Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene
62bec8750d9ad_GI_Andenæs2

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

Publisert 01. juli 2022

Foto: Antonio Velazquez

18 saharawiske politiske fanger har i dag klaget inn Marokko til FNs arbeidsgruppe for vilkårlig fengsling for brudd på menneskerettighetene. Gruppen har sonet i marokkanske fengsler siden 2010, da de ble pågrepet i forbindelse med den såkalte “Gdeim Izik"-protesten i okkuperte Vest-Sahara. 

Fangene under ankedommen i 2017. 

Klagen ble innlevert av deres rettslige representanter. En av disse er Mads Andenæs, professor og tidligere president-rapportør for FN arbeidsgruppen. Som daværende leder av FN-arbeidsgruppen besøkte Andenæs selv gruppen i fengsler i 2013. 

– Marokko er kjent for å være utmerket til å signere og ratifisere FN-traktater og sin utrettelige innsats for å få seter ved ulike FN-bord. Men Marokko er også kjent for sin beryktede manglende overholdelse og manglende respekt for internasjonal rett, dens manglende implementering av FN-avgjørelser og avstraffelse av ofre som samarbeider med FN. Hvis våre menneskerettighetsinstrumenter skal være verdt mer enn papiret det er skrevet på, kan ikke denne nedadgående spiralen og erosjonen av FN-organene få lov til å fortsette, sier Andenæs.

Arbeidsgruppen er en del av Menneskerettighetsrådets klageprosedyre med mandat til å vurdere individuelle klager og fatte avgjørelser om vilkårligheten av en frihetsberøvelse.

Gdeim Izik-gruppen bestod opprinnelig av 25 saharawiske aktivister, journalister, menneskerettighetsforkjempere, politiske aktivister, jurister og demonstranter som ble arrestert før og etter ødeleggelsen av Gdeim Izik-leiren i november 2010. Med tilståelser signert under tortur ble 23 av Gdeim Izik-fangene i 2013 dømt til fengsel fra 20 år til livstid av en militærdomstol før dommen ble opprettholdt for 19 av dem i 2017.

Med anklager om tortur og bruk av tilståelser signert under tortur har Human Rights Watch, Amnesty International og FNs Spesialrapportører fordømt brudd på retten til en rettferdig rettergang under rettssaken av 2017 og fordømt hvordan fangene ble arrestert som følge av deres menneskerettighetsaktivisme og deltakelse i Gdeim Izik-protestleiren der opptil 15.000 saharawier samlet seg for å fredelig protestere mot den økonomiske og sosiale diskrimineringen av saharawier.

Gruppeklagen som ble sendt inn i dag til FN-organet var muliggjort takket være støtten fra en saharawisk gruppe som kaller seg Foreningen for beskyttelse av saharawiske politiske fanger i marokkanske fengsler (LPPS) og fra familiene til Gdeim Izik-fangene.

Marokkos vilkårlige frihetsberøvelse av saharawiske menneskerettighetsforkjempere har blitt omstendelig dokumentert av FNs arbeidsgruppe for vilkårlig fengsling som har funnet at saharawier som tar til orde for retten til selvbestemmelse er utsatt for diskriminering og dømt til lange dommer på grunnlag av tilståelser signert under tortur som straff for deres menneskerettighetsaktivisme.

Databasen til FNs arbeidsgruppe for vilkårlig fengsling redegjør blant annet for disse sakene: Avgjørelse Nr. 39/1996, Avgjørelse Nr. 4/1996, i Avgjørelse nr. 31/2018 om Mohamed Al-Bambary, Avgjørelse nr. 58/2018 om Ahmed Aliouat, Avgjørelse nr. 60/2018 om Mbarek Daoudi, Avgjørelse nr. 23/2019 om Laaroussi Ndour, Avgjørelse nr. 67/2019 om Studentgruppen (14 ofre), Avgjørelse nr. 52/2020 om Ali Saadouni, samt nr. 68/2020 om Walid Salek El Batal.

FNs torturkomité publiserte også nylig to avgjørelser om Gdeim Izik-fangene Mohammed Bourial og Sidi Abdallahi Abbahah hvor komiteen fordømte tortur og bruk av tilståelser som grunnlag for deres fortsatte fengsling. FNs torturkomité har tidligere kommet til de samme konklusjonene når det gjelder Naama Asfari, som har vært gjenstand for avstraffelse i respons til hans samarbeid med FN. 

– Folkeretten kan ikke lide av dobbelstandarder, den må implementeres likt i alle land, utover de ulike maktenes geopolitiske interesser, understreket Gianfranco Fattorini, en annen av gruppens rettslige representanter. 

Nyheter

Slutt på norske oljetransporter til okkuperte Vest-Sahara

Norskflaggete fartøy har stoppet å transportere olje til det okkuperte territoriet. Men det kommer med en bismak. 

29. mai 2024

FN-organ ber Marokko løslate Vest-Sahara-journalist

I en avgjørelse publisert 1. april 2024 ber FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling om at Marokko umiddelbart setter fri den unge saharawiske journalisten Khatri Dadda.

05. april 2024

Ungdomspartiene besøkte de saharawiske flyktningleirene

Ungdomspartiene besøkte denne uken de saharawiske flyktningleirene i Algerie.

04. februar 2024

Marokko blir president i FNs Menneskerettighetsråd

I dag ble Marokko valgt til å lede FNs Menneskerettighetsråd. Det skaper kraftige reaksjoner. 

10. januar 2024