Slik omtalte Norge Vest-Sahara-avkoloniseringen tidligere
UD utgir hvert år publikasjonen "Aktuelle Spørsmål" om Norges posisjon i ulike saker som skal opp til behandling i FNs generalforsamling. Vi har samlet hvordan dokumentet omtaler konflikten i Vest-Sahara.
Publisert 13. oktober 2016


Hvert år utgir UD publikasjonen «Aktuelle FN-spørsmål», som redegjør for Norges posisjon i saker som skal opp i FNs generalforsamling

Nå finnes ikke lenger spørsmålet om avkolonisering av Vest-Sahara i den årlige publikasjonen. Men hvordan forholdt Norge seg tidligere til avkoloniseringen av Vest-Sahara i FNs generalforsamling i disse dokumentene?

Det ser du i notatet her.

Fra FNs 31. generalforsamling i 1976 til 54. generalforsamling i 1999 var avkoloniseringen av territoriet grundig behandlet i UD-publikasjonen. Dokumentet gikk under disse årene under tittelen «Aktuelle spørsmål».

Fra 1976 til 1997 var spørsmålet behandlet i generalforsamlingens fjerde komite, avkoloniseringskomiteen. De nordiske land hadde fram til 90-tallet vekslet mellom å sitte i komiteen, der Norge hadde sist sete i 1991. I 1998 og 1999 var spørsmålet behandlet i plenum.

Da dagsordenpunktet ble flyttet tilbake til fra plenum til fjerdekomiteen i år 2000, forsvant imidlertid omtalen av konflikten fra UDs publikasjon. Siden den gang har det ikke vært spor av Vest-Sahara i UD-publikasjonen.

Norge omtalte Marokkos og Mauritanias «okkupasjon» av Vest-Sahara når saken var oppe i plenum i 1998 og 1999. Fra og med 1982 til og med 1997 omtales Vest-Sahara som annektert.

Nyheter

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022

Saharawiske politiske fanger sultestreiker

Siden 1. april har to saharawiske politiske fanger sultestreiket i protest mot forferdelige fengselsforhold.

20. april 2022