Samlet norsk sivilsamfunn ber Søreide stå opp for saharawiene

53 norske organisasjoner ber i et brev til utenriksminister Søreide i dag om å forsvare rettighetene til Vest-Saharas folk idet Norge trer inn i FNs Sikkerhetsråd.

Publisert 01. desember 2020

Det har i november brutt ut nye krigshandlinger i Vest-Sahara, et territorium som FN behandler som det siste uløste kolonispørsmålet i Afrika. Vest-Saharas folk er lovet en folkeavstemning, som aldri er blitt avholdt. Om en måned inntar Norge ett av setene rundt bordet til FNs Sikkerhetsråd, og et tverrpolitisk og samlet norsk sivilsamfunn ber utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide i et brev i dag om å bruke de kommende to årene til å forsvare saharawienes rettigheter. 

Blant brevets 53 underskrivere er lederne til alle ni ungdomspartier, samt organisasjoner i fagbevegelsen, menneskerettighetsmiljøet, kirken, bistand og øvrig norsk sivilsamfunn. 

Brevet appellerer Søreide om å aktivt forsvare selvbestemmelsesretten og menneskerettighetene til det saharawiske folk. 

«Det er tverrpolitisk enighet i Norge om at saharawienes uomtvistelige rett til selvbestemmelse må respekteres og at Norge ikke anerkjenner Marokkos anneksjon av territoriet. Nå som Norge skal inn i FNs Sikkerhetsråd på nytt, appellerer de undertegnede organisasjoner om en like framoverlent, tydelig, folkerettsbasert posisjon som den gang Norge sist satt i Sikkerhetsrådet», skriver organisasjonene i brevet. 

Se hele brevet nedenfor eller last ned

Organisasjonene ber også om å få en stans på eksporten av norsk gass til de okkuperte områdene. I forrige uke anløp et transportskip de okkuperte områdene med gass fra Kårstø i Rogaland. Det er tredje gang i år at et fartøy har forlatt Norge med gass til marokkanske interesser i territoriet. 

 

Til Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide
Utenriksdepartementet 

Oslo, 1. desember 2020

Åpent brev: Støtt saharawienes rett til selvbestemmelse!

Undertegnede organisasjoner ser med stor bekymring på den fastlåste og forverrede situasjonen i Vest-Sahara. I lys av Norges inntreden til FNs Sikkerhetsråd, ønsker vi med dette brevet å uttrykke en appell til Regjeringen om å aktivt forsvare saharawienes rett til selvbestemmelse. 

Det saharawiske folket har rett til selv å få avgjøre sitt lands framtidige status. Vest-Sahara regnes av FN som det siste uløste kolonispørsmålet i Afrika, og Marokkos krav på territoriet er avvist av Den internasjonale domstolen i Haag. I tre tiår har FNs operasjon for en folkeavstemning stått utplassert i territoriet, uten å avholde den lovede avstemningen.

Marokko har så langt ikke bidratt konstruktivt til FNs fredsprosess. Det pågår i dag ingen fredssamtaler, etter at de siste foreslåtte spesialutsendingene fra FN har blitt avslått av Marokko. Rabat har de siste årene nektet å gå i bilaterale samtaler med den andre parten i konflikten, deportert FN-personell og avslått at FNs fredsbevarende operasjon skal kunne rapportere på menneskerettighetssituasjonen. Samtidig avviser Marokko enhver løsning som er i tråd med saharawienes rett til selvbestemmelse.

Marokkos nærmeste allierte i FNs Sikkerhetsråd, Frankrike, har i praksis gjort Sikkerhetsrådet handlingslammet i dets forsøk på å finne en fredelig løsning på konflikten. Det saharawiske folket er kastet på flukt, eller undertrykket i sitt eget land. 

FNs generalsekretær uttalte allerede i 2001 sin bekymring over at Marokko var i ferd med å bryte våpenhvilen ved å bygge en grenseovergang fra Vest-Sahara til Mauritania. Marokkos eksport av naturressurser via den sørlige grensepassasjen har vært bakteppet for en voksende spenning mellom partene, som til slutt ledet ut i nye krigshandlinger i november 2020. Parallelt pågår en opptrapping av arrestasjoner og trakassering mot saharawier i okkupert territorium, uten at FN-operasjonen kan rapportere og uten at FNs spesialrapportører gis tilgang. Marokko fortsetter å holde saharawiske politiske fanger.

Marokko er en viktig partner av Norge og Europa. Men dette må ikke gå på bekostning av Vest-Saharas folk og viktige prinsipper i folkeretten. Det er positivt at Norge er enig i EU-domstolen om at saharawienes uttrykte ønsker er en forutsetning for handel med territoriet, og at Statens Pensjonsfond Utland har ekskludert selskaper som driver folkerettsstridige aktiviteter i territoriet. I 2020 har det imidlertid skjedd tre ganger at gass fra Nordsjøen har blitt eksportert fra Kårstø for bruk i Vest-Sahara, i strid med UDs næringslivsråd. Vi oppfordrer Regjeringen til å sikre at eksport fra Kårstø til Vest-Sahara ikke finner sted.

Sist Norge satt i FNs Sikkerhetsråd, sørget daværende utenriksminister Jan Petersen (H) for at det gikk ut et brev til norske selskaper med interesser i territoriet. «Norge støtter fullt ut den pågående meklingsprosess i regi av FNs sikkerhetsråd med sikte på å oppnå en politisk løsning av suverenitetskonflikten, og vil søke å unngå offentlig norsk opptreden som kan tas til inntekt for et bestemt utfall av FNs meklingsprosess eller anerkjennelse av okkupasjonen”, understrekte UD til næringslivet den gangen. 

Det er tverrpolitisk enighet i Norge om at saharawienes uomtvistelige rett til selvbestemmelse må respekteres og at Norge ikke anerkjenner Marokkos anneksjon av territoriet. Nå som Norge skal inn i FNs Sikkerhetsråd på nytt, appellerer de undertegnede organisasjoner om en like framoverlent, tydelig, folkerettsbasert posisjon som den gang Norge sist satt i Sikkerhetsrådet. 

Norge må forsvare en rettsbasert verdensorden. Det er også vår egen sikkerhet selv avhengig av. 

De undertegnede organisasjonene ber Regjeringen om:
-Å innta en ledende rolle for å forsvare menneskerettigheter i Vest-Sahara ved å be Marokko om å løslate menneskerettighetsforkjempere som sitter urettmessig fengslet, 
-Å ta initiativer i FNs Sikkerhetsråd for en permanent overvåking av menneskerettighetene i Vest-Sahara, og at territoriet åpnes for FNs spesialrapportører;
-Å avvise forsøk fra Marokkos allierte i FNs Sikkerhetsråd på å tvinge igjennom en løsning på konflikten som ikke er basert på selvbestemmelsesretten;
-Å følge det gode eksempelet fra tidligere utenriksminister Petersen og aktivt informere norske selskaper med interesser i Vest-Sahara om norske næringslivsråd, og å anmode alle eksportører av norsk gass om å avstå fra salg til marokkanske interesser i de okkuperte områdene;
-Å videreføre den tydelige posisjonen om at Norge ikke anerkjenner Marokkos okkupasjon av territoriet. 

Våre organisasjoner ber Regjeringen samtidig redegjøre for hvilke initiativer som vil tas til forsvar for saharawienes menneskerettigheter og selvbestemmelsesrett. 

Vi bidrar gjerne med mer informasjon dersom det er ønskelig. Et svar kan viderebringes til de 53 undertegnede organisasjonene via Støttekomiteen for Vest-Sahara, på info@vest-sahara.no.

En kopi av dette brevet er sendt til Stortingets utenrikskomité.

Vennlig hilsen

Arbeidernes Ungdomsfylking, leder, Astrid Willa Eide Hoem
Fremskrittspartiets Ungdom, formann, Andreas Simon Brännström
Grønn Ungdom, nasjonal talsperson, Hulda Holtvedt
Kristelig folkepartis ungdom, leder, Edel-Marie Haukland
Rød Ungdom, leder, Alberte Tennøe Bekkhus
Senterungdommen, leder, Torleik Svelle
Sosialistisk Ungdom, leder, Synnøve Kronen Snyen
Unge Høyre, leder, Ola Svenneby
Unge Venstre, leder, Sondre Hansmark

Changemaker, leder, Embla Regine Mathisen
EL og IT Forbundet, forbundsleder, Jan Olav Andersen
Europeisk Ungdom, leder, Knut André Sande
Fagforbundet, leder, Mette Nord
Fagforbundet Ung, leder, Mats Monsen
Fellesforbundet, forbundsleder, Jørn Eggum
Fellesorganisasjonen (FO), leder, Mimmi Kvisvik
Fellesrådet for Afrika, daglig leder, Aurora Nereid
FN-sambandet, generalsekretær, Anne Cathrine da Silva
Forum for Utvikling og Miljø, daglig leder, Kathrine Sund-Henriksen
FO-studentene, leder, Iris Jansdottir Nordberg
Handel og Kontor i Norge, leder, Christopher Beckham
Human-Etisk Forbund, generalsekretær, Trond Enger
Humanistisk Ungdom, leder, Øistein Sommerfeldt Lysne
Høyres Studenter, leder, Andreas Oftedal
Industri Energi, forbundsleder, Frode Alfheim
Industri Energi Ung, leder, Charlotte Sæbjørnsen
Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, leder, Liss Schanke
International Commission of Jurists - Norge, daglig leder, Juni Solbrække
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), daglig leder, Bjørk Gudmundsdottir Jonassen
KFUM-KFUK Global, daglig leder, Fredrik Glad-Gjernes
Kirkens Nødhjelp, generalsekretær, Dagfinn Høybråten
Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, internasjonal direktør, Berit Hagen Agøy
Mental Health and Human Rights Info, daglig leder, Elisabeth Ng Langdal
NNN Ungdomsutvalg, leder, Masja Krogh
Norges Blindeforbunds Ungdom, styreleder, Kristoffer Lium
Norges Bygdeungdomslag, leder, Inger Johanne Brandsrud
Norges Fredslag, styreleder, Irene Elise Hamborg
Norges Kristelige Studentforbund, generalsekretær, Aurora Marie Nome
Norges Sosiale Forum, styreleder, Oda Sofie Heien Larsen
Norsk Arbeidsmandsforbund, forbundsleder, Anita Johansen
Norsk Folkehjelp, generalsekretær, Henriette Killi Westhrin
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, leder, Thea Tveter Lysvik
Norsk Studentorganisasjon, leder, Andreas Trohjell
Norsk Tjenestemannslag (NTL), forbundsleder, Kjersti Barsok
Operasjon Dagsverk, leder, Sunniva Maria Roligheten
Press, leder, Lea Mariero
Raftostiftelsen, daglig leder, Jostein Hole Kobbeltvedt
Re:Act, leder, Sofie Patzke
SAIH, leder, Sunniva Folgen Høiskar
Sjømannsforbundet, leder, Johnny Hansen,
Stefanusalliansen, generalsekretær, Edward Charles Brown 
Støttekomiteen for Vest-Sahara, daglig leder, Erik Hagen
Ungdom mot EU, leder, Frankie Solberg Rød

Nyheter

FN-organ ber Marokko løslate Vest-Sahara-journalist

I en avgjørelse publisert 1. april 2024 ber FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling om at Marokko umiddelbart setter fri den unge saharawiske journalisten Khatri Dadda.

05. april 2024

Ungdomspartiene besøkte de saharawiske flyktningleirene

Ungdomspartiene besøkte denne uken de saharawiske flyktningleirene i Algerie.

04. februar 2024

Marokko blir president i FNs Menneskerettighetsråd

I dag ble Marokko valgt til å lede FNs Menneskerettighetsråd. Det skaper kraftige reaksjoner. 

10. januar 2024

Marokko til valg som president av FNs Menneskerettighetsråd

“Tilliten til FN-systemet står på spill”, sier Støttekomiteen om denne ukens valg av nytt presidentskap i Menneskerettighetsrådet. Norske organisasjoner er kritiske til kandidaturet. 

08. januar 2024