R-Bulk vil gjøre sitt ytterste for ikke å gjenta Vest-Sahara-handel
Article image
"Vi har selvfølgelig tatt dette opp med rederiet som har leid skipet slik at de skal forsøke å gjøre sitt ytterste for å unngå dette for fremtiden", sier styreleder i R-Bulk til NRK Hordaland, som beklager transporten av fosfat fra okkuperte Vest-Sahara. Leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara sier selskapet fortjener skryt for sitt samfunnansvar.
Publisert 30. mai 2008


Photo: Stan Muller/Shipspotting.com

NRK Hordaland
30. mai 2008, kl. 16:30

[Reporter] Rederiet R-Bulk i Bergen har shippet 15.000 tonn fosfat fra det okkuperte Vest-Sahara til Colombia. At et skip under norsk flagg medvirker i en sånn handel vekker reaksjoner. Flere organisasjoner mener dette er både uetisk, politisk kontroversielt og trolig i strid med internasjonal lov. Utenriksdepartementet mener at norske bedrifter ikke må inngå næringslivsallianser med Vest-Sahara, og Bergens-rederen Christian Sundt er lei seg for det som har skjedd.

[Christian Sundt] Ja, vi er jo lei for denne situasjonen som har oppstått. Vi føler jo vi er rimelig uforskyldt i hele saken. Vi driver skipet, men har leid skipet ut på en årelang kontrakt med et stort internasjonalt rederi, som da igjen har gjort denne reisen. Og vi har skipet under normale vilkår og klausuler for frakt og dette blir opp til de som egentlig driver skipet dag til dag å bestemme hvor skipet kan gå. Dette er noe som ikke vi kan påvirke direkte, dessverre.

[Reporter] Men hva tenker du om at et skip med norsk flagg går inn i en sånn transport?

[Sundt] Vi fikk jo først vite om dette i ettertid. Vi ble egentlig først klar over det i dag. Og har vel ikke fått tid til å tenke så veldig mye over dette før i dag. Det er vel egentlig et nokså normalt sted for skip å laste i internasjonal fart, så vidt vi vet, så vi har vel ikke tatt stilling til det før i dag. Men vi har selvfølgelig tatt dette opp videre med rederiet som har leid skipet slik at de skal forsøke å gjøre sitt ytterste for å unngå dette for fremtiden.

[Reporter] Ja, for hva kan dere egentlig gjøre?

[Sundt] Vi har sendt videre de meldinger så vi har fått i dag og forsøker sterkt å påvirke vår leietaker av skipet til å forsøke å unngå dette for fremtiden.

[Reporter] Har dere en klar policy til hvordan dere forholder dere til Vest-Sahara?

[Sundt] Nei, ikke spesielt til Vest-Sahara, som vi forstår ikke er et normalt ekskludert land. Det er enkelte land som er ekskludert i slike normale avtaler. Men her er det ikke en internasjonal ekskludering av landet.

[Reporter] Men hva tenker du om Vest-Sahara og hva dere vil gjøre framover?

[Sundt] Fremover vil vi forsøke å forholde oss helt klart til den påvirkning som ble gjort her mot oss i dag, og vi vil forsøke å gjøre vårt ytterste for unngå dette for fremtiden.

[Reporter] Det slo administrerende direktør Christian Sundt fast. Og vi har også med oss leder av Støttekomiteen for Vest-Sahara i Norge, Ronny Hansen. Dere kom tidlig med kraftig kritikk av rederiet som altså eier skipet som frakter en last fosfat fra Vest-Sahara til Colombia. Hvorfor er dette så ille?

[Ronny Hansen] Jeg mener ikke vi retter så kraftig kritikk mot rederiet som sådan. Vi trakk fram en bekymring som vi, Industri og Energi og det internasjonale nettverket vi er en del av hadde rundt dette. Vi har hatt et håp om dialog med rederiet, og et utfall omtrent slik det nå har blitt. Dette er et spørsmål som er av stor viktighet for oss og også av større prinsipiell viktighet for norsk næringsliv, for UD åpenbart, og for veldig mange organisasjoner og politiske aktører i Norge.

[Reporter] Men hvorfor er det så ille å ha næringsaktiviteter i Vest-Sahara?

[Hansen] Det er nettopp fordi Vest-Sahara er okkupert av Marokko, på svært brutalt og direkte ulovlig vis, i strid med nå over 100 resolusjoner i FNs Sikkerhetsråd og Generalforsamling. På tross av veldig sterke forsøk fra verdenssamfunnet om å avslutte denne okkupasjonen. En viktig del av den okkupasjonen som marokkanerne gjennomfører der, går ut på å rane landets naturressurser, slik som fosfat, olje, fisk osv. Det som vi påpekte overfor rederiet i brevet vi sendte til dem –som vi også har gjort til andre tidligere, f.eks. Gearbulk, med forbindelse til Bergen- er at ved å gå inn i denne type avtaler, og denne type kontrakter så bidrar man til å styrke og legitimere det ranet av naturressurser som marokkanerne driver med. Og vi vet jo at det er tverrpolitisk enighet om dette spørsmålet i Norge. Det er et stort engasjement blant et seksti-talls norske organisasjoner, som Raftostiftelsen i Bergen, LO og mange andre, og ingen ser med særlig blide øyne på at norske interesser er med på å støtte og legitimere og betale for denne okkupasjonen.

[Reporter] Men hva synes du da om at norske myndigheter bare fraråder å inngå næringsallianser med Vest-Sahara og ikke har gått til mer drastiske steg, nemlig boikott?

[Hansen] Ja, det synes vi er ganske tamt. Vi har sett en positiv utvikling de siste årene, fra en ganske uinteressert holdning fra norske myndigheters side, så har vi gjennom det arbeidet vi har holdt på med i mange år kartlagt hvor mange norske selskaper det er som samarbeider med okkupanten, direkte eller indirekte. Etter hvert har man kommet til en frarådning mot investering i eller handel med varer fra okkupert Vest-Sahara, og det er bra. Men vi ser at det er relativt tannløst, for det er nemlig opp til selskapene selv å innhente den frarådningen fra UD. Og det ser ut som det er mange som selv vet om frarådningen, men som ikke bryr seg så særlig om det. Derfor mener vi det er på tide å begynne å vurdere et direkte, eksplisitt forbud mot handel med varer fra, eller investeringer i, marokkansk-okkupert Vest-Sahara.

[Reporter] Hvordan er situasjonen i Vest-Sahara pr i dag, for folk som er der?

[Hasnen] Nå har landet vært okkupert i 32 år, og det er en på mange måter en klassisk kolonialistisk okkupasjon, som nettopp som går ut på det å rane ressursene, flytte inn egen sivilbefolkning i landet. Det er nå 3 til 4 ganger så mange marokkanske bosettere, som er illegalt bosatt i landet ifølge Genève-konvensjonene, som det er igjen av den opprinnelige befolkningen. På grunn av enorme overgrep, utbredt diskriminering mot vestsaharierne som er igjen, så har over halvparten av befolkningen flyktet til flyktningleirer i Algerie. De gjorde det for over 30 år siden og bor i teltleirer der fremdeles. De som er igjen i okkupert område blir utsatt for diskriminering og undertrykkelse. Det er 550 saharawier som er forsvunnet etter å ha blitt arrestert av marokkanske myndigheter. Ungdommer som demonstrerer på universitetene, høyskoler og i gatene blir brutalt slått ned og arrestert og helt rutinemessig torturert i marokkanske fengsler.

[Reporter] Så din oppfordring til norske bedrifter og rederiet fra Bergen er å holde seg unna dette landet.

[Hansen] Det er å holde seg unna samarbeid med okkupanten i det okkuperte området, det er det som er det viktige. Og jeg råder alle andre til å følge Sundt her. Jeg synes Sundt har vist godt samfunnsansvar ved å både gå inn i den aktuelle saken og beklage den, som han åpenbart gjør, og å ta skritt for å unngå at det skjer igjen. Der er det mange andre som kan lære, jeg kan nevne Gearbulk, Sjøvik-gruppen og noen andre.

[Reporter] Så litt skryt til Bergensrederiet der?

[Reporter] Så absolutt.

Takk skal du ha, Ronny Hansen, som altså er leder for Støttekomiteen for Vest-Sahara i Norge.


Nyheter

Ledig stilling!

Vil du jobbe med oss? Vi søker en informasjonsmedarbeider på 20-40%  

08. februar 2023

Marokko klaget inn for behandlingen av fengslede saharawiske studenter

Marokkanske myndigheters tortur og fengsling av 10 saharawiske studenter må etterforskes og fordømmes. Dette er kravet i en norskforfattet klage som i dag ble sendt inn til FNs spesialrapportører. 

14. desember 2022

Menneskerettigheter: Marokko opp til eksamen i FN

Norge er bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara, melder utenriksminister Huitfeldt. I morgen skal Marokko opp til eksamen i FNs Menneskerettighetsråd. 

07. november 2022

10 grunner til å delta på den mest autentiske filmfestivalen som finnes

Det finnes en filmfestival som er ulik alle de andre. Les Asria Talebs møte med et festivalpublikum i de saharawiske flyktningleirene i Algerie – og båndene hun skapte med en fremmed tilskuer.

23. oktober 2022