Skolebesøk? Forbered klassen!

Er du lærer og skal forberede klassen på at vi kommer?

Publisert 09. juni 2016

Kjære lærer,

Punktene nedenfor belyser eksempler, sammenhenger og internasjonale forhold som det kan være nyttig å hekte informasjonen på som vi trekker fram under foredraget i klassen.

Diskuter dette gjerne i klassen enten før eller etter at vi har vært på besøk. Det er ikke nødvendig at klassen er forberedt. Dette kan alt sammen brukes som punkter for etterarbeid. 

Du vil finne at spørsmålene har ulik grad av tilpassethet til læreplanen på klassens trinn. Om det er temaer nevnt i dette nedenfor som virker spesielt interessant, gi oss gjerne beskjed i forkant av at vi kommer på besøk til dere, så vi kan tilpasse innledningen.

FN
 

 • Hva slags rolle spiller FNs Sikkerhetsråd? 
   
 • Hvilke stater har vetorett i Sikkerhetsrådet? Hva er veto?
   
 • Det er sjelden det legges ned veto i en resolusjon, men likevel er vetoretten helt avgjørende - hvorfor det?
   
 • Hva menes med realpolitikk?
   
 • Hvorfor er det så vanskelig for FNs Sikkerhetsråd å endre ('reformere') seg? 
   
 • Da Irak okkuperte Kuwait i 1990 svarte FN med å tvinge Irak ut av landet. Hvorfor tror du det samme ikke skjer i alle tilfeller? 
   
 • Da Norge var okkupert på 1940-tallet fikk Norge hjelp av andre stater for å bli selvstendig. Gir Norge i dag hjelp til områder som er under okkupasjon? Hva kan være grunner til at det (ikke) er tilfelle? 

  Folkerett
   
 • Hva mener man med ‘okkupasjon’?
   
 • «Folkerett» er svært vanskelig å definere godt. Prøv! 
   
 • Utenriksminister Børge Brende har sagt at «Folkeretten er Norges førstelinjeforsvar». Hva tror du han mener med det?
   
 • Hvorfor bør særlig små stater, som Norge, være opptatt av at folkeretten respekteres?
   
 • Hvilket område har Norge, alene, en gang tidlig på 1900-tallet, stått bak okkupasjonen av?
   
 • Hvordan reagerte Norge på dommen fra det som da var den viktigste internasjonale domstolen?
   
 • Hvilken domstol, etablert i 1945, er i dag den øverste domstolen i verden?
   
 • Norge var tidligere en del av unionen Norge-Danmark. Hvilke kolonier hadde Norge-Danmark? 
   
 • Hvilke områder i verden regnes fortsatt som kolonier?

  Menneskerettigheter
   
 • Hva betyr det at domstolene i et land er uavhengige? Hva kan være konsekvensen for en tiltalt om en domstol ikke er uavhengig? 
   
 • Hva kan man gjøre i Norge for å bidra til menneskerettighetene i et annet land? 
   
 • Studer databasen på nettsiden www.upr-info.org. Finn eksempler på menneskerettigheter som Norge har fått anbefalt å forbedre under høringer i FN.

  Bedrifter og samfunnsansvar
   
 • Hva er Oljefondet?
   
 • Spor opp eksempler på at Oljefondet har gjort omstridte investeringer i miljøødeleggelse, masseødeleggelsesvåpen, opprettholdelse av konflikt eller brudd på menneskerettigheter.
   
 • Norske tankskip var avgjørende for å holde liv i apartheid-regimet i Sør-Afrika fram til 90-tallet, ved at de fraktet olje inn til regjeringen der. Det var først på 80-tallet at FN vedtok at det skulle være forbudt. Hva synes du om at de norske rederiene gjorde dette? Selskaper sier ofte at de følger lovene i landene de arbeider. Hva mener du om en slik holdning? Prøv å søke deg fram til et norsk fartøy som fraktet olje inn til Sør-Afrika-regimet på 80-tallet. 
   
 • Hvilke produkter har du med deg på skolen i dag som er laget i Norge, hvilke er laget i Europa, hvilke er laget utenfor Europa? Vet du om de er produsert på en rettferdig måte? Hva kunne man gjort for å det finne ut? Hvilke utfordringer for menneskerettigheter eller miljø kan være knyttet til produksjon av bomull, klær, sukker, kaffe, kjøtt, tobakk, lær, metaller, datautstyr eller biler? Finn et produkt du har spist, hatt på deg eller brukt i dag som kanskje kunne eller burde undersøkt produksjonsforholdene bak.
   
 • Prøv å søke deg fram til siste Stortingsmelding om våpeneksport. Til hvilke land eksporterte Norge våpen sist år?
   
 • Hvilke grunner har Norge for å produsere og eksportere våpen? Hva synes du om de grunnene? 
   
 • Hvert år sender Regjeringen en rapport til Stortinget - en såkalt ‘Stortingsmelding’ - om norsk eksport av våpenutstyr. Hva er den formelle tittelen på dokumentet? 
   
 • Stortinget har bestemt at norsk militært utstyr ikke kan eksporteres til land som ligger i krig eller til land der menneskerettighetene brytes. Kan du finne ut om regelen respekteres, ved å søke opp landene som kjøper norsk materiell, omtalt i Stortingsmeldingen?
   
 • Norske myndigheter godtar ikke eksport av norske militært utstyr til Marokko, på grunn av okkupasjonen av Vest-Sahara. Tenk logisk, gjett eller søk: hvordan tror du da slikt utstyr likevel kan ende opp i Marokko?

  Global fosforsituasjon
   
 • Hvorfor trenger kroppene våre fosfor?
   
 • Fosfor kan tilføres et jordbruksområde på to måter: enten gjennom avfall/slam fra mennesker og dyr, eller fra mineralsk fosfor hentet fra berggrunnen. Hva gjør vi når fosforet tar slutt? 
   
 • Forskere gir svært ulike anslag for når fosforet tar slutt. Noen sier år 2100. Hvor mange mennesker er vi på Jorda da?
   
 • Se denne rapporten om fosfor. Hvor er i dag det største tapet av fosfor globalt? Hvor er det største tapet i Norge? 
   
Nyheter

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022

Saharawiske politiske fanger sultestreiker

Siden 1. april har to saharawiske politiske fanger sultestreiket i protest mot forferdelige fengselsforhold.

20. april 2022