SV vedtok politikk på fosfor

For første gang har et norsk politisk parti vedtatt en politikk om bærekraftig bruk av det livsviktige grunnstoffet fosfor.

Publisert 22. mai 2018

Uttalelsen nedenfor ble vedtatt på SVs landsstyremøte 14. april 2018. 

Fosforkrisen krever handling! 

All matproduksjon avhenger av grunnstoffet fosfor, som finnes i fosforholdige fosfatstein, som brukes til å lage mineralgjødsel. Marokko kontrollerer 75 prosent av verdens fosfatsteinreserver, og en stor del av disse befinner seg i Vest-Sahara som er ulovlig okkupert av Marokko. Dette betyr at det er flere folkerettslige og etiske problemstillinger tilknyttet denne svært viktige ressursen.

I dag gjøres det ikke nok for å gjenvinne fosfor, samtidig som verdens fosfatsteinreserver sakte, men sikkert minker. Følgelig er det sannsynlig at prisen på mineralgjødsel vil øke kraftig og at også matvareprisene vil øke globalt. Det er sannsynlig at vår etterspørsel etter fosfor vil være større enn produksjonen allerede innen 2100. Derfor kan fosforkrisen true den norske og den globale matsikkerheten allerede i våre barns levetid.

Matproduksjonen vi har i dag overser de store tapene av fosfor, og er derfor ikke bærekraftig. 80 prosent av alt fosforet som utvinnes av fosfatreservene globalt, går tapt på veien mellom gruven og gaffelen. Store deler forsvinner når det renner ut i hav og elver fra åkrene. I Norge forekommer det største fosfortapet i norsk fiskeoppdrett. 

Vi krever derfor at norske myndigheter handler før det er for seint, blant annet ved å satse på utvikling av metoder for gjennvinning av fosfat, kartlegge og overvåke de gjenværende fosfatsteinreservene, styrke bærekraften i norsk oppdrett, samt utvikle en felles nasjonal plattform som forener forskningsmiljø og andre relevante aktører rundt et felles bærekraftig mål som sikrer en tryggere fremtid for matproduksjonen.

Forskning på resirkulering av fosfor vil være viktig for at reservene skal vare så lenge som mulig. Slik forskning vil også åpne mange nye muligheter for norsk næringsliv, bidra til å skape grønnere arbeidsplasser og styrke Norges posisjon som en innovativ og verdiskapende aktør på den internasjonale arenaen.

Ettersom mennesker i utviklingsland vil bli de første ofrene for mangel på fosfor og økte matvarepriser, mener vi at Norge har et internasjonalt ansvar til å ta tak i dette problemet og utvikle gode løsninger som vil gagne hele verden. Siden forvaltning av fosfor er grunnlaget for matproduksjonen vår er det alt for viktig til at den kan overlates til kapitalistiske markedskrefter. SV mener at Norge skal foreslå og jobbe for internasjonale reguleringer gjennom FN-systemet for å sikre et bærekraftig bruk av denne viktige ressursen.

SV krever:

  • At det utvikles en felles nasjonal fosfor-plattform som forener forskningsmiljø, offentlige etater og privat næringsliv rundt felles mål.
  • At det bevilges større ressurser til forskningsmiljø med fokus på resirkulering av fosfor, særlig innen oppdrett.
  • At det settes et konkret mål for hvor mye av fosfor funnet i organisk avfall.
  • At Norge tar initiativ til internasjonale reguleringer i bruken av fosfor gjennom FN.
Nyheter

Marokko klaget inn for behandlingen av fengslede saharawiske studenter

Marokkanske myndigheters tortur og fengsling av 10 saharawiske studenter må etterforskes og fordømmes. Dette er kravet i en norskforfattet klage som i dag ble sendt inn til FNs spesialrapportører. 

14. desember 2022

Menneskerettigheter: Marokko opp til eksamen i FN

Norge er bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara, melder utenriksminister Huitfeldt. I morgen skal Marokko opp til eksamen i FNs Menneskerettighetsråd. 

07. november 2022

10 grunner til å delta på den mest autentiske filmfestivalen som finnes

Det finnes en filmfestival som er ulik alle de andre. Les Asria Talebs møte med et festivalpublikum i de saharawiske flyktningleirene i Algerie – og båndene hun skapte med en fremmed tilskuer.

23. oktober 2022

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022