Innrømmer krigsforbrytelser i Vest-Sahara

En marokkansk avis har kommet med avsløringer om at en høytstående offentlig marokkaner har innrømmet krigsforbrytelser. Vitnet forteller blant annet om saharawier som har blitt kastet ut av helikoptre og begravet levende.

Publisert 18. juni 2008

Forklaring til gårsdagens El Mundo-artikkel under. 
Ould Errachid som omtales under er en svært kontroversiell person blant saharawiene. Han er selv opprinnelig saharawi, men har utviklet sterke Marokko-sympatier. Hans meninger har gjort at han har fått viktige posisjoner i Marokko. 
Journalisten og den tidligere redaktøren Ali Lmrabet, har blitt dømt av en marokkansk domstol til å ikke få skrive om Vest-Sahara-saken i ti år, etter at han hadde påstått at flyktningene i Algerie er flyktninger. Han er derfor bosatt i Spania, der han skriver for dagsavisen El Mundo. 


En høytstående marokkaner innrømmer krigsforbrytelser i Vest-Sahara 

Ould Errachid avslører at militære har gjort seg skyldige i overgrep mot sivile saharawier.

El Mundo 
17 juni 2008
Av Ali Lmrabet

RABAT “Noen personer (...), det dreier seg om tre eller fire tjenestemenn i hæren som har gjort seg skyldige i det man kan kalle krigsforbrytelser mot fanger utenfor krigskontekst” og “mange sivile ble kastet ut fra helikoptere eller begravd levende” kun fordi de var saharawier.

Den som bryter et tabu ved å bekrefte at flere marokkanske tjenestemenn har begått grove krigsforbrytelser i Vest-Sahara er ikke en kjent Polisario-leder eller en saharawisk uavhengighetsaktivist. Han som fremlegger disse beskyldningene mot høytstående medlemmer av Marokkos væpnede styrker er Khalihenna Ould Errachid, den nåværende presidenten for CORCAS [et råd for Vest-Sahara-saker – utnevnt av den marokkanske kongen, red.anm.].

Ould Errachid er en høytstående pro-marokkansk saharawi som flere ganger har sittet som minister i regjeringen til Hassan II, og som har vært en av representantene i de nylige samtalene med uavhengighetsorganisasjonen Frente Polisario i Manhasset, USA.

Khalihenna Ould Errachid har ikke gjort disse uttalelsene offentlig, men tvert imot bak låste dører. Dette skjedde under møter i l'Instance Équité et Réconciliation, et organ for rettferdighet og forsoning, opprettet av kong Mohamed VI med den hensikt å belyse grove brudd på menneskerettighetene begått under den lange regjeringstiden til Hasan II.

Vitnemålet hans, tatt opp på bånd og transkribert i 2005, var ikke ment for offentliggjøring, men Casablanca-avisen Al Yarida Al Ula besluttet å publisere materialet i sin helhet, samtidig som den erklærte at den også var i besittelse av flere lignende opptak av høytstående marokkaneres vitnemål til det samme organet. 

Selv om disse alvorlige anklagene angår et betent tema i Marokko (konflikten i Vest Sahara) ble de ikke tilbakevist gjennom vanlige kanaler. Derimot fikk presidenten i det marrokanske offisielle menneskerettighetsrådet hastverk med, ikke å dementere påstandene, men å be en dommer om å forby Al Yarida Al Ula å publisere resten av dokumentene.

Publikasjonen av disse dokumentene faller ikke i god jord i Marokko. Siden mars 2007 har den nasjonale domstolen i Spania bedt dommer Baltasar Garzón om å etterforske anklagene om "internasjonale forbrytelser" begått av 32 marokkanske ledere og militære i Vest Sahara siden 1975.

Disse anklagene ble presentert i et krav av 14 september 2006 til den nasjonale domstolen i Spania fra flere spanske menneskerettighetsorganisasjoner som anslår at 542 saharawier har forsvunnet siden 1975.

Garzón har, gjennom en anmodende kommisjon, spurt marokkanske rettsmyndigheter om disse hendelsene har blitt etterforsket eller om personene beskyldningene gjelder blir straffeforfulgt, men har frem til nå ikke mottatt noe svar.

I Rabat frykter man at flere av navnene som er nevnt i anklagen, mange av dem i viktige stillinger i hæren, er de samme som Khalihenna Ould Errachid snakker om. Dessuten har direktøren for Al Yarida Al Ula, Ali Anouzla, erklært at hans avis vil fortsette å publisere transkripsjonene.

Oversatt fra spansk av Støttekomiteen for Vest-Sahara

Nyheter

Vest-Saharas største musiker kommer til Norge

Sett av datoene. Aziza Brahim skal spille i Oslo, Tromsø og Førde! 

02. juli 2024

Slutt på norske oljetransporter til okkuperte Vest-Sahara

Norskflaggete fartøy har stoppet å transportere olje til det okkuperte territoriet. Men det kommer med en bismak. 

29. mai 2024

FN-organ ber Marokko løslate Vest-Sahara-journalist

I en avgjørelse publisert 1. april 2024 ber FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling om at Marokko umiddelbart setter fri den unge saharawiske journalisten Khatri Dadda.

05. april 2024

Ungdomspartiene besøkte de saharawiske flyktningleirene

Ungdomspartiene besøkte denne uken de saharawiske flyktningleirene i Algerie.

04. februar 2024