Fylkeskommune ber om støtte til saharawiene
protest_camp_27.10.10_509

“Nå som Norge skal inn i FNs Sikkerhetsråd på nytt, forventer Vestfold og Telemark fylkeskommune en like framoverlent, tydelig, folkerettsbasert posisjon som den gang Norge sist satt i Sikkerhetsrådet”, uttaler fylkeskommunen.

Publisert 07. januar 2021

Et samlet fylkestingsmøte i Vestfold og Telemark Fylkeskommune vedtok 15. desember 2020 en sterk interpellasjon til forsvar for saharawienes rettigheter. Uttalelsen ble denne uken referert på fylkeskommunens nettsider.

“Nå som Norge skal inn i FNs Sikkerhetsråd på nytt, forventer Vestfold og Telemark fylkeskommune en like framoverlent, tydelig, folkerettsbasert posisjon som den gang Norge sist satt i Sikkerhetsrådet”, uttaler fylkeskommunen. Se hele teksten nedenfor. 

Resolusjonen var fremmet av Tobias Drevland Lund (Rødt) og Bjørn-Kristian Svendsrud (FrP), og hadde støtte fra fylkesordfører - og tidligere olje- og energiminister - Terje Riis-Johansen (Sp). 

Teksten ytrer også kritikk av den norske gasseksporten til de okkuperte områdene, som finner sted i strid med regjeringens vktige næringslivsråd som etablerer at noske selskaper ikke skal delta i slikt næringsliv.

 

198/20 Vestfold og Telemark fylkeskommune støtter rettighetene til Vest-Sahara sitt folk - Interpellasjon fra Tobias Drevland Lund (Rødt) og Bjørn Kristian Svendsrud (FrP)

I november brøt det ut nye krigshandlinger i Vest-Sahara, et territorium som FN behandler som det siste uløste kolonispørsmålet i Afrika. Vest-Saharas folk har siden 1991 blitt lovet en folkeavstemning om uavhengighet fra Marokko, som FNs operasjon for en folkeavstemning (MINURSO) aldri har avholdt.

Om under en måned inntar Norge ett av setene rundt bordet til FNs Sikkerhetsråd. Et tverrpolitisk og samlet norsk sivilsamfunn bestående av lederne i ni ungdomspartier, organisasjoner i fagbevegelsen, menneskerettighetsmiljøet, kirken, bistandsorganisasjoner og øvrig norsk sivilsamfunn har allerede bedt utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide i et brev datert 1. desember om å bruke de kommende to årene til å forsvare saharawienes rettigheter.

Norge er enig i EU-domstolen om at saharawienes uttrykte ønsker er en forutsetning for handel med territoriet. Det er positivt at Statens Pensjonsfond Utland har ekskludert selskaper for å drive folkerettsstridige aktiviteter i territoriet. I 2020 har det imidlertid skjedd tre ganger at gass fra Nordsjøen har blitt eksportert fra Rogaland for bruk i Vest-Sahara, i strid med UDs gode næringslivsråd. Nå som det foregår krigshandlinger i Vest-Sahara, er denne norske gasseksporten problematisk.

Sist Norge satt i FNs Sikkerhetsråd, sørget daværende utenriksminister Jan Petersen (H) for at det gikk ut et brev til norske selskaper med interesser i territoriet. «Norge støtter fullt ut den pågående meklingsprosess i regi av FNs sikkerhetsråd med sikte på å oppnå en politisk løsning av suverenitetskonflikten, og vil søke å unngå offentlig norsk opptreden som kan tas til inntekt for et bestemt utfall av FNs meklingsprosess eller anerkjennelse av okkupasjonen”, understreket UD til næringslivet den gangen.

Det er tverrpolitisk enighet i Norge om at saharawienes uomtvistelige rett til selvbestemmelse må respekteres og at Norge ikke anerkjenner Marokkos anneksjon av territoriet. Nå som Norge skal inn i FNs Sikkerhetsråd på nytt, forventer Vestfold og Telemark fylkeskommune en like framoverlent, tydelig, folkerettsbasert posisjon som den gang Norge sist satt i Sikkerhetsrådet.

Vedtak: 

● Vestfold og Telemark fylkesting stiller seg bak vedlagte interpellasjon og vil oversende denne til regjeringen

● Vestfold og Telemark fylkesting ber regjeringen å følge det gode eksempelet fra tidligere utenriksminister Petersen (H) og aktivt informere norske selskaper med interesser i Vest-Sahara om norske næringslivsråd.

● Vestfold og Telemark fylkesting ber den norske regjeringen å jobbe for at de stridende parter legger ned våpnene og går i konstruktive samtaler om gjennomføringen av en folkeavstemning.

[Interpellasjonen kan også lastes ned her.]

Nyheter

FN-organ ber om umiddelbar løslatelse av saharawiske fanger

Marokko må umiddelbar løslate en gruppe saharawiske menneskeretighetsforkjempere fra fengsel, krever FNs arbeidsgruppe for vilkårlig fengsling. 

27. november 2023

Norsk lakseeventyr på afrikaneres bekostning?

Det er en reell risiko for at oppdrettslaksen som vi kjøper i butikken i Norge bidrar til å undergrave matsikkerheten på det afrikanske kontinentet. Støttekomiteen med ny rapport - om norske matbutikkers forventninger til oppdrettsnæringen

27. oktober 2023

Støttekomiteen for Vest-Sahara fyller 30 år

Les historien om hvordan foreningen utviklet seg fra et møte på et gutterom i Gamlebyen i Oslo til det den er i dag - en organisasjon med tverrpolitisk støtte i Norge og med betydelige internasjonale gjennomslag. 

16. oktober 2023

Bergenskontrollert skip fraktet konfliktmøller

Et norsk-kontrollert skip losser nå av kinesiske vindmøller på Kanariøyene. Grieg Maritime sier at rutinene deres ikke fanget opp at møllene skulle installeres i okkuperte Vest-Sahara og at de nå gjennomgår rutinene.

13. oktober 2023