Ap Hordaland: "Okkupasjonen av Vest-Sahara må opphøre"
Årsmøtet til Arbeiderpartiet i Hordaland krever sterkere norsk innsats i Vest-Sahara.
Publisert 13. mars 2016


Resolusjonen nedenfor ble vedtatt av årsmøtet til Arbeiderpartiet Hordaland, 13. mars 2016.

Okkupasjonen av Vest-Sahara må opphøre

Vest-Sahara blir regnet som den siste kolonien i Afrika. I mer enn 40 har Marokko sin okkupasjon av Vest-Sahara pågått. Dette er en okkupasjon som gjentatte ganger har blitt fordømt av FN og mange andre land, deriblant Norge. Etter mange år med konflikt mellom marokkanske styrker og saharawiske motstandsbevegelsen Polisario, fikk man på plass en våpenhvileavtale i 1991. Planen var at det året etter, skulle holdes valg om Vest-Sahara sin selvstendighet. Dette valget har til dags dato enda ikke funnet sted. Det er nå på høy tid at Norge legger økt press på Marokko, slik at dette valget blir gjennomført.

Hver dag blir det fraktet i snitt en halv million liter olje inn i det okkuperte territoriet. Involvert i denne transporten er deriblant de to fartøyane Wisby Cedar og Wisby Argan fra det svenske selskapet Wisby tankers. Begge fartøyene er registrert i Norge, og seiler derfor under norsk flagg. Wisby Tankers har drevet med denne handelen i et tiår, og olja bidrar til opprettholdelse av okkupasjonen. Uten oljen ville okkupasjonen ha vært nærmest umulig å opprettholde.

En av de mest verdifulle naturressursene i Vest-Sahara er fosfatstein, som blir brukt i produksjon av gjødsel. Hele 75 prosent av verdens reserver av fosfatstein befinner seg i Vest-Sahara. Fosfatstein er en ikke-fornybar ressurs, som vil bli brukt opp en gang i fremtiden. Slik situasjonen er i dag er det kun Marokko som får nyte godt av denne ressursen, til tross for at den befinner seg innenfor Vest-Sahara sine grenser. Hordaland Arbeiderparti ser på dette som en klar utnyttelse av et annet lands ressurser, og et klart brudd på folkeretten. Vi krever at denne utnyttelsen opphører, og at Norge stiller krav til norske bedrifter, samtidig som man legger press på andre land.

Marokko har siden okkupasjonen startet tjent milliarder på å utnytte Vest-Saharas mange ressurser. Norge har gjennom Statens pensjonsfond utland, investert store summer i selskaper som gjennom sin virksomhet bidrar til å opprettholde denne okkupasjonen. Hordaland Arbeiderparti vil derfor at alle statlige investeringer i selskaper som importerer fosfat fra Vest-Sahara opphører.

Hordaland Arbeiderparti vil:

At så lenge okkupasjonen av vest-Sahara blir opprettholdt må all leting etter olje langs kysten stoppes
 • Stoppe frakten av olje til de okkuperte områdene
 • Oppmuntre svenske og norske selskapar å ikkje ta del i næringsvirksomhet knytt til dei okkuperte delane av ikkje-sjølvstyrte territoriet Vest-Sahara.
 • Gi signal til regjeringen i Spania om å iverksettje tiltak slik at petroleumsprodukter raffinert i Spania ikkje eksporterast til Vest-Sahara.
 • Gjennomføre tiltak som sikrer tilførsel av petroleum i okkuperte Vest-Sahara ikkje bryter internasjonal humanitærretten og rettighetene til
 • At Norge skal avstå fra å investere i selskaper som bedrifter virksomhet i okkuperte områder.
 • Forby all import av fosfat/salg utvunnet på okkuperte områder
 • At Norge anerkjenner Vest-Sahara som selvstendig stat.
 • Legge et økt press på norske selskaper som driver virksomhet på okkupert jord
 • Dette er en okkupasjon som gjentatte ganger har blitt fordømt av FN og mange andre land
 • Gi FN mandat til å rapportere om menneskerettighetsbrudd som begås i Vest-Sahara

 • Nyheter

  EU-domstolen annullerer avtaler i Vest-Sahara

  29. september slo EU-domstolen bena under EUs folkerettsstridige handels- og fiskeriavtaler med Marokko i det okkuperte Vest-Sahara.

  12. oktober 2021

  Bestill Vest-Sahara-foredrag!

  Støttekomiteen for Vest-Sahara holder rundt 200 foredrag i året i Norge. Vil dere at vi skal komme innom?

  01. oktober 2021

  Kronikk: Intet nytt fra Vest-Sahara

  Kronikk, VG, 4. juli 2021, av advokatfullmektig Tone Sørfonn Moe og professor Mads Andenæs.

  09. juli 2021

  FN-ekspert fordømmer overgrep mot saharawier

  Marokko må slutte å gå til angrep på saharawiske menneskerettighetsaktivister og journalister, og la dem få arbeide uten å bli utsatt for gjengjeldelser, uttalte FNs spesialrapportør på menneskerettighetsforkjempere i dag. 

  01. juli 2021