Ny rapport: 8 gamle norske fiskebåter havnet i okkuperte Vest-Sahara
6448caca040df_dakh

En ny rapport avdekker at det pågår en storstilt eksport av gamle norske fiskebåter til sårbare farvann langs Afrikakysten. 8 havnet utenfor okkuperte Vest-Sahara. 

Publisert 26. april 2023

Illustrasjonen ovenfor fra Global Fishing Watch viser spor av gamle norske fartøy utenfor kysten av okkuperte Vest-Sahara.

Velkommen til rapportlansering på Kulturhuset i Oslo, 26. april kl. 1800. 

Når norske fiskefartøy “går ut på dato” selges til kysten av Afrika, der de brukes i fiskerier i såbare farvann. 

Hele 47 gamle norske fiskebåter har funnet veien til farvannene utenfor kysten av Afrika de siste 25 årene. 

Det kommer fram i en rapport som publiseres i dag av Naturvernforbundet, Støttekomiteen for Vest-Sahara og Fellesrådet for Afrika. 

Last ned rapporten her. 

Med innsyn i data fra Skipsregisteret, har vi i arbeidet studert sporene til hundrevis av fartøy, og sett hvor det ble av dem etter at de ble fjernet fra det norske registeret. 

Flere av statene hvor de gamle fartøyene er i dag, har svært mangelfull forvaltning av fiskeribestandene sine. Dit kommer flere av skipene for å delta i eksportrettet industrielt fiske, som ligger i konkurranse med småskalafiskere som normalt leverer fisk til de lokale markedene. Det er dermed en sammenheng mellom det norske kvotesystemet på den ene siden og matsikkerhet i mange steder i Afrika på den andre. 

Gjennomsnittsalderen på skipene som har blitt solgt fra Norge og som så havnet i afrikanske farvann er i dag 37 år. 

- Det kan ofte være vanskelig å vite hvor båter som blir solgt til slutt ender opp, men det betyr ikke at norske rederier er frie for ansvar. Praksisen med å selge utrangerte fiskebåter til afrikanske land viser at rutinene i norske rederier ikke er gode nok, skriver lederne av Naturvernforbundet, Fellesrådet for Afrika og Støttekomiteen for Vest-Sahara i en kronikk i Fiskeribladet. 

– Det har vært en rivende utvikling med søkelys på store skip og aktører som skroter i Sør-Asia. Med denne rapporten vil vi sette søkelys på en problemstilling som likner, salg av utrangerte fiskebåter med miljøavtrykket som det medfører, uttaler daglig leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara, Erik Hagen, til Fiskeribladet i dag.

Eksporten til okkuperte Vest-Sahara er spesielt kontroversiell. Der fiskes det på lisenser utstedt av marokkanske okkupasjonsmyndigheter. 

Rapporten retter en serie anbefalinger til myndigheter og næring. 

Nyheter

FN-organ ber om umiddelbar løslatelse av saharawiske fanger

Marokko må umiddelbar løslate en gruppe saharawiske menneskeretighetsforkjempere fra fengsel, krever FNs arbeidsgruppe for vilkårlig fengsling. 

27. november 2023

Norsk lakseeventyr på afrikaneres bekostning?

Det er en reell risiko for at oppdrettslaksen som vi kjøper i butikken i Norge bidrar til å undergrave matsikkerheten på det afrikanske kontinentet. Støttekomiteen med ny rapport - om norske matbutikkers forventninger til oppdrettsnæringen

27. oktober 2023

Støttekomiteen for Vest-Sahara fyller 30 år

Les historien om hvordan foreningen utviklet seg fra et møte på et gutterom i Gamlebyen i Oslo til det den er i dag - en organisasjon med tverrpolitisk støtte i Norge og med betydelige internasjonale gjennomslag. 

16. oktober 2023

Bergenskontrollert skip fraktet konfliktmøller

Et norsk-kontrollert skip losser nå av kinesiske vindmøller på Kanariøyene. Grieg Maritime sier at rutinene deres ikke fanget opp at møllene skulle installeres i okkuperte Vest-Sahara og at de nå gjennomgår rutinene.

13. oktober 2023