Ny rapport: flere rederier etablerer Vest-Sahara-politikk
Article image

Stadig flere norske rederier med tørrlastflåte etablerer politikk på at deres skip ikke skal operere i okkuperte Vest-Sahara, viser ny rapport.

Publisert 17. desember 2018

Over: Forrige gang Støttekomiteen for Vest-Sahara lagde en rapport om norske rederiers Vest-Sahara-policy, manglet dette hos Fredriksenrederiet Golden Ocean. Nå er dette på plass. 

I dag lanserte Støttekomiteen "Lastet med Risiko 2018", en rapport om norske rederiers policy på menneskerettigheter og Vest-Sahara.

Last ned rapporten her.

Rederiforbundet anmoder sine medlemmer om ikke å ta del i transporter fra Vest-Sahara, men hva så med norske eiere av tørrlastfartøyer som ikke er medlem av Rederiforbundet?

Ved flere anledninger de siste årene har man sett at norske skip som eies av rederier utenfor forbundet deltar i slike transporter. Hvor sannsynlig er det at dette kan skje igjen?

Rapportserien "Lastet med Risiko" konfronterer samtlige norske rederier som eier fartøy med kapasitet til å frakte fosfatstein fra Vest-Sahara - og som ikke er medlem av Rederiforbundet. Avgrensningen til fartøy som kan frakte fosfatstein er gjort fordi dette er den mest økonomisk lønnsomme eksporten for okkupasjonsmakten Marokko. Informasjonen er innhentet gjennom direkte dialog med selskaper og fra informasjon som selskapene har gitt offentlig.

Rapporten viser en svært ujevn policy på menneskerettigheter og Vest-Sahara. Av de 15 identifiserte og kontaktede rederiene har seks fått godkjent. Disse har sannsynliggjort at de har tatt temaene alvorlig. To rederier har fått «ikke tilfredsstillende» ved at de overlater ansvaret for fartøyenes oppdrag på deres forretningspartnere. De resterende sju har fått «ikke godkjent», enten ved at de ikke svarer eller ved at de forsvarer kontroversielle transporter. Dette er likevel en forbedring fra 2017.

Denne rapporten er den andre i rekken av årlige rapporter som Støttekomiteen for Vest-Sahara utgir om temaene norsk shipping, menneskerettigheter og handel i okkuperte områder. I denne rapporten følger vi opp fjorårets rapport gjennom å utfordre de selskapene som enten ikke svarte eller hadde mangelfulle svar i fjorårets rapport. I årets rapport trekker vi fram Golden Ocean og Bergen Capitol Corporate AS som selskap som har betraktelig forbedret sin policy. Golden Ocean har, etter et anløp i okkupert Vest-Sahara i fjor, endret sine retningslinjer slik at de nå ikke går til Vest-Sahara. Bergen Capitol Corporate AS svarte ikke på vår henvendelse i fjor, men melder i år at de har ekskludert Vest-Sahara fra alle certepartier som inngås på selskapets vegne.

Fredriksenfartøyet Golden Keen anløp Vest-Sahara kort tid etter at Golden Ocean i 2017 forklarte at de ikke hadde rutiner på plass for å forhindre Vest-Sahara-transporter. Det har de nå.

Sammen med rederiene EGD Shipholding, Seven Seas Carriers og LT Ugland får derfor Golden Ocean og Bergen Capitol Corporate AS best score i denne rapporten.

Rapporten dokumenterer også et til nå lite kjent aspekt ved plyndringen: rollen til norske forsikringsselskaper. Av 27 fartøy som plyndret territoriets konfliktmineraler i 2017, var hele sju stykker forsikret av norske Skuld eller Gard. 

Risikoen for rederiene i å delta i den folkerettsstridige plyndringen har økt betraktelig, som følge av fire dommer fra EU-domstolen. 1. mai 2017 ble det greskeide tørrlastskipet «NM Cherry Blossom» anholdt idet det ankret opp utenfor Port Elizabeth, Sør-Afrika, for å bunkre forsyninger. Skipet var på vei til New Zealand med 55.000 tonn fosfatstein, en last med en markedsverdi på omtrent 5.2 millioner amerikanske dollar. 

370 dager senere ble fartøyet løslatt, etter at en sørafrikansk domstol hadde tilkjent det saharawiske folket eierskap over lasten. I sin dom, henviste domstolen til EU-retten. Episoden påførte kjempetap for eksportøren, importøren, rederiet og befrakteren, men ble svært tatt imot blant Vest-Saharas folk som eier fosfatet.

Anholdelsen av «NM Cherry Blossom» illustrerer en rekke spørsmål om hvem som har det økonomiske og juridiske ansvaret når en okkupasjonsmakt handler med varer som de ikke rettmessig eier. Saken er relevant for alle selskap som eier og opererer fartøy som kan brukes til å frakte varer fra de okkuperte områdene i Vest-Sahara.
 

Nyheter

Den ukjente dronekrigen

Siden november 2020 har det vært krigshandlinger mellom Marokko og Vest-Sahara. Det internasjonale samfunnet er stille. 

21. september 2023

Den demokratiske situasjonen i Vest-Sahara

Vest-Sahara regnes som et av de minst demokratisk fri landene i verden. Mens Norge scorer 100/100 i Freedom House sin evaluering av verdens land, får Vest-Sahara kun 4/100. 

11. september 2023

Ti ting du burde lese for å lære mer om Vest-Sahara

Vil du lære mer om Vest-Sahara? Vi har laget en guide med godt lesestoff om Afrikas siste koloni. 

05. september 2023

Kraftig nedgang i norske oljekontroverser

I en årrekke har norskflaggede fartøy fraktet oljeprodukter inn til okkuperte Vest-Sahara. Flaggskifter har ført til kjempenedgang. 

23. mai 2023