KrFU: Norge må anerkjenne Vest-Sahara-republikken!
Article image
KrFUs landsstyre vedtok i helgen 7.-9. desember en resolusjon som krever anerkjennelse av Vest-Sahara-republikken.
Publisert 13. desember 07


Dette er teksten:

Vest-Sahara har vært ulovlig okkupert av Marokko i snart 40 år. Over halvparten av den saharawiske befolkningen lever i dag i flyktningleirer i Algeries ørken. KrFU støtter det saharawiske folks rett til selvbestemmelse og frigjøring, og krever at Norge anerkjenner den Vest-Sahariske republikken!

Marokko har siden 1975 gjentatte ganger nektet å følge fredsplaner i regi av FN, den Afrikanske Union og over ett hundre Sikkerhetsrådsresolusjoner. Det saharawiske folket har krav på en folkeavstemning som skal avgjøre landets fremtid, men Marokko nekter å gi dem muligheten. Vest-Sahara er Afrikas siste koloni! Konflikten har ført 165.000 saharawier på flukt. Disse lever i dag under svært vanskelige humanitære forhold, og er helt avhengig av internasjonal bistand.

Regjeringen har i det siste endret sin retorikk rundt konflikten, og vil ikke kalle Vest-Sahara for okkupert mer. UD kaller konflikten nå for en ”uavklart juridisk situasjon”, på tross av at FN behandler landet som et avkoloniseringsprosjekt og definerer Vest-Sahara som okkupert.

KrFUs landsstyre sier seg enig med FNs spesialrådgiver for konfliktløsning Jan Egeland som har uttalt at konflikten i Vest-Sahara er den konflikten i verden som det haster mest å løse.

KrFU krever derfor:
 • at Norge følger blant annet den Afrikanske Union og annerkjenner den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk som en selvstendig stat.
 • at norske selskaper som er involvert i den ulovlige utvinningen av Vest-Saharas ressurser trekker seg ut av landet.
 • at regjeringen følger opp tidligere innsats fra blant annet Kjell Magne Bondevik og legger press på Marokkos styresmakter for å gi saharawienes ytring-, og organisasjonsfrihet.
 • at Marokko åpner grensene til Vest-Sahara slik at det internasjonale samfunn kan få et innblikk i menneskerettighetssituasjonen i de okkuperte områdene.
 • at Marokko frigir alle politiske fanger.
 • at bistand til de saharawiske flyktningene økes.

  http://www.krfu.no/?ItemID=2200
 • Nyheter

  FN ber Marokko løslate vilkårlig fengslede saharawier

  FNs arbeidsgruppe for vilkårlig fengsling har i dag gjentatt at Marokko umiddelbart må løslate en gruppe saharawiske studenter som blir holdt fengslet.

  21. sep. 20

  Legg fram handelstallene med udemokratiske stater

  Hvor stort volum råstoffer for norsk gjødselindustri eksporteres fra en statseid hviterussisk bedrift til Norge? Hvor mye kommer fra Marokko? Det vet man ikke. 

  21. aug. 20

  NÅ: Norsk frysefartøy bistår tyvfiskere i okkuperte Vest-Sahara

  I 2019 stakk et fartøy fra det norske rederiet Green Reefers unna anholdelse av sørafrikanske myndigheter for å ha fraktet frossenfisk fra okkuperte Vest-Sahara. I morges forlot et søsterskip de okkuperte farvannene med en enda større last.  

  17. aug. 20

  Koronaviruset har ankommet flyktningleirene

  Etter å ha holdt fortet i over fire måneder, har de isolerte saharawiske flyktningleirene i Algerie til slutt fått sine første bekreftede tilfeller av covid-19. 

  24. juli 20