Stopp heleriet, Gearbulk
Article image

Det Bergens-eide rederiet Gearbulk er med på plyndringen av Vest-Sahara og bidrar til å opprettholde okkupasjonen av ‘Afrikas siste koloni’. Les kronikk i Bergens Tidende, 29. juni 2008, av Marie Palm i Støttekomiteen for Vest-Sahara og Sidiahmed Salem i Foreningen for saharawier i Norge.

Publisert 30. juni 2008

Kronikk i Bergens Tidende, 
29. juni 2008.
http://www.bt.no/meninger/kronikk/article590675.ece

Av Sidiahmed Salem, leder av Foreningen for Saharawier i Norge, 
og Marie Palm, MA i religionsvitenskap UiB, medlem av Støttekomiteen for Vest-Sahara

I morgen, 30. juni, gjør det Bergens-eide rederiet Gearbulk unna enda en fosfattransport. Mens andre norske rederier har trukket seg ut, fortsetter Gearbulk sitt fosfatheleri, i strid med frarådinger fra Utenriksdepartementet. Fosfatet de transporterer tilhører et folk som har levd med undertrykkelse eller eksil i 32 år. Fosfat er det ettertraktede og svært kostbare mineralet som sahrawiene kunne bygget sin fremtid på. Men før folket rekker å få sin etterlengtede selvstendighet, har landet trolig blitt plyndret tomt for sin mest verdifulle ressurs.

Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975 og flertallet av befolkningen bor i flyktningleirer i Algerie. Gearbulk har deltatt i de uetiske transportene siden 2002 og kan ha vært delaktig i å påføre sahrawiene et tap på rundt én milliard kroner. Virksomheten er stikk i strid med internasjonal lov og frarådes på det sterkeste av norske myndigheter. Gearbulk eies 60% av Kristian Gerhard Jebsens familie i Bergen. 

Frarådet 
De etiske og politiske konsekvensene av næringsvirksomhet i Vest-Sahara er av stor bekymring for norske myndigheter. Finansdepartementet og Oljefondets etikkråd kom med en større uttalelse i forbindelse med oljeleting i Vest-Sahara i 2005: “Marokko har i en årrekke, til tross for sterk fordømmelse fra FN, okkupert Vest-Sahara.[...]Rådet anser slik virksomhet som et særlig grovt brudd på grunnleggende etiske normer fordi dette kan bidra til å legitimere Marokkos suverenitetskrav og dermed undergrave FNs fredsprosess.". Mens Etikkrådet fordømte leting etter olje har utvinningen og transporten av fosfat pågått siden 1975. Denne plyndringen har derfor naturligvis den samme negative effekten som Etikkrådet fordømmer.

12. september 2007, samme dag som det forrige Gearbulk-skipet kom i land i New Zealand, kom Utenriksdepartementet med en enda klarere melding: "Norge ser det som viktig å avstå fra handlinger som kan utlegges som en legitimering av situasjonen i Vest-Sahara. For å forhindre handel, investeringer, ressursutnyttelse og andre former for næringsvirksomhet som ikke er i samsvar med lokalbefolkningens interesser og følgelig kan være i strid med folkeretten, fraråder norske myndigheter slike aktiviteter”. 

Et viktig poeng
Likevel har altså Gearbulk fortsatt sine transporter. Siden UD normalt ikke tar direkte kontakt med selskapene for å informere om frarådingen, har de folkevalgte blitt nødt til å ta på seg den rollen. 20. juni sendte 29 parlamentarikere fra Norge, New Zealand og Storbritannia en appell til Gearbulks bergenske styreleder. "Gearbulk-forsendelsen er i Marokkos interesse, en ulovlig okkupasjonsmakt, og gir et tydelig tegn på legitimering av den marokkanske okkupasjonen av territoriet. Slik støtte gjør Marokko mindre villig til å bidra til å finne en løsning på okkupasjonen, og det blir mer attraktivt med utsettelsestaktikker eller å forsøke å profittere på den eksisterende situasjonen", står det i appellen signert av stortingsrepresentanter fra Ap, Sp, SV og Venstre.

Dette er et viktig poeng. Så lenge Marokko tjener penger på å okkupere nabolandet, vil okkupasjonen av Vest-Sahara bare fortsette, sammen med bruddene på det sahrawiske folks rettigheter. Dermed forblir også Nordvest-Afrika en ustabil krok av verden, like på terskelen til Europa. 

-Verre enn Darfur
Som følge av de klare oppfordringene, har flere norske rederier avsluttet sin virksomhet i Vest-Sahara det siste halvåret. Et annet Bergens-rederi, R-Bulk, beklaget i mai i år sin deltagelse og sa at de aldri vil utføre slike transporter igjen. Men Gearbulk insisterer på å fortsette. Selskapets styreleder Kristian Jebsen sa til NRK at «Det er andre som kjøper og selger fosfatet. Vi bare frakter det». 

Om lag 200.000 sahrawier er flyktninger som følge av okkupasjonen. Ifølge Kirkens Nødhjelp lider 19 % av barna i de sahrawiske flyktningleirene av underernæring. Situasjonen er verre enn i Darfur, der 16 % av barna lider av det samme. Flyktningene er avhengig av internasjonal bistand for å overleve.

Men de siste årene har den økonomiske støtten til flyktningene gått ned og FN trygler det internasjonale samfunn om økt bistand. Norsk UD gir 2-3 millioner kroner i støtte til flyktningleirene årlig. Dette blir “en dråpe i havet” når selskaper som Gearbulk påfører sahrawiene økonomiske tap på milliarder av kroner ved å plyndre landets naturressurser. 

Ingen anerkjenner
Ingen stater anerkjenner Marokkos krav på Vest-Sahara. Den internasjonale domstolen i Haag avviste Marokkos krav i 1975, men dette hindret ikke at Marokko invaderte nabolandet. Domstolen bekreftet det FN har sagt siden 1960: Vest-Saharas fremtid skal avgjøres av lokalbefolkningen. Mer enn 100 FN-resolusjoner har bekreftet dette. En større juridisk redegjørelse fra FN i 2002 konkluderte også med det okkuperte folkets råderett over landets naturressurser er konstant og ikke kan overdras til okkupanten. 

Så lenge Gearbulk transporterer fosfat fra Vest-Sahara uten å rådføre den sahrawiske befolkningen, bidrar de dermed til brudd på folkeretten og gir okkupanten svært viktig støtte. 

Steinet av politiet
Sahrawiene som er bosatt i de okkuperte områdene er i dag utsatt for grove menneskerettighetsbrudd. "Det er et voldsomt press på menneskerettighetsaktivister i Vest-Sahara. De utsettes for overvåking, jevnlige pågripelser, trakassering, og folk mister jobbene bare for å ha tatt imot utlendinger", sa leder av Raftostiftelsen, Arne Lynngård til BT i forrige uke. 

Saharawiske Sidi Mohammed Daddach ble tildelt Raftoprisen i 2002 for sin innsats for sahrawienes rett til selvstendighet. Han satt i marokkansk fengsel i mer enn 24 år og er en av de «heldige» samvittighetsfangene som ble løslatt etter internasjonalt press. Tirsdag 17. juni 2008 skrev BT at han ble steinet og svimeslått av marokkansk sikkerhetspoliti. 

Svar på appellene
Det er på grunn av selskaper som Gearbulk at sahrawiske flyktninger ikke kan returnere til hjemlandet. Hvis Gearbulk vil oppfattes som et samfunnsansvarlig selskap, må de umiddelbart svare på appellene fra sahrawiene og fra norske myndigheter. De må stanse sine transporter av fosfat fra det ulovlig okkuperte Vest-Sahara, og be det sahrawiske folk om unnskyldning for sin uetiske handel.

BILDETEKST
SAMFUNNSANSVAR: Hvis Gearbulk vil oppfattes som et samfunnsansvarlig selskap, må de umiddelbart svare på appellene fra sahrawiene og fra norske myndigheter, skriver artikkelforfatterne. Her losser det Gearbulk-chartrede skipet «Simge Aksoy» fosfat i Tauranga, New Zealand, 23. juni. ARKIVBILDE: VEST-SAHARA.NO 
 

Nyheter

FN-organ ber Marokko løslate Vest-Sahara-journalist

I en avgjørelse publisert 1. april 2024 ber FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling om at Marokko umiddelbart setter fri den unge saharawiske journalisten Khatri Dadda.

05. april 2024

Ungdomspartiene besøkte de saharawiske flyktningleirene

Ungdomspartiene besøkte denne uken de saharawiske flyktningleirene i Algerie.

04. februar 2024

Marokko blir president i FNs Menneskerettighetsråd

I dag ble Marokko valgt til å lede FNs Menneskerettighetsråd. Det skaper kraftige reaksjoner. 

10. januar 2024

Marokko til valg som president av FNs Menneskerettighetsråd

“Tilliten til FN-systemet står på spill”, sier Støttekomiteen om denne ukens valg av nytt presidentskap i Menneskerettighetsrådet. Norske organisasjoner er kritiske til kandidaturet. 

08. januar 2024