HK krever fritt Vest-Sahara
Article image

Landsmøtet til LO-forbundet Handel og Kontor krever fritt Vest-Sahara og bevilger midler til Støttekomiteen for Vest-Sahara.

Publisert 19. oktober 2016

Handel og Kontors landsmøte 15.-19.oktober 2016 vedtok ikke mindre enn to resolusjoner om okkupasjonen av Vest-Sahara. Se de stekre tekstene nedenfor. 

LO-forbundet bevilget også 100.000 kroner til Støttekomiteen for Vest-Saharas arbeid. 

Støttekomiteen for Vest-Sahara takker HK for den svært viktige bevilgningen. 

Mange medlemmer av Handel og Kontor har over flere år vist støtte til rettighetene til Vest-Saharas folk.


Arranger folkeavstemningen i Vest-Sahara!
Last ned resolusjonen. 
Mer enn 100 FN-resolusjoner krever selvbestemmelse for folket i Vest-Sahara. Den internasjonale domstolen i Haag har avvist Marokkos krav på territoriet. Likevel fortsetter den marokkanske okkupasjonen av det som FN behandler som det siste uløste kolonispørsmålet i Afrika.
Halve befolkningen er forvist til et hardt liv i flyktningleirer i Algerie, hvor de humanitære forholdene er svært vanskelige. I de okkuperte områdene utsettes saharawier for alvorlige overgrep dersom de taler for sin rett til selvbestemmelse. Organisasjoner, partier, fagforeninger og demonstrasjoner som krever selvbestemmelse er forbudt.
Marokkanske militære domstoler har idømt livstidsdommer til saharawiske menneskerettighetsaktivister. Samtidig har Marokko effektivt satt en stopper for FNs forsøk på å gjennomføre en folkeavstemning i territoriet. Mens området forblir okkupert, fortsetter Marokko å tiltrekke seg utenlandsk næringsliv til territoriet. Dette fører til at ressursene går tapt, og det gir et inntrykk av internasjonal aksept av den folkerettsstridige anneksjonen.
Oljefondet har investert rundt 9 milliarder kroner i selskaper som driver oljeleting i Vest-Sahara, til tross for at Regjeringen i 2005 ekskluderte et selskap som gjorde nettopp dette, av hensyn til de etiske retningslinjene.
FNs operasjon i Vest-Sahara er den eneste operasjonen opprettet siden 70-tallet som ikke har lov til å rapportere på menneskerettighetene i området de patruljerer. Hvert år blokkerer Marokkos allierte, Frankrike, for denne muligheten.

Handel og Kontor krever at regjeringen
* opptrapper sin innsats til støtte for respekt for folkerett og grunnleggende rettigheter i Vest-Sahara. Uten en folkeavstemning om selvbestemmelse vil lidelsene til det saharawiske folk bare fortsette.
* trekker fram saharawienes rett til selvbestemmelse i høringen av Marokko i Menneskerettighetsrådets UPR-prosess i 2017.
* fortsetter sin dialog med franske myndigheter for å la FN få rapportere på menneskerettighetene i Vest-Sahara.
* sørger for at Oljefondet avslutter sine investeringer i selskaper som driver oljeleting i Vest-Sahara, i tråd med en tidligere eksklusjonsbeslutning fra Bondevik II-regjeringen.

Stans okkupasjonen av Palestina og Vest-Sahara
Last ned resolusjonen. 
Et folks rett til selvstyre er et grunnleggende prinsipp. Likevel pågår det ulovlige okkupasjoner av store nasjoner, stater og folkegrupper. Fremmede makters undertrykkelse av hele befolkninger må motarbeides med politiske og ikke-voldelige midler. Israels okkupasjon av Palestina og Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara er eksempler på dette.
Siden 1967 har palestinerne levd under israelsk okkupasjon. På tross av store fordømmelser fra verdenssamfunnet fortsetter Israel å annektere nye landområder i Palestina med stor militær makt. Parallelt utsettes befolkningen for stadig nye overgrep gjennom blodige militære angrep, blokader og segregering. I dag bor det 760 000 ulovlige bosettere på Vestbredden, noe som er et tydelig tegn på at Israel stadig velger ekspansjon og okkupasjon fremfor fred og forsoning.
Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975. Marokko regner landet som sitt, til tross for at både FN og Haag-domstolen har støttet Saharawiene i deres krav om et selvstendig Vest-Sahara. Okkupasjonen har ført 160 000 mennesker på flukt, og mange lever under svært dårlige forhold i flyktningeleirer i nabolandet Algerie. Til tross for at over 100 FN-resolusjoner krever selvbestemmelse for folket i Vest-Sahara, har den avtalte folkeavstemmingen blitt stoppet gjentatte ganger de siste 24 årene.
Manglende politisk vilje til handling lar okkupasjonsmaktene fortsette sine overgrep mot store folkegrupper. Fagbevegelsen som en fredsbevegelse har lange tradisjoner for solidaritet med svake og undertrykte grupper. Vi må stille tydelige krav til norske myndigheter om å legge større press på okkupantene.

HK krever:

  • Gjennomføring av folkeavstemning i Vest-Sahara med støtte fra FN
  • Anerkjennelse av Palestina som selvstendig stat med fullverdig FN-medlemskap
  • At norske myndigheter tar tydelig avstand fra ulovlige okkupasjoner,
    krigshandlinger og menneskerettighetsbrudd
  • At oljefondet avslutter sine investeringer i selskaper som utnytter ressurser på
    bekostning av den okkuperte befolkningen
  • Et fritt og uavhengig Palestina og Vest-Sahara
Nyheter

Vest-Saharas største musiker kommer til Norge

Sett av datoene. Aziza Brahim skal spille i Oslo, Tromsø og Førde! 

02. juli 2024

Slutt på norske oljetransporter til okkuperte Vest-Sahara

Norskflaggete fartøy har stoppet å transportere olje til det okkuperte territoriet. Men det kommer med en bismak. 

29. mai 2024

FN-organ ber Marokko løslate Vest-Sahara-journalist

I en avgjørelse publisert 1. april 2024 ber FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling om at Marokko umiddelbart setter fri den unge saharawiske journalisten Khatri Dadda.

05. april 2024

Ungdomspartiene besøkte de saharawiske flyktningleirene

Ungdomspartiene besøkte denne uken de saharawiske flyktningleirene i Algerie.

04. februar 2024