SV: Norge må anerkjenne Vest-Sahara-republikken
Article image
SV vedtok på landsstyremøte 22. april 2007 krav om at Norge må anerkjenne den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk.
Publisert 22. april 07


Vest-Sahara: Norge må gjøre mer for saharawienes rettigheter

Uttalelse vedtatt på Sosialistisk Venstrepartis landsstyremøte 22. april 2007.

Marokkos okkupasjon av den tidligere spanske kolonien Vest-Sahara har fått pågå i over 30 år. Flere fredsplaner i regi av FN og den Afrikanske Union og utallige sikkerhetsrådsresolusjoner har ikke klart å få slutt på konflikten. Kofi Annans spesialutsending James Baker III trakk seg i 2004 med klar henvisning til Marokkos manglende vilje til å bidra til en løsning.

FNs generalsekretær Ban Ki-Moons nye spesialrådgiver for konfliktløsning, Jan Egeland, trakk overfor BT 16. mars fram Vest-Sahara som den konflikten i verden der det haster mest med å finne en varig fredelig løsning. SV vil arbeide for at Norge skal innta en aktiv rolle i å bidra til en løsning i samsvar med folkeretten.

Marokko har siden 1975 undergravet resolusjonene i FNs sikkerhetsråd og generalforsamlingen om saharawienes rett til selvbestemmelse. Marokko nekter også å etterleve inngåtte avtaler med FN og Front Polisario fra 1991 om en folkeavstemming om uavhengighet. 10. april la Front Polisario fram et forhandlingsutspill til FNs generalsekretær med en invitasjon til forhandlinger om betingelsene knyttet til en folkeavstemming og samarbeid med Marokko etter en eventuell uavhengighet. Dagen etter la Marokko fram en lenge varslet plan som innebærer at Vest-Sahara innlemmes i Marokko med en form for autonomi, men uten folkeavstemming over uavhengighet.

Marokkos plan bryter med de 101 FN-resolusjonene, FN-charteret og tidligere inngåtte avtaler mellom partene. Norge må fortsatt stå saharwienes rett til selvbestemmelse og uavhengighet, og aktivt avvise Marokkos autonomiplan. SV vil at Norge anerkjenner den Saharawiske arabiske Demokratiske Republikk.

Norske næringslivsaktører er fremdeles aktive i okkupert Vest-Sahara. De bidrar dermed til å støtte okkupasjonsmakten, til tross for offisiell norsk politikk som fraråder dette. Norske myndigheter må aktivt oppfordre dem til å trekke ut sine interesser og avstå fra handel med varer med opprinnelse i okkupert Vest-Sahara inntil konflikten er løst.

Saharawiene i flyktningleirene i Algerie lider under utilstrekkelig humanitær bistand og frustrasjonen øker over å være "glemt" av verdenssamfunnet. SV ber om at norsk bistand til flyktningene økes betydelig. I okkupert Vest-Sahara er ufrihet og grove brudd på grunnleggende menneskerettigheter dagligdags. SV krever at Marokko stopper overgrepene og respekterer menneskerettighetene i det okkuperte Vest-Sahara.Nyheter

FN ber Marokko løslate vilkårlig fengslede saharawier

FNs arbeidsgruppe for vilkårlig fengsling har i dag gjentatt at Marokko umiddelbart må løslate en gruppe saharawiske studenter som blir holdt fengslet.

21. sep. 20

Legg fram handelstallene med udemokratiske stater

Hvor stort volum råstoffer for norsk gjødselindustri eksporteres fra en statseid hviterussisk bedrift til Norge? Hvor mye kommer fra Marokko? Det vet man ikke. 

21. aug. 20

NÅ: Norsk frysefartøy bistår tyvfiskere i okkuperte Vest-Sahara

I 2019 stakk et fartøy fra det norske rederiet Green Reefers unna anholdelse av sørafrikanske myndigheter for å ha fraktet frossenfisk fra okkuperte Vest-Sahara. I morges forlot et søsterskip de okkuperte farvannene med en enda større last.  

17. aug. 20

Koronaviruset har ankommet flyktningleirene

Etter å ha holdt fortet i over fire måneder, har de isolerte saharawiske flyktningleirene i Algerie til slutt fått sine første bekreftede tilfeller av covid-19. 

24. juli 20