AUF Hordaland krever norsk anerkjennelse av republikken
Article image
AUF Hordalands representantskapsmøte 1. desember krever at Norge anerkjenner Vest-Sahara-republikken.
Publisert 19. desember 07


Anerkjennelse av Vest-Sahara
AUF Hordaland
1. desember 2007.

AUF i Hordaland krever at Arbeiderpartiet anerkjenner Den Arabiske Saharawiske Demokratiske Republikk.

Vest-Sahara har vært under ulovlig marokkansk okkupasjon siden 1975. Vest-Sahara har FN på sin side, og det ble i 1991 vedtatt at det skal avholdes folkeavstemning om landets fremtid. Valget skulle stå mellom integrasjon under marokkansk herredømme eller selvstendighet. Grunnet marokkanernes tilbakeholdenhet har denne folkeavstemningen ennå ikke funnet sted.

Over halvparten av den saharawiske befolkningen holder til i flyktningeleire i nabolandet Algerie. De som er igjen i de okkuperte områdene utsettes daglig for diskriminering begått av marokkanske myndigheter. Menneskerettighetsbruddene er mange og varierte, og omfatter alt fra vilkårlig fengsling og tortur til forskjellsbehandling av saharawiske barn i skolen.

Vest-Sahara er for øvrig et land rikt på naturressurser. Området rommer store forekomster fosfat, samt uante oljereserver. Kystområdet utenfor det okkuperte området er blant de rikeste i verden på fisk. Naturressursene kommer imidlertid ikke lokalbefolkningen til gode. Jobbene er forbeholdt marokkanske bosettere, og den internasjonale næringsvirksomheten gagner kun utenlandske og marokkanske profitører. Norske UD bør med bakgrunn i dette vise en klarere holdning hva angår norsk næringsvirksomhet i de okkuperte områdene.

Vest-Sahara er anerkjent som en selvstendig stat av den Afrikanske Union og har FNs støtte gjennom en rekke FN-resolusjoner i Generalforsamlingen og Sikkerhetsrådet.

AUF i Hordaland krever at Arbeiderpartiet anerkjenner republikken og med dette løfter konflikten høyere opp på den utenrikspolitiske dagsorden.

Nyheter

FN ber Marokko løslate vilkårlig fengslede saharawier

FNs arbeidsgruppe for vilkårlig fengsling har i dag gjentatt at Marokko umiddelbart må løslate en gruppe saharawiske studenter som blir holdt fengslet.

21. sep. 20

Legg fram handelstallene med udemokratiske stater

Hvor stort volum råstoffer for norsk gjødselindustri eksporteres fra en statseid hviterussisk bedrift til Norge? Hvor mye kommer fra Marokko? Det vet man ikke. 

21. aug. 20

NÅ: Norsk frysefartøy bistår tyvfiskere i okkuperte Vest-Sahara

I 2019 stakk et fartøy fra det norske rederiet Green Reefers unna anholdelse av sørafrikanske myndigheter for å ha fraktet frossenfisk fra okkuperte Vest-Sahara. I morges forlot et søsterskip de okkuperte farvannene med en enda større last.  

17. aug. 20

Koronaviruset har ankommet flyktningleirene

Etter å ha holdt fortet i over fire måneder, har de isolerte saharawiske flyktningleirene i Algerie til slutt fått sine første bekreftede tilfeller av covid-19. 

24. juli 20