Norwatch: Forsikrer fosfatbåt fra Vest-Sahara
Article image

Det norske forsikringsselskapet Skuld fortsetter å forsikre båter med kontroversiell last. Etter våpenskipet til Zimbabwe, viser det seg nå at Skuld har forsikret en med båt med fosfat fra okkuperte Vest-Sahara.

Publisert 06. mai 2008

Norwatch
6. mai 2008 
Av Erik Hagen

I april avslørte Norwatch at det norske forsikringsselskapet Skuld hadde forsikret en kinesisk båt som forsøkte å transportere 77 tonn våpen og ammunisjon til Forsvarsdepartementet i Zimbabwe. Båten skapte store overskrifter i verdenspressen, og Skuld forklarte overfor det kinesiske rederiet at de motsatte seg transporten.

Nå kan Norwatch avsløre at Skuld har forsikret enda en kontroversiell båt. Det greske bulkskipet ’Niki T’ ankom den australske øya Tasmania søndag fullastet med fosfatstein fra det okkuperte landet. Den marokkanske plyndringen av fosfat i Vest-Sahara er i strid med folkeretten, og norsk UD fraråder selskaper å delta i Vest-Sahara-handelen.

Det hindrer likevel ikke at norsk rederinæring gjør nettopp dette. Norwatch har tidligere avdekket at både Jebsen-rederiet Gearbulk, og det Oslo Børs-registrerte Jinhui har transportert fosfat til Australia og New Zealand.

Det er nå første gang det avdekkes at også norske forsikringsselskaper tar del. Skuld har en såkalt tredjemannsforsikring, som dekker skader som båten måtte påføre tredjeparter. Det var en liknende forsikring som Skuld hadde overfor den kinesiske våpenbåten.

- Vi forsikrer i dag rundt 6500 skip. Av de skipene må vi regne med at hver av dem har fra 10 til 40 skipninger hvert år, kanskje enda mer. Vi snakker kanskje om 20-25000 frakter årlig. Å vite hva de frakter og hvor de oppholder seg, er nær sagt umulig, sier viseadministrerende direktør i Skuld, Eric Jacobs, til Norwatch.

Brukes til gjødselproduksjon
Akkurat nå oppholder bulkskipet ’Niki T’ seg ved havneanlegget Risdon ved Hobart, hovedstaden til den australske delstaten Tasmania. Der vil den losse av det vestsahariske fosfatet de kommende dagene.

- Jeg så båten ankret opp utenfor havnen på søndag, forklarer Glenn Towler, en beboer i Hobart i dag på telefon til Norwatch.

Towler er en lokal båtentusiast som har som hobby å fotografere båtene i havna. De siste dagene har han tatt fotografier av ‘Niki T’ idet den losset av fosfatet til lastebiler på land. Derfra kjører bilene opp på en ås-side, der importøren holder til. Importøren er et gjødselsselskap med navn Impact Fertilizers. Fotografiet ovenfor tok han i går ettermiddag.

- Ødelegger for FN-prosessen
Den australske solidaritetsorganisasjonen Australia Western Sahara Association (AWSA) sier til Norwatch at de er svært kritiske til denne typen transporter.

- Å være involvert i disse transportene er svært uetisk, sier styremedlem i AWSA, Cate Lewis til Norwatch.

- Vi kjenner godt til at den norske regjeringen fraråder denne type handel, og hadde håpet at alle norske selskaper, selv forsikringsselskapene, hadde overholdt å ta del i dette.

Tidligere i dag sendte Lewis et brev til den australske importøren av fosfatet. 

"Å ta imot en forsendelse med fosfatstein fra marokkanske myndigheter i okkuperte Vest-Sahara, utgjør et alvorlig brudd på grunnleggende etiske normer og på folkeretten. Det gir et inntrykk av politisk legitimering til den brutale okkupasjonen, og underminerer FNs forsøk på å finne en løsning på konflikten", står det i brevet, som Norwatch har fått en kopi av.

"Vær snill å stanse alle framtidige importer inntil en løsning på Vest-Sahara-konflikten er funnet", avslutter brevet.

Folkerettsstridig
– Hvis fosfathandelen skjer uten at det vestsahariske folket støtter industrien, da strider det mot folkeretten. Det er klart, sa Hans Corell, FNs tidligere visegeneralsekretær for juridiske saker til Norwatch i fjor.

I 2002 lagde Hans Corell en analyse for FNs Sikkerhetsråd om lovligheten av fransk-amerikansk oljeleting i okkuperte Vest-Sahara. Corell regnes derfor som en av verdens mest kyndige jurister på temaet. Hans analyse brukes ofte som en rettslig referanse også i forhold til andre næringslivsaktiviteter i Vest-Sahara.

At det marokkanske næringslivet i Vest-Sahara er i strid med saharawienes interesser, virker å være entydig. Ledende saharawiske representanter og aktivister som Norwatch har snakket med de siste årene, er sterkt kritiske til handelen. Da Marokko okkuperte landet i 1975, ble nesten alle de tidligere saharawiske arbeiderne sparket fra sine stillinger, og erstattet med marokkanske bosettere.

Dekker hele verden
Skuld sier det vil være svært vanskelig å legge begrensninger på hvor båtene får bevege seg, siden det krever at man til enhver tid må ha oversikt over konfliktene i verden.

- Den politiske situasjonen i mange land endrer seg raskt, sier Jacobs.

- Utgangspunktet er at vi dekker skip over hele verden. Men selvfølgelig er det områder hvor det er opplyst og vedtatt at vi ikke kan dekke, sier Jacobs til Norwatch.

Han trekker blant annet fram eksempelet Sør-Afrika før apartheidregimets fall, da Skuld skal ha begrenset forsikringstilbudet overfor rederiene. Embargoen mot Sør-Afrika var støttet av FNs Sikkerhetsråd. Det er imidlertid ikke opprettet liknende sanksjoner overfor handel i okkuperte Vest-Sahara.

UDs frarådninger overfor norsk næringsliv, som tilfellet er i Burma og Vest-Sahara, er vanskelig å forholde seg til, ifølge Jacobs.

- Med slike UD-frarådninger blir det straks mer komplisert, for vi er ikke herre over skipet. Hvis ikke greske myndigheter begrenser denne handelen, er det vanskelig for oss å pålegge eierne noe, sier Jacobs.

- Selv om vi i utgangspunktet ikke synes noe om frakt til eller fra urolige land eller regimer, er det vanskelig å gjøre noe med det, sier han

- Fosfathandelen fra Vest-Sahara er med all sannsynlighet i strid med folkeretten, vil det ha noe betydning når dere vurderer forsikringsdekning av bulkskip i framtiden?

- Dette er for tidlig og for vanskelig å ta stilling til på stående fot. Folkeretten er det mange tolkninger av, og er ekstremt vanskelig juridisk sett. Hvis ikke det er helt krystallklare dragninger der hele verdenssamfunnet står bak, er det vanskelig for vårt lille forsikringsselskap å sette slike klare krav til den enkelte reder, sier Jacobs.

- Vi må appellere til alle våre medlemmer om å følge lover og regler som gjelder, og generelle etiske standarder, men vi kan ikke være noe politi overfor rederiene som dekkes hos oss. Den rollen er det andre instanser som må ta på seg, sier han.

‘Niki T’ ble bygget i 1997, og eies av det greske rederiet Tsangaris Bros.

Nyheter

FN-organ ber Marokko løslate Vest-Sahara-journalist

I en avgjørelse publisert 1. april 2024 ber FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling om at Marokko umiddelbart setter fri den unge saharawiske journalisten Khatri Dadda.

05. april 2024

Ungdomspartiene besøkte de saharawiske flyktningleirene

Ungdomspartiene besøkte denne uken de saharawiske flyktningleirene i Algerie.

04. februar 2024

Marokko blir president i FNs Menneskerettighetsråd

I dag ble Marokko valgt til å lede FNs Menneskerettighetsråd. Det skaper kraftige reaksjoner. 

10. januar 2024

Marokko til valg som president av FNs Menneskerettighetsråd

“Tilliten til FN-systemet står på spill”, sier Støttekomiteen om denne ukens valg av nytt presidentskap i Menneskerettighetsrådet. Norske organisasjoner er kritiske til kandidaturet. 

08. januar 2024