HK krever fritt Vest-Sahara
Article image
Landsmøtet til LO-forbundet Handel og Kontor krever fritt Vest-Sahara og bevilger midler til Støttekomiteen for Vest-Sahara.
Publisert 19. oktober 2016


Handel og Kontors landsmøte 15.-19.oktober 2016 vedtok ikke mindre enn to resolusjoner om okkupasjonen av Vest-Sahara. Se de stekre tekstene nedenfor.

Bli medlem av Støttekomiteen
tn_finn.jpg
Liten tue kan velte lass. Bli medlem av Støttekomiteen for Vest-Sahara!
Les mer
LO-forbundet bevilget også 100.000 kroner til Støttekomiteen for Vest-Saharas arbeid.

Støttekomiteen for Vest-Sahara takker HK for den svært viktige bevilgningen.

Mange medlemmer av Handel og Kontor har over flere år vist støtte til rettighetene til Vest-Saharas folk.


Arranger folkeavstemningen i Vest-Sahara!
Last ned resolusjonen.
Mer enn 100 FN-resolusjoner krever selvbestemmelse for folket i Vest-Sahara. Den internasjonale domstolen i Haag har avvist Marokkos krav på territoriet. Likevel fortsetter den marokkanske okkupasjonen av det som FN behandler som det siste uløste kolonispørsmålet i Afrika.
Halve befolkningen er forvist til et hardt liv i flyktningleirer i Algerie, hvor de humanitære forholdene er svært vanskelige. I de okkuperte områdene utsettes saharawier for alvorlige overgrep dersom de taler for sin rett til selvbestemmelse. Organisasjoner, partier, fagforeninger og demonstrasjoner som krever selvbestemmelse er forbudt.
Marokkanske militære domstoler har idømt livstidsdommer til saharawiske menneskerettighetsaktivister. Samtidig har Marokko effektivt satt en stopper for FNs forsøk på å gjennomføre en folkeavstemning i territoriet. Mens området forblir okkupert, fortsetter Marokko å tiltrekke seg utenlandsk næringsliv til territoriet. Dette fører til at ressursene går tapt, og det gir et inntrykk av internasjonal aksept av den folkerettsstridige anneksjonen.
Oljefondet har investert rundt 9 milliarder kroner i selskaper som driver oljeleting i Vest-Sahara, til tross for at Regjeringen i 2005 ekskluderte et selskap som gjorde nettopp dette, av hensyn til de etiske retningslinjene.
FNs operasjon i Vest-Sahara er den eneste operasjonen opprettet siden 70-tallet som ikke har lov til å rapportere på menneskerettighetene i området de patruljerer. Hvert år blokkerer Marokkos allierte, Frankrike, for denne muligheten.

Handel og Kontor krever at regjeringen
* opptrapper sin innsats til støtte for respekt for folkerett og grunnleggende rettigheter i Vest-Sahara. Uten en folkeavstemning om selvbestemmelse vil lidelsene til det saharawiske folk bare fortsette.
* trekker fram saharawienes rett til selvbestemmelse i høringen av Marokko i Menneskerettighetsrådets UPR-prosess i 2017.
* fortsetter sin dialog med franske myndigheter for å la FN få rapportere på menneskerettighetene i Vest-Sahara.
* sørger for at Oljefondet avslutter sine investeringer i selskaper som driver oljeleting i Vest-Sahara, i tråd med en tidligere eksklusjonsbeslutning fra Bondevik II-regjeringen.

Stans okkupasjonen av Palestina og Vest-Sahara
Last ned resolusjonen.
Et folks rett til selvstyre er et grunnleggende prinsipp. Likevel pågår det ulovlige
okkupasjoner av store nasjoner, stater og folkegrupper. Fremmede makters
undertrykkelse av hele befolkninger må motarbeides med politiske og ikke-voldelige
midler. Israels okkupasjon av Palestina og Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara er
eksempler på dette.
Siden 1967 har palestinerne levd under israelsk okkupasjon. På tross av store
fordømmelser fra verdenssamfunnet fortsetter Israel å annektere nye landområder i
Palestina med stor militær makt. Parallelt utsettes befolkningen for stadig nye overgrep
gjennom blodige militære angrep, blokader og segregering. I dag bor det 760 000
ulovlige bosettere på Vestbredden, noe som er et tydelig tegn på at Israel stadig velger
ekspansjon og okkupasjon fremfor fred og forsoning.
Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Marokko regner landet som sitt,
til tross for at både FN og Haag-domstolen har støttet Saharawiene i deres krav om et
selvstendig Vest-Sahara. Okkupasjonen har ført 160 000 mennesker på flukt, og mange
lever under svært dårlige forhold i flyktningeleirer i nabolandet Algerie. Til tross for at
over 100 FN-resolusjoner krever selvbestemmelse for folket i Vest-Sahara, har den
avtalte folkeavstemmingen blitt stoppet gjentatte ganger de siste 24 årene.
Manglende politisk vilje til handling lar okkupasjonsmaktene fortsette sine overgrep mot
store folkegrupper. Fagbevegelsen som en fredsbevegelse har lange tradisjoner for
solidaritet med svake og undertrykte grupper. Vi må stille tydelige krav til norske
myndigheter om å legge større press på okkupantene.
HK krever:
• Gjennomføring av folkeavstemning i Vest-Sahara med støtte fra FN
• Anerkjennelse av Palestina som selvstendig stat med fullverdig FN-medlemskap
• At norske myndigheter tar tydelig avstand fra ulovlige okkupasjoner,
krigshandlinger og menneskerettighetsbrudd
• At oljefondet avslutter sine investeringer i selskaper som utnytter ressurser på
bekostning av den okkuperte befolkningen
• Et fritt og uavhengig Palestina og Vest-Sahara

Nyheter

Kronikk: Intet nytt fra Vest-Sahara

Kronikk, VG, 4. juli 2021, av advokatfullmektig Tone Sørfonn Moe og professor Mads Andenæs.

09. juli 2021

FN-ekspert fordømmer overgrep mot saharawier

Marokko må slutte å gå til angrep på saharawiske menneskerettighetsaktivister og journalister, og la dem få arbeide uten å bli utsatt for gjengjeldelser, uttalte FNs spesialrapportør på menneskerettighetsforkjempere i dag. 

01. juli 2021

Derfor er åpenhetsloven viktig

Stortinget har vedtatt en ny lov som forplikter selskapene å fortelle om sine menneskerettighetsvurderinger. Støttekomiteen for Vest-Sahara forventer mer åpenhet fra bedriftene som bryter menneskerettighetene i Vest-Sahara.

16. juni 2021

Følg norsk podkast om Vest-Sahara

I april 2021 lanserte vi en podkast om Afrikas siste koloni - på norsk. 

11. mai 2021