligger her.

...

30.04.2019

Kun én part i arkivet

Igjen er det slik at separat video fra Polisarios pressebrief etter Sikkerhetsrådets møter ikke legges ut av FNs informasjonsavdeling. Som vi har skrevet tidligere, begynte FNs informasjonsavdeling med denne nye og ubalanserte praksisen i 2016.  Siden da, er det bare den ene parten i konflikten som har hatt videoer ute på FNs sider i etterkant av Sikkerhetsrådets møter.

...

30.04.2019

FNs Sikkerhetsråd diskuterer Vest-Sahara-resolusjonen, 30. april. UN Photo/Loey Felipe.

FNs Sikkerhetsråd diskuterer Vest-Sahara-resolusjonen, 30. april. UN Photo/Loey Felipe. 

...

30.04.2019

Sikkerhetsrådet vedtar resolusjon

FNs Sikkerhetsråd vedtar en ny resolusjon om Vest-Sahara, og forlenger samtidig MINURSO-operasjonen til ut oktober 2019. Les resolusjonen  og pressemelding fra FN. Marokkos brudd på våpenhvilen – som FNs generalsekretær hadde trukket fram i sin rapport tidligere i april – trekkes ikke fram i pressemeldingen. Mangelen på balanse i resolusjonsteksten er påfallende. Russland og Sør-Afrika stemte avholdende. «Mandatet slik det ble vedtatt virker å tjene en part framfor en annen, noe som ikke bidrar til en nøytral politisk prosess»; forklarte den sørafrikanske ambassadøren. Han uttrykte også at det er lite klarhet i hva det legges i termer som «realistisk» og «kompromiss». Pressemeldingen fra FN redegjør for hvordan Sikkerhetsrådets medlemsstater argumenterte. Den franske posisjonen, og andre pro-marokkanske stater, uttrykte forståelse for Marokkos fortsatte okkupasjon av territoriet og forslag om å innlemme Vest-Sahara i det marokkanske kongedømmet.

Frankrike forsvarer åpent at de ønsker å skyve Vest-Sahara under teppet, ved at spørsmålet skal behandles hver tolvte – ikke sjette – i rådet. «Et ett-årsmandat sikrer kontinuitet og forutsigbarhet», argumenterer franskmennene, og understreker nettopp problematiske ved at Paris vil stikke kjepper i hjulene for prosessen. En video fra møtet er å finne på FNs nettsider.

...

30.04.2019

Sør-Afrika kritiserer mangelen på venner i ‘vennegruppen’

Denne bloggen har flere ganger omtalt det problematiske i at gruppen stater som utvikler resolusjonene til FNs Sikkerhetsråd – den såkalte ‘Vennegruppen for Vest-Sahara’ – nesten utelukkende består av venner av Marokko. De fem statene er Frankrike, Spania, USA, Storbritannia og Russland. Flere land har kritisert ordningen. 30. april kommer samme kritikk fra Sør-Afrikas FN-ambassadør Jerry Matjila. Sør-Afrika stemte avholdende på resolusjonen. Han påpeker at ikke et eneste afrikansk land sitter i vennegruppen «til tross for at dette er et afrikansk spørsmål».  Se hans pressebrief på FNs nettsider i etterkant av rådsmøtet,  og dekning på sørafrikansk TV

...

29.04.2019

Marokkos FN-ambassadør velges til FN-infosjef

Marokkos ambassadør til FN, Omar Hilale, er valgt til å lede den FN-avdelingen ‘Department of Global Communications’. Avdelingen er omdøpt fra Department of Public Information, som det het tidligere, og har til formål å ‘instilling a culture of collaboration and innovation and undertaking measures to create broader public engagement needed to tackle global challenges’ Hilale skal sitte i årene 2019 og 2020. Denne er fiffig. Omar Hilale er referert å ha sagt følgende: “Chair of the Committee on Information, said that in this age of globalization, the need for reliable, neutral and objective information is more vital than ever, particularly with regards to the United Nations, whose legitimacy and credibility must be preserved.  Welcoming the efforts being made by the Department of Global Communications in such areas as the Sustainable Development Goals, climate change and peacekeeping, he said the Organization’s seventy-fifth anniversary will be a perfect opportunity to highlight its priorities going forward.  Welcoming the Department’s reforms, he emphasized the importance of strategic communications and new technologies”.

Det er velkjent at Marokko har sin særegne forståelse av folkerett som er i strid med FN – en forståelse som er uttrykt av den samme FN-ambassadøren til Marokko. Det som imidlertid er mer interessant er at Marokkos ambassadør taler om FNs legitimitet når det gjelder objektivitet i spørsmål om informasjon om bærekraftsmålene. Marokko feilrapporterer systematisk sine klimamålstall, ved å rapportere inn prosjekter som finner sted utenfor Marokkos internasjonale grenser. Denne systematiske feilinformasjonen korrigeres ikke av FN, ettersom de støtter seg til medlemsstatenes rapporteringer. Tidligere i april ble samme Omar Hilale valgt til styreleder av FNs barneorganisasjon UNICEF.

...

27.04.2019

Ungdomspolitikere fra alle ni ungdomspartier er i de saharawiske flyktingleirene i Algerie og viser støtte til folkeavstemningen. Fra venstre: Hulda Holtvedt (talsperson, Grønn Ungdom), Gaute Børstad Skjervø (sentralstyre, AUF), Karine Skoglund...

Ungdomspolitikere fra alle ni ungdomspartier er i de saharawiske flyktingleirene i Algerie og viser støtte til folkeavstemningen. Fra venstre: Hulda Holtvedt (talsperson, Grønn Ungdom), Gaute Børstad Skjervø (sentralstyre, AUF), Karine Skoglund (sentralstyre, KrFU), Tiril Vold Hansen (nestleder, Rød Ungdom), Bjørn-Kristian Svendsrud (formann, FpU), Louise Bårdsen (internasjonal leder, Unge Venstre), Torleik Svelle (politisk nestleder, Senterungdommen), Jon Machlik (sentralstyre, Sosialistisk Ungdom), Amalie Gunnufsen (sentralstyre, Unge Høyre)

...

26.04.2019

Siste push fra Polisario

Få dager før Sikkerhetsrådet møter for å diskutere konflikten, sender Polisario brev til rådet. Polisario understreker at de er rede for ytterligere fredssamtaler, og ytrer frustrasjon over provokasjoner fra Marokko. Brevet ble sendt via Sør-Afrikas representant. 

...

21.04.2019

FNs Høykommissær trygler om nødhjelp

FNs Høykommissær for flyktninger, UNHCR, har publisert en video om det store behovet for flere midler til flyktningleirene i Algerie. Videoen er postet på Facebook-sidene til UNHCR, på spansk. Blant annet viser de til problemene ved ernæringssituasjonen i leirene. Videoen viser et barn med feilernæring og en kvinne som spontanaborterte grunnet jernmangel. Dessverre kan pasienter på sykehusene ikke tilbys lenger en balansert diett på sykehusene, da det viktige prosjektet til Kirkens Nødhjelp ble stengt i 2018. Videoen forteller også om legemangelen. Hver fjerde lege i flyktningleirene sluttet i sitt virke i 2018 som følge av at det norske prosjektet ble stanset. «Denne mangelen fører til at liv går tapt hvert år», uttrykker FN-organisasjonen i videoen.

...

17.04.2019

Polisario møter Sikkerhetsrådets president

Polisarios FN-representant Sidi Omar møtte Tysklands FN-ambassadør Christoph Hooschen, nåværende president av FNs Sikkerhetsråd.

image

...

11.04.2019

Marokkos FN-ambassadør valgt til UNICEF-sjef

Omar Hilale, Marokkos ambassadør til FN, er valgt til styreleder av FNs barneorganisasjon UNICEF.  I tiden Omar Hilale var FNs ambassadør til Genève arbeidet han aktivt for å motarbeide FNs Menneskerettighetsråds innsats i Vest-Sahara, og for å få Genève-baserte UNHCR til å redusere bistanden til flyktningleirene. Forhåpentligvis legger han ikke press på UNICEF for at de skal begrense de viktige programmene rettet mot barns helse, ernæring, og barnedødelighet blant Vest-Saharas flyktninger som flyktet til leirer i Algerie idet landet deres ble invadert av marokkanske styrker. Deler av Hilales korrespondanse som Marokko-topp i Genève – der det står om undergravingen av FNs arbeid og kompromitteringen av FN-korrespondanse – er gjengitt i Guardian.

...

8.04.2019

Polisario kommenterer Guterres-rapporten

Polisario har sendt et brev til FNs Sikkerhetsråd der de kommenterer på FNs Generalsekretærs siste rapport av 1. april 2019. De takker Guterres for å ha trukket fram Marokkos bygging av ytterligere mur-anlegg, som fant sted i strid med våpenhvileavtalen mellom partene.

...

3.04.2019

FN uttaler seg om Nazha

Tre viktige menneskerettighetsrøster i FN-systemet har kommet med en felles uttalelse i spørsmålet om Nazha El Khalidi som gikk på folkehøyskole i Norge i 2015 og som fikk tiltale mot seg for å ha dokumentert en demonstrasjon i Vest-Sahara i 2018. De tre institusjonene – FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling, Spesialrapportøren på ytringsfrihet og Spesialrapportøren mot tortur – kommenterer (AL MAR 1/2019) rettsprosessen som har blitt innledet mot Nazha.  Tiltalen mot Nazha var den første av sitt slag i Vest-Sahara.

...

3.04.2019

 

2.04.2019

Vest-Sahara-debatt på Stortinget

Stortingsrepresentanter fra seks partier og utenriksminister Søreide tok del i debatt om Vest-Sahara på Stortinget. «Alle FNs medlemsstater må respektere grensers ukrenkelighet, FN-charteret og folks selvbestemmelsesrett, og alle FNs medlemsstater er forpliktet til å rope ut når grenser og rettigheter settes på prøve», understreket initiativtakeren til interpellasjonen, Freddy Øvstegård (SV). Øvstegård berømmet regjeringens initiativer med å ta opp menneskerettighetene i Vest-Sahara med franske myndigheter, men bekymringer ble rettet fra flere representanter om norske initiativer som burde taes. Debatten er svært anbefalt lesning! Les det hele her.  

...

1.04.2019

Guterres-rapport ute

FNs generalsekretær offentliggjør rapporten om FNs innsats i Vest-Sahara i perioden siden forrige slike rapport ble offentliggjort 3. oktober 2018.  Plass vies til Marokkos forsterkning av muren som deler Vest-Sahara i to, og rapporten omtaler det som et alvorlig brudd på våpenhvileavtalen. Det gis også dekning av Polisarios bygging av en håndfull bygninger i områdene i østlige delen av territoriet, men ingen tilsvarende punkter av Marokkos gigaprosjekter i områdene under ulovlig okkupasjon. På den humanitære siden, omtaler rapporten en studie av Verdens Matprogram, som har dokumentert at kun 12 prosent av flyktningene bor i hushold med matsikkerhet.

...

31.03.2019

UNHCR med statusrapport

Arbeidet til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i Algerie er kraftig underfinansiert. Det kommer fram i en kvartalsrapport.

...

28.03.2019

Daoudi løslatt!

Den saharawiske menneskerettighetsforkjemperen Mbarek Daoudi løslates etter fem år i fengsel. Som tidligere skrevet, ba FNs arbeidsgruppe høsten 2018 om at Marokko umiddelbart må løslate aktivisten. Han ble arrestert i september 2013 og var gjennom flere runder med grov tortur.

Foto: Daoudi i midten. 

image

...

25.03.2019

Hvor kan saharawier få utdanning?

I lys av at Spania frasier seg sitt ansvar som kolonimakt, hvordan skal folk fra det ikke-selvstyrte territoriet Vest-Sahara få utdannelse? Så tidlig som i 1957 vedtok FNs Generalforsamling en resolusjon om stipendordninger for studenter fra ikke-selvstyrte territorier. Opp gjennom årene har 64 av FNs medlemsstater gitt stipender til slike studenter – deriblant Norge. Den samme resolusjonen fra 1957 og påfølgende resolusjoner – etablerer at Generalsekretæren skal rapportere til Generalforsamlingen om hvilke stipendordninger som har blitt gitt og hvordan de har vært brukt. En FN-rapport av 25. mars 2019 forteller om ordninger og tilbud fra Argentina, Frankrike, Malaysia, Mexico, New Zealand, Storbritannia og USA til enkelte ikke-selvstyrte territorier - ingen av dem Vest-Sahara. «Scholarships and training facilities offered by Member States to the inhabitants of Non-Self-Governing Territories represent a valuable contribution to their educational advancement”, understreker rapporten.

...

24.03.2019

“But since 1991 the young people born here see no solution on the horizon. With this standby situation of 27 years – with no peace or war and doubt and mistrust of the UN – this situation arises in the occupied areas. One hears daily about a mother, sister or brother being kidnapped and abused. All this breeds dissatisfaction that can lead to anything”

Mariem Salek Hamda, ordfører i en av flyktningleirene, til tyske DW, 22. mars 2019.

...

22.03.2019

22. mars. Nasser Bourita, Marokkos utenriksminister snakker til pressen etter rundebordssamtalen. Foto: Violaine Martin/UN Photo

22. mars. Nasser Bourita, Marokkos utenriksminister snakker til pressen etter rundebordssamtalen.  Foto: Violaine Martin/UN Photo

...

22.03.2019

22. mars, Khatri Addouh, leder av Polisarios forhandlingsteam, briefer pressen om rundebordssamtalene. Foto: Violaine Martin/UN Photo.

22. mars, Khatri Addouh, leder av Polisarios forhandlingsteam, briefer pressen om rundebordssamtalene. Foto: Violaine Martin/UN Photo. 

...

22.03.2019

22. mars, spesialutsending Köhler briefer om samtalene. Foto: Violaine Martin/UN Photo.

22. mars, spesialutsending Köhler briefer om samtalene. Foto: Violaine Martin/UN Photo.

...

22.03.2019

Köhler takker for praten

FNs spesialutsending takker partene og nabolandene for samtalene som fant sted 21. og 22. mars i Genève. Dette er den andre rundebordssamtalen partene og nabolandene har hatt.   «Nobody should expect a quick outcome», uttaler han. Hele Köhlers tale er gjengitt på FNs nettsider skriftlig og på video

...

18.03.2019

Andre rundebordsmøte i FN-regi

For andre gang skal partene i konflikten og de to nabolandene Algerie og Mauritania møtes for å ha samtaler om konflikten. Det annonserer FN på sine nettsider. Samtalene skal finne sted i Genève 21 og 22. mars. Dette er andre slike samtale. Første runde fant sted i desember 2018.

...

07-08.03.2019

Debatt i Menneskerettighetsrådet

FNs menneskerettighetsråd åpner den generelle debatten om beskyttelse av menneskerettighetene. Øst-Timor – staten som har identisk historie som Vest-Sahara, etter å ha gjennomgått flere tiår med ulovlig okkupasjon mens det fremdeles var ikke-selvstyrt – anmodet Høykommissæren om å gjenoppta sine tekniske besøk fra 2015. Også Sør-Afrika ba om dette.   Sivilsamfunnsorganisasjonen American Association of Jurists kommenterte at FNs Høykommissær for Menneskerettigheter burde være mer på banen i Vest-Sahara-spørsmålet. Støttekomiteen for Vest-Sahara sluttet seg til innholdet i framleggingen til AAJ, se den skriftlige rapporten her

...

7.03.2019

Ord er viktige

Det er uklart hva bakteppet er til dette brevet, men 7. mars kommenterer Polisarios representant i Geneve, Omaima Abdeslam, til FNs Menneskerettighetsråds president, at det er viktig at FN-institusjonene benytter FN-terminologi ved omtale av territoriet Vest-Sahara.

...

4.03.2019

Polisario møter Köhler

Polisario har hatt møte med FNs spesialutsending Horst Köhler, i Berlin.

...

2.03.2019

Vestlands-Ap ber om norsk Frankrike-kritikk

Årsmøtet til Vestland Arbeidarparti 2. mars 2019 ber norske myndigheter om å «forlanga at franske styresmakter stansar å blokkera høvet for at FNs fredsbevarande operasjon i Vest-Sahara får rapportera på overgrep dei er vitne til.» 

...

1.03.2019

Oppdatert FN-kart over territoriet

FN har publisert et oppdatert kart over territoriet.

...

27.02.2019

Støttekomiteen i Gèneve

Daglig leder av Støttekomiteen for Vest-Sahara taler på en side-event i FNs menneskerettighetsråd. Eventen ble åpnet av Sør-Afrikas permanente representant til Genève. Programmet her

...

25.02.2019

Chagos vant i ICJ!

En ny veiledende uttalelse fra Den internasjonale domstolen i Haag aktualiserer behovet for at alle koloniområder må avkoloniseres. Konklusjonen gjelder Chagos-øygruppen i Det indiske hav De aller fleste koloniområder har i dag oppnådd uavhengighet fra kolonitiden. Noen få unntak bekrefter regelen. Mens Vest-Sahara er det største slike uløste territoriet igjen, finnes det enkelte andre som får, om mulig, enda mindre oppmerksomhet. Ett av disse er Chagos-øyene i Det indiske hav. Chagos-øygruppen var en del av kolonien Mauritius, underlagt britisk koloniherredømme. I 1965, tre år før britene lot folket på Mauritius få sin selvstendighet, skilte britene Chagos-øygruppen administrativt ut fra Mauritius’ territorium. Befolkningen på Chagos ble deportert til Mauritius, tusener av kilometer unna. Chagos-folkets landområder ble gjort om til en militærbase. Det er den fremdeles. 25. februar 2019 uttalte den Internasjonale Domstolen i Haag i en rådgivende uttalelse at Storbritannia er forpliktet å avslutte sin administrasjon av Chagos så hurtig som mulig. En rekke afrikanske stater hadde stilt opp på Mauritius’ side i rettsforhandlingene. «“the process of decolonization of Mauritius was not lawfully completed when that country acceded to independence”, noterte domstolen. Den påpekte også rettsprinsippet om at ikke-selvstyrte territoriers territorielle integritet må respekteres. Dette aspektet ble trukket fram i tilfellet Vest-Sahara, idet EU inngikk en ny handelsavtale med Marokko for de deler av territoriet Vest-Sahara som er under okkupasjon, men ikke med de deler som ikke er det. ICJ-uttalelsen kom på anmodning fra FNs Generalforsamling. Forsamlingen stemte om å be en slik uttalelse i 22. juni 2017. Norge stemte avholdende på om en slik uttalelse skulle innhentes. Marokko – som tapte sin ICJ-tekst i 1975 om det ikke-selvstyrte Vest-Sahara – deltok ikke i avstemningen. 

image

...

20.02.2019

Utnevner ny FN-troppesjef

FNs generalsekretær har utnevnt en ny sjef for FN-troppene i Vest-Sahara: generalmajor Zia Ur Rehman fra Pakistan. Rehman overtar etter kinesiske Wang.

...

15.02.2019

Langt igjen på mineryddingsfronten

Den programansvarlige for Vest-Sahara i FNs landmineorganisasjonen UNMAS presenterer siste tall på et møte i Genève. Organisasjonen er å rydde territoriet for landminer, men at de fortsatt har 27 identifiserte landmineområder og 83 klasevåpenfelt som ennå ikke er klarert. 

...

13.02.2019

Spansk statsbesøk i Marokko

Det spanske kongeparet besøker Marokko. Fem spanske ministre var med på delegasjonen, som signerte et utall bilaterale avtaler mellom de to nabolandene. Spania er juridisk sett administrasjonsmakt over territoriet. Franco-regimet frasa seg dette ansvaret i 1975, men uten å følge de skritt Spania var forpliktet å følge. Den øverste spanske domstolen mener derfor at Spania fremdeles er å anse som kolonimakt over territoriet. Polisario brukte anledningen til å fordømme den spanske regjeringens posisjon. Spania leder an, sammen med Frankrike, i å drive fram folkerettsstridige handelsavtaler mellom EU og Frankrike som strider med EU-retten.

...

12.02.2019

MINURSO-budsjettet publisert

Det årlige budsjettet for MINURSO-operasjonen fra 1. juli 2019 til 30. juni 2020 er ute. Dokumentet etablerer et behov på 56 millioner amerikanske dollar for operasjonen.

...

12.02.2019

EU går på tvers av FN

EU-parlamentet har vedtatt en ny fiskeriavtale dekkende okkuperte Vest-Sahara, til tross for at EU-domstolen har sagt det ikke kan la seg gjøre. Det er særlig Marokkos to allierte i EU – Frankrike og Spania – som står bak. Fiskeriavtalen er en tradisjon fra da kolonimakten og fiskerinasjonen Spania ga Vest-Sahara bort til Marokko i 1975-1976. i bytte fikk de fiskerettigheter. Støttekomiteen har arbeidet imot EUs folkerettsstridige avtaler i Vest-Sahara siden 2006. “It is beyond my comprehension that they openly vote the way they do, ignoring the highest court of the European Union. It is a shocking double standard and the EU loses all credibility when it tries to impose democracy on governments outside of the EU” uttalte Støttekomiteens daglige leder Erik Hagen til de franske nyhetstjenesten RFI.

...

8.02.2019

FN-minesjefen intervjues om Vest-Sahara

Den Polisario-kontrollerte delen av Vest-Sahara kan være landminefri etter bare ett års rydding, om finansieringen kommer på plass. Det sier direktøren av FNs landmineorganisasjon UNMAS, Agnes Marcaillou, i et intervju med den spanske nyhetstjenesten EFE. Behovet skal være på rundt 3,5 millioner Euro, sier Marcaillou. Spanske og tyske myndigheter har sålangt vært hoveddonorene, men summene har vært så små at de hovedsakelig har bestått i å ta vare på de saharawiske landmineofrene. Ettersom Polisario ikke er en FN-medlemsstat, kan de ikke tilslutte seg landminekonvensjonen. Derimot er de tilsluttet Geneva Call, som følger opp konvensjonen for ikke-statlige aktører. Marokko og Egypt er de eneste statene i Afrika som ikke har sluttet seg til konvensjonen.

...

7.02.2019

Spanias ansvar vedvarer

Artikkel 73 i FN-pakten etablerer at administrasjonsmaktene har ansvar for å rapportere til Generalforsamlingen om ikke-selvstyrte territorier. Det er Spania som har kolonimaktansvaret i Vest-Sahara. Dette noteres igjen i denne FN-rapporten. Vest-Sahara er det eneste koloniterritoriet i verden som rapporteres på til FNs generalforsamling i tråd med FN-pakten, ettersom Franco-regimet i Spania frasa seg ansvaret. De øverste spanske domstolene understreker Spanias fortsatte administrasjonsansvar. 

...

5.02.2019

Vennegruppe etablert på Stortinget

Stortingsrepresentanter fra alle ni partier på Stortinget står bak opprettelsen av en vennegruppe for Vest-Sahara.

Gruppen er det eneste slike utenrikspolitiske nettverket på Stortinget bestående av representanter fra alle partier. Vennegruppens formål er å forsvare retten til selvbestemmelse for Vest-Saharas folk. «Nå som partene i konflikten igjen skal møtes til FN-samtaler i mars, er det viktig at Norge utvetydig stiller seg bak folkeretten. En slik løsning betyr utelukkende at Vest-Saharas folk selv får bestemme i spørsmålet om uavhengighet», sier Stortingsrepresentant Solfrid Lerbekk (SV).

«Norge må støtte opp om det saharawiske folks grunnleggende menneskerettigheter og arbeidet til FNs spesialutsending for å løse konflikten. Det er avgjørende å øke presset på franske myndigheter for å godta at FNs fredsbevarende operasjon i Vest-Sahara får rapportere på overgrep som de er vitne til», sier Gisle Meininger Saudland (FrP).

«Den tverrpolitiske enigheten om Vest-Sahara blant politiske partier i Norge må gjenspeiles i en prinsippfast politikk. Den faste norske posisjonen er i dag at Norge ikke aksepterer Marokkos anneksjon av territoriet. Det betyr også at vi tydelig må få sagt at Marokko må avslutte okkupasjonen og vi må jobbe for at et fritt valg om Vest-Saharas frihet kan finne sted», sier Åsmund Aukrust (Ap).

Gruppen koordineres av Aukrust (Ap), Saudland (FrP) og Lerbekk (SV). En vennegruppe for Vest-Sahara ble første gang etablert på Stortinget i 2014, den gang med Trine Skei Grande og Åsmund Aukrust som koordinatorer. Nedenfor også med Torstein Tvedt Solberg (Ap) og Freddy Øvstegaard (SV).

image

...

1.02.2019

FN-avkoloniseringsnotat

FNs spesialkomite for avkoloniseringssaker publiserer et notat om statusen i Vest-Sahara fram til senhøstes 2018.

...

31.01.2019

Sikkerhetsrådet ytrer støtte til Köhler

FNs Sikkerhetsråd kommer med en pressemelding i etterkant av siste høring i Vest-Sahara-saken. I meldingen uttrykker Sikkerhetsrådet full tillit til FNs Spesialutsendings arbeid med å få partene til å samtale, og etablerer at neste møte skjer i «første kvartal av 2019».

...

29.01.2019

Sikkerhetsrådsstatene kommenterer

Frankrikes FN-ambassadør Francois Delattre sier til pressen i forkant av møtet i FNs Sikkerhetsråd på en «positive spirit» der man sakte men sikkert skal gå «hånd i hånd». Det var et «godt møte», uttrykker Delattre til pressen i etterkant.  Tysklands FN-ambassadør Christoph Heusgen – av samme nasjonalitet som FNs spesialutsending Köhler – uttrykker også støtte til utsendingens arbeid i etterkant av høringen. «Köhler fikk full støtte for veien videre». Han fikk også gehør i sikkerhetsrådet for gjennomføring av tillitsbyggende tiltak, som landminerydding og familiegjenforeningsprogrammer. «Etter så mange år kommer ingen kjapp løsning», sier Heusgen. Han sier at menneskerettigheter, løslatelse av fanger og tilgang til territoriet for FN-menneskerettighetseksperter ble ikke tatt opp på møtet. Han sier han kjenner til Polisarios appell om at dette må adresseres. «Løslatelse av fanger (i marokkanske fengsler) kan være et viktig skritt», sier Heusgen. Sør-Afrikas representant Jerry Matthews Matjila ga mer konkret informasjon om prosessen framover. Han forklarer at partene skal møtes for en ny rundebordsamtale i mars. Først skal de fire deltakerne (Marokko, Polisario, Algerie, Mauritania møtes bilateralt i februar, for å utvikle en agenda. 

...

29.01.2019

Sikkerhetsrådet briefes

I tråd med Sikkerhetsrådsresolusjonen fra 30. oktober 2018, skal spesialutsending Köhler briefe rådet om siste tids utvikling. Köhler lyktes i desember 2018 å få partene til å møtes til en uformell rundebordssamtale, mer enn ti år siden forrige formelle runde av forhandlinger mellom Marokko og Polisario, og seks år etter forrige uformelle runde. Sør-Afrika – en nær alliert av Polisario - er blant de nye ikke-permanente medlemmene av rådet.

...

22.01.2019

FN-organisasjoner signerer avtale om SDGs med Marokko

Ti ulike FN-organisasjoner i Marokko, anført av FNs Utviklingsprogram (UNDP) har signert en avtale med marokkanske myndigheter om rapportering på FNs Bærekraftsmål (SDG). Avtalen skal letteregjøre Marokkos rapportering til politikere og offentlighet om landets oppnåelse av bærekraftsmålene. Som vi tidligere har skrevet, scorer Marokko høyrere på bærekraftsmålene ettersom de rapporterer energiproduksjon fra de okkuperte områdene inn i sine egne tall. Til neste år produseres hele 40% av Marokkos vindkraft i Vest-Sahara. Det er uklart om aspektet med geografi er tatt inn i avtalen. Støttekomiteen har spurt UNDP Marokko om å få en kopi av avtalen.

...

18.01.2019

Polisario ytrer EU-bekymring til FN

EU undergraver FN-fredsprosessen, påpeker Polisario i et brev til FNs Sikkerhetsråd. «By extending the EU-Morocco trade deal to the occupied territories of Western Sahara, the European Union has taken a step which effectively prejudges the outcome of political negotiations”, skriver frigjøringsorganisasjonen.

...

15.01.2019

Sjekk vårt notat om FN-kravet om saharawisk aktivist

FNs arbeidsgruppe ba høsten 2019 om at Marokko må umiddelbart løslate den saharawiske menneskerettighetsforkjemperen Mbarek Daoudi. Aktivisten ble arrestert i september 2013. Støttekomiteen for Vest-Sahara har vært involvert i en prosess opp mot arbeidsgruppen for å dokumentere Daoudis situasjon. Sammen med den britiske organisasjonen Adala UK, har Støttekomiteen nå laget et notat som om handler Daoudi og FNs krav om ham. 

 Arbeidsgruppen konkluderte med at arrestasjonen og fengslingen av Mbarek Daoudi var vilkårlig, og i strid med artikkel 9, 14, 19 og 26 i ICCPR, og artikkel 9,10 og 19 i UDHR, som hører under kategori I, II, III og V av arbeidsgruppens arbeidsmetoder. Beslutningen fra FNs arbeidsgruppe om vilkårlig fengsel av Daoudi tjener som enda et bevis på at saharawiske menneskerettighetsforkjempere blir vilkårlig fengslet som følge av deres støtte til retten til selvbestemmelse for det saharawiske folk.

...

14.01.2019

UNHCR-representant trer av

Representanten for FNs Høykommissær for Flyktninger i Algerie, Hamdi Bukhari, forlater sin post. Bukhari besøkte i den anledning flyktningleirene, der han ble tatt imot av saharawiske myndigheter.

...

8-11.01.2019

Partene skriver til Sikkerhetsrådet

Polisario og Marokko har sendt brev til FNs Sikkerhetsråd i forkant av at rådet skal briefes om konflikten. Polisarios brev avdekker deler av hva som ble framlagt av Polisario under samtalene i Genève 6. desember «confidence-building measures, including access by international human rights monitors to the occupied territories of Western Sahara, the release of Sahrawi political prisoners, demining activities and family visits, among other things”. De noterer også sin bekymring over at temaene ikke ble adressert av Marokko. Både Polisario – og Marokkos regjering 10. januar – fordømmer den andre parten for opptrapping ved Guerguerat, landområdet som ligger i sørvest i Vest-Sahara. Polisario ytrer også bekymring over at EU undergraver fredsprosessen gjennom sine folkerettsstridige handelsavtaler med Marokko i territoriet. Som vanlig har Polisario måttet kommunisere til Sikkerhetsrådet via en FN-medlemsstat. Denne gangen skjedde korrrespondansen via Namibia, som deler historie med Vest-Sahara, gjennom at de var både koloni og okkupert på en og samme tid.

...

6.01.2019

Geneva Call overværer landminedestruksjon

6. januar overvar den sveitsiske organisasjonen Geneva Call ødeleggelsen av 2485 landminer, gjennomført av det saharawiske landminekontoret SMACO. Geneva Call følger opp væpnede ikke-statlige aktørers oppfølging av FNs landminekonvensjon. Blant disse er Polisario. Med dette har Polisario nå destruert 20493 landminer og har oppfylt sine forpliktelser, ifølge Geneva Call.  Ryddingen har de seneste år vært gjennomført i samarbeid med Norsk Folkehjelp, som deltar i et seminar med Geneva Call og SMACO i en side-event i FNs menneskerettighetsråd 6. februar. 

...

30.12.2018

Köhler skal briefe Sikkerhetsrådet

FNs spesialutsending til Vest-Sahara, Horst Köhler, skal briefe FNs Sikkerhetsråd om siste utvikling i januar. Det melder både saharawiskemarokkanske og algeriske medier, samt alltid velinformerte Security Council Report.

...

30.12.2018

142 saharawier på FN-stipend

26. des. Blant de mange oppgaver FNs Høykommissær for flyktninger engasjerer seg i, er høyere utdanning for flyktninger. Utdanningsprogrammet, DAFI (Albert Einstein German Academic Refugee Initiative), er hovedsakelig finansiert av tyske myndigheter. UNHCR i Algerie forklarer på sin Twitter-konto at 142 saharawier for øyeblikket deltar i programmet. 

image
image

30.12.2018

“I have seen first-hand how the daily work of each one of you has contributed to preventing conflict in the Territory by addressing and resolving allegations or violations and thus reducing tensions”

FNs spesialrepresentant til Vest-Sahara, Colin Stewart, ønsker sine mannskaper og tropper god jul på MINURSOs nettsider.

 

...

30.12.2018

Støttekomiteen ber om svar fra FN-sekretariatet

Hvorfor tillater Generalforsamlingens fjerdekomite at Marokko sender betalte advokater til å forsvare Marokkos posisjon, under dekke av å være internasjonale «petitioners»? Finnes det regler for hva en «petitioner» i fjerdekomiteen kan være?

Det er nå tre år siden Støttekomiteen for Vest-Sahara kontaktet sekretariatet til fjerdekomiteen om det finnes regler for deltakelse som petitioner. Bakgrunnen er at en islandsk advokat, betalt av den marokkanske ambassaden i Oslo, presenterer den marokkanske posisjonen i høringene i FN, men uten å framlegge at han er betalt av Marokko.

Brevet ble sendt 9. desember 2015. Da vi ikke fikk svar, sendte vi nye brev til komiteen 6. mars 2016, 1. oktober 2016, 17. november 2016, 25. desember 2016 og 9. desember 2017. Vi fikk heller ikke svar på disse.

I dag sendte vi et brev på nytt, og påminnet om at det er tre år siden vi kontaktet komiteen.

...

 

30.12.2018

Det skal ikke være enkelt

Internasjonale leverandører av karttjenester nekter noen ganger å tegne opp grenser som følger FNs kart. Dermed får alle som bruker gratis kart-software en utfordring med design hver gang de skal illustrere Marokko. Disse dilemmaene møter forskningsinstitusjoner, investorer, myndigheter og FN-organisasjoner. Siste årene har Støttekomiteen vært i kontakt med det gode teamet bak nettsidene til Centre for Civil and Political Rights. De er velkjent med hvor Vest-Saharas grenser går. Nå har de fått justert kartet de hadde feil – men nå ble det like ille. De lykkes garantert til slutt.  

Se før og etter endringen her:  

image
image

...

30.12.2018

Saharawier ber om Marokko-tilslutning til minekonvensjonen

I desember kjørte to biler på landminer i Vest-Sahara 13. og 14. desember 2018. En saharawi skal ha dødd i en av ulykkene. Den saharawiske foreningen for landmineofre, ASAVIM, skrver på sin Facebook-side at de ber det internasjonale samfunn om økt politisk press på Marokko, som verken er tilsluttet landmine- og klasevåpenkonvensjonene. Spørsmålet ble viderebragt av en journalist overfor talsmannen for FNs generalsekretær, men det ble ikke besvart.

image

...

21.12.2018

 

Hvorfor skal fem stater ha så mye makt i FN? Last ned rapport om okkupasjonen av Vest-Sahara, og behovet for FN-reform: https://vest-sahara.no/files/dated/2018-05-25/..._web.pdf

Hva med å sende franske myndigheter en liten oppmerksomhet? Facebook: www.facebook.com/AmbaFranceNorvege/ Twitter: @ambafr_norge Epost: ambafrance.oslo@diplomatie.gouv.fr

...

21.12.2018

FN-registrert luftfartsavtale gjelder ikke Vest-Sahara

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide oppklarer til Stortinget at den bilaterale luftfartsavtalen mellom Norge og Marokko ikke kan anvendes på Vest-Sahara.

Svaret kom etter et spørsmål fra Theodor Barndon Helland (FrP).

Det er flere problematiske aspekter ved flyavganger som Marokko har fått satt opp fra den delen av det ikke-selvstyrte territoriet som er under okkupasjon. Marokko har de siste årene bygget opp en stadig større turistsektor i Dakhla. Derfra er det nå også satt opp avganger til Spania for eksport av marokkanskprodusert frossenfisk.

25. september 2018 ble Luftfartstilsynet orientert av FN-organisasjonen ICAO (Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart) om at Marokko hadde registret ved ICAO en luftfartsavtale, med nummer 5979, inngått mellom Norge og Marokko 14. november 1997. Det er ukjent for Støttekomiteen om en avtale signert denne datoen eksisterer. Sannsynligvis er det en trykkfeil i ICAOs brev, som nok egentlig henviser til avtalen signert 14. november 1977 (her i ICAOs database).

30. november 2018 oppklarte EU-domstolen at EU-Marokkos luftfartsavtale ikke kan gjelde Vest-Sahara. Dette til tross for at EU-kommisjonen hadde argumentert for inklusjon av territoriet. Rådet for den europeiske union hadde til domstolen forklart at kommisjonen ikke hadde rett i dette.

...

21.12.2018

Et fint, lite, juleønske fra Nordland Sosialistisk Ungdom om at Frankrike skal støtte menneskerettighetene gjennom FN-operasjonen i Vest-Sahara.

 

 

Et fint, lite, juleønske fra Nordland Sosialistisk Ungdom om at Frankrike skal støtte menneskerettighetene gjennom FN-operasjonen i Vest-Sahara. 

...

19.12.2018

19. desember. Verdens Matvareprogram deltar i den månedlige koordinasjonsmøtet for matdistribusjon til de saharawiske flyktningene.

Verdens Matvareprogram deltar i den månedlige koordinasjonsmøtet for matdistribusjon til de saharawiske flyktningene.

...

14.12.2018

Trump-utenrikstopp frustrert

Den viktige spesialrådgiveren på utenrikssaker i USA, John Bolton, ytrer frustrasjon over stillstanden i Vest-Sahara-konflikten. 

"I'd like to see this resolved if the parties can agree on the way forward. That’s the preference," fortalte han til pressen i Washington, ifølge New York Times

Bolton kjenner Vest-Sahara-saken inngående som tidligere amerikansk FN-ambassadør. USA har siste tiden tvunget Marokko tilbake til forhandlingsbordet. 

...

11.12.2018

En globalt FN-toppmøte om migrasjon - Intergovernmental Conference on
the Global Compact for Migration - finner sted i desember 10-11 desember i Marrakech. Saharawiske flyktninger finner det underlig at man velger Marokko som vertskap - i lys av at...

En globalt FN-toppmøte om migrasjon - Intergovernmental Conference on the Global Compact for Migration - finner sted i desember 10-11 desember i Marrakech. Saharawiske flyktninger finner det underlig at man velger Marokko som vertskap - i lys av at Marokko kastet halve Vest-Saharas folk på flukt.

...

8.12.2018

EU påstår å støtte FN-prosessen

EU har lagt ut en melding der de skriver at de støtter FNs fredssamtaler om å få inne en løsning på konflikten. Samtidig driver EU en parallell kampanje for å inngå nye handelsavtaler med Marokko, der de okkuperte områdene av Vest-Sahara skal inkluderes. Denne praksisen er i strid med EU-domstolens konklusjoner om at territoriet ikke kan inkluderes.

...

8.12.2018

Spesialutsendingens oppsummering

Slik oppsummerer FNs spesialutsending samtalen i Geneve. Her snakker han på Twitter-kontoen til FN i Geneve

Ladies, Gentlemen, thank you all for coming, I am very pleased to be here, I will read a short statement and then I am happy to provide you with some of my impressions from our meetings held here in Geneva. I will not be taking any questions today. The delegations have agreed on the ing declaration [the Personal Envoy reads the communiqué in English – please find the full text in English, French and Arabic here below]. As you know, it has been six years since the delegations met last time. I would therefore like to commend all delegations for the renewed commitment they all have shown by coming here and participating constructively. This meeting serves as a first - but an important - step towards a renewed political process on the future of Western Sahara. The goal of this process, according to UNSC Resolution 2440, is to find “a just, lasting and mutually acceptable solution which will provide for the self-determination of the people of Western Sahara”. We have just finished two days of intensive discussions, I would like to applaud the delegations for having engaged openly and in a spirit of mutual respect. From our discussions it is clear to me that nobody wins from maintaining the status quo, and it is my firm belief that it lies in the interest of all to resolve this conflict in order to create an environment in the region that is conducive to strong growth, job creation and better security. I am therefore very pleased to announce that the delegations have committed to engaging further. My hope is that this process will be guided first and foremost by a concern for the men and women, children and youth of the people of Western Sahara. My conviction remains that a peaceful solution to this conflict is possible. I look forward to inviting the delegations to a second roundtable meeting in the first quarter of 2019. Let me finish by expressing my gratitude to the UN staff here at the Palais, my team, and to the Swiss Government who have been so kind as to host and support us throughout these days. Thank you!

...

7.12.2018

EU undergraver freden

Støttekomiteen for Vest-Sahara kommenterer til Radio France International at det er fånyttes å ha Marokko-Polisario fredssamtaler i FN-regi, så lenge EU nå er i dialog om nye handelsavtaler med Marokko dekkende de okkuperte områdene. Se kommentarer fra oss på RFI

...

8.12.2018

Sveriges utenriksminister Margot Wallström kommenterer fredssamtalene på Twitter.

Sveriges utenriksminister Margot Wallström kommenterer fredssamtalene på Twitter

...

6.12.2018

Polisario: EU undergraver FN-samtalene

Frigjøringsbevegelsen Polisario sier i en melding at de er glade over å samarbeide med FN i å komme til en løsning på konflikten som er i tråd med retten til selvbestemmelse. Imidlertid ytrer Polisario frustrasjon over at EU undergraver denne retten - og dermed også fredssamtalene - gjennom nye handelsavtaler med Marokko for territoriet. EU-domstolen har uttalt at retten til selvbestemmelse gjelder i Vest-Sahara og at Vest-Sahara ikke kan inngå i slike avtaler. Likevel er EU i ferd med å signere nye slike avtaler, i strid med EU-domstolens beslutninger. Sverige har stemt i mot nye handelsavtaler,  ettersom Vest-Saharas folk ikke har avgitt sitt samtykke.

...

5.12.2018

Den saharawiske delegasjonen i Geneve

Den saharawiske delegasjonen har ankommet Geneve. Delegasjonen er ledet av Polisarios koordinator med MINURSO, Mohamed Khadad.

...

4.12.2018

Guterres ønsker samtalene velkommen

FNs generalsekretær uttrykker sin støtte til fredssamtalene som skal begynne i morgen. Det skriver FN i en pressemelding.

...

3.12.2018

Tyskland: Status quo hjelper ingen

Under en felles pressekonferanse mellom Tysklands og Marokkos utenriksministre i Berlin, uttaler utenriksminister Heiko Maas at den uløste situasjonen ikke er til fordel for noen av partene i konflikten.

...

30.11.2018

Norge klager ikke på EUs FN-sabotasje

Hva betyr det at Norge støtter FN i Vest-Sahara? Norges aller nærmeste allierte er i ferd med å pushe fram en ny handelsavtale mellom EU og Marokko som inkluderer de okkuperte delene av Vest-Sahara. En slik handelsavtale er ikke bare i strid med folkeretten og med saharawienes rettigheter - men også med EUs aller høyeste rettsinstans, EU-domstolen.  "En ny EU-Marokko handelsavtale for de marokkansk-annekterte delene Vest-Sahara kunne ikke kommet mer ubeleilig, i lys av de kommende FN-fredssamtalene", skrev Stortingsrepresentant Freddy Øvstegård (SV) i et spørsmål til Utenriksministeren 23. november. "Hva gjør Norge for å ta opp med våre nærmeste europeiske allierte at EU ikke kan inngå handelsavtaler dekkende produkter fra de marokkansk-okkuperte områdene av Vest-Sahara i strid med det saharawiske folkets rett til selvbestemmelse, med respekten for Vest-Saharas grenser og med prinsippet om en regelstyrt internasjonal orden?", spurte Øvstegård. Han henviste til Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2018, som nettopp trekker fram at "Norge støtter opp om EUs innsats for å hegne om prinsippene om respekt for grenser, retten til selvbestemmelse og en regelstyrt internasjonal orden." Problemet er at EU støtter slike prinsipper selektivt. Ledet an av Marokkos nærmeste allierte - Frankrike - motarbeider EU nøyaktig disse prinsippene i Vest-Sahara.  Utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide svarte at EU er godt kjent med norsk posisjon.  "Rådet for den europeiske union vedtok å endre EUs assosieringsavtale med Marokko i juli i år, til tross for EU-domstolens gjentatte konklusjoner om at varer fra Vest-Sahara ikke kan inngå i handelsavtaler med EU. Endringen i assosieringsavtalen er ventet å komme opp til behandling i Europaparlamentet i januar 2019. Det er delte oppfatninger blant EUs medlemsland i dette spørsmålet, der enkelte EU-land ønsker mer handel med varer fra Vest-Sahara mens andre er mer tilbakeholdne", noterte Eriksen Søreide. 

Utenriksministeren svarer likevel ikke på spørsmålet om hva Norge gjør overfor sine nærmeste allierte i Europa.  Mens EU forfekter folkerett, EU-retten og demokratiske prinsipper overfor Russland og internt overfor uregjerlige stater som Polen og Ungarn, velger EUs medlemsstater å ignorere de samme institusjonene i spørsmålet om Vest-Sahara. Der er domstolens konklusjoner lagt i en skuff. I tillegg til å bryte domstolens framhevede prinsipper selvbestemmelse for Vest-Saharas folk, har EUs kommende handelsavtale til intensjon å trekke opp nye grenser for Vest-Sahara, ved at den internasjonale avtalen skal gjelde en del av territoriet, og ikke en annen. Avtalen med Marokko er landet etter at EUs utenrikstjeneste har vært i dialog med blant annet marokkanske statlige selskaper, marokkanske forskningsinstitusjoner og individer valgt i marokkanske parlamentsvalg ulovlig avholdt i den delen av territoriet som er under okkupasjon.

...

28.11.2018

28. november. Tysklands ambassade i Alger offentliggjør på sin Facebook-konto at de bevilger 1 million Euro til Verdens Matvareprogram (WFP) i flyktningleirene.

Tysklands ambassade i Alger offentliggjør på sin Facebook-konto at de bevilger 1 million Euro til Verdens Matvareprogram (WFP) i flyktningleirene.  

...

26.11.2018

26. november. Hit gikk den norske bistanden. Den norske Regjeringen har i alle år støttet et livsviktig program for matdistribusjon til pasienter på sykehusene og helsestasjonene i flyktningleirene, et program organisert av Kirkens Nødhjelp. I år...

Hit gikk den norske bistanden. Den norske Regjeringen har i alle år støttet et livsviktig program for matdistribusjon til pasienter på sykehusene og helsestasjonene i flyktningleirene, et program organisert av Kirkens Nødhjelp. I år gikk pengene til FNs Høykommissær for flyktninger, UNHCR. Summen, på omtrent 5 millioner kroner, er annonsert på Twitterkontoen til UNHCR i Algerie.

...

17.11.2018

Agder FpU ber Norge trappe opp ordbruken i Vest-Sahara

Frankrike motarbeider menneskerettighetene i Vest-Sahara. Det ber fylkesårsmøte i Agder FpU om at norske myndigheter tar opp med president Macron. Et enstemmig årsmøte i Agder FpU vedtok 17. november 2018 en uttalelse som ber om økt norsk innsats for saharawiske folkets rettigheter. Teksten nedenfor ble vedtatt enstemmig av årsmøtet: 

Ta opp Vest-Saharas rettigheter med Macron FNs fredsbevarende operasjon i Vest-Sahara er den eneste moderne FN-styrken som ikke har lov til å rapportere på overgrepene de er vitne til. Operasjonen kom dit i 1991 for å gjennomføre en folkeavstemning, slik at det saharawiske folk fritt skulle få avgjøre om de skulle ha uavhengighet eller inkluderes i et annet land. Men avstemningen er sabotert av Marokko, som siden 1975 har ulovlig okkupert landområdet. Okkupasjonen er fordømt av FN, og territoriet regnes som det siste uløste kolonispørsmålet i Afrika. Når saharawiene utsettes for vold fra marokkansk politi og militære, er FN handlingslammet. Frankrike, som har fast sete og vetorett i Sikkerhetsrådet og er nær alliert av Marokko, forhindrer FN-personellet fra å få fortelle hva de er vitne til. USA, Storbritannia og Norge har alle krevd at FN må få følge samme praksis for observasjon av overgrep i Vest-Sahara som de gjøre andre steder. Ledende menneskerettighetsforkjempere utsettes for trakassering, fengslinger og overvåking. Gjennom styrkning av menneskerettighetene i Vest-Sahara, og en fredelig løsning på konflikten, vil Europas viktige naboskap til Nord-Afrika kunne utvikles videre. Agder FpU: - Berømmer regjeringens gode initiativer med å be Frankrike om å slutte å motarbeide menneskerettighetene i territoriet. Det bes om at denne innsatsen trappes opp. - Ber om at Marokkos ulovlige okkupasjon av territoriet må opphøre snarest, slik at FN kan gjennomføre den planlagte folkeavstemningen som saharawiene har rett på. - Ber UD om å forsvare folkeretten og trappe opp kritikken av Marokkos fortsatte, ulovlige tilstedeværelse i territoriet. UD må ytre tydeligere støtte til det som er svært legitimt krav om selvstendighet, og til de fredelige midler som saharawiene benytter for å oppnå dette.

...

16.11.2018

Haidar: Saharawiske ungdommer har mistet sin tiltro til FN

I et intervju med det spanske nyhetsbyrået EFE advarer Haidar EU og Spania med å motarbeide FN, folkeretten og EU-retten, og konsekvensene det vil få for saharawiske ungdommer. «Følelsen av håpløshet øker, noe som fører til økt migrasjon, særlig blant unge», sier Haidar til EFE.

...

9.11.2018

NTL ber om Frankrike-kritikk

Landsmøtet til LO-forbundet Norsk Tjenestemannslag (NTL) ber om økt norsk innsats i Vest-Sahara. Blant annet ber forbundet:  - Marokkanske myndigheter om å avslutte okkupasjonen av Vest-Sahara umiddelbart, og til late en folkeavstemning om uavhengighet. - Norske myndigheter om å legge større press på Marokko for å få avsluttet okkupasjonen og for gjennomføringen av en folkeavstemning omselvstendighet i Vest-Sahara. - Norske myndigheter om å legge økt press på Frankrike for at de skal støtte opp om menneskerettighetene, og slutte å undergrave FNs mulighet til å rapportere på overgrep i territoriet. - Norske selskaper i okkuperte Vest-Sahara om å umiddelbart trekke seg ut.

...

31.10.2018

Marokkos FN-ambassadør feilrepresenterer FN-samtalene

Omar Hilale, Marokkos mann i New York, snakket til pressekorpset i etterkant av Sikkerhetsrådsmøtet der Vest-Sahara-resolusjonen ble vedtatt. Ikke uventet, og i tråd med Marokkos posisjon, trekker han fram Algeries rolle i konflikten. Han omtaler territoriet konsekvent som «Sahara Marocain» - «marokkansk Sahara». Han kaller folkeavstemningen død og begravet, og påstår det er 40.000 innbyggere i leirene, under en firedel av det UNHCR etablerte som et konservativt minimum tidligere i år.

...

31.10.2018

31. okt. Marokkos FN-ambassadør har tilgang til FNs Sikkerhetsråds møter. Det har ikke den saharawiske delegasjonen. Bildet viser avstemningen 31. oktober, foto: UN Photo/Rick Bajornas.
31. okt. Marokkos FN-ambassadør har tilgang til FNs Sikkerhetsråds møter. Det har ikke den saharawiske delegasjonen. Bildet viser avstemningen 31. oktober, foto: UN Photo/Rick Bajornas.

Marokkos FN-ambassadør har tilgang til FNs Sikkerhetsråds møter. Det har ikke den saharawiske delegasjonen. Bildet viser avstemningen 31. oktober, foto: UN Photo/Rick Bajornas.

...

31.10.2018

Sikkerhetsrådet forlenger MINURSO-mandatet

MINURSO-operasjonen skal operere i ytterligere seks måneder. Det har FNs Sikkerhetsråd bestemt. Tre land stemte avholdende: Bolivia, Etiopia og Russland. Misjonen har dermed nytt mandat fram til 30. april 2019. Frankrike – Marokkos nære allierte – ønsket et tolv-måneders mandat. Medlemsstatenes stemmeforklaringer.  Det overraskende er at rådet landet på 6 måneder istedenfor de 12 månedene som FNs generalsekretær anbefalte (paragraf 86 i generalsekretærens rapport av 3. okt)  Se behandlingen på FN-TV - eller her

...

30.10.2018

Flaskehusmannen FN-framsnakkes igjen. Den kreative saharawiske ingeniørene som har bygget hus av tomflasker i flyktningleirene får på ny oppmerksomhet av FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR. Se denne introen av FN-høykommissærens team (på spansk).  Denne geniale lille Youtubefilmen om «el loco del desierto» er lagt ut på UNHCRs spanske nettsider.

...

24.10.2018

Polisarios besvarer FN-spørsmål

Som oppfølging til Sikkerhetsrådsresolusjon 2414 (2018), fra 27. april 2018, sendte FN-sekretariatet et brev til Polisario 31. juli der de etterspør svar på to spørsmål: 1. Hvordan forstår Polisario våpenhvileavtalen og beslektede avtaler? 2. Hvilke aspekter ved våpenhvileavtalene og dets beslektede avtaler bør justeres? 24. oktober 2018 besvarte Polisario brevet. Last ned her

...

17.10.2018

Marokko imot avkoloniseringsuttalelse

Generalforsamlingens fjerdekomite vedtok resolusjoner for videre avstemning i Generalforsamlingens hovedforsamling. 105 stemte for, 9 imot – blant de ni var Marokko. Rapporten heter “Report of the Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples for 2018.” Marokko avviser premisset om at spørsmålet om Vest-Sahara er et avkoloniseringsspørsmål.

...

10.-12.10.2018

10-12 okt. Det hender jevnlig at FNs generalforsamlings fjerdekomite – den som behandler avkolonisering – leverer møtereferater som ikke er nøytrale. I tre dager har såkalte «petitioners» - eller en slags «vitner» - avgitt uttalelser til komiteen....

 

Det hender jevnlig at FNs generalforsamlings fjerdekomite – den som behandler avkolonisering – leverer møtereferater som ikke er nøytrale. I tre dager har såkalte «petitioners» - eller en slags «vitner» - avgitt uttalelser til komiteen. Hvert år er det et like stort spetakkel, der den saharawiske og marokkanske siden prøver å overgå hverandre i antall talere. Hvordan ble de tre dagene notert? To av dagene fikk vinklinger som reproduserer pro-marokkanske Polisario-kritikk, en tredje fikk en «mixed review». To seire, ett remis og null tap til Marokko i referatføringen, med andre ord. Støttekomiteen har en rekke ganger kontaktet sekretariatet til FNs fjerdekomite og spurt om det finnes regler for hvem som kan snakke som petitioners – da flere har innrømmet å være betalt av Marokko. Støttekomiteen har ikke fått svar på dette.  Støttekomiteens internasjonale forening Western Sahara Resource Watch snakket i forsamlingen.

...

11.10.2018

MINURSO-sjefen briefer Sikkerhetsrådet

FNs spesialrepresentant til Vest-Sahara, og sjef av MINURSO, kanadiske Colin Stewart, briefer FNs Sikkerhetsråd. Under møtet understreket Sikkerhetsrådets medlemmer sin støtte til en rundebordssamtale i Genève i desember mellom partene og naboland.

...

3.10.2018

Guterres legger fram rapport om Vest-Sahara

Det er bare et halvt år siden sist – i tråd med den åpenbart nye syklusen av fornyelser av MINURSO-mandatet. Og med det følger det at FNs Generalsekretær legger fram ny rapport før Sikkerhetsrådet skal møtes. Rapporten framlagt 3. oktober beskriver FNs arbeid i perioden fra 29 mars. Rapporten beskriver MINURSOs arbeid, MINURSOs løpende respons på partenes brudd på våpenhvilen og spesialutsendingens reise til territoriet i sommer.  Det ligger flere interessante detaljer i 3. oktober-rapporten for den observante leser. Blant annet følgende om den humanitære situasjonen og budsjettkrisen FNs Høkommissær står i: “In addition, UNHCR could provide an average of only 10 litres of drinking water per person per day, which is half of the minimum standard of 20 litres per person per day.” Til sammenlikning skrev han i rapporten 29. mars 2018 følgende: “UNHCR could provide an average of only 18 litres of drinking water per person per day, which is below the minimum standard of 20 litres.”  Rapporten som evaluator Corner laget av MINURSOs virke er ikke offentliggjort, men enkelte av funnene er redegjort for i generalsekretærens rapport.

...

02.10.2018

2. oktober er verdens eldredag. Den markeres i flyktningleirene av Høykommissæren for flyktninger.

 

2. oktober er verdens eldredag. Den markeres i flyktningleirene av Høykommissæren for flyktninger.

...

20.09.2018

Presiserende upresist fra UNHCR

Hvor mange flyktninger finnes det i flyktningleirene? Hvor mange av dem trenger hjelp? Og hvor mange av de skal i sin tur få hjelp? 

Befolkningstall er direkte knyttet til utviklingen av listene av stemmeberettigede. Dermed er befolkningstall også dypt politisk. All den tid det er uklart nøyaktig hvor mange flyktninger det befinner seg i leirene, vil det også være uklart hvor mye støtte som skal gis. FNs høykommissær benytter seg derfor av «planning figures» - eller «planleggingstall» - som ikke nødvendigvis indikerer størrelsen på befolkningen, men hvor mange som skal få bistand. Siden 2007 har dette tallet vært på 125.000, noe mange anser å være satt lavt. Ettersom tallene har vært uklare og uendret, gjorde så UNHCR en betydelig studie publisert i mars i år over antall flyktninger. De landet på et tall på 173.600 som et konservativt tall på flyktningbefolkningen. De noterer at planleggingstallet på 125.000 inkluderer det de har kalt de «90.000 sårbare». Av uklare grunner – sannsynligvis etter marokkansk press – kom UNHCR så med en uttalelse 29. sept. «Det følgende er for svare på mediainteresse angående Tindouf-leirene i Algerie», noterer høykommissæren.  I den skriver UNHCR følgende: “UNHCR would like to confirm that our official planning figure for the most vulnerable Sahrawi refugees in the Tindouf camps in Algeria remains 90,000. Since 2006, this figure has been supplemented by an additional 35,000 rations”

Her er det mye rart. 1) «Planleggingstallet» har ikke fram til nå vært et planleggingstall for mest sårbare, men et planleggingstall for totaliteten. “The current planning figures of 125,000 individuals receiving food and nutrition assistance, and 90,000 individuals representing the most vulnerable refugees, have remained the same since 2007 despite the population growth rate”, noterer studien fra i våres.  2) Presentasjonen av en «additional 35,000» gir inntrykk av generøsitet. I realiteten var tallet som ble satt i 2005-2006 svært lavt. UNHCR/WFP opererte forut for dette med langt høyere tall. I år 2000 brukte de «planning figure» på 155,000, og en tilsvarende planning figure på 158.000 i 2004. I 2005 ble den så redusert til svært lave 90.000 over natten etter en kontroversiell satellittfoto-deskstudie. Året etter ble det lave tallet oppjustert med 35.000 rasjoner.  Hvordan man i 2005 kunne vite hvem av den totale befolkningen som var mest trengende ved å se fra satellitt er aldri gjort kjent. 3) Formålet med den nye grundige demografiske undersøkelsen i mars 2018 var at nye oppdaterte tall var viktig for det humanitære arbeidet i flyktningleirene. Bakteppet var at det skulle korrigeres blant annet for populasjonsveksten det siste tiåret. “The new population figure stands at 173,600 Sahrawi refugees residing in camps in Tindouf, Algeria as of 31 December 2017. The population figure is a conservative number to be used strictly for humanitarian purposes in the camps”, sier studien. I et et annet notat fra UNHCR, publisert kort etter selve studien, forklares det at det tidligere tallet ikke lenger var gyldig: “UNHCR continues to provide protection and assistance to 173,600 Sahrawi refugees, who have been living in a protracted displacement situation in five camps near Tindouf for more than 42 years. UNHCR until only very recently was using a planning figure of 90,000 most vulnerable refugees. ing an assessment by an expert UNHCR technical mission in January, UNHCR released the findings through a report, with the in-camp population at 173,600 refugees “ Hensikten med studien – som nok er den grundigste utført noensinne – var å kunne anslå behov i ulike sektorer, størrelsen på kohorter barnekull osv.  Med UNHCR velger altså å videreføre et påstått «planleggingstall» på 90.000 som er foretatt med satellittfoto. Undersøkelsen er dermed lagt i en skuff, som om den ikke er relevant. 4) Uttalelsens siste to setninger ber i realiteten det internasjonale samfunn om en humanitær bistand kalkulert på tallet som man nå holder kunstig lavt. Tallet er basert på anslaget foretatt i gjetningsverket i 2005, som er svært lavt, både i lys av anslagene man gjorde både i undersøkelser i årene før 2005, og i lys av studien fra 2018. 

FNs Generalsekretærs rapport til Sikkerhetsrådet 29. mars 2018 omtaler studien slik (para. 61): 

“For humanitarian planning purposes, UNHCR deployed a technical mission in January 2018 to review the Sahrawi in-camp population figure on the basis of sectoral data. The humanitarian assistance provided by UNHCR and WFP continued to be based on previous planning figures. WFP provided additional food rations to persons with poor nutritional status. The number of vulnerable individuals as a subset of the estimated population will be further examined on the basis of a multi-agency vulnerability assessment.“ 

Generalsekretærens rapport 3. oktober formulerer det slik: “WFP continued to cover the refugees’ basic food and nutrition needs through the monthly distribution of 125,000 basic food rations. In March 2018, a food security assessment was conducted to determine the level of food insecurity among the refugee population and will inform future planning for general food assistance”. 

Det er unikt at saharawiske myndigheter bidro UNHCR i såpass stor grad i befolkningsundersøkelsen. Rapporten gjør flere henvisninger til samarbeid med de lokale myndighetene i leirene. Fram til nå har ikke slike rapporter på dette detaljnivået blitt publisert. Bakteppet for Polisarios nølende samarbeid med FN om offentliggjøring, henger sammen med hvorledes stemmelistene for folkeavstemningen skulle utvikles i henhold til Baker-planen. Planen etablerte riktignok at MINURSO-identifikasjonslisten skulle være utgangspunkt for valget av autonomregjering, men etablerte tre former for deltakere i den endelige selvbestemmelses-folkeavstemningen: 1999-listen fra MINURSO, FNs Høykommissærs registreringer i flyktningleirene (som muligens ikke var i MINURSO-listen), og Marokkos bosetterliste (folk som var bosatt i Vest-Sahara pre-1999). Ved å vite hvor mange som bor i leirene, vil de kunne justere sine egne bosetterlister deretter. Marokkos kontinuerlige masing på registrering av flyktninger, springer ut fra dette politiske hensynet. Senere år har Marokko også prøvd å få redusert multilateral og bilateral humanitær bistand til leirene.

...

28.09.2018

Guterres og Köhler i samtaler

28. sept er det møter på to fronter. Marokkos utenriksminister Nasser Bourita er  i samtaler med FNs generalsekretær om Vest-Sahara-konflikten og avholdelsen av FNs kommende migrasjonstoppmøte i Marokko. Samme dag er det samtaler mellom et forhandlingsteam fra Polisario og FNs Spesialutsending Horst Köhler, i New York.

...

7.12.2018

"We must […] intensify our efforts to secure the right of the people of Western Sahara to self-determination and full national sovereignty"

Cyril Ramaphosa, President av Sør-Afrika, 25. sept 2018, i FNs Generalforsamling

...

21.09.2018

Sivilsamfunnsinnpill i MR-rådet

Menneskerettigheter avholder den generelle debatten om menneskerettighetsinstitusjonene og –mekanismene. I segmentet der sivilsamfunnsgrupper kunne komme med innspill, påpekte den internasjonale fredsorganisasjonen International Fellowship of Reconciliation at MR-rådet ble ført bak lyset i spørsmålet om menneskerettighetene i Vest-Sahara. Foreningen understreket at det ikke finnes andre steder i verden hvor offisielle rapporter ikke eksisterer. Bakteppet er at ingen stat er anerkjent av FN som kolonimakt over kolonien – etter at Spania har unilateralt frasagt seg sitt ansvar etter FN-pakten – og at det dermed ingen medlemsstater i FN rapporterer på situasjonen i territoriet. 

...

17.09.2018

Merkel i Sahara-samtaler i Algerie

17. sept. Tysklands forbundskansler Angela Merkel er på besøk til Algerie, der hun hadde samtaler med Algeries president Abdelaziz Bouteflika. Blant temaene som ble tatt opp var bilateral handel, krisen i Libya, Sahel – og Vest-Sahara.  Merkel skal ha uttrykket støtte til FNs spesialutsending til Vest-Sahara, Tysklands tidligere president Horst Köhler. 

...

3.09.2018

Kofi Annan død

Tidligere FN-generalsekretær Kofi Annan er død.  Annan føyde seg inn i rekken generalsekretærer som aldri lyktes å få FNs Sikkerhetsråd til å prioritere Vest-Sahara-saken. Det var på Annans vakt at Marokko virkelig stakk kjepper i hjulene for folkeavstemningen. Annan huskes blant saharawier for ikke å ha insistert på at Marokkos sabotasje ved årtusenskiftet ikke ble imøtegått. 

Annans periode som generalsekretær sluttet i 2006. 

Omtent samtidig sluttet Kofi Annans daværende spesialrepresentant til Vest-Sahara, italienske Francesco Bastagli - sistnevnte i protest. 

«I was Kofi Annan's envoy to Africa's last colony. Why I resigned in protest … and why I've decided to speak out”, skrev Bastagli om mangelen på avmakt han følte i FN-systemet, og frustrasjonen over at FN ikke tok sin rolle seriøst. 

Bastagli skriver: 

“The U.N. Charter provides that, pending self-determination, the international community should protect the rights of the inhabitants of non-self-governing territories. They should receive priority economic assistance and be helped to develop political institutions. I included a proposal to this effect in the draft of a report to be submitted by Kofi Annan to the Security Council in the fall of 2006, only to see it struck out of the text just before publication.”

...

3.09.2018

3. sept møter FNs generalsekretær lederen av det uavhengige teamet som har evaluert MINURSOs virke. Britiske Diane Corner er tidligere FNs spesialrepresentant ved Minusca-operasjonen i Den sentralafrikanske republikk. Corner og hennes folk hadde...

3. sept møter FNs generalsekretær lederen av det uavhengige teamet som har evaluert MINURSOs virke. Britiske Diane Corner er tidligere FNs spesialrepresentant ved Minusca-operasjonen i Den sentralafrikanske republikk. Corner og hennes folk hadde besøkt Minurso i juni.

...

31.08.2018

FN-støttet rapport omtaler klasevåpenofre 31 aug.
Vest-Sahara er langt fra det stedet i verden med flest ofre, men de fortsetter likevel å gjøre skade. I 2017 var det to ofre for slike udetonerte eksplosiver i Vest-Sahara. Rapporten til 2018 Cluster...

 

FN-støttet rapport omtaler klasevåpenofre 31 aug. Vest-Sahara er langt fra det stedet i verden med flest ofre, men de fortsetter likevel å gjøre skade. I 2017 var det to ofre for slike udetonerte eksplosiver i Vest-Sahara. Rapporten til 2018 Cluster Munition Monitor, lansert i FN i Geneve, 31 august. Ryddingen av udetonerte klasevåpen har vært en viktig komponent i MINURSO-mandatet det siste tiåret.

...

30.08.2018

Strålende avskjedsord fra MR-sjefen

Etter fire år som sjef for FNs Menneskerettighetsråd, er det nå slutt på perioden for Zeid Ra’ad Al Hussein fra Jordan. I avskjedstalen 30 august 2018 kom han med stikk i flere retninger. Blant annet til okkupasjonene, og troen på at de internasjonale institusjonene kan rydde opp i folkerettsbrudd» «[M]any have lost faith in international law and in the security architecture. You can understand perfectly well why, for example, with Israel’s 51-year occupation of Palestine appearing interminable, so many Palestinians are cynical about international law, international human rights law and the institutions designed to uphold them. The same could be said for the people of Western Sahara. That Crimea can be seized by Russia, a permanent member of the Security Council, in violation of international law, also speaks volumes about the attitudes of the major powers. [...] And the lesson? Mussolini invaded Ethiopia in 1935 and the League of Nations did nothing, could do nothing, to prevent or reverse it—with the dictator of Nazi Germany taking note. Who is taking note now? [...] This is my parting note: one of courage and defiance, and a longing for the leadership of the just.”

...

29.08.2018

USA utålmodig med MINURSO

Amerikanske myndigheter er utålmodige i Vest-Sahara, og spør om hva hensikten med FNs operasjon MINURSO nå egentlig er. I en tale til FNs Sikkerhetsråd uttalte amerikanerne noe om MINURSO-operasjonen som gir gjenklang til tiden da John Bolton var USAs FN-ambassadør. “The United States has also made it a priority to push for political progress in places that have long been on our agenda. In situations like Cyprus and Western Sahara, we have peacekeeping missions that have sat on the ground for decades. In theory, these missions support political solutions. But in reality, they are perpetuating a status quo.The United States is going back to these legacy peacekeeping missions and asking hard questions about what we are achieving. We are making a renewed push to see whether the parties are working with the UN to make political progress. And if they are not, we are going to reassess what these missions are doing. Either way, we do mediators no favors when we let the status quo be an end to itself.”

...

27.08.2018

27. aug. FNs Høykommissær for flyktninger gjentar tallet på saharawiske flyktninger – 173.600 saharawier – et konservativt estimat som de kom fram til under en omfattende undersøkelse, offentliggjort tidligere i mars i år.
FN-flyktning-kartet kan...

FNs Høykommissær for flyktninger gjentar tallet på saharawiske flyktninger – 173.600 saharawier – et konservativt estimat som de kom fram til under en omfattende undersøkelse, offentliggjort tidligere i mars i år.  FN-flyktning-kartet kan lastes ned her

...

8.08.2018

FN vil få partene til å møtes

FNs Spesialutsending til Vest-Sahara, Horst Köhler, møtte FNs Sikkerhetsråd og briefet om siste utvikling. Han ga selv ikke uttalelser til pressen, men kilder fra delegasjonene i New York fortalte mediene at han hadde håp om at partene skal møtes før utgangen av året.

...

6.08.2018

Marokko skulle så gjerne utsatt Vest-Sahara-brief

Som vanlig har Marokko ønsket å stikke kjepper i hjulene. I et brev til FNs Sikkerhetsråd skriver den marokkanske delegasjonen i New York at Marokko hadde foretrukket at briefingen «hadde funnet sted ved en senere anledning slik at diskusjonene med ham kunne blitt grundigere, og slik at det kunne gitt mer tid til å modne det som ble diskutert i Rabat». Se et brev sendt fra Marokko til Sikkerhetsrådets president. 

...

6.08.2018

FN-rapport om menneskerettigheter for journalister

FNs Høykommissær for Menneskerettigheter publiserer sin rapport ‘Safety for journalists’ som oppfølging til rådets resolusjon 33/2. Rapporten tegner en oversikt over mekanismene på plass for å beskytte journalister.  Høykommissæren henviser til innspillene de lent seg på bidrag blant annet fra internasjonale organisasjoner, NGOer og nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner. Blant de som har gitt innspill til menneskerettighetsrådets arbeid er Støttekomiteen for Vest-Sahara. Sammen med den lokale saharawiske journalistgruppen Equipe Media, sendte Støttekomiteen inn en rapport 23. februar i år, som redegjør for situasjonen for journalister i den delen av Vest-Sahara som er under marokkansk okkupasjon. 

Rapporten vi sendte inn beskriver hvordan saharawiske journalister er systematisk gjenstand for trakassering og overgrep fra marokkanske yndigheter. Rapporten trekker også fram hvilke saharawiske journalister som i dag er i marokkanske fengsler, og behovet for effektive mekanismer som sikrer situasjonen for saharawiske journalister.

...

13.07.2018

Torturkomiteen ber Marokko forklare seg

Denne bloggen skrev i desember 2016 om hvordan Høykommissæren for menneskerettigheter hadde funnet Marokko å ha begått tortur mot den saharawsiske fangen Naama Asfari. Torturkomiteen hadde funnet at Marokko hadde brutt artikkel 1 i Tortorkonvensjonen. Blant annet fant de at Asfari ble torturert under pågripelse, avhør og under arrest, at det ikke ble gjennomført etterforskning av den gjentatte torturen, at han og advokaten ikke fikk levert anmeldelse av forholdet, at han ikke har fått erstatning. Nå soner han 30 år i fengsel.  13. juli 2018 ga så komiteen beskjed om at Marokko måtte følge opp anbefalingene. Videre skriver de at «I lys av alvorligheten i de framsatte anklager, vil vi be Dem om å gi komiteen, senest 25. juli 2018, alle de nødvendige oppklaringer angående situasjonen for Ennaama Asfari og hva gjelder fengselsbesøk for hans familie.»

...

12.07.2018

12. juli. Spanske rettsmedisinere som har gravd ut flere massegraver av døde saharawier har lansert en ny rapport om en ny massegrav. Last ned rapporten her (på spansk). Rapporten ber FN å sikre at tilsvarende massegraver i de Marokko-okkuperte...

Spanske rettsmedisinere som har gravd ut flere massegraver av døde saharawier har lansert en ny rapport om en ny massegrav. Last ned rapporten her (på spansk). Rapporten ber FN å sikre at tilsvarende massegraver i de Marokko-okkuperte områdene beskyttes og undersøkes. «Det er en risiko for at slike graver ødelegges, slik tilfellet har vært i andre land», skriver rapportforfatterne. De sier at Marokko må samarbeide med FN i massegravene de er ansvarlige for. Noen av gravene er lokalisert fem kilometer øst for muren som Marokko har byggt, og er derfor underlagt MINURSOs autoritet.

...

6.07.2018

Å dyrke bygg i ørkenen

Støttet av tyske myndigheter og Verdens Matvareprogram støttes flyktningene i Algerie å drive et innovativt program for produksjon av bygg.

...

5.07.2018

Algerie behandles i FN-komite

Alle lands gjennomgås rutinemessig av ekspertkomiter i FNs Menneskerettighetsråd. I 2018 ble Algerie vurdert av komiteen som følger Konvensjonen for Politiske og Sivile Rettigheter. Algerie er asyllandet for saharawiske flyktninger. Selv om flyktningene oppholder seg på algerisk territorium, understreker Algerie at menneskerettighetene i flyktningleirene bør uavhengig rapporteres av FN-troppene til MINURSO, en politikk som de deler med Polisario.

...

2.07.2018

Namibia og Mosambik tar ordet i Menneskerettighetsrådet

Det er generaldebatt om implementeringen av Wien-deklarasjonen, og dets handlingsplan, i FNs Menneskerettighetsråd i Geneve. Namibia og Mosambik tar fighten for rettighetene for Vest-Saharas folk. 

...

2.07.2018

Köhler trekker fram naturressursene

2. juli. Sjelden har naturressursene – inkludert protestene mot dem, og bruken av dem - blitt trukket fram som i pressemeldingen etter Horst Köhlers første besøk til Vest-Sahara. Hans reise ble omtalt i generalsekretærens pressebrief 2. juli 

...

28.06.2018

28. juni ankom FNs spesialutsending Horst Köhler til Vest-Sahara, Vest-Sahara. Der ble han tatt imot av spesialrepresentant og MINURSO-sjef kanadiske Colin Stewart. Köhler var i territoriet til 1. juli. Her er han med teamet.
Spesialutsendingen møtte...

28. juni ankom FNs spesialutsending Horst Köhler til Vest-Sahara, Vest-Sahara. Der ble han tatt imot av spesialrepresentant og MINURSO-sjef kanadiske Colin Stewart. Köhler var i territoriet til 1. juli. Her er han med teamet.  Spesialutsendingen møtte representanter for marokkanske myndigheter og lokalt sivilsamfunn.

...

18.06.2018

Høykommissæren står parat

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Rights Zeid Ra'ad Al Hussein, sa under åpningen av Menneskerettighetsrådets 38. sesjon at hans team står klar til å reise til Vest-Sahara for å inspisere menneskerettighetene. Han ønsket velkommen resolusjon 2414 (2018) fra FNs Sikkerhetsråd som sterkt oppfordret partene i Vest-Sahara om å styrke sitt samarbeid med høykommissæren.

...

14.06.2018

MR-Høykommissæren publiserer Marokko-UPR-gjennomgang

Alle staters menneskerettssituasjon skal hvert femte år gjennomgås i den såkalte UPR-mekanismen. Marokkos gjennomgang fant sted under rådet 27. sesjon i mai 2017. Året etter, 14. juni 2018, ble referatet fra oppfølgingen av UPR-gjennomgangen publisert. Rapporten gjør små referater til Marokkos uttalelser, og sivilsamfunnsgrupper. 

...

14.06.2018

14. juni. FNs Høykommissær for Flyktninger (UNHCR) driver viktige hjelpeprogrammer for flyktningene fra Vest-Sahara i leirer i Algerie. Les og se fin reportasje fra flyktingleirene, laget av UNHCR.

FNs Høykommissær for Flyktninger (UNHCR) driver viktige hjelpeprogrammer for flyktningene fra Vest-Sahara i leirer i Algerie. Les og se fin reportasje fra flyktingleirene, laget av UNHCR.

...

7.12.2018

...

11.06.2018

“To think that there are people who were born in refugee camps and who are over 40 [years old] who have never tasted freedom is a strong indictment of all of us as an international community”

Sør-Afrikas representant i FNs avkoloniseringskomite, 11. juni.

...

25.05.2018

25. mai. De norske ungdomspartiene møtte Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide blant annet for å diskutere Vest-Sahara. Samme dag ga ungdomspartiene ut et hefte om Norge, FN og Vest-Sahara.
Heftet inneholder også et brev norske organisasjoner om...

De norske ungdomspartiene møtte Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide blant annet for å diskutere Vest-Sahara. Samme dag ga ungdomspartiene ut et hefte om Norge, FN og Vest-Sahara.  

Heftet inneholder også et brev norske organisasjoner om at Norge må støtte FN-prosessen tydeligere. Brevet var signert av AUF, Changemaker, Fellesrådet for Afrika, FO-studentene, FN-sambandet, FN-studentene, Fremskrittspartiets Ungdom, Grønn Ungdom, Høyres Studenter, Industri Energi Ung, KFUK-KFUM Global, Kristelig Folkepartis Ungdom, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Norges Kristelige Studentforbund, Norsk Målungdom, Norsk Studentorganisasjon, Press - Redd Barna Ungdom, Raftostiftelsen, Rød Ungdom, SAIH, Senterungdommen, Sosialistisk Ungdom, Unge Høyre, Unge Venstre

...

25.05.2018

25. mai. Støttekomiteen for Vest-Sahara deltok i et seminar om Vest-Saharas naturressurser i Milano. Også tidligere FN-spesialrepresentant til Vest-Sahara, Francesco Bastagli, og EU-parlamentets visepresident deltok på møtet.

Støttekomiteen for Vest-Sahara deltok i et seminar om Vest-Saharas naturressurser i Milano. Også tidligere FN-spesialrepresentant til Vest-Sahara, Francesco Bastagli, og EU-parlamentets visepresident deltok på møtet.

...

19.05.2018

Guterres ber om besinnelse

FNs generalsekretær skriver i en uttalelse at han ber partene om å ikke gjøre noe som forringer situasjonen i Vest-Sahara. «Ingen handling bør tas som utgjør en endring på status quo i Vest-Sahara», uttalte generalsekretæren.  Bakteppet var anklager fra Marokko om at Polisario har brutt våpenhvilen ved bevegelser i de østlige områdene av territoriet. 

...

18.05.2018

Norge gjør ingenting ved vennegruppen

En tilfeldig sammensatt gruppe av stater – de fleste allierte av Marokko – utvikler tekstene som stemmes fram i FNs Sikkerhetsråd. Tidligere var gruppen bredt sammensatt, men det er den ikke lenger. I en interpellasjonsdebatt i 2014 uttalte Utenriksminister Brende at Norge vil «se på om denne gruppen er interessert i å utvide med medlemskap også i land som inntar den holdningen som Norge gjør i Vest-Sahara-spørsmålet." New Zealand, som satt i Sikkerhetsrådet i 2016 beklaget at sammensetningen i arbeidsgruppen er skeiv.

Men til Stortinget 18. mai avviser utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide at dette er noe Norge akter å gjøre, slik Brende hadde hintet om. Uttalelsen kom etter et spørsmål fra stortingsrepresentant Åsmund Aukrust (Ap). 

Interessant nok sier utenriksministeren at «norske myndigheter er godt kjent med at enkelte tidligere valgte medlemmer av Sikkerhetsrådet har foreslått å endre vennegruppens sammensetning, men uten å lykkes.". Dilemmaet er at vennegruppen er ikke er nedsatt av noen, ikke har et mandat - men ifølge utenriksministeren nekter de også å ta opp andre stater i gruppen.

...

09.-11.05.2018

Marokko mislyktes i avkoloniseringskomite

Generalforsamlingens spesialkomite for avkoloniseringssaker hadde sitt årlige møte, denne gangen på Granada. Marokko hadde forsøkt å få innpass for Marokko-lojale ‘folkevalgte’ fra Dakhla og El Aaiun i de okkuperte områdene. Komiteen svarte med at FNs Generalforsamling anerkjenner frigjøringsbevegelsen Polisario som representant for Vest-Saharas folk, og avviste det marokkanske forsøket. 

Dokumentene fra møtet kan lastes ned fra FN-komiteens nettsider

...

7.05.2018

Sjømannsforbundet ber rederne ta ansvar

I fravær av FN-sanksjoner mot næringsliv i okkuperte Vest-Sahara, ber Norsk Sjømannsforbund nå at norske rederiene tar ansvar selv. 

...

7.12.2018

Ved nærmere ettertanke..

Selv om det er lite nytt i resolusjonen i april 2018, er det likevel nye trekk ved utviklingen. "Prosessen" har dermed fått en ny dynamikk, særlig ved økt amerikansk press. 

Det er økt oppmerksomhet fra Sikkerhetsrådet, og situasjonen i Guerguerat førte til en følelse av at det haster å finne en løsning. Det er også svært positivt at lengden på mandatet er redusert fra 12 til 6 måneder.

Sykluser på seks månders MINURSO-forlengelser var vanligere tidligere, men Frankrike lyktes så å øke lengden til det dobbelte, og med det å redusere involveringen fra FNs Sikkerhetsråd. 

Frankrike fant på dette tidspunktet - på tidlig 2000-tall - støtte daværende USA-FN-ambassadør (og nåværende USA-sikkerhetsrådgiver) John Bolton, som gjerne ville kutte hele MINURSO-operasjonen, som ledd i hans kampanje for å redusere kostnadene i FN generelt, selv om han har vist tydelig støtte for saharawienes rett til selvbestemmelse.

Bolton kjenner Vest-Sahara-saken svært godt fra denne perioden, da James Baker forhandlet fram løsningene som lenge ble diskutert. Bolton er ikke kjent for å være en spesielt stor tilhenger av folkerett.

At det nå går tilbake på seks måneder er derfor et positivt trekk. 

Paradokset er at det må en militær spenning til for at Sikkerhetsrådet må fatte interesse. Det generelle folkerettsbruddet med den vedvarende okkupasjonen, og at Marokko undergraver saharawienes rett til selvbestemmelse, er det ingen umiddelbare tegn til reaksjon på.

Russernes avholdende posisjon skyldes delvis Vest-Sahara, men nok også delvis den generelle knivingen med USA i rådet.

En av de bedre stemmeforklaringene kom fra Sverige:

“we have sent a clear signal that the Council's patience cannot last forever and that appropriate conclusions must be drawn in the case of absence of progress. In that regard, we note all possible solutions must be kept on the table. This includes the holding of a free and fair referendum», uttaler söta bror.

...

28.04.2018

Sikkerhetsrådet vedtok resolusjon

Mandatet til FNs operasjon i Vest-Sahara, MINURSO, ble i går forlenget med seks måneder. Dette bryter med de tidligere årenes praksis i å forlenge mandatet med 12 måneder. 

Tre stater stemte i mot teksten, med henvisning til at den var for lite balansert. Disse tre var Etiopia, Russland og Kina. Også Sverige ytret bekymring over manglende balanse - og at den “ikke fullt ut reflekterer situasjonen på bakken” - men stemte likevel imot teksten.  Som denne bloggen tidligere har skrevet, har Marokko med svært eskalerende språk framsatt en rekke ukorrekte påstander, noe FNs generalsekretær har motsagt, men Marokkos bekymringer er likevel inkludert. Marokkos har flere års erfaring med å eskalere stemningen i løpet av ukene før Sikkerhetsrådet møtes. 

Teksten er nok et eksempel på at FNs Spesialutsendings arbeid med å få partene til å møtes for å forhandle forpurres ved Sikkerhetsrådets mangel på støtte. Så lenge Sikkerhetsrådet fortsetter å følge Marokkos pipe er det lite sannynlig at Rabat vil møte opp i samtaler. 

Se resolusjonen på FNs nettsider. 

...

27.04.2018

Pressemelding fra Polisario i dag

PRESS RELEASE

ING MINURSO PEACEKEEPING MANDATE RENEWAL, POLISARIO URGES IMMEDIATE LAUNCH OF DIRECT NEGOTIATING PROCESS

NEW YORK – 27 April, 2018

Today the UN Security Council voted to extend the mandate of the UN Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) for a period of six months.

The Frente POLISARIO takes note of this development and in particular the short renewal period which reflects the need for an urgent resumption of the UN political process. The POLISARIO reiterates its commitment to enter into a time-bound process of direct negotiations with Morocco to finally allow for the exercise by our People of our inalienable right to self-determination and independence in accordance with the United Nations doctrine on Decolonization.

The Frente POLISARIO notes that through this resolution, the Security Council is insisting on the resumption of the negotiations without any precondition and in good faith. It is a clear and strong message to Morocco which has always subjected any engagement in the negotiations to preconditions, and has always put obstacles to alter any progress toward a political solution that guarantees our right to self-determination, as it was underlined three times in the current resolution.

We hope that the six-month mandate renewal will be used as a lever to ensure a swift return to the negotiating table; and we wish to reiterate, on behalf of the people of Western Sahara, that we will accept nothing less than the full respect of our legal right to self-determination and independence.

We remain hopeful about the efforts of Personal Envoy for Western Sahara Mr. Horst Köhler, but the Security Council must stand up to Moroccan bullying through firm action to make real progress and put an end to Moroccan permanent blackmail.

However, the POLISARIO regrets that this year’s Security Council resolution on Western Sahara has given undue credence to Morocco’s fabrications, lthough it was crystal clear to all that such baseless allegations are an obvious and predictable tactic that is designed to distract attention away from the political process.

It should also be recalled that, as reaffirmed by the spokesman of the Secretary-General on 19 April 2018, the locality of Bir Lehlou – where the UN has a team site – is not located in the buffer strip nor in the restricted areas as defined by the ceasefire and the Military Agreement No. 1, signed by both parties under UN auspices.

Frente POLISARIO administrative functions and military forces have always been present in Bir Lehlou and other parts of the liberated area of our country. This presence is not in contravention of the terms of the ceasefire or the Military Agreement No. 1.

Furthermore, it is the Frente POLISARIO institutions that ensure the security and water supply of the MINURSO team sites in these areas.

We urge the Security Council and the International Community to compel Morocco to stop its violations of the United Nations resolutions and the agreement we both signed with the UN and to refrain from its actions aimed at changing the status quo in the occupied territories west of the berm of shame. The Security Council needs to address the Moroccan threat to resort to force communicated to it officially. This is indeed the destabilizing action that the whole international community needs to stand against.

MINURSO Coordinator Mhamed Khadad

Frente POLISARIO For more information contact: Mr. Mhamed Khadad, Frente POLISARIO MINURSO Coordinator Advisor to the President of the Saharawi Arab Democratic Republic (SADR) Tel: +646 744 8437 Email: info@westernsahara-un.com

...

27.04.2018

Security Council: The situation concerning Western Sahara (8246th meeting)

Report of the Secretary-General on the situation concerning Western Sahara (S/2018/277)

WEBTV.UN.ORG

 

...

26.04.2018

Sikkerhetsrådsbeslutning utsatt

Den årlige resolusjonen i Sikkerhetsrådet skulle egentlig funnet sted 25. mars. Den er foreløpig utsatt, skriver AFP.  Bakgrunnen er at forslaget til resolusjon skal ha vært for lite balansert, og at Russland og Etiopia krevde skarpere tone overfor Marokko, enn det forslaget som USA hadde lagt fram.

...

26.04.2018

image

UNHCR inviterer givere til leirene

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er disse dager vertskap for givere og potensielle givere til flyktningleirene for å se på de humanitære behovene.

Det er en akutt underfinansiering av bistanden til flyktningleirene. Ifølge den saharawiske Røde Halvmåne, var representanter fra Norge, Brasil, Sverige, Nederland og EU deltakere på delegasjonen. Delegasjonen virker å ha funnet sted rundt 24-26. april 2018. 

Bilder fra besøket har vært tweetet av den Saharawiske Røde Halvmåne. 

Den permanente underfinansieringen fører til at flertallet av flyktningene lever med ulike kronisk feilernæring. Kirkens Nødhjelp støtter pasientene som ankommer sykehusene, slik at de får balansert diett mens de oppholder seg på sykehusene. FNs generalsekretær appellerer verdenssamfunnet til økt bistand til flyktningene i sin seneste rapport. 

...

26.04.2018

Nytt, skjevt, resolusjonsutkast lekket

Den velinformerte nyhetstjenesten Inner City Press har publisert et utkast av sikkerhetsrådsresolusjonen som er til behandling denne uken.  Teksten vitner å enda en gang være sterkt farget av Marokkos allierte Frankrike. Den inneholder spesifikk kritikk av Polisario, men ingen kritikk av Marokko alene. Trenden følger tidligere år. Fra fjoråret har det vært null framskritt i fredsforhandlinger. Men istedenfor å fokusere på Marokkos manglende vilje til å samtale om essensen i selvbestemmelsesprosessen, vinkles FNs Sikkerhetsråds og generalsekretærens rapporter mot sidespor som Marokko leder oppmerksomheten inn på. I år følger resolusjonsutkastet nøyaktig to elementer som Marokko trakk fram i en protestet til FN 1. april. Og agnet har blitt svelget rått. 

1. Situasjonen i Guerguerat. Stikk i strid med inngåtte fredsavtaler, startet Marokko i fjor vår veibyggingsprosjekt i buffersonen ved Guerguerat, helt sørvest i Vest-Sahara, en buffersone som partene har forpliktet seg til å holde seg unna. Byggeprosjektet førte til at Polisario sendte ut personell for å stanse det. Etter at Generalsekretæren grep inn våren 2017, trakk både Marokko og Polisario sine folk tilbake. At FNs generalsekretær har foreslått at FN sender en teknisk delegasjon til Guerguerat for å undersøke forholdene der, og at Marokko har avvist FN-forslaget, omtales ikke i utkastet til resolusjon. Polisario ønsker FN velkommen. “With respect to the efforts of the United Nations to address the questions raised by the situation in Guerguerat, I welcome the positive response of Frente Polisario to my proposal to deploy an expert mission as part of this process and strongly encourage Morocco to reconsider this initiative so that both parties can engage in a bona fide discussion on the matter.” [Gen.sek-rapport, 2018, paragraf 80] 

I januar 2018 lot Marokko et internasjonalt sportsarrangement finne sted i det okkuperte territoriet, uten å ha bedt om samtykke fra Polisario. Rallyracet ‘Africa Eco’ lot bilcrosskjørere i tillegg farte igjennom buffersonen. Dette førte til at Polisario på ny sendte personell til Guerguerat, en post som virker å ha stått der siden. Det ytres ingen forståelse fra Sikkerhetsrådet for at Polisario har protestert mot årsaken til at de har en observasjonspost, nemlig at Marokko lar en internasjonal organisasjon benytte bufferområdet for et internasjonalt sportsarrangement. Derimot er det Marokko som høster troverdighet: I paragraf 10 står det i utkastet at partene må "refrain from any actions that cold destabilize the situation or threaten the UN process, and recognizing the measured response of Morocco in this regard". Og paragraf 25.2: “Express concern with the presence of the Polisario Front in the buffer strip in Guerguerat and, calls for its immediate withdrawal.”

2. Situasjonen øst for muren Det samme protestbrevet fra Marokko til FN 1. april protesterte mot Polisarios troppeforflyttinger i Mahbes øst for muren, og annonsering av flytting av administrative funksjoner til Bir Lehlou og Tifariti. 

Det er ingen henvisning til Polisarios flytting av administrasjon i Generalsekretærens rapport til Sikkerhetsrådet 29. mars, og talsmannen for FNs generalsekretær har uttalt at MINURSO ikke har observert troppeforflyttinger. Til tross for dette berømmes altså Marokko for protestbrevet. Marokkos eskalering i terminologi har ført til en svært opphausset stemning i marokkanske medier og politikk. Marokkos brev sauset i tillegg sammen påstander om Guerguerat (buffersonen) på den ene siden og Bir Lehlou (ikke-buffersone) på den andre, og ga med det inntrykk av at Polisarios bruk av Bir Lehlou faktisk fant sted i den hellige buffersonen. Det gjør det ikke. FNs generalsekretærs talsmann presiserte det åpenbare faktum at Bir Lehlou ikke ligger i buffersonen. Det er ingenting i fredsavtalene som forhindrer at Marokko og Polisario sivilt bruker områdene de respektivt kontrollerer (derimot legger Genevekonvensjonene, som begge parter er del av, begrensninger på hva Marokko kan gjøre i områdene de okkuperer, men det nevnes ikke). Polisario har blant annet bygget sykehus og skoler for den delen av den saharawiske befolkningen som bor i de ikke-okkuperte områdene. Attpåtil har Marokko foretatt en lang rekke åpenbare provokasjoner som har undergravet tilliten mellom partene, og FNs fredsprosess: * Etablering av et utall administrative funksjoner til Vest-Sahara * Gjennomføring av valg i okkuperte områder; * Folkerettsstridig oljeboring ved to anledninger; * Inngåelse av internasjonale avtaler med tredjeparter for bruk av de okkuperte områdene. * Avholdelse av internasjonale arrangementer, med invitasjon av tidligere europeiske statsledere og næringsliv.   * Arrestasjoner og livstidsdommer av saharawier som kjemper for selvbestemmelse. * Opprettholdelse av muren, avvisning av samarbeid om landminerydding og mangel på ratifikasjon av landminekonvensjonen. Alt dette har vært protestert av Polisario, med samme ordelag som Marokko brukte 1. april, men er de siste årene aldri ført til unilateral bekymring overfor Marokko i Sikkerhetsrådsresolusjoner. Episoden der marokkansk militære fra muren skjøt og drepte en saharawisk sivil øst for muren i mars 2016 er et av de styggere bruddene på våpenhvilen i nærheten av buffersonen. Episoden ble omtalt i generalsekretærens rapport i 2016. Det ble da skrevet at MINURSO hadde igangsatt undersøkelser. Men referanser til drapet av saharawien og konklusjonene av undersøkelsene er siden ikke omtalt i rapporter, resolusjoner eller FN-appeller til Marokko.   Det er flere aspekter ved resolusjonsutkastet som framstår som ubalansert: * I paragraf 14 oppfordres "partene" til å samarbeide med UNHCR i tillitsbyggende prosjekter. De tillitsbyggende prosjektene tidligere - som har vært finansielt støttet av Norge - har stoppet pga marokkansk motvilje.  Den unilaterale marokkanske motviljen er ikke spesifikt omtalt. * I paragraf 17, Arbeidet til det marokkanske menneskerettighetskommisjonen anerkjennes, men det viktige arbeidet som den saharawiske kommisjonen gjør er utelatt. * I paragraf 25 gjentas kritikken av Polisario.  Men det kommer ikke en eneste setning av kritikk mot Marokko. Det er kun Marokko som ikke vil samarbeide om rydding av landminer, som ikke vil samarbeide om tillitsbyggende projekter. Den svært ubalanserte referansen til Marokkos og Polisarios respektive fredsforslag (der Marokkos anses som troverdig) – en referanse som Frankrike og USA fikk igjennom under viktigste Marokko-allierte i moderne tid Nicolas Sarkozy og Hillary Clinton – vedvarer. 

Det ubalanserte resolusjonsutkastet er omtalt som en seier i marokkanske medier. 

...

17.04.2018

Polisario ber om Marokko-kritikk

17. april sendte Polisario brev til Sikkerhetsrådet. Brevet kan i stor grad ses på som en kommentar til punkter i Marokkos påstander om Polisarios aktiviteter, og til generalsekretærens rapport.

...

24.04.2018

FN setter grensen

I etterkant av Marokkos høylydte protester om Polisarios bruk av områdene øst for muren, oppklarte talsmannen til FNs generalsekretær at “verken Bir Lahlou eller Tifariti ligger innenfor bufferbelet”. 

...

24.04.2018

Hva sier egentlig våpenhvileavtalene?

Marokko og Polisario ble enige med FN om en våpenhvile i 1997 og 1998. To ferske analyser har blitt publisert om nettopp dette. Først en anonym analyse publisert på hjemmesiden til Støttekomiteen for Vest-Saharas søsterorganisasjon Arso i Sveits, 19. april. Dagen etter en artikkel i den marokkanske publikasjonen Le Desk

...

24.04.2018

...

18.04.2018

Oui, Norge har løftet menneskerettighetene

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sier at norske myndigheter har tatt opp tematikken om MINURSO med Frankrike siden i fjor høst. Om det er tatt opp på ministernivå vites imidlertid ikke.

"Vi fortsetter [...] å støtte en utvidelse av MINURSOs mandat til å inkludere menneskerettighetsovervåking og -rapportering. Dette er det imidlertid ikke enighet om i Sikkerhetsrådet og Frankrike har ikke endret posisjon. Siden november i fjor har vi fra norsk side tatt opp spørsmålet om en utvidelse av MINURSOs mandat med franske myndigheter", uttalte ministeren.

"Jeg vil ta opp dette spørsmålet med min franske motpart", uttalte Utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide i et svar til Stortinget 24. november på spørsmål fra FrPs Theodor Helland. Uttalelsen fra utenriksministeren kom som et svar på et spørsmål fra Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) om hva som hadde blitt gjort med saken.

Da tidligere utenriksminister Børge Brende leverte et tilsvarende svar i 2015, kom det fram at tematikken hadde blitt løftet på politisk nivå.

"Norge har ved flere anledninger tatt opp spørsmålet om en utvidelse av Minursos mandat med Frankrike. Jeg tok senest opp dette spørsmålet i min samtale med den franske utenriksministeren Laurent Fabius tirsdag 17. mars. Spørsmålet ble også drøftet med franske myndigheter i et møte på embetsnivå i mai i fjor og i et møte mellom ambassaden og fransk UD i mars i år. I tillegg er spørsmålet tatt opp med den franske FN-delegasjonen i både New York og Genève tidligere denne måneden", uttalte Brende den gangen.

Frankrike er Marokkos nærmeste allierte. Frankrike er negative til at FN-operasjonen skal få rapportere på menneskerettighetsovergrepene i Vest-Sahara. I tillegg stikker de kjepper i hjulene for avholdelsen av folkeavstemning, og forhindrer at EU følger avgjørelser fra EU-domstolen om Vest-Sahara.

...

13.04.2018

Marokkanske jagerfly hjemkalles

Ifølge marokkanske medier har Marokko hjemkalt F-16 fly fra krigshandlingene i Jemen av hensyn til den marokkanske opptrappingen i forkant av møtet i FNs Sikkerhetsråd.

...

12.04.2018

Kamelkonferanse i okkuperte områder hevder falsk FN-støtte

Den internasjonale kamel-researchorganisasjonen ISOCARD hevder å motta støtte fra FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) og fra The World Organisation for Animal Health (OIE). Sistnevnte er en internasjonal organisasjon, utenfor FN-systemet, som koordinerer og støtter programmer som stanser spredning av dyresykdommer. 

WSRW skrev 27. mars brev til de to organisasjonene. 12. april svarte FAO at de ikke har noe med konferansen å gjøre, og at de har bedt ISOCARD om å fjerne FAO-referansene på nettsidene deres. Også OIE svarte at de ikke har noe med konferansen å gjøre, og at de ber ISOCARD om å fjerne referansene til dem.

...

12.04.2018

Frankrike støtter Marokko-angrep basert på løgn?

FN og Polisario har spesifikt avklart at Polisario ikke har drevet aktiviteter i buffersonen som ble etablert under våpenhvilen med Marokko. Likevel fortsetter Marokko trusler mot Polisario. Det er daglige presseoppslag i marokkanske medier om situasjonen, basert på det som virker å være en marokko-konstruert oppspinn. Marokkanske nasjonalister har de siste dagene også begynt å publisere groteske anti-Vest-Sahara-videoer på sosiale medier. Ifølge algeriske medier – som ofte smører like tykt på som de marokkanske  – skal Frankrike nå ha uttalt at de vil stille seg støttende til et militært Marokko-angrep på Polisario. “If the Polisario does not withdraw from the buffer zone, as provided by the ceasefire agreement, Morocco has the right to respond with firmness”, skal den franske utenriksministeren ha uttalt. Men å påstå at man støtter militære aksjoner basert på løgner er kanskje usannsynlig? 

...

10.04.2018

MINURSO-spørsmål på Stortinget

«Hva har Regjeringen gjort overfor franske myndigheter siden november 2017 for at Frankrike ikke skal motsette seg at FNs operasjon i Vest-Sahara permanent kan rapportere på menneskerettighetssituasjonen i det okkuperte territoriet?» Det spørsmålet stilte Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl til Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide. Mehl henviser til at Utenriksministeren i november lovet å ta opp spørsmålet om Norges posisjon på MINURSO med sin franske motpart. Dette ble uttalt av Søreide i et spørsmål fra FrPs Theodor Helland.   Frankrike er Marokkos næreste allierte, og motarbeider saharawienes rett til selvbestemmelse generelt, og FN-operasjonen MINURSOs mulighet til å rapportere på overgrep spesielt.

...

10.04.2018

image

FN-energiorganisasjon bommer på geografien

En studie om Marokkos energireformer utgitt av FN-organisasjonen UN Economic and Social Commission for Western Asia (UNESCWA) lumper Vest-Sahara inn i Marokko. Rapporten er skrevet av tidligere direktør i en marokkansk energietat. Hvordan rapporten har sneket seg igjennom organisasjonens kvalitetskontroller vites ikke.  Western Sahara Resource Watch skrev 10. april til UNESCWA og om oppklaringer.

...

10.04.2018

Köhler møter Russlands utenriksminister Sergej Lavrov

Det russiske utenriksdepartementet publiserte ingen notis om det. Derimot ble besøket godt omtalt av marokkanske, saharawiske og algeriske nyhetstjenester.

...

09.04.2018

9. april. I dag er første dag på jobb for Trumps nye utenriks-spesialrådgiver John Bolton. Både før og etter at Bolton fungerte som USAs FN-ambassadør på midten av 2000-tallet, har Bolton vært kontroversiell for sin svært konfrontative linje i...

I dag er første dag på jobb for Trumps nye utenriks-spesialrådgiver John Bolton. Både før og etter at Bolton fungerte som USAs FN-ambassadør på midten av 2000-tallet, har Bolton vært kontroversiell for sin svært konfrontative linje i utenrikspolitikken. I Vest-Sahara-saken har han vært en betydelig kritiker av den marokkanske tilnærmingen. I sin biografi skriver han at han stusset over at Bush-administrasjonen ignorerte demokratiske prinsipper og selvbestemmelse i Vest-Sahara.  Støttekomiteen møtte Bolton da han fungerte som FN-ambassadør.  

...

5.04.2018

Guterres-rapporten ute

FNs generalsekretærs årlige rapport til FNs Sikkerhetsråd er publisert. Rapporten er datert 29. mars. Den kan også lastes ned her. Rapporten er spektakulær i den forstand at den totalt utelater dommen fra EU-domstolen 27. februar 2018, og dommen fra Sør-Afrika 23. februar 2018. Tidligere generalsekretær Ban Ki-Moon nevnte skrittene fram den viktige prosessen i EU-domstolen i sin siste rapport i april 2016, men etter at Guterres fikk embetet er den viktige rettslige utviklingen – begge dommene – utelatt totalt. Det er null spor av den viktigste rettslige utviklingen i konflikten siden 1975, verken i rapporten fra 2017 eller i 2016. Heller ikke rettsprosessen i Sør-Afrika er omtalt.   For det andre er det totalt utelatt at Marokko ikke har fulgt opp det avgjørende punktet om å delta i fredsforhandlinger. Resolusjon S/RES/2351 fra året før var tydelig på nettopp at dette måtte skje. Null respons fra Guterres.

...

4.04.2018

Köhler til de okkuperte områdene?

Marokkanske medier skriver at Köhler planlegger en fire-dagers reise til de okkuperte områdene. Støttekomiteen har ikke fått dette bekreftet.

De siste årene har Marokko nektet FNs tidligere spesialutsending Christopher Ross, og FNs tidligere generalsekretær Ban Ki-Moon adgang til de okkuperte områdene. Marokko nektet også i lang tid innreise for MINURSOs tidligere spesialrepresentant Kim Bolduc. 

...

4.04.2018

FNs generalsekretær kondolerer Polisario-diplomat

Talsmannen for FNs generalsekretær, Stéphane Dujarric, uttrykte Guterres’ kondolanser ved Polisarios FN-representants død.   “A sad note that we just learned before the briefing:  the passing of Mr. Boukhari, who as you know represented the Polisario in these halls.  And I just want to say the Secretary-General is saddened to learn of his death and extends his sincere condolences to his family”, uttalte Dujarric.

...

20.04.2018

Avdøde Ahmed Boukhari (til venstre) ønsker velkommen FNs tidligere generalsekretær Ban Ki-Moon i Bir Lehlou i de ikke-okkuperte delene av Vest-Sahara, 2016.

Avdøde Ahmed Boukhari (til venstre) ønsker velkommen FNs tidligere generalsekretær Ban Ki-Moon i Bir Lehlou i de ikke-okkuperte delene av Vest-Sahara, 2016.

...

2.04.2018

Polisarios FN-representant død

 En av de viktigste diplomatene og ledende intellektuelle i Polisario har gått bort. Han var født i Dakhla i Spansk Sahara, og siden jusstudent i Spania og diplomat. Se nekrolog i spanske El Mundo

...

02.04.2018

Polisario besvarer Marokko-trusler

«Polisario er ytterst beredt til å svare på ethvert marokkansk forsøk på å undergrave eller forandre status quo i de frigjorte områdene», uttrykte en av Polisarios topper, Emhamed Khadad.  Han understreket Polisarios fortsatte tilslutning til våpenhvileavtalen inngått med Marokko, og Polisarios fulle støtte til FNs generalsekretær og spesialutsendings forsøk på å komme fram til en løsning som er i tråd med saharawienes rett til selvbestemmelse. 12. april skrev Polisario et lengre memorandum som besvarer Marokkos grunnløse påstander. 

...

02.04.2018

Polisario svarer på Marokkos påfunn

Vest-Saharas representant til FN, Ahmed Boukhari, svarer på Marokkos bisarre tolkning av fredsavtalene i et brev.  "Morocco's unfounded and false allegations regarding the UN-supervised ceasefire and the current situation on the ground in Western Sahara, therefore, are not more than a smokescreen designed deliberately to divert the attention of the Security Counsil from the real issues that underlie the current stalemate. It is also a pre-emptive move to forestall the outcome of the dynamic efforts deployed so far by the UN Secretary-General’s Personal Envoy for Western Sahara, Mr. Köhler, with a view to relaunching the political process and bringing the two parties back to the negotiating table.”

...

2.04.2018

FN avviser Marokko-påstander

Talsmannen for FNs generalsekretær avviser påstandene fra Marokko om at Polisario skal ha sendt personell inn i buffersonen. Question:  Stéphane, on Western Sahara, the Moroccans are complaining about new incursions in the buffer zone.  Do you have any information on that? Spokesman:  Yes, I do.  With respect to that situation, our colleagues in MINURSO [United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara] have not observed any movement of military elements in the northeast territory.  MINURSO continues to monitor the situation closely.  And I will leave it at that. 

...

20.04.2018

Aprilsnarr? Nei.

Aprilsnarr? Nei.

...

1.04.2018

Marokko øker spenningen før FN-resolusjon

Det slår sjelden feil. Når FN senere i april skal behandle Vest-Sahara-saken, foretar Marokko en ny provokasjon. 1. april sendte Marokkos FN-ambassadør Omar Hilale et brev til presidenten av FNs Sikkerhetsråd der han skriver at marokkanske myndigheter vil anvende seg av «alle tilgjengelige midler» for å for å stanse Polisarios anvendelse av de Polisario-kontrollerte områdene. Her er en engelsk versjon av det fullstendige brevet.  Brevet og påstandene er gjenstand for massiv dekning i marokkanske medier.  Man kunne tro det er en april-spøk, men det er altså ikke det. Hele brevet bygger på en spinnvill påstand om at områdene øst for den marokkanske muren skal være fri for Polisario-aktiviteter som del av våpenhvileavtalen. Det er en vanlig tradisjon at ved å øke spenningen, underslås det faktum at det har vært null framgang i den politiske arbeidet med å komme fram til en løsning som er i tråd med saharawienes rett til selvbestemmelse, en prosess som Marokko ikke ønsker å delta i. Tilsvarende gnisninger har Marokko provosert i 2012 (da Marokko tilbaketrakk tilliten til Christopher Ross), i 2013 (da Marokko drev en kampanje mot USA etter forslaget om inklusjon av menneskerettigheter i MINURSO-mandatet), i 2016 (med en åpen kampanje mot FNs Generalsekretær Ban Ki-Moon) og i 2017 (da Marokko igangsatte byggingsarbeider i det som faktisk er buffersonen ved Guerguerat, noe som nødvendigvis provoserte fram en respons fra Polisario). Påstanden om at de østlige delene av Vest-Sahara ikke kan brukes til Polisario-aktivitet, er gjengitt i internasjonale medier som om at Marokko har protestert mot aktiviteter i «buffersonen» (se f.eks New York Times).  Dette er feil. Bir Lehlu og de andre stedene Marokko trekker fram ligger ikke i buffersonen – en fem kilometer lang sektor som går langs østsiden av muren som Marokko bygget igjennom de okkuperte områdene under krigen.   Flere hendelser ligger bak Marokkos frustrasjoner over området der Polisario tok imot FNs Generalsekretær 5. mars 2016: I mars 2018 avholdt Polisario et møte i Bir Lehlou, og de tok også imot ambassadørene til to stater som anerkjenner republikken. I midten av mars annonserte Polisario-medier at bevegelsen vil flytte enkelte institusjoner til stedet. Plasseringen av sivile eller militære strukturer i den delen av det ikke-selvstyrte territoriet som Polisario administrerer (det Polisario-kontrollerte området er på størrelse med Irland), er overhodet ikke nytt, og ikke i strid med våpenhvileavtalen.

...

20.04.2018

Unik FN-studie anslår antall flyktninger

Befolkningstall er politisk i Vest-Sahara, på begge sider av konflikten. Det har lenge vært uklart hvor mange flyktninger det egentlig bor i flyktningleirene i Algerie. I en årrekke har algeriske myndigheter påstått at det bor 165.000 flyktninger i leirene. Tallet har vært uendret i flere år.  Marokko har imidlertid hevdet at antallet er rundt en firedel av dette. Marokko nekter for øvrig for at det finnes flyktninger overhodet, og refererer til beboerne i leirene som «ifangetatte» (‘séquestrés»).  Nå har imidlertid en ny studie fra UNHCR kommet med noe som virker å være et svært grundig anslag over antall studier. Rapporten plasserer antallet til 173.600. Rapporten heter ‘Sahrawi Refugees in Tindouf, Algeria:  Total In‐Camp Population’ og omtales som en «offisiell» UNHCR-rapport. Støttekomiteen for Vest-Sahara har vært i kontakt med UNHCRs ledelse i flyktningleirene, som bekrefter rapportens ekthet. 

Tallet er totalen for de fem flyktningleirene Awserd, Boujdour, Dakhla, Laayoune, og Smara. UNHCR understreker at det er et konservativt anslag utregnet «strictly for humanitarian assistance purposes.»

Dette er første gang et slikt presist overslag er blitt gjort. Fram mot 2006 var det rundt 158.000 flyktninger som mottok basic støtte fra FN. I 2005 reduserte Verdens Matvareprogram (WFP) omfanget av de som mottar støtte fra 158.000 til 90.000. I 2008 uttrykte WFP at de skulle støtte de mest sårbare 125.000 flyktningene. I 2007 understreket UNHCR og WFP at de skulle “fokusere på de 90,000 mest sårbare» mottakerne. Flere medier og institusjoner har siden sammenblandet det totale antallet flyktninger på den ene siden, og antallet mottakere av bistand. Mange har siden påstått at FN sier det er "90000 flyktninger" (se f.eks. DW (Tyskland) og Independent (Irland)) Også grupper som Human Rights Watch har feiltolket FN-formuleringene. «The World Food Program (WFP) and the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR) currently estimate the total population of the camps to be between 90,000 and 125,000”, skrev HRW i en viktig rapport om menneskerettighetene I Vest-Sahara. Men verken WFP eller UNHCR har altså sagt at det er mellom 90.000 og 125.000 flyktninger i leirene.  Marokkanske myndigheter har feilaktig hevdet at FN har satt det totale antallet flyktninger på 90.000, og “thus questioning again the numbers put forward by the Algeria authorities” (Se sak fra den marokkanske propagandakanalen MAP her, som av en eller annen grunn er blitt reprodusert på Reliefweb).  Den nye folketallsrapporten omtaler anslaget på 90.000 som en «remote sensing» basert på en «unknown methodology». Mantall-estimatet fra 2018 er det grundigste som har blitt laget siden FN gjorde en tilsvarende studie i 2007. På bakgrunn av datasettene som har blitt anvendt – særlig utstedelsen av lokale ID-kort – kan det virke som om Polisario har samarbeidet med høykommissæren i utviklingen rapporten. Polisario har tidligere vært unnvikende i å oppklare antall flyktninger bosatt i leirene, og Polisarios rolle omtales ikke. 

...

24.03.2018

“My role in the process is not that of a referee saying who was right and who was wrong in the past. My mission consists in finding a path to the future, a path that leads to a mutually acceptable solution providing for Western Sahara people's self-determination”

Fredsmegler Köhler, 24. mars 2018, ifølge SPS.

...

21.03.2018

Köhler briefer Sikkerhetsrådet

Sikkerhetsrådet uttrykker full støtte for spesialutsendingens arbeid. Karel van Oosterom fra Nederland, som nå er president av rådet, sa i pressebrief (video) at de har blitt orientert av spesialutsending Köhler etter hans serie møter med partene og nabolandene.  

Kohler møtte også Polisario-diplomat i forkant av høringen. 

...

17.03.2018

Frankrike fortsetter lobbyen

Frankrike bruker Köhler-besøk i Paris til å hamre inn sin agenda: Når Frankrike møter Köhler skal de understreke at Paris vil “reaffirm that the 2007 Moroccan autonomy plan is a serious and credible basis» for å løse konflikten, ifølge franske UDs nettsider. 

Samme formulering ble benyttet av Frankrike ved forrige Köhler-samtale i januar.

Marokko foreslo i 2007 å inkludere Vest-Sahara i Marokko gjennom det de kaller ‘autonomiplanen’. På dette tidspunktet var Marokkos nære venner Nicolas Sarkozy og Hillary Clinton henholdsvis president og utenriksminister, og formuleringen om ‘troverdig og seriøs’, fikk dermed innpass i FNs Sikkerhetsråds resolusjon for første gang. I samtalene som fant sted mellom partene fra 2007 til 2012, ble det klart at Marokko ikke vil godta at de Vest-Saharas folk skal kunne si nei til planen. Løsningsforslaget som Frankrike støtter som ‘troverdig og seriøst’ er altså et marokkansk ultimatum, som ekskluderer muligheten for at selvbestemmelse kan realiseres. Hvorledes det er ‘troverdig’ at folkerettslige og demokratiske prinsipper om selvbestemmelse skal tilsidesettes er uklart.

...

09.03.2018

9. mars møtte FNs spesialutsending Horts Köhler EUs utenrikssjef, Federica Mogherini, i Brussel. I flere samtaler som Støttekomiteen for Vest-Sahara har hatt med EU-parlamentarikere de siste ukene, har det blitt sagt at det forestående møtet ville bli en anledning for unionen å få diskutert med fredsmegleren hvorledes EU kan fortsette sitt fiske uten for de okkuperte områdene i partnerskap med Marokko.

Det har åpenbart ikke vært ønsket fra Köhlers side å bli tatt til inntekt for en slik folkerettstridig praksis, som åpenbart undergraver fredssamtalene. EU har i en årrekke hevdet å fiske i tråd med FNs rettslige vurdering fra 2002, noe FNs tidligere rettsjef sier er feil. 

...

8.03.2018

Ex-FN-topp kritiserer omstridt møte

De siste årene har en kontroversiell organisasjon, Monaco-registrerte Crans Montana Forum, arrangert internasjonale møter i Dakhla i okkuperte Vest-Sahara. Organisasjonen har aldri svart på spørsmål stilt av Vest-Sahara-foreninger. Organisasjonen har sin opprinnelse i Sveits, og det har vekket irritasjon hos mange sveitsere. En tidligere direktør i FNs Høykommissær for Flyktninger, Werner Blatter, skriver i et innlegg 8. mars at plasseringen er en «tabbe» av arrangøren. Blatter ber Crans Montana om å flytte plasseringen av arrangementet til Marokko. Til arrangementet i 2018 har Marokko invitert sine viktigste støttespillere internasjonalt. I årets forum deltok Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy som den største stjernen. Rett etter at han landet i Frankrike etter oppholdet i de okkuperte områdene, ble arrestert i Frankrike for korrupsjon. Sarkozy jobbet som økonomirådgiver for den marokkanske kongen etter at han gikk av som fransk president, og han forsvarte Marokkos posisjoner da Marokko la fram i FN sitt forslag om å inkorporere Vest-Sahara i Marokko i 2007. Han har gjentatte ganger etter at han gikk av forsvart den marokkanske okkupasjonen.

...

20.04.2018

Ungdomspolitikere møter FN i leirene

Sju av de norske ungdomspartiene besøkte denne uken de saharawiske flyktningleirene i Algerie. Politikerne møtte FNs høykommissær for flyktninger, saharawisk sivilsamfunn og ledelse. I tillegg lærte de om Kirkens Nødhjelps humanitære prosjekter og om Norsk Folkehjelps landminerydding.

Høykommissærens kontor forklarte at det totale behovet for 2016 var på 29 millioner dollar. Og at de bare mottok 34 prosent av denne summen. I 2017 var budsjettet på 36 millioner, mens de bare mottok 8,1 – eller 22 prosent av behovet. I 2018 har de et budsjett på 36,3 millioner, og bare hittil har mottatt 0,5 millioner dollar for året. «Hvordan skal man prioritere da?», spurte François Abiyingoma, programansvarlig for UNHCR Algerie til ungdomspolitikerne.

...

20.04.2018

Norske ungdomspolitikere i flyktningleirene i Algerie: F.v. Sondre Hansmark Persen, leder Unge Venstre, Ada Arnstad, leder Senterungdommen, Martine Tønnessen, leder KrFU, Andrea Sjøvoll, leder, SU, Linn-Elise Øhn Mehlen, leder RU, Hedvig Heyerdahl, sentralstyremedlem Unge Høyre, Ingrid Marie Vaag Endrerud, leder av internasjonal ressursgruppe i AUF.

...

6.02.2018

MINURSO-budsjettet ute

FN-sekretariatet legger fram budsjettet for MINURSO for budsjettperioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019. Sekretariatet ber FNs Generalforsamling om en bevilgning på 53,8 millioner dollar. Budsjettdokumentet beskriver også i detalj MINURSOs gjennomførte og planlagte aktiviteter.

...

20.04.2018

Januar. I en rapport fra Høykommissæren for flyktningers ‘Innovation Service’, trekkes de UNHCR-støttete prosjektene i Vest-Sahara fram. Husene er laget av tomflasker.

Januar. I en rapport fra Høykommissæren for flyktningers ‘Innovation Service’, trekkes de UNHCR-støttete prosjektene i Vest-Sahara fram. Husene er laget av tomflasker.

...

26.01.2018

Polisario møter Köhler i Berlin

26. januar. Bare Polisario møtte opp da FNs spesialutsending Horst Köhler inviterte til møter i Berlin, hvor han har kontor og sin stab.   Marokko ønsket å legge møtet til Rabat, men Köhler besluttet å legge Marokko-praten til Lisboa, hvor Marokko stilte 6. mars. Marokkos delegasjon til Lisboa var ledet av Marokkos utenriksminister Nasser Bourita.

...

23.01.2018

Köhler skal møte partene

Kohler vil ha bilaterale samtaler med partene i januar og februar og har sendt invitasjoner til Marokko, Polisario og nabostatene. Se pressebrief (video, FN-TV) fra 6:38.

...

18.01.2018

18. januar. Köhler møter Frankrikes utenriksminister Le Drian. Frankrike uttrykket som vanlig sin støtte til Marokkos tilnærming til konflikten. Paris er Marokkos nærmeste allierte.

18. januar. Köhler møter Frankrikes utenriksminister Le Drian. Frankrike uttrykket som vanlig sin støtte til Marokkos tilnærming til konflikten. Paris er Marokkos nærmeste allierte. 

...

18.01.2018

18. januar. Storbritannias utenriksminister Alistair Burt i samtaler med spesialutsending Kohler. Storbritannia har vært blant medlemslandene i FNs Sikkerhetsråd og EU som har hatt en mer konstruktiv linje i konflikten.

Storbritannias utenriksminister Alistair Burt i samtaler med spesialutsending Kohler. Storbritannia har vært blant medlemslandene i FNs Sikkerhetsråd og EU som har hatt en mer konstruktiv linje i konflikten.

...

13.01.2018

Köhler-framstøt

Rwandas president Paul Kagame tar imot Horst Köhler for samtaler om Vest-Sahara i Kigali. Kagame er påtroppende tar over som AU-sjef 28. januar 2018.

“Dr Horst Köhler and President Kagame discussed a wide range of topics and shared ideas on how the AU can partner with the UN in bringing lasting peace in Western Sahara,” uttrykket Rwandas utenriksminister etter møtet.

...

13.01.2018

Ex-FN-sjef: Marokko uten retten på sin side

FNs tidligere spesialrepresentant i Vest-Sahara, italienske Francesco Bastagli, understreket i en konferanse at Marokko er illegal okkupasjonsmakt i Vest-Sahara.

...

10.01.2018

Strålende rettsvurdering fra EU-domstolen

Generaladvokaten til EU-domstolen har avlevert en strålende rettslig vurdering av EU-Marokkos fiskeriavtale. Med bakgrunn i FN-resolusjoner og folkeretten, redegjør han for Marokkos status som okkupant i territoriet, og at internasjonal humanitærrett må respekteres. 

...

09.01.2018

Guterres sender brev til Polisario

Antonio Guterres har sendt brev til Polisarios leder og sagt at det er viktig at ny spenning ikke gjenoppstår i Guerguerat. Han understreket at bufferområdet mellom partene må respekteres, og anmodet partene om å gå i forhandlinger. Se pressebrief (video) fra 05:10.

...

6.01.2018

Guterres ytrer bekymring for spenning

FNs generalsekretær uttrykker bekymring for fortsatt spenning mellom partene i området rundt Guerguerat, helt sør i Vest-Sahara, mellom den marokkanske muren og grensen til Mauritania.

...

4.01.2018

image

Ny MINURSO-sjef på plass

FNs nye spesialrepresentant i Vest-Sahara, kanadiske Colin Stewart, er på plass. Steward ble utpekt 1. desember 2017 av FNs generalsekretær.

...

16.12.2017

Lederen av FNs matvareprogram, WFP, besøker flyktningleirene i Algerie.

Lederen av FNs matvareprogram, WFP, besøker flyktningleirene i Algerie. 

...

9.12.2017

Støttekomiteen ber om svar fra FN-sekretariatet

Hvorfor tillater Generalforsamlingens fjerdekomite at Marokko sender betalte advokater til å forsvare Marokkos posisjon, under dekke av å være internasjonale «petitioners»? Finnes det regler for hva en «petitioner» i fjerdekomiteen kan være?

I dag er det to år siden Støttekomiteen for Vest-Sahara kontaktet sekretariatet til fjerdekomiteen om det finnes regler for deltakelse som petitioner. Bakgrunnen er at en islandsk advokat, betalt av den marokkanske ambassaden i Oslo, presenterer den marokkanske posisjonen i høringene i FN, men uten å framlegge at han er betalt av Marokko.

Brevet ble sendt 9. desember 2015. Da vi ikke fikk svar, sendte vi nye brev til komiteen 6. mars 2016, 1. oktober 2016, 17. november 2016, 25. desember 2016. Vi fikk heller ikke svar på disse. 

I dag sendte vi et brev på nytt, og påminnet om at det er to år siden vi kontaktet komiteen. 

...

1.12.2017

FNs generalsekretær annonserer ny MINURSO-sjef

Antonio Guterres har plukket en ny spesialrepresentant i Vest-Sahara: canadiske Colin Stewart.

Som utenriksminister av Portugal var Guterres ledende i å få kontroll på volden som utspilte seg på Øst-Timor etter den tidligere portugisiske kolonien fikk sin folkeavstemning om uavhengighet, i tråd med folkeretten. På samme tid tjenestegjorde Stewart i FNs operasjon til Øst-Timor, UNAMET. 

''For the first time, they will have their own democratically elected legislature and a cabinet that reflects the result of their vote,'' Mr. Stewart said. ''Timorese will be taking the reins of power, even though technical independence is still a step away'', uttalte Stewart om folkeavstemningen i den indosiesisk-okkuperte ex-portugisiske kolonien.

Spørsmålet er om Stewart vil få starte i rollen umiddelbart, eller om Marokko vil nekte Stewart innreise inntil han har lovet å ikke røre spørsmålet om menneskerettigheter. Stewart overtar etter hans landskvinne Kim Bolduc, som i 2014 ble nektet å tiltre av Marokko, og dermed nektet å reise til MINURSO-kontoret på nesten et års tid. Løsningen på den floken kom da Bolduc skal ha presisert at hun ikke aktet å ha noe med menneskerettighetene å gjøre på den måten som hennes forgjenger Weisbrod-Weber fra Tyskland hadde gjort. Weisbrod-Weber hadde nemlig invitert en lokal saharawisk aktivist til MINURSOs kontorer for å møte FNs spesialutsending – den gang spesialutsendingen av Marokko fortsatt fikk lov til å reise til territoriet.

Utnevnelsen er å finne i brev fra Generalsekretæren til FNs Sikkerhetsråd, 22. november og 30. november.

...

24.11.2017

Søreide skal utfordre Paris på menneskerettighetene

Utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide skal ta opp menneskerettighetene i Vest-Sahara med Frankrike, Marokkos nære allierte.

"Jeg vil ta opp dette spørsmålet med min franske motpart", uttalte Utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide i et svar til Stortinget 24. november.

Uttalelsen om menneskerettighetene i Vest-Sahara kom som et svar på spørsmål i Spørretimen fra Theodor Barndon Helland (FrP).

Frankrike er Marokkos nærmeste allierte, og har i en årrekke arbeidet for å forhindre at FNs fredsbevarende operasjon i Vest-Sahara, MINURSO, skal få rapportere på menneskerettighetssituasjonen i territoret.

"Spørsmålet om inkludering av menneskerettighetsrapportering i MINURSOs mandat vil fortsette å være en del av vår dialog med franske myndigheter. (...) Det er naturlig at vårt prinsipielle synspunkt om at alle FN-operasjoner skal ha et mandat til å rapportere på menneskerettighetssituasjonen tas opp med franske myndigheter", svarte Søreide.

Den nye utenriksministeren vil dermed følge opp slike samtaler som tidligere er blitt ført av Brende.

Frankrike spiller en ledende rolle i å undergrave det saharawiske folkets rett til selvbestemmelse i EU og FNs Sikkerhetsråd. Forslag om at grunnleggende menneskerettigheter skal rapporteres av MINURSO er tidligere foreslått av USA og Storbritannia, men Frankrike motsetter seg dette.

Vest-Sahara scorer lavest i verden på internasjonale rangeringer over politiske rettigheter.

...

9.12.2017

Polisario-uttalelse om Sikkerhetsrådskonsultasjoner

POLISARIO URGES SECURITY COUNCIL TO STAY ON TRACK TO RESOLVE THE DECOLONIZATION CONFLICT OF WESTERN SAHARA

FOR IMMEDIATE RELEASE

NEW YORK, 21 November 2017 – Ahead of the UN Security Council’s 22 November meeting on Western Sahara, the Frente POLISARIO reiterates its support to the mission of the Personal Envoy of the Secretary-General for Western Sahara, Mr. Horst Köhler, and urges Council members to provide necessary contributions to the relaunch of the UN peace process.

The Frente POLISARIO expects the Security Council to uphold its responsibility towards the people of Western Sahara and to ensure full respect to their inalienable right to self-determination and independence. The Council has the duty to guarantee that its own resolutions are respected and fully implemented. In this regard, UNSC Resolution 2351(2017) has requested the Personal Envoy to provide an update on progress towards a lasting and just solution to the conflict of Western Sahara, as a question of decolonization, within six months of his appointment. This update – to be held next February – should comprise a concrete framework for the path forward that would culminate in urgent time-bound, face-to-face negotiations between the Frente POLISARIO and Morocco.

In the interim, it is more than necessary that the Council addresses ongoing issues in order to create more favorable conditions for the new negotiating process. Morocco continues to reject the return to Western Sahara of the AU observers that were illegally expelled by Morocco in March 2016.   There has still been no ‘technical mission’ to the Guerguerat region of Western Sahara to examine the very serious problems created by Morocco’s unilateral violation of the terms of the ceasefire, as called for in UNSC Resolution 2351 (2017).

Likewise, Morocco’s ongoing, widespread human rights abuses and plunder of natural resources in the occupied Territory of Western Sahara suggest a culture of impunity that is not conducive to a constructive and lasting peace process.

The POLISARIO welcomes increased regional engagement on these issues in the form of greater AU-UN cooperation on Western Sahara.

“With a new Personal Envoy in place and a clear Security Council mandate the peace process should be resumed bearing in mind that the respect of the right of self-determination of the people of Western Sahara must be the principal guidance for any credible efforts by the United Nations aimed at ensuring a lasting and just solution to the conflict of Western Sahara, the last African colony on the agenda of the United Nations. For the Frente POLISARIO, the right of self-determination of the people of our country is inalienable and, therefore, not negotiable”, said Ahmed Boukhari, the Frente POLISARIO’s Representative to the UN.

...

9.12.2017

Ble Sikkerhetsrådet briefet om hvorfor spesialutsending Kohler ikke besøkte FNs operasjon for en folkeavstemning (MINURSO) på reisen til Vest-Sahara? Hør spørsmål og svar fra 02:55.

...

22.12.2017

Konsultasjoner i Sikkerhetsrådet

FNs Sikkerhetråd holder konsultasjoner om MINURSO. Det er første Vest-Sahara-møte siden 28 april i år, da resolusjon 2351 ble vedtatt. I konsultasjonene deltok både den nye spesialutsendingen Horst Köhler og spesialrepresentanten Kim Bolduc. Konsultasjonene gjaldt framdrift siste seks måneder. Sikkerhetsrådet hadde i april appellert til en ny giv i de politiske forhandlingene, som Marokko siden 2012 har nektet å delta i.

Resolusjon 2351 ba FNs Generalsekretær om å briefe Sikkerhetsrådet minst to ganger i året, og det er dette som nå skjer for første gang siden april.

...

22.11.2017

MINURSO starter nyhetsbrev

FN-operasjonen i Vest-Sahara starter et eget nyhetsbrev. Første utgave kom 22. november, kort etter at de fikk nye nettsider. Det er litt uklart om nyhetsbrevet er ment for et internt publikum i MINURSO-operasjonen, eller om det er for eksterne. Nyhetsbrevet inneholder blant annet et intervju med den kinesiske force commander general-major Wang Ziaojun.

En liten kommentar i første utgave er verdt å merke seg: «there will be delays in the recruitment of staff in order to meet the larger vacancy rate the mission is required to maintain”. Det er uklart om denne beordrete underbemanningen skyldes Marokkos unilaterale utvisninger av FN-personell (som Sikkerhetsrådet unnlot å protestere mot i 2016 og 2017), eller om det også er budsjettmessige krav. Nyhetsbrevet noterer også at MINURSOs behov for et tredje helikopter ikke kan møtes.

...

21.11.2017

Kohler besøkte ikke MINURSO

21. november. Kommer FNs spesialutsending til Vest-Sahara lov av Marokko til å dra til Vest-Sahara? Talsmannen for FNs generalsekretær sa i pressekonferanse i New York at Kohler ikke dro til MINURSOs hovedkvarter i Vest-Sahara under besøket i oktober. Vil han få lov i framtiden? 

...

22.11.2017

Sikkerhetsrådets president møter pressen etter Vest-Sahara-møtet, 22. nov.

 

Sikkerhetsrådets president møter pressen etter Vest-Sahara-møtet, 22. nov.

...

20.11.2017

20 november, Bolduc har forlatt MINURSO-skuta og er klar for MONUSCO. Her møter hun Guterres ved tiltredelsen.

Bolduc har forlatt MINURSO-skuta og er klar for MONUSCO. Her møter hun Guterres ved tiltredelsen.

...

17.11.2017

Brasilianske MINURSO-tropper

Liten reportasje om brasilianske bidrag til FN-operasjonen i Vest-Sahara.

...

14.11.2017

MINURSO avholder militærparade for Kim Bolduc

14. november, Avtroppende spesialrepresentant i Vest-Sahara, kanadiske Kim Bolduc, ble hyllet med en parade av MINURSO-troppen i forbindelse med at hun fratrådte. 

Hun var endelig ferdig i stillingen 22. november.

...

13.11.2017

Marokko stemmer imot avkoloniseringsresolusjon, Norge avsto

13. nov. Den årlige resolusjonen i FNs avkoloniseringskomité ble vedtatt med 128 for, 7 imot og 40 avholdende. De 7 som stemte imot var: Australia, Côte d’Ivoire, Gabon, Israel, Marokko, Storbritannia og USA.

Som vanlig er trenden i all hovedsak: De som stemte for resolusjonen er stort sett alle tidligere kolonier. De som stemte mot er hovedsakelig nåværende administrasjonsmakter over ikke-selvstyrte områder. De som stemte avholdende er stater som er ingen av delene, men som hevder å forsvare folkeretten.

Resolusjonen bærer navnet  “Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples by the specialized agencies and the international institutions associated with the United Nations”. 

...

13.11.2017

Marokko og Spania stemmer for FN-resolusjon om kolonier

Både den egentlig kolonimakten av Vest-Sahara, Spania, og den faktiske okkupanten, Marokko, stemmer på ny (og paradoksalt nok) FOR den årlige resolusjonen «Economic and other activities which affect the interests of the peoples of the Non-Self-Governing Territories». Vest-Sahara er et ikke-selvstyrt territorium formelt under Spania. Spanske og marokkanske interesser har siden Madridavtalene i 1975 samarbeidet om plyndringen av territoriet.

...

12.11.2017

Bolduc på besøk i flyktningleirene

Ti dager etter at det framkom Bolduc har fått en ny jobb i Kongo, hadde hun møter med Polisario-ledelsen i flyktningleirene. 

...

10.11.2017

Marokko skeptisk til Stewart-utnevnelse

Det går rykter om at Antonio Guterres vil utnevne kanadiske Colin Stewart som ny spesialrepresentant i Vest-Sahara. «For the moment, Morocco has voiced its concerns regarding the candidate proposed by Antonio Guterres,» uttaler en kilde til marokkanske medier.

...

7.11.2017

Marokko avviser uavhengighet

Den marokkanske kongen uttaler at “no settlement of the Sahara affair is possible outside the framework of the full sovereignty of Morocco over its Sahara”. 

Dette sier han på årsdagen for den ulovlige okkupasjonen av territoriet. Det ligger i sakens natur at en selvbestemmelsesprosess inkluderer retten til uavhengighet. Alle kolonier i historien har fått denne muligheten. At retten innebefatter retten til uavhengighet ble også slått fast av ICJ om Kosovo i 2010. Marokko har tidligere sluttet seg til en avtale om folkeavstemning om uavhengighet, men avviser nå dette etter at FN hadde identifisert de stemmeberettigete.

...

9.12.2017

Kohler ansetter

November. Det har lenge vært spørsmål om hvem spesialutsending Kohler skulle ansette til staben sin. Her er en av jobbannonsene.

...

1.11.2017

Bolduc i ny jobb?

Kim Bolduc har plutselig dukket opp med en toppstilling i FNs operasjon i Kongo, MONUSCO. Bolduc har vært spesialrepresentant i Vest-Sahara siden 2014, men det har ikke vært snakk om hittil at hun skal fratre.

...

1.11.2017

Marokko og Algerie krangler i tredjekomiteen

Algerie og Marokko kritiserer hverandre for ikke å respektere selv-bestemmelsesretten i tredjekomiteen. Marokko sier Algerie ikke bryr seg om kabylenes rettigheter i Algerie, og hevder at Vest-Sahara gjelder «Marokkos territorielle integritet». 

...

9.12.2017

MINURSO med ny nettside

November. FN-operasjonen for en folkeavstemning i Vest-Sahara (MINURSO) har fått ny og fin nettside. Sjekk den ut her: https://minurso.unmissions.org/

...

27.10.2017

MR-Høykommissæren utelot Vest-Sahara

FNs Høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Raad Al Hussein, glemte visst å nevne Marokkos forpliktelser til å respektere menneskerettighetene i Vest-Sahara, i et brev han sendte til den marokkanske regjeringen som oppfølging av vårsesjonens UPR-høring av Marokko. 

“I am writing to  up on a number of areas raised in two reports that my Office prepared for the review the compilation and the summary of stakeholders's submissions - which I consider in need or particular attention over the next four and a half years until the next cycle of the UPR. [...] The areas cover a range of issues and are set out in the annex to this letter”, skrev han.

En kjapp opptelling på nettsidene til UPR-Info viser at det i forkant av Marokkos UPR-høringen hadde blitt levert 14 slike submissions om menneskerettighetsbrudd mot saharawier og i Vest-Sahara. 13 submissions omhandlet ikke saharawier/Vest-Sahara. 6 submissions omhandlet delvis Vest-Sahara.

Hvorfor alle referanser til menneskerettighetsbrudd begått overfor saharawier er utelatt, vites ikke.

...

23.10.2017

Sverige kommenterer sin rolle i Sikkerhetsrådet

Sveriges utenriksminister sier at Sverige arbeider for Vest-Sahara i FNs Sikkerhetsråd. Sverige sitter i Sikkerhetsrådet i 2017-2018.

...

17.10.2017

Kohler på besøk til regionen

FNs nye spesialutsending til Vest-Sahara, Kohler, er på besøksturne til regionen. 18. oktober var han i flyktningleirene i Algerie og møtte ledelsen av Polisario og på besøk ute i Awsserd-leiren

Han tok også turen innom Alger, Mauritania og Marokko. I Rabat hadde han møter med den marokkanske kongen og statsministeren

...

16.10.2017

Spania og Marokko stemte FOR viktig resolusjon

Den årlige resolusjonen «Information from Non-Self-Governing Territories transmitted under Article 73 e of the Charter of the United Nations” ble vedtatt i FNs fjerdekomité.

Paradoksalt nok stemte både Marokko og Spania for resolusjonen.

Vest-Sahara er opprinnelig et spansk såkalt ‘ikke-selvstyrt område’, med Spania som administrasjonsmakt. Spania frasa seg dette koloniansvaret i 1975, i strid med FNs prinsipper, folkeretten og saharawienes ønsker. Spania har siden dette ikke rapportert om statusen til folket fra Vest-Sahara under artikkel 73 i FN-pakten. Spanske domstoler har konkludert at Spania fremdeles er administrasjonsmakt. Marokko, på sin side, avviser også at de er administrasjonsmakten, og avviser at Vest-Sahara kan behandles som et ikke-selvstyrt territorium.  Ingen stater rapporterer dermed på situasjonen til fra Vest-Sahara. Og paradokset blir komplett når Spania og Marokko stemmer for resolusjonen som pålegger Spania å gjøre dette. 

...

15.10.2017

Oppdatering om landmineryddingen

United Nations Mine Action Service (UNMAS) har lagt ut oppdatert informasjon om landmineryddingen de foretar i de frigjorte, østlige, områdene av Vest-Sahara. Ryddingen foretas i samarbeid med MINURSO. 

...

10.10.2017

Stemmeforklaring fra EU

EU avgir en forklaring på hvordan de stemmer i FNs generalforsamlings fjerdekomite.

...

9.10.2017

Marokkanske medier refererer til pro-marokkanske uttalelser

Marokkanske medier refererte flittig fra marokkanske og pro-marokkanske talere som deltok i Generalforsamlingens avkoloniseringskomité.

“The true history of the process of decolonization in Morocco explains amply that the recovery of the Sahara by Morocco is only a natural completion of its territorial integrity,” uttalte en person som hevdes å være en forsker. 

Støttekomiteen har de siste to årene sendt brev til sekretariatet til avkoloniseringskomiteen om hva reglene er for å tillate talere å snakke i komiteen. En islandsk advokat har innrømmet å være hyret inn av den marokkanske ambassaden i Oslo for å avlevere taler for Marokko i FN. Sekretariatet har ikke svart Støttekomiteens henvendelser.

...

8.10.2017

Store feilsiteringer fra fjerdekomiteen

Det årlige teateret med såkalte ‘petitioners’ som taler for generalforsamlingens fjerdekomité tar stadig nye krumspring. Enkelte av talerne fra sivilsamfunn fikk tillagt resymeer av sine innledninger som overhodet ikke reflekterte det de sa. 

En av de var lederen av Støttekomiteen for Vest-Saharas amerikanske søsterforening, Suzanne Scholte. 

Presidenten av fjerdekomiteen skal ha beklaget feilreferatene. 

Se referater fra fjerdekomiteen her, og her og her

...

5.10.2017

Saharawier taler i avkoloniseringskomiteen

FNs generalforsamlings fjerdekomite er samlet, og hører i dag på talere fra sivilsamfunn. Se videoer herher

...

26.09.2017

HRW ber Marokko innfri UPR-anbefalinger

«We urge the Government to comply with the recommendations it has accepted, including one that Morocco accepted during the second cycle of the Universal Periodic Review but has yet to implement“, skriver Human Rights Watch i en pressemelding 21. september.  

...

21.09.2017

21. sept 2017: Verdens Fredsdag markeres internasjonalt. Fredsdagen er etablert av FNs generalforsamling. I Vest-Sahara ble den markert ved at marokkansk politi slo ned på fredelige demonstranter.
Blant dem var Sultana Khaya som har vært i Norge på...

Verdens Fredsdag markeres internasjonalt. Fredsdagen er etablert av FNs generalforsamling. I Vest-Sahara ble den markert ved at marokkansk politi slo ned på fredelige demonstranter. Blant dem var Sultana Khaya som har vært i Norge på konferanse med ungdomspartiene, og som blir banket opp jevnlig, for eksempel i 2011, 2013, 2016. I 2007 fikk hun slått ut øyet, og hun bruker glassøye.

...

21.09.2017

Norsk, tidligere MR-topp i FN, bekymret for dom mot saharawier

Professor Mads Andenæs, tidligere leder av Menneskerettighetsrådets arbeidsgruppe på vilkårlig fengsling, er dypt bekymret for dommene mot aktivister fra Vest-Sahara i en marokkansk domstol. Det skriver han i forordet til en observasjonsrapport utgitt av Tone Sørfonn Moe. Moe deltok som observatør på rettsprosessen mot 24 saharawiske menn fra desember 2016 til juli 2017. Under siste etappe av observasjonen i Rabat deltok også professor Andenæs. Last ned rapporten, inkludert professor Andenæs’ forord.

...

26.09.2017

Marokko bryter opp saharawisk fangegruppe før FN-besøk

22. til 28. oktober 2017 skal torturkomiteen til Marokko, melder Menneskerettighetsrådets nettsider. Fire uker før, 16. september, har Marokko nå splittet opp den såkalte Gdeim Izik-gruppen til ulike fengsler rundt i Marokko. Gruppen av saharawiske fanger ble i 2017 dømt på bakgrunn av innrømmelser signert under tortur i 2010. Menneskerettighetsrådets tortorkomité har uttalt seg svært tydelig på en av disse fangene tidligere.

Hit er fangene nå spredd: 

image

...

15.09.2017

Marokkos UPR-rapport skal nå vedtas

I Menneskerettighetsrådets sesjon 11-29 september skal Marokkos UPR-gjennomgang vedtas i plenary, mest sannsynlig skjer det 21. september. Dette skjer under punkt 6 i MR-rådets agenda.

Gjennomgangen varer normalt i en time, og er normalt tredelt. Første del, vil Marokko svare på spørsmål, temaer og anbefalinger som ikke var behandlet grundig nok ved gjennomgangen i mai, dernest vil andre medlemsstater uttrykke sine meninger om utfallet av gjennomgangen, og til slutt vil sivilsamfunn og den nasjonale menneskerettighetsinstitusjonen kunne komme med generelle kommentarer.

...

15.09.2017

Polisario møter Kohler for første gang

Ifølge algeriske medier har Polisario hatt sit første møte med den nye spesialutsendingen, Horst Kohler. Møtet skal ha skjedd med Polisarios FN-representant, Ahmed Boukhari.

...

15.09.2017

Marokkanske troppeforflytninger i sør

Medier rapporterer at Marokko skal ha samlet større tropper i sørlige Vest-Sahara, mot Guerguerat. Marokko brøt den militære våpenhvilen i fjor ved å sende personell inn i deler av territoriet som de hittil ikke har holdt under okkupasjon.

...

12.09.2017

Støttekomiteen deltar i panel i Menneskerettighetsrådet

Namibias ambassadør til Genève inviterte Støttekomiteens daglige leder til å delta i en side-event til FNs Menneskerettighetsråd 12. september. Panelet diskuterte hvordan den årlige Generalforsamlingsresolusjonen “Economic and other activities which affect the interests of the peoples of the Non-Self-Governing Territories” oppfylles I Vest-Sahara.

I panelet sammen med Støttekomiteen satt ambassadørene til Namibia, Sør-Afrika og Øst-Timor, samt en advokat og to saharawiske representanter. Både Namibia og Øst-Timor var tidligere ikke-selvstyrte territorier under okkupasjon av stater som ikke var regnet av FN som kolonimakter over territoriet.

...

26.09.2017

Sjekk bruduljen på TICAD-møtet....

...

24.08.2017

Marokko saboterer TICAD-møte

Det bryter ut fullt kaos idet Marokko nekter Vest-Saharas representanter å delta på TICAD-konferansen i Mosambik. TICAD (Tokyo International Conference on African Development) er en konferanse som kapanske myndigheter arrangerer. Formålet er å skape dialog mellom afrikanske ledere og dets partnere internasjonalt. Men det ble alt annet enn dialog som skapte overskriftene. Japan og AU hadde i forkant blitt enige om at alle AUs medlemsstater skulle få være med. Det inkluderer Vest-Sahara. Men delegasjonen fra Marokko ville det annerledes, tok rollen som dørvakt, og kastet ut Vest-Sahara-representantene. Vertskapet Mosambik fordømte Marokkos “deplorable behavior of its delegation, which reveals a shocking lack of composure and respect for the high office of His Excellency the President of the Republic, for the nature of TICAD, as well as well as for other participants, distinguished representatives of sovereign States, international organizations and development partners”.

Det brøt ut i slagsmål og konferansen ble tre timer forsinket. Diplomatene fra Vest-Sahara ble plassert blant det mosambikiske vertskap.

@

...

17.08.2017

Guterres rapporterer til Generalforsamlingen

FNs generalsekretær Antonio Guterres, oppsummerer utviklingen i Vest-Sahara forut for FNs 72. Generalforsamling. Generalforsamlingen er ansvarlig for avkoloniseringssaker. 

...

16.08.2017

Köhler formelt innsatt som ny FN-spesialutsending

Tysklands tidligere president Horst Köhler endelig nå formelt utnevnt av FNs Generalsekretær som FNs nye spesialutsending. Köhler overtar etter Christopher Ross som frasa seg rollen tidligere i år. Köhler er den fjerde spesialutsendingen, etter James Baker, Peter van Walsum og Christopher Ross. Sistnevnte forsøkte i åtte år å få fortgang i prosessen, men ble konstant motarbeidet av Marokko og dets allierte i Paris. Hans tiltreden skjer etter flere måneders utsettelser. Inner City Press skriver det skyldes at Köhler ønsket å ansette sin egen stab.

...

9.08.2017

USA fyller litt av bistandshullet

En liten del av underskuddet i Verdens Matvareprograms budsjetter for de saharawiske flyktningene er fylt ved at USA har donert en million dollar. «Our friends at the World Food Programme (WFP) today welcomed a $1 million contribution from the United States to support vulnerable refugees from Western Sahara in Algeria.  WFP will use the funds to provide staple food items as part of monthly food rations for thousands of refugee families. For more than 40 years, Sahrawi refugees have been living under extremely harsh conditions in the Sahara Desert in south-western Algeria.  Hosted in five camps near Tindouf, refugees depend entirely on WFP as their primary source of food, as employment opportunities are limited.»

USA importerer fosfat fra de okkuperte områdene for flere tiltalls millioner dollar årlig, fosfat som tilhører de samme flyktningene. Inntektene går til den marokkanske stat. 

...

3.08.2017

UNHCR åpner telt-anbud

FNs Høykommissær for flyktninger inviterer til en anbudsrunde for å levere telt til flyktningleirene i Algerie. Anbudet inkluderer teltduker og påler. Frist for innsending av anbudstilbud er utgangen av august. 

...

13.07.2017

Marokkos UPR-referat ute

FNs Menneskerettighetsråd har publisert sitt referat fra behandlingen av Marokko i UPR-sesjonen 2. mai 2017. Se referatet på FNs nettsider (eller her).

...

29.06.2017

Femtekomiteen rapporterer om MINURSOs økonomi

FNs Generalforsamlings femtekomité anbefaler høstens generalforsamling å vedta en resolusjon om den årlige finansieringen av MINURSO. Femtekomiteen er Generalforsamlingens komité for budsjett- og administrasjonssaker. Resolusjonsteksten hadde blitt vedtatt i femtekomiteen uten avstemning. Resolusjonen appellerer stater til å gi finansielle bidrag til operasjonen.

Det totale budsjettet, på 52,5 millioner dollar, ble vedtatt 30. juni 2017, og dekker perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018.

...

21.06.2017

NGOer ber om støtte til saharawiene

en debatt i FNs Menneskerettighetsråd om teknisk assistanse til stater for menneskerettighetspolicy, ber de to organisasjonene Liberation og International Fellowship of Reconciliation om støtte til saharawiske grupper i de okkuperte områdene.

...

26.09.2017

Sørafrikansk domstol konkluderer i saharawisk favør

Med bruk av FN-resolusjoner og EU-domstolens dom i 2016, har en sørafrikansk domstol konkludert med at lasten om bord i en fosfattransport fra Vest-Sahara ikke er marokkansk, men tilhører Vest-Saharas folk.

...

14.06.2017

Menneskerettighetsaktivist om næringsliv i Vest-Sahara

Hassana Aalia, som er dømt til livstid av en marokkansk domstol, appellerer Menneskerettighetsrådet om å ta grep for å forhindre utenlandsk næringsliv i de okkuperte områdene. Innlegget ble gitt i Menneskerettighetsrådets 35. sesjon.

...

13.06.2017

Flaskehuset får pengestøtte!
13. juni 2017: FNs høykommissær for flyktninger har åpnet en “Innovation Fund” – og et av de første prosjektene som får støtte er de saharawiske flyktningenes plastflaskehusbyggingsprosjekt.

Flaskehuset får pengestøtte! 
FNs høykommissær for flyktninger har åpnet en “Innovation Fund” – og et av de første prosjektene som får støtte er de saharawiske flyktningenes plastflaskehusbyggingsprosjekt.

...

12.06.2017

Spesialkomiteen for avkolonisering avviser ‘petitioners’

FNs ‘spesialkomite for avkolonisering’ nedstemte å få appellanter til å snakke for komiteen. Komiteen, som består av 24 stater, har som mandat å utelukkende følge avkoloniseringssaker i tråd med FNs avkoloniseringsresolusjon 1514 fra 1960. Vest-Sahara er dermed et viktig tema på spesialkomiteens bord. Marokko har forsøkt å få innpass for appellanter som forsvarer Marokkos sak. Dette ble nedstemt i komiteen 12. juni. Norge hadde tidligere plass i komiteen, av og på, fram til 1991.

...

7.06.2017

Øst-Timor ber MR-rådet om økt innsats

Den tidligere okkuperte portugiske ex-kolonien Øst-Timor, som har nære historiske bånd til Vest-Sahara, minner om de utstrakte bruddene på menneskerettighetene og plyndringen av naturressurser I Vest-Sahara. Landet appellerer FNs høykommissær for menneskerettigheter om å sende en fact-finding mission til Vest-Sahara og å inkludere Vest-Sahara i rådets rapporter.

...

2.06.2017

Guterres bekymret over manglende bistand

FNs Generalsekretær appellerer om mer bistand til de saharawiske flyktningene i Algerie. “Verdens Matvareprogram (WFP) mangler 7,9 millioner USD for å fortsette sitt livsviktige matbistand de neste seks månedene”, skriver Guterres i en pressemelding. Ifølge FN har WFP måttet kuttet matrasjonene til flyktningene med 20% og stoppe distribusjon av ernæringstilskudd til gravide, ammende og barn.  

...

25.05.2017

Marokko beskriver AU-inntreden overfor FN

Marokkos ambassadør til FN, Omar Hilale, sender brev til FNs generalsekretær. I brevet begrunner Marokko hvorfor de ble medlem av den Afrikanske Union. Marokko hevder de "returnerer" til unionen, selv om de aldri har vært medlem av den tidligere. Landet meldte seg ut av AUs forgjenger OAU idet Vest-Sahara ble opptatt som medlem. Samtidig insisterer de på at AU ikke må ha noen rolle i FN-samtalene – som Marokko siden 2012 altså har nektet å ta del i.

...

17.05.2017

Polisario snakker i avkoloniseringskomité

Polisarios representant til FN, Ahmed Boukhari ber om at retten til selvbestemmelse for det ikke-selvstyrte territoriet må respekteres, og at Marokko ikke regnes som administrasjonsmakt over territoriet. Debatten fant sted i FNs spesialkomité for avkoloniseringssaker, 17. mai.

...

16.05.2017

UN Global Compact dropper Støttekomite-prosess

For femte gang har FN-institusjonen Global Compact droppet en prosess som de har igangsatt mellom et selskap og Støttekomiteen for Vest-Saharas internasjonale partner Western Sahara Resource Watch (WSRW). Vår intensjon med dialogene har vært å få selskapene til å svare på spørsmål om samfunnsansvar. Global Compact er en institusjon som skal hjelpe selskaper å bli bedre i samfunnsansvar, og en forutsetning for selskapene å være med er at de besvarer henvendelser fra sivilsamfunn.

Men Global Compact har for vane å droppe dialogprosessene. Det er flere fellestrekk mellom initiativets gjentatte bråstanser: Global Compact dropper det uten å konsultere WSRW, de annonserer at de avslutter prosessene etter at beslutningen er tatt, og de gjør det etter å ha vært i dialog med de involverte selskapene.

16. mai 2017 annonserte de at de hadde droppet dialogprosessen vår med det fransk-britisk-marokkanske selskapet Vigeo Eiris som sertifiserer energiprosjekter i de okkuperte områdene, og som forsvarer den marokkanske okkupasjonen. Global Compact nekter dessuten å svare på brev fra WSRW om hvorfor de har gjort dette, hvem i Global Compact som foretar slike beslutninger og prosedyrene ved slike beslutninger. I styret i Global Compact sitter en direktør for Vigeo Eiris.

FNs Generalsekretærs talsmann kommenterte på beslutningen uten å gå inn i detaljene.

...

16.05.2017

Guterres åpner avkoloniseringsmøte

“Upholding the principles enshrined in the Charter of the United Nations, the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples and all relevant resolutions is our collective responsibility.”  Reaffirming his commitment to the decolonization agenda, he emphasized:  “Cooperation is essential to bring about the effective and complete implementation of the Declaration as we approach the end of the third Decade for the Eradication of Colonialism”, sier FNs Generalsekretær Guterres i spesialkomiteen for avkoloniseringssaker.  Marokko prøver å få sneket inn i komitehøringen representanter valgt inn ved marokkanske valg i de okkuperte områdene, som om de skulle representere Vest-Saharas folk.

...

10.05.2017

FNs høykommissær for flyktninger publiserer video av en saharawisk flyktning som lager hus av tomflasker.

...

2.05.2017

Marokko får Vest-Sahara-kritikk i FN

Marokko var gjennom sin tredje runde i FNs Menneskerettighetsråds UPR-gjennomgang. 12 stater, deriblant Norge, Sverige og Island, kom med anbefalinger om Vest-Sahara. Forrige gang de var evaluert i rådet var I 2012. Se video fra høringen

Akkurat som i 2012, anbefalte Norge at Marokko burde sørge for å følge internasjonale standarder for å tillate registreringen av sivilsamfunnsorganisasjoner, inkludert organisasjoner som forsvarer saharawienes rett til selvbestemmelse. Les Norges uttalelse her.

Støttekomiteen for Vest-Sahara har gjennom vår internasjonale platform WSRW skrevet en rapport om de sosio-økonomiske forholdene i territoriet. Les rapporten her.

...

1.05.2017

Hvorfor gjemmer FNs infoavdeling Polisario-briefingen?

Tre aktører ga pressebrief umiddelbart etter Sikkerhetsrådets møte 28. april: Marokko, Polisario og Algerie. Men tre dager senere var fortsatt bare Marokkos og Algeries briefings publisert på FNs web-TV. Se screenshot av FNs informasjonsavdelings videomeny her

Publiseringen gjøres av UN Department of Public Information (DPI). Samme utelatelse skjedde etter møtet i 2016. Polisarios pressebrief har tidligere blitt publisert, men fra 2016 har de altså forsøkt å fjerne den ene parten i konflikten fra web-TV-menyen. Akkurat som i 2016, fikk FNs informasjonstjeneste kritikk for nettopp dette. Og som i 2016, ble løsningen etter kritikken å legge Polisarios brief INNE I fortsettelsen av klippet fra Algerie, som altså ikke er en av de to partene i konflikten. Den saharawiske representanten Boukhari starter 06:21 inn i Algeries klipp. Det er ingen informasjon i tilknytning til filen om at den inneholder Polisarios uttalelse. Resultatet av dobbeltpostingen er det senere i 2017 tilgjengelig både et klipp av Algeries ambassadør snakkende alene, og et annet klipp der han gir samme presentasjon, men der Polisarios representant følger etter.

Hvem i FNs informasjonsavdeling som har fatter beslutningen om ikke publisere briefen fra den ene parten i konflikten, og for deretter å gjemme den inne i Algeries TV-klipp for andre år på rad er ukjent. DPI er samme institusjon som har prøvd å sperre ut fra FN-bygningen nyhetstjenesten Inner City Press, som jevnlig rapporterer på konflikten. Se Inner City Press spørre generalsekretærens talsmann om sensuren av Polisarios briefings etter Sikkerhetsrådsmøtet. 

...

28.04.2017

Marokko uttrykker tilfredshet med Sikkerhetsresolusjonen

Marokkos FN-ambassadør Omar Hilale sier at Marokko er tilfreds med Sikkerhetsrådets insistering på at Algeries rolle, Marokkos arbeid med menneskerettighetene og registreringen av befolkningen i flyktningleirene i Algerie. Ambassadøren bruker verken ordene «flyktninger» eller «Vest-Sahara» i sin innledning, og henviser til det «marokkanske Sahara».

...

28.04.2017

Polisario ønsker resolusjonen velkommen

Polisarios representant til FN, Ahmed Boukhari snakket med pressekorpset i FN kort tid etter Sikkerhetsrådet vedtok resolusjonen.

Boukhari minnet om mangelen på marokkansk respons på å følge opp Sikkerhetsrådets resolusjon fra 2016, og forverringen av situasjonen i Vest-Saharas gjennom Marokkos brudd på våpenhvilen ved Guerguerat. Representanten annonserer at Polisario hadde trukket ut tropper fra Guerguerat og Polisarios fulle samarbeidsvilje om å gjennomføre den allerede inngåtte fredsavtalen med Marokko. «Vi ønsker resolusjonen velkommen», sa Boukhari.

...

28.04.2017

Marokko benekter Polisarios retrett

Marokko skriver i et brev til FNs generalsekretær at er i uenig i at Polisario skal ha trukket seg tilbake fra Guerguerat.

...

28.04.2017

Sikkerhetsrådet fornyer MINURSO-mandatet

FNs Sikkerhetsråd vedtar enstemmig en resolusjon som fornyer mandat til FN-operasjonen i Vest-Sahara, MINURSO, i ytterligere 12 måneder. Operasjonen ble sendt til territoriet i 1991 for å gjennomføre folkeavstemning i Vest-Sahara.

Hele resolusjonen og referater fra 13 av de 15 medlemmene av sikkerhetsrådet kan leses her. Her er et lekket utkast til resolusjon, datert 26. april, og samme utkast reformattert, 28. april. 

...

08.04.2017

God analyse av arbeidet opp mot SR-resolusjonen

Som vanlig briljerer nettstedet Watsinblue med en analyse om innspurten fram mot resolusjonen i Sikkerhetsrådet. Analysen tar for seg statenes posisjoner knyttet til formuleringene rundt Guerguerat-krisen, stillstanden i den politiske prosessen, kravet om full retur av MINURSO-personell som Marokko har utvist. Analysen omtaler blant annet hvilke stater i Sikkerhetsrådet som stilte seg bak ulike argumenter i forhandlingene om teksten.

...

08.04.2017

Guterres happy med Polisario-tilbaketrekking

FNs generalsekretær uttrykker tilfredshet med at nå også Polisario har trukket sine tropper ut av Guerguerat-området.

...

28.04.2017

Utkast til SR-resolusjon lekket

Et utkast til Sikkerhetsrådsresolusjon om Vest-Sahara er lekket på nett.

...

19.04.2017

Amnesty ber om menneskerettigheter for FN i Vest-Sahara

Amnesty International krever i en uttalelse at FN-operasjonen i Vest-Sahara må få mulighet til å rapportere på overgrepene i territoriet. 

““Instead of hampering MINURSO’s work, the Moroccan authorities should be fully cooperating with the mission to ensure they are able to carry out their duties at full capacity. And the Security Council should expand MINURSO’s mandate to include human rights monitoring and reporting. A failure to do that is only likely to fuel further violations and continued impunity,” uttalte Heba Morayef, Nord-Afrika-research-direktør i Amnesty International.

...

18.04.2017

Guterres’ rapportutkast lekket – eh…glemte han dommen?

Et utkast til den årlige rapporten fra FNs generalsekretær er lekket. Den er datert 10. april 2017, har status som «advance copy», og er den første skrevet av portugisiske Guterres ved roret.

FNs forrige generalsekretær skal tidligere ha konsultert Marokko og Frankrike under skrivingen av sine årlige rapporter. Nå skal dette ikke ha skjedd. Det var dermed stor interesse rundt hvordan rapporten ville formuleres.

Det er flere ting å peke på – men det er særlig er det ett bemerkelseverdig aspekt: EU-dommen er fullstendig utelatt.

Den viktigste rettslige utviklingen i Vest-Sahara-saken gjennom alle tider er ikke nevnt med et ord. Til sammenlikning ble EU-domstolens førsteinstans-dom nevnt med en grundig referanse i fjorårets rapport fra Ban Ki-Moon til Sikkerhetsrådet (paragraf 73). 

Utelatelsen av EU-domstolens øverste rettsinstans er på grensen til grotesk.

Normalt gjøres det betydelig endringer i rapporten fra «advanced copy»-versjonen er lekket til den endelig fremlegges for Sikkerhetsrådet. Samtlige endringer som er erfart de siste årene har gått i en utvanning til Marokkos/Frankrikes fordel. Spørsmålet er om Guterres vil tillate dette på samme måte som forgjengeren.

Dokumentet kan også lastes ned her

Den endelige rapporten er også datert 10.juli, og er å finne på FNs nettsider her. Også den endelige rapporten gjør den bememkerlsesverdige utelatelsen av EU-dommen, som altså er bygget på FNs egne resolusjoner. 

...

18.04.2017

Noen få tilbake

Som vanlig, i dagene før Sikkerhetsrådet møtes om konflikten, går Marokko tilbake på noen av sakene de har trenert i det påfølgende året. 

15. april meldte det marokkanske nettstedet Yabiladi at 17 utstasjonerte ved MINURSO-operasjonen får vende tilbake til FNs hovedkontor i det okkuperte områdene. Nettstedet siterer en lokal kilde som frydes over at det er lite sannsynlig at alle 17 vil komme med det første, ettersom mange av dem i løpet av året de har vært nektet innreise til de okkuperte områdene har blitt utstasjonert andre steder ved operasjoner på andre steder i verden.

Dermed kom 3 personer nå tilbake.

Marokko besluttet unilateralt å kaste ut rundt halvparten av FN-personellet i 2016. USA foreslo at Sikkerhetsrådet måtte kreve umiddelbar retur av troppene. Dette forhindret Frankrike, som fikk igjennom at Marokko måtte forhandle med FN-sekretariatet om returen. Så – det siste året – har FN brukt sine ressurser på å forhandle med Marokko om betingelsene for at Sikkerhetsrådets tropper skal få returnere. Resolusjonen om Frankrike vannet ut ble vedtatt bare på hengende håret, fem stater stemte imot på grunn av tekstens tannløshet.

...

18.04.2017

Noen tropper på vei tilbake - et år etter at de ble kastet ut

“I am pleased to announce that today MINURSO received a Code Cable (…) informing that Morocco agreed to the return of the 17 MINURSO staff who thus far have been unable to come back to the Mission since March 2016 and that the decision was applicable immediately. (…) I have already instructed the Chief of Mission Support to make arrangements immediately for the prompt return of our colleagues to the Mission, which should take place as soon as possible”.

Det skal FNs spesialrepresentant Kim Bolduc ha skrevet i en epost. 

...

18.04.2017

Tysk ex-president blir ny spesialutsending

FNs generalsekretær Antonio Guterres har foreslått at den tidligere tyske presidenten Horst Köhler som ny spesialutsending til Vest-Sahara.

Köhler skal overta for den tidligere amerikanske diplomaten Christopher Ross som har vært spesialutsending siden 2009. Marokko har nektet å ta del i de FN-ledete forhandlinger i halve perioden Ross har fungert som spesialutsending, og har de siste årene nektet Ross å besøke territoriet han er spesialutsending til. Etter hvert har Marokkos forhold til FN-sekretariatet og spesialutsendingen forverret seg, og det siste året har de ikke ønsket å møte Ross i det hele tatt. «A senior member of the Secretariat was told in a subsequent meeting that Morocco would no longer receive the Personal Envoy because of his alleged bias in favour of the Frente Polisario and Algeria”. Står det i Guterres sitt utkast til rapport til Sikkerhetsrådet nå i april 2017.

Flere saharawier som Støttekomiteen har vært i kontakt med siste uken ytrer undring over at man ikke har foreslått en diplomat til jobben. Köhler har tidligere vært president av den europeiske utviklingsbanken EBRD og direktør i den IMF. Han skal etter sigende ikke ha særlig kjennskap til Vest-Sahara-konflikten. Det tyske presidentvervet har ingen utøvende makt, men har en seremoniell funksjon.

At tidligere tysk president velges som utsending er likevel interessant om ikke annet ut fra nasjonaliteten.

Det er nå tre år siden tidligere spesialrepresentant Wolfgang Weisbrod-Weber fra nettopp Tyskland ble avløst av kanadiske Kim Bolduc (FNs generalsekretærs spesialrepresentant er leder av MINURSO-styrken, og skal ikke sammenblandes med FNs spesialutsending som forhandler mellom partene).

Weisbrod-Webers permanente tilstedeværelse i Vest-Sahara førte til en noe økt interesse til konflikten fra den tyske regjeringen.

Åpenbart hadde Polisario ønsket seg en amerikansk spesialutsending, med tyngden det medfører. En stund var det spekulasjoner om hvorvidt tidligere FN-ambassadør John Bolton skulle bli utnevnt. Den konservative Bolton var en av bookmakernes favoritter til å bli utenriksminister i USA, og har skrevet gode ord om Vest-Sahara i sin biografi. Det har imidlertid ikke slått til. Heller ikke Marokkos favoritt, den spanske sosialistiske utenriksministeren Miguel Moratinos, slo inn.

...

14.04.2017

Marokkos UPR-dokumenter publisert

Marokko skal 2. mai 2017 behandles i Menneskerettighetsrådets såkalte UPR-mekanisme. Alle FNs medlemsstater skal evalueres i UPR omtrent hvert fjerde år. 

FNs Menneskerettighetsråd publiserer alltid tre dokumenter forut for en UPR-prosess. Det ene er den nasjonale rapporten skrevet av medlemsstaten selv. Det andre er en sammenstilling av FN-rapporter gjort om medlemsstaten de siste fire årene. Det tredje er en oppsummering av innspill fra sivilsamfunn. 

De tre dokumentene er nå tilgjengelig på FNs Menneskerettighetsråds nettsider

Støttekomiteen har i samarbeid med vår internasjonale forening WSRW skrevet en såkalt stakeholder submission om Marokko. Deler av dette er tatt videre i sammenstillingen fra stakeholders. 

Marokko var tidligere oppe til vurdering i 2008 og 2012. 

...

1.04.2017

Rapporten fra Guterres på vei

Hvert år leverer FNs generalsekretær en rapport til FNs Sikkerhetsråd om Vest-Sahara. Rapporten er ventet å bli lagt fram 7. april i år. 

...

28.03.2017

Marokko klaget på journalist i FN-bygning

Den kritiske gravejournalisten i Inner City Press tok et bilde av Polisarios og FNs generalsekretærer 22. mars, og Marokko fulgte opp med å klage til FNs sikkerhetstjeneste

“I consider this complaint by Morocco to be an attempt to limit coverage of the Western Sahara issue.”

...

28.03.2017

Sikkerhetsrådsdebatt i dag

28. mars 2017 skal Vest-Sahara-saken diskuteres i Sikkerhetsrådet. Det skal ha vært det ikke-permanente medlemmet Uruguay som tok initiativ til agendapunktet. 

...

20.03.2017

Oppklaringer om rollen til svensk diplomat

En svensk diplomat kom i internasjonale mediers søkelys for rollen han ble påstått å ha spilt i å lekke informasjon til marokkanske myndigheter ved FNs Menneskerettighetsråd i Geneve.  I forrige uke ble han intervjuet om forholdet av SVT. 

...

19.03.2017

Vest-Saharas president i møte med FNs generalsekretær

Polisarios generalsekretær Brahim Ghali møtte denne uken FNs nye Generalsekretær Antonio Guterres. Om en måneds tid skal FNs generalsekretær sende sin årlige rapport om konflikten til Sikkerhetrsrådet. Samtidig vil det da annonseres hvem som kommer til å bli ny spesialutsending, idet Christopher Ross kastet inn håndkleet som utsending. 

image

...

5.03.2017

FNs spesialutsending kaster inn håndkleet

FNs fredsprosess i Vest-Sahara eksisterer knapt. Marokko stikker kjepper i hjulene i alle deler av forhandlingene. 

Bildet nedenfor viser FNs spesialutsending til Vest-Sahara, den amerikanske diplomaten Christopher Ross, sammen med lokale menneskerettighetsaktivister. Bildet ble tatt ved FNs hovedkontor i de okkuperte områdene, i 2015.

Provosert over at Ross møtte lokale aktivister, har Marokko siden den gang nektet Ross å komme på nye besøk. FNs da nyinnsatte spesialrepresentant til Vest-Sahara, fra Canada, som leder FN-troppene, ble nektet å komme til Vest-Sahara for å lede FN-kontoret i nær ett år som konsekvens av Ross sine mennekerettighetsmøter i FNs bygning for to år siden. 

Våren 2016 forhindret Marokko videre at FNs generalsekretær Ban Ki-Moon kunne besøke samme FN-kontor og marokkanske myndigheter kastet ut en stor del av FNs personell som jobbet i styrken. Marokkos deportasjoner gjorde at Ban Ki-Moon i april 2016 uttrykte at FN-operasjonen ikke lenger er operasjonell. Deretter brøt Marokko i august våpenhvilen, ved å sende personell inn i områder som hittil ikke har vært under okkupasjon. Alt dette uten respons fra FNs sikkerhetsråd. Sterke resolusjonsutkast fra USA er gjentatte ganger blitt skutt ned av Marokkos nære allierte, Frankrike. Det internasjonale presset overfor Marokkos trenering av FNs forsøk på å avkolonisere det ikke-selvstyrte territoriet er fraværende. Christopher Ross har år etter år tryglet Sikkerhetsrådet om sterkere innsats. Nå skal han ha meldt til FNs nye generalsekretær at han ikke lenger vil forhandle mellom partene. Det melder den svært godt informerte spanske journalisten Ignacio Cembrero, i ettermiddag. Allerede i 2012 krevde Marokko at Ross måtte gå av.

image

...

27.02.2017

Guterres dypt bekymret over Guerguerat

25. februar meldte FNs nye generalsekretær Antonio Gueterres sin dype bekymring over spenningen i Guerguerat, og ba partene trekke seg tilbake. Og i går, 26. februar, trakk Marokko seg ut. Se sak vi skrev om det her

...

28.01.2017

Sikkerhetsrådet diskuterte FN-deportasjonen

27. januar var Vest-Sahara ett av temaene på bordet til FNs Sikkerhetsråd. På det lukkete møtet ble det konkret diskutert hva man skal gjøre med Marokkos spektakulære deportasjon av FN-personell. 

Inner City Press spurte Sikkerhetsrådets president for January 2017, svenske Olof Skoog, om møtet. Skoog kunne bekrefte at MINURSO-operasjonen fortsatt ikke tilbake i full funksjonalitet. Se video.

Idet Marokko besluttet å utvise FN-tropper varslet daværende generalsekretær Ban Ki-Moon at operasjonen nå ikke operasjonell. FNs Sikkerhetsråd unnlot å respondere raskt, da forslaget fra USA om krav om umiddelbar retur ble sabotert av Frankrike, som ba om at det skulle være samtaler om en retur. 

Disse meningsløse samtalene pågår fortsatt. 

Etter dette - mens MINURSO ligger nede med brukket rygg - har Marokko brutt våpenhvilen ved å sende personell inn i områder de hittil ikke har hatt under okkupasjon

Vive la France. Not.

...

30.12.2017

Oops, ICCPR! FNs Menneskerettighetskomite med kartblemme…
Sjekk dette kartet, på nettsiden til Menneskerettighetsrådets Centre for Civil and Political Rights. Det strider med FNs egne kart. Med andre ord var dette en god anledning for oss til å sende...

Oops, ICCPR! FNs Menneskerettighetskomite med kartblemme... Sjekk dette kartet, på nettsiden til Menneskerettighetsrådets Centre for Civil and Political Rights. Det strider med FNs egne kart. Med andre ord var dette en god anledning for oss til å sende dem et lite brev.

...

30.12.2017

Må en medlemsstats advokater identifisere seg?

Støttekomiteen for Vest-Sahara spurte 25. desember for femte gang sekretariatet for FNs Generalforsamlings fjerdekomite om det finnes regler for hvem som kan stille som såkalt ‘petitioner’ i fjerdekomiteen.

FNs fjerde komite – som behandler avkoloniseringssaker - åpner for at enkeltpersoner kan snakke for komiteen. I de siste år har marokkanske myndigheter kjøpt og betalt representanter for at de skal snakke i komiteen fra marokkansk perspektiv. Selv representanter fra Norden har deltatt på slike oppdrag.

9. desember 2015 spurte Støttekomiteen om dette:

We see that lawyers and lobbyists paid by the Moroccan government have been presenting their case as petitioners on the issue of Western Sahara. In October, we observed an Icelandic citizen, Gisli Björnsson, doing exactly that. Mr. Björnsson had stated in Icelandic media earlier this year that he was paid by the Moroccan government to do so. http://vest-sahara.no/a49x2256

Yet, in the ing minutes from IVth Committee, the gentleman is referred to as a private individual, not as a law firm or as a representative of a government involved in the conflict he is petitioning on. http://www.un.org/press/en/2015/gaspd582.doc.htm

The case of Björnsson is a rare case where the petitioner himself admits having such a paid role. However, leaked diplomatic cables suggest this is widespread. For the 2014 round, it seems 48 of 78 petitioners presenting the Moroccan position was arranged or supported by three of Morocco's ministries.

We wonder: are there any regulations that prevent UN member states to themselves talk as a petitioner in the IVth committee? Are there any limitations for institutions/companies/law firms representing a UN member state to act as such?

Is there a set of guidelines for petitioners or a definition of what a petitioner really is?

We are concerned with the lack of balance this already causes and can potentially cause. It is our observation that the Saharawi side do not have the financial capacity to hire law firms from around the world to represent themselves as concerned individuals.

Islendingens deltakelse organiseres - og talene skrives - av den marokkanske ambassaden i Oslo. 

Samme spørsmål har altså blitt gjentatt 6 mars 2016, 1 oktober 2016, 17 november 2016 og 25. desember, men uten at vi har fått svar.

Dermed deltok islandske Björnsson på ny – på marokkansk betaling – i høringen. Slik refereres det fra FN

“GÍSLI KR. BJÖRNSSON, acknowledged Morocco’s contribution to Western Sahara, saying it was boosting the Territory’s development. Morocco was already blessed with large amounts of natural resources, he said, voicing concern about media manipulation. Poverty had been reduced to a certain extent, and financial resources had been allocated to increase the living standards, he said.”  

...

30.12.2016

Torturkomiteen slakter Marokko

Menneskerettighetsrådets komite mot tortur kritiserte Marokko kraftig for tortur mot den saharawiske menneskerettighetsaktivisten Naama Asfari, i en uttalelse 2. desember.  Komiteen understreker blant annet at Asfari ble torturert under pågripelse, avhør og under arrest, at det ikke ble gjennomført etterforskning av den gjentatte torturen, at han og advokaten ikke fikk levert anmeldelse av forholdet, at han ikke har fått erstatning. Klagen var framsatt av den franske organisasjonen ACAT. Asfari ble 2013 dømt til 30 år i fengsel for noe han skal ha gjort 9. november 2010. Da satt han allerede i fengsel, og han kan ikke ha gjort noe den dagen. Hans sak skulle egentlig opp for retten igjen 26. desember 2016, den ble utsatt til 23. januar 2017.

...

9.12.2016

Brende har tatt opp menneskerettigheter med Frankrike

På spørsmål fra Ruth Grung (Ap) i Stortinget, svarer Børge Brende 9. desember at norsk UD har tatt opp spørsmålet om menneskerettigheter i mandatet til FN-styrken i Vest-Sahara med franske myndigheter. Frankrike er motstander av menneskerettighetsmonitorering i det okkuperte territoriet. 

...

8.12.2016

Ny troppesjef i MINURSO

Den kinesiske generalen Wang Xiaojun ble 8. desember utnevnt av FNs generalsekretær som ny troppesjef (‘force commander’) i FNs operasjon for folkeavstemning i Vest-Sahara, MINURSO. XIaojun etterfølger pakistanske Muhammad Tayyab Azam. 

Styrken er nær handicappet ettersom nesten hele den sivile komponenten har blitt deportert fra territoriet av marokkanske myndigheter, unilateralt, tidligere i år.

...

1.12.2016

Du gikk glipp av noe stort

1. desember snakket FNs tidligere spesialrapportør mot vilkårlig fengsling om erfaringene fra vervet i FN på et møte hos FN-sambandet. Mads Andenæs er professor i UiO og publiserte i 2014 en rapport om vilkårlig fengsling i Marokko og Vest-Sahara. Andenæs trakk fram erfaringene fra Vest-Sahara-arbeidet under møtet. Arrangementet ble avholdt i samarbeid mellom FN-sambandet og Støttekomiteen for Vest-Sahara. 

...

10.11.2016

Vest-Sahara-politikeren var akkreditert

10. november er det klart at Suelma Beirouk var akkreditert til å delta på klimaforhandlingene i Marrakech, som del av en delegasjon fra det afrikanske parlament, hvor hun er visepresident. Marokkanske myndigheter hadde kastet henne ut fra landet idet hun ankom Marokko. Den marokkanske FN-ambassadøren, Omar Hilale, hadde påstått til mediene at hun ikke var akkreditert. Det er feil.

...

9.11.2016

Marokko deporterer Vest-Sahara-deltaker

Visepresidenten i det panafrikanske parlament skulle til Marokko for å delta på forhandlingene. Hun er fra Vest-Sahara. Dermed ble hun deportert av marokkanske myndigheter ved ankomst til Marokko, 9. november. UNFCCC ba om oppklaring fra marokkanske myndigheter, ifølge internasjonale medier.

...

7.11.2016

FN-sekretariatet drøftet propaganda med UNFCCC

Ban Ki-Moons pressesekretær sa 7. november at man hadde tatt opp de gale kartene med UNFCCC. «I know they are in touch with the organisers», sa talsmannen om samtalene som UNFCCC i sin tur har hatt med Marokko.

...

7.11.2016

Feirer okkupasjonen under COP22

7. november, på årsdagen og den nasjonale feiringsdagen for Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara, åpner Marokko de offisielle klimaforhandlingene COP22 i Marokko. Marokko bruker det aktivt for å promotere okkupasjonen på seminarer og informasjonsmateriell. En norsk organisasjon som landet i Marrakech fikk konfiskert alt sitt materiell av grensepolitiet, idet kartene var laget basert på FNs karter, der Vest-Sahara anses å være et område atskilt fra Marokko.

...

6.11.2016

Ny nettside for COP22

Den marokkanske regjeringens nettside for de internasjonale klimaforhandlingene fikk et løft 6. november. Helt nye nettsider er lansert, og de gale kartene er nå fjernet. Derimot er det fortsatt flere feil på siden, for eksempel landinformasjon av denne typen: "Surface Area: 710,850 sq. Km 3,5000 km of coastline [...] Bordering Countries: Algeria to the east and Mauritania to the south"

...

30.12.2016

Relevant for klimasamtalene, egentlig?

 

Relevant for klimasamtalene, egentlig?

...

5.11.2016

COP22-twitterkonto med Vest-Sahara-propaganda

Marokko bruker 5 november den offisielle Twitter-kontoen @COP22 til å spre en serie at propaganda-tweets om en marokkansk fotballkamp i de okkuperte områdene. Stjernen i kampen er den mildt sagt kontroversielle argentinske Maradona. Meldingene har overhodet ingenting med klimaforhandlinger å gjøre.

...

30.12.2016

Dujarric om de gale kartene på COP22-nettsidene.

...

4.11.2016

BKMs talsmann om kartene på cop22.ma

Kan COP22-nettsiden inneholde både FNs logo og marokkanske kart som hevder at Vest-Sahara er en del av Marokko? "First of all, [...] the cop22.ma website is run by the Moroccan presidency of COP. [...] The Moroccans are a partner in organizing the COP. UNFCCC has its own website. I haven’t seen any maps on the COP22 website but I’m happy to see them. The UN’s position on Western Sahara remains unchanged regardless of what is maybe on any website", forklarte Ban Ki-Moons talsmann Stephane Dujarric, 4. november. 

...

2.11.2016

Vi publiserer rapport om COP22 og Marokko

Støttekomiteen for Vest-Sahara har sammen med vår internasjonale plattform WSRW skrevet rapporten ‘Powering the Plunder’ om klimaforhandlingene i Marrakech, Marokko, og Marokkos ulovlige energiprogrammer i de okkuperte områdene. Rapporten ble publisert 2. november.

...

4.11.2016

Menneskerettighetsrådet kritiserer Marokko for Vest-Sahara

4. november la FNs Menneskerettighetsråds komite for sivile og politiske rettigheter fram sin vurdering om hvordan Marokko oppfyller sine internasjonale forpliktelser. Komiteen framsatte svært kraftig kritikk av Marokko for dets mangel på oppfyllelse av rett til selvbestemmelse, bygging av muren gjennom territoriet, bruken av naturressurser osv.

...

2.11.2016

FN trygler om økt støtte til Vest-Sahara-flyktninger

Verdens Matvareprogram (WFP), FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) og FNs Barnefond (UNICEF) ber i en felles uttalelse 2. november om økt bistand til flyktningene. «Saharawiske flyktningbarn som bor i Tindouf er sterkt avhengig av matdistribusjon, og det er stor bekymring i familiene om at [bistands-]reduksjon er stor», uttalte UNICEF. WFP forklarte at de over de neste 6 månedene har et udekket behov på 10 millioner dollar. Summen på den multinasjonale bistanden er bare en brøkdel av det Marokko tjener på plyndringen av territoriet de okkuperer. Ressursene eies av de samme flyktningene. EU reduserte sin humanitære støtte i januar 2016, idet EU-domstolen – til Marokkos frustrasjon – avviste at Vest-Sahara kunne være del av Marokko-EUs frihandelsavtale.

...

18.10.2016

Ny brief for Sikkerhetsrådet

Spesialutsending Christopher Ross skal 18 oktober gi sin halvårsbrief til Sikkerhetsrådet

...

30.12.2016

Vest-Sahara-venn valgt til Generasekretær! Som FNs høykommissær for flyktninger, besøkte nyvalgt António Guterres de saharawiske leirene.

 

Vest-Sahara-venn valgt til Generasekretær! Som FNs høykommissær for flyktninger, besøkte nyvalgt António Guterres de saharawiske leirene. 

...

6.10.2016

Teateret gjentas

FNs fjerde komite – som behandler avkoloniseringssaker - åpner for at enkeltpersoner kan snakke for komiteen. I de siste år har marokkanske myndigheter kjøpt og betalt representanter for at de skal snakke i komiteen fra marokkansk perspektiv. Selv representanter fra Norden har deltatt på slike oppdrag. Hvert år deltar blant annet islandske Björnsson som innrømmer å være betalt av Marokko for å delta på oppdragene. Dette organiseres av den marokkanske ambassaden i Oslo, som også dekker Island. Björnsson siteres i FN-notatene som om han skulle vært ekspert i saken. Se selv referat fra 6. oktober. 

...

9.10.2016

FNs klimaorganisasjon hevder de følger FN

UNFCCC skrev i en mail til WSRW 9. oktober 2016 at eventuelle uttalelser fra Marokko ikke kan tas til inntekt for hva FN mener. De unnlater å svare på spørsmålet om FNs klimaorganisasjon vil komme med en uttalelse om at de ikke vil støtte prosjekter i Vest-Sahara. Dette har de nemlig åpnet døren for tidligere. Se her fra 2013, der UNFCCCs åpner for å støtte det som er den marokkanske kongens personlige energiprosjekter i de okkuperte områdene står i stor kontrast til UNESCO, Verdensbanken og UNDP som har vært klare på slike forhold.

...

26.09.2016

Hva gjør FNs klimaorganisasjon?

Hvordan forholder FNs klimaorganisasjon (UNFCCC) seg til Vest-Sahara? Vår internasjonale forening WSRW sendte 26. september et brev til UNFFCC med følgende spørsmål.

1. How does the UNFCCC assess the risks of providing the Moroccan government with a UN platform, at COP22, where it can showcase and market its renewable energy projects in a territory for which it holds no mandate to administer granted by the UN or any other international body?

2. What concrete steps will the UNFCCC take to prevent the Moroccan government from promoting renewable energy projects in Western Sahara as a host nation of COP22?

3. In recent years, both the UN Development Programme (UNDP) and UNESCO have stated that they cannot support or endorse projects in Western Sahara, as they have to adhere to the Resolutions of the UN Security Council that are relevant to Western Sahara. Will UNFCCC issue a similar statement, formally distancing itself from undertaking or supporting any activity in Western Sahara until the conflict has been resolved in accordance with the UN Charter?

Last ned hele brevet her.

...

28.08.2016

BaN Ki-Moon bekymret over Marokko-overtramp

28. august uttrykker FNs generalsekretær dyp bekymring over det økte spenningsnivået i konflikten, etter at marokkansk personell hadde rykket inn i området ved Guerguerat, et sted som hittil ikke har vært under marokkansk okkupasjon. 

"This was initiated without prior notice to MINURSO, contrary to requirements specified in Military Agreement No. 1” i våpenhvileavtalen, skriver star det i et internt FN-dokuement som sirkulerte på nett, og som AP har sitert. Innrykkingen skjedde “with the support of armed security personnel from the Royal Moroccan Gendarmerie."

Se en del av notatet her

Dette er det groveste overtrampet på våpenhvilen siden den ble inngått.

(En annen stygg hendelse skjedde tidligere i år, da marokkansk militær skjøt og drepte en saharawi på den andre siden av muren. Det er omtalt som “et mulig brudd” på våpenhvilen i Ban Ki-Moons rapport, 19. april, paragraf 6).

...

30.12.2016

Marokko bryter våpenhvilen

I en spektakulær utvikling i konflikten, velger Marokko å sende personell inn i deler av Vest-Sahara som hittil ikke har vært under marokkansk anneksjon. Forrige gang Marokko utvidet okkupasjonen, i 1979, ble det kraftig fordømt av FN. Bruddet på våpenhvilen og påfølgende FN-behandling er trukket fram her.

...

29.07.2016

Sikkerhetsrådet ber om full retur

FNs Sikkerhetsråd ba 29. juli om at MINURSO-operasjonen måtte returnere til “full funksjonalitet” etter at Marokko hadde kastet ut tropper.  Marokko har fått ryggdekning fra Frankrike i å vanne ut responsen fra rådet.

...

29.07.2016

Ban Ki-Moon avgir rapport til FNs Generalforsamling

29 juli,  Se rapporten fra BKM til generalforsamlingen 29 juli her. 

...

16.07.2016

Bærekraftig?

FNs nye bærekraftsmål trakk 16. juli fram Marokkos energisatsning som gode eksempler på bærekraftig energi. Men hvorfor velger FN å trekke fram et prosjekt som halvveis gjennomføres av marokkanske kongen i okkuperte Vest-Sahara – og slik motarbeider FNs fredsprosess? Se mer om energiprogrammet her. 

...

15.07.2016

SR briefet

Sjefen for FNs fredsbevarende operasjoner briefet Sikkerhetsrådet 15. juli. En ny bief skulle gjøres av MINURSO-sjefen Kim Bolduc 26. juli.

...

22.06.2016

image

Enkelte av Marokkos nære allierte lykkes med å kansellere et avkoloniseringsmøte i Generalforsamlingen 22. juni. Her er en Facebook-post av professor Stephen Zunes, ved University of San Fransisco.

...

30.12.2016

Marokko godtar retur av noen få

Marokko godtar å returnere noen få av FN-personellet som de unilateralt har deportert fra jobben fra styrken som ble sendt dit for å avholde folkeavstemning – men som de ikke får avholdt fordi Marokko nekter MINURSO å gjøre en slik avstemning.

...

17.06.2016

Marokko lager bråk i avkoloniseringskomiteen

FNs komite for avkoloniseringssaker behandlet Vest-Sahara-saken 17. juni. Polisario uttrykte at en folkeavstemning om selvbestemmelse må utgjøre grunnlaget for å løse konflikten. Uttalelsen ble støttet av flere medlemmer i komiteen, men Marokko lagde tumulter. Se mer her.

FNs generalforsamling har alltid behandlet Vest-Sahara som et avkoloniseringsspørsmål, fra et tiår innen Marokko okkuperte deler av territoriet. 

...

16.06.2016

Nye samtaler om floken

FNs Sikkerhetsråd diskuterte Vest-Sahara på ny, 16. juni, statusen til FN-personellet som Marokko hadde deportert. Sjefen for fredsbevarende operasjoner, Hervé Ladsous, briefet rådet.

...

7.06.2016

Svensk diplomat sier opp

7 juni kunne mediene fortelle at den svenske diplomaten Anders Kompass hadde sagt opp. Det hadde stormet rundt Kompass i lang tid. Det Kompass fikk mest oppmerksomhet for var å ha varslet om franske og afrikanske FN-soldaters sexmisbruk av lokale jenter i den Sentralafrikanske Republikk. I Vest-Sahara var han mer kjent for å ha skulle lekket viktig og hemmeligstemplet informasjon til marokkanske myndigheter ved gjentatte anledninger.

...

31.05.2016

Polisario leder død, BKM kondolerer

31. mai døde presidenten av frigjøringsbevegelsen av Polisario.  FNs generalsekretær uttrykte sine kondolanser i en pressemelding.

...

18.05.2016

FN-styrken fortsatt amputert

Her fra pressebrief i FN, 18. mai, i samtale med en journalist

“I've heard that Kim Bolduc essentially has no staff at all, that there's a person who's an air traffic controller who is doubling as her kind of factotum.  Is that… how would you characterize the current staff levels and what Ms. Bolduc actually does day to day. Spokesman:  She is there as a Special Representative of the Secretary-General and continues to work and lead the mission.  Obviously, the civilian staffing continue… has not changed, and the mission is not able to fulfil its mandate as it was designed.  The… the work continues, and we will report back to the Security Council as mandated by the last resolution.”

...

17.04.2016

FN-støttet kjøreskole for saharawiske kvinner

Se fin artikkel om en kjøreskole for kvinner støttet av FNs Høykommissær for Flyktninger. «Kjøreskolen er akkurat den typen prosjekter som vi trenger for å forbedre levekårene for saharawiske flyktninger, særlig ungdommer, som ikke mangler gode ideer, og som vet hva de trenger», uttalte UNHCR-sjefen i leirene i artikkelen fra 17. april. 

...

30.12.2016

Reaksjoner på Sikkerhetsrådsresolusjonen

En spansk kommentator påpekte at Marokko gjennom utvisningen har vunnet tid – og tatt fullstendig fokus vekk fra menneskerettighetsbruddene i territoriet, som normalt har trukket mest oppmerksomhet i oppkjøringen mot vedtakene i rådet. Marokko «tar til etterretning» uttalelsen. 

Professor Stephen Zunes ved University of San Fransisco anklager USA for unnfallenhet i arbeidet med resolusjonen. 

...

29.04.2016

Polisario ber om nedleggelse av “vennegruppen for Vest-Sahara»

«The so-called group of friends...friends of whom?.. Among them, the majority of them, are friends to one side to this conflict.  We would like this group to be dismantled. If we want a clear and transparent and just management of the conflict, this group should be dismantled. It is playing a very negative role in search of a solution to the conflict”, uttalte Polisarios representant til FN, Ahmed Boukhari etter avstemningen 29. april. 

Den påståtte ‘vennegruppen’ for Vest-Sahara deltar i utvikling av resolusjoner, er samtalepartner for Ban Ki-Moon, og konsulteres av FNs spesialutsending. 

...

29.04.2016

Polisarios pressebrief under teppet

I etterkant av resolusjonsavstemningen 29. april ga Polisario, Marokko og Algerie pressebriefs. Først ble ikke Polisario-briefen lagt ut i det hele tatt på FNs web-tv. Når det først ble gjort, har den utrolig nok blitt lagt som et tillegg på videoen til Algeries representant. Man finner overgangen mellom de to talsmannene et stykke ut i videoklippet. 

Tidligere år har Polisarios briefs blitt publisert som egne filer – naturlig nok – da de jo er en av de to partene i konflikten. Se det bemerkelsesverdige videoklippet her. Informasjonsavdelingen i FN er styrt av en spansk diplomat.

...

30.12.2016

New Zealand slakter Frankrike i Vest-Sahara

New Zealand publiserte en svært sterk beklagelse på sin regjerings nettsider. De nevner ikke Frankrike med navn, men det er åpenbart franske posisjonen det henvises til.  «Det var med svært stor skuffelse New Zealand stemte avholdende i dag – det er første gang i løpet av vår periode i Sikkerhetsrådet at vi ikke har støttet vedtaket av en sikkerhetsrådsresolusjon. Det skulle ikke ha vært slik. Det skulle ha vært mulig å videreføre tradisjonen av konsensus på dette viktige spørsmålet, og vi takker USA for sin innsats i denne henseende.» New Zealand skriver også at «[…] ennå en gang har vi sett at en tekst fra Group of Friends – hvilken sammensetning verken reflekterer sammensetningen av perspektiver på Vest-Sahara-saken blant hovedrolleinnehaverne i spørsmålet eller i Sikkerhetsrådet, og en mangel på vilje til å akseptere de minste endringer i en tekst som omfatter et spørsmål som er så viktig for hele Rådet, og for resten av FNs medlemsstater.» Skuffelsen ble også forklart i en serie twittermeldinger fra New Zealands UD. 

Norge har aldri sendt publisert en Tweet om avkoloniseringen av Vest-Sahara. Derimot har Brende tidligere også ytret vilje til å se på spørsmålet om vennegruppens skjeve sammensetning. «Når det gjelder denne vennegruppen, er den i utgangspunktet, så vidt jeg har forstått, en lukket gruppe. Men vi kan selvsagt se på om denne gruppen er interessert i å utvide med medlemskap også i land som inntar den holdningen som Norge gjør i Vest-Sahara-spørsmålet», uttalte Brende i 2014

...

30.12.2016

Rekordlav støtte til FN-resolusjon

Ikke siden under Irak-spørsmålet i 1991 (!) skal en Sikkerhetsrådsresolusjon blitt vedtatt med like lite støtte som Vest-Sahara-resolusjonen i april 2016

Venezuela og Uruguay stemte imot, mens Russland, New Zealand og Angola stemte avholdende.

Mangelen på støtte er grunnet i to forhold: både at innholdet var ekstremt svakt svak – parallelt med at prosessen med skrivingen av resolusjonen påførte mye frustrasjon på medlemsstatene i rådet. Endringer ble lagt inn i utkastene helt fram til siste kveld før avstemningen.

Forsinkelsene skyldtes en intens dragkamp i Sikkerhetsrådet mellom konstruktive USA og …tja… ikke akkurat konstruktive Frankrike.

What’s in blue har laget en fin gjennomgang av prosessen fram mot avstemningen. 

Marokko hadde i ukene før Russland gjort et sjarmoffensiv overfor Russland. Mange ble – kanskje særlig i Marokko – overrasket over å se Russland stemme avholdende. Analyse av innholdet.

.

...

29.04.2016

Resolusjon vedtatt - Marokko kjøpt seg tid

29. april 2016 vedtok sikkerhetsrådet resolusjon 2285. Rådet verken ytrer fordømmelse eller sanksjoner mot Marokko. Forslaget fra USA var å umiddelbart få FN-styrken operativ. Tross alt hadde FNs Generalsekretær advart om at den handicappede FN-styrken kunne utnyttes av «terrorister og radikale elementer» og kunne føre til krig.  Men Marokko og Frankrike lyktes med å isteden be om langvarige forhandlinger for at troppene kan returnere. Dermed har de to statene kjøpt seg ytterligere tid, til tross for Ban Ki-Moons advarsler.

...

27.04.2016

Marokkansk ‘fake news’

27. april finner marokkanske medier opp nyheter. Polisarios representant i New York var kastet ut av FN-bygningen under en Vest-Sahara-høring, skriver den marokkanske avisen L’Economiste. 2. mai ble dette blankt avvist av Ban Ki-Moons pressetalsmann.

...

30.12.2016

Gigaendringer i rapporten i siste liten

I bloggen nedenfor skrev vi at Ban Ki-Moons rapport ble publisert 18. april 2016. Det er feil. Versjonen som vi publiserte var den som hadde blitt godkjent av visegeneral-sekretær Jan Eliasson. Den endelige rapporten ble lagt fram 22-23 april, og inneholdt sterkt svekkete poenger. Den publiserte rapporten vannet ut tidligere kritikk fra Menneskerettighetsrådets ØSK-komite, saharawienes grunnleggende rettigheter ble vannet ut fra «må» til «bør», referanser til FN-resolusjon som krever folkeavstemning (som altså er den eneste løsningen som begge parter er blitt enige om) ble fjernet. Alle endringer som ble foretatt fra utkastet til publisert versjon var i Marokkos favør. Se fin analyse av før- og etter-versjon her (på spansk).

Det ble også lagt fram stikk motsatte påstander i de ulike språkversjonene av rapporten. Rapporten fra Ban Ki-Moon skulle egentlig publiseres 8. april, men ble først lagt ut to uker senere – noe som er svært sent for hans årlige rapport. Forsinkelsen vitner om det som har vært en intens dragkamp i sekretariatet.

...

27.04.2016

Spania vil ha fortsatt MINURSO-styrke

Det skulle vært innlysende hvordan stater i Sikkerhetsrådet skal forholde seg til det - men det har det altså ikke vært: Marokko utviste store deler av FNs personell i Vest-Sahara, og Sikkerhetsrådet unnlot å gi klare signaler tilbake. En skarp respons ble nettopp stoppet av Frankrike, Spania, Egypt og Senegal. 

Den spanske utenriksministeren har sagt til spanske medier at de er for en forlengelse av MINURSOs mandat. 

...

27.04.2016

AU-utsendingen ber Sikkerhetsrådet sette dato for folkeavstemning

AUs spesialutsending til Vest-Sahara briefet Sikkerhetsrådet i går. Hans talking points har blitt lekket av Inner City Press. 

Dette er første gang at AUs spesialutsending, Joaquim Chissano snakker for Sikkerhetsrådet. Hans viktigste poeng er det må settes en dato for avstemningen i Vest-Sahara. 

Marokko hadde bedt om at Chissano ikke skulle få snakke for rådet. 

...

27.04.2016

Amnesty: MINURSO må få rapportere på overgrepene

Amnesty International krever at MINURSO må få mandat ti å rapportere på menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara. 

...

25.04.2016

The Elders ber om full FN-styrke

Uten å nevne verken Marokko eller enkeltstater i FNs Sikkerhetsråd spesifikt, kommer eldreklubben ‘The Elders’ med en sterk appell til Sikkerhetsrådet om at MINURSO må få returnere til sin fulle styrke. The Elders består av 12 medlemmer hvorav 6 er tidligere Nobelprisvinnere. Gro Harlem Brundtland er nestleder.

“MINURSO peacekeepers have strived to fulfil the mandate given to the Mission by the Security Council. All parties, led by the Security Council members, must cooperate in a spirit of goodwill and do their utmost to prevent these tensions from escalating further to the detriment of MINURSO and its mandate”, uttalte The Elders-leder Kofi Annan.

...

24.04.2016

Auda, sjekk denne franskblemma! Denne uka har Ban Ki-Moon avlevert sin årlige rapport om situasjonen i Vest-Sahara. En av paragrafene har blitt småpinlig oversatt. Her er engelsk versjon av rapporten, på FNs nettsider. Et observant øye vil se at i...

 

 

Auda, sjekk denne franskblemma! Denne uka har Ban Ki-Moon avlevert sin årlige rapport om situasjonen i Vest-Sahara. En av paragrafene har blitt småpinlig oversatt. Her er engelsk versjon av rapporten, på FNs nettsider. Et observant øye vil se at i originalen stiller Algerie seg åpent til alle løsningsforslag som Polisario måtte godta. På fransk vil Algerie ikke godta noen som helst Polisario-godtatt løsning. 

...

19.04.2016

Nå er Ban Ki-Moons rapport ute

23 sider spennende lesning. Et utkast til rapporten, datert 18 april, ble lekket på nettet. 

...

18.04.2016

Ban Ki-Moons rapport på overtid

Rapporten fra FNs generalsekretær blir hvert år avgitt til Sikkerhetsrådet i begynnelsen av april. I år var det planlagt at den skulle framlegges 8. april. Nå er det 10 dager på overtid. Fortsatt er det ingen tegn til BKMs rapport.

Tidligere har Marokko lyktes å få igjennom utvanninger av FNs Generalsekretærs rapporter gjennom høringsrunder i forkant av framleggingen. Spørsmålet er om Marokko også denne gangen skal kunne presse igjennom endringer i en rapport som generalsekretæren lager. Det er sannsynlig at rapporten vil kunne sminkes for å blidgjøre Marokko, i etterkant av tumultene mellom BKM og Rabat. 

I løpet av de siste 12 månedene har Marokko nektet innreise både av FNs spesialutsending og generalsekretær til Vest-Sahara og brutt våpenhvilen ved å skyte og drepe en saharawi på tvers av muren. De har også kastet ut en stor del av MINURSO-operasjonen, en handling som MINURSO sier vil kunne utgjøre kroken på døra for operasjonen. 

Utvekslingen nedenfor er mellom Inner City Press og FNs generalsekretærs talsperson, 14. april: 

Inner City Press: Couple questions about Western Sahara.  One is, I wanted to ask you to confirm or deny that the UN system, in preparing its report on Western Sahara that's due this month, has provided a… relatively officially an advanced copy to Morocco for its comments. Spokesman:  We consult with parties on reports.  I don't… at the end of the day, it is the Secretary-General's report.  It will have his signature on it. Inner City Press:  But, they're being… basically given a written copy and asked to… to propose amendments. Spokesman:  I think the report is the Secretary-General's report.  Any decision as to what is in or out of the report will be the Secretary-General's. Inner City Press:  If one side, like Polisario, says they don't accept that process and doesn't accept an advanced version, can it be tilted? Spokesman:  As I said, it is the Secretary-General's report.  It will be his opinion, and his only, that is reflected in the report.

1 note

...

16.04.2016

Flere detaljer om hotellskandalen publisert

InnerCity Press har lagt ut et tredje og fjerde brev om hotellsvindelen i Vest-Sahara. Ifølge den nye informasjonen skal 3952 måltider ha vært feilaktig avkrevd Marokkos bidrag til FN. 

Den marokkanske ambassadøren til FN nekter å ha kjennskap til saken. 

...

15.04.2016

FN-personell og Marokko-hoteller svindelsamarbeider

En lekket konfidensiell rapport fra MINURSO avdekker at FN-personell i Vest-Sahara legger igjen sine ID-kort i marokkanske hoteller i El Aaiun når de er ute på perm. På den måten kan de gjøre krav på diettpenger de ikke har rett til. 

Penger som marokkanske myndigheter sier går til FN og MINURSO ender dermed opp i lommebøkene til FN-personellet, og i regnskapene til hotellene. “This is only possible if the individual in question as well as hotel staff collude in a scam to defraud the Organization as well as the LA [lokale marokkanske myndigheter, red.anm.]”, står det i den hemmelige MINURSO-rapporten, datert 8 april 2015. 

Ved en gjennomgang av 62 FN-personell, fant MINURSO at 60 av staben hadde krevd matpenger mens de egentlig ikke hadde krav på det. De lekkete brevene dokumenter altså en systematisk strøm av hemmelige kontanter fra Marokkos FN-bidrag til en stor andel av FN-personellet i Vest-Sahara.

En ny gjennomgang fra august 2015 gir ytterligere detaljert info, og sier at svindelen er blitt “bevist”. Bare i oktober 2014 fant revisjonen at hele 53023 dollar var blitt betalt for mye til FN-personellet, i det skjulte. 

Les mer på InnerCityPress, som lekket dokumentene i dag. 

Rapporten sier ingenting om marokkanske myndigheter kan ha hatt en rolle i saken. Dokumentene som hittil er lagt fram trekker fram rollen til hotellene og personellet. Om marokkanske myndigheter har hatt motiver for å støtte opp om ordningen, eller har vært kjent med ordningen, er ikke omtalt ukjent. 

Flere ledere av MINURSO har opp gjennom historien sagt at de har blitt tilbudt svært generøse gaver fra marokkanske myndigheter. 

...

31.03.2016

“Treating Morocco with kid gloves all this time has produced zero results. For once a U.N. secretary-general has spoken out and called a spade a spade—and this is the thanks he gets for it.”

Edward Mortimer, tidl. kommunikasjonsdirektør under Kofi Annan, Wall Street Journal, 29. mars 2016

...

25.03.2016

FNs ex-spesialrepresentant krever handling

“Today more than ever, Western Sahara is a textbook case of the importance of conflict prevention”, uttrykte FNs tidligere spesialrepresentant Francesco Bastagli i en høring i den amerikanske kongressens menneskerettighetskommisjon Tom Lantos Human Rights Comission i forgårs.  

“The world must face up to its responsibilities towards Western Sahara; neglect is no longer a policy option. There must be greater engagement and sense of urgency, especially among UN Security Council members. Face-to-face negotiations, which have not taken place since 2012, should resume without preconditions.  A deadline should be set for the negotiations to produce results and options should be envisaged in case of failure”, sa han.

De andre som deltok på høringen var Støttekomiteen for Vest-Sahara, Kerry Kennedy og en underdirektør i Human Rights Watch. Se og les høringen på nettsidene til menneskerettighetskommisjonen. 

...

25.03.2016

Kommentarer fra Polisarios representant til FN etter Sikkerhetsrådets ‘presseelementer’ i går. 

...

25.03.2016

FNs sikkerhetsråd svært bekymret - men tannløse

FNs sikkerhetsråd offentliggjorde “elementer til pressen” i går. I teksten uttrykkes det bekymring over utviklingen. Det er likevel en svært fraværende kritikk. Marokko er ikke en gang nevnt med et ord. Det uttrykkes at det er viktig at MINURSO skal fortsette i samme størrelse (Marokko sier det er uaktuelt), men det er typisk nok ingen krav om at Marokko skal akseptere dette. Hvordan skal FN nå presse igjennom en retur av personellet om ikke det settes krav? 

Elements to the Press The members of the Security Council held several meetings on Western Sahara and expressed serious concerns about the developments. The members of the Security Council discussed the issue of the departure, earlier this month, of 73 personnel from MINURSO’s civilian staff. The members of the Security Council have taken due note of the secretariat’s briefing on the impact that a continuation of this situation could have on the effective functioning of the mission. The members of the Security Council recalled that peacekeeping operations and other missions are deployed by the Council to carry out critical tasks around the world to maintain international peace and security. The members of the Security Council stressed the importance of addressing in a constructive, comprehensive and cooperative manner the circumstances that led to the current situation so that MINURSO may resume its full capacity to carry out its mandate as contained in several Security Council resolutions.

...

24.03.2016

Lederen av Afrikakommisjonen i sjokk over Marokkos FN-utvisninger

At over 80 sivile fra FN har blitt kastet hodestups ut av okkuperte Vest-Sahara av marokkanske myndigheter er tatt svært dårlig imot av Den Afrikanske Union.  

Lederen av AU-kommisjonen uttrykker sjokk og skuffelse over Marokkos framgangsmåte, i en melding 23. mars.  Samtidig gir hun et diskret spark til Frankrike, som har blokkert at FNs Sikkerhetsråd gir støtte til FNs generalsekretær:

“Chairperson stresses the need for the international community as a whole, to continue to provide support, unreservedly, to the ongoing efforts by UN the Secretary-General”, uttaler Zuma. 

...

24.03.2016

En video av Polisario-styrker har fått hele 300.000 visninger siden den ble publisert på Youtube for tre dager siden. Polisario ble stiftet i 1973 som den saharawiske motstandsbevegelsen mot spansk kolonistyre, og fortsatte krigføringen mot de to okkupasjonsmaktene Mauritania og Marokko i 1975. 

...

24.03.2016

“Instead of making an ill-advised and symbolic trip, he could have tried discreetly to convince the U.S. and France to prevail upon Morocco to move away from its intransigence and rhetoric. He should have explained to both Washington and Paris that unquestioned support for Morocco’s inflexibility does not make the region safer, nor does it exclude the possibility of unrest and chaos in North Africa, as Morocco seems to have convinced its supporters will happen if it loosens its grip on Western Sahara.”

Anna Theofilopoulou, som arbeidet i James Bakers forhandlingsteam fra 1994 til 2006. World Politics Review, 23 mars 2016.

...

24.03.2016

Mer om Bans frustrasjon over Sikkerhetsrådet

"The Secretary-General very much wants the Security Council to act, and not only to preserve MINURSO's operations but also to prevent similar actions in other peacekeeping operations around the world," uttalte en anonym FN-ansatt med kjennskap til Vest-Sahara-prosessen, ifølge Reuters, 23 mars 2016.

...

23.03.2016

USA på linja

USAs utenriksminister og Marokkos konge har snakket sammen på telefonen om Vest-Sahara. Kunne begge parter i konflikten hatt en sånn telefonkontakt med regjeringsmedlemmer i P5? Krisen er vel aller størst for saharawiene, ikke for Marokko? Kan saharawiene slå på tråden og snakke om folkeavstemning med en minister i USA? 

...

24.03.2016

Ban Ki-Moon ber Marokko respektere FN-charteret

FNs generalsekretær har sendt en såkalt ‘note verbale’ til Marokkos permanente misjon i FN, som en kommentar til noten de fikk fra Marokkos regjering 16. mars. Det kommer fram på FNs nettsider 23. mars.

The note made clear that the Secretary-General is deeply concerned that the recent actions taken by the Government of Morocco are contrary to Morocco’s legal obligations as agreed under the Status of Mission Agreement for the UN Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO).

That agreement includes a legal obligation for Morocco to ensure that the members of MINURSO “shall whenever so required by the SRSG have the right to enter into, reside in and depart from the Mission area.”

The Executive Office of the Secretary-General strongly requests the Government of Morocco to comply immediately with its international legal obligations under the UN Charter, the General Convention and the MINURSO Status of Mission Agreement and to work together in a spirit of cooperation.

I samme pressebrief fant det sted følgende utveksling med en journalist:

Q: Some of the MINURSO staff stayed in Las Palmas, and some were sent home on leave.  Does this indicate any kind of projecting when they can go back?  How fast could they go back?  And why didn't they all stay nearby in theatre in Las Palmas?

A: Well, there were some who were UN Volunteers who were sent back to their home countries.  The staff who are needed are in Las Palmas awaiting the point when, we hope, they can go back to Laayoune to go about their regularly scheduled work.

...

24.03.2016

"If the U.N. does not force Morocco to accept MINURSO in its proper composition and mandate, there is no other option but war"

Vest-Saharas utenriksminister, Mohamed Said Ould Salek, 22 Mars 2016, Reuters.

...

24.03.2016

Marokko kaster ut FN fra Dakhla – men ønsket velkommen sine venner

Fra Generalsekretærens talsmanns pressebrief, 22. mars. 2016.

An update on Western Sahara, I know you had asked about our Dakhla office: over the weekend, the UN Mission there, MINURSO, received a request to close its Military Liaison Office in Dakhla within 72 hours.  This was completed yesterday.

The three military observers based there were relocated to the Asward team site, on the western part of the Territory, controlled by Morocco.  Morocco’s request to close the Liaison Office in Dakhla is the first request directly targeting the military component.

The Military Liaison Office in Dakhla is the face-to-face counterpart to the Royal Moroccan Army in the subregion, to discuss all issues arising with regards to monitoring of the ceasefire and operations, such as MINURSO patrols.  Dakhla is also a military evacuation point and MINURSO uses the military hospital there, in case of need.

The three military liaison officers based there have been relocated to the Asward Team Site, making the direct dialogue with the Royal Moroccan Army, especially on ad hoc issues, more difficult.

Samme uke har Marokko arrangert en svært kontroversiell internasjonal konferanse i Dakhla. Den er ledet av sveitseren Jean-Paul Carteron, som nylig virker å ha blitt Salmononøyenes UNESCO-ambassadør. UNESCOs detakelse i arrangementet har vært mye omtalt og dementert. At arrangøren av hele arrangøren nå har fått seg UNESCO-tittel (Carteron har bakgrunn i å selge konsulære titler i Monaco) gir organisasjonens UNESCO-kobling en ny vri. Den internasjonale festivalen i Dakhla, ledet av UNESCO-ambassadøren, påstår at Vest-Sahara er en del av Marokko og brukes aggresivt av Marokko i markedsføringen av sine krav på territoriet. Deltakerne har bodd på et cruiseskip utenfor Dakhla. 

...

18.03.2016

FNs talsmann sier FNs operasjon skades av Marokko-utvisninger

Pressebrief fra FN, 17. mars 2016

“The UN Secretariat briefed the Security Council in closed consultations on Thursday afternoon on the topic of Western Sahara. Meanwhile, both the Department of Field Support (DFS) and the Department of Peacekeeping Operations (DPKO) are continuing planning for a number of possible contingencies due to the announcement on Wednesday by the Moroccan authorities. In addition, the Permanent Mission of Morocco transmitted to the Secretariat a list of 84 international civilian members of MINURSO as well as the African Union “who should leave the Kingdom of Morocco within three days”. The Spokesman said that all these measures would seriously impede the functioning of MINURSO and negatively impact on its ability to deliver its mandate granted to it by the Security Council.”

...

18.03.2016

“Sikkerhetsrådet unnlot å vise offentlig støtte til Ban Ki-Moon”

Slik lyder marokkansk pressedekning i dag etter gårsdagens møte i FNs Sikkerhetsråd.

Og de har helt rett. Marokkos nære allierte i Frankrike og Spania blokkerte en tydelig FN-uttalelse.

Igjen har FNs Sikkerhetsråd vist seg fullstendig tannløse. 

Marokko har utvist 81 sivilt ansatte i MINURSO-operasjonen i forrige uke. Og altså null reaksjon fra FNs Sikkerhetsråd.

...

18.03.2016

Frankrike, Spania, Egypt, Senegal og Japan støtter Marokko i disputten med FN

Sikkerhetsrådet er splittet når Marokko kriger med Ban Ki-Moon. Polisario truer med krig om MINURSO legges ned. Les mer i NY Times.

...

17.03.2016

Om Sikkerhetsrådsbehandligen i dag

Sjekk post på What’s in Blue.

...

17.03.2016

Marokkos barnslige oppførsel vis-a-vis MINURSO diskuteres nå i FNs Sikkerhetsråd. Punktet om MINURSO ble akkurat lagt inn på agendaen til Sikkerhetsrådet.

Marokkos barnslige oppførsel vis-a-vis MINURSO diskuteres nå i FNs Sikkerhetsråd. Punktet om MINURSO ble akkurat lagt inn på agendaen til Sikkerhetsrådet.

...

17.03.2016

Ban dropper planen om å besøke Rabat

FNs generalsekretær har nå meldt at han dropper planene om å besøke Marokko. 

...

17.03.2016

Galtung: Vest-Sahara bør anerkjennes av FN som en stat

Den norske fredsforskeren Johan Galtung argumenterer i en ny artikkel for at Vest-Sahara bør opptas som et FN-medlem. 

...

17.03.2016

SAIH har publisert en fantastisk rapport om FNs arbeid med folkeavstemningen i Vest-Sahara, og behovet for at man etter flere års mislykkete forhandlinger returnerer til den tidligere vedtatte avstemningen. Anbefales på det varmeste.

SAIH har publisert en fantastisk rapport om FNs arbeid med folkeavstemningen i Vest-Sahara, og behovet for at man etter flere års mislykkete forhandlinger returnerer til den tidligere vedtatte avstemningen. Anbefales på det varmeste.

...

16.03.2016

AU hyller Ban Ki-Moon

Den afrikanske union publiserte i forgårs en pressemelding der de berømmer FNs generalsekretær for hans tydelige uttalelser og innsats for Vest-Sahara-saken.

Vest-Sahara er det siste uløste kolonispørsmålet i Afrika, ifølge FN.  

...

16.03.2016

Marokko truer med å trekke FN-tropper

Marokko bidrar med FN-tropper til flere fredsbevarende operasjoner. I løpet av de siste årene har Marokko vært stadig mer frustrert over FN-sekretariatets insistering på menneskerettigheter og folkerett. Etter at det toppet seg i forrige uke, har Marokko nå varslet at de truer med å trekke sine bidrag til slike operasjoner

...

15.03.2016

Sjekk kroppsspråket når FNs Generalsekretær møter Marokkos utenriksminister. Her fra FN-TV.

...

15.03.2016

Ban med knallhard kritikk av Marokko etter Rabat-protester

Marokko har denne uken mobilisert marokkanere med matkuponger mot at de gratis kan reise til Rabat for å delta i en protestmarkering mot Ban Ki-Moons reise til regionen og uttalelser om konflikten. 

Den uvanlig sterke uttalelsen nedenfor ble i går lagt ut på FNs nettsider som respons på Marokkos bøllevirksomhet. 

Ban meets with Moroccan Foreign Minister; discusses efforts to settle Western Sahara dispute 14 March 2016 – United Nations Secretary-General Ban Ki-moon met today in New York with Salaheddine Mezouar, the Foreign Minister of Morocco, to exchange views on the state of efforts to settle the Western Sahara dispute, as well as his recent visit to the region to explore ways to intensify the negotiating process.In a statement issued by his spokesperson, the Secretary-General took note of the misunderstanding related to his use of the word “occupation” as his personal reaction to the deplorable humanitarian conditions in which the Sahrawi refugees have lived in for far too long.While in the region two weeks ago, Mr. Ban called for efforts to alleviate the plight of Sahrawi refugees in Algeria who are dealing with an “unacceptable situation,” saying the parties to the Western Sahara conflict had not made any real progress in the negotiations towards a just, lasting and mutually acceptable political solution.Spain's colonial administration of Western Sahara ended in 1976 and fighting subsequently broke out between Morocco and the Polisario Front. A ceasefire was reached in September 1991, and a UN mission – known as MINURSO – has been tasked with monitoring this ceasefire and organizing a referendum on self-determination in Western Sahara, which the Security Council has been requesting since 2004.Meanwhile, Morocco has presented a plan for autonomy, while the Polisario Front's position is that the Territory's final status should be decided in a referendum on self-determination that includes independence as an option.According to today's statement, the Secretary-General in his meeting with the Foreign Minister also conveyed his astonishment at the recent statement of the Moroccan Government and expressed his deep disappointment and anger regarding the demonstration that was mobilized on Sunday 13 March, which targeted him in person.“He stressed that such attacks are disrespectful to him and to the United Nations. He also requested a clarification regarding the reported presence of several members of the Moroccan Government among the demonstrators,” the statement said, adding that Mr. Ban asked the Foreign Minister to ensure that the United Nations enjoys respect in Morocco.The statement went on to note that by choosing to misrepresent the purpose and progression of the Secretary-General's trip to the region, the demonstrators, and their sponsors, deliberately chose to ignore that at every stop on his trip he underlined his personal commitment to encouraging genuine negotiations between the parties to achieve “a just, lasting and mutually acceptable political solution, which will provide for the self-determination of the people of Western Sahara”, as the UN Security Council has repeatedly requested.“The Secretary-General underscored to the Foreign Minister that he has adhered closely to the Security Council's mandate, said the statement, adding that the UN chief reiterated his 4 November 2015 call for genuine and serious negotiations without preconditions to make progress soonest.

...

13.03.2016

FNs torturekspert velkommen etter at han er gått av

FNs spesialrapportør mot tortur ønskes velkommen til Marokko - men bare etter at han er gått av som spesialrapportør i oktober. Les mer på vest-sahara.no

...

12.03.2016

Hvorfor gidder man ikke oversette på fransk?

På pressebriefen 7. mars ga Farhan Haq, talsmann for Ban Ki-Moon, en orientering om innholdet ved Ban Ki-Moons besøk til flyktningleirene og de ikke-annekterte delene av det ikke-selvstyrte territoriet. Orienteringen er å finne transkribert på FNs nettsider - og kan lastes ned her

Men ingenting av dette er oversatt til fransk. Se briefen på nettsidene og nedlastbar her

Det skal sies at også andre deler av pressebriefen ikke er oversatt. Men at hele beretningen om Ban Ki-Moons reise til flyktningleirene og de Polisario-administrerte delene av Vest-Sahara, som hele brifen begynte med, er utelatt i sin helhet, framstår likevel som fiffig. 

...

11.03.2016

“On rare occasions the [UN Security] council grants an audience to non-state parties – but only those it approves of. It should be routine practice that legitimate and representative parties present their views before the council takes decisions about their futures. After all, they know their countries – and conflicts – best.”

Carne Ross, Independent Diplomat, kronikk i Guardian, 10.03.2016.

...

11.03.2016

Ex-FN-ekspert på Vest-Sahara-fengsler kaller forholdene «deprimerende»

FNs tidligere spesialrapportør for vilkårlig fengsling, norske Mads Andenæs, ble 2. mars intervjuet av Klassekampen.

– Det er en veldig deprimerande situasjon, som berre blitt verre og verre, sier Andenæs om situasjonen i Vest-Sahara.

– Det er ein brutal realitet for folka som kjempar for rettferd i Vest-Sahara. Folk dør i fengsel, men sentrale land i Vesten er ikkje kritiske nok til Marokko, sier Andenæs, som ledet FNs arbeidsgruppes besøk til fengsler i Marokko og Vest-Sahara i 2013. Funnene ble publisert av FNs Menneskerettighetsråd 4 august 2014.  

Andenæs er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

...

11.03.2016

FN oppklarer at Ban mente noe annet med “okkupasjon”

6. mars uttalte FNs generalsekretær følgende i et pressemøte i Alger: “I was very saddened to see so many refugees and, particularly, young people who were born there. The children who were born at the beginning of this occupation are now 40 or 41 years old. So forty years of a very difficult life. I really wanted to give them a sense of hope that this not the end of the world for them. I was concerned that if they know that this is the end of their world, then what will happen to their future?“ 

9. mars kom så FN-sekretariatet med en “Note to correspondents” der de framfører at Ban Ki-Moon mente noe helt annet enn “okkuapsjon”. Se den underlige forklaringen nedenfor. 

“Note to correspondents in response to questions on Western Sahara New York, 9 March 2016 We have seen the statement of the Moroccan Ministry of Foreign Affairs. The status of the Western Sahara territory remains to be decided, as it is a non-self-governing territory. All UN member States, including Morocco, agree with this in yearly General Assembly resolutions adopted without a vote. The Security Council has called on the UN to facilitate negotiations aiming at a “mutually acceptable political solution, which will provide for the self-determination of the people of Western Sahara”. Clearly, the issue at stake is the final status of the territory. Last Saturday, the Secretary-General personally witnessed a desperate situation in a Western Sahara refugee camp resulting from decades of life without hope in the harshest conditions. He stressed that the Sahrawi refugees deserve a better future.  He referred to “occupation” as related to the inability of Sahrawi refugees to return home under conditions that include satisfactory governance arrangements under which all Sahrawis can freely express their desires. The Secretary-General reiterated his call for genuine negotiations in good faith and without preconditions. The objective of restarting these negotiations in a more positive spirit is to provide hope to these people and enable them to return home. Once again, the Secretary-General calls on the parties to seriously engage in negotiations.”

...

10.03.2016

Kort FN-rapport om besøket

På pressebriefen 7. mars ga Farhan Haq, talsmann for Ban Ki-Moon, en kort orientering om innholdet ved Ban Ki-Moons besøk til flyktningleirene og de ikke-annekterte delene av det ikke-selvstyrte territoriet.  

På spørsmål om generalsekretæren kom til å ta opp spørsmålet om Vest-Sahara med franske myndigheter, svarte Haq diplomatisk:

“He's very much aware of the influence of… of countries, of members of the Council on the situation”.

...

10.03.2016

Ban Ki-Moon avviser Marokko-slakt

Få timer etter at Marokko - uten å forklare hvorfor - totalslaktet Ban Ki-Moon som “upartisk” i konflikten svarte FN-talsmann Farhan Haq at anklagene var ubegrunnet. 

"The secretary-general believes that he and the United Nations are neutral partners in this."

Ban "has been doing everything he can to resolve the situation in Western Sahara"  og han "wanted to make sure indeed in the very last year of his term that this issue is firmly on the international agenda," sa Haq.

Ban Ki-Moon går av ved slutten av året. 

...

10.03.2016

Marokko fordømmer Bans uttalelser om Vest-Sahara

Den marokkanske regjeringen fordømmer på det sterkeste FNs generalsekretær, men forklarer ikke hva det er de reagerer på. 

En knallhard fordømmelse fra den marokkanske regjering 8. mars om kvelden publisert på nettsidene til det statlige marokkanske pressebyrået MAP. Ban Ki-Moon besøkte de ikke-okkuperte delene av Vest-Sahara etter at han ble nektet å besøke de okkuperte områdene av marokanske myndigheter. 

Utover 9. mars lagde MAP sitatsaker fra marokkanske forskere, poltiske aktører, kommentatorer fra Frankrike, Libanon og USA som alltid uttaler seg for Marokko i tilsvarende saker. 9. mars ble det lagt ut saker omtrent en gang i timen av fordømmelser av FN. 

Det er ikke store forskjeller av hva FNs generalsekretær har sagt under oppholdet enn et som FNs Sikkerhetsråd har vedtatt enstemmig - selv under perioden da Marokko nylig satt i Sikkerhetsrådet selv. 

...

8.03.2016

...

7.03.2016

Marokko tause når Ban krever forhandlinger

Det marokkanske diplomatiet har forholdt seg taust til ønskene fra FNs Generalsekretær om å gjenoppta samtalene som Marokko blokkerer for. Det skriver EFE i dag. 

...

6.03.2016

Morsom prat med FN

Nyhetstjenesten Inner City Press har hatt en fiffig samtale med Ban Ki-Moons talsmann om hvorfor generalsekretæren ikke reiser til MINURSOs hovedkontor.

Inner City Press: On the Western Sahara, I wanted to ask, just to really understand clearly why the Secretary-General would be going so close to the headquarters of MINURSO [United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara] in Laayoune but not going there.  And I just… I guess I want you to confirm that his reason for not going at this time and saying that he'll go at a later time is because, in the absence of the king going, he feels that he can't go or shouldn't go.  Why is he not going… if he's writing a report in April about the Mission, why isn't he going to its headquarters?  What is the reason? Deputy Spokesman:  Well, the Secretary-General himself discussed some of this at his press conference yesterday in Spain.  So, I would refer you to what the Secretary-General himself said.  But, one thing I'd like to underscore is that, as a matter of principle, the Secretary-General should be free to visit UN peace operations at the time of his choosing, and that is what he will do. Question:  But, how do you assert that principle without actually doing it?  Has there been… said otherwise, is there any other Mission in the UN peacekeeping world where the Secretary-General would only visit if the Head of State or king were present in the country and permitted it? Deputy Spokesman:  The bottom line is, wherever he visits, the Secretary-General tries to make the appropriate arrangements so that the objectives of his visit will succeed.  He wants all of his trips to achieve actual goals, and that is what he times his trips for.

...

6.03.2016

Ban Ki-Moons sterke tale i flyktningleirene

FNs Generalsekretær kom med en bemerkelsesverdig sterk og personlig tale under besøket til flyktningleirene.

Ladies and Gentlemen, I am honored to be able to visit here today. I had a very good meeting with Secretary-General Abdelaziz and I would like to take this opportunity to express my most sincere thanks for their very kind welcome. I have been very much moved seeing for myself what their aspirations and their challenges are. As you know this morning, I went to Smara camp. I wanted to start my programme there by meeting with school children and representatives of young people in Smara camp. I was most deeply moved and touched by such a warm and very passionate welcome by so many people who came out to welcome me and my delegation. From their faces, I was able to read what they were going to tell us and I was deeply moved. Simply because of the crowd, my convoy was not able to move. There was some issue about how to control the crowd so we had to skip the programme so I came directly from there to here to meet Secretary-General Abdelaziz. Fortunately, I was able to meet with the representatives of the youth groups just now but I had to skip my meeting with the school children. I am very sorry for that but I am sending my best, best wishes for the their future. What really moved and, even, saddened me was the anger. Many people expressed their anger - people who for more than forty years have lived in the harshest conditions and who feel their plight and their cause have been forgotten by the world. Understandably, they are angry. I have assured the representatives of youth that the United Nations will do much more. First of all, to resume face-to-face dialogue and, at the same time, provide support to all refugees and people here. The humanitarian conditions are very dire and we have to work to provide education for young people and we have to provide food, water, sanitation and livelihood [support] to all these people. So [the] United Nations will do much more with the international community. The parties to the Western Sahara conflict have not made any real progress in the negotiations towards a just, lasting and mutually acceptable political solution. Through all this, we should be able to provide for the self-determination of the people of Western Sahara as the Security Council [has been] requesting since 2004. My first objective in visiting the region is to make my own assessment and contribution to the search for a settlement. I am grateful for my exchanges with Secretary-General Abdelaziz. I will spare no effort to help make progress. My discussions provided good elements in this regard. My second objective was to visit the United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO). I will visit the team site in Bir Lahlou, as well as personnel performing vital demining activities. I saw the remarkable and demanding work the Mission is doing in harsh conditions of the Hammada. I also expect to visit the headquarters of MINURSO in Laayoune, Western Sahara, soon. Third, I wanted to bear witness to one of the forgotten humanitarian tragedies of our time. The Sahrawi refugee camps near Tindouf are some of the oldest in the world. It is heartbreaking to see these families separated for so long. The Sahrawis have endured a great deal of suffering in harsh conditions. I want to draw the world’s attention to a population whose plight is often overlooked. This situation is unacceptable. Independently from the political process, the plight of the people must be addressed. [My] fourth objective is to finalize the security situation here. We are concerned about increasing criminality, drug trafficking and even the possibility of extremists and terrorists coming to this region. We must address this issue in a comprehensive manner. At the same time, I am calling on the donor countries to increase their assistance to this overlooked population to provide life-saving humanitarian [aid]. We must show that the world remembers the Sahrawi people. To that end, I will soon convene a meeting of donors and assistance providers in Geneva. The World Humanitarian Summit this May in Istanbul will be another opportunity to mobilize global solidarity. That requires resolving situations facing people [who] have been displaced for generations, as we see here. I have been heartened by the faith Sahrawis people put in the UN, its principles, and international law. Let us match this with determination to alleviate their plight and resolve this longstanding conflict for the better future of all Sahrawis. Thank you.

1 note

...

6.03.2016

 

Video av Ban Ki-Moons besøk. Filmsnutten er et samarbeid mellom den spanske nyhetstjenesten EFE og den lokale tv-stasjonen i flyktningleirene, RASD TV. 

...

5.03.2016

“The world cannot forget their plight. The Sahrawi people must enjoy their human rights – especially the right to self-determination within the framework of a mutually acceptable political solution”

FNs generalsekretær, Ban Ki Moon, 4. mars  2016 på FNs nettsider.

...

5.03.2016

Pressemelding fra FN fra Ban-besøket

Ban Ki-Moon reiste til flykningleirene i Algerie for å møte Frente Polisario, som er frigjøringsbevegelsen til Vest-Sahara. 

Se pressemeldingen på engelsk og fransk.

...

5.03.2016

Supre bilder av BKM på AFP

Her er et fint knippe fotos av Ban Ki-Moons besøk til flyktningleirene i Algerie. For å se bildene, må du trykke “disclaimer”-knappen.

...

5.03.2016

Sånn ser det ut når FNs generalsekretær besøker Vest-Saharas folk.

Sånn ser det ut når FNs generalsekretær besøker Vest-Saharas folk. 

...

5.03.2016

I dag besøker Ban Ki-Moon flyktningleirene

Første gang noensinne av FNs nåværende Generalsekretær besøker Vest-Saharas flyktninger.

...

4.03.2016

Ban skal besøke de frigjorte områdene

Under besøket til Polisario skal FNs generalsekretær Ban Ki-Moon besøke Bir Lehlu som ligger i den delen av det ikke-selvstyrte området Vest-Sahara som ikke er okkupert av Marokko. Det skriver spanske El Mundo

Marokko okkuperer de vestlige delene av territoriet, nærmest kysten. 

...

3.03.2016

MINURSO henter saharawi som skal ha blitt skutt av det marokkanske militæret.

MINURSO henter saharawi som skal ha blitt skutt av det marokkanske militæret. 

...

3.03.2016

FNs operasjon i Vest-Sahara, MINURSO, plukket denne uken opp saharawien Chmad Yuli som ble skutt og drept av marokkansk militære. Yuli befant seg i den delen av Vest-Sahara som ikke er okkupert av Marokko. Etter det Støttekomiteen har fått opplyst...

FNs operasjon i Vest-Sahara, MINURSO, plukket denne uken opp saharawien Chmad Yuli som ble skutt og drept av marokkansk militære. Yuli befant seg i den delen av Vest-Sahara som ikke er okkupert av Marokko. Etter det Støttekomiteen har fått opplyst skal hans kameler ha blitt skutt av militæret som bevokter muren Marokko har bygget gjennom territoriet. Da han gikk for å se til dem, ble også han skutt. Bilder Støttekomiteen har mottatt viser skuddsår i beina. Det skal ha tatt lang tid - kanskje over et døgn - før MINURSO skal ha fått lov av marokkanske myndigheter til å bevege seg ut til ham. Da de ankom hadde han blødd ihjel. Saken er nå under etterforskning av MINURSO. 

...

3.03.2016

Spanske fly tar BKM til leirene

Den spanske regjeringen har lagt til rette for FNs generalsekretærs flyreise til Vest-Sahara nå til helgen. Det melder den spanske nyhetstjenesten EFE

Dette er Ban Ki-Moons første tur til flyktningleirene i Algerie noensinne. Han reiser altså ikke til okkuperte Vest-Sahara, da han ikke har fått lov av marokkanske myndigheter. 

Fiffig er også sitatet i EFE fra den marokkanske utenriksministeren om hvorfor FNs spesialutsending heller ikke får besøke Vest-Sahara. “Når Ross lommer til Marokko, kommer han for å møte marokkanske myndigheter, og de er i hovedstaden Rabat, og der slutter spørsmålet. Sånn er det og sånn kommer det til å bli”, sa Salahedin Mezuar. 

FNs spesialutsending til Vest-Sahara har ikke fått reist til Vest-Sahara siden 2013. 

...

27.02.2016

Ban Ki-Moon besøker Spania på veien

Ban Ki-Moon møter den spanske utenriksministeren på sin tur til regionen, ifølge EuropaPress. Møtet finner sted 1. mars. 

Juridisk sett er Spania fortsatt kolonimakten over Vest-Sahara, selv om Francoregimet fraskrev seg det ansvaret. Spania er også nabostat av Marokko, og sitter i Ban Ki Moons såkalte ‘vennegruppe’ for Vest-Sahara.

...

26.02.2016

FN-sekretariatet kastet ut gravejournalist

En av de mest kritiske undersøkende journalistene i FN har mistet pressetillatelsen sin og ble kastet hodestups ut FN-bygningen. Inner City Press har i årevis vært en kritisk røst overfor FN-talsmenn om en rekke saker, blant annet Vest-Sahara. Nå pågår det en underskriftskampanje for å få ham tilbake på jobb der han hører hjemme: i presserommet i FN. 

...

26.02.2016

Ross i Marokko

FNs spesialutsending Christophe Ross hadde møter med den marokkanske regjeringen 27 februar. Det melder den marokkanske statlige informasjonstjenesten MAP

...

26.02.2016

Ban dropper Vest-Sahara, grattis Marokko

Igjen har Marokko fått det som de vil: Ban Ki-Moon vil droppe å besøke både Marokko og de okkuperte områdene. Det annonserte en FN-talsmann i dag, ifølge AFP. ""It is of course the secretary-general's right to visit any peacekeeping mission, but the de facto authorities in that area would need to provide the clearance for the plane to land" uttrykte talsamenn. 

Eller med andre ord: Marokko vil ikke la Ban Ki-Moon besøke territorietne de okkuperer.

Reisen skulle være måten Ban Ki-Moon skulle sparke nytt liv i forhandlingene.

I april 2014 annonserte Ross i sin rapport til Sikkerhetsrådet at “If [...] no progress occurs before April 2015, the time will have come to engage the members of the Council in a comprehensive review of the framework that it provided for the negotiating process in April 2007. 

Men forhindringene har bare gått feil vei siden.

I 2014-2015 nektet de både FNs spesialrepresentant Kim Bolduc å starte opp i Vest-Sahara, og Spesialutsending Ross ble også nektet innreise på høsten 2014.

Året fram til våren 2015 ble derfor ansett som et tapt år. 

Men det fortsatte ikke med det. Høsten 2015 forhindret Marokko på ny FNs spesialutsending adgang til Vest-Sahara, og uttrykte tydelig at de ikke er interessert i å forhandle, noe Polisario uttrykte vilje til. 

Det er bare å ta av seg hatten: Marokko lykkes igjen å forhindre et aktivt FN. Total taushet fra det internasjonale samfunn. Så blir det å se om Ban Ki-Moon vil ytre kritikk mot Marokkos sabotasje og igangsette en gjennomgang av Sikkerhetsrådets beslutning fra 2007 om å starte forhandlingner.  I april i år skal Moon rapportere til Sikkerhetsrådet for siste gang om Vest-Sahara-saken. Han går av ved nyttår. 

...

23.02.2016

Forvirring om BKM-datoer

Først ble det meldt at Ban Ki-Moon skulle besøke Vest-Sahara i januar. Denne uken ble det meldt i algeriske og  marokkanske medier at besøket er utsatt et besøk til Algeries hovedstad Alger 6. mars. En marokkansk avis skrev i går at besøket er utsatt til juli - altså etter Sikkerhetsrådsmøtet i april. Det ble hele tiden sagt at hans besøk måtte finne sted FØR Sikkerhetsrådet skulle møtes.  Etter hva vi forstår er det ikke bare Marokko som stikker kjepper i hjulene for generalsekretærens besøk, men også enkelte av Marokkos næreste allierte. 

Hans besøk vil i såfall finne sted bare et halvår før han går av som FNs generalsekretær ved nyttår. 

...

21.02.2016

UNESCO på dypt vann?

Hvor den marokkanske propagandaen stopper og hvor fakta om enkelte FN-organisasjoner og FN-prosesser starter er av og til litt vanskelig å få tak på.

En marokkansk nyhetstjeneste har skrevet at FNs kulturorganisasjon UNESCO samarbeider med marokkanske myndigheter om en konferanse i Dakhla i april 2016

Konferansen skal handle om det tyske krigsskipet Kaiser Wilhelm der Grosse som nylig ble funnet på 40 meters dyp utenfor Dakhla. Fartøyet ble senket av britene under første verdenskrig. 

Konferansen vil isåfall finne sted på samme sted hvor FNs generalforsamling i 1979 fordømte den marokkanske okkupasjonen, og hvor det marokkanske militæret nå har kontroll. 

Nyheten virker nesten for absurd for å være sann. 

Men på UNESCOs nettsider er det henvisning til en internasjonal dykkerdag i 2015 som det marokkanske kulturdepartementet deltok i, på akkurat det samme stedet. Det er ingen henvisning på nettsiden til at området ligger utenfor Marokkos internasjonalt anerkjente grenser, i områder som er under okkupasjon. Siden kan også lastes ned herSe også om det samme på et marokkansk nettsted

Hvordan den Paris-baserte FN-organisasjonen forholder seg til Vest-Sahara har lenge vært litt vanskelig å få tak på. Hvordan skal kulturarv i okkuperte eller frigjorte Vest-Sahara ivaretas? Hvem skal ha ansvar for det?

Det siste året har det vært usikkerhet rundt UNESCOs deltakelse-eller-ikke på den kontroversielle klubben Crans Montana Forum, som er et arrangement som deler ut priser til ledende politikere og hvitvasker diktatorer. I 2015 fant arrangementet sted i Dakhla i de okkuperte områdene. UNESCOs generaldirektør Irina Bokova, har en rolle i dette nettverket. 

I 2016 ble det annonsert at UNESCO ikke ville delta på 2016-eventen. En marokkansk propagandatjeneste få dager senere hevdet det motsatte

...

21.02.2016

Polisario venter Moon-landing i Vest-Sahara

“Møtet [med Ross i flyktningleirene] var veldig viktig. Vi håper Ban Ki-Moon gjennomfører besøket som planlagt”, sier Polisario ifølge den spanske nyhetstjenesten EFE

...

19.02.2016

Christopher Ross besøker i dag flyktningleirene i Algerie, for å legge grunnen til rette for Ban Ki-Moons besøk til regionen. Les mer om det her.

Christopher Ross besøker i dag flyktningleirene i Algerie, for å legge grunnen til rette for Ban Ki-Moons besøk til regionen. Les mer om det her.

...

11.02.2016

Sikkerhetsrådet støtter BKM-besøket

FNs Sikkerhetsråd uttalte i dag at de støtter Ban Ki-Moons planer om å besøke Vest-Sahara. Det skriver den spanske nyhetstjenesten EFE.  Håpet er at et besøk skal finne sted innen Sikkerhetsrådet møtes for å diskutere Vest-Sahara-saken i april i år. 

...

7.01.2016

Ledelsen i frigjøringsbevegelsen Polisario møtte i dag, 7. januar, FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad Al-Hussein.

Ledelsen i frigjøringsbevegelsen Polisario møtte i dag, 7. januar, FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra'ad Al-Hussein.

...

28.02.2015

Polisariokongressen ber om Menneskerettigheter

Kongressen til Vest-Saharas frigjøringsbevegelse, Frente Polisario, ba om at MINURSO må få mulighet til å overvåke overgrepene i Vest-Sahara. 

MINURSO er FNs operasjon som er utstasjonert i flyktningleirene som Polisario administrerer, og i områdene under marokkansk okkupasjon. Marokko - og dermed også Sikkerhetsrådslandet Frankrike - nekter en slik mandatendring. Dermed har det aldri blitt noe av forslaget.

Også Sikkerhetsrådsstatene USA og Storbritannia har foreslått dette. Utenriksminister Børge Brende har personlig tatt opp spørsmålet med Frankrikes utenriksminister tidligere i år. 

Polisarios kongress finner sted hvert fjerde år, siste gang var i desember 2015. 

...

21.12.2015

Europaparlamentet ber om MR i MINURSO

Europaparlamentet konkluderte 17. desember sin årsrapport om menneskerettigheter i verden. Rapporten ber FNs Sikkerhetsråd om å inkludere menneskerettigheter i MINURSO-mandatet. Se resolusjonen her. Punktet om Vest-Sahara ble tatt inn i resolusjonen med 258 mot 251 stemmer. 

...

18.12.2015

FN-varsler renvasket, men ikke helt ennå på Vest-Sahara-saken

Den svenske diplomaten Anders Kompass har fått mye og velplassert honnør for å varsle om FN-soldaters overgrep i Den sentralafrikanske republikk. Imidlertid har det vært kontroverser rundt at han skal ha lekket store mengder hemmeligstemplet informasjon til marokkanske myndigheter fra sin posisjon i Menneskerettighetsrådet i Geneve. Disse forholdene er fortsatt under granskning. Det skriver flere internasjonale medier denne uken, blant annet SvD og Foreign Policy

...

16.12.2015

Brende krever bevegelsesfrihet for FNs spesialutsending til Vest-Sahara

Utenriksminister Børge Brende vil at FNs spesialutsending må få reise uhindret til Vest-Sahara. For få uker siden stanset marokkanske myndigheter FN-toppen i å gjøre nettopp dette. "Som ledd i å finne en politisk løsning er det svært viktig at spesialutsending Christopher Ross får utøve sitt mandat uhindret", uttalte Børge Brende til Stortinget i dag.

Uttalelsen kom i et svar til Stortingsrepresentant Rannveig Kvifte Andresen (SV).

"Vi er i dialog med Ross om utfordringene han har med å få tilgang til alle områdene mandatet hans gir rom for. Som ledd i spesialutsendingens arbeid inngår selvsagt besøk til alle deler av Vest-Sahara, også de Marokko-kontrollerte", uttalte Brende.

Ross skulle egentlig reise til de okkuperte områdene i november. Dette ble han forhindret i å gjøre av marokkanske myndigheter.

8. desember ba Ross derfor Sikkerhetsrådet om tydelig støtte for at han skal kunne utføre sitt mandat og få bevegelsesfrihet i området.

Vest-Sahara er et territorium som behandles av FNs Generalforsamling som det siste uløste kolonispørsmålet i Afrika. Territoriet ble okkupert av nabolandene Mauritania og Marokko i 1975, til fordømmelse av FN.

Den internasjonale domstolen i Haag avviste de to nabolandenes krav på territoriet. Mer enn 100 FN-resolusjoner slår fast at saharawiene har rett til selvbestemmelse.

Ingen stater i verden anerkjenner Marokkos grunnløse suverenitetskrav på territoriet. Et tjuetalls saharawier ble skadet da politiet slo ned på en demonstrasjon nå i helgen.

...

16.12.2015

MINURSO-lederen på FN-radio

FN-radioen publiserte 15. desember en 2 minutters lydfil - et intervju med MINURSO-leder Kim Bolduc. Hør her. 

...

14.12.2015

Sånn er det å rydde miner med FN

Her er et fint portrett av en tysker som er minerydder for FN i de delene av Vest-Sahara som ikke er under marokkansk okkupasjon (på tysk). 

...

14.12.2015

God gjennomgang av folkeretten og FN

Europadomstolen annulerte 10. desember handelsavtalen mellom Marokko og EU ettersom den inkluderte det ikke-selvstyrte området. Selve dommen - som er på 50 sider - oppsummerer på en god måte de folkerettslige prinsippene som gjelder for saharawienes rett til selvbestemmelse. Se dommen her. 

...

12.12.2015

Ross-retur til Vest-Sahara i januar

FNs spesialutsending returnerer til flyktningleirene og de okkuperte områdene i begynnelsen av januar. Det skriver EFE 9. desember, som i sin tur refererer fra en samtale med Polisarios mann i FN. 

...

12.12.2015

Etter flommen: Når barneskolene har kollapset fra regnværet, går barna på skole i telt fra UNHCR. Her i flyktningleiren Dakhla, som ble hardest rammet.

Etter flommen: Når barneskolene har kollapset fra regnværet, går barna på skole i telt fra UNHCR. Her i flyktningleiren Dakhla, som ble hardest rammet.

...

12.12.2015

Etter flommen: Når barneskolene har kollapset fra regnværet, går barna på skole i telt fra UNHCR. Her i flyktningleiren Dakhla, som ble hardest rammet.

Etter flommen: Når barneskolene har kollapset fra regnværet, går barna på skole i telt fra UNHCR. Her i flyktningleiren Dakhla, som ble hardest rammet.

...

12.12.2015

Etter flommen: Når barneskolene har kollapset fra regnværet, går barna på skole i telt fra UNHCR. Her i flyktningleiren Dakhla, som ble hardest rammet.

Etter flommen: Når barneskolene har kollapset fra regnværet, går barna på skole i telt fra UNHCR. Her i flyktningleiren Dakhla, som ble hardest rammet. 

...

10.12.2015

Ban Ki-Moon reiser ASAP

"Generalsekretæren har gjort det klar at han mener det er viktig å besøke Vest-Sahara, og han har en intensjon om å gjøre det så snart som mulig", uttalte en FN-talsmann i går, ifølge den spanske nyhetstjenesten EFE.

Spesialutsending Christopher Ross sa bak lukkede dører i Sikkerhetsrådet 8. desember at det mest trolig blir i januar

...

9.12.2015

Dansk ex-FN-topp krever dansk selskap ut av Vest-Sahara

Tidligere sjef av FN-styrken i Vest-Sahara, Kurt Mosgaard, uttrykker sin skuffelse over at danske selskapet Vestas deltar i en anbudsrunde for å bygge vindmøller i de okkuperte områdene på vegne av marokkanske myndigheter.  “Det er ganske opsigtsvækkende, at Vestas er på vej ind i det her projekt”, sier han til sier han til Berlingske Tidende, 9. desember. 

“Gør de det, kan man roligt regne med, at det er med til at forlænge konflikten. Det bliver endnu sværere at finde en politisk løsning jo større økonomiske interesser, der er på spil. Samtidig er man med til at legitimere besættelsen”, sier Mosgaard. 

Også FNs tidligere rettssjef, Hans Corell, er kritisk: “Alle investeringer i Vestsahara må være i overensstemmelse med ‘interesserne’ og ‘ønskerne’ hos det lokale folk i Vestsahara. For at afgøre det må man vide, hvem der repræsenterer dem. Det sker først, når der er kommet en folkeafstemning, hvilket hidtil ikke er lykkedes. Af den årsag er det problematisk, at virksomheder er aktive i de besatte områder. Det ødelægger muligheden for at gennemføre den beslutning, som FNs Sikkerhedsråd er kommet frem til”, skriver han i en epost til Berlingske.

...

9.12.2015

Spørsmål i Spørretimen om Ross-nekten

Vil utenriksminister Brende fremme krav til Marokko om at FNs spesialutsending til Vest-Sahara må få en permanent og uhindret tilgang til de okkuperte delene av Vest-Sahara?

Det spurte Stortingsrepresentant Rannveig Kvifte Andresen (SV) om i Stortinget 8. desember 2015.

...

9.12.2015

Dette sa Christopher Ross til Sikkerhetsrådet

Inner City Press har lagt ut hele Ross-rapporten som ble avgitt til FNs Sikkerhetsråd i går. Vi klipper den like godt inn nedenfor.   Høydepunktene: *Ban Ki-Moon reiser til Vest-Sahara kanskje i januar. *Marokko er ikke klare for direkteforhandlinger, mens Polisario er det.   *Ross ber om Sikkerhetsrådets støtte i bataljen mot Marokko – som nekter ham besøk til territoiret.

Personal Envoy of the Secretary-General for Western Sahara Introduction Madam President, Distinguished Members of the Council,

I’m pleased to come before you today to report on developments since my last briefing.

The negotiating process meant to facilitate a solution to the conflict over Western Sahara remains  stalemated.  Even though the situation in the Middle East-North Africa-Sahel regions presents real dangers, events have had little if any impact on the positions of the various actors.  Meanwhile, the refugees in the camps near Tindouf are facing new tribulations as a result of heavy rains and serious flooding.  The peoples of the Maghreb for their part continue to suffer from the absence of regional integration and cooperation.  This has consequences far beyond North Africa, in particular due to the lack of joint action on security issues.

After 40 years, the need for a solution is more urgent than ever, and the Secretary-General has paid increased attention to this issue.  He considers that, if left unresolved, this situation may constitute a “time-bomb” whose effects could spiral well beyond any single actor’s ability to control.  He has asked me to intensify my efforts.  To add his own weight to this process, he is planning to visit the region as early as January.

Secretary-General’s analysis and intensified efforts

Let me turn briefly to the main developments since last April. In June, the Secretary-General sent letters to both King Mohammed VI and Secretary-General Abdelaziz restating his personal commitment to promoting progress in the negotiating process, particularly in light of worrisome developments in the region. He stressed that the situation in North Africa is worsening due to threats posed by extremists and terrorists operating beyond borders, growing frustrations among all ages in the refugee camps, and increased regional tensions.  Among youth in the camps, the lack of progress and the absence of employment make them targets for recruitment by extremist groups.  In addition, developments in both Libya and Mali, whose borders are only a few hundred kilometres away from the nearest refugee camp, could have an impact in Western Sahara and in Morocco, as they already have at In Amenas in Algeria.  While these dynamics were evident last spring, they have now become even more pronounced.

I have, as the Secretary-General requested, intensified my efforts to elicit new ideas to explore through shuttle diplomacy in preparation for the resumption of face-to-face meetings between the Kingdom of Morocco and the Polisario Front in the presence of the two neighbouring states, Algeria and Mauritania, as observers in accordance with the agreed Manhasset formula.  To this end, I visited the region three times in September, October, and November.  Unfortunately, these efforts have not borne any real fruit to date.  The Polisario has confirmed that it is ready to resume face-to-face talks even in the absence of new ideas.  Morocco remains unready to do so without significant preparation through shuttle diplomacy.

During my visit to Rabat in September, my interlocutors questioned the Secretary-General’s assessment that rapid progress in the negotiations is needed to face the potential dangers that the region faces.  In Morocco’s view, the situation remains under control, and the focus should remain on an unhurried and “serene” negotiating process.

In this regard, Morocco set forth its own definition of the purpose of the process.  As the Secretary-General of the Foreign Ministry stated in September, the basis of the process must remain what he calls the “2004 understanding”.  According to this purported understanding, what the Council has intended in calling for a “political solution” is an agreement that does not bring the status of Western Sahara into question, inasmuch as “the Sahara is already Moroccan.”  The notion that the territory is already Moroccan and that all that is left to discuss are merely the details of Morocco’s autonomy initiative was reiterated on my subsequent visits.

In September, as a “new idea” to explore in shuttle diplomacy, my Moroccan interlocutors suggested that Algeria be brought into the negotiations in a formal way.  The Minister of Foreign Affairs reiterated this to me during my two subsequent visits, insisting that my priority must be to bring Algeria to the negotiating table as a formal party or at least as an “actor” and that no progress will be possible until I succeed.  In October, as a second “new idea” that could be explored, my interlocutors suggested that I ask Algeria and the Polisario to provide the legal basis of their positions on self-determination.

In November, a major subject of discussion in Rabat was the interview that the Minister of Foreign Affairs had given to the Spanish news agency, EFE, which cited him as saying that I could no longer travel to Western Sahara.  Various Moroccan interlocutors, including the Minister-Delegate of Foreign Affairs speaking to the British Ambassador in Rabat, have suggested that in fact I can do so.    Clear-cut confirmation must await my next proposal to travel there. 

Turning to my meetings in Rabouni, my Polisario interlocutors also set forth their own understanding of Council intentions, reiterating their insistence that the only way the Council’s call for an agreement that will provide for self-determination can be implemented is through a referendum with multiple options.  However, they expressed their readiness to enter discussions on a more flexible basis, no longer insisting on a referendum up front, assuming that Morocco was ready to show like flexibility.   This position, which remains to be tested, was further reiterated by the Secretary-General of the Polisario when I met him late in November.

In my exchanges in October, I conveyed Morocco’s interest in the Polisario’s position on “self determination”, but my interlocutors dismissed this as a further effort to blur the focus of the process.  Referring to UN General Assembly resolutions, they maintained that the Polisario is in line with the UN in this regard and need not justify itself.

While in Rabouni, I took the opportunity to enrich my understanding of the realities of life in the refugee camps by meeting with representatives of NGOs and Sahrawi youth.  Young people represent both the potential and the dangers involved in this conflict.  As the prospects of reaching a political solution through diplomacy fade, some are searching for other options, even speaking openly about resuming military action.   Indeed, several Polisario leaders warned that, while the Polisario remains committed to the UN process, pressure from the military and the younger generations, in particular during the forthcoming congress, may force a change of approach and even bring the ceasefire with Morocco into question. 

In October, I also visited three of the five camps severely hit by rains and subsequent flooding.   Ms. Bolduc will provide details of the widespread damage sustained, as well as of the international effort required to deal with it.

Turning now to Algeria, the President received me in November and indicated that his country’s “immutable position” of support for Western Saharan self-determination will not change.  He confirmed what the Minister of State and Foreign Affairs had stated on earlier occasions reiterating Algeria’s refusal to join the negotiating process as a formal party.  The Minister of State himself further rejected any efforts to “bilateralise” the Western Sahara conflict as an issue between Algeria and Morocco, recalling that since 1975 the conflict has been between the Kingdom of Morocco and the Polisario Front. 

The Minister of State responded to Morocco’s query on self-determination by stating that Algeria remains attached to that right as the UN has defined it and that he sees no need to elaborate.  He did indicate, however, that his country remains ready to assist the parties once they are ready to make progress, but will refrain from taking any initiatives itself, since on previous occasions Morocco had interpreted informal exchanges on various possible outcomes as constituting “Algerian proposals”.    

In Nouakchott, I met with the Prime Minister on two occasions, as well as with the Minister of Foreign Affairs and his Minister-Delegate.  All reiterated Mauritania’s long-standing position of “positive neutrality” regarding the negotiating process.  The Prime Minister also warned that the stability of the region could be seriously undermined were the Western Sahara issue to remain unaddressed for much longer.  

Consultations outside the region

Since April, I have also held extensive consultations with international stakeholders.  I visited Madrid and Paris twice, as well as London and Washington.  I am looking forward to visiting Moscow soon.  

All of these stakeholders have agreed with the Secretary-General’s analysis regarding the dangerous dynamics of the region, including the need to take the growing frustration in the refugee camps seriously.  They have also all been very generous in reiterating their support for my mission.  On this occasion, I again express my appreciation for the crucial assistance that the Spanish government provides for my visits to the region by making available an aircraft of the Royal Air Force. 

Conclusion

By way of conclusion, I note again that, during my various exchanges, different interpretations of the purpose of my mission and the scope of my mandate have been expressed.  To restore clarity, the Secretary-General reiterated his understanding of the process in his statement of 4 November. He emphasized that the purpose of the negotiating process is to reach an agreement on the definitive status of Western Sahara and that he has directed me to intensify my efforts to facilitate the entry of the parties into negotiations without preconditions and in good faith to achieve a mutually acceptable political solution, which will provide for the self-determination of the people of Western Sahara.  He noted that the discussions that ed the presentation of proposals from Morocco and the Polisario in 2007 had not led to genuine negotiations, and he urged all concerned within the region and the broader international community to work for the launching of true negotiations in the months to come.

This guidance is very timely.  The increased interest of the international community in addressing the conflict over Western Sahara is evident and welcome, but much more can be done by means of a sustained effort by this Council and the wider international community to persuade the parties to embark on genuine negotiations.

By the same token, a reiteration of this Council’s support for my freedom of movement, as expressed in a previous meeting, will be critical in enabling me to remain familiar with conditions in Western Sahara and in preventing the establishment of an unsound precedent.

I look forward to remaining in touch with Council members as we work together to convince the parties to enter into genuine negotiations without preconditions as soon as possible. Thank you.

...

9.12.2015

Intet BKM-besøk likevel?

Under et pressemøte 7. desember blir FNs talsperson konfrontert med påstanden om at Ban Ki-Moon skal planlegge en tur til Vest-Sahara: “Regarding the Secretary‑General, no, we don't have any plans to visit Western Sahara to announce on his behalf.” Det ble heller ikke bekreftet i et pressemøte 24. november

...

9.12.2015

FN vil at Ross skal få reise uhindret

7. desember, i møte med pressen, insisterer FN på at Ross må få reise fritt til Vest-Sahara, men at han ikke fikk gjort det denne gangen. Se transkript på FNs nettsider – og nedenfor. Question:  Two different questions on two different areas.  One on Western Sahara:  Is it true that the Special Envoy of the Secretary-General still persona non grata in Western Sahara by the Moroccan authority?  And what's the Secretary-General’s reactions and whether the Secretary‑General is going to go ahead in his… in a visit to the Western Sahara?  […]

Deputy Spokesman:  Okay.  On your first question, as you know, we provided the details of Christopher Ross’ recent visit to the region, where he visited Algeria, Morocco and Tindouf.  The way that he proceeds with his travel, of course, is according to his own discretion, and we have defended and continue to defend his right to travel throughout, including to all of Western Sahara.  There are some areas that he didn't visit this time around, but that, again, like I said, is at his discretion, and we will continue to insist upon his freedom to visit those areas.

...

9.12.2015

Rykter om BKM-turne til Vest-Sahara

I slutten av november blir spesialutsending Ross sitert i en algerisk avis på at Ban Ki-Moon planlegger tur til Vest-Sahara og regionen en gang «i de kommende måneder».

...

7.11.2015

Ross er persona non grata i Vest-Sahara

Tre dager etter at Ban Ki-Moon beklager mangelen på framgang, uttaler den marokkanske utenriksministeren til den spanske nyhetstjenesten EFE at Ross er persona non grata i Vest-Sahara.

...

6.11.2015

The King’s Speech med null nytt

På årsdagen for den marokkanske anneksjonen av Vest-Sahara, og 40 år og en uke etter at de marokkanske kravene på Vest-Sahara ble avvist av Den internasjonale domstolen i Haag, besøkte marokkanske kongen de okkuperte områdene. Han gjentok at de ikke vil fire på kravene om at området er en del av Marokko. “As I pointed out last year in my address commemorating the anniversary of the Green March, the Initiative is the most Morocco can offer. Its implementation will hinge on achieving a final political settlement within the framework of the United Nations Organization. Those who are waiting for any other concession on Morocco’s part are deceiving themselves. Indeed, Morocco has given all there was to give. It has given of its sons’ blood to defend the Sahara.” Hele talen her

...

4.11.2015

BKM beklager mangelen på framgang

FNs Generalsekretær Ban Ki-Moon kom 4. november med en uttalelse der han beklager mangelen på framgang i forhandlingene i Vest-Sahara, og klargjør FNs posisjon på Christopher Ross’ rolle.

...

12.10.2015

Fjerdekomite i oktober

12. oktober åpnet FNs fjerdekomite for det årlige sirkuset av såkalte ‘petitioners’. Fjerdekomiteen er FNs komite for avkoloniseringssaker, der Vest-Sahara alltid har blitt behandlet. Det åpnes også for at sivilsamfunn kan få presentere synspunkter. Marokko sponser et utall talere hvert år, inkludert europeiske. Disse får sine reiser og opphold betalt, og noen også ytterligere honorarer. Blant disse var igjen den tidligere nevnte islandske advokaten Gisli Björnsson som innrømmer å være hyret inn av den marokkanske ambassaden i Oslo. I Generalforsamlingens referater i etterkant av møtet står han ikke omtalt som en representant for Marokko, men kun som en bekymret enkeltperson. Støttekomiteen har bedt fjerdekomiteen om oppklaringer om hva slags regler som gjelder for at folk kan registreres som petitioners. 

...

16.10.2015

Marokko fordømmer FN-anbefalingene

Noen dager etter at FNs komite for økonomiske, sosiale og økonomiske rettigheter anmodet Marokko om å respektere saharawienes rettigheter, blir FN-komiteen fordømt av Marokko på det sterkeste og kaller FN-ekspertene for partiske. Les den marokkanske slakten av FN-anbefalingene her, sendt inn 16. oktober 2015.

...

9.12.2015

Støttekomiteen for Vest-Sahara legger fram rapport i Komiteen for Økonomiske, Sosiale og Kulturelle rettigheter i Genève.

Støttekomiteen for Vest-Sahara legger fram rapport i Komiteen for Økonomiske, Sosiale og Kulturelle rettigheter i Genève.

...

12.10.2015

Se vår rapport til ØSK-komiteen

Støttekomiteen har bistått i skrivingen av to rapporter til ØSK-komiteen i 2015, gjennom vårt samarbeid med Western Sahara Resource Watch. Den siste rapporten er den grundigste – den kan lastes ned her, eller finnes via komiteens nettsider

...

6.10.2015

FN-eksperter ber Marokko respektere saharawiers rettigheter

FNs komite for økonomiske, sosiale og økonomiske rettigheter behandlet i løpet av 2015 Marokkos oppfyllelse av sine forpliktelser under ØSK-konvensjonen. Konklusjonen kom 12. oktober. Der fremmer komiteen det en serie anbefalinger overfor Marokko om saharawienes rettigheter, blant annet at saharawiene selv må gi sitt samtykke i spørsmålet om utnyttelsen av ressursene i territoriet. Komiteen ba også Marokko om å samarbeide med FN om å finne en løsning på spørsmålet om selvbestemmelse for saharawiene. En annen anbefaling ytrer bekymring over separasjonsbarrieren som Marokko bygget gjennom territoriet. Se alle anbefalingene i dokumentet fra FN-komiteen

Folks rett til selvbestemmelse er nedfelt som Artikkel 1 i de to viktige FN-konvesjonene. 

...

6.10.2015

Norge ba om Vest-Sahara-menneskerettigheter i FN

FN-operasjonen i Vest-Sahara må få overvåke menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara. Det krevde norske ungdomsdelegater på vegne av Norge i FNs Generalforsamling 6. oktober.

Hvert år tar to norske ungdommer del av den offisielle norske delegasjonen til FNs Generalforsamling. Det er vanlig at disse representantene får fremme norske ungdommers syn på internasjonale spørsmål. I år trakk de fram behovet for menneskerettigheter i FNs operasjon i Vest-Sahara. Ungdomsdelegatene var leder av Senterungdommen, Erling Laugsand, og nestleder i SAIH, Inga Marie Riseth. Framlegget ble gjort i FNs Generalforsamlings tredje komité.

"Youth living under colonial and foreign occupation experience suppression and grave human rights violations. We are especially concerned about the human rights of youth living in the Non-Self-Governing Territory of Western Sahara. We support the Secretary General’s call from 2014 for a sustained, independent and impartial monitoring of human rights in the territory. It is our conviction that the best solution is to incorporate human rights monitoring in MINURSO’s mandate", sa Laugsand på vegne av Norge. 

...

6.11.2015

"Folkeretten er spesielt viktig for mindre land, som Danmark og Norge"

Kurt Mosgaard, tidligere leder av FNs operasjon i Vest-Sahara, under seminar i Stortinget, 6. november 2015.

...

6.11.2015

Mange frammøtte idet Vest-Sahara-vennegruppa på Stortinget 6. november 2015 markerer at det er 40 år siden marokkanske og mauritanske styrker startet okkupasjonen av det ikke-selvstyrte territoriet Vest-Sahara.

Mange frammøtte idet Vest-Sahara-vennegruppa på Stortinget 6. november 2015 markerer at det er 40 år siden marokkanske og mauritanske styrker startet okkupasjonen av det ikke-selvstyrte territoriet Vest-Sahara.

...

9.11.2015

Brende: Norge gir 5 mill i akutt FN-nødhjelp

Den norske regjeringen yter 5 millioner kroner i bistand til Verdens Matvareprogram (WFP) for dets akutte nødhjelpsarbeid i flyktningleirene i Algerie. Det kommer fram i et svar gitt fra Børge Brende til Stortingsrepresentant Trine Skei Grande (V) 9. november 2015. Senere fulgte også USA opp med tilsvarende støtte. 

...

23.10.2015

Høykommissæren for flyktninger trygler om flomhjelp

I oktober kollapser store deler av bygningsmassen og infrastrukturen i flyktningleirene i Algerie, som følge av voldsomt regnvær. FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR), som koordinerer mye av bistandsarbeidet overfor flyktningene, melder at 25.000 flyktninger var rammet. Husene er laget av soltørket leire, som smelter som sjokolade i regnet. Det regner omtrent hvert femte til åttende år.

UNHCRs arbeid har i mange år vært underfinansiert. Behovet for UNHCR-støtte var allerede akutt i våres, som det kommer fram i Generalsekretærens rapport. Flommen kom altså på toppen av det allerede udekte behovet. 23. oktober appellerte UNHCR om akutte bevilgninger fra det internasjonale samfunn. Se også denne saken fra 25. oktober.

...

25.09.2015

BKM diskuterte Vest-Sahara med Mauritania

Vest-Sahara var tema for samtaler mellom Mauritanias president og FNs Generasekretær under møte i september 2015. Det skriver FN i en nyhetsoppdatering 25. september. 

...

9.12.2015

BKM tar opp VS-saken med Kong Felipe

FNs generalsekretær tar opp Vest-Sahara-saken med kongen av Spania under et møte i september 2015. 

...

16.07.2015

Polisario ber FN stoppe oljefondselskap

Finansdepartementet sørget i 2005 for at Oljefondet ekskluderte et selskap som drev oljeleting i Vest-Sahara fordi det «Marokko har i en årrekke, til tross for sterk fordømmelse fra FN, okkupert Vest-Sahara» og oljeletingen «kan bidra til å legitimere Marokkos suverenitetskrav og dermed undergrave FNs fredsprosess»

I det siste har Oljefondet kjøpt seg stort inn i nettopp sånne selskaper. Dermed må Polisario klage til FN over de selskapene som Norge har investert stort i. Se her et sånt brev, fra 16. juli 2015, om oljeboring, sendt til Ban Ki-Moon. Brevet er som klippet ut av Finansdepartementets gode vurdering fra 2005. Det norske oljefondet er blant de største eierne i alle selskapene som i dag leter etter olje for den marokkanske regjeringen i Vest-Sahara.

...

17.06.2015

Marokko-smisk i system

17. juni skriver The Guardian en god oppsummeringssak om Marokkos lobby i FNs Menneskerettighetsråd – og om hvordan Marokko har unngått at FN grundig sjekker hvordan menneskerettighetene respekteres i Vest-Sahara. 

...

4.08.2015

Islandsk lobbyist innrømmer betaling for FN-lobby

Den marokkanske ambassaden i Oslo betaler den islandske advokaten Gisli Bjørnsson for å fremme Marokkos sak i Generalforsamlingens fjerde komite. Det innrømmer advokaten til islandske medier 4. august 2015. Generalforsamlingen åpner for såkalte ‘petitioners’ for å snakke på høringen. 

...

28.04.2015

Lite nytt fra Sikkerhetsrådet

28. april 2015 vedtar FNs Sikkerhetsråd sin årlige resolusjon om Vest-Sahara. Teksten uttrykker støtte til spesalutsending Ross og spesialrepresentant Bolduc, som begge siste året har slitt med å gjennomføre sitt arbeid, på grunn av krav fra marokkanske myndigheter. Den krever ikke menneskerettighetsobservasjon, som mange hadde håpet. MINURSO-operasjonen fortsetter dermed å være den eneste opprettet siden 70-tallet som ikke har et sånt mandat.

...

18.03.2015

Sterk tale fra Brende – tok opp menneskerettigheter med Paris

18. mars uttaler Brende at han personlig hadde tatt opp spørsmålet om menneskerettigheter i MINURSO-mandatet med sin franske kollega, utenriksminister Fabius. Han sier også at det har blitt tatt opp med franske myndigheter i både Geneve og New York. Uttalelsen kom som svar på spørsmål fra Stortingsrepresentant Åsmund Aukrust (Ap) 11. mars 2015. Dette utgjør den sterkeste posisjonen Norge har utvist på spørsmålet om menneskerettigheter i MINURSO så langt. Det er verdt å sammenlikne Brendes uttalelse med det som ble uttrykt av tidligere utenriksminister i 2012. 

...

13.04.2015

SAIH-rapport om overgrepene

13. april 2015 lanserer SAIH rapporten Acting with Impunity som avdekket totalt 256 menneskerettighetsbrudd i Vest-Sahara mellom 1. april 2014 og 1. mars 2015, basert på et omfattende kildemateriale. Totalt 163 dokumenterte hendelser trekkes frem, med 283 navngitte ofre. SAIH anbefaler at MINURSO får mandat til å rapportere på overgrep.

...

10.04.2015

Ban Ki-Moon rapporterer til Sikkerhetsrådet

10. april 2015 oversender Ban Ki-Moon sin årlige rapport til Sikkerhetsrådet. Som vanlig er dette svært interessant lesning. Print ut og les. Anbefales på det varmeste. 

...

7.04.2015

AU ber FN om menneskerettigheter i Vest-Sahara

I begynnelsen av april skriver den afrikanske union til FNs generalsekretær og ber om at MINURSO-mandatet utvides til å inkludere rapportering på menneskerettighetene. Det skriver Reuters 7. april

Vest-Sahara er medlemsstat i Den afrikanske union, noe Marokko ikke er.

...

9.12.2015

Hadde han ikke hatt den hatten han hadde hatt, hadde han ikke hatt hatt i det hele tatt.

Marokko organiserte et kontroversielt politisk møte i Dakhla i okkuperte Vest-Sahara i mars. Blant de oppmøtte er en tidligere fransk diplomat, Philippe Douste-Blazy, som nå er spesialrådgiver for FNs generalsekretær. Kan en FN-topp reise med marokkansk vertskap til de okkuperte områdene? Ifølge marokkanske rapporter var han der nettopp i FN-kapasiteten. Ifølge Ban Ki-Moon selv, var han ikke det

...

23.02.2015

Sterk tale fra tidligere FN-topp

23. februar publiserer FNs tidligere rettssjef en analyse i tidsskriftet International Judicial Monitor der han uttrykker sin skuffelse over FNs mangel på innsats for å stoppe den ulovlige oljeletingen i okkuperte Vest-Sahara. 

...

6.02.2015

Bolduc får ankomme Vest-Sahara

FNs spesialrepresentant Kim Bolduc får 6. februar i år endelig starte arbeidet på MINURSOs hovedkvarter i de okkuperte områdene, etter å ha blitt nektet innreise av Marokko siden hun ble utnevnt i juli 2014. Marokkanske myndigheter ønsket garantier for at hun ikke skulle røre menneskerettighetene i territoriet.

...

9.12.2015

Dvalen er over

Det har vært en travel sommer og høst hos oss i Støttekomiteen for Vest-Sahara. Etter en lengre nedetid er vi på’n igjen på denne bloggen om FN i Vest-Sahara. Det er på tide å få hodet opp fra sanden, og vi fyller noen av de viktigste hullene fra 2015.

...

13.01.2015

Marokkanske regjeringen uttrykker FN-misnøyen åpent

I flere måneder har det lekket hemmeligstemplete dokumenter på twitterkontoen @chris_coleman24 fra de innerste kroker av marokkansk diplomati. Der har det kommet fram hvordan marokkanske uteniksstasjonen i New York har systematisk sabotert arbeidet til både FNs spesialutsending og Ban Ki-Moons spesialrepresentant til Vest-Sahara.

Nå uttrykker den marokkanske regjeringen for første gang åpent at de har sterk mistro til FN, og kaller institusjonen "ikke nøytral" i spørsmålet om Vest-Sahara. Uttalelsene ble gitt til tidsskriftet Jeune Afrique.

...

12.12.2014

Polisario inviterer FN til permanent MR-overvåkning i flyktningleirene

Letter of Mohamed Abdelaziz to the United Nations High Commissioner for Human Rights, 4.11.14 http://www.arso.org/letter-to-OHCHR.htm

Bir lahlou, the 4th of November 2014

The Honourable Zeid Ra’ad Al Hussein United Nations High Commissioner for Human Rights Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) CH-1201 Geneva, Switzerland

Dear High Commissioner:

On behalf of the Frente POLISARIO, please allow me to extend my warmest congratulations on your appointment as UN High Commissioner for Human Rights. We are delighted that a person with such a long history of promoting human rights has been selected for this important position, and I would like to reassure you of our Organization’s full support and cooperation with your efforts.

As you are aware, the Saharawi population inside the occupied Territory of Western Sahara has for many years been subjected to serious human rights abuses, as documented by the United Nations, including your office, and various international human rights organizations, including Amnesty International, Human Rights Watch and the Robert F. Kennedy Center for Human Rights and Justice. Just last month, Saharawi political prisoner Hassana El Ouali died while in custody in a Moroccan military hospital in Dakhla, Western Sahara. He was reportedly subject to torture while in detention. Moroccan authorities elected to abruptly bury El Ouali on 6 October without the presence or consent of his family despite their requests for medical reports and an autopsy. Political detainees of Gdeim Izik still unfairly victims of abuses.

As noted by your Office in its September 2006 report (‘Report of the OHCHR Mission to Western Sahara and the Refugee Camps in Tindouf’), almost all human rights violations in Western Sahara stem from the non-implementation of the Saharawi people’s fundamental right to self-determination. This right is guaranteed under Chapter XI of the Charter to a Non-Self-Governing Territory such as Western Sahara. The report recommended that the Security Council expand MINURSO’s mandate to include a human rights monitoring component, similar to those in all other contemporary UN peacekeeping missions. It is a significant stain on the credibility of the United Nations that MINURSO remains the only UN peacekeeping mission in the world established since 1978, and the only one anywhere on the African continent, which is operating without a capacity to monitor human rights. As the UN Secretary-General himself noted in his report last year on the situation in Western Sahara, “given ongoing reports of human rights violations, the need for independent, impartial, comprehensive and sustained monitoring of the human rights situations in both Western Sahara and the camps becomes ever more pressing” (UN Doc. S/2013/220).

In this context, I would like to reaffirm my offer to your predecessor, High Commissioner Navanethem Pillay, in a letter on 16 September 2012 that the Frente POLISARIO now stands ready to facilitate the establishment of an OHCHR presence where are the saharawi refugee camps and in that part of the Territory of Western Sahara under its control. We hope that this offer is seen as a clear demonstration of our commitment to human rights, to transparency, and to our support for the work of your Office. It was, and remains our hope that this initiative will encourage the Moroccan Government to display a similar commitment to the human rights of the Saharawi people, and that it will serve to advance efforts towards the establishment of a permanent human rights monitoring capacity within MINURSO.

Separately, I would like to express our serious concern regarding the recent revelation of a series of Moroccan diplomatic documents leaked by an anonymous source using the pseudonym ‘chris_coleman24’. The documents indicate that the Permanent Mission of the Kingdom of Morocco to the United Nations in Geneva attempted to unduly influence officials within OHCHR to undermine the planned visit by your predecessor, High Commissioner Pillay, to Western Sahara last year, and to persuade her not to support the expansion of MINURSO’s mandate to include human rights monitoring. We hope that despite these very concerning allegations, your Office will bring a new focus to ensuring respect for human rights in Western Sahara, and a new drive to ensure that the Saharawi people enjoy the freedom of movement and expression that is essential to the exercise of their right to self-determination.

We look forward to constructive engagement with you, and would welcome the opportunity to engage with you on arrangements for a possible visit to Western Sahara and the saharawi refugee camps in the near future.

Please accept, your Excellency, assurances of my highest consideration.

Mohamed Abdelaziz Secretary General of Frente POLISARIO

...

12.10.2014

FNs komite for avkoloniseringssaker møttes

Her er innledninger fra såkalte "petitioners" som kan legge fram informasjon for FNs fjerde komite - komiteen for avkoloniseringssaker. Se FN-TV.

...

13.09.2014

Marokko stikker kjepper i hjulene for Ross-besøk

Igjen undergraver den marokkanske regjeringen arbeidet til FNs spesialutsending Christopher Ross. Diplomaten hadde planlagt besøk til Vest-Sahara i september.

Marokko nekter nå å slippe ham inn i påvente av at Ross må avgi skriftlige forsikringer til den marokkanske regjeringen. Det er uklart hva slags krav Marokko nå har stilt til Ross, men de skal dreie seg om forståelsen Ross har av sin oppdragsbeskrivelse som forhandler. Det skrev den spanske nyhetstjenesten EFE går. 

EFE siterer uttalelser den marokkanske utenriksministeren.

Den marokkanske utenriksministeren skal samtidig ha "beklaget" at Marokko ikke ble konsultert i spørsmålet om utnevnelse av ny MINURSO-sjef. Den nye lederen av MINURSO skal ha startet sitt oppdrag 1. august, men er fortsatt ikke kommet til Vest-Sahara ettersom Marokko også vil ha garantier på begrensningene til MINURSO-mandatet. Marokko nekter blant annet for at MINURSO skal kunne rapportere på overgrepene i territoriet.

De to partene, Marokko og Polisario, ble i 1991 enige om en våpenhvile for territoriet. Etter et tiår med sabotasje av gjennomføringen av våpenhvilen, nektet Marokko i 2004 enhver folkeavstemning som har uavhengighet som en mulighet. Marokko nekter nå en løsning på konflikten som er i tråd med saharawienes legitime rett til selvbestemmelse.

...

9.08.2014

Ross til regionen i september

Ross har planer om å besøke regionen før FNs Generalforsamling møtes i september. Det melder Polisarios nyhetstjeneste SPS, ifølge en algerisk avis.

...

28.07.2014

Spekulasjoner om Ross-avgang fortsetter

Spekulasjonene i marokkanske medier om at Ross skal ha ønsket å kaste inn håndkleet som spesialutsending har nå ført til reaksjoner fra både Polisario og den algeriske nyhetstjenesten Le Courrier d'Algérie.

Se også Alifpost.

...

19.07.2014

Spekulerer i Ross-avgang

Marokkanske medier hevder at FNs spesialutsending Christopher Ross skal ha meldt sin avgang på grunn av mangel på framdrift i forhandlingene. Påstandene bør tas med en klype salt foreløpig, men verdt å følge med på...

...

18.06.2014

Polisario ber avkoloniseringskomité ta affære

Polisarios representant i FN, Ahmed Boukhari, ber Generalforsamlingens komité for avkoloniseringsaker om å trappe opp arbeidet for å løse spørsmålet om avkoloniseringen av Vest-Sahara, skriver Polisarios egen nyhetstjeneste SPS.

Les mer om Committee of 24 (Special Committee on Decolonization) på FNs nettsider.

...

31.05.2014

En saharawis minneord om FN-soldat

En soldat fra Uruguay som var med i første delegasjonen av MINURSO-tropper er nylig død. Les rørende minneord fra en saharawisk venn av ham (på spansk) i El Pais i går.

...

31.05.2014

Pillays besøk avsluttet - kongen lover nulltortur

Marokkos kong Mohammed har forsikret FNs Høykommissær for Menneskerettigheter at han "ikke tolererer tortur, selv om han ikke kunne utelukke at det fantes enkelte tilfeller".

Det uttalte høykommissær Pillay på en pressekonferanse som markerte avslutningen av Marokko-besøket. Pillay sa også at Marokko har et stykke å gå i å vedta manglende lovverk og implementere allerede vedtatte lover.

...

29.05.2014

Møtte fanger av fengslete - og fikk orden av kong Mohammed

FNs Høykommissær for menneskerettigheter, Navi Pillay avslutter i dag sitt besøk i Marokko.

Front Polisarios nyhetstjeneste SPS melder at Pillay i løpet av oppholdet møtte familiemedlemmer av "Gdeim-Izik-fangene" i Rabat. I 2013 ble 24 saharawier som dømt fra 20 år til livstid i en militær domstol for å ha organisert en protest i Vest-Sahara i 2010, den såkalte Gdeim-Izik-leiren. Den marokkanske kongen har uttalt at saharawier som disse er "forrædere".

Samtidig har Pillay blitt kastet glans på av den marokkanske kongen. Pillay ble tildelt Wissam Al Alaoui-ordenen, en militær marokkansk orden, med grad av "grand officier". Det melder den marokkanske statlige nyhetstjenesten MAP.

...

27.05.2014

Pillay i Marokko nå

Ryktet om at FNs Høykommisær for menneskerettigheter, Navi Pillay, skulle besøke Marokko var riktig. Pillay gjennomfører 26-29 mai 2014 sitt første besøk til Marokko som FNs toppsjef for menneskerettigheter, I løpet av oppholdet skal hun blant annet møte den marokkanske kongen, statsministeren og utenriksministeren. Det melder høykommissærens nettsider.

...

21.05.2014

Pillay besøker Marokko

27. mai 2014 skal FNs Høykommissær for Menneskerettigheter, Navi Pillay, besøke Marokko. Vel, det går iallfall rykter om det.

...

20.05.2014

FN kutter ernæringsbistand til gravide og ammende

I april tryglet Ban Ki-Moon om økt internasjonal nødhjelp til de saharawiske flyktningene. En måned senere varslet FNs Høykommissær for flyktninger at de må kutte i ernæringsstøtten til de mest sårbare: gravide, ammende og barn.      Norske ernæringsforskere ved Høyskolen i Oslo og Akershus har i en årrekke kartlagt mat- og ernæringssituasjonen hos saharawiene i flyktningleirene i Algerie. Forskerne har avdekket at det et stort behov for økt nødhjelp blant flyktningene. Den kritiske humanitære situasjonen gjenspeiles også i årlige appeller fra FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) og FN: “I urge the international community to provide urgent funding for the […] programme mandate of UNHCR in the refugee camps near Tindouf, given the existing gaps in key areas of assistance such as protection, health, nutrition, food security, shelter, water and sanitation”, skrev FNs generalsekretær Ban Ki-Moon til Sikkerhetsrådet i april. Støttekomiteen er nå kjent med at UNHCR i midten av mai 2014 varslet et kutt i programmene i flyktningleirene. Kuttene gjøres av rent økonomiske grunner. I 2010 startet UNHCR et program for å redusere anemi og kronisk feilernæring blant kvinner og barn, i 2012 viser rapporten deres at programmet har virket; både anemi og kronisk underernæring har gått signifikant ned.  Nå, i 2014 vil den forbyggende delen av programmet bli kuttet. Fra nå av skal de vente med å gi noe/behandle til underernæringen er et faktum. Dette er stikk i strid med anbefalingene fra WHO, så vel som UNHCRs egen rapport om forholdene i flyktningleirene. Det norske forskningsprogrammet som kartlegger ernæringen i flyktningleirene gjøres som en del av Kirkens Nødhjelps bistand til flyktningleirene. Les resultater fra den norske forskningen her.

...

20.05.2014

FNs demokratiske problem

Skrevet av Kristian Dragsten, internasjonal leder, AUF i Hedmark Publisert i Glomdalen, 20. mai 2014

Sikkerhetsrådet er FNs viktigste og mektigste organ. Hvis FN skal sende fredsbevarende styrker til et område eller komme med andre tiltak angående fred og sikkerhet, er det Sikkerhetsrådet som tar avgjørelsen.

FNs medlemsland bytter på å sitte i Sikkerhetsrådet, med unntak av USA, Kina, Russland, Frankrike og Storbritannia. Disse fem landene har også vetorett.

Vi ser ved flere tilfeller at denne udemokratiske ordningen hindrer viktig arbeid i land med prekære situasjoner. Vetolandene, med USA og Russland i spissen, har stadig satt stridigheter seg i mellom foran målet om en mer rettferdig og fredfull verden. Vi har et USA som alltid har gitt full støtte til Israels behandling av den palestinske befolkningen. Vi har et Frankrike som hindrer FN i å rapportere fra de okkuperte områdene i Vest-Sahara.

Vi har et Russland og et Kina som hindrer resolusjonen om en fredsbevarende plan for Syria. FNs muligheter for å gjøre noe med Krim er også svært begrenset på grunn av Russlands vetorett. Det eneste landet som ikke har brukt vetoretten på en stund, er Storbritannia. Men hva hjelper vel det når ett land kan stoppe alt av FNs arbeid?

FN har 193 medlemsland, det blir helt feil om fem av disse skal ha vetorett, og mulighet til å overkjøre de 188 andre. Vi mener at en demokratisk reform i FN vil gjøre deres fredsarbeid mer effektivt, og vi vil komme et steg nærmere en verden uten krig og vold.

...

19.05.2014

Frank Ruddy død
Den tidligere nestsjefen i MINURSO, amerikanske Frank Ruddy, er død. Ruddy var en sterk kritiker av Marokkos sabotasje av arbeidet til FNs operasjon i Vest-Sahara.
Ruddy ble utnevnt som nestleder av MINURSO-operasjonen i 1994. Mot...

Frank Ruddy død

Den tidligere nestsjefen i MINURSO, amerikanske Frank Ruddy, er død. Ruddy var en sterk kritiker av Marokkos sabotasje av arbeidet til FNs operasjon i Vest-Sahara.

Ruddy ble utnevnt som nestleder av MINURSO-operasjonen i 1994. Mot slutten av samme år sa han opp i protest mot Marokkos totale trenering av operasjonens arbeid. 25. januar 1995 la han fram for den amerikanske kongressen sin nedslående kritikk av hvordan Marokko gikk fram for å torpedere avstemningen som partene hadde blitt enige om. Les hans tale her.

MINURSO-operasjonen var etablert på basis av den såkalte Framework Agreement i 1991, som er den eneste fredsplanen FN har vedtatt om konflikten, og den eneste planen partene i konflikten har vært enige om.

«Marokko prøvde å kjøpe meg ved fire anledninger. Ved en av gangene ville de betale for studiene til mine tre barn på private universiteter. Ved en annen gang tilbød de meg å møte kongen.», uttalte Ruddy i dokumentarfilmen «Sons of the Clouds» i fjor.

Ruddy har tidligere også hatt en toppstilling i det amerikanske bistandsdirektoratet USAID, og fungerte som amerikansk ambassadør i Ekvatorial-Guinea på 80-tallet.

Se en samling av hans publikasjoner og uttalelser her.

Det siste Vest-Sahara-tiltaket han gjorde før sin død var å sende et brev til Frankrikes president Francois Hollande, i april 2014. I brevet appellerer om at Frankrike må støtte MINURSOs muligheter til å rapportere på overgrepene i territoriet.

Ruddy ble en nær venn av det saharawiske folk etter hans åpne fordømmelse av Marokkos sabotasje av FNs arbeid, og var en god  kollega av Støttekomiteen for Vest-Sahara.

Ruddy gikk bort 7. mai i år.

Vi lyser fred over hans minne.

Erik Hagen Daglig leder, Støttekomiteen for Vest-Sahara

Foto ovenfor: Frank Ruddy (til høyre) med Støttekomiteen for Vest-Sahara.

...

12.05.2014

Kanadier utnevnt til ny FN-representant til Vest-Sahara

Tyske Wolfgang Weisbrod-Webers tid som spesialrepresentant til Vest-Sahara utgår 31. juli 2014.

Ifølge Polisarios nyhetstjeneste SPS i går er det nå kanadiske Kim Bolduc som overtar til å lede MINURSO.

...

1.05.2014

Hvorfor kan representanter fra noen ikke-FN-stater snakke for FNs mikrofon, men ikke andre? Ifølge Marokko har FN regler for sånt. Men FN vil fortsatt ikke svare på hvorfor f.eks. Nord-Kypros kan snakke på FNs briefinger, men ikke Frente Polisario. Resultatet er at bare den ene parten i Vest-Sahara-konflikten kan uttale seg i FNs mikrofoner. Hvorfor er det sånn, FN?

...

30.04.2014

Vest-Sahara i dag, dagen etter at FN dropper menneskerettighetsmekanisme på appell fra Marokkos konge.

...

30.04.2014

Marokko forklarer hvorfor de er i mot Menneskerettighetsobservasjon

"The countries that need UN human rights monitoring mechanisms are those with no national systems, no accountability, no justice", sa Marokkos FN-ambassadør i går, etter avstemningen.

...

30.04.2014

Les resolusjonen her

På FNs nettsider.

...

30.04.2014

Frankrike fikk det som de ville: ingen menneskerettighetsrapportering

Ban Ki-Moon ville ha en uavhengig mekanisme for menneskerettighetsrapportering fra Vest-Sahara. Kort før hans rapport ble overlevert til Sikkerhetsrådet, ringte Marokkos konge til Generalsekretæren og overtalte ham til å droppe ordet "mekanisme".

I går vedtok Sikkerhetsrådet den årlige Vest-Sahara-resolusjonen der også "menneskerettighetsrapporteringen" ble utelatt. Dermed fikk Marokko og dets llierte, Frankrike, det som de ville: Null rapportering på menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara.

Heller ikke Ban Ki-Moons bekymring over naturressursutvinningen i Vest-Sahara ble tatt opp i resolusjonen fra FNs Sikkerhetsråd.

...

27.04.2014

""The UN does not recognise Morocco's sovereignty over Western Sahara, but it is the only place where UN forces have no mandate to monitor human rights abuses. If a blue-helmet sees a policeman beating me he must turn the other way"

Den saharawiske menneskerettighetsaktivisten Brahim Dahane til Guardian i dag.

...

24.04.2014

"No nation has the right to simply grab land from another nation. No nation has that right."

Visepresident Joe Biden - riktignok om et annet hot konfliktområde nå. Men kanskje han mente det prinsipielt?

...

24.04.2014

Vest-Sahara-saken var overhode ikke et samtaletema i dag, sier Nigerias representant i Sikkerhetsrådet. Nigeria har har for tiden presidentskapet i rådet.

Dagen i dag skulle Vest-Sahara-resolusjonen var egentlig satt til å avgjøre MINURSO-mandatet.

...

23.04.2014

Debatten utsatt til 29. april

Flere medier melder at Vest-Sahara-debatten er utsatt til 29. april for å la Sikkeretsrådsmedlemmene vurdere USAs utkast til resolusjon.

...

23.04.2014

Marokkos nye FN-ambassadør snakket Sahara med BKM

Nylig utnevnte Omar Hilale møtte for første gang Ban Ki-Moon med sin hatt som Marokkos ambassadør til FN. Samtalen dreide seg om Marokkos posisjon i Vest-Sahara-saken. Det skriver marokkanske Tel Quel.

...

23.04.2014

Reuters: utkastet ber om menneskerettigheter - ikke mekanisme

Ifølge Reuters onsdag kveld norsk tid skal det USA-forfattede utkastet til Sikkerhetsrådsresolusjon unnlate å kreve en 'mekanisme' for menneskerettigheter, men likevel be om at partene ber om respekt for menneskerettighetene.

De seneste årene har alle referanser til ordet "menneskerettigheter" i Sikkerhetsrådets Vest-Sahara-resolusjoner blitt blokkert av Marokkos allierte Frankrike.

...

23.04.2014

Hvorfor får bare den ene parten i Vest-Sahara-konflikten få taletid på FN-TV? Hvorfor kan Nord-Kypros, men ikke Vest-Sahara få snakke? Gravejournalistene i Inner City Press venter på svar fra FN.

...

23.04.2014

Sikkerhetsrådsavgjørelsen utsatt

Opprinnelig var Vest-Sahara-diskusjonen i FNs Sikkerhetsråd satt til i dag, 23. april. Debatten er nå utsatt til førstkommende fredag eller mandag, ifølge New York-kontoret til den spanske nyhetstjenesten EFE.

...

23.04.2014

This is funny. #France UNamb @GerardAraud says not knowing position on Human Rights mechanism in occupied Sahara - they’re always against!

This is funny. #France UNamb @GerardAraud says not knowing position on Human Rights mechanism in occupied Sahara - they're always against!

...

21.04.2014

Sjekk Twitter-slagsmålet

Den franske FN-ambassadøren Arnaud og Human Rights Watch-sjefen i New York i heftig krangel på Twitter. 

Hjelp oss å trygle Arnaud og de andre skamløse franskmennenes om å stoppe å sabotere menneskerettighetene i Vest-Sahara. Du finner dem på Twitter.

...

21.04.2014

Nigeria - som har presidentskapet i FNs Sikkerhetsråd - ba om at det måtte være en Menneskerettighetsmekanisme i MINURSO. Dette har altså blitt fjernet fra resolusjonsforslaget som sirkulerer nå blant medlemmene av Sikkerhetsrådet.

...

20.04.2014

Frankrike svarer for seg, USA dropper MR i utkast

Det er sjelden Frankrikes rolle i å støtte Marokko i tykt og tynt har blitt trukket fram i internasjonale medier. Nå, for første gang, har det blitt en mediesak at Frankrike sannsynligvis på ny lykkes med å blokkere menneskerettighetene i Vest-Sahara. Problemet med Frankrikes sabotasje av menneskerettghetene gjentas hvert år, men aldri tidligere har mainstream-medier plukket det opp.

Reuters skrev 18. april at den franske i FN-ambassadøren Gerard Araud benekter at de truer med å bruke vetoretten for å stanse menneskerettighetsobservasjon i territoriet. "The last French veto was in the 80s", svarer Araud på Twitter, som en respons på Human Rights Watchs New York-leder Kenneth Roth som utblåste sin frustrasjon over Paris' blinde Marokko-støtte.

"Shame on France, doing Morocco dirty work, for threatening to veto rights-monitoring for U.N. mission in Western Sahara," skrev Roth på Twitter.

Det er en velkjent sak at problemet med veto-retten er imidertid ikke at den brukes, men at vetomaktene kan true med å ta den i bruk. Alle resolusjoner megles fram før de noen gang kommer til avstemning. Sikkerhetsrådsresolusjonene om Vest-Sahara medfører sjelden debatt.

Etter hva Reuters forstår er USAs forslag til Sikkerhetsrådsresolusjon om Vest-Sahara at permanent overvåkning av menneskerettighetene i Vest-Sahara ikke skal gjøres, slik grupper som Amnesty, Human Rights Watch og stater som Norge, og en rekke andre krever.

USA er alltid det landet som skriver utkastene til Sikkerhetsrådsresolusjonene om Vest-Saara.

...

20.04.2014

Marokkos konge stoppet menneskerettighetene - personlig

Det var den marokkanske kong Mohamed 6. som personlig grep inn og forhindret at Sikkerhetsrådsresolusjon paragraf 100 neste uke ville inkludere en "mekanisme" for observasjon og rapportering på menneskerettighetene.

Kongen ringte til Ban Ki-Moon i forrige uke og truet med å bryte med FN-samarbeidet i Vest-Sahara om ikke referansen ble fjernet. Han uttalte at en slik FN-overvåkning ville sette FN-samtalene i fare.

Marokkanske medier kaller det en seier for det marokkanske diplomatiet. Se bl.a. Morocco News eller Au Fait Maroc.

Selvsagt er det det. Om debatten i Sikkerhetsrådet går slik Marokko vil, kommer FN-operasonen heller ikke i år til å gjøre i Vest-Sahara som de gjør i ethvert annet sted: å rapportere på menneskerettighetssituasjonen. Dermed kan undertrykkingen mot saharawiene fortsette.

...

16.04.2014

Mekanismen forsvant i siste sekund

Som vanlig lykkes Marokko eller dets nære allierte å vanne ut FN-sekretariatets rapport før den publiseres. Det siste utkastet av Vest-Sahara-rapprot fra Ban Ki-Moon viste til en menneskerettighetsmekanisme: "The end goal nevertheless remains a sustained, independent and impartial human rights monitoring mechanism, covering both the Territory and the camps", står det i paragraf 100 i sisteutkastet. Da den endelige rapporten ble publisert, hadde det blitt vannet ut. Ordet "mechanism" er fjernet. "The end goal nevertheless remains the sustained, independent and impartial monitoring of human rights, covering both the Territory and the camps", står det i den endelige versjonen. Denne typen utvanning har skjedd flere ganger tidligere. Det interessante er: hvem konsulterer sekretariatet med når teksten er blitt vannet ut? En 'mekanisme' ville vært en langt mer forpliktende og beskrivende funksjon enn slik det endte opp til slutt.

Den gravende FN-nyhetstjenesten Inner City Press konfronterte Ban Ki-Moons talsmann Stephane Dujarric i en pressekonferanse 16. april om hvem andre enn den marokkanske kongen Ban Ki-Moon hadde snakket med mellom 10. og 15. april, da siste versjon ble lagt ut på nettsidene. Dujarric svarte ikke på spørsmålet.

...

16.04.2014

Spania unnlater å støtte Ban Ki-Moon på menneskerettighetene

Den spanske regjeringen har i en uttalelse i dag latt være å vise støtte til Ban Ki-Moons påstand om at det trengs permanent menneskerettighetsovervåkning i Vest-Sahara, skriver EuropaPress i dag

...

16.04.2014

Ban Ki-Moons rapport publisert: ber om MR

Den årlige rapporten fra FNs Generalsekretær, Ban Ki-Moon, til Sikkerhetsrådet er nå publisert på FNs nettsider.

I rapporten understreker han at det er et mål å få "sustained, independent and impartial monitoring of human rights, covering both the Territory and the camps". Dette kravet om permanent menneskerettighetsobservasjon er i tråd med hva den norske regjeringen og mange andre krever.

...

16.04.2014

Ban Ki-Moons rapport lekket

Nyhetstjenesten Inner City Press har fått tak i sisteutkastet til Ban Ki-Moons rapport om Vest-Sahara. Last ned rapportutkastet her, datert 10. april 2014. Det er uklart for oss foreløpig om det er ulikheter mellom generalsekretærens sisteversjon og det som til slutt blir offentliggjort. Tidligere har det hendt at rapporten har blitt kraftig vannet ut i siste liten, under press fra Marokkos allierte, Frankrike.

...

14.04.2014

Human Rights Watch trygler om menneskerettigheter i FN-mandatet

Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch skrev i et brev til FNs Sikkerhetsråd 14 april 2014 at MINURSO-operasjonen må få mandat til å overvåke menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara.

...

12.04.2014

"Extending the peacekeeping force’s mandate to include human rights would shed much-needed light on violations and abuses that would otherwise go unreported and provide an independent and impartial account on disputed allegations of human rights violations"

Salil Shetty, Amnesty Internationals generalsekretær i New York, 11. april 2014. Les mer.

...

12.04.2014

Tidligere har rapporter fra FNs generalsekretær om Vest-Sahara blitt vannet ut dagene før publisering. Hvem har mulighet til å vanne ut slike rapporter? Se brief fra FN i går.

...

11.04.2014

Nordiske organisasjoner ber FN om menneskerettigheter i Vest-Sahara

En stor gruppe nordiske organisasjoner ba i et brev til FNs Sikkerhetsråd i går om at FN-operasjonen i Vest-Sahara må få mulighet til å rapportere på overgrepene i territoriet. Blant underskriverne er alle norske ungdomspartier.

"We trust that the United Nations, as the guardian of the Declaration of Human Rights, will uphold and apply its principles not only in the many recent cases of open conflicts, crisis and armed violence, but also in less known, frozen, situations like the one in Western Sahara", skrev et antall nordiske organisasjoner i et brev til presidenten av FNs Sikkerhetsråd i går.  Brevet ba Sikkerhetsrådet om å inkludere overvåkning av menneskerettighetene i territoriet. Last ned brevet her.  Brevet er omtalt i nyhetstjenesten Inner City Press, som graver i FN-affærer. 

#menneskerettigheter minurso organisasjoner

...

11.04.2014

Tidligere FN-topper i Vest-Sahara ber om menneskerettigheter

Tidligere leder av FNs operasjon MINURSO og tidligere spesialrepresentant til Vest-Sahara, Peter van Welsum, har skrevet et brev til Frankrikes president Francois Hollande, der de ber ham arbeide for menneskerettigheter i MINURSO-mandatet

...

11.04.2014

Ban Ki-Moon ber om permanent MR-overvåkning

Generalsekretær Ban Ki-Moon skal i sin rapport til FNs Sikkerhetsråd i går ha bedt om permanent og uavhengig overvåkning av menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara, ifølge Reuters.

...

11.04.2014

Aminatu Haidar møtte presidenten av Sikkerhetsrådet

Den saharawiske menneskerettighetsaktivisten møtte tirsdag denne uka presidenten av FNs Sikkerhetsråd. Det er Nigeria som disse månedene har presidentskapet av Sikkerhetsrådet.

...

11.04.2014

Polisario adresserer FNs Sikkerhetsråd

Inner City Press publiserer et brev som Polisario har adressert til FNs sikkerhetsråds medlemmer gjennom Nigeria, som holder formannskapet i FNs Sikkerhetsråd i april. Tidligere har Polisario prøvd å sende brev til formannskapet uten at de har lykkes med å få dem til å sirkulere brevet til medlemmene i sikkerhetsrådet. Dette på tross av at Polisario er part i den FN-ledede konfliktløsningsprosessen. Nigeria har dog vist vilje til å sette konflikten på agendaen tidligere denne måneden. I sikkerhetsrådets program for april la Nigeria og dets ambassadør Joy Ogwu fram at spørsmålet om Vest-Sahara skal behandles 17. april, i forkant av sikkerhetsrådets årlige debatt og påfølgende resolusjon om MINURSO-mandatet. Diskusjonen skal være planlagt å finne sted 23. april. Brevet fra Polisario tar for seg tre momenter: Den FN-ledede forhandlingsprosessen, menneskerettighetsbrudd og menneskerettighetsovervåkning, samt kontroll over naturressurser. Brevet lyder: AB/e/sc/1/04/2014 H.E. Mrs. U. Joy. OGWU, President of the Security Council United Nations New York, New York, 7 of April 2014 Your Excellency, I have the honour, upon instructions of my authorities, and in view of the Security Council’s forthcoming deliberations during the month of April, to share with you the views of the Frente POLISARIO on the current state of the UN-led political process on Western Sahara as well as its future prospects. 1. The negotiating process I wish to reiterate the Frente POLISARIO’s continued willingness to cooperate fully with the Personal Envoy of the Secretary-General, Ambassador Christopher Ross, whose ongoing efforts we commend. While the Frente POLISARIO supports PESG Ross’s shuttle diplomacy, it also remains fully open to a resumption of direct talks at any time. The apparent readiness of Morocco to cooperate with United Nations’ ongoing efforts, based on the recent letter from the Moroccan Foreign Minister to the Secretary-General, is a very new development that must be translated quickly into concrete action without preconditions. It must nevertheless be noted that if Morocco had been willing to respect past agreements reached by the parties and endorsed by the Security Council, the dispute over Western Sahara could have been resolved over two decades ago through the holding of a referendum, the implementation of which was the reason for establishing the United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO). We recall that the Settlement Plan agreed by Morocco and the Frente POLISARIO in 1991 and endorsed by the Security Council in its Resolution 690 (1990) called for a referendum offering the people of Western Sahara a choice between independence and integration with Morocco. The referendum was to be held within six months. Subsequently, the Baker Plan, negotiated in 2003 and clearly endorsed by the Security Council in operative paragraph 1 of resolution 1495 (2003) as an “optimum political solution” also called for the holding of such a referendum. In both cases, Morocco sought to sabotage the agreements after the fact by placing obstacles in the way of the holding of a referendum, in an attempt to complete an illegal military annexation of a Territory that the International Court of Justice, in a 1975 ruling, declared had no ties of sovereignty with Morocco. The members of the Security Council are no doubt fully aware that Western Sahara remains a Non-Self-Governing Territory under Chapter XI of the UN Charter, that has been illegally occupied by Morocco, and which is still subject to a decolonization process that should involve a referendum with independence as one legitimate option in line with UN General Assembly Resolutions 1514 (XV) and 1541 (XV). The Council has called for a spirit of flexibility and compromise from all sides. Regretfully it appears that Morocco’s interpretation of this call, reiterated in the above-mentioned letter, is based on a belief that past agreements and compliance with international law should be ignored, in favour of an autonomy plan predicated on a position that the current situation of illegal occupation is a fait accompli. Without the Council’s assumption of responsibility regarding the decolonisation of the Territory, there is a real risk that Morocco will in fact continue to stall the negotiating process in a bid to consolidate its illegal occupation of Western Sahara. This cannot be allowed to happen. The Security Council’s role is to maintain international peace and security by ensuring that the decolonisation process is completed. We also regret that Morocco continues to seek to restrict the African Union (AU) from the process, despite the fact that the AU – of which the Sahrawi Arab Democratic Republic is a founding member - is a partner of the United Nations in the resolution of all African issues, and that in its earlier incarnation as the Organization for African Unity (OAU) it helped engineer the Settlement Plan for Western Sahara by virtue of its resolution 104 (XX). 2. Human rights It remains a matter of deep concern to the Frente POLISARIO that Morocco’s ongoing and systematic violation of the human rights of the Saharawi people continues to be widely documented and confirmed by international NGO’s, UN Special Rapporteurs, and governments. The latest US State Department Report on the human rights situation has noted that systematic human rights abuses continue, including arbitrary arrest and detention, the denial of freedom of speech and association, as well as general police impunity. Moroccan security forces also continue violently to suppress public demonstrations by Saharawis peacefully demanding their right to self-determination. The latest such demonstration took place on 26 March 2014 in the occupied city of El Aaiún. Morocco’s announcement in its recent letter to the Secretary-General that it intends to react to all complaints made to its human rights council is irrelevant. Notwithstanding the fundamental point that Moroccan national mechanisms have no place in the Non-Self-Governing Territory of Western Sahara, over which Morocco does not have sovereignty, a promise to respond to complaints made through a flawed Moroccan mechanism is not an acceptable nor credible alternative to “…the need for independent, impartial, comprehensive and sustained monitoring of the human rights situations in both Western Sahara and the camps” as called for by the Secretary-General in his report of April 2013 (S/2013/220). While the Frente POLISARIO welcomes visits by Special Procedures mandate holders, only three Special Rapporteurs have visited Western Sahara since 2012. In any case, such visits do not allow for comprehensive and sustained monitoring of the human rights situation. Only the establishment of a monitoring mechanism within MINURSO would comply with the criteria laid out by the Secretary-General in his 2013 report, and align this peacekeeping operation with UN best practices.In the interim, the Frente POLISARIO reiterates its willingness, as expressed in writing both to the Secretary-General and to the High Commissioner for Human Rights, to engage regularly with the OHCHR and for the OHCHR to conduct human rights monitoring in the refugee camps. We welcome Morocco’s apparent willingness to receive the High Commissioner and call for any such visit to the region to include the Territory of Western Sahara.Morocco’s announcement that it intends to ban trial of civilians by military courts does not address the fact that dozens of Sahrawi political detainees arrested ing the peaceful Gdeim Izik uprising have already been convicted by military tribunals. Moreover, as long as Morocco continues its illegal occupation of the Territory, the difference between military and civilian courts, which issue politically motivated convictions, will be largely academic. 3. Natural resources The Frente POLISARIO also remains extremely concerned about the continued illegal exploitation by Morocco of the natural resources of Western Sahara. As a Non-Self-Governing Territory under the UN Charter, the people of Western Sahara have the sovereign right to control their own natural resources. For decades, Morocco has illegally benefited from the fisheries and phosphates taken from Western Sahara. Continued illegal exploitation of Western Sahara’s natural resources will further entrench Morocco’s occupation and continue financing its efforts to alter the Territory’s demographics. The illegal exploitation of our people’s natural resources therefore hinders the political process. As a consequence, we request that the Council issue clear guidelines to third States and foreign companies in order to prevent them from illegally exploring or exploiting Western Sahara’s natural resources. Finally, the Frente POLISARIO has always expressed, as one of the two recognised parties to the conflict, its willingness to brief Members of the Council during their informal consultations. I would be grateful to your Excellency if you could bring this letter to the attention of the Members of the Security Council. Please accept, your Excellency, the assurances of my highest consideration. Ahmed Boukhari Representative of the Frente Polisario

...

3.04.2014

Brende lover MINURSO-snakk med franske myndigheter

Frankrike lykkes hvert år å stanse at menneskerettighetene nevnes i Sikkerhetsrådets Vest-Sahara-resolusjoner. Regjeringen lover å ta opp temaet med franske myndigheter fram til kommende FN-debatt i april.

Utenriksminister Børge Brende kom 28.mars i år med svar på et spørsmål fra Mani Hussaini (Ap) om hva Norge vil gjøre med Frankrikes sabotasje av menneskerettighetene i Vest-Sahara. "Situasjonen i Vest-Sahara gir grunn til bekymring. Det rapporteres jevnlig om menneskerettighetsbrudd, spesielt knyttet til forsamlings- og organisasjonsfrihet og ytringsfrihet. Det skal ikke herske tvil om at Norge ikke aksepterer slike brudd på grunnleggende menneskerettigheter. [...] Norge støtter en utvidelse av MINURSOs (United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara) mandat til å inkludere menneskerettighetsovervåking og – rapportering. Det er vår prinsipielle holdning at overvåkning av menneskerettigheter bør inngå i alle FN-operasjoner. Vi arbeider med dette sammen med likesinnede land. Norge vil ta opp dette spørsmålet med franske myndigheter, både på hovedstadsnivå og gjennom våre FN-delegasjoner i Genève og New York", uttalte Brende. 

...

18.03.2014

UNHCRs familiebesøksordning gjenopptas

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) kunngjorde i forrige uke at familiebesøksordningen som ble suspendert i August 2013, skal gjenopptas. Ordningen gjør at saharawier som er bosatt i flyktningeleirene i Algerie får mulighet til å fly for å besøke familie i okkuperte Vest-Sahara, og vice versa. De første flyene skal av gårde den 17. april.

Familiebesøksordningen er et såkalt "Confidence Building Measures" (CBM) - et tillitsskapende tiltak. Programmet startet opprinnelig i 2004, og skulle sørge for at separerte familier fikk muligheten til å møtes igjen, vanligvis i fem dager. Rundt 20.000 personer har deltatt i gjenforeningsprogrammet siden 2004. I CBM inngår også kulturelle seminarer, samt Genève-baserte møter mellom Marokko, Polisario, Algerie og Mauritania.

Avgjørelsen om å gjenoppta ordningen ble tatt i i juli i fjor, etter at UNHCR, Marokko, Polisario, Mauritania og Algerie møttes til samtaler i Genève. I den sammenheng uttalte Athar Sultan-Khan fra UNHCR at ordningen skal legge til rette for at de som har flyktet skal kunne returnere hjem med verdighet når den tid kommer. Han vektla “verdien av dyp glede og håp som disse familiegjenforeningene bringer” til familier som deltar, hvorav mange møtes for første gang på 39 år.

Flyktningene ankom Algerie i 1975 idet Vest-Sahara ble okkupert av Marokko.

...

14.03.2014

Videoen viser Miriam Zeyd, en av minerydderne på østsiden av Vest-Sahara. Hun er 28 år gammel. I filmen forteller hun om hva hun gjør og hvordan mineryddingsarbeidet organiseres. 

Mineryddingsarbeidet blir koordinert av et organ innenfor FNs fredsbevarende styrke i Vest-Sahara, Minurso. På østsiden av muren gjøres mineryddingen av organisasjonen Action on Armed Violence og selskapet Mechem. Siden oppstarten i 2008 har de klarert 85% av kjente nedslagsområder for klasevåpen, og dermed reddet liv og sikret tilgang til drikkevann for de som bor i området. 

På vestsiden er det den marokkanske hæren som står for mineryddingen og rapporterer tilbake til Minurso. 

Ifølge FNs generalsekretærs rapport om Vest-Sahara til Sikkerhetsrådet i fjor ble det 2012-2013 rapportert om ni eksplosjoner med to skadde på østsiden av muren, og den marokkanske hæren meldte om 25 eksplosjoner med 3 drepte og 25 skadde på vestsiden. 

Rapporten fastslår at det har vært et effektivt samarbeid på mineryddingsfronten mellom Minurso, Polisario og den marokkanske hæren, med utveksling av informasjon om minerydding fire ganger i året. 

Så sent som denne uken tråkket en saharwisk gjeter på en landmine i de frigjorte områdene av Vest-Sahara. Han skal ha måttet amputere begge benene.

...

7.03.2014

FNs menneskerettighetsråd bør kreve utvidelse av MINURSO-mandatet

Fra den 3. til den 28. mars møtes FNs Menneskerettighetsråd til sin 25. sesjon i Gèneve. I den anledning er flere menneskerettighetsforkjempere representert, melder Asociación de Mujeres Saharauis en España. En gruppe sahrawiske kvinner med menneskerettighetsaktivist Ghalia Djimi i spissen, vil rapportere om menneskerettighetsbrudd og om den generelle menneskerettighetssituasjonen i de okkuperte områdene. Polisario-representanter i Sveits mener Menneskerettighetsrådet er det best egnede organet til å kreve utvidelse av MINURSO-mandatet til også å omfatte menneskerettighetsmonitorering i de okkuperte områdene. Både menneskerettighetsaktivister fra de okkuperte områdene og flyktningleirene, samt den permanente Polisario-delegasjonen i Gèneve deltar på sesjonen. Delegasjonen ønsker å reise menneskerettighetsspørsmålet i en paneldiskusjon på høyt nivå, men også gjennom egne parallelle arrangementer, melder Sahara Press Service. Sahrawiene vil holde sitt eget panel om temaet den 11. mars. 

...

6.03.2014

Marokko verdensledende cannabis-produsent

Marokko og Afghanistan er de to verdensledende produsentene av cannabis, ifølge årsrapporten for 2013 til The International Narcotics Control Board (INCB).

Mesteparten av cannabisen i Europa skal være produsert i Marokko, ifølge rapporten. Spania står for 34 prosent av verdens cannabis-beslag (av fortrinnsvis marokkansk cannabis).

Mye av det marokkanske stoffet finner veien gjennom Vest-Sahara, Mauritania, og Nord-Mali før det slutter seg til ruten for smugling av kokain, via Sør-Algerie og Libya, påpeker INCB.

Rapporten omtaler også bekymringen at ekstremistgrupper tjener på narkosmuglingen i Sahel-området.

Last ned årsrapporten her.

International Narcotics Control Board (INCB) er et uavhengig organ som kontrollerer implementeringen av FNs narkokonvensjoner.

...

21.02.2014

image

 

Brev til Ban Ki-Moon

Foto: Wikimedia Commons/UN

Den franske avisen Midi Libre melder at SADRs president, Mohamed Abdelaziz, har sendt et brev til Ban Ki-moon. I dette brevet skal Abdelaziz ha bedt FN og Sikkerhetsrådet om å stanse marokkanske myndigheters overgrep mot sahrawier som i helga protesterte i Al Aaiun og Bojdour. Abdelaziz skal også ha etterspurt monitorering av menneskerettighetsbrudd i de okkkuperte områdene, samt oppfordret til FN-intervensjon for å stanse plyndring av sahrawiske naturressurser, for å ødelegge muren som går gjennom hele Vest-Sahara, og for å frigjøre politiske fanger.

...

21.02.2014

Christopher Ross prøver igjen

Christopher Ross, FNs generalsekretærs spesialutsending til Vest-Sahara, besøkte Algerie, flyktningeleirene i Tindouf, og Marokko i slutten av januar. Ross skal ha fortalt Khatri Eddouh, presidenten for det sahrawiske parlamentet, at han kommer tilbake til områdene allerede i slutten av februar, skriver L’expression.

Ross’ mandat har, siden utnevnelsen som spesialutsending i 2009, vært å jobbe med partene og nabostatene basert på resolusjonene vedtatt av sikkerhetsrådet, med det formål å fremme en: “rettferdig, varig og gjensidig akseptabel politisk løsning som vil legge til rette for selvdeterminering for folket i Vest-Sahara”.

...

20.02.2014

Den saharawiske menneskerettighetsaktivisten Leila Leili ble dradd etter håret av marokkansk sivilkledd politi under en demonstrasjon for at FN skal overvåke menneskerettigheter i Vest-Sahara. Hendelsen ble fanget opp på video. 

Leili deltok i en demonstrasjon 10. februar i El Aiun, hvor kravene var løslatelse av politiske fanger og at FNs fredsbevarende styrke i området MINURSO skal få mandat til å rapportere menneskerettighetsbrudd. 

Protesten ble etter få minutter avbrutt da marokkanske sivilkledde politifolk grep inn. Leila Leili var en av dem som politiet fikk tak i. Hun ble dradd bort etter håret, mens en annen sivilkledd politimann sparket henne. 

MINURSO er den eneste fredsbevarende styrken fra FN opprettet etter 1970 som ikke har menneskerettighetsmandat. Det betyr at FN-personell i området ikke har plikt til å rapportere om menneskerettighetsbrudd som de er vitne til. 

MINURSOs mandat fornyes hvert år i slutten av april. Saharawier i de okkuperte områdene og deres støtteorganisasjoner arbeider nå for at menneskerettighetsovervåkning skal bli en del av FN-styrkens oppgaver etter fornyelsen i april. 

Tidligere år har Frankrike stoppet forsøk på å inkludere menneskerettighetsovervåkning i FN-styrkens mandat. 

...

2.02.2014

image

 

 

"After 37 years, it’s high-time to end the Western Sahara conflict and the human tragedy that it has engendered"

- Christopher Ross, FNs generalsekretærs spesialutsending til Vest-Sahara, til FNs nyhetssenter

 

...

2.02.2014

Ross på rundtur

Siden 2009 har Christopher Ross har vært FNs generalsekretærs spesialutsending til Vest-Sahara. Jobben hans er å arbeide for en «rettferdig, varig og gjensidig akseptabel politisk løsning, som vil sørge for selvbestemmelse for folket i Vest-Sahara». Ross skal tilrettelegge for samtaler og hjelpe til i prosessen, men løsningen må partene selv finne. Med andre ord, ingen enkel oppgave. På tross av en flott stillingsbeskrivelse er konflikten fortsatt fastlås. Foreløpig har spesialutsendingen klart å bringe partene sammen til samtaler. Allikevel er hans rolle å prøve å oppmuntre til forhandlinger, og med jevne mellomrom er han på rundtur for å gjennomføre samtaler med partene. Forrige uke var Ross på reise i Nord-Vest-Afrika for å ha samtaler med de ulike partene. Rundturen startet opp i Algerie, og fortsatte med et besøk i de saharawiske flyktningleirene ved Tindouf hvor han møtte Polisario-leder Mohamed Abdelaziz. Etter samtaler med myndighetene i Mauritania, endte rundturen opp med møter med utenriksminister Salaheddine Mezouar i Marokko. Hvorvidt samtalene har vært fruktbare denne gangen er usikker. Det som er sikkert er at spesialutsendingen tidligere har hatt problemer med Marokko. I 2012 nektet Marokko å samarbeide med Ross på bakgrunn av anklager om at han var partisk i konflikten. Det hele endte med at generalsekretær Ban Ki-moon måtte gripe inn og instruere den marokkanske kongen om å samarbeide med FN. I et intervju med FNs nyhetssenter har Ross sagt følgende om sine mål som spesialutsending: - Ensuring a safe return of the Sahrawi refugees in Algeria to their homes under honourable conditions has been my highest objective. I first visited the refugee camps in the 1970s. I returned there beginning in 2009 and I found, much to my dismay, little had changed. Les hele intervjuet FNs pressesenter har gjort med Ross her.

#western sahara#marocco#ross#un

...

29.01.2014

Sveitsisk Vest-Sahara-organisasjon på ny nektet FN-status

For tredje gang er behandlingen av søknaden til den sveitsiske menneskerettighetsgruppen Bureau international pour le respect des droits de l’homme au Sahara Occidental (BIRDHSO) for såkalt ECOSOC-status utsatt. Det skriver FN på sine nettsider, 27. januar. Marokko sitter i FN-rådet som vurderer ECOSOC-søknadene, og nekter hvert år at organisasjoner som arbeider med menneskerettigheter i Vest-Sahara får ha slik status, som blant annet gir organisasjoner delta i FNs Menneskerettighetsråd i Geneve.

Marokko forhindret også to andre spanske menneskerettighetsgrupper, som begge jobber med Vest-Sahara-saken, å bli registrert. Landet har sittet i ECOSOC-rådet i en årrekke.

Det er vanlig at stater som sitter i ECOSOC-rådet forhindrer menneskerettighetsgrupper å få slik status dersom disse menneskerettighetsgruppene arbeider mot dets interesser. Dermed er det også uvanlig med kritiske organisasjoner med ECOSOC-status fra land som har klippekort i ECOSOC-rådet.

...

29.01.2014

"There are signs of an increasing interest in Western Sahara in Norway - especially in Norwegian civil society where the interest is growing"

Dette sa stortingsrepresentant for Høyre, Mudassar Kapur, da han deltok på en internasjonal konferanse om Vest-Sahara i regi av det danske FN-sambandet.

...

23.01.2014

Anklager MINURSO-offiser for utlevering av saharawiske ungdommer til Marokko

16. januar skal fem saharawiske ungdommer ha klart å komme seg inn i MINURSOs base i Mahbes i de okkuperte områdene. Ifølge den pro-saharawiske bloggen Poemario por un Sahara Libre, tok ungdommene seg inn i basen for å protestere mot forfølgelsen og den systematiske volden som marokkanske myndigheter utsetter saharawiere for.

En egyptisk MINURSO-offiser skal ifølge den samme bloggen ha utlevert ungdommene til det marokkanske militæret som siden avhørte og torturerte aktivistene. Artikkelen i sin helhet samt flere bilder finner du her.

Foto: Poemario por un Sahara Libre

...

23.01.2014

- Er dette menneskerettigheter, spør en ung kvinne retorisk mens hun viser frem det blodige ansiktet sitt.

-Jeg er ikke den første jenta, og heller ikke den siste, til å bli utsatt for denne typen undertrykkelse, fortsetter hun (1.52 ut i videoen).

Videoklippene fra demonstrasjonene onsdag 15. januar viser hvordan marokkansk politistyker behandler de saharawiske demonstrantene. Over 20 mennesker skal ha blitt skadet da de demonstrerte for å få et menneskerettighetsmandat til MINURSO, FN-styrken som er stasjoner i Vest-Sahara. Se videoklipp ovenfor.

...

23.01.2014

- FN har ikke gjort sin plikt i Vest-Sahara

Tidligere spesialrepresentant for FNs generalsekretær i Vest-Sahara var en av deltakerne da det danske FN-sambandet inviterte til en internasjonal konferanse om Vest-Sahara forrige helg. Den norske stortingspresentanten Mudassar Kapur (H) var blant panelistene.

Ifølge FN-sambandet møtte over 200 deltakere opp på konferansen hvor debatten skal ha vært «livlig» med representanter fra Marokko, Polisario, FN og skandinaviske politiske partier. I en reportasje nevner Peter Kenworthy fra Afrika Kontakt ulike høydepunkter fra konferansen.

Mens Marokkos representant, Lahcen Mahraoui, mente at saharawisk autonomi under Marokko var løsningen krevde Polisarios representant, Sidi Omar, folkeavstemning for å avgjøre territoriets fremtid: - Den eneste levedyktige løsningen er en fri, rettferdig og demokratisk folkeavstemning. Hvis saharawierne ønsker autonomi vil Polisario respektere dette, sa Omar. Tilstede var også den danske generalmajoren, og tidligere kommandør for FN-operasjonen i Vest-Sahara (MINURSO), Kurt Mosgaard, som advarte om at mulighetene for en oppblussing av væpnet konflikt med alvorlige konsekvenser for hele Nord-Afrika: - Begge parter er i stand til å starte en krig i morgen, hevdet Mosgaard. Italienske Francesco Bastagli var tidligere spesialrepresentant for FNs generalsekretær i Vest-Sahara. Han var dermed Kofi Annans høyre hånd i områdene inntil han sa opp i protest i 2006. Ifølge ham har FN helt klare forpliktelser ovenfor det saharawiske befolkningen når det kommer til helse, menneskerettigheter og utdanning, disse er beskrevet i folkeretten. - FN har ikke gjort sin plikt i Vest-Sahara, sa Bastagli. Politikerne fra de tre skandinaviske landene var enige om at en måtte finne en løsning på de grove menneskerettighetsbruddene i Vest-Sahara samt mangelen på handling i det internasjonale samfunn. Norske Mudassar Kapur som er stortingsrepresentant for Høyre hevdet press fra det sivile samfunn kunne være det som fikk «ballen til å rulle»: - Det er tegn på at interessen for Vest-Sahara er økende i Norge - spesielt i det norske sivile samfunn, mente Kapur. Les hele reportasjen om konferansen her.

image

Foto: Det danske FN-sambandet

...

18.01.2014

Underskriftskampanje for menneskerettigheter i MINURSO

MINURSO er en av de få FN-styrkene i verden som ikke har menneskerettighetsmandat. Det betyr at når overgrep skjer, så rapporteres det ikke. På denne nettsiden kan du signere underskriftskampanjen for å støtte saharawienes krav om menneskerettighetsovervåkning i MINURSOs mandat.

image

Les mer om MINURSO her.

...

16.01.2014

Onsdag kveld var det demonstrasjoner flere steder i Vest-Saharas okkuperte hovedstad, mange saharawiere skal ha blitt skadet. Ifølge bloggen Poemario por un Sahara Libre, er demonstrasjonene en del av en kampanje for å få et menneskerettighetsmandat til MINURSO. Les mer her.

...

16.01.2014

Bilder fra demonstrasjoner i El Aaiún onsdag kveld. Ifølge bloggen Poemario por un Sahara Libre, skal flere saharawiere blitt skadet. Les mer her.

Bilder fra demonstrasjoner i El Aaiún onsdag kveld. Ifølge bloggen Poemario por un Sahara Libre, skal flere saharawiere blitt skadet. Les mer her.

...

16.01.2014

Saharawi dømt til fengsel - FN-arbeidsgruppe bekymret

Onsdag 8. januar ble den 27 år gamle saharawieren Mohamed Dihani dømt av det marokkanske rettsystemet til fem års fengsel for jihadist-terrorisme. Dommen er basert på en tilståelse som skal ha vært gitt under tortur samt et vitnemål fra en annen mistenkt som også skal ha blitt torturert. Dette skriver det spanske nyhetsstedet La Marea.

FNs arbeidsgruppe for tvungen og ufrivillig forsvinning har nylig ytret bekymring mot rettsprosessen mot Dihani.

Ifølge nyhetsstedet, har Dihani allerede vært i fengsel i mer en tre år, men før dette var han «forsvunnet» i seks måneder uten arrestordre. Etter måneder med leting på sykehus og politistasjoner fant familien ut at Dihani var arrestert, og anklagene mot ham var som tatt ut av en billig actionfilm. Den unge mannen, som tidligere hadde vært bosatt i Italia, var anklaget for å planlegge en togavsporing Italia og utskyting av missilier mot Vatikanstaten. 8. januar ble Dihani dømt til fem års fengsel, maksimumsstraff for denne typen anklager. Nettstedet La Marea skriver at det ikke var noen håndfaste bevis mot ham. Dihani ble dømt på tross av at FN krever umiddelbar løslatelse og etterforskning av beskyldningene om tortur.

FNs arbeidsgruppe mot tvungen forsvinning besøkte Marokko og Vest-Sahara i desember og publiserte kort tid etter en uttalelse der de utrykker bekymring for Dihanis og andre fengsledes sak. FN-delegasjonen besto blant annet av norske Mads Andenæs. I en deklarasjon publisert på Menneskerettighetsråds nettsider skriver komiteen følgende: - (…) tilståelser gjort uten tilstedeværelse av en advokat og uten juridisk garanti kan ikke godtas som bevis i straffesaker, spesielt ikke hvis tilståelse ble innhetet i løpet av varetekten. Arbeidsgruppen beklager også mangelen på systematiske undersøkelser av påstander om tortur av mange fanger samt forvaring av flere personer som utelukkende er dømt på grunnlag av tilståelser innhentet under tvang. Her kan du lese hele deklarasjonen til FNs komite mot tvungen forsvinning (på fransk).

Se mer om ordningen med FNs spesialrapportører her.

Nedenfor: Mohamed Dihanis far.

 

...

14.01.2014

Fortsatt ...

Det er over tjue år siden FN-operasjonen MINURSO ble opprettet i Vest-Sahara, og halvannet år siden denne bloggen ble opprettet. Navnet på bloggen passer fortsatt fint, for FN sitter enda fast. Her kan du lese mer om hva som skjer med FN i Vest-Sahara. Tidligere har 17 ulike norske ungdomsorganisasjoner beskrevet FNs rolle i Vest-Sahara og Marokko på nettopp denne bloggen. Representanter fra ungdomsorganisasjonene har snakket med saharawiske studenter i Marokko, de har blitt kastet ut av de okkuperte områdene av marokkansk politi og har fortalt om gjestmilde møter i ørkenen og samtaler i FN-systemet. Prosjektet har munnet ut i et hefte om tema, dette kan du lese her. Prosjektet er nå over, men bloggen består. Her vil Støttekomiteen for Vest-Sahara publisere oppdatert informasjon om FNs arbeid med Vest-Sahara-konflikten og situasjonen i territoriet.

FN og FN-organisasjonene arbeider langs flere fronter i Vest-Sahara-konflikten. En egen spesialutsending arbeider for å megle fred, Generalforsamlingen stemmer igjennom resolusjoner, FNs særorganisasjoner som FNs Høykommissær for Flyktninger kommer med årlige appeller til verdenssamfunnet om ikke å glemme saharawiske flyktninger, Menneskerettighetsrådet sender delegasjoner for å overvåke overgrep osv. Alt dette vil bloggen trekke fram. Blant alt dette er det likevel mest debatt om menneskerettighetene i mandatet til FN-operasjonen MINURSO. Er det menneskerettighetsbrudd hvis ingen ser oss? Marokkos grove menneskerettighetsbrudd mot den saharawiske befolkningen er dokumenter fra flere hold, men ikke fra FN, de kan ikke. FN-operasjonen MINURSO som ble opprettet i 1991 fikk som oppgave å overvåke våpenhvilen og sikre gjennomføringen av en folkeavstemning som enda ikke er gjennomført. Menneskerettighetene kan MINURSO derimot ikke overvåke. Med andre ord, FN-soldatene er der, men sier ikke et ord om en saharawier bankes opp av marokkanske politi på gata. I storparten av FN-operasjonene er beskyttelse menneskerettigheter inkludert som en essensiell del av arbeidet. Allikevel er ikke menneskerettigheter en del av MINURSO. Grunnen er at Marokko har mektige venner. I dette ene mandatet illustreres svakhetene i FN-systemet. Av og til kommer folkerett og menneskerettigheter i klinsj med interessene til statene i Sikkerhetsrådet.

Hva har skjedd? En gang i året må MINURSOs mandat fornyes, og dette skjer en gang i april. Hvert år kommer FN-operasjonens mandat opp til debatt, og hvert år foreslås det at menneskerettigheter skal inkluderes i mandatet. Norge og de andre nordiske landene støtter forslaget. Men enkelte stater hindrer initiativet – og den viktigste av disse er Frankrike. Frankrike, som er fast medlem i Sikkerhetsrådet, har vetorett og kan dermed stoppe forslaget. Menneskerettighetsbruddene kan fortsette udokumentert. I fjor gikk det allikevel ikke helt som planlagt for Marokko. Etter en appell fra Ban Ki-Moon pushet USA for menneskerettigheter i mandatet, og marokkanske regjeringen måtte dra på smisketur til Kina og Russland. Det endte til slutt opp med at resolusjonsteksten ble som før - uten menneskerettigheter.

Hva skjer nå? Nå gjenstår det å se hva som skjer når saken kommer opp på nytt i april. Vil USA fortsette å kreve at menneskerettigheter inkluderes? Vil Frankrike fortsette å sabotere menneskerettigheter i Vest-Sahara? Hva vil en ny, norsk regjering mene om okkupasjonen? Det er dette og mye mer bloggen vil handle om fremover. Vi snakkes!

image

Foto: Martine Perret

...

9.01.2014

...-bloggen relansert!

Hei, alle. Vi starter opp ... på ny! Denne bloggen ble startet i 2012 som del av et stort og vellykket fellesprosjekt mellom 17 norske ungdomsorganisasjoner. I 2013 var prosjektet avsluttet. Så hva nå med bloggen om FN i Vest-Sahara? Fra nå av, januar 2014, kjører Støttekomiteen for Vest-Sahara bloggen på egenhånd. Det blir et spennende år, særlig fram mot Sikkerhetsrådets behandling av MINURSO-mandatet i april. Følg med fra nå av!

...

28.08.2013

Ny kommandør for FN-operasjonen i Vest-Sahara

FNs generalsekretær Ban Ki-mon annonserte tirsdag 27. august utnevnelse av generalmajor Imam Edy Mulyono som kommandør av FN-operasjonen i Vest-Sahara (MINURSO).

- Generalmajor Mulyono har lang nasjonal og internasjonal militær erfaring, inkludert gode kommandør og lederegenskaper, står det i en erklæring utstedt av Ban Ki-mons talsperson.

Mulyono gikk inn i den indonesiske hæren i 1984, og tar nå over oppgavene til generalmajor Abdul Hadiz fra Bangladesh.

MINURSO ble etablert i 1991, og har til hensikt å overvåke våpenhvilen i Vest-Sahara, samt organisere en folkeavstemning om hvorvidt landområdet skal bli selvstendig. Folkeavstemningen er til dags dato ikke blitt avholdt. Du kan lese mer om dette her.

Source: un.org

...

23.08.2013

Verdens Matvareprogram starter nytt ernæringsprosjekt

I 2012 led 7,6% av de saharawiske barna som bor i flyktningleirer i Algerie av akutt underernæring. Ifølge FN tilsvarer et kritisk nivå på underernæring 10%. I januar starter Verdens Matvareprogram (WFP) et nytt ernæringsprosjekt i flyktningleirene.

- WFP vil på nyåret starte opp med utdeling av vitaminrik ernæring for å minske underernæring blant barna i flyktningleirene, uttalte nylig Pedro Figueiredo, en representant fra WFP, ifølge nyhetstjenesten SPS.

Barn over seks måneder vil få utdelt såkalt Plumby Sup: En næringsrik blanding av vegetabilsk fett, sukker og proteiner som er rikholdig på mineraler og vitaminer.

Underernæring og dårlig vann

Antallet saharawiske barn som lider av akutt underernæring har, ifølge WFP, vært relativt stabilt de siste årene. Mens prosentandelen i 2011 lå på 7,9 %, har dette tallet blitt noe redusert til 7,6 % i 2012. Antallet barn som lider av kronisk underernæring er vesentlig høyere, og tilsvarte i 2010 27,9%.

Ifølge Figueiredo har hygiene- og sanitærsituasjonen også konsekvenser for helsen til barna i flyktningleirene.

- Dårlig kvalitet på vann gir helseproblemer, og kan blant annet resultere at barn får diare, noe som igjen forverrer underernæringen, uttalte Figueiredo.

Les mer om situasjonen i flyktningleirene her. WFP skriver mer om sitt arbeid i flyktningleirene i Algerie på denne siden.

...

1.06.2013

Innlegg på trykk i Strilen i dag, 1. juni 2013, fra fem som var i de okkuperte områdene i fjor.

Innlegg på trykk i Strilen i dag, 1. juni 2013, fra fem som var i de okkuperte områdene i fjor.

...

28.05.2013

"FN og 17. mai og sånt…"

"For litt over en uke siden feiret jeg 17. mai. Vi gikk i tog, vi sang på norsk og veivet med flagget. Vi feirer Norge og at vi lever i et fritt land. I fjor på denne tiden reiste jeg til Genève, hvor jeg var med i Menneskerettighetsrådet i FN på noe som heter Universal Periodic Review". Les om FN, okkuperte Vest-Sahara og 17.mai på bloggen til SAIH.

...

24.05.2013

CDM ønsker ikke tidlig avvisning av Vest-Sahara-prosjekter

... har tidligere skrevet om FN-mekanismen Clean Development Mechanism (CDM) som har til vurdering energiprosjekter i okkuperte Vest-Sahara. Enkelte av prosjektene eies av den marokkanske kongen.

CDM har blitt bedt om å en gang for alle unnlate å ta imot søknader i de okkuperte områdene. I et nylig brev til Western Sahara Resource Watch sier de at de ikke ønsker dette.

...

20.05.2013

Fransk Polynesia tilbake på kolonilista

FNs generalforsamling plasserte denne uken Fransk Polynesia tilbake på listen over kolonier, eller såkalt ikke-selvstyrte områder, der Vest-Sahara allerede står.

Avstemningen skjedde til stor irritasjon for Frankrike, ifølge AFP. Fransk Polynesia ver på listen fra 1946 til 1986. I en litt finurlig uttalelse fra franske FN-delegasjonen het det at "retten til selvbestemmelse kan ikke bli utøvd i strid med ønsket til de berørte befolkninger".

Poenget med retten til selvbestemmelse er nettopp at folkene i de ikke-selvstyrte områdene skal få mulighet til selv å få avgjøre områdets framtidige status. Det er dette som nå på ny er etablert av Generalforsamlingen.

...

19.05.2013

MINURSO-soldat tvunget til å slutte

22. april ble det lagt ut en video på Youtube av en egyptisk soldat i FN-styrken i Vest-Sahara, MINURSO, som sitter i en sirkel sammen med saharawiske ungdommer. Soldaten snakke med dem om retten saharawiene har til å demonstrere mot Marokko. Ifølge den spanske nyhetstjenesten EFE i helgen skal marokkanske myndigheter ha protestert på soldatens oppførsel, og han skal ha blitt trukket ut av MINURSO-stryrken.

MINURSOs pressetalsmann bekreftet til EFE at FN-operasjonen hadde gjennomført en intern granskning av episoden.

...

18.05.2013

Etter at FNs Sikkerhetsråd, med Frankrike i spissen, nektet å introdusere menneskerettighetsovervåkning i mandatet til FN-styrken i Vest-Sahara, har marokkansk politi raidet og stormet flere hus til saharawier i El Aaiun, Smara og Boujdour.

...

18.05.2013

...

18.05.2013

Saharawier ut i gatene etter FN-kollapsen

25. april vedtok Sikkerhetsrådets en resolusjon uten å kreve. Saharawiene løp ut i gatene i okkuperte Vest-Sahara i protest og skuffelse. De påfølgende to ukene hadde man de største demonstrasjonene i El Aaiun siden våpenhvilen 1991. Flere hundre saharawier ble skadd som følge av politiets inngripen i demonstrasjonene.

...

27.04.2013

15-0. Sikkerhetsrådet stemte 25.april 2013 for forslaget der menneskerettigheter i MINURSO-operasjonen er utelatt fra resolusjonsteksten om Vest-Sahara. Samme dag vedtok det samme Sikkerhetsrådet et mandat for MINUSMA-operasjonen i Mali, der menneskerettigheter er inkludert.

...

26.04.2013

Sikkerhetsrådets nye resolusjon om Vest-Sahara - i fulltekst

Resolution 2099 (2013)

Adopted by the Security Council at its 6951st meeting, on 25 April 2013

The Security Council,

Recalling and reaffirming all its previous resolutions on Western Sahara,

Reaffirming its strong support for the efforts of the Secretary-General and his Personal Envoy to implement resolutions 1754 (2007), 1783 (2007), 1813 (2008), 1871 (2009), 1920 (2010), 1979 (2011), and 2044 (2012),

Reaffirming its commitment to assist the parties to achieve a just, lasting, and mutually acceptable political solution, which will provide for the self-determination of the people of Western Sahara in the context of arrangements consistent with the principles and purposes of the Charter of the United Nations, and noting the role and responsibilities of the parties in this respect,

Reiterating its call upon the parties and the neighbouring states to cooperate more fully with the United Nations and with each other and to strengthen their involvement to end the current impasse and to achieve progress towards a political solution,

Recognizing that achieving a political solution to this long-standing dispute and enhanced cooperation between the Member States of the Maghreb Arab Union would contribute to stability and security in the Sahel region,

Welcoming the efforts of the Secretary-General to keep all peacekeeping operations, including MINURSO, under close review and reiterating the need for the Council to pursue a rigorous, strategic approach to peacekeeping deployments, and effective management of resources,

Expressing concern about the violations of existing agreements, and calling on the parties to respect their relevant obligations,

Taking note of the Moroccan proposal presented on 11 April 2007 to the Secretary-General and welcoming serious and credible Moroccan efforts to move the process forward towards resolution; also taking note of the Polisario Front proposal presented 10 April 2007 to the Secretary-General,

Encouraging in this context, the parties to demonstrate further political will towards a solution including by expanding upon their discussion of each other’s proposals,

Taking note of the four rounds of negotiations held under the auspices of the Secretary-General and welcoming the commitment of the parties to continue the negotiations process,

Encouraging the parties to continue cooperating with the Office of the High Commissioner for Refugees in implementing the January 2012 updated Plan of Action on Confidence Building Measures,

Stressing the importance of improving the human rights situation in Western Sahara and the Tindouf camps, and encouraging the parties to work with the international community to develop and implement independent and credible measures to ensure full respect for human rights, bearing in mind their relevant obligations under international law,

Encouraging the parties to continue in their respective efforts to enhance the promotion and protection of human rights in Western Sahara and the Tindouf refugee camps,

Recognizing and welcoming, in this regard, the steps taken by Morocco to strengthen the National Council on Human Rights Commissions operating in Dakhla and Laayoune, and Morocco’s ongoing interaction with Special Procedures of the United Nations Human Rights Council, including those planned for 2013,

Also welcoming the implementation of the enhanced refugee protection programme developed by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees in coordination with the Polisario Front, which includes refugee and human rights training and awareness initiatives,

Reiterating its request for consideration of a refugee registration in the Tindouf refugee camps and encouraging efforts in this regard,

Welcoming the commitment of the parties to continue the process of negotiations through the United Nations-sponsored talks,

Recognizing that the consolidation of the status quo is not acceptable, and noting further that progress in the negotiations is essential in order to improve the quality of life of the people of Western Sahara in all its aspects,

Affirming support for the Secretary-General’s Personal Envoy for Western Sahara Ambassador Christopher Ross and his work in facilitating negotiations between the parties, and, welcoming to that effect his recent initiatives and ongoing consultations with the parties and neighbouring states,  

Affirming support for the Special Representative of the Secretary-General for Western Sahara and Head of MINURSO Wolfgang Weisbrod-Weber,

Having considered the report of the Secretary-General of 8 April 2013 (S/2013/220),

1. Decides to extend the mandate of MINURSO until 30 April 2014;

2. Reaffirms the need for full respect of the military agreements reached with the United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) with regard to the ceasefire and calls on the parties to adhere fully to those agreements;

3. Calls upon all parties to cooperate fully with the operations of MINURSO, including its free interaction with all interlocutors, and to take the necessary steps to ensure the security of as well as unhindered movement and immediate access for the United Nations and associated personnel in carrying out their mandate, in conformity with existing agreements;

4. Welcomes the parties’ commitment to continue the process of preparation for a fifth round of negotiations, and recalls its endorsement of the recommendation in the report of 14 April 2008 (S/2008/251) that realism and a spirit of compromise by the parties are essential to achieve progress in negotiations;

5. Calls upon the parties to continue to show political will and work in an atmosphere propitious for dialogue in order to enter into a more intensive and substantive phase of negotiations, thus ensuring implementation of resolutions 1754 (2007), 1783 (2007), 1813 (2008), 1871 (2009), 1920 (2010), 1979 (2011), and 2044 (2012), and the success of negotiations;

6. Affirms its strong support for the commitment of the Secretary-General and his Personal Envoy towards a solution to the question of Western Sahara in this context and calls for renewed meetings and strengthening of contacts;

7. Calls upon the parties to continue negotiations under the auspices of the Secretary-General without preconditions and in good faith, taking into account the efforts made since 2006 and subsequent developments, with a view to achieving a just, lasting, and mutually acceptable political solution, which will provide for the self-determination of the people of Western Sahara in the context of arrangements consistent with the principles and purposes of the Charter of the United Nations, and noting the role and responsibilities of the parties in this respect;

8. Invites Member States to lend appropriate assistance to these talks;

9. Requests the Secretary-General to brief the Security Council on a regular basis, and at least twice a year, on the status and progress of these negotiations under his auspices, on the implementation of this resolution, challenges to MINURSO’s operations and steps taken to address them, and expresses its intention to meet to receive and discuss his briefings and in this regard, further requests the Secretary-General to provide a report on the situation in Western Sahara well before the end of the mandate period;

10. Welcomes the commitment of the parties and the neighbouring states to hold periodic meetings with the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees to review and, where possible, expand confidence-building measures, and in this regard, supports the Secretary-General’s request for additional six United Nations police officers to implement the expanded family visit programme;

11. Urges Member States to provide voluntary contributions to fund confidence-building measures that allow for visits between separated family members, as well as for other confidence-building measures agreed upon between parties;

12. Requests the Secretary-General to continue to take the necessary measures to ensure full compliance in MINURSO with the United Nations zero-tolerance policy on sexual exploitation and abuse and to keep the Council informed, and urges troop-contributing countries to take appropriate preventive action including predeployment awareness training, and other action to ensure full accountability in cases of such conduct involving their personnel;

13. Decides to remain seized of the matter.

...

26.04.2013

Uttalelse fra Ross til Sikkerhetsrådet

Personal Envoy of the Secretary-General for Western Sahara April 22, 2013 AS DELIVERED Introduction Mr. President, Distinguished Members of the Council, It’s once again a pleasure to join you to review the search for a mutually acceptable political solution, which will provide for the self-determination of the people of Western Sahara. Today, I’ll address the period since mid-March, when the Secretary-General’s latest report was completed. I’m now well into my fifth year as mediator. While the Middle East-North Africa-Sahel regions have witnessed events both inspiring and troubling, the Western Sahara dossier remains frozen. I had hoped that the Arab Spring would have a galvanizing effect, but it did not. Later, I had hoped that the crisis in the Sahel would create a new sense of urgency, but it did not. Thirty-eight years into the conflict over the future of the former Spanish colony, Morocco and the Polisario continue to demonstrate an unyielding attachment to mutually exclusive positions. Meanwhile, the families of Western Sahara, be they east or west of the berm, continue to endure adverse conditions and painful separations that now affect three generations, and the peoples of the Maghreb are deprived of the many unrealized benefits of regional integration. The need for a solution is ever more urgent. A Different Approach In my November 2012 briefing to the Council, I indicated that I had come to the conclusion that to continue the negotiating process through periodic face-to-face meetings would not yield results in the absence of change in the domestic, regional, or international environment. Over four years, I had made many attempts to induce discussion of the two main elements of the Council’s guidance – the substance of a solution and the means of determining the freely expressed wishes of the people concerned. I created a less formal environment for face-to-face talks. I encouraged the parties to address each other’s proposals. I identified common elements for discussion. I proposed examination of discrete subjects. All of these attempts met with failure. The parties preferred the status quo to taking any kind of risk for the sake of a solution. As outlined in my last briefing and in my later exchanges in the capitals of the Group of Friends, I decided to try a different approach – that of engaging in a period of confidential consultations and brainstorming with each party and neighbouring country separately and resorting to shuttle diplomacy as warranted. My hope in doing so is that I can induce them to move beyond defending formal proposals and to begin thinking flexibly about the elements of a possible compromise or consensual solution on the substance and on the means of determining the wishes of those concerned. The parties will have to recognize that it is up to them to elaborate both parts of this solution – not the Personal Envoy, not the Secretary-General, not the Security Council, not the regional organizations, not the international community. They will finally have to accept that, in the end, no one will get everything he wants if a mutually acceptable solution is to be found. This will not be easy, and there is no guarantee of success, but it must be tried. Travel to North Africa Fortified with a welcome statement of support from the Group of Friends, I travelled to North Africa from March 18 to April 3 and again from April 8 to April 11 to confirm the willingness of the parties and neighbouring states to engage in this new approach. In parallel, I endeavoured to pursue three aspects of the negotiating environment – first, better Moroccan-Algerian relations, as mandated by the Secretary-General; second, greater contacts among Western Saharans; and, third, eventually, a possible — albeit unlikely — supporting role for the Arab Maghreb Union. As in the past, the Government of Spain facilitated an otherwise impossible travel itinerary by putting an aircraft at my disposal, and I once again register my thanks. Morocco I began in Rabat on March 19, where, in the absence of King Mohammed VI, I met with the Head of Government, the Foreign and Interior Ministers, the Presidents of both legislative chambers, the President of the National Human Rights Council, and the board of the Economic, Social, and Environmental Council, which is drafting a full socio-economic development plan for the south. All reiterated Morocco’s commitment to working with the UN and its acceptance of my new approach. At the same time, they reiterated their position: that Western Saharan autonomy within Moroccan sovereignty is the only realistic solution and that Algeria should be a party, given its diplomatic and military support for the Polisario. Perhaps the most interesting meeting I had in Rabat was with legislators and political party officials from the Territory. All had praise for UNHCR’s confidence building measures and welcomed the idea of increased contacts among Western Saharans. While they supported Morocco’s position on autonomy, they demanded a greater role in the governance of that Territory and complained that both the Moroccan Government and the UN had excluded them from the negotiating process. Some went so far as to suggest that the Moroccan Government and the UN step aside to permit Western Saharans from the Territory and the refugee camps to work out a solution using traditional methods of conflict resolution. Moroccan officials and indeed the Polisario later called this scenario unrealistic. On the margins of my visit to Rabat, I met with the Secretary-General of the Arab Maghreb Union, former Tunisian Foreign Minister Benyahia. He indicated that sectoral preparations for a summit meeting continue apace and that Interior Ministers are to meet this month, but that the summit itself is not likely to be held before 2014, both because of the need to complete preparations and because of unsettled conditions in Tunisia and Libya. Western Sahara I travelled to Western Sahara on March 22 for my second visit. Once again, the local authorities posed no difficulties with my program. Accompanied by SRSG Weisbrod-Weber, I met at length with numerous Western Saharans in both El Aaiún and Dakhla – Villa Cisneros, including the directors of the local branches of the National Human Rights Council. As in my previous visit, I noted three trends among Western Saharans: those who are pro-independence, those who are pro-autonomy, and those who simply want a better life. All were eloquent in stating their views, but, again, it was impossible to gauge the relative strength of these three trends. That said, as in Rabat, many told me that they feel excluded from the negotiations on their future and yearn for more contact with compatriots on the other side of the berm. Some expressed a lack of trust in the application of autonomy and asked that the UN explore the types of guarantees needed to ensure that Western Saharans would have the predominant role in governing the Territory under autonomy. Others called for priority attention to ending the human rights abuses of Moroccan security personnel and the illegal exploitation of natural resources, to use their words. The local directors of the National Human Rights Council in both El Aaiún and Dakhla – Villa Cisneros lamented again that the local authorities are not responding to their recommendations and that they are losing credibility with the population as a result. On March 23, pro-independence demonstrations on a small scale took place in El Aaiún. I did not witness them myself. I did receive a telephone call advising that one of those I had met earlier that day had been hurt in a melee with the police. Queried, Moroccan officials denied that any trouble had occurred. The Refugee Camps near Tindouf I travelled to the Western Saharan refugee camps near Tindouf, Algeria, on March 25. My first meeting was with young people, who confronted me with a very different version of the demonstrations in Laayoune and demanded that the UN take immediate action to address what had happened. In this and subsequent meetings, I saw once more the growing frustration and despair of the younger generations, for whom the UN has lost all credibility. Some asked me to resign. Others called for a return to armed struggle. Yet others said they were considering martyrdom at the berm to force the international community to pay attention. Polisario Secretary-General Abdelaziz and the other civilian and military officials with whom I met agreed to my new approach with reluctance, fearing as they did that the objective of “compromise” plays into Morocco’s hands. They insisted that periodic face-to-face meetings must also be held to give the negotiating process a public face. Beyond this, they were resistant to a full-scale people-to-people dialogue. For them, there are no problems among Western Saharans, and, by inducing certain people to suggest a greater role for Western Saharans in the negotiating process, Morocco is merely trying to divert attention from the need to engage on the core issue of self-determination. Mr. Abdelaziz placed a heavy emphasis on addressing violations of human rights and the illegal exploitation of natural resources in the Territory. I noted that any approach to human rights would need to include the camps, in which violations had also been alleged. He denied any such violations and reiterated the Polisario’s standing invitation for human rights monitors to work in the camps. Mr. Abdelaziz also warned that it is becoming hard to control the youth in the camps because of their frustration. Some might well try to trigger hostilities. In any event, a resumption of armed action remained an option, as I had previously heard from Polisario military leaders. I argued strenuously against any resort to hostilities, among other things pointing out that the technology of warfare had developed since the battles that had been fought in the 1970s and 1980s and that war would be a catastrophe for all concerned. As for individual refugee registration, an issue I again raised, stressing that it is more important than ever to know who is in the camps, the answer was as before: no such registration is needed — UNHCR and donors are satisfied with host country estimates of numbers, strangers cannot infiltrate camp society, and Morocco is merely exploiting this issue for political purposes. Regarding claims that the Polisario has a hand in the crisis in Mali, all with whom I spoke categorically denied any such link and emphasized that the Polisario opposes terrorism and is doing everything possible in collaboration with Algeria to make sure that Western Saharans stay out of the fray. Mauritania On March 27, I continued to Nouakchott, where President Ould Abdelaziz reiterated Mauritania’s policy of positive neutrality and stated its readiness to assist the confidence building programme by hosting future UNHCR seminars of Western Saharans. Algeria On March 28, I arrived in Algiers for meetings with President Bouteflika and his Foreign Minister and Minister-Delegate for African and Maghreb Affairs. The President reiterated Algeria’s support for my efforts and expressed hope that my new approach would lead to progress toward an exercise of self-determination for Western Sahara. In a preliminary working session, Minister-Delegate Messahel insisted that Western Sahara is a decolonization issue that falls within the responsibility of the UN. He repeated the positions that the President had expressed during my last trip, i.e., that Algeria is not and will never be a party to the negotiations and, at the same time, will not support any solution that does not include a genuine referendum of self-determination. Mr. Messahel expressed doubt that my new approach would lead to any change in the positions of the parties and called for preservation of the option of face-to-face meetings, as well as for Security Council action to push the parties to a settlement. On Moroccan-Algerian relations, President Bouteflika deplored what he saw as the aggressive stance of official Moroccan media on Algeria, but reiterated his readiness to continue working to enhance bilateral ties. In a separate meeting, Foreign Minister Medelci, perhaps reflecting the corrosive impact of the Sahel crisis on bilateral relations with Morocco, noted Rabat’s contradictory signals and questioned its commitment to improved relations. Return Visit to Morocco On April 9, I returned to Morocco to meet with King Mohammed VI in Fez. Before meeting the King, I called on his Interior Minister to discuss the events in Laayoune. He stated that he was aware of possible police excesses, that he had opened an investigation, and that anyone found to have committed abuses would be punished. He concluded that, in any event, he is planning a full reorganization of the security apparatus in Western Sahara. When I met the King, he expressed his support for the new approach I had proposed for engaging on substance and once again called for Algeria to play a more active role. However, the bulk of our 45 minutes together was devoted to his reaction to the proposal to include human rights in the mandate of MINURSO, a development of which he had just been informed. He was deeply disappointed and regretful and stated that no justification exists for such a proposal. Next Steps The next steps in the negotiating process are contingent on the results of consultations now occurring on the issue of human rights and their effect on the various parties both directly and indirectly concerned. Barring untoward developments, my intention is to begin my confidential bilateral discussions and brainstorming with the parties and neighbouring states in the latter half of May. On the regional front, I am planning to visit Addis Ababa in response to an invitation from the African Union. I may also schedule visits to Tripoli and Tunis if I judge this useful. At the same time, I am looking to pursue further steps toward better Moroccan-Algerian relations and an expansion of the programme of confidence-building measures. It is my firm conviction that, whatever the effect of the current consultations,the parties and neighbouring states must remain engaged with the UN in its efforts to promote a settlement. To do otherwise would do a grave disservice to the families of Western Sahara east and west of the berm and to the security, stability, and economic prospects of the Maghreb region. It is time to move forward, not to pull back. Thank you

...

20.04.2013

Marokko ber Russland og Kina om hjelp - mot menneskerettighetene

Det har vært full forvirring og skandale-stemning i marokkanske medier den siste uken, etter at USA har pushet for menneskerettigheter i mandatet til FN-operasjonen MINURSO. USAs nye vending kom etter en appell fra Ban Ki-Moon tidligere i april.

Selv Marokkos nære allierte, Frankrike, har hittil ikke motsatt seg forslaget denne gangen - noe de tidligere alltid har gjort.

Derfor har Marokko, som har fordømt forslaget om menneskerettigheter, måttet se seg om etter nye allierte.

De siste dagene har derfor en høytstående marokkansk delegasjon vært på smisketurer til Moskva og Beijing.

Spørsmålet om utvidelse av FN-mandatet skal opp i Sikkerhetsrådet mandag 22. april. Marokko har kansellert en felles militærøvelse med USA denne uken på grunn av det amerikanske forslaget, og sier forslaget om menneskerettigheter i FN-opeasjonens mandat setter hele fredsprosessen i fare.

...

16.04.2013

Norge arbeider for menneskerettigheter i MINURSO-mandatet

Utenriksminister Espen Barth Eide uttalte i dag at Norge arbeider overfor Sikkerhetsrådet at FN-operasjonen i Vest-Sahara må få rapportere på menneskerettighetsovergrep. I forrige uke spurte Trine Skei Grande (V) om hvorvidt Norge arbeider for at Sikkerhetsrådet i neste uke skal vedta menneskerettigheter som en del av mandatet i operasjonen MINURSO. Svaret fra Eide i dag er et tydelig "ja": "Norges konsekvente linje i Vest-Sahara-konflikten er å støtte FNs arbeid for en varig og rettferdig politisk løsning som ivaretar den sahrawiske befolkningens rett til selvbestemmelse og å kreve at begge parter overholder menneskerettighetene. Som representanten Skei Grande peker på, begås det menneskerettighetsbrudd i Vest-Sahara. Dette er bl.a. dokumentert av FNs spesialrapportør for tortur, som nylig fremla sin rapport fra sitt besøk til området. Norge støtter utvidelse av Minursos (United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara) mandat til å inkludere menneskerettighetsovervåking, noe det tidligere er gitt uttrykk for i svar på spørsmål til skriftlig besvarelse fra Stortinget. I samarbeid med nærstående land arbeider vi for at Sikkerhetsrådet skal vedta en slik mandatutvidelse."

...

16.04.2013

Marokko skal boikotte amerikansk militærøvelse

Etter planene skulle Marokko og USA gjennomføre en felles militærøvelse i Marokko nå i april. Etter at USA tok opp spørsmålet om menneskerettighetsmandat i FN-operasjonen i Vest-Sahara, skal Marokko imidlertid ha avlyst militærøvelsen. Det skriver den marokkanske nyhetstjenesten Lakome i dag.

Marokko ønsker ikke at FN-operasjonen - som står utstasjonert i Vest-Sahara og i flyktningleirene i Algerie - skal få monitorere overgrep mot menneskerettighetene.

...

16.04.2013

Marokko fordømmer forslaget om menneskerettigheter

USA har bekreftet at de ønsker menneskerettigheter i mandatet til FNs operasjon i Vest-Sahara. Marokko fordømmer forslaget.

I flere år har en rekke stater internasjonalt forsøkt å få menneskerettigheter inn i mandatet til FN-operasjonen MINURSO. Marokko - støttet av sin nære allierte Frankrike - forhindrer årlig forslaget. USA bekreftet i går overfor AFP at de ønsker en slik endring av mandatet. Marokko reagerer på forslaget. “The bias of such a unilateral move without prior consultation, in terms of content, context and procedure can only evoke incomprehension and rejection,” står det i en uttalelse fra den marokkanske regjeringen. MINURSO-personell står utplassert både i de okkuperte områdene av Vest-Sahara, i de Polisario-kontrollerte områdene, og i de saharawiske flyktningleirene i Algerie.

...

13.04.2013

USA skal ha foreslått menneskerettigheter i FN-mandatet

En nyhetsmelding fra en amerikansk menneskerettighetsorganisasjon forteller at USA skal ha foreslått menneskerettighetsobservasjon som del av mandatet til FN-operasjonen i Vest-Sahara, MINURSO. Det er USA som skriver utkastet til resolusjonen som skal fremlegges for Sikkerhetsrådet 22. april i år.

Storbritannia har tidligere krevd dette ved en rekke Sikkerhetsrådsmøter. Norge har også tidligere krevd menneskerettigheter i operasjonen.

Det var Robert F Kennedy Center for Justice and Human Rights som i går la ut informasjonen om det amerikanske forslaget - som er i tråd med Ban Ki-Moons appell i hans rapport til Sikkerhetsrådet tidligere denne uken. Frankrike - Marokkos nære allierte - har i flere år på rad motsatt seg forslaget om menneskerettigheter i MINURSOs mandat.

...

10.04.2013

Skei Grande (V) spør Eide om menneskerettighetene i Vest-Sahara

Dagen etter Ban Ki-Moons rapport, følger Venstre opp med spørsmål til Utenriksministeren om Norge vil på ny kreve rapportering av overgrepene:

Spørsmål Trine Skei Grande (V): I lys av Ban Ki-Moons nylige rapport til Sikkerhetsrådet om situasjonen i Vest-Sahara, vil utenriksministeren være tydelig på at FNs operasjon i Vest-Sahara må få mandat til å rapportere om de alvorlige menneskerettighetsovergrepene i territoriet?

Begrunnelse Marokko begår alvorlige overgrep mot saharawier i okkuperte Vest-Sahara. For få uker siden ble ledende menneskerettighetsaktivister dømt til livstid i fengsel av en militær marokkansk domstol. Norge har tidligere krevd at MINURSO-operasjonen i Vest-Sahara må få utvidet sitt mandat til også å rapportere om menneskerettighetsovergrep. Dette har vært i tråd med hva saharawienes frigjøringsbevegelse Polisario, og flere stater i FNs Sikkerhetsråd, har bedt om. Imidlertid har Marokko og Frankrike gang på gang forhindret dette fra å skje. På grunn av Sikkerhetsrådets manglende evne til å bli enige om mandatet til MINURSO, uttalte daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre i et svar på spørsmål fra representanten Tenden i april 2012 at Norge «følger sikkerhetsrådets forestående behandling av fornyelsen av MINURSOs mandat», jf. Dokument nr. 15:1213 (2011-2012). Dette kunne tolkes som om Norge tonet ned og evt. forlot sitt tidligere uttalte engasjement om at overvåkning av menneskerettighetsovergrep skulle inkluderes i MINURSOs mandat. Ifølge Reuters har FNs Generalsekretær Ban Ki-Moon nylig appellert til Sikkerhetsrådet om et akutt behov for en vedvarende og omfattende menneskerettighetsovervåkning i området. Undertegnede ser det som nødvendig at Norge åpent gir uttrykk for samme holdning som FNs generalsekretær, og at Norge på alle måter bidrar til en endring av MINURSOs mandat i tråd med ovenstående.

...

10.04.2013

Ban Ki-Moon trygler om overvåkning av menneskerettighetene

FNs generalsekretær ber om at det opprettes en fast og omfattende mekanisme for overvåkning av overgrepene i territoriet. Last ned rapporten hans fra 8. april 2013 her.

Rapporten er anbefalt lesning for alle som vil lære om konflikten. Den tar for seg fredssamtalene, spesialutsendingens arbeid, tillitsbyggende tiltak, bruddene på våpenhvilen fra de to partene, landmineulykker, og oppsummerer Vest-Sahara-uttalelser fra diverse FN-instanser i løpet av det siste året.

Paragraf 93 er "norsk". Den viser anbefalingen fra norske myndigheter til Marokko i sesjonen i Menneskerettighetsrådet i fjor, der Norge anbefalte at Marokko måtte akseptere internasjonale minstestandarder for organisasjonsregistrering - noe Marokko avslo.

Paragrafen om menneskerettsovervåkningen finner du i paragraf 116. De siste to årene har spesialrapportørene besøkt Vest-Sahara i til sammen tre dager. Denne ordningen er ikke tilstrekkelig, sier Ban i paragra 89.

...

1.04.2013

FN-topp bekymret for menneskerettighetene

FNs spesialrapportør for menneskerettighetsforkjempere uttrykker bekymring for situasjonen for saharawiske aktivister.

I en rapport overlevert til Menneskerettighetsrådet 27. februar uttrykker rapportøren "bekymring for begrensningene på fredelig forsamlingsfrihet, noe som utgjør et betydelig hinder for forkjempere i hele landet, men særlig for de som opererer i Vest-Sahara".

Hun skriver at det er en overdrevet voldsbruk mot demonstrasjoner.

"Spesialrapportøren er også bekymret for de påståtte vanskelighetene for organisasjoner i Vest-Sahara å formelt registrere seg. I denne sammenheng vil hun trekke fram for Marokko artikkel 5, punkt b og c i Deklarasjonen for menneskerettighetsforkjempere."

Det siste punktet ble også trukket fram av Norge i FNs Menneskerettighetsråd. Marokko avviste å følge de norske anbefalingene om å følge internasjonale minstestandarder for å la organisasjoner registrere seg. 

Last ned rapporten fra spesialrapportøren her.

...

26.03.2014

Hva ville skjedd i Norge om du hadde protestert mot urett ved å klappe i hendene? Ville et tjuetalls politimenn omringet deg og banket deg opp? Ban Ki-Moons spesialutsending til Vest-Sahara er på besøk i territoriet denne uken. Klippet er tatt i forgårs.

...

26.03.2013

FNs spesialutsending er på besøk i okkuperte Vest-Sahara denne uken igjen. Marokkansk politi griper inn mot saharawier i gatene i El Aaiun.

...

20.03.2013

Unnlatelsessynd fra Vennegruppen

Den såkalte "Vennegruppen for Vest-Sahara", kom i går med uttalelsen nedenfor, som et svar på annonseringen av at spesialutsendingen skal til regionen.

Gruppen ber partene komme til en løsning, men unnlater å samtidig understreke det andre premisset i det som pleier å utgjøre kjernen i Sikkerhetsresolusjoner om Vest-Sahara, nemlig at løsningen må være basert på saharawienes legitime rett til selvbestemmelse. Faktisk unnlot vennegruppen å nevne saharawiene i det hele tatt.

Utelatelsen kan sies å være litt underlig, tatt i betraktning Christopher Ross' insistering på at det internasjonale samfunn må utøve press for å få igjennom en løsning på konflikten.

Se tidligere bloggpost om den kritiserte sammensetningen av gruppen. Til tross for at gruppen på fem stater omtales som "Vennegruppen av Vest-Sahara", består statene i gruppen blant annet av to nære allierte av Marokko. 18 norske organisasjoner ba i februar den norske regjeringen om å kreve at sammensetningen av gruppen endres, slik at stater som aktivt taler Vest-Saharas sak inkluderes.

"The Group of Friends on Western Sahara welcomed the announcement of the UN Secretary-General’s Personal Envoy for Western Sahara Christopher Ross’s upcoming trip to the region, including to Western Sahara. They expressed their support for the mediation efforts of the Secretary General and his personal envoy in preparation for the next stage of their engagement with the parties and the neighboring states. The Group of Friends on Western Sahara encouraged the parties to show flexibility in their engagement with the personal envoy and each other, in the hopes of ending the current impasse and achieving progress towards a political solution."

...

17.03.2013

FN-spesialutsendingen på ny turné

Ban Ki-Moons spesialutsending til Vest-Sahara, Christopher Ross, skal kommende uke ut på en ny rundreise i Nord-Afrika. Det skriver FN på sine nettsider.

“Den pågående konflikten i Mali og den økte risikoen for ustabilitet og usikkerhet i Sahel og i tilgrensende områder, er det blitt mer akutt enn noen sinne å finne en løsning på Vest-Sahara-konflikten,” sa en FN-talsmann.

Målet med turen er å legge til rette for nye runder av forhandlingsprosessen mellom Marokko og Vest-Saharas frigjøringsbevegelse Polisario.

Ross skal besøke Marokko, Polisario og andre land i området, fra 20. mars til 3. april.

...

4.03.2013

FNs tortur-rapportør: alvorlige overgrep i Vest-Sahara

I dag presenterer FNs spesialrapportør mot tortur en rapport fra sitt besøk til Marokko/Vest-Sahara i september 2012.

Rapporten, som legges fram i Menneskerettighetsrådet, gjør rede for alvorlige overgrep mot saharawier i marokkansk fangenskap. Selve rapporten ble lagt ut på rådets nettsider allerede før helgen. I Vest-Sahara fant spesialrapportør Juan Méndez at tortur og mishandling ble begått under arrestasjon, på politistasjoner og i fengselet i Laayoune. "Han fant også at unødig vold var benyttet under demonstrasjoner for et uavhengig Vest-Sahara, inkludert kidnappinger og at folk forlates i ørkenen for å ydmykes", skriver rapporten. Dette sammenfaller med informasjon Støttekomiteen for Vest-Sahara til stadighet mottar. Spesialrapportør Méndez kritiserer også at Marokko bruker militære domstoler for å dømme sivile. For to uker siden ble over 20 saharawier dømt til mellom 20 år og livstid for demonstrasjoner de hadde deltatt i. Påstander om tortur ble ikke etterforsket. Han kommer også med en rekke anbefalinger, blant annet at regionen vil ha nytte av en uavhengig overvåkning av menneskerettighetene i territoriet. Frente Polisario, med base i flyktningleirene i Algerie, har i flere år krevd at menneskerettighetene må rapporteres av FN. Marokko motsetter seg dette. "Klagesystemet når det gjelder påstander om tortur og mishandling, og dets etterforskning, rettsforfølgelse og straff av ansvarlige er, med svært få unntak, kun nedfelt i loven, men er ikke implementert. Spesialrapportøren konkluderer at klagemekanismene i dag verken er effektive eller uavhengige. Påstander av tortur og mishandling må behandles på ethvert tidspunkt i en rettssak og domstoler er forpliktet til åpne undersøkelser alltid når det er grunnner til å anta tortur eller mishandling", står det å lese i rapporten. Den nær totale straffriheten for marokkanske tjenestemenn som begår overgrep ble også rapportert av Kennedy Center for Human Rights, som besøkte territoriet i fjor høst.

...

28.02.2013

united_nothing_510.jpg

...prosjektet publiserer hefte om FN og Vest-Sahara!

Last ned eller bestill heftet her.

...

28.02.2013

Ban Ki-Moon og Spania snakket Vest-Sahara

FNs Generalsekretær diskuterte i går Vest-Sahara-saken med Spanias utenriksminister, ifølge en pressemelding fra FN.

23.02.2013

Ban Ki-Moon: "Kolonitiden må ta slutt!"

“Det internasjonale samfunn er mer overbevist enn noensinne om at kolonitiden ikke har sin plass i den moderne verden", sa FNs generalsekretær Ban Ki-Moon da han åpnet arbeidet til FNs avkoloniseringskomité denne uken.

Komiteen ble satt opp to år etter at FNs generalforsamling vedtok Deklarasjonen om uavhengighet til kolonier.

"Avskaffelsen av kolonitiden, i tråd med FN-charteret og relevante FN-resolusjoner, er vårt felles foretagende", sa Ban.

Det er 16 gjenværende ikke-selvstyrte områder igjen i verden i dag. Vest-Sahara er det største av dem. Mer enn 750 millioner mennesker, i over 80 tidligere kolonier, har fått uavhengighet etter at FN ble dannet.

Deklarasjonen om uavhengiget understreker alle folks rett til selvbestemmelse, og uttalte at kolonitiden måtte umiddelbart og betingelsesløst ta slutt. Den krever at ingen folk må underordnes andre, og at plyndring av territoriene utgjør et brudd på deres fundamentale menneskerettigheter.

Les mer på FNs nettsider om Bans uttalelse.

...

19.02.2013

FN reagerer på dommen mot saharawiene

FNs Høykommisær for menneskerettigheter kom i dag med en klar beskjed til Marokko om at sivile saharawier ikke bør dømmes i en militær rettsinstans. Se pressemeldingen nedenfor.

Press briefing notes on Egypt and Western Sahara Spokesperson for the UN High Commissioner for Human Rights: Rupert Colville Location: Geneva Date: 19 February 2013 Subjects:1) Egypt 2) Western Sahara (...) 2) Western Sahara We are concerned by the use of a military court to try and convict 25 Saharan civilians charged in relation to violence during and after the dismantling of the Gdim Izik protest camp near Laayoune, Western Sahara, in November 2010, when 11 members of the Moroccan security forces and two Saharans were killed. The 25 civilians were sentenced to between two years and life in prison by the Permanent Military Tribunal of the Royal Armed Forces in Rabat during the night of 16 to 17 February 2013. As noted by the Human Rights Committee, the use of military or special courts to try civilians raises serious problems as far as the equitable, impartial and independent administration of justice is concerned. We are also concerned by reports that most of the accused allege they were tortured or ill-treated during their pre-trial detention, but that no investigations into these allegations appear to have taken place. This was a very serious event, involving substantial loss of life, and it is important that justice is done, but it is also important that the judicial processes scrupulously abide by international fair trial standards.

...

19.02.2013

I helgen ble 25 saharawier dømt til mellom 2 år og livstid i fengsel - av en marokkansk militær domstol. En av de dømte er Sidahmed Lemjiyed, som graver i utenlandsk utenlandsk næringsliv i de okkuperte områdene. Under rettssaken trakk han fram den juridiske vurderingen til Hans Corell, FNs undergeneralsekretær for juridiske saker.

I fjor sommer fikk Sidahmeds familie i de okkuperte områdene besøk av Andreas Sørås (KrFU), Ingrid Aas Borge (Changemaker) og Sunniva Skjeggestad (Unge Venstre).

Ni saharawier fikk livstid, fjorten av dem fikk mellom 20 og 30 år i fengsel.

...

15.02.2013

Nytt tillitsskapende FN-møte over

33 deltakere fra flyktningleirene og de okkuperte områdene har akkurat fullført et ukes langt møte i Portugal. Møtet var arrangert av FNs høykommisær for flyktninger, UNHCR, i samkjøring mellom både representanter fra saharawiske og marokkanske myndigheter.

"Seminaret er en viktig del av UNHCRs forsøk på å bygge tillit mellom partene", uttalte høykommisær i en pressemelding fra flyktningorganisasjonen i går.

Tiltaket var finansiert av regjeringen i Portugal. Også Norge bistår finansielt med tilsvarende prosjekter i området. 

...

4.02.2013

Christopher Ross på støttesanking

Spesialutsending Christopher Ross er fram til 15. februar på rundreise til Vest-Saharas "Group of Friends" for å mobilisere støtte for kommende fredssamtaler. Forrige uke var han i Washington og Moskva, skriver FN.

En av toppene i Frente Polisario var i Oslo i forrige uke om en del av en europeisk rundreise, ifølge Aftenposten i dag.

- Norge burde heve stemmen slik at man avstår fra å signere avtaler med marokkanerne om handelsavtaler som inkluderer naturressurser fra Vest-Sahara, sa Polisario-toppen til Aftenposten.

Samtidig som Christopher Ross forsøker å sparke liv i fredssamtalene, er nemlig EU i ferd med å inngå en folkerettsstridig fiskeriavtale med Marokko for Vest-Saharas farvann.

...

22.01.2013

FN-donasjon til saharawiske flyktninger

FNs nødhjelpsfond Central Emergency Response Fund (CERF) annonserte i en pressemelding i går at de har gitt 100 millioner dollar til 12 trengende flyktningsituasjoner internasjonalt.

"Millioner av mennesker i verden fortsetter å trenge hjelp selv etter at medias søkelys ebber ut", sa FNs undergeneralsekretær for humanitære saker, og nødhjelpskoordinator, Valerie Amos under annonseringen. 

"Disse bevilgningene handler om å redde liv. Jeg håper regjeringer og andre vil yte mer bistand for å hjelpe de som er fanget i disse skjulte nødstilfellene", sier hun.

Pressemeldingen påpeker at hjelpen blant annet skal "sette søkelys på de glemte eller neglisjerte nødstilfellene, slik som den langdryge flyktningsituasjonen til saharawiene i Algerie".

De øvrige landene er Afghanistan, Burundi, DR Kongo, Djibouti, Eritrea, Etiopia, Haiti, Jemen, Liberia, Sudan, Sør-Korea og Uganda.

Se mer om FN-fondet på CERFs egne nettsider.

...

21.01.2013

Ban Ki-Moon: "Menneskerettigheter viktig del av fredsbevaring"

FNs Generalsekretær kom med innspill til Sikkerhetsrådets debatt om FNs fredsbevarende operasjoner i dag. I innlegget påpekte han hvordan menneskerettigheter er en sentral del av fredsbevarende arbeid. “Our operations today are more varied and more complex than ever. And whatever form it takes, multidimensional peacekeeping remains a highly cost-effective investment in progress towards lasting stability. No other international tool is as effective in combining political, security, rule of law and human rights efforts”, sa han. MINURSO, FNs operasjon i Vest-Sahara, er en av svært få FN-operasjoner som ikke et menneskerettighetsmandat. Å inkludere menneskerettighetsobservasjon i Vest-Sahara har vært foreslått en rekke ganger i Sikkerhetsrådet, men forslaget stanses hvert år av Frankrike. Frankrike er Marokkos nærmeste allierte.

...

30.12.2012

Slo ned på demonstrasjon under FN-besøk

Da Christopher Ross, FNs spesialutsending til Vest-Sahara, skulle komme til de okkuperte områdene 30.oktober 2012, hadde den lokale saharawiske befolkningen et ønske om å vise et autentisk bilde av situasjon de befinner seg i. Ved effektiv mobilisering samlet flere hundre fredlige demonstranter seg på et torg i hovedstaden El Aaiun.

Menneskerettighetsaktivisten og Raftoprisvinner Sidi Mohammed Daddach fortalte oss da vi møtte ham i Vest-Sahara at han tidlig på dagen 30. oktober hadde møtt Christopher Ross for å snakke om menneskerettighetsbrudd, og at han på ettermiddagen hadde deltatt i demonstrasjonen. Protesten endte med at marokkanske myndigheter brutalt slo ned på demonstrasjonen. Daddach fikk selv smake på politiets røffe behandling, men med et lurt smil forklarte han at heldigvis hadde Christopher Ross hatt ”øyne i nakken”. Han fikk med seg hva som hadde skjedd i gatene, og formidlet dette i rapporten etter besøket.

Også i den mindre byen Smara fester folk lit til den nye spesialutsendingen. De hadde også samlet seg i gatene i hjembyen, mens Ross var i El Aaiun. En menneskerettighetsaktivist i Smara fortalte at han selv hadde deltatt. Dette til tross for at han ble løslatt fra et av de beryktede marokkanske fengslene så sent som i januar i år - nettopp for tidligere å ha deltatt i fredelige demonstrasjoner mot okkupasjonen. 

Av Marte Skogsrud, Støttekomiteen for Vest-Sahara

...

28.12.2012

Måtte ta ned teltet for FN-topp

I ørkenen utenfor El Aaiun sitter to unge saharawiske søstre i et tradisjonelt saharawisk telt. De forteller om da FNs spesialutsending Christopher Ross besøkte Vest-Sahara. Marokkansk politi hadde oppsøkt dem og andre saharawier i området dager i forveien og tvunget dem til å ta ned teltene. Begrunnelsen var at Ross sin delegasjon skulle besøke en næringslivspark i nærheten, og det var ikke ønskelig at saharawiske telt skulle komme i delegasjonens synsfelt. Forbudet gjaldt for fire dager. Siden protestleiren Gdeim Izik i 2010 (hvor opp mot 20000 saharawier slo opp telt utenfor byen), skal det ha vært ulovlig å sette opp saharawiske telt flere steder i Vest-Sahara.

Søstrene har ingen planer om å la teltet sitt taes ned igjen med det første.

image

Av Marte Skogsrud, Støttekomiteen for Vest-Sahara

...

19.12.2012

Generalforsamlingen gjentar saharawienes rett

FNs Generalforsamling vedtok igjen i går en uttalelse som understreker at saharawiske folk må få sin rett til selvbestemmelse innfridd som et resultat av de pågående fredssamtalene.

"By its terms, the Assembly welcomed the efforts of the Secretary-General and his Personal Envoy in search of a mutually acceptable political solution to the dispute, and supported the process of negotiations initiated by Security Council resolution 1754 (2007) and sustained by various other resolutions with a view to achieving a just, lasting and mutually acceptable political solution that would provide for the self-determination of the people of Western Sahara. Further, the Assembly welcomed the commitment of the parties to continue to show political will and work in an atmosphere propitious for dialogue, in order to enter into a more intensive phase of negotiations, in good faith and without preconditions, taking note of efforts and developments since 2006. It also welcomed the ongoing negotiations between the parties held in 2007 and 2008 in the presence of the neighbouring countries and under the auspices of the United Nations."

Se teksten på FNs nettsider her.

...

18.12.2012

FN tar hånd om utviste migranter

Nå har det skjedd igjen: Marokko har på dumpet migranter fra Afrika sør for Sahara på utsiden av separasjonsbarrieren de har bygget gjennom Vest-Sahara.

En gruppe på 9 personer, hovedsakelig fra Kongo, oppholder seg nå i "ingenmannsland", sør for festningsverket og nord for grensen til Mauritania. Blant de ni er det to barn, ett av dem er to år gammelt.

Marokko har utvist dem, og Mauritania nekter å ta dem imot.

"Marokkansk politi har tatt tingene og pengene våre", skal en av dem ha uttalt til den mauritanske avisen 'La Voix de Nouadhibou'. En representant fra FNs Høykommissær for Flyktninger, som er tilstede i regionen, møtte dem lørdag, og forteller at de skal ha det veldig vanskelig og kaldt.

Slike episoder der migranter blir dumpet på den andre siden av muren skal ha skjedd flere ganger. Les historie i Aftenposten fra 2008.

I en annen dramatisk ulykke lørdag, skal to marokkanere ha dødd da en liten båt de satt kantret i på vei til Kanariøyene. En marokkansk avis hevder i dag at båten kantret da den ble truffet av den spanske kystvakta.

...

18.12.2012

Fredfull kamp må premierast

"Det er trist å konstatere at diplomatiet ikkje fremmar fred, at ferske fredsprisvinnarar gjer sitt til at ein okkupasjon kan halde fram", skriver Vegard Tjørhom, Oslo Senterungdom og styreleiar i RE:ACT, i et leserinnlegg publisert i Vårt Land, 18. desember 2012.

...

14.12.2012

Marokko har nå presidentskapet i Sikkerhetsrådet

Presidentskapet i FNs Sikkerhetsråd går på rundgang mellom statene som til en hver tid er representert i rådet. Les mer om presidentskapet på nettsidene til Sikkerhetsrådets president.

Denne måneden, i desember 2012, er det Marokko som har presidentskapet. Marokko er i Sikkerhetsrådet for perioden 2012-2013.
 

29.11.2012

Her er hva Ross sa i Sikkerhetsrådet

Ban Ki-Moons spesialutsending Christopher Ross skal ha gitt denne briefingen til FNs Sikkerhetsråd i går, 28. november.

Briefing to the Security Council Personal Envoy of the Secretary General for Western Sahara November 28, 2012 Mr. President, Distinguished Members of the Council, It is with more than my customary sense of honor and pleasure that I join you to brief on developments in the search for a mutually acceptable political solution, which will provide for the self-determination of the people of Western Sahara, since passage of the Council’s latest resolution on April 24, 2012.   After a period of reflection, I embarked on a long-delayed trip to North Africa from October 25 to November 11 and held consultations in Madrid and Paris from November 12 to 15 on my way home.  I had three objectives in the region: first, to evaluate the past five years of negotiating efforts and identify the reasons for the stalemate; second, to look ahead at how the process might be modified to enhance the prospects of progress; and, third, to gauge the impact of events in the Sahel on the Western Sahara dossier.  Beyond these objectives, I introduced two innovations: first, I met with political leaders and representatives of civil society in addition to meeting with officials; second, I paid my first visit to Western Sahara itself.  The governments of Morocco, Algeria, Mauritania, and France, as well as the Polisario and MINURSO, extended full cooperation, and I thank them.  Special thanks are due as well to the government of Spain, which generously provided an aircraft to facilitate my travel. Without going into a detailed account of each stop, let me present my overall findings and impressions. First, everywhere, the highest authorities confirmed their commitment to working with the UN to pursue a political solution for the final status of Western Sahara, while at the same time reiterating their attachment to their own proposals.  In Morocco, King Mohammed VI reaffirmed his country’s willingness to continue to work with me within the framework of its proposal for autonomy under Moroccan sovereignty.  In Tindouf, Polisario Secretary-General Abdelaziz reiterated the readiness of the Polisario Front to intensify its engagement in the expectation that the solution would include a genuine referendum of self-determination.  In Algeria, President Bouteflika again stated that, while Algeria is not and will never be a party to the conflict, it remains willing to accompany the parties in their search for a solution.  That said, he added, any settlement that does not include a genuine referendum is not a settlement at all.  In Mauritania, Prime Minister Laghdaf reaffirmed his country’s desire to be helpful on the basis of “positive neutrality.” Second, in looking back at the reasons for the continuing stalemate, it was evident that, as the parties’ frustration has grown, each has attributed the failure to make progress not only to the other party’s refusal to negotiate on the basis of its proposal, but more pointedly to the absence of decisive action by the international community, the Council, the Secretary-General, and his Personal Envoy.  The parties do not accept that the principal responsibility for making progress rests with the parties themselves, although others can provide encouragement and ideas. I stressed this point repeatedly in my contacts with political parties and representatives of civil society, as well as with officials, pointing out that, since the UN is dealing with the conflict under Chapter VI of the Charter, and in the absence of an international consensus, no one can impose anything on the parties and that it is up to them first and foremost to find a way forward within the framework provided by UN mediation.  Nonetheless, over and over, at every stop, I was told that the UN should take this action or that action – always in the direction of bringing one side to accept the proposal of the other.  In my role as mediator, I cannot be an advocate for a specific proposal.  I advocate for the negotiating process. Third, in looking ahead at how best to proceed, senior officials agreed with my judgment that it is futile to convene more meetings of the parties any time soon in the absence of a change in the equation.  After four rounds of official negotiations and nine rounds of informal talks, to hold yet another meeting would highlight the stalemate, further weakening the credibility of the process.  In preparation for further meetings, formal or informal, I proposed to engage in further consultations with key international stakeholders ed by a period of quiet shuttle diplomacy with the parties and neighboring states.  My interlocutors accepted this approach, but some cautioned that periodic meetings remain important in maintaining contact, minimizing miscalculation, and giving visible evidence that the process continues. Fourth, in examining the impact of the rising tension in the Sahel and the dangers this presents to all parties, I found that, while all agree that these factors argue for an early solution to the Western Sahara conflict, no one seems ready to take the first step.  Instead, I found that the common reaction to events in the Sahel has been to bolster local defenses against any possible spillover.  On another aspect of the issue, it was confirmed to me that, in the absence of a settlement, individuals from all over the region have been enticed into joining one or another of the groups in northern Mali.  In Morocco, the media continued to speak of a connection between the Polisario and these groups, but senior officials in Rabat and in Nouakchott were clear in saying that no such linkage exists. Fifth, my visit to Western Sahara merits special mention.  As promised, Morocco, as the de facto administering power, provided full facilitation, and I will make additional visits in due course.  I had meetings with a wide range of pro-independence and pro-autonomy Sahrawis, as well as with the local authorities.  There was clearly a hunger to speak with me, since the list of those I did not have time to meet greatly exceeded the list of those I did meet.  All spoke with evident sincerity, but it should come as no surprise that I was unable to determine where the balance of opinion lies.  All I can say for sure is that there are articulate spokespersons on both sides of the political divide.  The pro-autonomy Sahrawis emphasized the development of Laayoune and other localities under Moroccan administration, as well as the numerous other benefits that they see in this administration.  The pro-independence Sahrawis highlighted what they described as the tense relations between the indigenous Sahrawi population and the residents from Morocco, the violations of human rights that they see in police repression and in conditions of arrest, detention, trial, and incarceration, the illegal exploitation of natural resources, and the absence of jobs.  Pro-independence demonstrations and attendant police responses did in fact occur at some distance from me during and after my visit.  In this regard, I was struck by the fact that almost none of the security forces in Laayoune and presumably elsewhere in Western Sahara are Sahrawis from the territory, but are instead from Morocco proper, and I used my meetings with Moroccan officials during a second visit to Rabat to argue for a shift in the balance and for better training in managing demonstrations. Sixth, during my visit to the refugee camps, I had occasion to meet with members of the Polisario’s women’s, student, and youth organizations.  Those present underscored the frustration that the Polisario leadership itself has reported in the past.  Some in attendance argued that, after 25 years of unsuccessful UN efforts, it is time to return to armed struggle.  Others suggested that, having failed to broker a settlement, the UN should simply give up and withdraw.  Meanwhile, in Nouakchott, I met with some critics of the Polisario who had left the organization and were anxious to air their grievances with me.  Seventh, I was dismayed at the degree to which the parties used my visit to score points.  My public statements were too often shortened or lengthened to serve the agenda of one or another of the parties.  In Rabat, Moroccan television edited my remarks to remove my citation of the Council text calling for “a political solution, which will provide for the self-determination of the people of Western Sahara.”  In Tifariti, where I visited a MINURSO team site on the east side of the berm, the Polisario’s military chief unexpectedly appeared and sought to have me review an honor guard.  In the refugee camps, my remarks to a women’s group were edited to add praise for the role of women in quote “the struggle to liberate Western Sahara” unquote.  I made no such statement.   Eighth, while SRSG Weisbrod-Weber will be briefing you on MINURSO operations shortly, I must applaud the high degree of professionalism and commitment that I observed during my visit to MINURSO headquarters and to the team sites in Mahbes and Tifariti and in my meeting with the UN Mine Action Service team.  Both MINURSO and UNMAS are in need of more resources if they are to discharge their duties more fully.  MINURSO patrols an area larger than the United Kingdom, while UNMAS is working in what has recently been called one of the most mine-infested regions of the world. Beyond this, I want to highlight the respect in which the SRSG is held both within MINURSO and by his Moroccan and Sahrawi contacts.  His is not an easy task.  In addition to supervising MINURSO, he is the Secretary-General’s Special Representative for Western Sahara.  As such, he is expected to provide the Secretary-General and this Council with independent information on MINURSO’s working environment in Western Sahara.  This territory remains a non-self-governing territory in the well-being of whose population the UN must, in accordance with Article 73 of the Charter, show an interest, while recognizing that Morocco is the de facto administering power west of the berm and that the Polisario plays a similar role east of the berm.  It was precisely because of the SRSG’s role in this regard that I invited him to attend all of my meetings in Western Sahara. Ninth, on UNHCR’S program of humanitarian assistance, I heard concern that both governmental and private contributions to refugee aid have decreased significantly because of the ongoing economic crisis, and I was reminded that additional contributions are sorely needed.  On the individual registration of refugees, which was raised again in Rabat, Polisario and Algerian officials told me that UNHCR is satisfied with the refugee estimates that they have provided and that those who argue for individual registration are motivated by political considerations.  At a donors’ meeting in Algiers, I found no eagerness to pursue the issue.     Tenth, on confidence-building measures, there was universal praise for UNHCR’s superb work in expanding family visits and organizing inter-Sahrawi seminars, the second of which, on the role of women in Sahrawi society, took place in the Azores with the generous help of the government of Portugal in July.  Shortly thereafter, a session on CBMs was held in Geneva at which the parties, neighboring states, and UNHCR reviewed their implementation in a very cordial atmosphere.  The only advice I give when asked is to think creatively about expanding CBMs, particularly more seminars, family visits on special occasions, and youth exchanges.  Sahrawis of all political persuasions, both in Western Sahara and in the camps, told me over and over that they are eager for more contact across the berm, and ways must be found to encourage this, because over time it has the potential to change perceptions even in the absence of movement in the negotiating process.  One impediment is the lack of funding, and I once again urge past and potential donors to contribute to UNHCR to make more such activities possible. Eleventh, on human rights, each side used my visit to register complaints about the practices of the other.  There have been many visits related to human rights in the past year, including two special rapporteurs, who visited Western Sahara but not the refugee camps, and at least one non-governmental organization.  In addition, the Laayoune branch of Morocco’s National Council for Human Rights told me that it has received large numbers of complaints and conducted numerous investigations, but is still awaiting responses from the administering authorities.  Human rights are not part of my mandate, but my advice, when sought, has been to state that it is up to this Council and to the High Commissioner for Human Rights to decide whether the information that is developed warrants attention and, if so, how best to do so, bearing in mind that any approach to this issue must look at the human rights situation not only in Western Sahara, but also in the refugee camps. Finally, let me say a word about my informal mandate of promoting more normal relations between Algeria and Morocco.  In Rabat, King Mohammed VI authorized me to carry a message to President Bouteflika, who then authorized me to carry back a message in response.  Both messages confirmed the desire of the two heads of state to continue the process of improving relations by expanding the bilateral ministerial visits that had previously been agreed.   Each identified priority issues that should be addressed at an early stage, and I will be ing up to encourage engagement on these issues. With regard to the Maghreb Arab Union and Tunisia’s call for an early summit, I explored the advancement of regional integration with UMA Secretary-General Ben Yahia and with the three member states that I visited.  All agreed in principle that a summit should be held, but Algeria cautioned that, to ensure success, it should be well prepared through the series of sectoral meetings that are underway but not yet complete.  In Algeria’s view, to hold a summit without adequate preparation would lead to certain failure.    These, then, are my main findings and impressions as I return from my latest trip to the region and my first visit to Western Sahara and as I look ahead to a period of consultation with key international stakeholders, quiet diplomacy with the parties and neighboring states, and further visits to the region, including Western Sahara, in preparation for the resumption of face-to-face meetings of the parties. As I stated in Madrid, the conflict over the final status of Western Sahara has gone on for far too long.  While some may believe that the status quo is stable and that it is risky to take chances for peace, I believe that this is a serious miscalculation now that the region is threatened by extremist, terrorist, and criminal elements operating in the Sahel.  In these new circumstances, this conflict could, if left to fester, spark renewed violence or hostilities that would be tragic for the peoples of the region.  It must be resolved, and I ask the members of the Council and of the wider international community to encourage the parties to enter into serious negotiations to bring it to an end. Thank you.

...

28.11.2012

Sikkerhetsrådet briefes i dag om Vest-Sahara

I dag, 28. november, er det planlagt at FNs Sikkerhetsråd skal briefes av FNs spesialutsending Christopher Ross om hans syn på konflikten.

Det er tenkt at briefingen skal finne sted bak lukkede dører. Ross har de siste ukene vært på reise i Nord-Afrika og blant Group of Friends of Western Sahara - en gruppe på 5 stater som legger føringer for Sikkerhetsrådets videre arbeid med saken.

For to dager siden skrev Polisario et brev til Sikkerhetsrådet der de appellerer til at samtalene må fortsette å dreie seg om folkeavstemningen som Vest-Saharas folk har rett på.

I brevet appellerer Polisario også Sikkerhetsrådet om å stoppe EUs planer om å inngå en ny folkerettsstridig fiskeriavtale med Marokko for Vest-Saharas farvann. Fiskeriet er i strid med FNs juridiske vurderinger om naturressursforvaltningen i Vest-Sahara, påpeker Polisario. En ny runde forhandlinger skal finne sted 10. desember - ironisk nok samme dag som EU mottar Nobels fredspris i Oslo.

...

22.11.2012

’Group of Friends’ - Uvenner i nød

Å forhandle fram resolusjoner i Sikkerhetsrådet krever forarbeid. For å gjøre framgang i kompliserte saker, opprettes ofte noe som kalles Vennegrupper – Group of Friends. Disse består av land som har tilknytning til konflikten, og normalt med en forankring i Sikkerhetsrådet. I Vest-Sahara sitter Vennegruppen, ’Group of Friends of Western Sahara’, med en betydelig innflytelse i FNs håndtering av konflikten. Hovedoppgaven til vennegruppen er å skrive utkast til resolusjoner og forberede dokumenter som Sikkerhetsrådet skal vedta.

Men underlig nok består Vest-Saharas vennegruppe hovedsakelig av land som er venner av Marokko. Vennegrupper har bidratt til FN-generalsekretærens konfliktløsningsarbeid ved flere anledninger tidligere. I konflikten om El Salvador var FN-ambassadørene til Spania, Venezuela, Mexico og Colombia aktive fram mot signeringen av avtalen som ledet til en fredlig løsning for konflikten i landet. Andre konflikter hvor det har blitt oppnevnt er vennegruppe er Guatemala, Haiti, Øst-Timor og Georgia. Arbeidsmåten er noe man sjelden hører om. Dette var likevel noe som kom opp flere ganger i løpet av møtene vi har hatt med folk som jobber i FN med Vest-Sahara-konflikten i New York. Vennegruppen for Vest-Sahara (eller for ’Marokko’, avhengig av hvordan man ser det) ble først opprettet i 1993. En person som deltok med FN-fredsmegling på 90-tallet kunne fortelle oss at gruppen de første årene var bredt sammensatt, og hadde blant annet land som var allierte av Vest-Sahara. Utover det neste tiåret, ble imidlertid gruppen redusert til å bestå utelukkende av Frankrike, USA, Russland, Storbritannia og Spania. Mange har uttrykt bekymring for at 'Vennegruppen for Vest-Sahara' i dag er skjevt sammensatt. Storbritannia er det landet som har tydeligst politikk til forsvar for folkeretten og menneskerettighetene i Vest-Sahara. Men de andre landene er enten likegyldige eller sterkt pro-marokkanske. Gruppen inneholder ingen medlemmer fra Den afrikanske union, som i størst grad har vært de som støtter Vest-Saharas rett til selvbestemmelse. Av de temaene som har skapt uenigheter ”vennene” imellom er hvorvidt et menneskerettighetsmandat skal inkluderes i MINURSO (FNs operasjon i Vest-Sahara). Frankrike, som er medlem av ’Vennegruppen for Vest-Sahara’, er Marokkos viktigste allierte. De er konsekvent imot at FN skal arbeide med menneskerettigheter i Vest-Sahara. Storbritannia har på sin side vært for. MINURSO er et av de få FN-operasjonene internasjonalt som ikke inkluderer et menneskerettighets mandat. En annen kritikk er at ved Vest-Saharas vennegruppe ligger makten i stor grad hos de samme som har makten i FN, da fire av medlemmene (Frankrike, Storbritannia, Russland og USA) alt sitter i Sikkerhetsrådet, mens den femte er Spania som alle vet er avhengige av å opprettholde et godt naboskap med Marokko. Sikkerhetsrådsresolusjonene om Vest-Sahara er derfor i praksis allerede vedtatt før de i det hele tatt presenteres for flertallet av medlemsstatene i Sikkerhetsrådet første gang. Flere mener derfor man bør spørre seg hvor demokratisk systemet er skrudd sammen idet det utvikles resolusjoner i Vest-Sahara-saken, og hvor rettferdig vennegruppen er i forhold til å arbeide for rettighetene til Vest-Saharas folk. Det har vært foreslått flere ganger at Vennegruppen for Vest-Sahara bør utvides slik at venner av Vest-Sahara faktisk blir med i gruppen. Dette skal ha blitt avvist av Frankrike, som er Marokkos nære allierte, og som har den høyeste røsten i vennegruppen. Les mer om Vennegrupper i boka 'Friends Indeed', Theresa Whitfield (2007)

Av Magnhild Bøgseth (SAIH), Andreas Sørås (KrFU) og Erik Hagen (Støttekomiteen for Vest-Sahara)

...

21.11.2012

Ingen skoletur

Akkurat nå sitter vi i et hus i Vest-Saharas hovedstad El Aaiun og venter vi på at vårt vertskap skal komme tilbake fra en kjøretur. Opprinnelig skulle en av dem kjøre oss til noen skoler så vi kunne se politiovervåkning i praksis. Men da vi forsøkte oss ut på en tur tidligere i dag, valgte de å utsette ekspedisjonen, da en sivilkledd politimann fulgte etter oss på motorsykkel. Vertskapet vårt driver en nystartet organisasjon for barn og kvinner. Organisasjonen oppdrar barna til å lære om saharawisk kultur og lokale skikker. For dem er kvinner grunnmuren i samfunnet og forutsetningen for skape et godt samfunn. De jobber også for at saharawiske barn skal bli i skolen og fullføre utdanningen sin, selv om de blir diskriminert av marokkanske lærere og politi. I arbeidet med å formidle saharawisk kultur, arrangerer de fester og turer til ørkenen. Vi ble veldig godt tatt vare på her og de er veldig opptatt av at vi skal få et godt program og få mye ut av oppholdet. De er også veldig opptatt av å lære av våre erfaringer fra et fritt land. 

Av Tale Berg-Nilsen (PRESS), Andrea Hellener (PRESS) og Tone Rossow (Norsk Målungdom)

...

21.11.2012

Global Compact - De gode selskapers klubb

Global Compact er et FN-initiativ for selskaper som forplikter seg til å operere samfunnsansvarlig. Selskapene som er del av initiativet lover å frivillig slutte seg til et knippe på ti prinsipper som omfatter temaer som arbeiderrettigheter, miljø, åpenhet og anti-korrupsjon.

Som del av sin tilslutning, må selskapene i sin tur rapportere årlig på framskrittene i sitt arbeid, og påvise hvordan de følger de ti prinsippene. Hvis man ikke rapporterer på sine framskritt, kan dets status bli endret til ”ikke-kommuniserende”, og til slutt kan selskapet miste sin tilslutning til initiativet. Global Compact har i dag 7000 støttespillere, og mange av dem skriver tydelig på sine hjemmesider at de støtter tiltaket, ved å bruke FN-tiltakets logo.

”Selskaper innser stadig at samfunnsansvar er viktig. Til syvende og sist ser selskapene at det også er godt for deres egen bunnlinje. Gjennom Global Compact kan de inspirere hverandre til å ikke gjøre skade og til å gjøre en positiv forskjell på samfunnet rundt seg”, sa Ursula Wynhoven i Global Compact da vi møtte henne på initiativets kontor i New York. Det er ikke bare samfunnet som tjener på at selskapene opererer ansvarlig. Å drive næringsvirksomhet etter FNs prinsipper reduserer risikoen for selskapet, og gjør selskapet enda mer attraktive. Til tross for at selskaper registrerer seg til å følge FN-prinsippene, har det ved flere tilfeller blitt avslørt at Global Compact-selskapene gjennomfører aktiviteter som åpenbart bryter med deres frivillige Global Compact-tilslutning. Å ta del i den folkerettstridige plyndringen av naturressursene i Vest-Sahara er et slikt eksempel. Slike selskaper gjør sine aktiviteter i Vest-Sahara i samarbeid med marokkanske regjeringen, og ofte i strid med prinsippene som er oppsummert av FNs rettslige kontor. Det tyske selskapet Siemens, som ble medlem av Global Compact i 2003, har for eksempel planer for energiprosjekter i okkuperte Vest-Sahara i samarbeid med et selskap til kongen av Marokko. I 2001 ble en litauisk importør av fosfatstein fra Vest-Sahara kastet ut av Global Compact ettersom de ikke svarte på henvendelser fra sivilsamfunn om hvorvidt deres operasjoner var i tråd med ønskene til Vest-Saharas folk. Til sammen har 3000 selskaper blitt fjernet fra Global Compacts lister – hovedsakelig fordi de ikke har rapportert tilstrekkelig. Det er 70 norske medlemmer av Global Compact. Blant dem finner man ammunisjonsselskapet Nammo – som har levert krigsmateriellteknologi til Frankrike som i sin tur skal brukes av den marokkanske marinen. Man finner også YaraGC Rieber og Cermaq, som alle har deltatt i handel med varer fra Vest-Sahara, i strid med norsk UDs frarådning mot næringsliv der. Andre selskaper hevder i sine årsrapporter å følge Global Compact, slik som våpenteknologibedriften Comrod fra Rogaland, men uten engang å være med i initiativet. Comrod har levert til kommunikasjonsteknologi til marokkansk politi, men ønsker ikke oppklare ytterligere om deres samfunnsansvar eller Marokko-leveranser. Les mer om Global Compact på nettsidene til Global Compact eller det norske Utenriksdepartementet

Av Magnhild Bøgseth (SAIH), Andreas Sørås (KrFU), Erik Hagen (Støttekomiteen for Vest-Sahara).

...

 

 

 

Framme i El Aaiun

Etter 12 timer med buss fra Agadir ankom vi endelig El Aaiun i Vest-Sahara i går kveld. Vi var ikke gjennom noe checkpoints før på bygrensa til El Aaiun, der vi hadde to. Bortsett fra at de skrev ned all passinformasjon var det veldig uproblematisk. Ettersom vi hadde forventet at det skulle være enda vanskeligere å komme inn ble vi lettet da det viste seg å være verken vanskelige spørsmål eller tøff behandling fra politiet. Fra bussen ble vi fulgt av flere sivilkledde politimenn bort til hotellet vårt som lå kort vei fra stasjonen. Da vi gikk ned fra rommet etter å ha lagt fra oss tingene våre var det rundt 10 menn i resepsjonen som ikke hadde vært der da vi kom, som fulgte nøye med på oss, og som vi mistenker er politifolk.

I dag har vi ruslet rundt i Souken i El Aaiun og slappet av. Vi har ikke merket noe til politiet. Hele dagen i går og i dag har vi tenkt på hva vi skal gjøre dersom vi blir kasta ut av Vest-Sahara, slik norske ungdomspolitikere ble for en uke siden. Vi håper vi får hatt noen møter med saharawier før det eventuelt skjer. Det gjør turen ganske spesiell å tenke på at vi når som helst kan bli satt i en bil og kjørt til Marokko. Vi hadde planlagt å få til et møte med FNs operasjon i Vest-Sahara, men etter mange telefoner og mails fikk vi beskjeden om at det ikke var mulig.  Derfor skal vi i kveld, møte saharawiske menneskerettighetsaktivister. Mest sannsynlig skal vi møte lærere og en kvinne- og barneorganisasjon. PRESS og Norsk Målungdom vil fokusere på skole og barns rettigheter i intervjuene.

Av Tale Berg-Nilsen (PRESS), Andrea Hellener (PRESS) og Tone Rossow (Norsk Målungdom)

...

18.11.2012

Ytringsfrihet-rapportør likevel ikke til Vest-Sahara?

Tidligere denne uken meldte vi at FNs spesialrapportør for ytringsfrihet skulle besøke Vest-Sahara mot slutten av november. Det kom blant annet fram i marokkanske medier. Deretter ble det nevnt i saharawiske informasjonskanaler.

Det går nå rykter om at spesialrapportøren likevel ikke skal til området, og at det hele skal ha vært basert på ukorrekt informasjon i de marokkanske statsmediene.

Spesialrapportørens besøk er heller ikke nevnt på hjemmesidene til FNs Høykommissær for Menneskerettigheter, som har en egen oversikt over de ulike spesialutsendingenes planer.

...

17.11.2012

FNs operasjon i Vest-Sahara består av ni stasjoner. Denne uka møttes lederne for alle de ni stasjonene i Vest-Saharas hovedstad El Aaiun for en felles brief. I midten er Generalmajor Abdul Hafiz og Wolfgang Weisbrod-Weber, FNs Generalsekretærs...

FNs operasjon i Vest-Sahara består av ni stasjoner. Denne uka møttes lederne for alle de ni stasjonene i Vest-Saharas hovedstad El Aaiun for en felles brief. I midten er Generalmajor Abdul Hafiz og Wolfgang Weisbrod-Weber, FNs Generalsekretærs 'Special Representative'.

...

15.11.2012

Andreas Sørås (KrFU) og Magnhild Bøgseth (SAIH) er i New York for å lære om FN og Vest-Sahara, og vil de neste dagene blogge sine erfaringer. Følg med!

Andreas Sørås (KrFU) og Magnhild Bøgseth (SAIH) er i New York for å lære om FN og Vest-Sahara, og vil de neste dagene blogge sine erfaringer. Følg med!

...

15.11.2012

Spesialrapportør for ytringsfrihet skal til Vest-Sahara

Marokko og Polisario har bekreftet at FNs Spesialrapportør for ytringsfrihet skal besøke Vest-Sahara. Ifølge en marokkansk nyhetstjeneste skal rapportøren besøke territoriet 22. november.

Spesialrapportøren er Frank La Rue fra Guatemala. Les mer om spesialrapportørens arbeid på nettsidene til FNs Høykomissær for menneskerettigheter.

...

13.11.2012

Spesialutsendingen trygler verden om å åpne øynene

"Jeg ber nøkkelaktører i det internasjonale samfunn om å utøve sin innflytelse", uttalte FNs spesialutsending Christopher Ross i en FN-pressemelding 12. november, etter å ha konkludert besøkene til Nord-Afrika.

Han advarte om at krisen i Vest-Sahara har pågått "alt for lenge" og kalte det som en "alvorlig feilvurdering" ethvert aksept av status quo.

Ross er særlig redd for at den faretruende utviklingen med usikkerhet og destabilisering av Sahel-området kan spre seg til Vest-Sahara dersom konflikten ikke løses.

Det vil være "tragisk for både Vest-Saharas folk og Nord-Afrika for øvrig", uttalte Ross.

Ross skal nå videre til Paris, Washington DC, London og Moskva, og deretter returnere til Nord-Afrika.

...

11.11.2012

Polisario fordømmer utkasting av nordmenn

Generalsekretæren av Vest-Saharas frigjøringsbevegelse Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz, har i et brev til Ban Ki-Moon fordømt utvisningen av norske og spanske observatører og journalister fra Vest-Sahara tidligere denne uken.

Det skriver Polisarios nyhetstjeneste SPS i dag.

I en rapport til generalforsamlingen 12. september, uttrykte Ban Ki-Moon viktigheten av nettopp slike besøk: "my Personal Envoy also underlined that it was vital for the United Nations and the international community as a whole to have access to reliable, independent information on developments in both Western Sahara and the refugee camps in order to consider how best to promote a settlement. This could be achieved through expanded reporting by MINURSO and more frequent visits to both Western Sahara and the refugee camps by diplomats, journalists and others".

...

9.11.2012

Marokko mot menneskerettssnakk

FNs generalforsamlings fjerde komité diskuterte i går ’alle aspekter’ ved fredsbevarende operasjoner. Under debatten kom spørsmålet om menneskerettigheter i MINURSO-mandatet i Vest-Sahara. Marokko mente at diskusjonen om MINURSOs mandat ikke hadde noe i komiteen å gjøre ettersom mandatet settes av Sikkerhetsrådet.   Generalforsamlingens fjerde komité er den samme som behandler spørsmålet om avkoloniseringen av Vest-Sahara og de andre ikke-selvstyrte områdene i verden. Også Norge deltok i debatten, en debatt som tok for seg en hel mengde temaer innen spørsmålet om disse operasjonene. Se det norske innlegget på hjemmesidene Norges faste delegasjon til FN

...

8.11.2012

Utviste ungdomspolitikere beskyldt for å være journalister

6. november ble fire norske ungdomspolitikere kastet ut fra okkuperte Vest-Sahara. De ankom Agadir i Marokko samme kveld. Den marokkanske regjeringen publiserte i går kveld - 7. november - en nyhet der de beskylder fire norske ungdomspolitikere for å være journalister. ”Myndighetene fortalte dem om nødvendigheten av å følge juridiske prosedyrer som gjelder for utenlandske journalistbesøk”, skriver den marokkanske regjeringens nyhetsbyrå. Den norske gruppen ungdomspolitikere fra AUF og Senterungdommen sier at Marokkos påstander er usanne. ”Vi er ikke journalister og vi har ikke på noe tidspunkt blitt fortalt av politiet at vi har brutt noe regelverk”, sier Pål Spjelkavik i AUF fra Agadir. ”Regjeringen hevder nå at vi ble kastet ut fra Vest-Sahara fordi vi brøt reglene for utenlandske journalister. Dersom Marokkos påfunn hadde vært sant, betyr det i så fall at det er annet regelverk for utenlandske journalister i Vest-Sahara enn i Marokko? Ingen ting i Marokkos forklaring av vår utvisning henger på greip”, sier Vegard Tjørhom i Senterungdommen. Gruppen sier de vil kontakte marokkanske innenriksdepartementet og be om svar på hvorfor de ikke fikk besøke folk i Vest-Sahara og begrunnelse på hvorfor regjeringen påstår at de er journalister. I tillegg vil delegasjonen be om svar på om regjeringen gjennom å kaste dem ut fra Vest-Sahara til Marokko med en slik begrunnelse mener at det eksisterer et annet regelverk for journalister i Vest-Sahara enn det er i Marokko. FNs operasjon i Vest-Sahara er en av veldig få i verden som ikke har mandat til å rapportere på menneskerettighetsovergrep. Den norske gruppen reiste til Vest-Sahara for å skrive informasjon om FNs arbeid med Vest-Sahara-konflikten.

...

7.11.2012

Tallet skal være oppe i 23 utviste spanjoler

Et spansk nettsted melder at det nå skal være 23 spanjoler skal være utvist fra okkuperte Vest-Sahara - i tillegg til de 4 nordmennene i går.

...

7.11.2012

Til sammen 14 europeere utvist i går

Et pro-saharawisk nettsted melder at til sammen ti spanjoler ble utvist i går - i tillegg til de fire nordmennene. Den spanske avisen ABC satte i natt tallet til 11: sju spanjoler og fire nordmenn.

...

7.11.2011

Vi har ankommet Agadir

Vi har nå ankommet Agadir i Marokko. Etter 11 timer i en gammel skrøpelig personbil, og 6 ubehagelige passkontroller, ser vi fram til en god natts søvn. Vi var 6 stk i en vanlig personbil, oss 4 fra delegasjonen, en spansk journalist (som også var utvist), samt sjåføren. Vegene var svært dårlige og farten høy. Taxisjåføren ble beordret av politiet til å kjøre oss 80 mil nordover, til tross for at han ikke ville. Da vi ankom Agadir etter 11 timer på vegen, fikk vi beskjed om å gå ut av bilen. Bagasjen ble levert til oss, og så kjørte sjåføren videre, uten et ord om hvor vi kunne sove eller få i oss mat. Så da ble vi stående midt i Agadir sentrum kl 24:00 på natten. Etter en stund klarte vi å finne et åpent hotell på egen hånd. Her tok vi inn, og gikk deretter ut for å få oss en matbit. Vi er nå klare for en god natts søvn etter en lang dag Pål Henriksen Spjelkavik, AUF

...

6.11.2012

Nå er vi kastet ut fra Vest-Sahara

Vi sitter her i bilen på vei nordover nå, hele delegasjonen vår, trykt inni en bil.

Klokka to, for tre timer siden, satt vi på hotellrommet vårt i Vest-Sahara og snakket. Så ringte de fra resepsjonen og ba oss komme ned. I resepsjonen sto det 15 politimenn og ventet på oss. Det er trist å ha reist helt til Vest-Sahara for å snakke om hvordan saharawiene opplever FNs innsats, og så bli kastet ut, uten å engang ha fått møtt noen av dem.

Pål Spjelkavik, AUF

...

5.11.2012

Vi har fått portforbud av marokkansk politi

Pressemelding El Aaiun, Vest-Sahara, 6. november kl. 01:00 Fire ungdomspolitikere fra Senterungdommen og AUF er for tiden forvist av politiet til et hotell i El Aaiun i okkuperte områdene av Vest-Sahara. Vi fire er Kristine Hallingstad (tidligere sentralstyremedlem, AUF), Pål Henriksen Spjelkavik (internasjonalleder AUF Sør-Trøndelag), Gunnar Kaus (medlem av internasjonalt utvalg, Senterungdommen) og Vegard Tjørhom (Fylkesstyremedlem Oslo, Senterungdommen).

Mandag 5. november ankom vi hovedstaden, El Aiun, der bussen vår ble stoppet i en politikontroll inn til byen. Marokkansk politi påla oss portforbud under vårt besøk. Våre intensjoner er utelukkende å høre lokale aktivisters syn på den langvarige konflikten. Dette faller ikke i god jord hos marokkanske myndigheter, og vi er derfor beordret til å holde oss innendørs under hele oppholdet. I tillegg til portforbudet fikk vi også klar beskjed om at politiet ikke kunne gå god for vår sikkerhet. Vi fire reiser for tiden rundt i Marokko og Vest-Sahara for å lære mer om den langvarige okkupasjonen. Vi oppfatter situasjonen som ubehagelig, og mistenker at vi blir holdt under oppsyn når vi beveger oss rett utenfor hotellet for å kjøpe mat og vann. Ut fra tidligere erfaringer fra andre norske ungdomspolitikere som har vært i Vest-Sahara tidligere i år, vet vi at marokkansk politi forfølger besøkende under deres opphold i byen. Det er en svært spent situasjon i de okkuperte områdene av Vest-Sahara akkurat nå, av flere grunner. -       Som del av de FN-ledete fredssamtalene mellom Marokko og frigjøringsbevegelsen Polisario, var FNs spesialutsending til Vest-Sahara, Christopher Ross, i forrige uke i landet for å innhente meninger fra saharawier. Under FN-besøket trakk saharawier ut i gatene for å gjennomføre fredelige demonstrasjoner. Dette har ført til omfattende overgrep. Se videoer av ofre på www.vest-sahara.no -       EU skal denne uken møte marokkanske myndigheter i Rabat, for å forhandle om fiskerettigheter i havområdet utenfor det okkuperte ørkenlandet. EU-fisket er direkte med på å undergrave FN-utsendingens arbeid med å skape fred, i tilknytning til samtaler om forvaltningen av områdets naturressurser. FNs tidligere rettsekspert, og Europaparlamentets jurister, har kalt EU-aktivitetene å være folkerettsstridige. -       6. november er det «nasjonaldag» der Marokko feirer sitt inntog i Vest-Sahara i 1975. Vi venter at det kan oppstå en del opptøyer knyttet til denne dagen. -       Denne uken markerer saharawiene at det er to år siden den største protestaksjon i Vest-Saharas historie noen sinne. Vi synes det er hårreisende at marokkanske myndigheter ikke lar norske ungdommer få møte lokale innbyggere til en rolig prat for å utveksle erfaringer og meninger. Gruppen er i Vest-Sahara som del av et tverrpolitisk informasjonsprosjekt om FNs arbeid i Vest-Sahara, som 17 norske ungdomsorganisasjoner deltar i. Les om prosjektet på organisasjonenes fellesblogg www.....tumblr.com

Vi kommer til å oppholde oss i hovedstaden under «nasjonaldagsfeiringen» i morgen, og vil forsøke å ta bilder i den grad det er mulig fra vårt tilholdssted på hotellet. Kontakt: Gruppen er tilgjengelig for intervjuer på +212 (0)621 625 248 eller paal.spjelkavik@gmail.com. Vi bidrar gjerne med ytterligere kommentarer om den nåværende situasjonen i området. Finn fotos av gruppen på hotellrommet her. 

Av Kristine Hallingstad, Pål Henriksen Spjelkavik, Gunnar Kaus og Vegard Tjørhom.

...

5.11.2012

Politivold mot demonstrant, 1. november 2012.

...

2.11.2012

STEINKASTENDE POLITI: I forbindelse med besøket til FNs spesialutsending til Vest-Sahara har det vært stor mobilisering både fra saharawier - og marokkansk politi. Se flere videoer her.

...

1.11.2012

Haidar fordømmer overgrep under FN-visitt

Mens FNs spesialutsending til Vest-Sahara besøkte Vest-Sahara i dag, trakk hundrevis av saharawier ut i gatene, i protest.

Politiet skal ha grepet inn i flere tilfeller. Menneskerettighetsaktivist Aminatu Haidar skal ha oppsøkt politiet på gaten, og forklart at "de ikke hadde rett til" å slå ned på saharawier som demonstrerte fredelig, ifølge spanske Europapress.

Haidar forklarer til Europapress at hun skal ha blitt angrepet av politiet. Hun skal ha mottatt slag flere steder på kroppen og blitt truet med kniv. "La oss drepe forræderen", skal en ha uttalt.

Haidar skal også ha forklart til Europapress at hennes bil var blitt ødelagt, og at huset var satt under total politikontroll torsdag ettermiddag. 

Aminatu Haidar har vunnet flere internasjonale priser for sitt arbeid, og har vært en sterk kritiker av EUs folkerettsstridige fiskeriaktiviteter i det okkuperte området.

Haidar møtte FNs spesialutsending Christoper Ross i Vest-Sahara i morges. Ross' besøk er historisk: det er den første spesialutsendingen til Vest-Sahara som besøker Vest-Sahara.

...

1.11.2012

Ross møtte aktivister i Vest-Sahara

FNs Spesialutsending Christopher Ross møtte de saharawiske menneskerettighetsaktivistene i nettverket CODESA i FN-bygningen i El Aaiun i Vest-Sahara fra klokken ni til elleve i morges, 1. november.

Blant CODESA-representantene var Aminatu Haidar, som tidligere har vært på besøk i Norge.

image

Se også dekning i spanske avisene ABCEl MundoEl País.

...

31.10.2012

Spesialutsendingen nå i Vest-Sahara

Ban Ki-Moons personlige utsending til Vest-Sahara skal ha ankommet territoriet i dag. Det er første gang at en FN-spesialutsending til Vest-Sahara besøker Vest-Sahara.

...

31.10.2012

Hør intervju med torturrapportøren

FNs spesialrapportør mot tortur ble intervjuet av radiostasjonen RFI, 27. oktober.

I intervjuet omtales både torturmetoder, graden av tortur overfor saharawier vs. marokkanere og spørsmålet om hvorvidt FN-operasjonen i Vest-Sahara bør få et menneskerettighetsmandat.

...

29.10.2012

Spesialutsending møtte M6

Ban Ki-Moons spesialutsending til Vest-Sahara, Christopher Ross, møtte i dag kongen av Marokko, Mohammed 6.

Marokko ville i sommer ikke samarbeide ytterligere med Ross, men måtte snu etter press fra FN. Årsaken til Marokkos mistillit i sommer kan ha vært knyttet til Ross' planer om å gjennomføre nettopp turen han nå gjør.

I en fiffig omskriving av historien, noterer Marokkos statlige nyhetsbyrå MAP 29. oktober at Ban Ki-Moon skal ha påstått at spesialutsendingens mandat er knyttet til å løse de bilaterale relasjonene mellom Marokko og Algerie.

...

25.10.2012

Spesialrapportør mot tortur, Juan Mendez, snakker i FNs Generalforsamlings tredje komite 23. oktober 2012 om situasjonen i Marokko/Vest-Sahara.

...

25.10.2012

"Permanent overvåkning nyttig", sier FNs torturrapportør

"In my experience, permanent monitoring [of human rights] is always more helpful that once in a lifetime visits", uttalte FNs spesialrapportør mot tortur, Juan Mendez, ifølge nyhetstjenesten Inner City Press 23. oktober, i forbindelse med hans besøk til Vest-Sahara.

Spesialrapportøren besøkte Marokko og Vest-Sahara i september, og fortalte at han var 'overveldet' over alle henvendelsene han fikk av saharawier som ville snakke om sine torturerfaringer.

Frankrike har i alle år nektet for at FN-operasjonen i Vest-Sahara, MINURSO, skal kunne få et permanent menneskerettighetsmandat, slik flere stater i Sikkerhetsrådet har bedt om.

Lederen av FNs avdeling for fredsbevarende styrker - og dermed Vest-Sahara-operasjonen MINURSO - franske Hervé Ladsous, har tidligere representert Frankrike i Sikkerhetsrådet. Inner City Press skriver i samme artikkel at de har forsøkt å få kommentarer fra Ladsous om hans franske bakgrunn er med på farge hans standpunkt på MINURSO-operasjonens mandat. Ladsous nekter til Inner City Press å besvare spørsmålet.

Norsk UD har tidligere forfektet at MINURSO bør ha et menneskerettighetsmandat. Fra 2012 mener UD at man må bruke spesialrapportørene - som tortur-Mendez - ettersom det ikke vil kunne bli enighet i Sikkerhetsrådet om et menneskerettighetsmandat.

Samme Mendez uttrykker nå altså at det ville vært bedre med en tyngre involvering enn kun dagsbesøk hvert skuddår. Se også hans kommentar om begensningene i en spesialrapportørs mulige rolle i AFP.

...

21.10.2012

Ross-tur til Vest-Sahara bekreftet

Det er bekreftet at FNs utsending til Vest-Sahara, Christopher Ross, skal reise til okkuperte Vest-Sahara. Besøket hans vil finne sted i månedsskiftet oktober/november.

...

18.10.2012

FN-spesialutsendingen planlegger Sahara-tur

Det har vært fram og tilbake i reiseplanene i til FNs spesialutsending til Vest-Sahara, Christopher Ross.

I april uttrykte Marokko sin fulle tillit til spesialutsendingen. Men kort tid etter at Ross annonserte sine planer om å besøke Vest-Sahara, uttrykte Marokko sin mistillit til spesialutsendingen.

Ross, som er en tidligere toppdiplomat, skulle bli den første spesialutsendingen til Vest-Sahara som faktisk skulle besøke territoriet.

Marokko ble imidlertid - i løpet av høsten -  nær tvunget av FN til å fortsette samarbeidet med Ross. Nå har FN annonsert at Ross relanserer planene om en Nord-Afrika-turne. Turen skal finne sted fra 27. oktober.

Det er ikke kjent ennå om planene denne gangen innebærer reise til okkuperte områdene av Vest-Sahara, men turen skal innebære visitt til sentrale aktører og stater i regionen.

...

16.10.2012

“The UN was here”.
Når FN-personell kjeder seg på hotellrommet i El Aaiun i Vest-Sahara, teiper de skuffer.
Foto: Leiv Martin Green/Industri Energis ungdomsutvalg

 

"The UN was here". Når FN-personell kjeder seg på hotellrommet i El Aaiun i Vest-Sahara, teiper de skuffer. Foto: Leiv Martin Green/Industri Energis ungdomsutvalg

...

14.10.2012

image

 

image

Finn én feil!

Øverst: Afrikas kolonier i 2000, ifølge FN. Last ned FNs verdenskart fra 2000. Nederst: Afrikas kolonier i 1945, ifølge FN. Last ned FNs verdenskart fra 1945. Røde områder er kolonier.

FNs avkoloniseringsarbeid er bygget på Generalforsamlingens resolusjon Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples - resolution 1514 (XV). I 1963 ble Vest-Sahara inkludert i listen over territorier som skal dekoloniseres, i tråd med resolusjon 1514. Området var da en spansk koloni - og da spanjolene trakk seg ut, unnlot de å avkolonisere området. Istedet ble det samtidig delvis okkupert av Marokko. Denne uken møttes FNs komite for avkoloniseringssaker, som har som oppgave å følge opp gjennomføringen av resolusjon 1514.

...

14.10.2012

Ingen europeiske stater nevnte Vest-Sahara i avkoloniseringskomiteen

I kartene på FNs vegger er Vest-Sahara en eneste stor hvit flekk: det største territoriet i verden som fortsatt ikke har blitt avkolonisert. Den vestlige delen er området er okkupert av Marokko, den østlige er det ikke. Vest-Sahara er det siste såkalte ”ikke-selvstyrte området” – et territorium som FN behandler som det siste uløste kolonispørsmål i Afrika.

Hver høst, når Generalforsamlingen møtes i FN, samles også den såkalte Komiteen for Avkolonisering for å diskutere de uløste avkoloniseringssakene. I komiteen er alle medlemsstatene representert. Se komiteens nettsider her. På 60-tallet, da flertallet kolonier ennå ikke var frigjort, var det full aktivitet i komiteen. FNs arbeid med avkolonisering regnes da også som en av organisasjonens virkelige suksesshistorier. Men selv om situasjonen fortsatt er akutt for Vest-Saharas folk, og FN ikke har lyktes med å finne en løsning på konflikten, kan det virke det som om interessen fra vestlige stater har forduftet i forhold til å bruke FN-komiteen til avkoloniseringsarbeidet. Denne uken var det debatter i avkoloniseringskomiteen. Flere stater, som Sør-Afrika og Øst-Timor uttrykte full støtte til det saharawiske folks rett til avkolonisering. På den andre siden uttrykte enkelte av Marokkos og Frankrikes faste allierte i Afrika, slik som Senegal, Komorene, Burkina Faso støtte til at Marokko bare burde ta hele territoriet. Som vanlig unnlot europeiske stater, deriblant Norge, å ta ordet. Storbritannia hadde riktignok en intervensjon, men det var for å forsvare sine interesser i Sør-Atlanteren.

Les referatet fra debatten her.

...

13.10.2012

Ny FN-topp besøkte Vest-Sahara

FNs undergeneralsekretær for fredsbevarende operasjoner, franskmannen Hervé Ladsous, besøkte denne uken de okkuperte områdene og flyktningleirene i Algerie. Dette er første gang på 14 år at FNs toppsjef for FN-styrker besøkte FN-operasjonen MINURSO i Vest-Sahara, ifølge UN News Centre. Les mer om FNs avdeling for fredsbevarende operasjoner (Department of Peacekeeping Operations: DPKO), på avdelingens egne nettsider.

...

5.10.2012

Ban Ki-Moons rapport til Generalforsamlingen

Her er rapporten som FNs generalsekretær la fram for FNs Generalforsamling 12. september om situasjonen i Vest-Sahara.

Rapporten redegjør for innholdet i samtalene mellom partene, og forklarer hvordan partene fortsetter å avvise hverandres ståsted som utgangspunkt for forhandlinger.

Dokumentet illustrerer også spesialutsendingens innsats, inkludert hvordan den såkalte "Group of Friends" konsultert. Den såkalte "Vennegruppen" til Vest-Sahara består av vestlige stater som har en tilnærming til konflikten som er svært positive til Marokko. Frankrike, Spania og USA er tre av de fem landene i gruppen. Vennegruppens posisjoner, koordinering og hensikt har mange stilt spørsmålstegn ved.

Ban Ki-Moons rapport påpeker også den betydningsfulle vendingen der Marokko på to korte uker gikk fra å støtte spesialutsendingens arbeid til å avvise det.

...

5.10.2012

UNHCR-støttet rapport dokumenterer alvorlig feilernæring

Både overvekt og feilernæring i flyktningleirene illustrerer store mangler i nødhjelpen som gis flyktningene i Algerie, avdekker forskere i et vitenskapelig tidsskrift denne uken. Støttet av UNHCR, har forskerne Carlos Grijalva-Eternod og Andrew Seal ved UCL Institute of Child Health i London lagt fram alvorlige mangler på saharawienes tilgang på mat. Funnene er presentert i denne ukens utgave av tidsskriftet PLOS Medicine. En tredel av husholdene sliter med overvekt, en fjerdedel med underernæring, og en fjerdedel med både overvekt og underernæring. De nye resultatene støtter opp om funnene fra Høyskolen i Oslo og Akershus, som i flere år har drevet forskning på helsesituasjonen i flyktningleirene. Les de norske forskningsresultatene her. Den norske forskningen er støttet av norsk UD.

...

3.10.2012

Her sitter gruppen av saharawiske ungdommer inne på FN-operasjonens kvarterer i Smara, Vest-Sahara. Fotoet ble tatt i går.

 

Her sitter gruppen av saharawiske ungdommer inne på FN-operasjonens kvarterer i Smara, Vest-Sahara. Fotoet ble tatt i går.

...

2.10.2012

Ungdommer rykket inn i FN-bygning i protest

En gruppe saharawiske ungdommer har i dag okkupert en FN-bygning i Smara i Vest-Sahara melder spanske medier.

FNs Minurso-operasjon har flere baser rundt i de okkuperte områdene av territoriet.

En av ungdommene, en 21 år gammel saharawi fortalte at FN-kontoret nå var omringet av marokkansk politi. De gikk inn i FN-bygningen "i protest mot undertrykkelsen fra marokkanske myndigheter, arbeidsløsheten og plyndringen av våre naturressurser", har en av de sagt til det spanske nyhetstbyrået EFE.

En saharawisk menneskerettighetsgruppe har i kveld meldt at det går rykter om at FN vil dumpe saharawiene ut på gaten, hvor politiet venter på dem.

Smara er samme sted hvor Marokko de siste årene har drevet et aggressivt oljeletingsprogram i strid med FNs juridiske vurderinger.

...

24.09.2012

Takker for norsk landminestøtte

Saharawiske landmineofre og landmineryddere var på besøk i Oslo i forbindelse med et internasjonalt møte om klasevåpenkonvensjonen i september. Vest-Sahara er et av områdene i verden med flest landminer og klasevåpen, de fleste som rester av den marokkanske invasjonen av Vest-Sahara på 70- og 80-tallet. Blant de besøkende i Oslo var ansvarlig for Vest-Sahara-programmet i Action on Armed Violence (AOAV), Ahmed Sidi Ali. AOAV var den første organisasjonen som gjorde landminerydding i de østlige områdene av Vest-Sahara, som kontrolleres av saharawiene selv. Han er svært glad for den norske bistanden til landmineryddingsprogrammet. - Mer enn 21000 enheter har blitt uskadeliggjort, og mer enn 14 millioner kvadratmeter har blitt fri for miner, sier han, og takker norske myndigheter for å ha gjort arbeidet mulig. Han understreker likevel at programmet med fordel kunne vært utvidet. - Med den kapasiteten vi har i dag, vil det ta flere tiår å rydde området, sier han. Saharawier flest kan styre sin begeistring for FN. Organisasjonen har åpenbart ikke maktet å gjennomføre det den hadde lovet det saharawiske folk: å gjennomføre en folkeavstemning om territoriets framtid. En egen operasjon, MINURSO, ble nedsatt for å gjennomføre avstemningen. Ahmed understreker at MINURSO-operasjonen tross misnøyen blant mange saharawier har vært svært viktig de siste årene for å bistå i mineryddingsarbeidet. Det er MINURSO som har leid inn AOAV til å gjøre ryddingsjobben. Han forklarer at MINURSO bistår AOAV med drivstoff, kommunikasjonssystemer, kriseplaner dersom AOAV-personellet blir skadet under arbeid. I tillegg eier FN en automatisert landmineryddingskjøretøy som opereres av AOAV. AOAV-ansatte kan i tillegg, med MINURSOs bistand, reise til de østlige områdene av Vest-Sahara via El Aaiun i okkuperte områdene.

Kartla landmineofre Oslo fikk også besøk av landmineofrene selv. Den saharawiske organisasjonen for landmineofre, ASIVIM, har de siste årene registrert over tusen ofre av landminer i flyktningleirene, og lagd oversikter over deres behov for støtte. - Vi har både fått oversikt over ofrene flyktningleirene i Algerie, og blant gruppene av saharawier som lever som nomader rundt i de frigjorte områdene i øst, sier Aziz Haidar, leder av ASIVIM. Mange av de alvorligst skadde landmineofrene holder til permanent i et eget senter for krigsskadde i flyktningleirene. Senteret, som huser et par hundre mennesker, holder bokstavelig talt på å falle fra hverandre. - Senteret trenger full opprustning, sier Haidar. Informasjonsbrosjyrer om landminearbeidet kan bestilles fra Støttekomiteen for Vest-Sahara.

Bilde: Aziz Haidar og Ahmed Sidi Ali

image

...

24.09.2012

UNHCR: Norskstøttet FN-program kan måtte trappes ned

De to partene i Vest-Sahara-konflikten - saharawienes frigjøringsbevegelse Polisario  og Marokko - har møttes igjen for å diskutere de såkalt 'tillitsbyggende tiltakene'.

Den viktigste komponenten i dette er besøksprogrammet mellom flyktningleirene og de okkuperte områdene, der saharawier kan besøke sine familier som har vært delt siden Marokko invaderte territoriet i 1975. Denne bloggen skrev tidligere om Saleh som møtte sine slektninger. Se foto.

FNs Høykommisær for flyktninger, UNHCR, publiserte 19. september en pressemelding med referat fra forrige møte mellom Polisario og Marokko. I referatet kommer det fram at besøksprogrammet kan måtte nedskaleres på grunn av mangel på finansiering.

De siste årene har det viktige programmet vært støttet av norsk UD. Saharawiene vi møtte i flyktningleirene ytret at programmet var svært viktig for dem, og tryglet om at det måtte utvides. Det er flere års ventelister for å delta på programmene.

...

22.09.2012

FN-topp: "Tortur veldig vanlig i Marokko"

FNs spesialrapportør mot tortur uttalte i dag at tortur av innsatte i marokkanske fengsler er "veldig vanlig". Han stiller spørsmål ved hvorfor påstander om tortur ikke etterforskes.     Spesialrapportøren kom med sine første uttalelser etter besøket til Marokko/Vest-Sahara denne uken. Han beklaget økningen i bruk av makt for å slå ned på protester, og fortalte at umenneskelig behandling av innsatte var "veldig vanlig". Det skriver AFP i dag. Han sa at slik behandling i nylige tilfeller har involvert seksuelt misbruk, trusler av voldtekt til innsatte eller deres familiemedlemmer, i tillegg til slag mot kroppen, elektrisk sjokk og sigarettbrenning, forklarte spesialutsending Juan Mendez. Mendez beklaget også at myndighetene overvar møtene med sivilsamfunn, og at det hemmet intervjuene. Spesialrapportøren var "overveldet av det store antallet henvendelser" for møter i Vest-Sahara, og sa han bare var i stand til å snakke med et lite antall av folk som sa de var utsatt for tortur. Internasjonale organisasjoner har flere ganger påpekt at saharawier har blitt dømt etter tilståelser de har gjort under tortur, og at påstander om tortur aldri følges opp av rettsvesenet. Samme konklusjon har spesialutsendingen.  "Det ser ut som normen at påtalemyndigheten og dommerne avslår klager om tortur eller at de ikke etterforsker det", påpekte Mendez. Den endelige rapporten presenteres for FNs Menneskerettighetsråd i mars 2013.

...

22.09.2012

Her er Stortingsmeldingen om FN

"Norge har en fundamental interesse av en verden der rett går foran makt", sier nye utenriksminister Espen Barth Eide i forbindelse med Regjeringens nye Stortingsmelding om FN.

Finn Stortingsmeldingen her.

...

19.09.2012

Fredag kommer Stortingsmeldingen

Regjeringens lenge varslede Stortingsmelding om FN publiseres førstkommende fredag, 21. september kl. 12:00. Følg framleggingen live på nett-TV på regjeringen.no.

...

18.09.2012

FNs spesialrapportør mot tortur i Vest-Sahara

FNs torturgransker Juan Méndez hadde i går møter med saharawiske menneskerettighetsorganisasjonene ASVDH og CODESA. Han skal ha bedt om konkrete vitnesbyrd om tortur, ifølge kilder som den spanske nyhetstjenesten EFE har snakket med.

Besøket skal ha funnet sted samtidig med at saharawier i El Aaiun arrangerte demonstasjoner i gatene. Flere skal ha blitt skadd etter at politiet grep inn.

ASVDH fordømte jerngrepet som marokkanske myndigheter skal ha lagt på byen i forbindelse med FN-besøket. FN har ikke selv ennå rapportert fra besøket. Méndez' besøk i Marokko/Vest-Sahara skal til sammen vare i sju dager. 

Bildene nedenfor ble tatt i går ettermiddag.

image
image
image

...

18.09.2012

Bak fasaden

Å møte mennesker som har mistet sin ungdomstid for sin overbevisning, gjør meg som ung nordmann ydmyk og nesten litt skamfull. Møtet med Ibrahim som satt 16 år i fengsel, fra han var 19 til 35, sier meg at menneskene jeg skulle møte de neste dagene har ofret og er rede for å ofre mye. Jeg var i byen El Aaiun i Vest-Sahara, for å møte mennesker som kjemper for sin frihet, sine rettigheter og sitt land i møte med okkupasjonsmakten Marokko. Å høre de innfødte saharawiene fortelle om myndighetenes systematiske overgrep, diskriminering og segregering innen arbeidsliv og utdanning, samt mangel på det vi ofte tenker på som selvsagte menneskerettigheter som presse- og ytringsfrihet gjør noe med meg. De siste årene har tusenvis av nordmenn grunnet Norwegians billigbilletter oppdaget det «nye» turistmålet Marokko, og da kanskje spesielt byen Marrakech. Uten å være veldig bevandret i arabiske land må jeg si at møtet med Marrakech var en av de mest fantastiske reiseopplevelsene jeg i mitt korte liv har hatt. Luktene, menneskene, lyset, varmen (47°c) - alt gjorde oppholdet i Marrakech til en intens ferieopplevelse. Hadde jeg bare vært i eksotiske Marrakech, hadde det nettopp vært dette – nesten som en fjern feriedrøm. Men i virkeligheten skulle jeg møte mennesker de kommende dagene, som kunne fortelle historien om alt som skjer i Marokkos bakgård, i okkuperte Vest-Sahara. Vest-Sahara har en lang og kronglete historie, som i nyere tid kan oppsummeres på følgende måte: Kolonisert av Spania til 1975, 1975-1991 Marokko okkuperer og er i krig med saharawiene, 1991 til i dag våpenhvile og uthaling av konflikten. I 1991 signerte partene i konflikten en avtale der Marokko forpliktet seg til å la FN avholde en folkeavstemning om Vest-Saharas selvstendighet, mens begge parter skulle legge ned våpnene. Siden den gang har FN-styrken MINURSO vært til stede i Vest-Sahara for å gjennomføre den planlagte folkeavstemningen. Men Marokko nekter å godta resultatene av FNs identifisering av de stemmeberettigete. Vel tilbake i Norge ser jeg klarere hvordan besøket gav innblikk i Marokkos «okkupasjonspolitikk» både på et menneskerettighetsplan og på et økonomisk plan. Blant annet møtte vi med en organisasjon som arbeider spesielt mot det de konsekvent omtaler som ’ressurstyveriet’. Vest-Sahara har en av verdens største forekomster av fosfat, og den gjennomgående tonen hos alle vi møtte var følgende: hovedgrunnen til okkupasjonen er naturressursene. Dette er ille nok i seg selv, men konsekvensene av dette er at myndighetene slår ned på enhver opposisjon med makt. Vi møtte en kvinne som hadde fått sin bror skutt av politiet fordi han arbeidet mot okkupasjonen, vi møtte mødrene til noen ungdommer som for 5 år siden bare «forsvant,» vi møtte ungdommer som hadde blitt fengslet uten grunn og vi fikk møte nevnte Ibrahim og Raftoprisvinner Sidi Mohamed Daddach, som har tilbrakt 24 av sine 55 år bak murene. Dette vitner om at menneskerettighetene har trange kår i Vest-Sahara. Det interessante var at vi i tillegg til alle disse møtte ungdommer som hadde startet egne «Mediateam» og spredde informasjon via sosiale medier for å gjøre verden oppmerksom på hva skjer. Vi møtte også kvinnegrupper som kjemper for kvinners rettigheter. Med andre ord: Saharawiene har ikke gitt opp, men kjemper en utrettelig kamp for sine rettigheter. Det er denne kampen for sine menneskerettigheter og sitt land de trenger allierte til blant makthavere i Vesten. Selv om folket er splittet med tanke på en væpnet konflikt – de fleste ønsker å fortsette kampen med fredelige midler – er jeg redd saharawiene snart er så frustrert at de vil ty til våpen på ny. Flere snakket nettopp om dette. I en håpløs situasjon finnes det alltid små lyspunkter. Under besøket i Vest-Sahara kom det meldinger om at sjefen av FN-operasjonen i landet hadde sparket marokkanske ansatte for spionasje. Kanskje kan det bety at FNs arbeid saboteres mindre. Noen måneder senere avviste Ban Ki-Moon kravene fra Marokko om at FNs spesialutsending måtte avsettes. Det er bare på denne måten, ved å stille sterkere krav på Marokko, at partene vil kunne finne en fram til en løsning som respekterer saharawienes rett til selvbestemmelse. Det er her norske makthavere må kjenne sin besøkelsestid. Bruker de sin posisjon i FN til å kjempe dette gjennom? Hvordan bruker Norge mulighetene i FN til å forsvare det saharawiske folks rettigheter? Av Andreas Sørås, KrFU

...

17.09.2012

Vest-Sahara og FN i Tromsø

20. sept 2012, 20:00 til 22:00 Verdens mest glemte flyktninger er fra Vest-Sahara. FN har jobbet med saken i snart 50 år. Norske bedrifter gjør profitt på naturressurser i Vest Sahara. Kan vi gjøre noe? Kommer flykningene hjem snart? Noe håp i høstens stortingsmelding om FN? Ferske inntrykk fra Vest Sahara og FNs Menneskerettighetsråd, og perspektiv på Norges vesentlige FN-engasjement. Innledere: Erik Hagen, Støttekomitéen for Vest Sahara Torgeir Knag Fylkesnes, leder Troms SV og nestleder i SVs programkomite Arr.: SAIH Tromsø https://www.facebook.com/events/418136824910170/

...

17.09.2012

Kronikk: Student på liv og død

Studentlivet i Vest-Sahara er ingen lek. Velger man å ta en høyere utdanning må man regne med å bli forfulgt, banket opp og arrestert. Kronikk i studentavisen Under Dusken av SAIH og NSO.

...

17.09.2012

Sjekk denne: FN - hjørnestein eller utopi i utenrikspolitikken?

Tid:     21. september kl. 12.00 - 13.15 Sted:    Litteraturhuset i Oslo På fredag kan du fortelle utenriksminister Jonas Gahr Støre hva du mener om norsk FN-politikk. I forbindelse med Regjeringens nye stortingsmelding om Norge i FN, og åpningen av FNs generalforsamling i New York, arrangerer Utenriksdepartementet og FN-sambandet det årlige FN-folkemøtet. Utenriksministeren redegjør for Norges FN-politikk, og trekker lange linjer om FNs rolle i en verden i endring. Han møter ansvarlig redaktør i Minerva, Nils August Andresen, til diskusjon, før det åpnes for spørsmål og kommentarer fra salen. Ordstyrer er Nazneen Khan-Østrem, forlagsredaktør i Aschehoug. I Norge har det lenge vært bred enighet om at FN skal lede an i verden. Men er FN like viktig for Norge og norske interesser som vi har trodd frem til nå? Greier FN å tilpasse seg nye globale maktstrukturer? Hvordan vil morgendagens stormakter forholde seg til FN? Og ikke minst: Hva er alternativet til FN-sporet? https://www.facebook.com/events/358358344247340/

...

15.09.2012

Les om FN-operasjonens minerydding

FN-operasjonen MINURSO rydder miner i Vest-Sahara, hovedsakelig på den østlige, såkalt "frigjorte" delen av territoriet.

MINURSO har på sine hjemmesider i løpet av en av de siste dagene publisert en artikkel om mineryddingsarbeidet deres.

image
image

...

13.09.2012

FN i Genève: - Kun til Marokko

Ifølge en uttalelse fra FN-institusjonene i Genève 12. september skal FN-torturrapportøren kun besøke fengsler i Marokko - ikke i Vest-Sahara.

Dette utelukker imidlertid ikke at han vil møte saharawiske politiske fanger, ettersom mange av de saharawiske fangene er i marokkanske fengsler.

...

13.09.2012

FNs spesialrapportør mot tortur besøker Vest-Sahara

Den argentinske juristen Juan Méndez, som er FNs spesialrapportør mot tortur, skal i morgen besøke Marokko. Deretter reiser han videre mot Vest-Sahara. Det melder den spanske nyhetstjenesten EFE. Kilder i FN har sagt til EFE at Méndez kommer til å besøke en serie fengsler, men har ikke ønsket å gi flere detaljer. Saharawiske organisasjoner har fortalt at FN-toppen vil være i de okkuperte områdene av Vest-Sahara 17.og 18. september. Han skal være i Marokko/Vest-Sahara i en uke.

”Han kan besøke alle de steder han vil ønske”, sier en representant for den marokkanske regjeringen om tilgangen han skal få til fengslene.

Norske ungdommer som i sommer har besøkt de okkuperte områdene har møtt en serie menneskerettighetsaktivister som har fortalt om svært brutal behandling mens de har vært i fangenskap. Amnesty International fordømte i juni i år torturforholdene i de marokkanske fengslene.

...

26.08.2012

Ban Ki-Moon avviser Marokkos krav om ny FN-utsending

FNs generalsekretær har gjort det klart overfor Marokko at FN ikke vil bøye seg for Marokkos krav om å bytte ut spesialutsending Ross. 

Dette ble sagt i en telefonsamtale mellom Ban Ki-Moon og Marokkos konge, ifølge en uttalelse fra FN 25. august. 

Marokko uttrykte i mai at de ikke lenger hadde tillit til Ross, som de beskyldte for å være "ubalansert" i sin fredsmegling. Som vi tidligere har skrevet, skjedde dette bare få uker etter at Marokko hadde uttrykt sin fulle støtte til Ross i Sikkerhetsrådet, og men få uker før Ross hadde tenkt seg å besøke de okkuperte områdene av Vest-Sahara. Mange har vurdert det slik at Marokko ikke har ønsket FN-utsendingens reise til området.

Den kategoriske støtten til spesialutsending Ross står i kontrast til tidligere spekulasjoner i spansk og arabisk presse om at generalsekretæren ville bytte ut sin spesialutsending nå til høsten.

Ban Ki-Moon forklarte til kongen at "FN har ingen intensjon om å endre betingelsene for sine forhandlinger".

...

22.08.2013

-Stopp FN-miljøprogram i Vest-Sahara

Svenske politikere reagerer på at FNs Clean Development Mechanism muligens kan bli benyttet i de okkuperte områdene av Vest-Sahara.

– Produksjon av ren energi er noe verden trenger, men den må følge folkeretten og FNs regler, skriver svenske riksdagsmedlemmer, ifølge Bistandsaktuelt i dag.

...

21.08.2012

I fengsel i fengsel

«Det var 2 typar fangevoktarar i fengselet; dei valdelege og dei som freista å overtala oss til å sei at Vest-Sahara er Marokko