Nytt Vest-Sahara-kull plukket ut til UWC-skolene
Article image
Seks elever fra flyktningleirene ble i august valgt ut til å representere Vest-Sahara på United World Colleges-skolene internasjonalt.
Publisert 15. september 2015


uwc-elever_2015_280.jpgEtter en krevende prosess med både matte- og engelsktester, rollespill, debatter og intervjuer, er seks nye elever i flyktningleirene i Algerie blitt plukket ut til å gå på UWC-skoler rundt i verden.

United World Colleges (UWC) er en sammenslutning av internasjonale videregående skoler som arbeider for fred og internasjonal forståelse. Komiteen som velger ut elevene ble etablert etter initiativ fra Norge.

Ideen bak UWC er å forene unge mennesker fra hele verden på samme skole, hvor de bor og studerer i to år. I hvert land i verden finnes det en nasjonalkomité som velger ut elever basert på akademiske resultater, motivasjon og egenskaper og uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn.

Komiteen som velger ut elevene fra flyktningleirene ble oppdrettet i 2002 etter initiativ fra tidligere UWC-elever fra Norge. Årets elevopptak var det syvende i rekken og ble ledet av norske Andrea Aasgaard og Bendik Elstad. I tillegg deltok en gruppe tidligere UWC-elever fra flyktningleirene. De seks utvalgte skal fra neste år delta på skoler i Italia, Nederland, Norge og Tyskland.

Hittil har over 20 saharawiske elever fra flyktningleirene fått mulighet til å representere Vest-Sahara på UWC. Alle saharawiene har senere fått tilbud om fullt stipend til å studere videre ved amerikanske universiteter. Elevene blir svært ressurssterke og håpet er at de vil bidra til å bedre det saharawiske folkets levekår.

Bli medlem av Støttekomiteen
tn_refugee_camps_510.jpg
Setter du pris på jobben vi gjør for Vest-Saharas folk? Bli medlem av Støttekomiteen!
Les mer
Saharawiene på UWC bidrar også til å gjøre Vest-Sahara bedre kjent i verdenssamfunnet. På hver UWC-skole er det elever fra rundt 80 forskjellige nasjoner, og flere velger å engasjere seg videre for saharawienes sak i deres hjemland. Tidligere UWC-elever har diskutert Vest-Sahara i FNs generalforsamling og gjennomført omfattende kampanjearbeid. De saharawiske elevene bidrar også med sin utdannelse hjemme i flyktningleirene eller gjennom arbeid for internasjonale organisasjoner.

Se bilder fra opptaket og lær mer om UWC-komiteen på Facebook-siden UWC Western Sahara.

Nyheter

Ernæringskrise i de saharawiske flyktingleirene

Som følge av de økte matvareprisene brygger det opp til en ernæringskrise blant de saharawiske barn i Algerie.  

30. august 2022

Politiske fanger klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene

En gruppe saharawiske fanger har i dag klaget inn Marokko for brudd på menneskerettighetene - bistått av professor Mads Andenæs. 

Se også: Leserinnlegg, BT, 12.07.2022

01. juli 2022

Vennegruppe for Vest-Sahara etablert på Stortinget

En vennegruppe for Vest-Sahara bestående av representanter fra alle ni politiske partier ble i dag etablert på Stortinget.

01. juni 2022

Rapport: Oppdrettsnæringen må satse mer på bærekraft

Hva gjøres for at norsk lakseproduksjon ikke ødelegger for matsikkerheten i Vest-Afrika? Støttekomiteen for Vest-Sahara har utfordret Norges 40 største oppdrettsselskaper.

24. mai 2022