Bergens Tidende: Noen penger lukter for mye
Article image
Det forundrer at det hovedsakelig Bergens-eide Gearbulk seiler for okkupasjonsmakten Marokko. Leder i Bergens Tidende, 29. juni 2008.
Publisert 30. juni 2008


Leder,
Bergens Tidende
29. juni 2008.
Se saken i pdf.

VEST-SAHARA er okkupert av Marokko i strid med resolusjoner i FN. Området er rikt på fosfat, som Marokko, ikke de okkuperte sahrawiene, tjener penger på. Rederiet Gearbulk får litt av fortjenesten ved å transportere fosfatet ut på verdensmarkedet. Gearbulk synes det er i orden. Det synes ikke vi.

Den internasjonale domstolen i Haag har avvist Marokkos krav på Vest-Sahara. FN fastslår at sahrawiene selv må få avgjøre sin fremtid, og at de har råderetten over sine naturressurser. I stedet nektes de friheten og fratas inntektene.

FOR TO UKER SIDEN demonstrerte sahrawier i Bergen. Kristian Jebsen, Gearbulks styreleder, svarte kort via e-post. Spørsmål fra avisen ble avvist med at de berørte forretningsmessige forhold og til dels politiske forhold, som man av prinsipielle grunner ikke besvarte. Da har et selskap vernet seg mot kritikk og samfunnsansvar.

Jebsen forsterket immuniteten med argumentet om at selskapet er registrert på Bermuda og drives fra London. Men det er ikke Bermuda som eier Gearbulk. Og selv om det ble drevet fra Mars, ville det ikke ha fjernet eiernes ansvar.

REDERIET OPPTRER innenfor lover og regler, understreker Jebsen. Han nevner ikke etikken, som betyr at man vet hva som skjer i Vest-Sahara, og har en mening om hva man ikke bør tjene penger på.

En kronikk i dagens BT minner om at Oljefondets etikkråd har kalt deltagelse i oljeleting i Vest-Sahara et grovt etisk brudd, som bidrar til å legitimere Marokkos okkupasjon. Advarselen rammer selvsagt også deltagelse i handelen med fosfater. Utenriksdepartementet fraråder slike aktiviteter, og sier at de kan være i strid med folkeretten. NUPI-direktør Jan Egeland sier til Bergens Tidende at det kan diskuteres om de bryter internasjonal lov. Men virksomheten er umoralsk, mener han. Ikke verre? For Gearbulk er ikke dette forbudt nok, og derfor OK. Styrelederen bekrefter det når han til Norwatch.no sier at britisk UD har uttalt at handel med okkupanten i Vest-Sahara ikke er å anbefale, men at det heller ikke er noe forbud mot den.

Mens andre rederier nå holder seg vekke, fortsetter Gearbulk sin fart. Det deltar jo ikke i handelen med sahrawienes eiendom. Det bare frakter den rundt. Gearbulk viser vilje til fortjeneste, men ikke til innsikt i hva man er med på. Men det er lov å snu.
Nyheter

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022

Saharawiske politiske fanger sultestreiker

Siden 1. april har to saharawiske politiske fanger sultestreiket i protest mot forferdelige fengselsforhold.

20. april 2022