Kritiserer Universitetet i Stavanger for dårlig etikkprofil

SAIH og Studentorganisasjonen i Stavanger kritiserer UiS for samarbeid med etikkverstingen Total - som er aktiv i okkuperte Vest-Sahara.

Publisert 30. november 2015

- Vi reagerer på Universitetets samarbeid med Total fordi de driver uetisk virksomhet i Vest Sahara. Vest Sahara er regnet som den siste kolonien i Afrika og er okkupert av Marokko. FNs juridiske råd uttalte seg at all oljevirksomhet i landet er imot folkeretten, forteller Camilla Plener, nestleder i SAIH Stavanger til Studentmediene i Stavanger (SmiS), 20. november 2015.

SmiS skriver at SAIH Stavanger ønsker at UiS skal ha klarere etiske retningslinjer, slik at samarbeid med kontroversielle selskap ikke lenger vil bli aktuelt. Foreløpig foreligger det en bindende avtale mellom Total og UiS som forplikter seg begge veier og ligger innenfor norske lover og regler.

- I vår utarbeidet vi en resolusjon til etiske retningslinjer som vi sendte til StOr der vi foreslo at UiS bør få på plass egne etiske retningslinjer som vil gjelde for UiS sin virksomhet. Dette inkluderer også studentaktiviteter, og da særlig samarbeid med næringslivet. Vi ønsker at de selskapene som er utelukket fra Oljefondet eller fra KLP ikke skal ha noe på universitetet å gjøre, forteller Plener til SmiS

Forslaget om etiske retningslinjer ble vedtatt i studentparlamentet i høst, og nå jobbes det med å få dokumentene klare slik at retningslinjene skal gå videre i systemet.

SmiS har fulgt denne problemstillingen siden 2013
 

Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022