KLP svartelister Glencore grunnet oljeleting i okkuperte Vest-Sahara
Article image
Den norske investoren KLP annonserte i dag at de har kastet ut det sveitsisk-britiske selskapet Glencore fra sine porteføljer. Glencore bryter med grunnleggende etiske normer gjennom sine oljeletingsprosjekter i okkuperte Vest-Sahara, ifølge KLP.
Publisert 08. desember 15


"Okkupasjonen av Vest-Sahara har vart i flere tiår og er på mange måter en av verdens glemte konflikter. Per dags dato er det vanskelig å se at selskaper kan lete etter olje på kontinentalsokkelen utenfor Vest-Sahara i tråd med folkeretten", sier Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning i en pressmelding i dag.

Ifølge KLP utgjør Glencores oljeleting "en uakseptabel risiko for brudd på grunnleggende etiske normer". Dermed er Glencore nå ekskludert fra KLPs investeringsunivers. KLP har tidligere ekskludert det franske oljeselskapet Total for tilsvarende aktivitet.

Glencores aktiviteter i Vest-Sahara fikk oppmerksomhet i Norge da de leide inn det norske seismikkselskapet SeaBird Exploration for å kartlegge havbunnen utenfor de okkuperte områdene. SeaBird senere angret for sin deltakelse. "Vi legger oss flate og endrer rutinene for at dette ikke skal skje igjen. Det føles veldig ubehagelig å ha vært med på å støtte en okkupasjonsmakt", uttalte SeaBird tidligere i år om arbeidet de gjorde på Glencore-blokken.

Marokko delte ut de første oljelisensene i okkuperte Vest-Sahara i 2001. FN fulgte opp med at dette ville være i strid med folkeretten, og utenriksminister Jan Petersen sørget for at et involvert norske selskap ble kontaktet av den norske ambassaden, instruert om at Norge ikke ønsker slik involvering. Siden den gang har norske myndigheter anbefalt norske selskaper å holde seg vekk fra Vest-Sahara, fordi det vil støtte opp under okkupasjonen og de marokkanske suverenitetskravene.

Se hele KLP-vurderingen om Glencore her.

KLP annonserte i dag også at de har reintrodusert det australske gjødselselskapet Wesfarmers i sitt investeringsunivers etter at de hadde blitt ekskludert i 2007 på grunn av import av fosfatstein fra Vest-Sahara. Selskapet har "utviklet en teknologisk prosess for bearbeidelse av fosfat, slik at Wesfarmers ikke lenger trenger eller kjøper fosfat fra Vest-Sahara", skriver KLP.

oljefondet_2005_350.jpgOgså Oljefondet har tidligere ekskludert selskaper fra okkuperte Vest-Sahara på grunn av brudd på grunnleggende etiske normer. Vurderingen til høyre var fra Finansdepartementet under Per-Kristian Foss i 2005. Den gang brukte man 190 dager på å ekskludere det amerikanske selskapet Kerr-McGee som hadde lisens med marokkanske myndigheter i de okkuperte områdene. Siden den gang har det det blitt gjort store investeringer i nettopp den samme industrien. Hittil har Finansdepartementet brukt 1104 dager på å vurdere eksklusjon av selskaper som er tyngre involvert i okkuperte Vest-Sahara enn det Kerr-McGee var den gangen.

Norske Oljefondinvesteringer i selskaper med operasjoner som Finansdepartementet tidligere konklduerte å støtte opp under okkupasjonen av Vest-Sahara, er rundt 30 milliarder kroner. Det tilsvarer like mye som hele det samlete norske bistands- og flyktningbudsjettet. Blant selskapene som Oljefondet har investert i, finner man nettopp Glencore PLC. Med over 8 milliarder kroner investert, er Oljefondet den tredje største aksjonæren i Glencore.

Les om KLPs eksklusjon av Glencore i Bloomberg, 8. desember 2015.
Nyheter

Mer norsk gass til okkuperte Vest-Sahara i helgen

For andre gang på litt over en måned er et fartøy fullt av Nordsjøgass på vei til de okkuperte områdene, i strid med Regjeringens råd. Skipet anløper søndag. 

05. juni 20

Følg siste nytt om korona i Vest-Sahara

Vi samler siste nytt om koronakrisen i okkuperte Vest-Sahara og flyktningleirene. 

30. mai 20

Haldenbedrift: 'Prestisje' med norsk flagg i masta i okkuperte Vest-Sahara

Selskapet M Hannestad forklarer til Halden Arbeiderblad at de vil fortsette å bistå i transport av petroleumsprodukter inn til det okkuperte landet, og at det norske flagget gir en eim av prestisje.

29. mai 20

Norsk gass kan ha funnet veien til okkuperte Vest-Sahara - via Sverige

I mars kan norsk gass ha blitt eksportert fra Sverige til okkuperte Vest-Sahara. Den ansvarlige østerikske eksportøren skriver nå at at det ikke lenger vil delta i slik handel. 

27. mai 20