Korona-løslat alle saharawiske politiske fanger

26 saharawiske foreninger ber om umiddelbar løslatelse av saharawiske politiske fanger i lys av koronakrisen. Med appellen følger 230 sider FN-uttalelser om de fengslede fangene. 

Publisert 24. april 2020

Ovenfor: I juni publiserte nyhetstjenesten Smara News i de okkuperte områdene en sjokkerende video av at en av deres egne journalister, Walid El Batal, hadde blitt tatt ut av en bil og banket opp av marokkansk politi. Dette er bare ett av mange tilfeller der FN har kommet med sterke uttalelser om saharawiske politiske fanger. 
 

68 fanger i det ene marokkanske fengslet i Ouarzazate er smittet med korona. Det skal marokkanske myndigheter ha opplyst, ifølge New York Times. Tallet kan være langt høyere, og gjelder også flere andre fengsler, etter det Støttekomiteen erfarer. Situasjonen for de saharawiske fengslede menneskerettighetsaktivistene er svært bekymringsfull, uttalte Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide i går.

En appell ble i dag sendt ut fra 26 ledende saharawiske foreninger i de okkuperte områdene og flyktningleirene. Dokumentet påpeker at samtlige saharawiske vilkårlig fengslede fanger har ulike helseproblemer. Alle fangene er utsatt for tortur og/eller dårlig behandling, alle bor i uverdige fengselsforhold. Flere av dem har gjennomført opptil flere sultestreiker uten tilsyn av medisinsk personell. 

Finn appellen her (på engelsk). 

Teksten er forfattet av League for the Protection of Saharawi Political Prisoners within Moroccan jails i samarbeid med Støttekomiteen for Vest-Sahara. 

Teksten henviser til totalt 39 saharawiske aktivister som i dag er anholdt i marokkanske fengsler. Den understreker alle beslutningene fattet av FNs Arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling, og argumenterer at Arbeidsgruppen i sine beslutninger ved langvarig praksis stadfestet at saharawiske aktivister blir vilkårlig fengslet som følge av deres støtte til retten til selvbestemmelse. 

FNs arbeidsgruppe har således etablert et rettslig presedens som tilsier at tidligere avgjørelser fattet av FNs arbeidsgruppe kan legges til grunn i tilsvarende saker. Begrepet om presendens brukes for rettsavgjørelser som en kan si har en generell betydning for tolkningen av rettstilstanden. Avgjørelsene fattet av FNs arbeidsgruppe som omhandler vilkårlig fengsling av over 20 Saharawiske aktivister har dermed overføringsverdi til alle andre tilfeller av fengslede saharawiske aktivister, og stadfester at de 39 Saharawiske aktivistene opplistet i rapporten er vilkårlig fengslet. 

Appellen henviser i tilegg til uttalelsene fra FNs spesialprosedyrer og særlig de som gjelder den vilkårlige fengslingen av den såkalte Gdeim Izik-gruppen (AL MAR 3/2017). FNs Arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling omtalte Gdeim-Izik-gruppen i en nylig landrapport om Marokko. 

230 sider med FN-uttalelser om de saharawiske politiske fangene er samlet i et vedlegg til dokumentet. 

De saharawiske fangene er i dag anholdt i de marokkanske fengslene Ait Melloul, Tifelt, Kenitra, El Arjat, Bouzarkarn, Asafi, Oudaya i Marokko og El Aaiún i Vest-Sahara.

The League for the Protection of Saharawi political prisoners within Moroccan jails har dokumentert at verken marokkanske myndigheter eller fengselsadministrasjonene har tatt forholdsregler for å beskytte de saharawiske fangene i lys av koronapandemien. Organisasjonen har også dokumentert at diskrimineringen og den uverdige behandlingene av de politiske fangene vedvarer. Dokumentasjonen er sammenfattet gjennom kontinuerlig dialog med fangene og deres familiemedlemmer. 

Samtidig redegjør organisasjonen for at flesteparten av fangene mangler grunnleggende hygieneartikler. I protest mot mangelen på myndighetenes taushet, vedvarende diskrimiering og mangelen på hygiene og pleie, har en av fangene nylig innledet en sultestreik. Flere av fangene har sendt inn klager, men klagene skal ikke ha blitt besvart. 

Som en respons til korona-krisen ga den marokkanske kongen amnesti til 5654 fanger 5. april i år. Ingen av disse var politiske fanger. Samtlige marokkanske og saharawiske fanger som er fengslet for sine meninger fortsetter å sone sine dommer, under forferdelige forhold. “Disse fredelige individene skulle aldri ha blitt arrestert i utgangspunktet”, uttalte Amnesty Internationals Nord-Afrika-direktør Heba Morayef. 

Oppsummeringen av rapporten har vi også skrevet på fransk, spansk og arabisk.
 

Nyheter

Vest-Saharas største musiker kommer til Norge

Sett av datoene. Aziza Brahim skal spille i Oslo, Tromsø og Førde! 

02. juli 2024

Slutt på norske oljetransporter til okkuperte Vest-Sahara

Norskflaggete fartøy har stoppet å transportere olje til det okkuperte territoriet. Men det kommer med en bismak. 

29. mai 2024

FN-organ ber Marokko løslate Vest-Sahara-journalist

I en avgjørelse publisert 1. april 2024 ber FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling om at Marokko umiddelbart setter fri den unge saharawiske journalisten Khatri Dadda.

05. april 2024

Ungdomspartiene besøkte de saharawiske flyktningleirene

Ungdomspartiene besøkte denne uken de saharawiske flyktningleirene i Algerie.

04. februar 2024