NTL Ung krever folkeavstemning i Vest-Sahara

Ungdomsrådet til Norsk Tjenestemannslag ber om folkeavstemning for folket fra okkuperte Vest-Sahara.

Publisert 05. juni 2016

Resolusjonen nedenfor ble vedtatt på ungdomskonferansen i NTL 2016.

Støtt Vest-Sahara!
Uttalelse fra NTL Ung Konferansen 2016: Vest-Sahara kalles Afrikas siste koloni, og har i FN status som en av de siste uløste kolonispørsmålene. I 1975 ble Vest Sahara frigjort fra spansk kolonistyre, men samtidig ble kontrollen overtatt av Mauritania og Marokko. Mauritania har siden trukket seg ut av landet, mens Marokko fortsatt har et jerngrep om deler av territoriet. Det har lenge vært konflikt mellom Marokko og den saharawiske frihetsbevegelsen Polisario, noe som har resultert i at over 100 000 saharawiere har flyktet fra Vest Sahara. I over 30 år har saharawiere bodd i flyktningleirer i Algerie og er avhengig av bistand.

I 1992 ble det inngått våpenhvile mellom partene og det ble samtidig lovet å gjennomføre folkeavstemming om området skulle være selvstendig eller være en del av Marokko. FN styrken MINURSO ble opprettet for å overvåke våpenhvilen og sikre at en folkeavstemning skulle gjennomføres, men folkeavstemningen er fortsatt ikke holdt. MINURSO er den eneste operasjonen i FN som ikke har mandat til å rapportere om menneskerettighetsbrudd. NTL UNG krever at norske myndigheter setter større press på Marokko, og er tydelige på støtten til en folkeavstemning i Vest Sahara.

Vest-Sahara er et område som er rik på naturressurser, men den økonomiske aktiviteten er kontrollert av marokkanske myndigheter. Derfor spiller norsk næringsliv en viktig rolle i kampen for selvstendighet og bidrar til å legitimere okkupasjonen ved å drive virksomhet i de okkuperte områdene. NTL UNG mener at norske bedrifter ikke skal drive virksomhet som bidrar til å støtte okkupasjonen.

NTL UNG vil arbeide for:

At norske myndigheter legger større press på Marokko for å få gjennomført folkeavstemning om selvstendighet i Vest-Sahara
At norske bedrifter trekker seg ut av all aktivitet i de okkuperte områdene.
Å øke bevisstheten rundt okkupasjonen av Vest-Sahara
At overvåking av menneskerettighetsbrudd skal inngå i MINURSO mandatet.
NTL Ung Konferansen 

Sundvollen 6.-8. April 2016

 

ntl_ung_2016_509.jpg
Last ned


 

Nyheter

Menneskerettigheter: Marokko opp til eksamen i FN

Norge er bekymret for menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara, melder utenriksminister Huitfeldt. I morgen skal Marokko opp til eksamen i FNs Menneskerettighetsråd. 

07. november 2022

10 grunner til å delta på den mest autentiske filmfestivalen som finnes

Det finnes en filmfestival som er ulik alle de andre. Les Asria Talebs møte med et festivalpublikum i de saharawiske flyktningleirene i Algerie – og båndene hun skapte med en fremmed tilskuer.

23. oktober 2022

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022