Trondheimskonferansen ber Oljefondet om å følge i samme spor som før
Article image
Trondheimskonferansen - det årlige landsomfattende treffet til LO i Trondheim - vedtok i dag en sterk uttalelse om Vest-Sahara. Resolusjonen ber Oljefondet om å følge tidligere praksis med å selge seg ut av selskaper som deltar i Marokkos oljeleting i det okkuperte territoriet.
Publisert 31. januar 2016


Resolusjonen nedenfor ble 31.januar 2016 vedtatt enstemmig.

Stopp oljeletingen i okkuperte Vest-Sahara!
2015 var året da den første oljeboringen fant sted i okkuperte Vest-Sahara. Oljeprogrammet undergraver FNs fredssamtaler og gir et inntrykk av falsk politisk legitimitet av det marokkanske nærværet i territoriet. Ingen stater i verden anerkjenner Vest-Sahara som en del av Marokko. Den internasjonale domstolen i Haag har avvist Marokkos krav.
FNs tidligere rettssjef, som skrev FNs vurdering på temaet, uttalte til mediene i desember at oljeboringsprogrammet er åpenbart i strid med folkeretten. Oljeboringen finner sted til tross for at Vest-Saharas folk ikke ønsker den velkommen. Det har vært to slike oljeprogrammer i 2015.
Den første er gjennomført av et partnerskap bestående av amerikanske Kosmos Energy og skotske Cairn Energy. Den andre ble gjennomført av irsk-britiske San Leon Energy. Oljefondet er aksjonær i alle tre selskapene. Selskapene avviser å lytte til ønskene til Vest-Saharas folk.
I 2005 ekskluderte Oljefondet amerikanske Kerr-McGee fra sine porteføljer på grunn av dets aktiviteter i okkuperte Vest-Sahara. Den gang uttalte Finansminister Per-Kristian Foss følgende:
«Marokko har i en årrekke, til tross for sterk fordømmelse fra FN, okkupert Vest-Sahara. Kerr-McGee legger etter rådets vurdering til rette for Marokkos mulige utnyttelse av naturressursene i området. [Etikk-]rådet anser slik virksomhet som et ‘særlig grovt brudd på grunnleggende etiske normer’ blant annet fordi dette kan bidra til å legitimere Marokkos suverenitetskrav og dermed undergrave FNs fredsprosess.»
Selskapene som er involvert i Vest-Sahara i dag, og som Oljefondet har investert i er langt dypere involvert enn det Kerr-McGee var den gangen i 2005.

Trondheimskonferansen:
-Ber Regjeringen umiddelbart instruere om eksklusjon fra Oljefondet av de selskapene engasjert i oljeleting i territoriet, med nøyaktig samme begrunnelse som Finansminister Per-Kristian Foss gjorde i 2005.
-Ber Regjeringen åpent fordømme Marokkos mangel på respekt på folkerett og havrett i utforskningen av Vest-Saharas olje- og gassforekomster.
-Appellerer norsk fagbevegelse og politiske miljøer til økt engasjement for saharawienes rettigheter.

Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022