Trondheimskonferansen ber Oljefondet om å følge i samme spor som før
Article image
Trondheimskonferansen - det årlige landsomfattende treffet til LO i Trondheim - vedtok i dag en sterk uttalelse om Vest-Sahara. Resolusjonen ber Oljefondet om å følge tidligere praksis med å selge seg ut av selskaper som deltar i Marokkos oljeleting i det okkuperte territoriet.
Publisert 31. januar 2016


Resolusjonen nedenfor ble 31.januar 2016 vedtatt enstemmig.

Stopp oljeletingen i okkuperte Vest-Sahara!
2015 var året da den første oljeboringen fant sted i okkuperte Vest-Sahara. Oljeprogrammet undergraver FNs fredssamtaler og gir et inntrykk av falsk politisk legitimitet av det marokkanske nærværet i territoriet. Ingen stater i verden anerkjenner Vest-Sahara som en del av Marokko. Den internasjonale domstolen i Haag har avvist Marokkos krav.
FNs tidligere rettssjef, som skrev FNs vurdering på temaet, uttalte til mediene i desember at oljeboringsprogrammet er åpenbart i strid med folkeretten. Oljeboringen finner sted til tross for at Vest-Saharas folk ikke ønsker den velkommen. Det har vært to slike oljeprogrammer i 2015.
Den første er gjennomført av et partnerskap bestående av amerikanske Kosmos Energy og skotske Cairn Energy. Den andre ble gjennomført av irsk-britiske San Leon Energy. Oljefondet er aksjonær i alle tre selskapene. Selskapene avviser å lytte til ønskene til Vest-Saharas folk.
I 2005 ekskluderte Oljefondet amerikanske Kerr-McGee fra sine porteføljer på grunn av dets aktiviteter i okkuperte Vest-Sahara. Den gang uttalte Finansminister Per-Kristian Foss følgende:
«Marokko har i en årrekke, til tross for sterk fordømmelse fra FN, okkupert Vest-Sahara. Kerr-McGee legger etter rådets vurdering til rette for Marokkos mulige utnyttelse av naturressursene i området. [Etikk-]rådet anser slik virksomhet som et ‘særlig grovt brudd på grunnleggende etiske normer’ blant annet fordi dette kan bidra til å legitimere Marokkos suverenitetskrav og dermed undergrave FNs fredsprosess.»
Selskapene som er involvert i Vest-Sahara i dag, og som Oljefondet har investert i er langt dypere involvert enn det Kerr-McGee var den gangen i 2005.

Trondheimskonferansen:
-Ber Regjeringen umiddelbart instruere om eksklusjon fra Oljefondet av de selskapene engasjert i oljeleting i territoriet, med nøyaktig samme begrunnelse som Finansminister Per-Kristian Foss gjorde i 2005.
-Ber Regjeringen åpent fordømme Marokkos mangel på respekt på folkerett og havrett i utforskningen av Vest-Saharas olje- og gassforekomster.
-Appellerer norsk fagbevegelse og politiske miljøer til økt engasjement for saharawienes rettigheter.

Nyheter

Vest-Saharas største musiker kommer til Norge

Sett av datoene. Aziza Brahim skal spille i Oslo, Tromsø og Førde! 

02. juli 2024

Slutt på norske oljetransporter til okkuperte Vest-Sahara

Norskflaggete fartøy har stoppet å transportere olje til det okkuperte territoriet. Men det kommer med en bismak. 

29. mai 2024

FN-organ ber Marokko løslate Vest-Sahara-journalist

I en avgjørelse publisert 1. april 2024 ber FNs arbeidsgruppe mot vilkårlig fengsling om at Marokko umiddelbart setter fri den unge saharawiske journalisten Khatri Dadda.

05. april 2024

Ungdomspartiene besøkte de saharawiske flyktningleirene

Ungdomspartiene besøkte denne uken de saharawiske flyktningleirene i Algerie.

04. februar 2024