Trondheimskonferansen ber Oljefondet om å følge i samme spor som før
Article image
Trondheimskonferansen - det årlige landsomfattende treffet til LO i Trondheim - vedtok i dag en sterk uttalelse om Vest-Sahara. Resolusjonen ber Oljefondet om å følge tidligere praksis med å selge seg ut av selskaper som deltar i Marokkos oljeleting i det okkuperte territoriet.
Publisert 31. januar 2016


Resolusjonen nedenfor ble 31.januar 2016 vedtatt enstemmig.

Stopp oljeletingen i okkuperte Vest-Sahara!
2015 var året da den første oljeboringen fant sted i okkuperte Vest-Sahara. Oljeprogrammet undergraver FNs fredssamtaler og gir et inntrykk av falsk politisk legitimitet av det marokkanske nærværet i territoriet. Ingen stater i verden anerkjenner Vest-Sahara som en del av Marokko. Den internasjonale domstolen i Haag har avvist Marokkos krav.
FNs tidligere rettssjef, som skrev FNs vurdering på temaet, uttalte til mediene i desember at oljeboringsprogrammet er åpenbart i strid med folkeretten. Oljeboringen finner sted til tross for at Vest-Saharas folk ikke ønsker den velkommen. Det har vært to slike oljeprogrammer i 2015.
Den første er gjennomført av et partnerskap bestående av amerikanske Kosmos Energy og skotske Cairn Energy. Den andre ble gjennomført av irsk-britiske San Leon Energy. Oljefondet er aksjonær i alle tre selskapene. Selskapene avviser å lytte til ønskene til Vest-Saharas folk.
I 2005 ekskluderte Oljefondet amerikanske Kerr-McGee fra sine porteføljer på grunn av dets aktiviteter i okkuperte Vest-Sahara. Den gang uttalte Finansminister Per-Kristian Foss følgende:
«Marokko har i en årrekke, til tross for sterk fordømmelse fra FN, okkupert Vest-Sahara. Kerr-McGee legger etter rådets vurdering til rette for Marokkos mulige utnyttelse av naturressursene i området. [Etikk-]rådet anser slik virksomhet som et ‘særlig grovt brudd på grunnleggende etiske normer’ blant annet fordi dette kan bidra til å legitimere Marokkos suverenitetskrav og dermed undergrave FNs fredsprosess.»
Selskapene som er involvert i Vest-Sahara i dag, og som Oljefondet har investert i er langt dypere involvert enn det Kerr-McGee var den gangen i 2005.

Trondheimskonferansen:
-Ber Regjeringen umiddelbart instruere om eksklusjon fra Oljefondet av de selskapene engasjert i oljeleting i territoriet, med nøyaktig samme begrunnelse som Finansminister Per-Kristian Foss gjorde i 2005.
-Ber Regjeringen åpent fordømme Marokkos mangel på respekt på folkerett og havrett i utforskningen av Vest-Saharas olje- og gassforekomster.
-Appellerer norsk fagbevegelse og politiske miljøer til økt engasjement for saharawienes rettigheter.

Nyheter

EU-domstolen annullerer avtaler i Vest-Sahara

29. september slo EU-domstolen bena under EUs folkerettsstridige handels- og fiskeriavtaler med Marokko i det okkuperte Vest-Sahara.

12. oktober 2021

Bestill Vest-Sahara-foredrag!

Støttekomiteen for Vest-Sahara holder rundt 200 foredrag i året i Norge. Vil dere at vi skal komme innom?

01. oktober 2021

Kronikk: Intet nytt fra Vest-Sahara

Kronikk, VG, 4. juli 2021, av advokatfullmektig Tone Sørfonn Moe og professor Mads Andenæs.

09. juli 2021

FN-ekspert fordømmer overgrep mot saharawier

Marokko må slutte å gå til angrep på saharawiske menneskerettighetsaktivister og journalister, og la dem få arbeide uten å bli utsatt for gjengjeldelser, uttalte FNs spesialrapportør på menneskerettighetsforkjempere i dag. 

01. juli 2021